Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

Św Jan Paweł II: „Przedziwną tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium liturgia oddaje przede wszystkim czytając zapis Ewangelii Janowej o godach w Kanie Galilejskiej. Zapis ten mówi o obecności Matki Jezusa: „Była tam Matka Jezusa” (J 2,1), i o zaproszeniu samego Jezusa oraz Jego uczniów. Rzecz bowiem dzieje się u początku nauczania Syna Maryi, u początku Jego publicznej działalności w Galilei.”

Jasna_Gora_-_Czarna_Madonna_(mozaika)

Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.

Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski.

DZIEŃ PIERWSZY

I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk.
W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna…

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przedziwna Matko Syna Bożego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę

Modlitwa (z Mszy na 26 sierpnia)
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.
Źródło: Homilie i Rozważania

***

Pozostałe dni Nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej:
Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

***

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Nowenna, Wydarzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

 1. Gosia pisze:

 2. Admin pisze:

  Nowenna przed uroczystością
  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY JASNOGÓRSKIEJ
  17-26 sierpnia 2015 r.

  Jak co roku – na Jasnej Górze 17 sierpnia rozpoczęły się bezpośrednie przygotowania do uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Przez dziewięć kolejnych wieczorów odprawiana jest wspólnotowa Msza św. z kazaniami.

  W tym roku kazania nowennowe głosi franciszkanin o. prof. Grzegorz Bartosik, mariolog, wykładowca na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim teologią dogmatyczną, szczególnie: mariologią i chrystologią, a także teologią środków społecznego komunikowania.

  „Ofiarujmy te 9 dni naszych modlitw i rozważań w intencji nie tylko Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej, ale w intencji całej naszej Ojczyzny, wszystkich Polaków w kraju i na emigracji. Przede wszystkim prośmy Pana Boga i naszą Jasnogórską Matkę o wybaczenie naszych grzechów, tak osobistych każdego z nas, ale także społecznych, zwłaszcza wybaczenie tego, że do zapisów państwowych, do Prawa Państwowego zostały wprowadzone zapisy grzeszne, sprzeczne z Prawem Bożym. Prośmy też o nasze nawrócenie, nas wszystkich Polaków, abyśmy powrócili do Pana Boga, do Ewangelii, do wiary naszych przodków, abyśmy Boże Przykazania stawiali zawsze na pierwszym miejscu, i abyśmy byli posłuszni naszemu Stwórcy i naszemu Zbawicielowi” – zachęcał na początku pierwszego dnia nowenny o. prof. Grzegorz Bartosik. http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/25166.mp3

  W kolejnych dniach nowenny kaznodzieja będzie omawiać różne aspekty Sakramentu Chrztu Świętego oraz będzie tłumaczyć, jak darem Chrztu dzielić się z innymi, i jak najlepiej włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji. „Myśl przewodnią tegorocznej nowenny określmy tak: ‘Z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego i oddajemy się Jej, by Ona posługiwała się nami w dziele nowej ewangelizacji’” – powiedział o. profesor.

  Kazania zatytułowane „Ochrzczeni by ewangelizować” głoszone są podczas Mszy św. nowennowych, ale także podczas Eucharystii celebrowanych o godz. 6.00 i 11.00 w Kaplicy Matki Bożej.

  *

  Eucharystie, koncelebrowane przez ojców paulinów i księży duszpasterzy częstochowskich parafii, sprawowane są na Szczycie jasnogórskim. W każdy z kolejnych 9. dni, przybywają na nie zorganizowanymi grupami wierni z poszczególnych częstochowskich parafii. W dniach nowenny Msze św. z kazaniami transmitowane są codziennie na falach Radia Jasna Góra i Radia Fiat.
  http://www.radiojasnagora.pl/
  posłuchaj kazań nowennowych z Mszy św. wieczornych odprawianych na Szczycie:

  – homilia z dn. 17 sierpnia http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/25166.mp3

  o. Stanisław Tomoń
  Źródło: http://www.jasnagora.com/news.php?ID=9505

 3. Paweł pisze:

  1. MODLITWA DO NAJŚW. MARII PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI: „Najświętsza Panno, Matko Boża, miłowana i czczona w Twej przesławnej świątyni na Jasnej Górze, gdzie od wieków jesteś szafarką łask dla wiernego Ci ludu: kornie Cię błagamy: jak wyrwałaś ojców naszych z tylu niebezpieczeństw, tak przybądź nam teraz na pomoc i wybaw nas, zawsze błogosławiona Królowo Polski.” – Jego Świątobliwość Papież Pius XII udzielił odpustu 500 dni toties quoties i zupełnego, pod zwykłymi warunkami, raz na miesiąc, wiernym narodowości polskiej, którzy tę modlitwę co dzień odmawiać będą. (Reskr. św. Penit. Apost. I.3179/43 z 23 sierpnia 1943 i 7877/43 z 30 listopada 1943). [Źródło: strona 64 edycji encykliki „Mystici Corporis” Piusa XII, wznowionej w roku 1997 przez Wydawnictwo TE DEUM, ul. Ostrowska 19, 05-402 Otwock].

  2. Ojciec św. Leon XIII dnia 19 listopada 1892 r. przywiązał odpust do pobożnego wzywania Imienia Maryi: „NAJŚWIĘTSZA PANNO MARYJO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ, MÓDL SIĘ ZA NAMI” (Źródło tej informacji: strona 52 książki ks. G. Augustynika „Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach świątobliwej Wandy Malczewskiej” – Wrocław 1998, wydanie Wydawnictwa „Arka”: http://www.ppharka.hg.pl ). Odpust 300 dni przywiązany jest również do aktu strzelistego: „NASZA PANI JASNOGÓRSKA, MÓDL SIĘ ZA NAMI.”

  3. KORONKA O KRÓLOWANIE MARYI:

  „Maryjo, Królowo moja!
  Pragnę przyczynić się do przyśpieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w mojej rodzinie.
  Oddaję się Tobie, zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie, aby pod Twoim sztandarem bronić rodzin i walczyć z pijaństwem i wszelką niemoralnością.
  Znam jednak swą słabość i nieudolność, więc proszę Cię pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą i mocą. Chcę jako chrześcijanin dawać w każdym środowisku świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się dobrem innych ludzi.
  Proszę Cię o ratunek dla moich braci – nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu pijaństwa.
  Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami!
  Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w rodzinach i w całym Narodzie – trzeźwym, czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Amen.

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś, Maryjo…
  Chwała Ojcu…

  (Na dużych paciorkach różańca):
  Boże bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami!

  (Na małych paciorkach różańca):
  Jasnogórska Matko Kościoła i Królowo nasza, ratuj nas.

  (Po każdym dziesiątku):
  Dziewico Wspomożycielko, módl się za nami!

  Antyfona: Pod Twoją obronę…

  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
  abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy – walcząc za życia pod Jej opieką – w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.”

  [Zacytowane z książeczki „Kołaczcie a otworzą wam. NAJPIĘKNIEJSZE KORONKI” wydanej w roku 2004 przez Wydawnictwo eSPe i zaopatrzonej w kościelne pozwolenie druku:
  IMPRIMATUR
  Kuria Metropolitalna w Krakowie
  nr 1444/2004 z dnia 17 czerca 2004 r.
  Ks. bp Jan Szkodoń, Vic. Gen.
  Ks. prof. Jan Dyduch, Kanclerz
  Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Cenzor

  Prawie identyczny tekst powyższej Koronki znajduje się też na str. 604-606 „Modlitewnika Jasnogórskiego” wydanego w roku 1990 „za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, L.864, z dnia 17 kwietnia 1985”]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s