Nowenna do św. Rity, dzień trzeci oraz pierwszy dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowenna do św. Rity z Cascia
Na trzeci dzień

sw RitaJakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sadem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu dusze zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.
Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.
O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagroda wieczna w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. 
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Źródło: Kliknij

***

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

W pierwszym dniu:
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (kliknij) (do prywatnego odmawiania)
Źródło: Kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Nowenna i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na „Nowenna do św. Rity, dzień trzeci oraz pierwszy dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 1. Maria Magdalena pisze:

  MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
  Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzech swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.

 2. Maria Magdalena pisze:

  Litania do Ducha Świętego

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
  Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
  Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

  Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
  Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
  My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

  Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
  Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
  W.: I odnów we mnie moc ducha.

  Módlmy się:
  Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 3. Małgosia pisze:

  DUCHU NAJŚWIĘTSZY
  Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
  Bym godnie wielbił święte dzieła Twoje.
  Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
  I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
  Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
  Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
  Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
  I wolę uczyń skłonną do dobrego.
  Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
  Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
  I spraw, by zawsze nim objęte całe
  Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

 4. wobroniewiary pisze:

  Koronka ku czci Ducha Świętego

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
  Wierzę w Boga Ojca…

  Wezwanie Ducha Świętego:

  Przybądź, Duchu Święty,
  spuść z niebiosów wzięty
  Światła Twego strumień.

  Przyjdź, Ojcze ubogich,
  Dawco darów mnogich,
  przyjdź Światłości sumień !

  O najmilszy z Gości,
  Słodka serc radości,
  Słodkie orzeźwienie.

  W pracy Tyś ochłodą,
  w skwarze żywą wodą,
  w płaczu utulenie.

  Światłości najświętsza,
  serc wierzących wnętrza
  poddaj swej potędze !

  Bez Twojego tchnienia
  cóż jest wśród stworzenia?
  Jeno cierń i nędze !

  Obmyj, co nieświęte,
  oschłym wlej zachętę,
  ulecz serca ranę !

  Nagnij, co jest harde,
  rozgrzej serca twarde,
  prowadź zabłąkane.

  Daj Twoim wierzącym,
  Tobie ufającym
  siedmiorakie dary !

  Daj zasługę męstwa,
  daj wieniec zwycięstwa,
  daj szczęścia bez miary ! Amen.

  1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

  P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,
  W: I odnowisz oblicze ziemi.

  Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
  W: Módl się za nami.

 5. Maria Magdalena pisze:

 6. wobroniewiary pisze:

  Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną. Pozwalamy sobie przypomnieć czym jest ta forma modlitwy jaką nazywamy nowenną. Chcemy też zaproponować niektóre spośród wybranych modlitw do Ducha Świętego.

  Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć. Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy. Przyjęło się, iż określenie „nowenna” dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do „oktawy”, która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

  Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia. Pisze św. Łukasz: „Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ‚Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

  Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

 7. wobroniewiary pisze:

  Sarah Yung: Jezus mówi do Ciebie:
  15 maja;
  SPOTKANIA ze Mną są kluczowe dla twojego dobrostanu. Te wspólnie spędzane chwile to nie luksus, ani nie jedna z możliwości; to konieczność. Nie czuj się więc winny, gdy spokojnie odpoczywasz w Moim towarzystwie. Pamiętaj, że Szatan jest oskarżycielem wierzących i bardzo lubi obarczać cię poczuciem
  winy – zwłaszcza w chwilach, gdy cieszysz się Moją Obecnością. Jeśli czujesz, że wypuścił w twoją stronę strzały oskarżeń, prawdopodobnie jesteś na właściwej ścieżce. Użyj tarczy wiary, aby się osłonić. Rozmawiaj ze Mną o tym, czego doświadczasz, i proś Mnie, aby wskazał ci dalszą drogę. Przeciw staw się diabłu, a ucieknie od ciebie. Przystąp bliżej do Mnie, to i Ja zbliżę się
  do ciebie.
  AP 12,10; EF 6,16; JK 4,7–8

 8. Paweł pisze:

  AKTY STRZELISTE DO DUCHA ŚWIĘTEGO: 1.”Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.” (500 dni odpustu). 2.”Łaska Ducha Świętego niech oświeca serca i umysły nasze.” (500 dni odpustu). 3.”Duchu Święty, Słodki Gościu mej duszy, pozostań ze mną i spraw, abym zawsze pozostał z Tobą.” (300 dni odpustu – Benedykt XV, 1921 r.). 4.”Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal.” – z Mszału rzymskiego (Odpust cząstkowy wg posoborowego Wykazu Odpustów – pozycja 62 w tym Wykazie – lub odpust 300 dni według nadań odpustowych przedsoborowych). 5. Orędzie dane Vasuli Ryden 26 października 1989: „Proś często Ducha Świętego tą modlitwą: PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ DZIĘKI POTĘŻNEMU WSTAWIENNICTWU NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY. AMEN. Dzięki tej modlitwie Mój Święty Duch pośpieszy, aby zstąpic na was.” (W numerze 1(132)2013 pisma ewangelizacyjnego „Vox Domini” na stronie 20 podano, że nowe wydanie pism Vassuli opatrzone jest kościelną zgodą na druk: NIHIL OBSTAT Biskup Felix Toppo, S.J., DD, Bishop of Jamshedpur, India, censor librorum, 28 listopada 2005; IMPRIMATUR Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL, Archbishop of Lipa, Philippines, 28 listopada 2005).

