Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla kapłanów i świeckich modlących się o uratowanie małżeństwa.

Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej.
O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować. Szczególnie jeśli odmawia się takie modlitwy na mocy sakramentu małżeństwa w przypadku współmałżonków, czy w autorytecie rodziców nad dziećmi lub dzieci nad rodzicami.

Według księdza Amortha i innych egzorcystów najbardziej udręczone życie jest często efektem działania przekleństw rzuconych na daną osobę, przez osoby zawistne, mściwe i zazdrosne lub wprost oddane szatanowi. Często są to przekleństwa mające wpływ pokoleniowy. Wiele małżeństw jest dotkniętych takimi przekleństwami spotęgowanych jeszcze bardziej niszczącą relacją między sobą, generującą kolejne przekleństwa rzucane na siebie w różnych kłótniach i awanturach. Dlatego tak ważna jest umiejętność łamania i uwalniania się od przekleństw stosowana tak przez współmałżonków (wzajemnie modlących się za siebie, nawet jeśli współmałżonek z różnych powodów nie jest obecny) jak i kapłanów modlących się za małżeństwa. Ogólny schemat takiej modlitwy wygląda następująco:

 1. Rozpoczynamy od znaku krzyża, następnie dziękujemy za życie współmałżonka, uwielbiamy Miłosierdzie Boga, które nieustannie otacza tę osobę, oddajemy ją i całą modlitwę Matce Bożej, zanurzamy współmałżonka i samych siebie we krwi Pana Jezusa i razem z Matką Bożą, wszystkimi świętymi i aniołami a szczególnie św. Michałem Archaniołem zaczynamy wzywać Ducha Świętego, który zawsze jest prowadzącym każdą modlitwę i Którego mocą dokonują się każde cuda i nawrócenia.
 2. Następnie zaczynamy odmawiać modlitwę uwolnienia zdejmującą każde przekleństwo i wszelki diabelski wpływ, którego ofiarą może być osoba współmałżonka (małżeństwo), a następnie nakazuje się wszelkim legionom diabelskim, aby odeszły od tego współmałżonka czy małżeństwa i nie wracały nigdy więcej

Podczas stosowania modlitw o uwolnienie z rozkazem bezpośrednim ważne jest bycie precyzyjnym (tak jak to tylko możliwe). Słuchając historii życia i znając życie współmałżonka, lub domyślając się rodzajów duchowych ataków na niego, staramy się odkryć jakie złe duchy kryją się za jego cierpieniem. Na przykład Lucyfer-jest duchem od zamętu umysłu, chorób umysłu, chorób fizycznych i psychicznych, jest duchem samobójstwa, przemocy i zabójstwa. Belzebub jest demonem podziału, niezgody i dręczenia. Belzebub, Szatan i Asmodeusz odpowiadają za niemoralność seksualność, Szatan odpowiada też za rozwody, jest demonem nieporozumień, zemsty, złości, kłótni, wrogości i wszelkiego podziału. Asmodeusz jest duchem, który kusi do zdrad małżeńskich i wszelkiej niemoralności seksualnej. Alimai, jest demonem kuszącym do perwersji seksualnej i prostytucji, Dan jest duchem diabelskim niszczącym uczucia miłości i przywiązania, rozbija małżeństwa, dzieli rodziny, niszczy zdrowie, prace, ściąga nędze, bankructwo i długi. Jest demonem zniszczenia i samozniszczenia. Każdy z tych głównych przywódców ma swoje legiony diabelskie, którymi się posługuje i które współpracują ze sobą.

Gabriel Amorth i siostra Musolesi często zalecają modlitwę uwolnienia współmałżonka, którą podaję poniżej (może być odmawiana nawet nad zdjęciem współmałżonka). Po uwielbieniu Boga i dziękczynieniu za życie współmałżonka, oddaniu go Matce Bożej oraz zanurzeniu we krwi Pana Jezusa razem z całym Niebem, wszystkimi świętymi i Aniołami rozpoczynamy się modlić w następujący sposób:

MODLITWA O URATOWANIE MAŁŻEŃSTWA

W święte imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, przez którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów i Aniołów i wszystkim Świętych w Niebie, razem ze świętym ojcem Pio, św. Janem Pawłem II, św. siostrą Faustyną, św. Gemmą Galgani, św. Janem Bosko, św. Dominikiem Savio (wymienić wszystkich bliskich sobie Świętych) rozkazuję i nakazuję Alimajowi i jego legionom, Asmodeuszowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Szatanowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom a szczególnie wszystkim złym duchom kłamstwa i zwodzenia, zaburzeń umysłowych psychicznych i fizycznych, zamętu myślenia, Danowi i jego legionom, Abu i jego legionom i wszelkim legionom diabelskim, które atakują mojego współmałżonka, żeby natychmiast odeszły od Niego i nigdy więcej nie wracały! Rozkazuję i nakazuję to w imię Jezusa Chrystusa!

W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i wszystkich Świętych a szczególnie Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA zdejmuję i zrywam, rozwiązuję, niszczę, łamię i unicestwiam wszelki wpływ diabelski, którego mój mąż (moja żona) doświadcza na skutek przekleństwa rzuconego na niego i na nas, na Jego i naszą rodzinę; zdejmuję, zrywam i niszczę każde zaklęcie, urok i związanie na skutek rytuałów, czaru, magii i okultyzmu wykonanego przeciwko mojemu współmałżonkowi, mojemu małżeństwu w celu wywołania kłótni, podziału, cudzołóstwa, rozwodu i potępienia wiecznego. W Imię Jezusa Chrystusa rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde życzenie śmierci, niepowodzenia, klęski, zniszczenia i samozniszczenia rzucone na mnie, na mojego współmałżonka, na nasze małżeństwo, na nasz dom i nasze potomstwo. Rozwiązuję i zrywam, zdejmuję i niszczę każde przekleństwo rzucone na mnie i mojego współmałżonka przez osoby, które mnie nienawidzą z powodu zazdrości, zawiści i złośliwości serca. W święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew, za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanej, św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, NA MOCY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, rozkazuję i nakazuję wszelkiemu duchowi nieczystemu, duchowi pornografii, masturbacji, cudzołóstwa i homoseksualizmu, który dręczy moje małżeństwo, mojego współmałżonka i mnie, żeby odszedł precz od nas i żeby nigdy więcej nie wracał! Rozwiązuję i niszczę te przekleństwa przywiązując je do krzyża Jezusa Chrystusa. Działaj Jezu, uwalniaj, uzdrawiaj i lecz, nawracaj i uświęcaj nasze serca, nasze małżeństwo, naszą rodzinę i nasze pokolenia żyjące, minione i przyszłe, przez wzgląd na wiarę, którą pokładam w Tobie i w Twoje nieskończone miłosierdzie. Dziękuję Jezu, dziękuję Tobie Maryjo-Matko Pięknej Miłości, dziękuję Wam wszyscy Święci i Aniołowie za walkę o tę osobę, o moje małżeństwo.

