KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM) Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego

W związku z licznymi zapytaniami, mailami i komentarzami coraz to nowych Czytelników pytających  dotyczącymi herezji i błędów zawartych w orędziach z serii „Ostrzeżenie przypisywanych Marii z Irlandii – przedstawiamy Państwu poniżej „Krytyczną próbę oceny…” Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego.

(fragment)

Praca Marii od Bożego Miłosierdzia nad „Księgą”, która ma być czytana „jak Biblia” i na równi z nią stawiana (!), miała trwać przez trzy miesiące wg jednego z pierwszych orędzi, a tymczasem wypuszcza ona setki tych tekstów, i to latami. „Im więcej, tym lepiej”, gdyż w mętnej wodzie, w powodzi słów trudno dostrzec szczegóły, a przecież, jak mówi porzekadło, „diabeł tkwi w szczegółach”. Niektóre zapowiedzi najwyraźniej nie potwierdziły się: tylko kilka miesięcy miało nas dzielić od wydarzeń, objawionych w Garabandal (tekst z 19.02.2011), rok 2011 miał być rokiem oczyszczenia, miał ukazać się światu gniew Ojca, a ludzie na całym świecie mieli zrozumieć Bożą interwencję (11.03.2011).

Próbowałem zmierzyć się z systematycznym przeglądem całości, ale trzeba by było mieć na to sporo czasu, którego ja nie mam. Jedyne, co mogę zrobić, to narazić się osobom przemawiającym przez Marię (np. 3 marca 2012 roku czytamy: „Nigdy nie analizujcie słowa Mojego Syna”) i krytycznie spojrzeć na dwa główne punkty przez nią poruszane – o nich za chwilę.

Nie mogąc systematycznie zająć się całością orędzi, chcę poruszyć tylko dwa główne ich wątki: „Ostrzeżenie” oraz (głównie!) „1000-letni Raj”. Wprawdzie co do pierwszego z nich – „Ostrzeżenia” – trudno mieć poważniejsze wątpliwości, jednak w powodzi słów nieco rozmył się jego kształt i zasięg, więc uzasadnione będzie sięgnięcie do innego źródła.

I. Na czym będzie polegało „1000-letnie Królestwo”?

Chrystus nie będzie „stąpał po ziemi” i w ten sposób na niej królował, lecz będzie królował nad całą ziemią – w duszach sprawiedliwych. Twierdzenie, że będzie w sposób widzialny królował, i to przez 1000 lat, Kościół potępił jako herezję. I tak w 373 roku synod pod przewodnictwem papieża potępił naukę biskupa Papiasza o 1000-letnim panowaniu na ziemi świętych razem z Chrystusem. Papiasz twierdził, że ci święci mają być „duchowo zmartwychwstali”, tzn. wolni od pożądań zmysłowych, a cieszący się zaspokojeniem wszystkich pragnień duchowych. Herezja millenaryzmu (od słowa łacińskiego mille – tysiąc) została potępiona i opatrzona klauzulą: „Tuto doceri non posse”(„Głoszenie takiej nauki jest niebezpieczne”).

Chrystus dwa razy przyjdzie na ziemię w swoim ciele uwielbionym: w Paruzji i na Sąd Ostateczny. Paruzja jednak (inaczej: „dzień Pański”), jak wszystko wskazuje, nie będzie Jego „chodzeniem po ziemi”, lecz Jego „objawieniem się [na krótką chwilę!] z aniołami Jego potęgi w płomienistym ogniu”, kiedy to „wymierzy karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii” (por. 2 Tes 1,7).

Ostrzeżenie – Dzień Pański – Paruzja – zapoczątkuje na ziemi cykl wydarzeń, które doprowadzą do zabrania z ziemi tych wszystkich, którzy nie otrzymają łaski życia w Królestwie Chrystusa. Królestwo to ma to być okresem bardzo szczęśliwym, który nastąpi po związaniu szatana i wtrąceniu go do czeluści, by już nie zwodził narodów. Łaska ta będzie dana ludzkości z kilku powodów.

1.   Bóg zechce pokazać, jak wyglądałaby ziemia, gdyby ludzie nie poddali się szatanowi. Dodam tu od siebie: pozwoli, jeden jedyny raz, w pełni oprzeć życie społeczne na Ewangelii jako „prawie”, zastępującym niedoskonałe ludzkie prawa (da doświadczyć mocy, mądrości i doskonałości Ewangelii).
2. Boski Nauczyciel będzie udzielał chętnym ostatniej lekcji świętości.

U Marii od Bożego Miłosierdzia znajdujemy zupełnie błędne spojrzenie na cechy tego okresu:

1. nie będzie w nim śmierci (a więc… wszyscy będą żyli 1000 lat?! Inna możliwość to tylko wniebowzięcie…);

2. nie będzie grzechu (a więc… niektóre z sakramentów będą niepotrzebne, z pokutą na pierwszym miejscu, a z Modlitwy Pańskiej znikną trzy ostatnie prośby – niebo na ziemi!). Jak więc ci ludzie „bezgrzeszni” będą mogli nagle na końcu świata, jak zapisała Valtorta, utworzyć armię Księcia Zła, zjednoczyć się z szatanem w ostatniej bitwie?

