Papież Paweł VI – cała wypowiedź o swądzie szatana, którym jest… brak zaufania do Kościoła, za to darzy się zaufaniem pierwszego lepszego świeckiego »proroka« !

Obrońcom i wyznawcom świeckiego fałszywego proroka zwanego „Marią Bożego Miłosierdzia” odmawiającym formułki w postaci 100 (!) „krucjat modlitwy dedykujemy!

Papież Paweł VI:
„Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie. Brak zaufania do Kościoła. Natomiast darzy się zaufaniem pierwszego lepszego świeckiego »proroka« wypowiadającego się za pomocą prasy lub przemawiającego w jakimkolwiek ruchu społecznym i żąda się od niego formułek dla prawdziwego życia! Nie myśli się przy tym, że my te formuły już posiadamy!”

Papieże: szatan coraz bardziej się panoszy
Podczas swojej homilii wygłoszonej w 1972 roku w święto Apostołów Piotra i Pawła papież Paweł VI powiedział znamienne, wstrząsające słowa: „Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Jest nim zwątpienie, niepewność, zakwestionowanie, niepokój, niezadowolenie, roztrząsanie. Brak zaufania do Kościoła. Natomiast darzy się zaufaniem pierwszego lepszego świeckiego »proroka« wypowiadającego się za pomocą prasy lub przemawiającego w jakimkolwiek ruchu społecznym i żąda się od niego formułek dla prawdziwego życia! Nie myśli się przy tym, że my te formuły już posiadamy!”.
Z kolei bł. Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w rzymskim kościele św. Ignacego Loyoli w ostatnim dniu roku 1993 zauważył, że:
„Antychryst jest wśród nas. Początek nowego roku otwiera horyzonty, które choć nie pozbawione przebłysku światła, są mroczne i groźne, nie możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu Złego. Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia rozpowszechnia się na świecie inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy”.

Ojcowie Kościoła nazywali szatana „małpą Boga”. A więc nie tylko ojcem kłamstwa, ale również tego, który próbuje uzurpować sobie (przez naśladownictwo, małpowanie) kult należny Bogu

Z wizji św. Jana Bosco:
Wokół tego wielkiego okrętu – Kościoła widziałem wiele innych potężnych okrętów i były to mniej lub bardziej agresywne statki, które atakowały okręt Kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. Równocześnie nieprzyjaciele zarzucali okręt papieski olbrzymią ilością książek i broszur (czyżby mowa i o „Księdze Prawdy” i innych broszurkach, zawierających krucjaty i komentarze opluwające Papieża?)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Zagrożenia duchowe i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Papież Paweł VI – cała wypowiedź o swądzie szatana, którym jest… brak zaufania do Kościoła, za to darzy się zaufaniem pierwszego lepszego świeckiego »proroka« !

 1. Magdalena pisze:

  Ks. dr Kaszowski :
  „Fałszywi prorocy nie pociągają do Chrystusa, lecz od Niego odwodzą (por. Dz 13,6-11; 2 P 2,1-3)
  Ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami stale jest aktualne. Pojawiają się bowiem ciągle sekty odciągające od przekazanego nam autentycznego Objawienia w imię jakiegoś synkretyzmu religijnego. W samym Kościele ujawniają się ludzie atakujący Bóstwo Chrystusa, kult Maryi, nieomylność i prymat papieża, potrzebę sakramentów, stałość zasad moralnych itp. Trzeba zatem być czujnym wobec niebezpieczeństwa fałszywych proroków”

  Więcej: O tym, jak rozeznawać objawienia
  http://www.voxdomini.com.pl/roz/ro12.html i http://www.voxdomini.com.pl/roz/rozez.html
  Św. Jan daje nam taką wskazówkę: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. (1 J 4,1).