Tę przykładową modlitwę uwolnienia należy odmawiać dwa razy dziennie, równocześnie odprawiając nowennę do Krwi Pana Jezusa. Modlitwy te, jak i nowenna powinny być tak długo odmawiane aż do całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa w naszym małżeństwie. Nowennę do Najdroższej Krwi Pana Jezusa należy odmówić minimum trzy razy w następujących intencjach:

 1. O zbawienie duszy współmałżonka
 2. O pragnienie nieustannego nawracania serca do Boga.
 3. O powrót do współmałżonka i pełnego realizowania przysięgi małżeńskiej

******
Modlitwy o uwolnienie od przekleństwa do osobistego odmawiania, w zależności od rodzaju duchowych ataków

OBCIĄŻENIA POKOLENIOWE

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, zrywam i kruszę pęta niegodziwości popełnione przeciwko Bogu przez moich przodków, zdejmuję i niweczę wszelkie zło, które mnie dotyka za przyczyną wszelkich związków, jakie zawarli moi przodkowie i zmarli krewni z: czarownikami, bałwochwalcami, oszustami, ludźmi niemoralnymi, zabójcami, nikczemnikami, niewierzącymi, astrologami, wróżbitami, duchami nieczystymi. Mocą imienia Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew zrywam i przerywam, zdejmuję i gładzę skutki skażenia okultyzmem, które docierają do mnie od przeszłych pokoleń. Zdejmuję i niweczę w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

W Imię Jezusa, Przez Jego Najdroższą Krew, która zwyciężyła piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, św. Judy Tadeusza, św. Pawła Apostoła, św. Pawła od Krzyża, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę wszelkie następstwa obciążeń pokoleniowych będące wynikiem złorzeczenia, klątwy, rzucenia czaru, uroku, założenia wiązania, użycia filtra magicznego, przeprowadzenia rytuału wudu, makumba, a także magii i wszelkiego rodzaju okultyzmu, których jestem ofiarą. Zrywam je i gładzę w Imię Jezusa Chrystusa i przywiązuję je do Krzyża Jezusowego.

MODLITWA ZA UZDROWIENIE DRZEWA GENEALOGICZNEGO

W święte Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję: Belzebubowi, Szatanowi, Lucyferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi i każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną, i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję to w święte Imię Jezusa Chrystusa.

W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną również za mnie, przez potęgę wstawiennictwa Maryi Dziewicy i wszystkich świętych Archaniołów, szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II, zdejmuję, rozwiązuję, przerywam i niweczę wszelki związek mediumiczny i okultystyczny wywierający wpływ na moje zdrowie, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie, które wywołuje u mnie choroby, ból fizyczny, wszelkie przekleństwo rzucone na moją głowę, na mój mózg, na mój kark, na mój żołądek, na mój układ trawienny, na moje narządy rozrodcze, na moje plecy, na moje nogi.

Zdejmuję i gładzę mocą Imienia Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci Jezu, za Twoje zwycięstwo, dziękuję, Jezu, ze działasz, dziękuję za Twoje miłosierdzie. Tyś jest jedynym Panem i Zbawicielem świata. Bądź uwielbiony i bądź błogosławiony.

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi, którą wszyscy zostaliśmy zbawieni, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Antoniego z Padwy, św. Judy Tadeusza, św. Gemmy Galgani, św. Jana Pawła II rozkazuję i nakazuję wszelkiej sile diabelskiej uzależnienia od narkotyków, od gier, wszelkim zastępstwom diabelskim alkoholizmu, wszystkim złym duchom choroby umysłowej, psychicznej i fizycznej, destrukcji i autodestrukcji, rezygnacji i zniechęcenia, niepokoju, przesadnego lęku, strachu, zamętu umysłowego, wszelkiego rodzaju ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały już nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.

cdn 🙂

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

179 odpowiedzi na „Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla kapłanów i świeckich modlących się o uratowanie małżeństwa.

 1. wobroniewiary pisze:

  ODMAWIANA PRZEZ CÓRKĘ/SYNA W PRZYPADKU PRZEKLEŃSTWA RZUCONEGO NA MAŁŻEŃSTWO RODZICÓW

  W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, zdejmuję i rozwiązuję, przerywam i gładzę wszelki wpływ diabelski, jakiego doznaję na skutek klątw rzuconych na mnie i na moich rodziców, zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i niweczę każdą klątwę, każdy filtr, każde wiązanie, wszelkie skutki rytuału magicznego, czarodziejskiego, i okultystycznego dokonanego w celu zaszkodzenia małżeństwu moich rodziców, którego konsekwencji doznaję.

  W imię Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, a szczególnie św. Franciszka, św. Ojca Pio, św. Gemmy Galgani, św. Antoniego z Padwy, św. Jana Pawła II, zdejmuję i rozwiązuję zrywam i niweczę wszelką klątwę, filtr magiczny i wiązanie, wszelkie następstwa czarów i przekleństw rzuconych na małżeństwo moich rodziców. Zdejmuję i gładzę je w Święte Imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga Żywego.
  W imię Jezusa zdejmuję i rozwiązuję, zrywam i wymazuję każde życzenia śmierci, życzenie niepowodzenia, życzenie nieszczęśliwego wypadku rzucone na mnie, na moją osobę, na moje istnienie, na mój dom, na moich potomków, na moje oszczędności, na moją głowę, na mój kark, wszelkie przekleństwo rzucone przeciwko mnie i przeciwko moim rodzicom, zamówione u magów, czarownic, wróżek, a wykonane poprzez wkłuwanie szpilek w lalki magiczne albo za pośrednictwem bielizny osobistej.

 2. wobroniewiary pisze:

  Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa

  O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja najpokorniejsze Twoje stworzenie adoruję i wielbię Ciebie, z wielkim uczuciem i uległością, które mogą ofiarować stworzenia. W obecności Twojej i Najświętszej Maryi Panny, Królowej nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów i całego dworu niebiańskiego, potwierdzam, że tę modlitwę i prośbę, którą za chwilę rozpocznę do litościwej i miłosiernej Dziewicy Maryi przez zasługi drogocennej Krwi Jezusa, zamierzam uczynić z czystą intencją i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i mojego bliźniego. Z tego powodu oczekuję od Ciebie, mój Boże, najwyższe Dobro, za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, otrzymać łaskę, o którą pokornie proszę ze względu na nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Jezusa. Ale cóż mogę uczynić w obecnym stanie, w którym się znajduję, jeśli nie wyznać Tobie, mój Boże, wszystkie moje grzechy popełnione, aż do dzisiaj, prosząc Ciebie na nowo o oczyszczenie we Krwi Jezusa? Tak mój Boże, żałuję i boleję z tego powodu ze szczerego serca, nie z bojaźni przed piekłem, na które zasłużyłem, ale dlatego że obraziłem Ciebie, najwyższe Dobro. Postanawiam stanowczo z Twoją świętą łaską nie obrażać Ciebie więcej w przyszłości i unikać najbliższych okazji do grzechu. Miej miłosierdzie nade mną, Panie, przebacz mi. Amen.

  Pod Twoją obronę uciekam się o Święta Matko Boża, nie lekceważ modlitwy, którą do Ciebie kieruję, o Dziewico chwalebna i błogosławiona.

  O Boże, przybądź, by mnie zbawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu…

  „Wszystka piękna jesteś, o Maryjo i skazy pierworodnej nie ma w Tobie”. Jesteś najczystsza, o Dziewico Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boża. Pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do Ciebie się uciekam, Ciebie wzywam. Pomóż mi, o najsłodsza Matko Boża, pomóż mi, Królowo nieba, pomóż mi, najlitościwsza Matko i Ucieczko grzeszników, pomóż mi, Matko mojego najsłodszego Jezusa. A ponieważ nie ma rzeczy, o którą nie prosiłoby się Ciebie na mocy męki Jezusa Chrystusa, której, by się nie otrzymało od Ciebie, z żywą wiarą proszę Cię, byś udzieliła mi łaski, która tak bardzo leży mi na sercu. Proszę Cię o nią przez Boską Krew Jezusa wylaną dla naszego zbawienia. Nie przestanę wołać do Ciebie, aż mnie nie wysłuchasz. O Matko miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę Cię o nią przez nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Twojego umiłowanego Syna. O Matko najsłodsza, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski (tutaj prosi się o łaskę, której się pragnie).