3. Nie będzie cierpienia (gdy ktoś będzie się przewracał, aniołowie uniosą go w powietrze, żeby nie było siniaka albo guza… Nikt już nie będzie niósł codziennego krzyża).

4. Życie będzie wolne od zmartwień, a nawet zwykłych ludzkich potrzeb. „Wszystko otrzymacie ode Mnie” – słyszy Maria od B.M.… Ziemia najwyraźniej została pomylona z Niebem! A przecież ma być ona do końca miejscem zasługi, trudnej pracy nad sobą, zdobywania cnót. Skoro była takim miejscem dla Niepokalanej Maryi, cóż dopiero dla nas, obciążonych skutkami grzechu pierworodnego?

5. Jezus będzie „stąpał po ziemi”… – chyba komentarz jest tu zbyteczny.

Zwolennicy „wizjonerki” powołują się na informację z książki ks. Józefa Iannuzzi, O.S.J., S.T.D.. ”Tryumf Królestwa Bożego w milenium i końcu czasu” – jakoby tezy tego wybitnego teologa miały potwierdzać orędzia. Mamy znowu do czynienia z przekłamaniem. Ksiądz Ianuzzi powołując się na Tradycję Kościoła, Magisterium, ODRÓŻNIA millenium od millenaryzmu. Czasu trwania tego królestwa nie można interpretować jako dosłownego 1000 lat. A jednak „wizjonerka” posługuje się terminem literalnie, co jest oczywistym błędem.

Odróżnienie wyrażeń millenium od millenaryzmu jest bardzo istotne w rozumieniu teologicznym. Jan Paweł II także posługiwał się terminem tysiąclecie. Chociażby w Encyklice Centessimus Annus: “3 Zachęcam wreszcie do „spojrzenia w przyszłość”, w której już dostrzegamy trzecie tysiąclecie ery chrześcijańskiej, pełne niewiadomych, ale też wiele obiecujące. Te niewiadome i te nadzieje wpływają na naszą wyobraźnię i zmysł twórczy, a jednocześnie uświadamiają nam, że jako uczniowie „jedynego Nauczyciela”, Chrystusa (por. Mt 23, 8), mamy obowiązek wskazywać drogę, głosić prawdę i przekazywać życie, którym On jest (por. J 14, 6).”

Żeby podjąć próbę krytycznej oceny tzw „orędzi Ostrzeżenie” trzeba założyć jedną wspólną płaszczyznę: – wierzę w jeden święty, katolicki i apostolski Kościół oraz wyznaję wszystko, czego Kościół naucza dla zbawienia mojej duszy. Inaczej każda podjęta próba nie ma najmniejszego sensu, ponieważ fanatycy i tak będą mieli swoje argumenty. Dzisiaj ludzie poszukują sensacji, są rozczarowani kryzysem w Kościele, ale tak naprawdę nie robią nic, by wspierać Kościół; co gorsze –przyczyniają się do jego podziału, a tym samym biczują Mistyczne Ciało Chrystusa.

Argumenty zwolenników „orędzi” nie są wystarczające, by stwierdzić ich autentyczność. Wezwania do modlitwy, do Różańca, do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego, chociaż są jak najbardziej szlachetne, to nie stanowią potwierdzenia.

Znając całość przekazu, jego sens i znaczenie, można dopiero ocenić jego prawdziwość. W „orędziach” MBM jest tylko wezwanie do odmawiania modlitwy, ale większy nacisk został położony na Krucjatę Modlitwy, a zatem można założyć, że Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego są drugoplanowe. Natomiast modlitwy Krucjaty według „medium” ratują i „zbawiają” świat, pomagają w złagodzeniu lub nawet odsunięciu kar i nadchodzących wydarzeń. Dlatego takie wezwanie może być typowym trikiem diabła oraz zwykłym sloganem, ponieważ ludzie mają przeświadczenie o swoim cudownym zaangażowaniu, a to prowadzi do pychy. „Zobaczcie, ile te modlitwy pomagają uratować dusz” – a jak dowiadujemy się z „orędzi”, to są już ich miliardy! Wezwanie do pokuty i modlitwy musi być szczere i autentyczne, a nie podyktowane obietnicami wejścia do Nowego Raju na ziemi oraz obietnicy przetrwania „ostrzeżenia”.

„Wizjonerka” z Irlandii w wywiadzie, udzielonym w radiu (11 października) stwierdza, że przedstawiła pewnemu arcybiskupowi swoje zapiski, a on je odrzucił. I najwyraźniej obraziła się na cały Kościół katolicki. Postawa bynajmniej dziwna….