 9. Paweł pisze:

  Jeszcze jeden mój wpis o ważnej modlitwie do Ducha Świetego: „PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ PRZEZ POTĘŻNE WSTAWIENNICTWO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI, TWOJEJ UMIŁOWANEJ OBLUBIENICY.” Od trzykrotnego odmówienia tej modlitwy rozpoczyna się każdy wieczernik w Kapłańskim Ruchu Maryjnym założonym przez śp. księdza Stefano Gobbiego (zm. w 2011 r.) w oparciu o otrzymane przez niego orędzia Maryi. W orędziu 521 z dnia 22 maja 1994 Matka Boża powiedziała: „Duch Święty nie może się oprzec głosowi Swej Oblubienicy, która Go wzywa. Dlatego przyłączcie się do Mnie, wszystkie Moje małe dzieci, we wzywaniu dziś daru Ducha Świętego. Niech wasze błaganie stanie się modlitwą tych ostatnich czasów. Niech będzie ono waszą stałą modlitwą, często powtarzaną, gdyż nauczyła was jej i gorąco o nią prosi wasza Niebieska Mama. ‚Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.’ Otwórzcie też serca na nadzieję, ponieważ nadchodzi dla was największy cud drugiej Pięcdziesiątnicy.” (Źródło cytatu: http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/94.htm ). Orędziom otrzymanym przez ks. Stefano Gobbiego udzielił IMPRIMATUR kardynał Bernardino Echeverria Ruiz. Powyższa modlitwa do Ducha Świętego jest też powtórzona w orędziu z dnia 26 października 1989 danym Vassuli Ryden. Pan Jezus powiedział, że dzięki niej Duch Święty pośpieszy, by zstąpic na nas. Orędziom otrzymanym przez Vassulę udzielił IMPRIMATUR arcybiskup Ramon C. Arguelles z Filipin. Wszystkie orędzia dane Vassuli i wszystkie orędzia dane księdzu Stefano Gobbiemu można łatwo znaleźc na stronie http://www.voxdomini.com.pl

 10. Anka pisze:

  Terlikowski: Sataniści pokazują, czym naprawdę jest aborcja
  Gdy wprost wskazuje się, że wspieranie zabijania nienarodzonych jest satanizmem wielu ludzi puka się w czoło. Jednak sami sataniści przekonują, że aborcja jest dla nich kwestią wiary i religii.

  A najlepszym dowodem na to jest sprawa, jaka toczy się obecnie przed sądem w Missouri. Stan ten nakłada pewne ograniczenia na kobiety, które chcą zabić swoje dziecko. Chodzi o obowiązkowe badania USG i konieczność odczekania kilku dni od momentu zgłoszenia do zabicia dziecka. I właśnie tym zapisom sprzeciwia się Satanic Temple, której członkini próbuje wymusić na sędziach zdjęcie owych ograniczeń. Powód? Poglądy religijnie!

  I już tylko to stwierdzenie pozwala, bez ryzyka większego błędu, pokazać, czym naprawdę jest aborcja. Jest ona morderstwem, złożeniem na ołtarzu zła życia i człowieka. Jedyną zaś istotą, która może się z tego cieszyć jest szatan, i ci, którzy mu służą. I żeby nie było wątpliwości nie winię kobiet, które zdecydowały się na aborcję. One także są ofiarami satanizmu, one także złożone są w ofierze zbrodniczej ideologii. Prawdziwymi satanistami (świadomymi lub nie) są aborterzy, promotorzy aborcji, dziennikarze i politycy, którzy budują system, w którym zabijanie innych jest prawem. Satanic Temple jednoznacznie to pokazało.

  Tomasz P. Terlikowski

 11. Małgosia pisze:

  XX Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym
  XX Ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie odbędzie się 15-16 maja 2015. Zobacz szczegółowy program.

