Św. Antoni módl się za nami – egzorcyzm przeciw burzom oraz modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

Święty znany jako Antoni z Padwy, nie miał na imię Antoni i nie urodził się w Padwie. Najczęściej jest on wzywany do pomocy w przypadkach zagubienia jakiegoś przedmiotu, co wydatnie ogranicza pole jego możliwości. Przypomnijmy więc fakty i sprostujmy błędne przekonania, związane z jego osobą.

FERDYNAND Z LIZBONY
Ferdynand (Fernando) urodził się w Lizbonie. Jako najbardziej prawdopodobną datę jego urodzin przyjmuje się 15 sierpnia 1195 r. Nie znamynazwiska jego rodziców. Wiemy jedynie, że ojciec miał na imię Marcin, a matka – Maria Teresa. O wczesnym dzieciństwie Ferdynanda nie wiadomo praktycznie nic, poza tym, że do 1210 roku uczęszczał do szkoły przykatedralnej, był nadzwyczaj religijnym chłopcem i żywił głębokie nabożeństwo do Matki Bożej.

Książę ciemności, zgadując, że Ferdynand będzie w przyszłości wielkim świętym, bardzo wcześnie zaczął manifestować swoją obecność. Pewnego dnia, gdy młody człowiek modlił się w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lampka płonąca przed ołtarzem nagle zgasła i wnętrze świątyni pogrążyło się w mroku. Domyślając się, że chodzi o podstęp szatana, Ferdynand nakreślił palcem na marmurze znak krzyża, a płomień natychmiast zapłonął z powrotem. Zły duch rzucił się do ucieczki, co zostało wyobrażone na jednym z fresków katedry.

Św. Antoni pracował niestrudzenie i odznaczał się niezwykłą pamięcią. Znał on Biblię tak doskonale, że mówiono o nim: „Gdyby wszystkie święte Pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby podyktować je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone”.
Trudno zliczyć cuda, jakie towarzyszyły jego krótkiemu życiu (zmarł, mając zaledwie 36 lat). Został kanonizowany w niespełna rok po swojej śmierci, natomiast w 1946 roku, papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła, nadając mu przydomek  „Doctor Evangelicus”.

Bardzo ważna modlitwa.
Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Św.

Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.
  + Bóg stał się człowiekiem
  + i Słowo stało się ciałem.
  + Chrystus narodził się z Dziewicy.
  + Chrystus cierpiał.
  + Chrystus został ukrzyżowany.
  + Chrystus umarł.
  + Chrystus powstał z martwych.
  + Chrystus wstąpił do Nieba.
  + Chrystus zwycięża.
  + Chrystus króluje.
  + Chrystus rządzi.
  + Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.
  + Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,
  + i Słowo stało się Ciałem.
  + Chrystus jest z nami razem z Maryją.
  + Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył.
  + Święty Boże!
  + Święty mocny!
  + Święty i Nieśmiertelny!
  + Zmiłuj się nad nami. Amen!

Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

Odmawiajmy tę modlitwę codziennie przeciw złu ma ona wielką moc
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93

Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco Nieba i Ziemi, Ty, Który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu, aby nas odkupić Krwią swoją.
Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy: Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym okrzykiem „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.

Zdjęcia z dzisiejszej uroczystości odpustowej

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

8 odpowiedzi na „Św. Antoni módl się za nami – egzorcyzm przeciw burzom oraz modlitwa o zwycięstwo nad szatanem