Całość 12 stron – pobierz: MBM-ocena-obszerna

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

46 odpowiedzi na „KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM) Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego

 1. Janek pisze:

  Przeczytałem całość – po prostu genialne! Ja nie wiem czemu ludzie dalej wierzą w te „orędzionka” i pomimo ostrzeżeń, że na „pieczątce” jest znak masoński to oni dalej ufność w tym pokładają. Gdyby otworzyli Pismo Święte, to by się bardziej dowartościowali. Wiem, że teraz mogą polecieć na mnie bluzgi z powodu tego, że wyraziłem tu swoje zdanie, no ale ten kto takie coś robi i jeszcze wysyła wiadomości typu „zamknij się” to najwidoczniej ma coś do ukrycia. Jak to pięknie napisał na wczorajszym czacie ks. Sławek: „Proszę pamiętać, że owoce uwidaczniają się w czasie. To może być chwilowa egzaltacja, zachwyt, a kiedy nadejdzie próba, cały czar i piękno tych modlitw zniknie. Kiedy się okaże, że byo to zwodzenie szatańskie, wtedy może przyjść ogromne rozczarowanie i w gruzy zamieni się cała duchowość.”

 2. brygadzista pisze:

  Janek, mnie to się kojarzy z przypadkami cudów, czy uzdrowień, które badają komisje kościelne. Zatwierdzenie jakiegoś cudu wymaga czasu, ponieważ musi być ono trwałe. Czytałem kiedyś książkę o cudach w Lourdes, ale tylko niektóre z nich zostały „zaliczone”. Kościół wykazuje ostrożność i dobrze! Podobnie nawrócenie musi być pełne. Mam też takie skojarzenie, kiedy św. Piotr po Zesłaniu Ducha Świętego wystąpił w Świątyni, powiedział, aby żydzi się nawrócili i uwierzyli w Jezusa. Wielu się nawróciło, ale ich wiara jeszcze nie była ugruntowana. Kiedy po śmierci Jezusa przyszedł niejaki fałszywy Bar-Jezus i wzywał do powstania przeciw Rzymianom, wielu żydów porzuciło chrześcijaństwo – więc ich nawrócenie nie było pełne.
  Dzisiaj duch zwodzenia uderza w tych, którzy są pobożni (tego przykładem jest Alba), w jej sposobie myślenia – jak można być zwiedzonym, kiedy odmawia się różaniec itd. Ale pewnie p. Alba nie usiedzi na tyłku, jak nie poszuka codziennie kiedy ostrzeżenie. Bez orędzi (a to już uzależnienie) nie może żyć.
  Jestem bardzo ciekawy jakie zdanie ma p. Kordas o orędziach ostrzeżenie

 3. czekajacy pisze:

  Medjugorie 2-08-2012:

  „Módlcie za tych, którzy zostali wybrani przez mojego Syna i którzy was prowadzą ku zbawieniu. Powstrzymajcie się od wydawania wszelkich sądów. Dziękuję wam.”

  Jak już wcześniej pisałem: różaniec, koronka, litanie, spowiedź, Msza Św., Komunia, adoracja Najświętszego Sakramentu – sprawdzone, potwierdzone przez księży egzorcystów, przypominane przez papieży.
  Do tego warto dodać umartwienia (poświęcenia) i post.

  A wydruki, pieczęcie i inne krucjaty… Przecież zostaliśmy ostrzeżeni przed zalewem fałszerstw w czasach ostatecznych.

  PS:
  Nie znam nikogo z tu piszących osobiście, ani Księdza Adama – ale jakże się ucieszyłem, gdy wyszło na jaw – że moi znajomi są znajomymi Księdza!!! Jest duże prawdopodobieństwo, że będę na Mszy Św. w tą niedziele!

  PPS:
  Wczoraj podczas czatu padały pytania o jakby zestawienie wydarzeń – co, kiedy, po czym, jak długo. Ostatnio czytałem książkę o Antychryście – a dokładnie zebrane wypowiedzi świętych oraz mistyków od czasów Jezusa do dziś. Układa się to wszystko w całość. Muszę się zebrać i może spróbować to wszystko opisać, podając oczywiście źródła.

  Chyba, że może Ksiądz Adam sam wolałby jakoś się wypowiedzieć na ten temat. Mam na myśli to, że Ostrzeżenie to jeden kawałek z większej układanki, która nadchodzi.

  JEZUS JEST PANEM

  • brygadzista pisze:

   Myślę, że najlepszym świadectwem jest „doświadczenie” ks. Adama osobiście. Nie miałem możliwości uczestniczenia w jego celebracji Mszy św.

   • joaneczka pisze:

    Tak, nic nie zastapi spotkania z ks.Adamem:-)!!!! Ja caly czas jestem poruszona i nie moge uwierzyc, ze Bog pozwolil mi spotkac sie z tym swietym kaplanem i uczestniczyc we mszy sw. Na zawsze pozostanie to doswiadczenie w moim sercu:-))). Jesli ktokolwiek ma jakies watpliwosci co do ks.Adama lub pytania to powinien porozmawiac z nim osobiscie – wtedy wszystko bedzie jasne:-)))

    TYLKO JEZUS JEST PANEM!!!!

