Dlaczego złe duchy nie są zainteresowane twoim zdrowiem?

Grzegorz Bacik (współpracownik O. Józefa Witko)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Dlaczego złe duchy nie są zainteresowane twoim zdrowiem?

 1. TERESA pisze:

  odsluchuje teraz p.GrzegorzaOd: „W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej” <comment-reply@wordpress.com>Do: ter.agn@interia.pl; Wysłane: 20:41 Czwartek 2015-08-20Temat: [Nowy wpis] Dlaczego złe duchy nie są zainteresowane twoim zdrowiem? wobroniewiary posted: „Grzegorz Bacik (współpracownik O. Józefa Witko)

 2. Maria Magdalena pisze:

  Jest nowe przesłanie Alana Amesa wezwanie o modlitwę o nawrócenie terrorystów o ile mi to przetłumaczył jakiś translator, ale może ktoś to dobrze przetłumaczy?

  July 24, 2005

  A Call to Prayer

  The world is in desperate need of prayer for today lives are being overwhelmed by evil.

  The evil of terrorism that attacks and tries to destroy.

  The evil of immorality and secularism both of which are truly terrorism of the soul.

  The evil of greed and selfishness, which truly terrorizes the poor.

  Many people believe that force of arms or the forcing of their will or their faith on others are what will overcome these evils but history shows that is not so.

  If it were so we would not be in the mess we are in today around the world.

  Now is the time to take a different approach, an approach that The Lord Jesus has always been calling mankind to; the approach of prayerful love.

  Prayer, which is so often dismissed as being of little help or rejected because it is not something tangible, is truly one of the most powerful weapons God gives to mankind. If we want peace to come to earth and morality to return then all of us must unite in prayer for this to happen.

  We must now make a special effort to pray each day for the conversion of non Christians for it is in this conversion the truth of the way to live becomes clear.

  Pray for the terrorists to convert, pray for those who do not know God to convert, pray for those of all religions to convert and pray for those Christians who do not know the fullness of God’s truth on earth to convert.

  Let our prayers soar heavenward as an offering for all mankind knowing that as our voices are lifted to heaven all of heaven will unite with us in this call for conversion.

  Let our prayers echo in eternity as we call on the one true God to bless and convert mankind to the truth of His Trinitarian love.

  If all the followers of The Lord Jesus will unite in this prayer then through those prayers His divine grace will pour out over the world and change it for the better. Each one of His followers is called to persevere in this prayer for mankind and not to give up in the short term when it seems nothing is happening. We must persevere and in doing so we show that we trust in God to do what is needed. The battle will be hard for when you confront evil with Holiness then evil roars in anger as it knows in time it will be overcome. However, do not be afraid for God is with all of us and God will be there to protect us and to strengthen us when our hearts are weak.

  Each one of you can find that strength in the Eucharist and each one of you can find the grace you need to persevere in the Eucharist. It is important too, that each person frequently offers the Holy Eucharist for the conversion of mankind.

  Let us all embrace now what we should have been doing anyway as part of our faith, let us embrace God in prayerful love of others as we call on God in love to convert the hearts and souls of all people.

  Ask your prayer groups, ask your friends, ask all you know to join in this truly Holy war against the terrors of evil in the world today.

  When large numbers of The Lord’s followers unite in prayer in this way who can stand against it?

  Heaven is calling are we going to respond?

  May God bring each one of you to holiness in Him,

  Alan Ames

  • Paweł pisze:

   Data tego przesłania to: 24 lipca 2005, a więc to jest przesłanie sprzed 10 lat?
   Przeczytałem to przesłanie, ale to nie jest orędzie dane z Nieba, tylko to są słowa samego Alana Amesa.