  1. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał w czasie swojego obrzezania we wczesnym dzieciństwie, zaledwie ósmego dnia.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  2. Proszę Cię o nią, o Maryjo Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie w czasie agonii w Ogrodzie.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  3. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie, gdy odarty i przywiązany do kolumny, był okrutnie biczowany.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  4. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z głowy Jezusa, kiedy był ukoronowany bardzo ostrymi cierniami.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  5. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał, niosąc krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez tę żywą Krew zmieszaną ze łzami, którą Ty wylałaś, towarzysząc Mu w najwyższej ofierze.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  6. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z ciała Jezusa, gdy był odarty z szat, tę samą Krew, którą przelał z rąk i ze stóp, kiedy był przybity do krzyża ciężkimi i bardzo kłującymi gwoździami. Proszę Cię o nią przede wszystkim przez Krew, którą przelał podczas swojej najsurowszej i rozdzierającej agonii.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  7. Wysłuchaj mnie, najczystsza Dziewico i Matko Maryjo, przez tę najsłodszą i mistyczną Krew i wodę, która wypłynęła z boku Jezusa, gdy włócznią przebito Mu Serce. Przez tę najczystszą Krew udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą Cię proszę, przez tę Krew Najdroższą, którą głęboko czczę i która jest moim napojem na ołtarzu Pana Boga, wysłuchaj mnie o litościwa i słodka Dziewico Maryjo.

  Zdrowaś Maryjo…

  O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem niebieskim.

  Aniołowie i Wszyscy Święci w niebie, którzy kontemplujecie chwałę Boga, zjednoczcie waszą modlitwę z tą modlitwą drogiej Matki i Najświętszej Królowej Maryi i uzyskajcie dla mnie u Ojca niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi drogocennej Krwi naszego Bożego Odkupiciela.

  Również do Was się uciekam, Dusze Święte w czyśćcu, módlcie się za mnie i proście Ojca niebieskiego o łaskę, o którą błagam przez tę Krew najdroższą, którą mój i wasz Zbawiciel przelał ze swoich Najświętszych Ran. Ja także ofiaruję za was Ojcu Przedwiecznemu Krew Przenajdroższą Jezusa, żebyście mogły radować się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale nieba, śpiewając: „Odkupiłeś nas, o Panie Boże, Twoją Krwią i uczyniłeś z nas królestwo dla naszego Boga”. Amen.

  O dobry i umiłowany Panie Boże, słodki i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywymi, jak zmarłymi, które odkupiłeś Twoją Krwią drogocenną. Amen.

  Niech będzie błogosławiona Krew Jezusa teraz i zawsze.

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/swiadectwo_egzorcysty_14.html#

 3. Teresa pisze:

  Dziękuje za zamieszczenie tych modlitw.

 4. Magda pisze:

  Ja też dziękuję

 5. Magda pisze:

  Palestyńczycy podpalili świątynię grobu biblijnego patriarchy Józefa na Zachodnim Brzegu

  Zamieszki na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej zakończyły się podpaleniem przez Arabów świątyni, w której znajduje się grób biblijnego patriarchy Józefa. Izraelski policjant został raniony nożem przez Palestyńczyka podającego się za dziennikarza. Władze obu państw wyraziły potępienie dla tych zajść.

  Trwające od dwóch tygodni zamieszki Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu zakończyły się zdemolowaniem świątyni grobu Józefa Patriarchy i atakiem na policjanta. Jak informuje izraelskie wojsko, około 100 Palestyńczyków wtargnęło do świątyni i podłożyło ogień, zanim policja zdążyła ich usunąć.

  Read more: http://www.pch24.pl/palestynczycy-podpalili-swiatynie-grobu-biblijnego-patriarchy-jozefa-na-zachodnim-brzegu,38838,i.html#ixzz3ovicrW1g

 6. Magda pisze:

  Znowu szatan zaatakował w Polsce!
  o już kolejny atak na kościół i krzyż w tym roku. Policja w Zgierzu zatrzymała 31-letniego mężczyznę, który włamał się do kościoła Świętej Katarzyny i ukradł ponad dwumetrowy krzyż. Złodziej-satanista dokonał tego 16 października.

  Jak mówi Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, „mężczyzna zdjął ze ściany krzyż o wysokości dwóch metrów i usunął z niego figurę Jezusa, zniszczył ją, a krzyż zabrał. Analizą sprawy zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego i wywiadowczego ze zgierskiej policji”.

  Człowiek, który sprofanował krzyż w momencie zdarzenia był trzeźwy. Na razie policja nadal poszukuje krzyża.

  W Polsce rośnie liczba takich wypadków. Widać że zły nie śpi

 7. Pingback: Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha o uratowanie małżeństwa. | Serce Jezusa

 8. Gosia pisze:

  Wspaniała wiadomość dla nas a smutna dla wrogów Kościoła, nie spełnią się ich marzenia i nie będą mogli pluć na papieża:
  Pulikowscy: Kościół nie ogłosi, że grzech nie jest grzechem

  • Marek pisze:

   Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. – na początku filmu podany jest numer pod który możemy wysłać sms z treścią „MISJE” jeden sms to koszt 2,46 zł

 9. Ania pisze:

  Kanonizacja rodziców św. Teresy z Lisieux
  Rzym był dziś świadkiem wyjątkowej uroczystości. W poczet świętych zaliczona została para małżeńska: Zelia i Ludwik Martin, rodzice św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Jest to pierwsza w czasach nowożytnych kanonizacja małżonków niemęczenników.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2015/10/18/kanonizacja_rodzic%C3%B3w_%C5%9Bw_teresy_z_lisieux/1180206

 10. Marek pisze:

  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny.

  Franciszek zachęca do „misyjnej pasji”
  Ponad 4,3 mln zł przekazali w ub. roku podczas Światowego Dnia Misyjnego wierni w Polsce na wsparcie misjonarzy i projektów misyjnych na całym świecie. Przedostatnia niedziela października, zwana też Niedzielą Misyjną, upłynie pod znakiem modlitw za misjonarzy i uświadamiania wiernych o potrzebach Kościoła misyjnego.
  W Światowym Dniu Misyjnym w całym Kościele powszechnym zbierane są ofiary na rzecz wsparcia misji i misjonarzy. Wrzucane przez wiernych do puszek środki przekazywane są do dyspozycji papieża, a poprzez Kongregację Rozkrzewiania Wiary przydzielane na konkretne projekty, które będą realizowane na tzw. terenach misyjnych.

  Główną ideą Światowego Dnia Misyjnego, zwanego w Polsce Niedzielą Misyjną, jest przypomnienie każdemu wierzącemu, że jest odpowiedzialny za pomoc Kościołowi misyjnemu.

  O tym obowiązku przypomina co roku papież Franciszek. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież dużo uwagi poświęca osobom zakonnym z racji przeżywanego roku życia konsekrowanego. Zachęca jednocześnie katolików do „misyjnej pasji”, która ma się skupić na ukazaniu oblicza Chrystusa każdemu człowiekowi.

  Tegorocznemu Dniu Misyjnemu towarzyszy hasło „Od nawrócenia do misji”, które – jak wskazuje ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce – nawiązuje do zachęty papieża, aby wszystkie inicjatywy duszpasterskie były przepełnione duchem misyjnym i stałą troską o misje.
  Cały tekst: http://gosc.pl/doc/2768885.Franciszek-zacheca-do-misyjnej-pasji

 11. mariaP pisze:

  W ksiazce ” swiadectwo egzorcysty ” , ktora zawiera wiekszosc powyzszych modlitw , ojciec G.Amorth przypomina , ze ” Wspolnota z Bogiem jest nasza moca, dlatego tez musimy byc wytrwali na modlitwie !!
  Bo co zamierza diabel , kiedy nas atakuje ? … Chce przeszkodzic nam w upodobnieniu sie do Chrystusa….Chce przeszkodzic nam zyc jak Jezus . Poniewaz to jest wola Ojca, abysmy wszyscy bylo podobni do Syna.”.
  Skuteczna tez jest krotka modlitwa
  ” Krolu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy(!), przyjdz i zamieszkaj w nas , niech pierzchna , ciemnosci przed Swiatloscia Pana !!!
  Amen.
  Przed Nowenna do Najdrozszej Krwi CHrystusa ( jak wyzej) zalecana jest modlitwa wyrzeczenia , szczegolnie wszystkich tych mocy , ktore sa wrogie Bogu .
  Dzieki za czuwanie i pomoc w odzyskiwaniu utraconej wolności !!