    • Yoko pisze:

     Nie mam nastu lat i nikt do tej pory nie miał takiego wpływu na rozwój mojej wiary jak ks.Adam. Dodam jeszcze,że łącznie czas porad- ok 2 godziny( przez 22 lata), 4 Msze Św. w których uczestniczyłam i 2 inne wydarzenia , a także to do czytania pisane ręką Księdza, odkrywane na nowo i wdrażane w życie a wszystko ku większej chwale Boga.

 4. brygadzista pisze:

  Dla mnie niepokojącą rzeczą, która teraz się posługuje duch zwodzenia, to odwrócenie uwagi od objawień w Fatimie, a przede wszystkim od Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. Na około słyszy się ostrzeżenie, ostrzeżenie, krucjatki, pieczęcie. Wszyscy podgrzewają atmosferę (i to należy do ducha zwodzenia), a mało kto mówi: „spokojnie, poświęciłeś się Niepokalanemu Sercu? Zaufaj wszystko będzie dobrze — Niepokalana zatryumfuje.
  A tak nastąpiło ogólne zwariowanie, bo trzeba ochronić domy, gromadzić żywność, absolutnie mieć pieczęcie….

  • Magdalena-Zofia pisze:

   @Brygadzista, zwróciłeś uwagę, na bardzo istotną rzecz: „odwrócenie uwagi od objawień w Fatimie, a przede wszystkim od Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.”
   – w tych „orędziach”, właśnie o to chodzi, na tym zależy szatanowi.

 5. BARBARA MARIA pisze:

  Ja nie jestem ciekawa , ani zadania Pani Kordas,ani” orędzionek.”
  CHWAŁA PANU ZA TĘ STRONĘ I WSZYSTKICH KSIĘŻY , KTÓRZY NAS PROWADZĄ DO BOGA.
  Powstrzymajmy się od wszystkich sądów, tak jak chce MARYJA. Każdy z nas stanie w prawdzie
  przed Bogiem i sam się osądzi.

  TYLKO JEZUS JEST PANEM!

 6. Magdalena-Zofia pisze:

  Bóg zapłać Księdzu Adamowi, jeżeli chociaż jedna osoba, przeczyta opracowanie Księdza i przemyśli, otworzy oczy – to wato !!!

 7. Magdalena-Zofia pisze:

  „Moje dziecko, prześladowanie, które przechodzisz, ma miejsce z powodu z powodu publikacji Księgi Prawdy.”
  „Ważne jest to, abyś ignorowała ciągłe, podłe kłamstwa, które są ci przedstawiane przez tych, którzy utrzymują, że posiadają wiedzę o Bożym Słowie.”

  – „ignorować ciągłe podłe kłamstwa” – wiedzę o Słowie Bożym, czerpiemy też od naszych Pasterzy, naszych Księży, zatem wynika z tego, ze należy Ich ignorować – ignorować Księży !!!. Przecież to Oni wykazują, że te „orędzia” nie są zgodne z Nauką KK i tym samym ze Słowami zawartymi w Piśmie Świętym !!!
  W tych „orędziach” mówi się, że Słowo Boże jest zawarte w „księdze prawdy” – nie mówi się, że w Piśmie Świętym, tylko w „księdze prawdy”.!!!

  • brygadzista pisze:

   i niestety takie Alby w to wierzą! Według Alb Pismo Święte jest zafałszowane, ale Księga z Kells – to dopiero Księga Prawdy! Na takich „umysłach ścisłych” bazuje szatan, ale też ma z nich niezły ubaw, kiedy widzi, jak takie umysły są mu szybko i posłusznie oddane.

 8. Magdalena-Zofia pisze:

  ATAK na duchowieństwo, pojawił się również u p. Marysi, tak jak u p. Kordas:
  „Prawdziwe Słowo Boże nie jest już otwarcie głoszone nawet przez sługi Boże w Kościele. Oni się wstydzą, aby nie zostać przyuważonym na tym, jak otwarcie głoszą Prawdę, i błąkają się beznadziejnie, próbując znaleźć swą drogę pośród zamieszania, stworzonego przez sekularyzm.”

 9. Magdalena-Zofia pisze:

  i ciąg dalszy ataków, mowa o Księżach:
  „Jakże Ja szlocham, kiedy patrzę na te biedne, małe dzieci, które są zaniedbywane przez ich opiekunów, jeśli chodzi o rozwój ich dusz.”

  „Brakuje im pokarmu Ducha Świętego, ponieważ nie zostali nauczeni, jak wyznawać Bogu miłość. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.”

  • brygadzista pisze:

   Ogólnie rzecz biorąc to właśnie MBM wykorzystuje niewiedzę i naiwność ludzi uwielbiających Księgę z Kells. Wszyscy rozumiemy, że kryzys w Kościele jest, ale nie znaczy, że muszę bluzgać na cały Kościół. Wczoraj pisał ks. Sławek – nie wszyscy kapłani są pedofilami. I właśnie trik polega na tym, że jak się znajdzie jakiś kapłan odważny, także idący pod prąd – to właśnie znajdzie się grupa Alb (silna grupa pod wezwaniem), która będzie podkopywać ich autorytet.

