Nowenna do św. Rity, dzień czwarty oraz drugi dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Nowenna do św. Rity z Cascia
Na czwarty dzień

O święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twa miłość dla bliźnich, biednych i chorych, miedzy którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęła miłosierdziem serca twego? My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.
Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. 
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Źródło: Kliknij

***

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

W drugim dniu:
Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.
Ojcze nasz…

Litania do Ducha Świętego (kliknij) (do prywatnego odmawiania)
Źródło: Kliknij

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Nowenna i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „Nowenna do św. Rity, dzień czwarty oraz drugi dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 1. wobroniewiary pisze:

  Hołd niewinnym ofiarom Armii Czerwonej

  Sejm upamiętnił Tragedię Górnośląską w jej 70. rocznicę.
  Uchwałę w sprawie „zbrodni Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa” w pierwszych miesiącach 1945 roku na Górnym Śląsku przyjął 15 maja Sejm RP.
  W 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej Sejm złożył hołd ofiarom tych zbrodni – „zamordowanym, poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach. Pamięć o tej trudnej przeszłości powinna być nieustanną przestrogą przed złem, jakie niosą totalitarne systemy, szowinistyczne ruchy i wojny” – głosi dokument.
  Za przyjęciem uchwały było 404 posłów, 14 wstrzymało się, dwóch było przeciw – posłowie klubu SLD Jan Cedzyński i Bogusław Wontor.
  Poniżej pełna treść sejmowej uchwały wraz z uzasadnieniem:

  Uchwała
  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 roku w 70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej 1945 roku:
  „70 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na Górny Śląsk. Dla wielu jego mieszkańców był to czas nowej okupacji i terroru. Dopuszczono się wielu zbrodni i okrucieństw na niewinnych cywilach.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim niewinnym ofiarom zbrodni Armii Czerwonej i komunistycznego aparatu bezpieczeństwa – zamordowanym, poszkodowanym, deportowanym do ZSRR, osadzonym w więzieniach i obozach. Pamięć tej trudnej przeszłości powinna być nieustanną przestrogą przed złem, jakie niosą totalitarne systemy, szowinistyczne ruchy i wojny.”

  Uzasadnienie
  „Tragedią Górnośląską” określa się wydarzenia, które miały miejsce na Górnym Śląsku bezpośrednio po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Obejmuje czyny o zbrodniczym i represyjnym charakterze, których dopuścili się żołnierze Armii Czerwonej oraz funkcjonariusze NKWD wobec ludności cywilnej: gwałty, morderstwa, masakry, niesprawiedliwe i nieuzasadnione zamykanie w więzieniach i obozach oraz deportacje do ZSRR. Ofiarami byli mieszkańcy tego pogranicznego regionu, bez względu na ich przynależność narodową. Straty dotyczyły także infrastruktury przemysłowej (wywózka sprzętu) oraz substancji architektonicznej miast górnośląskich.
  Szczególną gehennę przeżyli wywiezieni mieszkańcy Górnego Śląska, których Sowieci zmusili do pracy w kopalniach, hutach i fabrykach na terenie ZSRR (głównie w Zagłębiu Donieckim i okolicach Mińska, Kazachstanie i na Syberii). Deportowano co najmniej 30 tysięcy mieszkańców regionu (najwięcej z tej części Górnego Śląska, która przed 1939 rokiem leżała w granicach Niemiec), z których ok. 1/3 zmarła w sowieckich obozach.
  Tragedię ludności Górnego Śląska pogłębiała działalność polskiego, komunistycznego aparatu represji i administracji, dokonujących rozliczeń narodowościowych, u podstaw których leżały często nieuzasadnione uprzedzenia narodowe, dążenie do zemsty lub uzyskania korzyści majątkowych. Symbolem tego zjawiska stały się obozy w Świętochłowicach i Łambinowicach, administrowane przez Urząd Bezpieczeństwa, gdzie zmarło blisko 3 tysiące osób (co najmniej 1855 w Świętochłowicach i 1140 w Łambinowicach), w zdecydowanej większości pochodzących z Górnego Śląska.
  Przez długie lata mieszkańcy Górnego Śląska, podobnie jak inne ofiary zbrodni komunistycznych w Polsce, nie mogli doczekać się sprawiedliwości. W PRL zbrodnie komunistyczne nie mogły być podejmowane w dyskursie publicznym. Po 1989 roku kwestia zbrodni o podłożu narodowościowym popełnionych przez funkcjonariuszy polskiego aparatu bezpieczeństwa długo była pomijana lub marginalizowana. Od tego czasu ustalenia naukowe, przede wszystkim historyków i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, potwierdziły skalę i charakter zbrodni popełnionych na Górnym Śląsku.
  Nadal żyje wiele ofiar przemocy, które nie doczekały się aktu sprawiedliwości i uznania swej krzywdy przez państwo polskie. Dlatego wnioskodawcy uznają, że przyjęcie uchwały przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie nie tylko aktem sprawiedliwości, ale także sygnałem dla nauczycieli, naukowców, działaczy społecznych i politycznych, aby spotęgować wysiłki na rzecz rzetelnego opisania przeszłości i pojednania narodowego.
  Źródło: http://katowice.gosc.pl/doc/2484094.Hold-niewinnym-ofiarom-Armii-Czerwonej

 2. Jerzy pisze:

  16 Maj 2015 @ 09:54

  Byłoby wielkim zaniedbaniem z mojej strony, gdybym nie wspomniał dzisiaj, 16 maja 2015 r, patrona Polski, wielkiego rzecznika pojednania między prawosławiem a katolicyzmem, św. Andrzeja Boboli, a zarazem jezuity.