  Program XX Ogólnopolskiego czuwania Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie

  Sobota – Dzień Otwarty–16.05.2015 Jasna Góra
  09.30 – Powitanie zawiązanie wspólnoty
  10.00 – Modlitwa do Ducha Świętego i Maryi – ekipa Młodzi Młodym
  10.15 – Konferencja I – „Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce” – Darek Jeziorny
  „Co to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś ?” – ks. Marian Rajchel
  11.00 – Modlitwa i świadectwa – ks. Andrzej Grefkowicz
  12.30 – Anioł Pański i uwielbienie – ks. Sławomir Płusa
  13.00 – przerwa obiadowa
  14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – abp Wacław Depo
  Modlitwa uwielbienia – Genia Teleszewska, ks. Marcin Wrzos
  15.15 – Konferencja II – „Wezwani do jedności” – Wspólnota Chemin Neuf
  16.00 – przygotowanie do Eucharystii
  16.30 – EUCHARYSTIA
  Przewodniczenie i homilia – ks. bp Piotr Turzyński
  Posługa muzyczna: Gospel Rain

  A tak było dziś:

  • Małgosia pisze:

   Tu cz. 2 – on-line, teraz na żywo
   20.00 – Konferencja III – „Ewangelizacja z mocą” – ks. Sławomir Płusa
   20. 30 – Modlitwa o ewangelizację z mocą – ks. Sławomir Płusa
   21.00 – Apel Jasnogórski – ks. bp Bronisław Dembowski

 12. mariaP pisze:

  Dostalam poczta od Pani Ewy Jurasz .

  /
  Orędzie dla Ivana 11 maja 2015r.

  Drogie dzieci! Również dzisiaj pragnę wezwać was, abyście w tym czasie modlili się w moich intencjach, za moje plany, które pragnę zrealizować tutaj. Módlcie się drogie dzieci i bądźcie wytrwali w modlitwie. Matka modli się z wami i wstawia się za każdym z was przed swoim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

 13. Papież u św. Marty: wspólnoty zalęknione i smutne dalekie od chrześcijaństwa

  Na niebezpieczeństwo, jakim dla chrześcijan jest postawa lęku zwrócił uwagę Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Swoją homilię skoncentrował na dwóch słowach kluczowych dzisiejszej liturgii: lęku i radości.
  Ojciec Święty zauważył, że ludzie ogarnięci lękiem nie mają odwagi, by spojrzeć w przyszłość. Strach ich bowiem osłabia, pomniejsza a nawet paraliżuje. „Osoba, która się boi nic nie robi, nie wie, co robić. Jest skoncentrowana na sobie, bojąc się, by nie przydarzyło się jej nic złego” – powiedział Franciszek. Dodał, że postawa taka prowadzi do egocentryzmu. „Chrześcijan zalękniony, to człowiek, który nie zrozumiał orędzia Jezusa” – podkreślił. Papież przytoczył słowa Jezusa skierowane do Pawła: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9) i zaznaczył, że lęk nie jest postawą chrześcijanina, lecz duszy uwięzionej, pozbawionej swobody spoglądania w przyszłość, kreatywnej wolności. Dlatego trzeba prosić Ducha Świętego o łaskę odwagi, dar męstwa. Istnieją bowiem wspólnoty zalęknione, osłabione brakiem odwagi i wyobraźni, kiedy wszystko wydaje się zakazane.

  Ojciec Święty wskazał, że trzeba odróżniać postawę lęku od bojaźni Bożej, która jest adoracją przed Panem i cnotą. Zaznaczył, że bojaźń Boża nie pomniejsza, nie osłabia, nie paraliżuje – przeciwnie prowadzi naprzód, ku misji jaką obdarza nas Bóg.

  Następnie Franciszek zauważył, że dzisiejsza Ewangelia mówi o postawie radości. Pan Jezus zapewnia uczniów, że „radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” (J 16,22). Podkreślił, że w chwilach najsmutniejszych, w chwilach cierpienia radość staje się pokojem. Natomiast, kiedy w chwili cierpienia szukamy rozrywek, to przemienia się taka sytuacja w ciemność. „Chrześcijan bez radości nie jest chrześcijaninem. Chrześcijanin, który stale żyje w smutku, nie jest chrześcijaninem. A chrześcijanin, który w chwili próby, chorób, wielu trudności traci pokój jest człowiekiem, któremu czegoś brakuje” – powiedział papież.

  „Radość chrześcijańska to nie zwykła zabawa, to nie ulotna radość. Radość chrześcijańska jest darem, darem Ducha Świętego. Jest stałą radością serca, ponieważ Pan zwyciężył, Pan króluje, Pan jest po prawicy Ojca, Pan spojrzał na mnie i posłał mnie, obdarzył mnie swoją łaską i uczynił mnie synem Ojca …To właśnie jest radość chrześcijańska. Chrześcijanin żyje w radości” – stwierdził Ojciec Święty.

  Papież zaznaczył, że wspólnoty bez radości są zainfekowane światowością. Tak więc Kościół jest zalękniony, nie otrzymuje radości Ducha Świętego, Kościół staje się chory, wspólnoty słabną i słabną też wierni. Franciszek zakończył swoją homilię słowami modlitwy: „Wznieś nas Panie, do Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, podnieć nas duchu. Uwolnij nas od wszelkiego lęku i daj nam radość i pokój”.
  Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/15781/Papiez-u-sw-Marty-wspolnoty-zaleknione-i

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s