 10. brygadzista pisze:

  po prostu „Świat według Alby”. Ona uważa się oczywiście męczennicą ze względu na komentarze, ale my będziemy ją tak długo kochać, aż ona nas pokocha!

  • borówka pisze:

   Jesteś niesamowity 😀
   Męczennica internetowo-orędziowa 🙂

   Ale są też tacy którzy zbijają na naiwnych kapitał, wszędzie płaczą że im na leki lub na konserwy brakuje….

 11. Magdalena-Zofia pisze:

  A to z poprzedniego „orędzia” (czyli atak się nasila):
  „pokazał Mi letnie sługi Kościoła tych waszych czasów.”
  „Dopuścili oni, aby duma i pozorne prawdy, zdominowane ich tolerancją wobec grzechu, zaślepiły ich na Prawdę Bożą.”
  „Ich przywiązanie do światowych zajęć oznacza, że wiele z Moich wyświęconych sług nie posiada współczucia lub pokory w swoich duszach, ”
  „Tak wielu z nich zwróciło się przeciwko Mnie, chociaż twierdzą, że kochają Boże dzieci.”
  „Lansują tolerancję w imię Boże, co powoduje, że reprezentują fałszywą doktrynę”
  „Ośmielą się przez grzech dumy i oszustwa wprowadzić w błąd dusze i poprowadzić je do pełnego ciemności lochu”
  „Wielu z Moich wyświęconych sług jest już zwiedzionych”
  „Ale są także i tacy, którzy podają się za Moje wyświęcone sługi, podczas gdy przychodzą zza linii wroga. Jako niewolnicy bestii — celowo przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani.”
  „Nie tylko bowiem demoralizują oni inne dusze, ale świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich z czasem pochłonie.”
  „Dokonują oni wstrętnych aktów na Moich ołtarzach ”

  JAKBYM CZYTAŁA PANIĄ KORDAS – SZOK !!!

  • brygadzista pisze:

   Widzisz Magdaleno, różnica polega na tym, że gdy prawdziwy Pan Jezus lub prawdziwa Matka Boża mówi o błędach kapłanów – wyraża się nadzwyczaj czule i prosi ich o nawrocenie, natomiast czytając te orędzionka jest tylko krytyka i „suche fakty” – właściwie znane, ale czyta się je jak z ‚Faktów i Mitów”, lub z urbanowskiego „Nie”

   • brygadzista pisze:

    Czytałem kiedyś komentarz Wiosny Kościoła (warto go przypomnieć). Św. Teresa widziałą błędy Kościoła, ale w pokorze stałą się wielką Reformatorką. Luter też krytykował i niestety nie został reformatorem lecz burzycielem

   • Benka pisze:

    @brygadzista
    Wypowiedź ,stosowna do kultury i intelektu piszącego.
    To wszystko wyłazi , tego nie da się ukryć.

 12. Magdalena-Zofia pisze:

  Aktualizacja krucjatek:
  JEST 70 !!!

 13. BARBARA MARIA pisze:

  OCZYWIŚCIE WYKAZYWAĆ , ŻE SĄ FAŁSZYWE NALEŻY I KS.ADAM ZROBIŁ TO WSPANIALE.
  PO PRZECZYTANIU OCENY ORĘDZI NIK NIE POWINIEN MIEĆ NAJMNIEJSZEJ WĄTPLIWOŚCI,
  ŻE SĄ FAŁSZYWE.
  JEDAK BOLI MNIE , GDY CZYTAM ” ALE P. ALBA NIE USIEDZI NA TYŁKU”.
  NIE NA TEJ STRONIE KOCHANI! NIE NA TEJ STRONIE!
  BĄDŻMY JEZUSOWI!!!!!!

 14. brygadzista pisze:

  „Moje dziecko, prześladowanie, które przechodzisz, ma miejsce z powodu publikacji Księgi Prawdy.” — dogmatyka katolicka legła totalnie w gruzach! Jeśli ktoś odrzuca treść Objawienia Bożego, wyklucza się automatycznie z Kościoła Katolickiego!

 15. brygadzista pisze:

  @Barbara – jeśli uraził Panią mój tekst, proszę o wybaczenie i wyrozumiałość

 16. Magdalena-Zofia pisze:

  „Łamiąc kodeks Dziesięciu Przykazań, grzeszycie.”
  – X Przykazań Bożych, zyskało miano „kodeksu”.

  • Magdalena-Zofia pisze:

   Zauważyłam też, że ilekroć Maria pisze o X Przykazaniach Bożych, nie używa słowa „Bożych”, tylko samo „Dziesięć Przykazań”.