  Św. Andrzej Bobola z powodzeniem mógłby być patronem „Świetlistego Krzyża Pojednań”, opisanego w detalach na moim pierwszym blogu „Pojednanie” bez cyfry „2” w wymiarze pojednania między prawosławiem a katolicyzmem. W dniu jutrzejszym przy okazji telewizyjnej debaty między prezydentem Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą zostanie przez pana Prezydenta prawdopodobnie wysunięta sprawa wyrażenia przez niego zgody na budowę 15 metrowego krzyża repliki krzyża na Giewoncie we frontowej części Pałacu Prezydenckiego. Z taką przedwyborczą inicjatywą wystąpiła do Prezydenta grupa tzw. „Obrońców Krzyża”, daleka jak z powyższego wynika od zapatrywań szeregowych ludzi modlących się na Krakowskim Przedmieściu i ks. Stanisława Małkowskiego, popierającego p. Grzegorza Brauna.Takie wystąpienie Prezydenta Komorowskiego w obronie krzyża miało by na celu przekonanie Polaków, że pan Prezydent nie tylko jest za krzyżem, ale gotów jest obiecać Polakom, że zrobi wszystko, aby przygotowana w tym celu replika krzyża na Giewoncie na dniach, w przyszłym tygodniu się na placu w świetle jupiterów i prasy znalazła (co za problem przywieść kilkadziesiąt ton konstrukcji stalowej). Ten manewr przedwyborczy na tydzień przed 2 turą wyborów będzie miał na celu nie tylko zachowanie dotychczasowego elektoratu, ale przyciągnięcie wielu niezdecydowanych i niezorientowanych letnich katolików i nie tylko (także sięgnięcie po tych co nie głosowali). Tu pragnę podkreślić, że Panu Prezydentowi, gdy tylko został przed 5 laty wybrany na 1 kadencję, zaproponowałem umieszczenie w tym miejscu biało czerwonej ikony Polski „Świetlistego Krzyża Pojednań”. Od 7 lat od września 2008 roku projekt koncepcyjny mego krzyża w formie elektronicznej i papierowej leży zdeponowany u HGW w Urzędzie Miasta Warszawy. Obawiam się, że pan Andrzej Duda nie będzie zorientowany w tych sprawach, a doradzenie mu czegokolwiek, czy nawet poinformowanie go o sprawie, która może zostać poruszona w jutrzejszej debacie okaże się niemożliwe.

 3. Ewangelia wg św. Jana 17,20-26.
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu modlił się tymi słowami: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

  *********

  Po męczeńskiej śmierci ciało św. Andrzeja Boboli (1591-1657) odwiedzali zarówno katolicy, jak i bracia prawosławni, wierząc w orędownictwo świętego kapłana. Wygląda na to, że działalność misjonarza Polesia nie zakończyła się z chwilą męczeństwa. Jego zmumifikowane ciało, wystawiane na pokaz w komunistycznych muzeach na znak tryumfu nad religią, wbrew intencji władz przyciągało pielgrzymów i było dla nich znakiem nadziei. A wędrówka jego relikwii przez Moskwę i Rzym z powrotem do Polski stanowi swoisty znak tęsknoty Polaków za Bogiem, który jest źródłem wolności.
  (Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 138)

  **********

  Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski

  Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.
  31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12 marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak zwanej „trzeciej probacji” w Nieświeżu.
  W latach 1623-1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624-1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie. W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.
  Całość: https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2015/05/15/16-maja-wspominamy-swietego-andrzeja-bobole-prezbitera-i-meczennika-patrona-polski/

  ************

  Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski

  Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie.
  Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny, naszych ziem Królowej.
  Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego.
  Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga.
  Amen.

 4. Monika pisze:

  Modlitwa do św. Andrzeja Boboli wielkiego orędownika Polski
  Wielki Sługo Boży, a nieustraszony Męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościołów na naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego Namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą Świętych,
  wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę,
  której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie.
  Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów,
  poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa-Króla i Najświętszej Panny,
  naszych ziem Królowej.
  Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoi wszystkie dziedziny naszego życia polskiego,
  życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego.
  Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym Patronem, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele, i niech się stanie narodom przewodniczką na drodze powrotnej do Boga.
  Amen.
  http://www.fronda.pl/a/modlitwa-do-sw-andrzeja-boboli-o-odrodzenie-naszej-ojczyzny,51463.html

 5. Małgosia pisze:

  XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym – na żywo

  • Małgosia pisze:

   Sobota – Dzień Otwarty–16.05.2015 Jasna Góra
   09.30 – Powitanie zawiązanie wspólnoty
   10.00 – Modlitwa do Ducha Świętego i Maryi – ekipa Młodzi Młodym
   10.15 – Konferencja I – „Początki Odnowy w Duchu Świętym w Polsce” – Darek Jeziorny
   „Co to znaczy: Pięćdziesiątnica Paschalna dziś ?” – ks. Marian Rajchel
   11.00 – Modlitwa i świadectwa – ks. Andrzej Grefkowicz
   12.30 – Anioł Pański i uwielbienie – ks. Sławomir Płusa
   13.00 – przerwa obiadowa
   14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – abp Wacław Depo
   Modlitwa uwielbienia – Genia Teleszewska, ks. Marcin Wrzos
   15.15 – Konferencja II – „Wezwani do jedności” – Wspólnota Chemin Neuf
   16.00 – przygotowanie do Eucharystii
   16.30 – EUCHARYSTIA
   Przewodniczenie i homilia – ks. bp Piotr Turzyński
   Posługa muzyczna: Gospel Rain

 6. Paweł pisze:

  Ciało św. Andrzeja Boboli nie uległo rozkładowi. „Święci, których ciała zachował Bóg nie tknięte przez czas, bez względu na odległośc epoki, w której żyli, mogą miec dłuższy, bliższy i łatwiejszy kontakt z żywymi.” (cytat ze str. 200 ksiązki Fulli Horak „Święta Pani”, wydanie Wydawnictwa „Arka”, Wrocław 1999). Do najbardziej znanych takich świętych należą:
  1) św. Agata
  2) św. Agnieszka z Montepulciano
  3) św. Albert Wielki
  4) św. Andrzej Bobola
  5) św. Aniela Merici
  6) św. Antoni Maria Zaccaria
  7) św. Antonin
  8) św. Bernadetta Soubirous
  9) św. Bernardyn ze Sieny
  10) św. Cecylia
  11) św. Dominik Savio
  12) św. Edmund Rich z Canterbury
  13) św. Edward Wyznawca
  14) św. Ferdynand III, król Kastylii i Leonu
  15) św. Filip Nereusz
  16) św. Franciszek Ksawery
  17) św. Franciszek Salezy
  18) św. Franciszek z Paoli
  19) św. Franciszka Ksawera Cabrini
  20) św. Franciszka Rzymianka
  21) św. George Preca z Malty
  22) św. Izydor Oracz
  23) św. Jakub z Marchii
  24) św. Jan Bosco
  25) św. Jan Boży
  26) św. Jan Maria Vianney
  27) św. Jan od Krzyża
  28) św. Jan XXIII
  29) św. Joanna de Valois
  30) św. Joanna Franciszka de Chantal
  31) św. Jozafat
  32) św. Józef z Kupertynu
  33) św. Julia Billiart
  34) św. Kamil de Lellis
  35) św. Karol Boromeusz
  36) św. Katarzyna Bolońska
  37) św. Katarzyna Genueńska
  38) św. Katarzyna Laboure
  39) św. Katarzyna Ricci
  40) św. Katarzyna ze Sieny
  41) św. Klara
  42) św. Kryspin z Viterbo
  43) św. Ludwik Bertrand
  44) św. Ludwika de Marillac
  45) św. Luigi Orione
  46) św. Magdalena Zofia Barat
  47) św. Małgorzata z Kortony
  48) św. Marcin de Porres
  49) św. Maria Goretti
  50) św. Maria Magdalena de Pazzi
  51) św. Mikołaj z Tolentino
  52) św. Ojciec Pio
  53) św. Pacyfik z San Severino
  54) św. Paschalis Baylon
  55) św. Piotr Julian Eymard
  56) św. Pius X
  57) św. Rita
  58) św. Romuald
  59) św. Rose Philippine Duchesne
  60) św. Róża z Limy
  61) św. Róża z Viterbo
  62) św. Serafin z Montegranaro
  63) św. Stanisław Kostka
  64) św. Sylwan (zm. ok. 350 r.)
  65) św. Szarbel
  66) św. Teresa od Dzieciątka Jezus
  67) św. Teresa z Avila
  68) św. Weronika Giuliani
  69) św. Wincenty a Paulo
  70) św. Wincenty Pallotti
  71) św. Zyta
  72) bł. Alojzy Stepinac
  73) bł. Aniela z Foligno
  74) bł. Anna Maria Taigi
  75) bł. Imelda Lambertini
  76) bł. Karol Austriacki
  77) bł. Małgorzata z Castello
  78) bł. Marek Marconi
  79) bł. Maria Angela Astorch
  80) bł. Maria Assunta Pallotta
  81) bł. Maria Delgado
  82) bł. Maria Magdalena Martinengo
  83) bł. Maria od Aniołów
  84) bł. Salomea z Krakowa
  85) czcigodna Maria z Agredy
  Opracowane na podstawie filmiku na stronie:
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/06/09/bl-anna-maria-taigi-ktorej-wspomnienie-dzis-obchodzimy-o-nadejsciu-trzech-dni-ciemnosci/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s