 12. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" czw. 28.09.1989, godz. 20.20
  † Chwała Boża realizuje się na ziemi innymi metodami niż chwała ludzka. Chwała Boża wypełnia się przez cichość, uniżenie, miłosierdzie, pokój, przez łagodną dobroć. Bardzo często nie jest zauważana w zgiełku świata. Wielkość Chwały Bożej w człowieku spełnia się poprzez cierpliwość, wytrwałość, wierność. Weryfikuje ją czas, a umacniają trudy, cierpienia i przeciwności. Podziwia ją Niebo, a lekceważy świat. Nie da się pogodzić chwały ludzkiej z Chwałą Bożą, bo są one przeciwieństwami. A zatem musisz wybierać według otrzymanej wolnej woli – jeśli twoja wiara jest na tyle mała, że wolną wolę zatrzymałaś sobie, zamiast z ufnością Mi ją oddać, bym Ja wybierał dla ciebie wszystko, co sam uznam za najlepsze.
  Czy ufasz wystarczająco Mojej Miłości i Mojej Wszechmocy? Czy kochasz wystarczająco, by zapragnąć Mojej Chwały?

 13. Bogusia pisze:

  Dziekuje za podanie tych modlitw.
  Szczesc Boze !

 14. Pingback: Ratuj swoje małżeństwo | Serce Jezusa

 15. Pingback: Udostępnij | szukajcieprawdy

 16. Dorisa pisze:

  Witam, mam pytanie jak dokładnie odmawiać nowennę do Krwi Jezusa? To jest 9 dniowa nowenna?Pozdrawiam

 17. Dorisa pisze:

  Dziękuje. Te wszystkie modlitwy w ciągu jednego dnia czy jest to jakoś podzielone na 9 dni? Bo jest 7 podpunktów i to mnie trochę zmyliło.

 18. Teresa pisze:

  P.Ewo rzadko tu zaglądam , ale…. pisał już ktoś że profesjonalnie Pani prowadzi ten blog

  • wobroniewiary pisze:

   Może i tak, na tym się jeszcze jako tako znam
   Za to poległam dziś w czym innym

   Poddałam się – I raz w życiu nie podołałam tłumaczeniu.
   Było zbyt trudne,
   Ale dobrze, że znalazłam kogoś kto się zna i to zrobi,
   Ja idę odpocząć, pospać, pobyć sama – zamiast zarobku kupa nerwów i łez….
   Emotikon frown

   Ale wiem, że jestem tylko człowiekiem i nie wszystko umiem.
   I nie do wszystkiego się nadaję
   I chwała Bogu, że znalazł się ktoś – kto to zrobi.
   Dobranoc wszystkim… muszę to odespać i odstresować …

 19. Monika pisze:

  Byłam wczoraj u O. Wojciecha, karmelity z Lublina – wspaniały z Niego kapłan i bardzo mi pomógł. Zachęcał do odmawiania tej nowenny do Najdroższej Krwi Jezusa – gorąco Ją polecał.
  Nowenna czyli przez 9 dni całość – ona nie jest długa więc nie ma czego dzielić.
  Naprawdę wspaniały kapłan – niczym Pan Jezus – takie ma się wrażenie, ma w sobie dużo radości i mądrości – od razu wie co komu potrzeba i jak temu zaradzić. Rozeznanie jaką modlitwę zastosować w danym przypadku to też bardzo ważne. Każdy problem i przypadek jest inny, bo każdy człowiek jest inny.
  Ewa jak zwykle wiedziała co robić i to właśnie Ona mnie umówiła a ja jestem Jej bardzo za to wdzięczna.
  Chętnie podzielę się z wami WOWITAMI tytułami wartościowych książek polecanych przez O. Wojciecha (może nie dla wszystkich ale na pewno niejednemu się bardzo przyda):
  1. Integracja psychiczna. Wyd. W drodze. Z roku 2002 na internecie i w księgarniach jest nie do zdobycia ale z 1989 używana jest do kupienia. Na pewno będzie wznawiana.
  2. Integracja emocjonalna. Wyd. W drodze.
  3. Moc uwielbienia.
  4. Miłość to wybór.
  Oprócz tego po spotkaniu z O. Wojciechem od razu kupiłam niezwykle cenną książkę dla Ewy i dla siebie, z której On sam korzysta i poleca: O. Gabriele Amorth, S. Angela Musolesi – Z Jezusem pokonać złego ducha. Podręcznik walki duchowej.

  Jezus jest Panem!

 20. Pingback: * Nowenna do NKJ | - modlitwy -

 21. Liliana Brach pisze:

  Dziękuje za modlitwy są mi bardzo potrzebne.

 22. Kasia pisze:

  Proszę o modlitwę o nawrocenie mojego męża. Od siedmiu miesięcy żyje z inną kobietą. Błagam o pomoc. Modlę się codziennie odmawiając Nowennę Pompejanska , modlitwą o uratowanie małżeństwa , Koronką do Miłosierdzia Bozego . Ale to chyba za mało.Proszę o pomoc! Bóg Zapłać!

  • Teresa pisze:

   Kasiu przeczytaj świadectwo Agnieszki chyba z 2 stycznia na stronie Nowenny Pompejańskiej . Jak uratowała małżeństwo .

   • Kasia pisze:

    Dziękuję ale nie moge tego znaleźć. Wczoraj maz zażądał ode mnie rozdzielnosci majątkowej ponieważ chce kupić z tą kobietą mieszkanie. Bardzo przy tym płakał. Modle sie do Boga do Matenki ukochanej ale naprawdę już nie daję rady. Spróbuję odszukać to świadectwo. Bóg Zapłać.

 23. Teresa.A pisze:

  Na żadną rozdzielność sie nie zgadzaj. Jka znajdę to swiadectwo to tu wkleje

 24. Teresa pisze:

  Kasia tu na blogu już wczesniej była polecana ksiazka „Uwolnienie z mocy złego ducha ”
  Ja od kilku dni czytam codziennie modlitwy z tej ksiazki,zapalam świeczke poświeconą przez o.Witko i chyba w końcu trafiłam na „klucz” do rozwiazania naszych problemów . Mamy inne problemy niz Ty , ale…. wiąże sie wszystko ze złym .
  Życzę Ci aby Twoje modlitwy zostały wysłuchane

 25. Teresa pisze:

  Kasiu jestem w trakcie czytania „Z Jezusem Pokonać Złego Ducha ”
  Polecam Ci tą ksiażke. Jest zamieszczona Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa ułożona przez sługę Bozego Bartolomea da Saluzzo . Za pierwszym razem odmów ja w intencji za laske zbawienia meza . ,ze ta Nowenna jest cudem .

 26. Teresa pisze:

  P.Ewo a jakich modlitw nie ma u Pani na blogu ?
  To by juz pokaźny modlitewnik z tej strony powstał . I pomysleć o tym

 27. Teresa pisze:

  P.Ewo a ta Nowennę można za osobę co zmarła odmawiać ?

 28. Beata pisze:

  Proszę z całego serca o wsparcie i modlitwę o uleczenie mojego związku z Markiem. O uleczenie relacji rodzinnych o nawrócenie mojego męża do Boga. O odsunięcię alkoholizmu, agresji i o jego powrót i realizację przysięgi jaką mi złożył w obecności naszego Najwyższego Stwórcy.

 29. Teresa pisze:

  Beata odmawiaj Koronkę Wyzwolenia – kup kisązkę

  • Beata pisze:

   Bardzo dziękuję. Odmawiam Koronkę Wyzwolenia i inne modlitwy z tej strony. Minęło niewiele czasu a już teraz odczuwam miłość jaką otacza nas Bóg. Mąż złagodniał, zastosował terapię i chociaż uważa że sam sobie świetnie z tym radzi to ja wiem kto otworzył jego serce i umysł na takie działanie:):). Już nie śmieje się z mojej wiary,nadziei i miłości do Najwyższego Stwórcy. Te wydarzenia umacniają mnie jeszcze bardziej w modlitwie.