 17. Magdalena-Zofia pisze:

  Taki wpis pojawił się na stronie p. Kordas:
  „Uprzejmie prosimy o zamieszczenie baneru z załącznika z linkiem do http://www.centrummedjugorje.pl na waszej stronie internetowej. Prosimy też o pomoc w dotarciu do polskich pielgrzymów z informacją o transmisji z tłumaczeniem. Cały Festiwal Młodych będzie również transmitowany przez naszą stronę internetową. Strona działa oficjalnie w imieniu Parafii Św. Jakuba w Medziugorju i link do niej znajduje się na oficjalnej stronie parafii http://www.medjugorje.hr.
  Z góry dziękujemy i prosimy o rozesłanie tej informacji do innych.”

  • wobroniewiary pisze:

   Ten sam mail przyszedł do nas. Ale był adresowany do strony Medjugorie pani Ewy Jurasz a reszta ludzi to dostaje, tylko po to, by taki baner zamieścić, ale prośba jest skierowana tylko i wyłącznie do pani Ewy Jurasz.
   Piszmy uczciwie 😉

   My przepraszamy że cały dzień nie „ingerujemy” w życie strony ale z rana znad morza zabrała nas Czytelniczka strony o nicku Terra. Teraz jesteśmy 20 km od Gdańska nad jeziorem i pod lasem i dalej urlopujemy oraz poznajemy Wybrzeże (w ciagu dnia Gdynię, Gdańsk)
   Chcemy tu napisac wszystkim Czytelnikom, że nie spodziewaliśmy się takiego przyjęcia przez Anię (od fotoreportażu z Myrną z Krakowa i tłumaczki posłań Pelianito) i jej męża Jasia, że po prostu zaprosili Adminów do siebie porozmawiać po Bożemu, przebukowali nam bilety powrotne na dworcu za dni kilka więc na stronę będziemy jeszcze tak do wtorku, środy zaglądać z rzadka, ale będziemy panować nad sytuacją.

   Dlaczego o tym piszemy?
   Po prostu Boża katolicka gościnność Czytelników tej naszej wspólnej strony zaskoczyła nas, ale daje też nadzieję na piękny Nowy Świat. Pani Ania z mężem Jasiem dobudowali piętro domu, urządzają je aby móc przyjmować ludzi z miasta po Ostrzeżeniu…
   to cudowne 🙂
   Przy okazji zamieścimy kilka fotek bo mamy odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości
   (mi do gustu przypadł ich wieeeelki pieeeeeeeeeeeees rasy Alaskan Malamute, moja mała jest zauroczona.
   To się nazywa zwykła międzyludzka życzliwosć. Pani Ania (tłumaczy nam niektore poslania Pelianito, przysłała fotoreportaż ze spotkania z Myrną z Krakowa-Mogiły) zobaczyła dwoje normalnych ludzi, małe dziecko i nie boi się, że „poderżniemy jej gardło gdzieś pod lasem”
   Strach ma wielkie oczy i nie pochodzi od Boga, Boża miłość daje wielkie wspaniałe Boże przeżycia. wspólne rozmowy, wypady, pielgrzymki.

 18. BARBARA MARIA pisze:

  @brygadzista: jest ok! wszyscy pracujemy nad sobą.

 19. Pingback: KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM) Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego « WIERZE UFAM MIŁUJĘ

 20. Jerry_R pisze:

  „dobudowali piętro domu, urządzają je aby móc przyjmować ludzi z miasta po Ostrzeżeniu…”

  Co to dokladnie znaczy? W jakim sensie? Nie do końca to czuje jeszcze…
  Pełne konfesjonały, zwodzenie przez media, czy ruchy New Age – to rozumiem.

  PS:
  Wróciłem właśnie z comiesięcznego nocnego czuwania zakończonego Mszą Św. o północy (I sobota).
  Dużo adoracji, kontemplacji, trochę łaciny, spowiedzi, różaniec, droga krzyżowa, litania po łacinie do Wszystkich Świętych.
  Sporo ciszy, w tym rownież w trakcie samej Mszy Św.
  Totalny brak pośpiechu.

  Komunii Św. udzielał tylko kapłan, nie świeccy. Kapłan nie siedział tyłem do Tabernakulum.
  Komunia Św. na klęcząco, pełen kościół, chyba prawie wszyscy przyjęli Jezusa ukrytego.

  • Terra pisze:

   Hm, z tym dobudowaniem piętra to małe nieporozumienie 🙂 Nasz strych służy jako graciarnia i wymaga remontu. Czytając listy księdza Adama, przy fragmencie o tym jak po Ostrzeżeniu ludzie będą tłumnie migrować na wieś i zajmować dosłownie każdy metr kwadratowy, pomyślałam sobie, że mój strych może się wówczas przydać i wraz z mężem zdecydowaliśmy się go w tym celu wyremontować. Też się zdziwiłam, że mam takie natchnienia, ale… Duch wieje kędy chce 🙂 Jezus jest Panem!