 2. wobroniewiary pisze:

  Którykolwiek z biblijnych sześciu znaków rozpoznawczych pozwala zidentyfikować fałszywego proroka:

  (1) za pomocą znaków i cudów odwodzą oni ludzi ku fałszywym bóstwom (5 Mojż 13,1-4);
  (2) ich proroctwa nie spełniają się (5 Mojż 18,20-22);
  (3) zaprzeczają Słowu Bożemu (Iz 8,20);
  (4) przynoszą zły owoc (Mt 7,18-20);
  (5) wszyscy mówią o nich dobrze (Łk 6,26);
  (6) zaprzeczają oni, że Jezus, jedyny Chrystus, przyszedł w ciele jeden jedyny raz (1 J 4,3).

  http://www.radiopielgrzym.pl/strzezcie-sie-falszywych-nauczycieli.html

 3. Franek pisze:

  Z dedykacją dla zwolenników gromadzenia zapasów i innych środków zaradczych 😀
  http://www.voxdomini.com.pl/roz/ro4.html

  Prawdziwe objawienie jest zgodne z duchem Ewangelii (art. red.)
  PRZYKŁAD JEDEN Z WIELU…
  Otrzymaliśmy w ostatnim czasie od kilku Czytelników – jako wyraz zaufania i troski o nasze Wydawnictwo – listę środków ochronnych na trzy dni ciemności zatytułowaną najczęściej: «Jak chronić się w czasie kary mającej przyjść na świat»… Jest w niej wiele szczegółowych pouczeń o tym, ile – na czas kary – zgromadzić wody, ziół, żywności, w jakich opakowaniach (w niektórych wersjach jest praktyczny dopisek, by nie zapomnieć o otwieraczach do konserw), są też na tych listach wskazówki, jak święcić bandaże, margarynę, ocet, zapałki itp., jak przygotować mieszkanie odpowiednio zabezpieczając okna, a nawet rada, by nie wpuszczać nikogo do domu nawet jeśli będzie wyglądał jak członek rodziny lub przyjaciel…!
  Skoro powiedzieliśmy, że zasadniczym warunkiem, aby uznać jakieś objawienie za prawdziwe jest jego zgodność z Pismem Świętym, z duchem Ewangelii, spójrzymy teraz, co Pismo Święte odpowiada na pokusę gromadzenia zapasów wody, żywności, poświęconych opatrunków i innych «środków ochronnych».
  Chrystus poucza: «Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?… Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy» (Mt 6,25.30-34). «U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli» (Mt 10,30-31).
  Św. Paweł pisząc o przygotowaniu się na dzień Pana, dodaje: «Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia» (1 Tes 5,4-8). «Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania» (Ef 6,13-18).

  Nie ma więc w Piśmie Świętym nic o przygotowywaniu wody i konserw ani o gromadzeniu ciepłych koców i odzieży czy też o święceniu zapałek… Pismo Święte poucza nas, że „zabezpieczyć się” możemy jedynie pokładając ufność w Bogu i w Jego Opatrzności – Jemu pozostawiając troskę o jutrzejszy dzień. Jezus, nasz Zbawiciel, poucza nas, byśmy ufali Bogu, który nas stworzył, kocha, pielęgnuje, pomaga, prowadzi do życia wiecznego. Jesteśmy bowiem «ważniejsi niż wiele wróbli», o które Bóg również się troszczy. Bóg zaś, jeśli zechce nas ocalić, może to uczynić Swą wszechmocą, nawet pośród największych płomieni kary. Poucza nas o tym m.in. Księga Proroka Daniela:
  «Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! – powiedziało trzech młodzieńców. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca. Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca. I chodzili wśród płomieni wysławiając Boga i błogosławiąc Pana» (Dn 3,17.20-24).
  W prawdziwym objawieniu – tak jak w Ewangelii – nie znajdziemy zachęt do ludzkich i materialnych zabezpieczeń, lecz wezwanie do nawrócenia, które w dodatku – jeśli na nie odpowiemy – odwróci karę. Warto bowiem pamiętać, że w prawdziwych objawieniach wszystkie kary zapowiedziane są jako warunkowe: można je odsunąć, zmniejszyć lub skrócić powracając do Boga i stawiając Go w centrum swego życia. Także ten fakt potwierdza Pismo Święte ukazując nam proroka Jonasza wołającego w Imieniu Boga do mieszkańców Niniwy: «Pan skierował do Jonasza… te słowa: Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze… Począł więc Jonasz iść przez miasto… i wołał, i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego… Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej» (Jon 1,1-2; 3,4-5.10).
  Tak więc Bóg wymaga od nas autentycznego nawrócenia, gdyż osłabia ono działanie szatana i może odwrócić każdą karę. Wezwanie do gromadzenia żywności i zabezpieczania swego bytu, aby przetrwać rzekomą katastrofę, nie skłania do nawrócenia i koncentruje zbytnio na życiu ziemskim, które nie jest naszym ostatecznym celem. Nawoływanie do gromadzenia zapasów odwraca uwagę od konieczności nawrócenia, jest sprzeczne z duchem Ewangelii i dlatego nie może być uznane za objawienie prawdziwe.