   • Paweł pisze:

    Oto tłumaczenie powyższego przesłania od Alana Amesa:

    24 lipca 2005
    Wezwanie do modlitwy

    Świat jest w rozpaczliwej potrzebie modlitwy, ponieważ życie dzisiaj zostaje przytłoczone przez zło:
    Zło terroryzmu, który atakuje i próbuje niszczyć.
    Zło niemoralności i etyki materialistycznej, które są obie prawdziwie terroryzmem duszy.
    Zło chciwości i egoizmu, które prawdziwie terroryzuje ubogich.
    Wielu ludzi wierzy, że siła broni albo narzucenie siłą ich woli lub ich wiary na innych są tym, co przezwycięży te [rodzaje] zła, ale historia pokazuje, że tak nie jest.
    Gdyby tak było, nie bylibyśmy w takim nieładzie, w jakim dzisiaj jesteśmy dookoła świata.
    Teraz jest czas przyjąć inne podejście, takie podejście, do którego Pan Jezus zawsze wzywał ludzkość; podejście modlitewnej miłości.
    Modlitwa, która jest tak często odsuwana jako będąca mało pomocną albo odrzucana, bo nie jest czymś namacalnym, jest prawdziwie jedną z najpotężniejszych broni, jakie Bóg daje ludzkości. Jeżeli chcemy, żeby pokój przyszedł na ziemię i żeby powróciła moralność, to wszyscy z nas muszą zjednoczyć się w modlitwie o to, aby to nastąpiło.
    Musimy teraz uczynić specjalny wysiłek, żeby się modlić każdego dnia o nawrócenie niechrześcijan, ponieważ to w tym nawróceniu jasna staje się prawda o tym, jak żyć.
    Módlcie się za terrorystów, aby się nawrócili, módlcie się za tych, którzy nie znają Boga, aby się nawrócili, módlcie się za ludzi ze wszystkich religii, aby się nawrócili, i módlcie się za tych chrześcijan, którzy nie znają pełni Bożej prawdy na ziemi, aby się nawrócili.
    Niech nasze modlitwy wznoszą się ku niebu jako ofiara za całą ludzkość i wiedzmy, że kiedy nasze głosy będą wznoszone do nieba, całe niebo zjednoczy się z nami w tym wołaniu o nawrócenie.
    Niech nasze modlitwy odbiją się echem w wieczności, kiedy będziemy przyzywali jedynego prawdziwego Boga, aby pobłogosławił i nawrócił ludzkość ku prawdzie Jego Trynitarnej miłości.
    Jeżeli wszyscy wierni Pana Jezusa zjednoczą się w tej modlitwie, wtedy poprzez owe modlitwy Jego Boska łaska wyleje się na świat i zmieni go na lepsze. Każdy z Jego wiernych jest wezwany do wytrwania w tej modlitwie za ludzkość i do nierezygnowania po krótkim czasie, kiedy będzie się wydawało, że nic się nie dzieje. Musimy wytrwać, a czyniąc tak wykazujemy, że ufamy Bogu, iż On uczyni to, co jest potrzebne. Bitwa będzie twarda, bo kiedy konfrontuje się zło ze Świętością, wtedy zło ryczy w gniewie [w złości], ponieważ wie, że z biegiem czasu będzie pokonane. Jednakże nie obawiajcie się, gdyż Bóg jest z nami wszystkimi i On będzie obecny, aby nas uchronić i aby nas umocnić, kiedy nasze serca będą słabe.
    Każdy z was może znaleźć tę siłę w Eucharystii i każdy z was może znaleźć w Eucharystii łaskę, jakiej potrzebuje, żeby wytrwać. Ważne jest również, aby każda osoba często ofiarowywała Świętą Eucharystię za nawrócenie ludzkości.
    Wszyscy przyjmijmy teraz to, co i tak powinniśmy byli czynić jako część naszej wiary, przyjmijmy Boga w modlitewnej miłości bliźniego, kiedy będziemy przyzywać Boga w miłości, aby nawrócił serca i dusze wszystkich ludzi.
    Poproście wasze grupy modlitewne, poproście waszych przyjaciół, poproście wszystkich, których znacie, aby przyłączyli się do tej prawdziwie świętej wojny przeciw terrorowi zła w dzisiejszym świecie.
    Kiedy duża liczba zwolenników Pana zjednoczy się w ten sposób w modlitwie, kto będzie mógł powstać przeciwko niej?
    Niebo [nas] wzywa, a czy zamierzamy odpowiedzieć?
    Niech Bóg doprowadzi każdego z was do świętości w Nim,
    Alan Ames

   • Maria Magdalena pisze:

    Paweł dz. bo to ma datę pierwotną z 2005 roku ale nie darmo Alan zamieszcza to dziś
    Ten fragment jest zapowiedzią Ostrzeżenia?