 21. Leszek pisze:

  Raczej nieudolna proba oceny Oredzi OSTRZEZENIE.
  Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Jak mozna oceniac cos czego sie nie przeczytalo.
  Podpiera sie Ksiadz Maria Valtorta Vassula Ryden a z pewnoscia Ks. dziel tych mistyczek nie czytal.Bo z tresci Ks. uzasadnienia swojej tezy widac ,ze Ks. niezna tego co opisala M.Valtorta czy
  tez wypowiedzi a V. Ryden na temat prorocstwa . ” Prorocstwo mozna wlasciwie zinterpretowac
  po jego wypelnieniu itd… Ona sama osobie mowi tak… dzisiaj rozumie je tak …ale nie znaczy ze
  bedzie to wlasciwa interpretacja… dlatego nie moze w 100% powiedziec o co w nim chodzi.
  Prorocstwo nalezy podac do wiadomosci ,a nie probowac go bronic lub interpretowac, bo
  mozna zrobic to niewlascieie.
  Gdyby Ks. przeczytal dziela M.Valtorty to nie napisalby takich bzdur.
  Jesli chce sie pokazac ,ze cos jest nieprawdziwe to nalezy zrobic to z maksymalna starannosciol.
  A to co Ks. zamiescil jest mieszaniem kijem po dnie ,robiac metna wode.
  I ktos kto to czyta ma jeszcze wiekszy metlik w glowie.
  Co stanie sie po majacym nadejsc ostrzezeniu nie jest wcale takie jasne i oczywiste.
  Oto przyklad z tekstu M.V. Kto przychodzi do Mnie nie bedzie pragna..
  str. 91 tylko wycinek,kto chce znac calosc niech siegnie po ksiazke.
  ” Zreszta nie wy jestescie przeznaczeni, by zakosztowac tej godziny, a zatem… Wam pozostaje
  tylko modlic sie za tych , ktorzy beda musieli ja znosic,aby nie ustali i aby nie przeszli na strone
  tlumu,ktory- uderzany biczem-nie bedzie czynil pokuty,lecz bedzie Bogu,zamiast wzywac go o pomoc….
  Ja , a nie moj aniol, Ja samprzysiegam , ze kiedy umilknie grzmot siodmej traby i kiedy sie dopelni groza siodmej plagi,a potomkowie Adama nie uznaja Chrystusa Krola,Pana,Odkupiciela i Boga
  wzywajac Jego Milosierdzia ,Jego Imienia , w ktorym jest zbawienie, przysiegam na moje Jmie
  i moja Nature , ze zatrzymam te chwile na wiecznosc. Skonczy sie czas i zacznie sie Sad,ktory oddzieli na wiecznosc Dobro od Zla, po tysiacleciach ich mieszkania na ziemi.
  Z tego fragmetu wynika ,ze istnieja dwie opcje wydarzen ale to my zdecydujemy ktora sie zrealizuje.
  Ja jestem przekonany , ze zrealizuje sie opcja optymistyczna za czym przemawia chocby modlitwa Jezusa Chrystusa Ojcze Nasz i slowa w niej zawarte.
  O przyjsciu Krolestwa Bozego na ziemie. Badz wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi.
  Jesli wola Boze bedzie wypelniana tak jak ma to miejsce na ziemi, to grzech nie ma prawa bytu.
  Chyba jest to proste jak budowa cepa.
  Nie zamyka to opcji ,ze po tym symbolicznym okresie 1000 lat… Lucyfer zostanie wypuszczony
  dojdzie do ponownego odstepstwa …. Ale jest to tylko proba zagladania Bogu w karty.
  Nikomu nie potrzebna. Trzeba lepiej skupic sie na zachecaniu ludzi do modlitwy.
  A nie wszczynanie glupich zarzutow, jedni przeciw drugim.
  Modlitwa czlowieka z Bogiem jest to rozmowa z ukochany Ojcem .
  Nigdy nie bedzie ona niewlasciwa ,jesli plynie z serca czlowieka.
  Czepianie sie tekstow ktore ,sa skierowane do Boga jako do Ojca jest nie na miejscu.
  Ciekawe kto by wyzucil nowego mercedesa bo znalazl na nim ryse wielkosci glowki od szpilki.
  W taki sposob postepowal Luter ,szukajac bledow i jak skonczyl wiadomo.
  Niech Ks. lepiej przeczyta lub odslucha na mp3 -Poemat Boga Czlowieka- Marii Valtorty.

  • Magdalena-Zofia pisze:

   – Obok proroctwa, które jest sprzeczne z nauką KK, a więc przede wszystkim z Pismem Świętym, nie można przejść obojętnie.
   – Proroctwa, które działa na zgubę dusz ludzkich i są dla niej zagrożeniem, nie można lekceważyć, przed nim należy przestrzegać i Ks. Adam, to czyni.