 1. Paweł pisze:

  Święty Antoni należy do Świętych żyjących w tzw. okresie scholastyki średniowiecznej (choć sam nie był scholastykiem), której rozkwit przypadł na XII-XIII wiek, a od czasu jej schyłku w XIV wieku FILOZOFIA ludzka przez stulecia aż do naszych dzisiejszych czasów prezentuje – w swych głównych nurtach i u większości wiodących myślicieli – taki stan, że jest ona NIE DO PRZYJĘCIA dla Kościoła (w wyniku czego papież Leon XIII w encyklice „Aeterni Patris” zalecił powrót do myśli św. Tomasza z Akwinu, a św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” w n. 46 wprost stwierdził: „Nie ma przesady w stwierdzeniu, że rozwój znacznej części nowożytnej myśli filozoficznej dokonywał się przy stopniowym oddalaniu się od chrześcijańskiego Objawienia, sprowadzając ją nawet na pozycje jawnie z nim sprzeczne.”). Dlatego chciałbym zwrócić się z modlitwą do Świętych tamtej epoki (choć nie wszyscy oni byli scholastykami), kiedy to filozofia była u szczytu swej świetności, aby uprosili nam mądrość – przede wszystkim tę potrzebną do odróżniania dobra od zła, ale też mądrość w naszym całościowym poglądzie na świat: 1. Św. Anzelmie z Canterbury, zwany „Ojcem scholastyki”, upraszaj nam dar Bożej mądrości. 2. Św. Bernardzie, Doktorze miodopłynny (łac.: Doctor melifluus), módl się za nami. 3. Św. Antoni Padewski, Doktorze ewangeliczny (łac.: Doctor evangelicus), módl się za nami. 4. Św. Albercie Wielki, Doktorze wszechstronny (Doctor universalis), módl się za nami. 5. Św. Bonawenturo, Doktorze seraficki (Doctor seraphicus), módl się za nami. 6. Św. Tomaszu z Akwinu, największy z Doktorów Kościoła, zwany Doktorem powszechnym (Doctor communis) i Doktorem Anielskim (Doctor Angelicus), upraszaj nam dar Bożej mądrości. 7. Bł. Janie Dunsie Szkocie, zwany Doktorem wnikliwym (Doctor subtilis), módl się za nami. 8. Maryjo, Stolico Mądrości, przyjmij te modlitwy nasze i uproś nam dar Bożej mądrości; uproś też odrodzenie się ludzkiej mądrości, której wyrazem jest FILOZOFIA, będąca raczej w wielkim kryzysie, odkąd nastał schyłek scholastyki i przeminęły czasy świetnych umysłów wyżej tu wymienionych. Amen.

  • Paweł pisze:

   Powyższe określenie św. Antoniego Padewskiego jako „Doktora ewangelicznego” pochodzi z aktu ogłoszenia go Doktorem Kościoła przez Piusa XII w roku 1946, jak podaje na str. 50 książeczka o. Stanisława Marii Kałdona „Nabożeństwa do Świętych szczególnego wstawiennictwa w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych” wydana w roku 2002 przez Wydawnictwo „M” w Krakowie.

   Natomiast określenia dotyczące Doktorów scholastycznych (św. Anzelma, św. Alberta Wlk., św. Bonawentury, św. Tomasza z Akwinu i bł. Jana Dunsa Szkota) wziąłem z książeczki ks. Jerzego Buxakowskiego „Zarys historii teologii prawd wiary” wydanej przez Bernardinum w Pelplinie w roku 1994 (IMPRIMATUR +Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński, dnia 8 września 1994 roku).

   • Paweł pisze:

    Chciałbym jeszcze dodać, że o wielkim kryzysie spowodowanym przez filozofów w XIV wieku (w dobie schyłku scholastyki) i nie zażegnanym aż do naszych dni mówiła Matka Boża do ks. Stefano Gobbiego w orędziu nr 407 z dnia 17 czerwca 1989:
    http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/89.htm
    Matka Boża wyjaśniła tam, tłumacząc symboliczne znaczenie liczby 666, że:
    „666 wskazane dwa razy, to znaczy przez 2, oznacza rok 1332. W tym okresie historii Antychryst objawił się przez zdecydowany atak na wiarę i Słowo Boże. Poprzez filozofów – zaczynających przyznawać wartość wyłącznie nauce oraz rozumowi – zmierza się stopniowo do ustanowienia jedynego kryterium prawdy, którym ma być tylko ludzki rozum. Rodzą się więc wielkie błędy filozoficzne, trwające poprzez wieki aż do obecnych dni. Przesadne znaczenie nadawane rozumowi – jako wyłącznemu kryterium prawdy – prowadzi nieuchronnie do zniszczenia wiary w Słowo Boże.”