  w: „Vox Domini” nr 1/95 str. 5-6

 4. „Wokół tego wielkiego okrętu – Kościoła widziałem wiele innych potężnych okrętów i były to mniej lub bardziej agresywne statki, które atakowały okręt Kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. Równocześnie nieprzyjaciele zarzucali okręt papieski olbrzymią ilością książek i broszur ”

  Za sterem tego wielkiego okrętu stoi papież Franciszek a kompasem jest Pismo Święte.
  Mając Kapitana który zna ten kompas i zna ten okręt możemy śmiało łapać za liny i rozwijać żagle Kapitan już powiedział kotwica w górę, płyniemy.
  Dzisiejsza Ewangelia mówi:

  Ewangelia wg św. Jana 11,45-57.
  Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
  Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił.
  Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: «Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?
  Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród».
  Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę,
  że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród».
  Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród,
  a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
  Tego więc dnia postanowili Go zabić.
  Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka, zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.
  A była blisko Pascha żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić.
  Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: «Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?»
  Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać.
  http://ewangeliadlanas.wordpress.com/

 5. Anonim pisze:

  „Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!” (Rz 16, 17-20).

 6. wobroniewiary pisze:

  Kard. Ouellet: Papież podjął pierwsze kroki w stronę reformy Kurii Rzymskiej
  Papież Franciszek podjął już pierwsze działania mające na celu przeprowadzenie reform w funkcjonowaniu Kurii Rzymskiej. Ojciec Święty jest w pełni niezależny, nie miał żadnych powiązań z Watykanem – uważa kard. Marc Ouellet, prefekt jednej z najważniejszych watykańskich dykasterii, Kongregacji ds. Biskupów.
  „Wiemy, że Kuria potrzebuje reformy, aby odzyskać moralną wiarygodność. Afera Vatileaks wyrządziła Kościołowi wielką szkodę. Wyciekły złe informacje, bardzo poufne, różnego rodzaju komentarze, którym niekoniecznie można zaprzeczyć. Myślę, że Papież będzie potrafił coś z tym zrobić” – powiedział kard. Ouellet w wywiadzie dla jednego z kanadyjskich tygodników.
  Kanadyjski purpurat ujawnił, że Franciszek podjął ten temat już w ubiegły piątek 15 marca, po spotkaniu z kardynałami. „Nawet ja byłem tym zaskoczony. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zrobił bardzo stanowcze gesty” – dodał kard. Ouellet. Sam przedstawia się jako osobisty przyjaciel kard. Bergoglio. Zaprzyjaźnili się w 2007 r. na spotkaniu episkopatów Ameryki Łacińskiej w Aparecidzie. „Później na znak przyjaźni odwiedził mnie on w Kanadzie, gdy byłem biskupem Quebeku, choć zazwyczaj nie przyjmował zaproszeń do podróży zagranicznych. Mogę powiedzieć, że mamy wspólną wizję” – powiedział kard. Marc Ouellet.
  Źródło: Radio Watykańskie

 7. wobroniewiary pisze:

  Dziś spotkanie dwóch papieży
  Nowe wyzwania, stojące przed Kościołem, sytuacja w Kurii Rzymskiej i afera „Vatileaks” będą z pewnością głównymi tematami, jakie poruszą w bezpośredniej rozmowie papieże – obecny Franciszek i jego poprzednik, Benedykt XVI. To historyczne i bezprecedensowe spotkanie odbędzie się 23 marca w Castel Gandolfo, gdzie od 28 lutego przebywa papież-senior.
  Informując o jutrzejszym spotkaniu, włoski dziennik „Il Giornale” zwraca uwagę, że po raz pierwszy dwaj papieże – obecny i emerytowany – będą mogli prywatnie i swobodnie, „bez niedyskretnych oczu” porozmawiać o bieżących sprawach Kościoła. O prywatności, a zarazem historyczności tego wydarzenia świadczy – według pisma – również to, że przybywającego Ojca Świętego nie powita żaden dostojnik, nie będzie żadnej ceremonii ani kamer telewizyjnych. Wszystko odbędzie się bez świateł jupiterów, tak jak pragnął tego Benedykt XVI, który już wcześniej zapowiedział, że po ustąpieniu z najwyższego urzędu w Kościele chce pozostać w cieniu i spędzać czas na modlitwie.
  Dlatego oprócz obu głównych rozmówców w rozmowach wezmą udział jeszcze tylko sekretarz osobisty byłego Ojca Świętego i prefekt Domu Papieskiego abp Georg Gänswein, jej regens ks. prał. Leonardo Sapienza, obecny sekretarz Franciszka, a były drugi sekretarz Josepha Ratzingera. ks. prał. Alfred Xuereb i kamerdyner „Sandrone” Mariotti.
  Dziennik przypuszcza, że obecny Biskup Rzymu poprosi jutro swego poprzednika o gorącą modlitwę w intencji swego pontyfikatu oraz o rady w różnych sprawach, zwłaszcza „Vatileaks”. Mimo że obszerne opracowanie na ten temat, przygotowane przez trzech kardynałów, którzy ukończyli 80. rok życia, znajduje się od dawna w jego biurku, J. Bergoglio będzie chciał prosić J. Ratzingera o przedstawienie mu swego zdania o całej sprawie, zanim podejmie pierwsze konkretne decyzje personalne.
  Wielu purpuratów uważa bowiem, że przed ogłoszeniem jakichkolwiek nowych nominacji w Watykanie obecny papież zapozna się uważnie z raportem 3 kardynałów, aby mieć jasny obraz Kościoła i Kurii. Zdaniem włoskiej gazety, Franciszek być może wezwie także przewodniczącego zespołu, który sporządził ten dokument – hiszpańskiego purpurata Juliana Herranza, aby ten przedstawił mu najważniejsze punkty 2-tomowego raportu (po ponad 300 stron w każdym).
  Ale być może sama rozmowa z papieżem-seniorem rozwieje wszelkie wątpliwości jego następcy, gdyż – jak przypominają dziennikarze – obaj najwyżsi hierarchowie katoliccy spotykali się i rozmawiali ze sobą kilkakrotnie. Na przykład zaraz po swoim wyborze Franciszek zadzwonił do Benedykta, powiadamiając go o decyzji kardynałów i dziękując swemu poprzednikowi za bez mała 8 lat pontyfikatu, a 19 bm. złożył mu życzenia imieninowe. Jutro natomiast obaj papieże spotkają się po raz pierwszy na żywo w letniej rezydencji papieskiej.
  Miejscowi mieszkańcy, jak również ewentualni pielgrzymi i turyści liczą na to, że na zakończenie tego historycznego spotkania obaj rozmówcy lub przynajmniej jeden z nich pokaże się w oknie Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo. Jest to jednak mało prawdopodobne, gdyż Franciszek zaraz po tym wydarzeniu powróci śmigłowcem do Watykanu.
  Źródło: Wiara.pl

 8. gabrysia pisze:

  Z serca proszę o modlitwy za ks. Grzegorza Lechowicza, za ks. Marcina Lipnickiego oraz ks.Andrzeja Szkołę o światło Ducha Świętego oraz wypełnienie Woli Bożej w tych pięknych Kapłanach….

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s