 30. Anna pisze:

  Odmawianie przeze mnie egzorcyzmu prostego mój mąż chce wykorzystać przed sądem przeciwko mnie.Po dwóch latach zdrad, oszustw, agresji i ignorancji i okrutnego po ludzku traktowania,wniósł sprawę o rozwód bez orzeczenia winy. Na rozprawie udowodnilam jego winę, zdradę i upokarzanie mnie, sąd wyznaczył alimenty zabezpieczające na mnie. Jednak natychmiast po rozprawie chcial ze mną rozmawiać, obiecał córkom, że zmieni się. Po półtora miesiąca uleglam, uważając że jest szansa i że modlitwy zostaly wysluchane, wycofaliśmy pozew. Wkrótce jednak okazało się, że były to tylko obietnice bez pokrycia i nastąpił zdwojony atak. Mam przeslanki do unieważnienia ślubu koscielnego i zdecydowalam , że będę się o to starać ale również wnioslam o rozwód z jego winy. Skutkiem jest że napisał na mnie takie rzeczy, że wołają o pomstę do nieba, skarży również mnie do prokuratury. Proszę o modlitwę, bo dwa lata utrapień i znęcania się nie są obojetne dla mego zdrowia.Tylko tak bardzo żal, że człowiek najbliższy jest taki podły i może tak niszczyć. Modlę się za niego ale jest to bardzo trudne. Proszę o modlitwę za mnie i córki aby móc przetrwać tę traumę i za jego duszę aby zło nie malo do nas dostępu.

  • Beata pisze:

   To bardzo przykre ale Ty nie trać nadziei. To nie jest prawdą że modlitwy nie zostają wysłuchane. Tylko Pan Najwyższy zna rozwiązanie tego problemu. Nie ustawaj w wierze i nadziei. Nie znamy zamysłu Bożego i nie wiemy jakie cudowne dary są dla Ciebie przygotowane. A może ten chwilowy powrót był z nieszczerych pobudek Twojego męża i Pan postanowił uleczyć tę chorą sytuację? A że Twój mąż jest uczniem niepokornym i udającym że odrobił pracę domową tylko zapomniał zeszytu to być może dostanie 1 z szansą poprawienia? Módl się nadal o to małżeństwo o zdrowie psychiczne, fizyczne i otwarcie jego serca na miłość. Ale przede wszystkim o łaskę wybaczenia bo zarówno Ty jak i Twój mąż powinniście wybaczyć sobie. I nigdy ale to przenigdy nie przestawać się!!!!! Modlić i dziękować za te wspaniałe dary jakimi nad obdarza. Ja to wiem. Gdy u mnie było cudownie przestałam. Zgrzeszyłam bo przestałam a o miłość do Mateńki i Naszego Ojca Najwyższego trzeba dbać. Teraz żarliwie to robię i widzę zmiany. Mój mąż jest innym człowiekiem. Obudził się a było podobnie.

  • Monika pisze:

   +++
   Aniu jesteśmy z Tobą. Z serca polecam codzienną Mszę Świętą. Uwierz, że jeśli się zdecydujesz, to szybko się przekonasz, zauważysz tego owoce. Mówię tak, bo także ja też już się przekonałam i naprawdę gorąco polecam codzienną Mszę Świętą. Masz o co i o kogo walczyć. Nie przestawaj walczyć. Odwagi! Pan jest z Tobą dzielny wojowniku! ❤
   Jezus jest Panem!

 31. Anna pisze:

  Dziękuję za słowa wsparcia, szczególnie za modlitwę, tylko ona daje jakieś ukojenie. Staram się modlić za męża i jego matkę, która wspiera go w zlym działaniu. Marzę o odzyskaniu spokoju abym mogła godnie żyć i pracować, a córki dokończyły studia i aby to czego doswiadczyły nie rzutowało na ich przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję za modlitwę, niech dobry Bóg błogosławi.

  • Beata pisze:

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę z całego serca o uleczenie mojego związku z Markiem. O nawrócenie jego serca do Boga. Błagam o uwolnienie go z choroby psychicznej, depresji, nieprzebaczania, niezdrowej rywalizacji. Proszę z całego serca o uwolnienie go z chaosu, znęcania się i wszelkich skutków alkocholizmu. Błagam z całego serca Naszego Pana Najwyższego o otwarcie jego zatwardziałego serca na szczerą miłość do mnie i całej rodziny. Odsuń lęk, smutek i zniechęcenie.Proszę o Błogosławieństwo dla naszego związku. O wytrwałość, szacunek, wdzięczność. Panie Jezu błagam Cię z całego serca otwórz jego oczy i serce i daj mu mądrość, zrozumienie, cierpliwość i szacunek do mnie. Otwórz jego umysł na zaufanie do Ciebie i do mnie aby wszelkie argumenty i świadectwa Jego Łaski dotarły do niego.Pokornie proszę okaż nam łaskę miłosierdzia i nie pozwól nam upaść w modlitwach do Ciebie. Tylko Ty jesteś Panem Najwyższym i tylko Ty możesz zamienić Nasze łzy we wspólne szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa. Ulecz nasze serca i umysły i wylej na nas strumień wzajemnej miłości do siebie. Chroń nasz związek i prowadz za ręce. Ukaż się Markowi w swej łasce i daj mu zrozumienie kto jest Najwyższym Panem. Z całego serca dziękuję za modlitwę. Chwała Panu.

 32. APS pisze:

  Boże miłosierny, weź w opiekę nasze małżeństwo! otwórz mojemu mężowi oczy i serce na dobro i miłość, nie pozwól aby nasze małżeństwo się rozpadło. Rozpal w nim chęć walki, wiarę w sakrament małżeństwa. Błagam o dobry Boże nie pozwól abyśmy utracili to co dałeś nam najcenniejsze! Proszę pokornie daj nam jeszcze jedną szansę, a zrobię wszystko, żeby Cię nie zawieść. Ufam, że dasz nam tyle pomocy, abyśmy w końcu wyszli na prostą i żyli tak, jakbyś tego chciał, Panie.

 33. barbara pisze:

  Proszę o choć jedno ZDrowas Mario w intencji Brata i Bratowej .O uwolnienie ich od złego . I uratowanie malzenstwa

 34. barbara pisze:

  Czy można odmawiać modlitwę o uratowanie małżeństwa w intencji Brata iBratowej

 35. Agnieszka pisze:

  Czy można się modlić za chłopaka lub narzeczonego tak samo jak za małżonka? Z tym, że bez wyrażeń „na mocy sakramentu małżeństwa”, a zamiast tego np. mocą Ducha Św. lub mocą imienia Jezusa?

  • Maggie pisze:

   NIE .. NIE myślę, że można w ten sposób. Czuję, źe nie można, no i logika też tak mi podpowiada.

   Poleć go raczej Jezusowi, przez serce Maryji i w tej intencji np 10-tek Różaca Świętego. Zamów może lepiej Mszę Św w jego intencji, bo tam działa Jezus, kiedy modli się ksiądz.

   Są też sprawy duchowe, które powinnaś omówić z kapłanem, bo samej niebezpiecznie ruszać i tylko (!!!) kapłan jest władny, aby tam działać.

   Adminka, ma w tym zakresie wiedzę i doświadczenie, ale w tej chwili u niej już/dopiero 2:20 nad ranem, a środę miała drobny zabieg na oku, więc musi je przez parę dni oszczędzać.

   • Agnieszka pisze:

    Dziękuję za opinię. Byłam przekonana, że mogę się za niego w ten sposób modlić po przeczytaniu tego zdania: „O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia”.
    Poczekam jeszcze na odpowiedź adminki w takim razie 🙂 Zamówiłam już Mszę i modlę się za niego codziennie

  • wobroniewiary pisze:

   Nie można, bo tylko sakrament daje takie uprawnienia

   A co do chłopaka to możesz mówić tak: Panie Jezu, proszę uwolnij go….