    „Jeżeli wszyscy wierni Pana Jezusa zjednoczą się w tej modlitwie, wtedy poprzez owe modlitwy Jego Boska łaska wyleje się na świat i zmieni go na lepsze. Każdy z Jego wiernych jest wezwany do wytrwania w tej modlitwie za ludzkość i do nierezygnowania po krótkim czasie, kiedy będzie się wydawało, że nic się nie dzieje. Musimy wytrwać, a czyniąc tak wykazujemy, że ufamy Bogu, iż On uczyni to, co jest potrzebne. Bitwa będzie twarda, bo kiedy konfrontuje się zło ze Świętością, wtedy zło ryczy w gniewie [w złości], ponieważ wie, że z biegiem czasu będzie pokonane. Jednakże nie obawiajcie się, gdyż Bóg jest z nami wszystkimi i On będzie obecny, aby nas uchronić i aby nas umocnić, kiedy nasze serca będą słabe.

   • Paweł pisze:

    Być może jest to aluzja do Otrzeżenia, które jest już blisko, bo gdyby tej aluzji nie było, to słowa „nierezygnowania po krótkim czasie, kiedy będzie się wydawało, że nic się nie dzieje” mogłyby być w angielskim oryginale oddane wyrażeniem z przedimkiem nieokreślonym „a”, a tymczasem są one oddane wyrażeniem z przedimkiem określonym „the” („not to give up in the short term when it seems nothing is happening”). Może to być konstrukcja gramatyczna zwana kataforą, chociaż nie jest ona tu bezwzględnie konieczna, a może to być właśnie aluzja do Ostrzeżenia mającego nastąpić po pewnym OKREŚLONYM krótkim czasie (stąd jest tu przedimek OKREŚLONY „the”). Ale to są niuanse i nie jest to wyraźna aluzja.

 3. julia pisze:

  bardzo proszę was o modlitwę w intencji otrzymania pracy w szkole. Choćby jedno Zdrowaś….

 4. Paweł pisze:

  Witajcie. Proszę wszystkich o modlitwę gdyż w sobotę moja babcia przeszła zawał serca, wydawało się że wszystko będzie dobrze, ale niestety we wtorek w nocy miała udar krwotoczny mózgu, następnego dnia straciła przytomność, a neurolog po pierwszym badaniu powiedziała, że nastąpiła śmierć pnia mózgu.

 5. eska pisze:

  Julio i Pawle: +++

 6. Anna pisze:

  Julio i Pawl +++

 7. KasiekKasiek pisze:

  proszę o modlitwę za mojego tatę. W środę miał zawał, a teraz coś się dzieje złego, za godzinę będę wiedziała, na razie lekarz nie chce nic mówić.

 8. kasiaJa pisze:

  +++ Jezu, Ty się tym zajmij…

 9. Ava pisze:

  +
  In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

  Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

  Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

  Salve, Regina, mater misericordiae: vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen.

  Sub Tuum praesidium configimus sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

 10. Czester pisze:

  +++ za babcie Pawla i za tate Kasi

  • Paweł pisze:

   Ponieważ dzisiaj jest 22 sierpnia – Najśw. Maryi Panny KRÓLOWEJ, modlę się za babcię Pawła i za tatę KasiekKasiek słowami modlitwy objawionej siostrze Marii Natalii Kovacsics z Węgier: „CHWAŁA OJCU, CHWAŁA SYNOWI, CHWAŁA DUCHOWI ŚWIĘTEMU, PRZEZ NIEPOKALANĄ DZIEWICĘ, ZWYCIĘSKĄ KRÓLOWĄ ŚWIATA, TERAZ I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN. ALLELUJA!” Siostra Maria Natalia słyszała, jak święci i aniołowie śpiewali tę modlitwę, gdy święta Dziewica błogosławiła świat. Siostra napisała: „W ślad za aniołami i świętymi, też powinniśmy w przyszłości wznosić bez ustanku te słowa pochwalne ku niebu.” (Jest to cytat ze str. 160 książki s. Marii Natalii „Maryja – Zwycięska Królowa Świata”, wydanej w roku 2007 przez Wydawnictwo „Maria Vincit” z Wrocławia http://www.ppharka.hg.pl ).

 11. Czester pisze:

  Poprawiam,za tate KasiekKasiek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s