   • Paweł pisze:

    Chciałbym uściślić jeszcze to, co napisałem, że św. Antoni Padewski nie był scholastykiem. Otóż nie wymienia go wśród scholastyków ani Wikipedia pod hasłem „Scholastyka”: http://pl.wikipedia.org/wiki/Scholastyka_(filozofia)
    ani też wyżej wymieniona przeze mnie książeczka ks. Jerzego Buxakowskiego „Zarys historii teologii prawd wiary”, która dość obszernie omawia okres scholastyki w historii Kościoła. Jednakże książeczka o. Stanisława Marii Kałdona „Nabożeństwa do Świętych szczególnego wstawiennictwa w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych” (o której też pisałem) na str. 50 podaje: „Jesienią 1220 r. opuścił swój klasztor i przystał do uczniów Biedaczyny z Asyżu, przyjmując imię Antoni. Następnie wyruszył do Maroka, ale poważna choroba zmusiła go do rezygnacji z planów misyjnych. Do teologii scholastycznej wprowadził system filozoficzny św. Augustyna. Prowadził działalność na rzecz ubogich i chorych, szczególnie w Padwie. Kanonizowany w 1232 r. przez papieża Grzegorza IX, ogłoszony Doktorem Kościoła w 1946 r. przez papieża Piusa XII jako doktor ewangeliczny („doctor evangelicus”), głównie za przystępny wykład Ewangelii zawarty w jego kazaniach.”

 2. darco pisze:

  Papież Franciszek potwierdził gotowość Kościoła. Rzymskokatolickiego do omówienia stałej daty Wielkanocy, aby katolicy i prawosławni mogli obchodzić to święto razem.
  Polecam artykul na ten temat

  pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513170.html

  Mysle ze to moze byc przyczynek do zjendoczenia Kosciolow Chrzescijanskich

 3. Josef pisze:

  Fernando Martines de Bulhöes ur.1195 w Lizbonie. Znany jako”MLOT NA HERETYKOW” !!!
  Szczesc Boze !
  Jozef

 4. eska pisze:

  Wczoraj, w dniu św. Antoniego, miałam okazję uczestniczyć w mszy odpustowej ku jego czci celebrowanej przez Biskupa – misjonarza w Republice Środkowej Afryki. W nawiązaniu do czytania z Pisma zachęcał nas do aktywnego uczestnictwa w budowaniu ciała Chrystusa i przedstawił ciekawe porównanie, którym chciałabym się podzielić.

  „I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa” (Efezjan 4.11-12).

  Porównanie do palców dłoni:
  KCIUK – Apostoł – ten, dzięki któremu możemy się uchwycić Jezusa (kciuk służy do tego, żeby dłoń się nie ześlizgiwała, żeby uchwyt był pewny)
  WSKAZUJĄCY – Prorok – ten, kto swoimi słowami i czynami wskazuje na Chrystusa
  ŚRODKOWY (palec najdłuższy) – Ewangelista – ten, który w swej posłudze musi pójść najdalej, nawet na misje na krańcach świata
  SERDECZNY (na który zakłada się pierścień) – Pasterz – na przykład biskup lub inny dostojnik Kościoła mający za zadanie pasterzować Bożym owieczkom (pierścień jest symbolem jego władzy w Kościele)
  MAŁY (którym można sobie na przykład przeczyścić ucho) – Nauczyciel – który ma nauczać tych, co chcą mieć ucho otwarte na Słowo Boże.

 5. Kasia pisze:

  Papież Franciszek o Francji: „niewierna córka Kościoła”
  Papież Franciszek przyjął w czwartek wieczorem w Domu św. Marty grupę młodych Francuzów: dwóch licealistów i członków dwóch katolickich grup rockowych: Glorious i Hopen. – Mówi się, że Francja jest pierworodną córką Kościoła. Ale jest to córka niewierna – powiedział Ojciec Święty według relacji jednego z uczestników trwającej 45 minut rozmowy. Jak zauważa dziennik „Le Parisien”, podobne słowa papież wypowiedział już wcześniej do francuskich biskupów.

  Według wspomnianej relacji, Franciszek mówił o tym z pewnym smutkiem. Po czym wezwał swych młodych gości, by dzielili się wokół siebie „radością Ewangelii”. – Są żywi ludzie, którzy są jak martwi, trzeba ich obudzić – wezwał papież. Młodzi Francuzi zrezygnowali z krzeseł i siedzieli wokół papieża na podłodze.

  Przy okazji francuski dziennik przypomina, że między Paryżem i Watykanem trwa spór o nominację ambasadora Francji przy Stolicy Apostolskiej. Został nim dyplomata Laurent Stefanini, katolik, a zarazem homoseksualista. Mimo upływu kilku miesięcy nie uzyskał on dotychczas akredytacji Stolicy Apostolskiej.

  Read more: http://www.pch24.pl/papiez-franciszek-o-francji–niewierna-corka-kosciola,36357,i.html#ixzz3d2adRpaK

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s