   • Agnieszka pisze:

    Rozumiem, a co z pozostałymi modlitwami o uwolnienie np. z 2 części artykułu? Tam już nie ma, że to przeznaczone dla małżeństw tylko wymienia się imię osoby. Czy takie coś mogę odmawiać?

   • Katarzyna pisze:

    Jestem w podobnej sytuacji. Czyli mam prosić Pana Jezusa, by go uwolił od – i tu wymieniam duchy nieczyste czy grzechy? Bo nie wiem. Będę wdzięczna za odpowiedź i przykładową modlitwę. Czy mam też piwoływać się na Matkę Bożą i świętych?

 36. berenika pisze:

  A czy jako matka mogę odmawiać tę modlitwę- egzorcyzm o uzdrowienie małżeństwa -w intencji małżeństwa syna, wstawiając w miejsce „małżonka” imiona syna i jego żony? Złość, zazdrość, przekleństwa, zamknięcie na życie pokazuje jasno, kto w tym małzeństwie jest panem.

 37. Piotr pisze:

  Dziekuje za te modlitwe. Tylko Bog moze pomoc mojemu malzenstwu Obecnie zyje w zwiazku malzenskim po slubie cywilnym Chce to wszystko zmienic i wrocic do Boga

  • Piotr pisze:

   Czy moge i w jak sposob jakimi slowami prosiac Boga o uwolnienie od wszelkiego zla mojej zony, gdy zyjemy w malzenstwie po slubie cywilnym

 38. Barbara Maria B-j pisze:

  Rozpoczęłam modlitwę 9.11.16.jest ciężko ale sie nie poddam…Miara MILOSIERDZIA JEST ZAUFANIE.ILE ZAUFASZ TYLE OTRZYMASZ…ŚW.S.M.FAUSTYNA K.KNCH!!!

 39. b-a pisze:

  Czy tę modlitwę można odmówić za samego siebie bo przestaje kochać męża a nie chce tego…

 40. SYLWIO pisze:

  Kiedy będzie dalszy ciąg.?
  Można się spodziewać czy to wystarczy Nam :-).

  • wobroniewiary pisze:

   Na razie nie mam czasu, ale może niedługo 🙂

   • Basia pisze:

    Czy mogę przystąpić do Róży za małżonka. Od 2012 r. odmawiam Tajemnicę w Kanie.Bardzo chciałabym odmawiać tą samą tajemnicę…

   • Basia pisze:

    Bóg zapłać za zapisanie mnie.Mam pytanie co to znaczy,że przez miesiąc modlimy się w tej samej intencji.To wszystkie podane na stronie Pustynia serca ?
    Intencje, w których będziemy się modlić:
    o błogosławieństwo dla męża/ żony, uzdrowienie zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje, łaskę przebaczania;
     o dar wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości;
      o rozszerzanie się tego dzieła, aby jak największa liczba współmałżonków była objęta modlitwą, a dzięki temu przez ręce Maryi otrzymała błogosławieństwo;
     za Ojca Świętego i w intencjach przez Niego wypowiedzianych oraz w intencji całego Kościoła Świętego;
    o pomoc Bożą w trudnościach i wzajemne oddanie siebie małżonków.

 41. Maria pisze:

  Proszę o modlitwę za moje małżeństwo i małżeństwa moich dzieci.
  O mocną wiarę i nierozerwalnosc związku małżeńskiego i ślubu kościelnego.

 42. Pingback: Modlitwa o uratowanie małżeństwa… bardzo ważna | Serce Jezusa

 43. Kacper pisze:

  Jestem w bardzo trudnej sytuacji z dziewczyna która kocham. Zyjemy na odleglosc 1.5 roku niedlugo nasze marzenia mialy sie ziscic I mamy zamieszkac razem, od pewnego czasu czulem ze nie kocham lecz jej pomoca zawsze udawalo mi sie przegonic zle mysli tlumaczac sobie ze byly to tylko glupoty spowodowane odlegloscia. Dzis poczulem powaznie ze chce od niej odejsc, bylem prawie na skraju zrobienia tego lecz po odmawianiu modlitwy odszedlem od tego pomyslu. Pomimo tego wszystkiego zalezy mi na niej, chociazby w Imie tego co bylo. Przysiaglem byc z niej na zawsze I jej nigdy nie opuscic. Mysle iz powodem zepsucia sie moich uczuc moze byc Dan. Prosze wszystkich o modlitwe za mnie aby me uczucia naprawily sie I abym zyl z ma jedyna kobieta na zawsze 😦
  Jezeli ktos moze niech odpowie…

  • wobroniewiary pisze:

   „Mysle iz powodem zepsucia sie moich uczuc moze byc Dan”

   rozwiń tę myśl – o jaki dan chodzi ?

  • Czytelniczka pisze:

   @Kacper „I mamy zamieszkac razem”. Tak, ale z poszanowaniem Bożego prawa i Jego zamysłu na relację mężczyzna-kobieta, czyli po zawarciu małżeństwa sakramentalnego. Bóg jest ekspertem w sprawach Miłości, więc Jemu warto zaufać w tej materii bezgranicznie. Zapewniam ze swojej strony, że przedślubna „zabawa w małżeństwo” nie zabezpiecza przed późniejszym rozpadem związku. I nie poznasz w ten sposób kogoś raz na zawsze, bo człowiek zmienia si ę przez całe życie. Najlepsza droga, to zaufać Bogu na 100% – On wie wszystko najlepiej.

 44. Mahejo pisze:

  Kacprze.Skoro się modlisz, to znaczy, że chcesz kochać Pana Boga.

  Chcę Go kochać – więc przypominam sobie 10 przykazań Bożych i zagłębiam się w ich treść. Chcę kochać też ludzi, w tym i moją dziewczynę, więc zastanawiam się, czy bez Bożej pomocy będę umiał kochać trwale, czy chcę liczyć na Boże wsparcie. Zastanawiam się nad wydarzeniami mego życia – na zewnątrz i w sercu. I staram się znaleźć miejsce, gdzie zdarzył się może jakiś błąd: może stawiam dziewczynę na miejscu Pana Boga? A może jeszcze co innego?

  Spróbuj porozmawiać z jakimś duchownym. Jeśli być może dawno z nikim w koloratce nie rozmawiałeś, nic nie szkodzi. Prawda – jak wiara nadzieja i miłość – jest w życiu bardzo ważna.
  Warto próbować do niej dotrzeć.
  Pomodliłam się za ciebie. Ufam, ze Matka Boża poprowadzi cię w miłości.

  • Kacper pisze:

   Dziękuję bardzo… Chwilami mam mysli i uczucia ze juz nie chce z nia byc czy to glos boga? Wróciłem zrezygnowany do domu i placze bo nie mam co zrobić… Chcialbym to naprawix… Zwłaszcza ze na pocatku bylo to takie piękne, chce miec i Pana Boga i moja dziewczynę… Ta sytuacja trwa kilka miesięcy ale nigdy nie bylo az tak, zawsze przeżywaliśmy a teraz jest tak…boje sie nie mam nadziei..czy Pan moze mi dac ta wspaniala milosx ktora na początku polsczyla mnie i moja ukochana? 😦 dziekuje za modlitwę

   • eska pisze:

    Kacprze, trudno coś doradzać nie znając sytuacji. Może pogorszenie w związku jest jakimś złem, pokusą. A może nie jest, bo może ten związek był bardziej uzależnieniem, niż miłością. Nikt tutaj w internecie nie może postawić diagnozy ani niczego ci podpowiedzieć bezpośrednio. Natomiast jeśli mogę ci coś doradzić, abyś sam poszukał odpowiedzi, w czym tkwi problem, to zachęcam cię bardzo gorąco (a także wszystkich innych!) do przeczytania książki „Rozwój. Jak współpracować z łaską?” autorstwa Moniki i Marcina Gajdów. Jest to wspaniała pozycja małżeństwa psychoterapeutów chrześcijańskich, którzy łączą wiedzę z zakresu psychoterapii z duchowością. Książka ta ma imprimatur Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej. Można ją dostać także jako audiobook. Myślę, że dzięki tej książce można sobie zrobić niezły remanent w duszy i uporządkować wiele niejasności.
    https://www.gajdy.pl/index.php/ksiegarnia/product/32-rozwoj-jak-wspolpracowac-z-laska
    A tak na szybko, zachęcam również do rozważenia wypowiedzi ks. Pawlukiewicza:

    Może to coś rozjaśni.
    Pomodlę się o rozeznanie sytuacji dla ciebie.