   Czytałam „Poemat Boga-Człowieka” (najcudowniejsza książka), czytałam Vasulę i przyznam szczerze, że nic nie rozumiem z tego co zarzucasz Księdzu Adamowi. Pomijam już „górnolotność” wypowiedzi w stosunku do samego Księdza Adama:

   „Gdyby Ks. przeczytal dziela M.Valtorty to nie napisalby takich bzdur.”
   „to co Ks. zamiescil jest mieszaniem kijem po dnie ,robiac metna wode.”
   „ktos kto to czyta (Księdza wypowiedzi) ma jeszcze wiekszy metlik w glowie.”
   „Chyba jest to proste jak budowa cepa.”
   „Niech Ks. lepiej przeczyta lub odslucha na mp3 -Poemat Boga Czlowieka- Marii Valtorty.”,

   Wykaż, które wypowiedzi Księdza, są sprzeczne z pismami mistyczek: M.V. i Vassuli, bo na nie się powołujesz Szanowny Panie @Leszku – chętnie poczytam, tylko konkretnie proszę jeśli można, bez emocji i bez banalnych tekstów, które nie przystoją komuś, kto mówi: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

  • brygadzista pisze:

   A ośmielę się zapytać sz.p Leszka, czy oprócz M. Valorty ma Pan teologiczne uzasadnienie (oparte na nauce KK, a nie innych objawieniach) na potwierdzenie autentyczności „orędzi” BMW. Tak panu się wydaje, że jest to „próba zaglądania Panu Bogu w karty” – takim sposobem myślenia przegrał właśnie min Luter, którego Pan nieopatrznie wymienił, czy p. Russel od świadków Jehowy. Ten ostatni też miał swoją koncepcję zaglądania w karty i zwiódł wielu.
   Luter szukał błędów – nie wiem czy pan go w takiej sytuacji broni? Bo ja nie. Właśnie popełniał błędy, bo sam chciał wszystko zinterpretować – sola scriptura. Taką metodą posługuje się BMW – Nic tylko Księga z Kells. Proszę przeczytać dokładniej jej teksty, jak bardzo są dwuznaczne i zwodzicielskie

 22. Leszek pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

  Oto fakty na poczatek.
  Zarzut pierwszy…
  Niektóre zapowiedzi najwyraźniej nie potwierdziły się: tylko kilka miesięcy miało nas dzielić od wydarzeń, objawionych w Garabandal (tekst z 19.02.2011), rok 2011 miał być rokiem oczyszczenia, miał ukazać się światu gniew Ojca, a ludzie na całym świecie mieli zrozumieć Bożą interwencję (11.03.2011).

  Oredzie nr 50 z serii Ostrzeenie.
  Otrzymano sobota, 19 luty 2011, godz.15.00
  Moja ukochana córko,…

  Ostrzeenie, wielki dar zostanie teraz zaprezentowane swiatu. Wszyscy otrzymaja
  szanse, aby cieszyc sie radoscia, kiedy poznaja prawde. Prawde o Moim istnieniu.
  Módl sie za wszystkich, Moje dziecko, aby mieli odwage szukac Mojego
  przebaczenia.
  W koncu Moja córko, Moje dzieci zaczynaja otwierac oczy. Uswiadamiaja sobie, e
  swiat sie zmienia. Swiat, który kiedys znali przechodzi w inna faze. Ta nowa faza
  prowadzi przez wiele etapów, zanim Moje dzieci ostatecznie beda gotowe na Nowy
  Raj.

  Proroctwa La Salette, Fatimy i Garabandal teraz sie ujawniaja
  Wszystkie proroctwa, dane błogosławionym wizjonerom z La Salette, Fatimy i
  Garabandal teraz stana sie jawne dla wszystkich.

  Gdzie jest tu mowa ,ze za kilka miesiecy ,przeciez tu nie ma podanej daty.
  Jest wiec ten zarzut nieprawdziwy .
  Czy w dochodzeniu do prawdy mozna poslugiwac sie nieprawda.
  Dla lepszego zrozumienia po jednym przykladzie.
  Przeciez teksty oredzi musza dotrzec do wiekszel ilosci ludzi ,na to potrzeba czasu i im wiecej go uplynie tym lepiej.

  Ciag dalszy nastapi …..
  Z Panem Bogiem

  • wobroniewiary pisze:

   Nie wiemy czy ciąg dalszy nastąpi, nie na tej „sekciarskiej” bo trzymającej się nauki KKK stronie!

   Dla nas kilka miesięcy (było podać nie ten fragment – szczyty manipulacji na zasadzie „baba o Krymie, a dziad o Rzymie)
   Pan Jezus + 6-ciu łotrów – to też fakt z „orędzionka” ale „7 wspaniałych” to nie ta bajka ….. 😀
   Tu jest Ewangelia i Żywot Jezusa a nie bajki o siedmiu wspaniałych
   Podpis Boga na drukowanym świstku papieru ze znakami masońskimi to też fakt.

   Jest signum dei – znak Boży i jest „sigillum dei” -ale co tam…barany się nie gapną komu cześć oddają.

   Brzmi podobnie -ale jest różnica miedzy czczeniem BOGA a kozła Baphometa!!

 23. Pingback: Odpowiedź ks. Adama Skwarczyńskiego na Apel do Ks. Adama i Wiosny Kościoła na stronie dzieckonmp | W obronie Wiary i Tradycji

 24. Pingback: OSTRZEŻENIE przed „orędziami” Marii z Irlandii (ks. A.S.) | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s