 45. Mahejo pisze:

  Uff. Kacprze, jak się domyślam – młody człowieku :). Może i na tyle młody, by być moim wnukiem :). Mam chęć powiedzieć: Facet, weź się w garść- ale to łatwo powiedzieć, a tak naprawdę, to jak i o co chodzi, prawda?

  Co to znaczy „chcę/nie chcę z nią być” ? Być z nią – to znaczy: kim być? Kolegą? Przyjacielem? Może z czasem – narzeczonym? Mężem? Ojcem ew. wspólnych dzieci? Ojcem rodziny?

  Chcesz MIEĆ pana Boga i dziewczynę… Aha. Mieć. Pomyśl, w jaki sposób chcesz być DLA Pana Boga i dla dziewczyny. To narzeczona? A może czeka, by nią być? Towarzyszka codzienności i rozrywek? Może nie czuje się pewnie i bezpiecznie, a ty to też wyczuwasz.

  Pytasz o głos Boga. Dla człowieka najprostszy dostęp do głosu Boga to własne sumienie i Słowo Boże – Pismo Święte. Ich się poradź, jak już się wypłaczesz. I jeszcze kogoś mądrego w realu obok ciebie, nie internetu, choć możemy – my czytelnicy – być pełni dobrej woli.
  W internecie nie da się objaśniać wszystkiego dokładnie w delikatnych sprawach między ludźmi i – nie powinno się!
  Czytelnik skazany na domysły może się tylko pomodlić, co też jeszcze ci obiecuję.

  • Kacper pisze:

   Dziekuje. Nie uważam iz to uzależnienie ponieważ tak jak mowie stawali sie to z czasem… Bede szedl do przodu. Czeka aby byx narzeczoną. Mam nadzieje ze wszystko sie w końcu zmieni gdy zaczniemy to od nowa.
   Dziękuję wszystkim

 46. M pisze:

  PANIE BOŻE RATUJ!!!!!!!!!
  NIE OPUSZCZAJ MNIE PROSZĘ !!!!!!

 47. kadu pisze:

  Panie Boże, wysłuchaj mnie, błagam. Okaż mi swoją łaskę. Błagam.

 48. Arkadiuz pisze:

  Panie Boże , uratuj nasza wspaniałą rodzinę , da nam jeszcze jedną szansę a dopełnię obietnicy i szczęście zapanuje w naszym domu .. Wysłuchaj mojej modlitwy i daj siłe mojej Małżonce , odgoń od niej szatańskie myśli i pozwól nam żyć ponownie w zgodzie , Wysłuchaj mnie Boże , oddaje siebie w Twoje ręce. okaż mo łaskę , obdaruj miłosierdziem i ratuj nasze małżeństwo i rodzinę !!!!błagam i modlę się do Ciebie!!

 49. Maria pisze:

  Jezu Pobłogosław mojemu małżeństwu, i małżeństwom moich dzieci. Uwolnij nas o nienawiści i pogardy, pychy i wzajemnej kłótni.

 50. Maria pisze:

  Boże Ojcze proszę uwolnij mnie z choroby cukrzycy typu 2.
  Od insuliny i innych leków i chorób.

 51. Ania pisze:

  Boże błagam Cię ouratuj moje małżeństwo i nasza rodzine, tylko w Twoim miłosierdziu moja nadzieja, Jezu Ufam Tobie

 52. Lucyna pisze:

  Panie Boże,Matko Boża proszę uratuj moje małżęństwo.Najświętsze Serce przez pośrednictwo Serca Matki Bożej spraw by mąż wrócił do mnie.

  • Lucyna pisze:

   Najświętsze Serce Jezusa przez pośrednictwo Serca Matki Bożej spraw cud by mąż wrócił do mnie i swojego syna.

 53. kadu pisze:

  Błagam Panie mój, Matko Najpiękniejszej Miłości, ocalcie moje małżeństwo przed totalną destrukcją. Nadzieja ma tylko w Tobie Jezu. Ufam Tobie. Matko Najświętsza wybłagaj mi łaskę pojednania, „przemycia oczu byśmy mogli spojrzeć na siebie oczami Boga – niepamiętającymi złego i we wszystkim pokładającymi nadzieję”.

 54. Kasiula pisze:

  Czy jest modlitwa dla niesakramentalnych, gdzie jeden z partnerów wierzy i pragnie błogosławieństwa na dalszą drogę , a drugi partner niechce niczego zmieniać. Rzuca puste słowa.

  • Maggie pisze:

   Najlepiej Kasiulu porozmawiaj ze spowiednikiem na ten temat ❤️.

   Serdeczna modlitwa różańcowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia zawsze owocują Dobrem.

   Pamiętaj jednak, że tam gdzie jest prawdziwa miłość i poszanowanie, tam nie ma miejsca na puste słowa i wykręty: będące wyrazem egoizmu i wygodnictwa – zwłaszcza gdy nie ma przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego ….

   Jezus jest Panem❣

   • Maggie pisze:

    Proś codziennie Ducha Świętego np:
    (Modlitwą s.Marii d Jezusa Ukrzyżowanego)

    Duchu Święty – natchnij mnie,
    Miłości Boża – pochłoń mnie,
    Maryjo, Matko – spojrzyj na mnie,
    z Jezusem błogosław mnie.
    Od wszelkiego złego,
    od wszelkiego złudzenia,
    od wszelkiego niebezpieczeństwa,
    zachowaj mnie. Amen.

    Jezu Ty się tym zajmij❣

    Zamiast „mnie” można zamiennie używać liczby mnogiej albo wymienić np własną Ojczyznę.

 55. Monika pisze:

  Jeszcze jedno wezwanie po słowach: Miłości Boża – pochłoń mnie,
  w modlitwie jest – Na właściwa drogę – zaprowadź mnie.

  • Maggie pisze:

   Dziękuję ❤️ Moniko, za dodanie słów, które IPad poddał „cenzurze” – ciagle rozłącza mi połączenie i mam nadzieję, że tym razem opublikuje.. Zwróć uwagę na SŁOWA, które zostały usuniętę …
   Dlatego jeszcze raz całość:

   @Kasiula

   DUCHU ŚWIĘTY – natchnij mnie,
   MIŁOŚCI BOŻA – pochłoń mnie,
   Na właściwą drogę zaprowadź mnie. (❗️)
   MARYJO, MATKO – spojrzyj na mnie,
   z JEZUSEM – błogosław mnie:
   OD wszelkiego złego ,
   od wszelkiego złudzenia,
   od wszelkiego niebezpieczestwa,
   zachowaj mnie. Amen.

   Jezu Ty się tym zajmij ❣

 56. Joanna pisze:

  Będę się modlić za męża trawi bo ciągle cudzolostwie teraz jest z obcą kobieta i mówi że Bóg mu wybaczy zdradę bo jest miłosierny ale teraz będzie korzystał z życia w grzechu zerwał przysięgę małżeńską w kościele przed ołtarzem a ja czuje że jest opętany i serce mi krwawi bo nie wiem jak to wrócić Bogu.

 57. Marta pisze:

  Wierze ze ta modlitwa mi pomoze. Kocham Cie Panie Jezu. I dziekuje Ci Panie za cud I Twoja obecnosc.

 58. Łucja Barcikowska pisze:

  Panie Jezu uratuj moje malozenstwo i mnie ,abym powrocila do zdrowia

 59. Modli sie pisze:

  Prosze o modlitwe. Modle sie i modle zero rezultatów. Nie wiem co poge jeszcze zrobic zebu uratowac małżeństwo.

 60. Katarzyna pisze:

  a czy tymi modlitwami moze sie modlic osoba ktorej to dotyczy .tzn ta osoba ktora niechce trwac w malenstwie ?

  • wobroniewiary pisze:

   ktoś nie chce trwać w małżeństwie i prosi Boga, by mu w tym pomógł?
   Dla mnie totalnie niezrozumiałe
   Te modlitwy nie uwalniają od małżeństwa, tylko od zła w małżeństwie

 61. edyta pisze:

  Bogu niech będa dzięku za te modlitwy mają siłę.

 62. Jacek pisze:

  Mam pytanie.Jest napisane aby nowenne odmawiać minimum 3 razy w poszczególnych intencjach.Tych intencji jest 3.To znaczy że jedna nowenna i 1 -wsza intencja 2 nowenna 2 intencja 3 nowenna 3 intencja czy na 1 intencje 3xnowenna 2 intencja 3 x nowenna itd.

  • Ewelina pisze:

   Też mam tą wątpliwość, ale postanowiłam odmówić 3 razy w każdej z tych intencji (czyli 3 x 27 dni). Przecież z potrzeby serca ją odmawiam i targować się nie będę 🙂

 63. Małgorzata pisze:

  Chciałam złożyć świadectwo że ta modlitwa działa już w drugim dniu mąż który nie chciał się do mnie odzywać po poważnej kłótni małżeństwo wisiało na włosku odezwał się do mnie i zaczęliśmy rozmawiać wierzę że od tak małych kroczków wszystko wróci do normy Bóg zapłać

 64. Pablo Gerardo pisze:

  Dziś kończę Nowennę Pompejańską, piękne 54 dni, trudnych dni, a zarazem w tym trudzie, wykuwało się i wykuwa moje serce, które początkowo nie mogło sobie dać rady z „separacją”. Zaraz po rozpoczęciu Nowenny, zaczął się zjazd w „dół” wyprowadzka od teściów, kotłowanina myśli, że to koniec. Na dodatek jeszcze kolo szary się dołączył, a to próba wywołania strachu, a to myśli totalnych perwersji, aby tylko przerwać modlitwę. Po dwóch dniach „dziwnie” zmęczony zaspałem, wznowienie modlitwy i dzięki Bogu i Mamie Boże, jest 54 dzień. W pewnym momencie przypomniało mi się, że kiedyś słuchałem na YT świadectwa ks Dominika Chmielewskiego, o egzorcyzmie małżeński i sile jaką daje Sakrament Małżeństwa, stąd właśnie trafiłem i na tą stronę.
  Jednym z pomocnych filarów było wysłuchanie O.A. Szustaka w kwestii jak być wysłuchanym na modlitwie. Racja, jak mogłem się modlić, skoro tliła się we mnie nienawiść do teściów i żal do Żony, że mnie odrzuca i inne rzeczy który truły serce. Nie jest to proste, zacząć i chcieć błogosławieństwa, kiedy czuje się gorycz w sercu i tu właśnie pomocna jest np Nowenna do Krwi Jezusa. Pan umarł za każdego z nas, nie czynił wyjątków, a Miłość swoją potwierdził Krwią Swoją.
  Czasem trzeba zacisnąć zęby i przeczekać:( szczególnie, że subtelne ataki szarego są .. na każdym kroku, a to brak zrozumienia otoczenia, a to „weź się w garść” i inne słowa bez namiętne, człowiek staje się maszyną, bezduszna, bez uczuć. Nadzieja ? maszyny nie powinny mieć nadziei. Czasem wystarczy dobre słowo. Dodać jeszcze wypada, że w relacji małżeńskiej, widziałem oddalanie się Żony od wiary, a mimo to po ludzku zadawałem Jej rany, a tak na prawdę, lanie należy się tylko i wyłącznie szaremu, skurczybyk, tak robił żeby nienawiść „królowała” w małżeństwie i trach.. trzeba sobie przypominać… co ? jakiś rogaty będzie moją Łucję niszczył… ja mu pokażę gdzie raki zimują, o tym sobie stale chcę przypominać, ale samo to śmierdzi pychą..
  szary rozsmarował by mnie na kanapkę i nie raz mu się to udało, tak że cała nadzieja w Bogu została i przez szukanie Bożej woli cieszyć się z mocy jaka płynie z pokory. Czyż mnie jako tatę, nie cieszy pomoc dziecku ? a „złości” kiedy dziecko wie lepiej? o ileż nasz Pan Jezus Chrystus – chce trąbić „Jezu, Ty się tym zajmij”,” Troszcz się Ty”, „Jezu, Ufam Tobie” Bóg nie odmawia środków pierwszej pomocy i w sprawach które tyczą się próśb o Ducha Świętego, np aby błogosławić tym którzy nam źle czynią. „ten lud czci Mnie wargami, ale sercem daleko jest od Mnie” łatwo powiedzieć, ale przez wzgląd na prawdę i trud jaki z Bożej woli był mi i jest dany, warto się dzielić. Te trudy, choć nie łatwe, cieszą bo za nimi przychodzi Moc Boża i można się cieszyć tym jak Bóg wspaniałe rzeczy czyni 🙂

  • Pablo Gerardo pisze:

   PS. A cóż to, by było za świadectwo, jeśli by zapomnieć, o Maryi. Bez utulenia serca, nieraz przez Mamę, to było by krucho. Najwonniejszy Kwiatuszek, Piękna Różyczka:) dzięki Ci za to Ciepło w sercu, bo Ty Panno Różańcowa z Pompejów przychodzisz i pragniesz przekazać tą miłość i czułość, że chce się pisać tak czułe słowa:) tak to prawda, w takim Źródle warto czerpać miłość.

 65. tomek pisze:

  Boze Najukochanszy zmiluj sie nad nami i uratuj nasze malzenstwo.

 66. magdalena pisze:

  BOZE OJCZE WSZECHMOGĄCY JEZU CHRYSTE BLAGAM OCLACIE MOJE MALZESTWO BOZE OTWORZ OCZY I SERCE MOJEGO MEZA ABY UMIAL POKOCHAC MNIE NA NOWO ABY UWIERZYL

 67. Ania pisze:

  Mam pytanie- czy modlitwy o uzdrowienie drzewa genealogicznego I obciążenia pokoleniowego też mogę odmawiać za mojego współmałżonka czy tylko w odniesieniu do siebie? Bardzo proszę o odpowiedz.

 68. Janek pisze:

  Panie Boże Wszechmogący uratuj moje małżeństwo , kiedy odmawiam egzorcyzm o. Amortha, moja żona zaczyna złorzeczyć, wyzywać mnie, staje się wulgarna, nie chce słuchać modlitwy, padają z jej ust okropne słowa, bolesne, także przy naszej 11 letniej córce
  czy lepiej nie odmawiać w jej obecności egzorcyzmu?

 69. Don't be so fool Guys pisze:

  Panie Boże Wszchmogący uratuj moje małżeństwo , kiedy odmawiam egzorcyzm o,Amortha, moja żona zaczyna złorzeczyć, wyzywać mnie, staje się wulgarna, nie chce słuchać modlitwy, padają z jej ust okropne słowa, bolesne, także przy naszej 11 letniej córce
  czy lepiej nie odmawiać w jej obecności egzorcyzmu?

 70. Agnieszka. pisze:

  Panie proszę o uzdrowienie naszego małżeństwa i rodziny .

 71. Edyta pisze:

  Boże, Maryjo i wszyscy Aniołowie Błagam Was o pomoc w uratowaniu mojego małżeństwa…

 72. Bezsilna pisze:

  Panie Jezu uwolnij mojego męża od nałogu narkotykowego. Obdarz go potrzebnymi łaskami i spraw by zrozumiał że bez leczenia straci wszystko. Proszę ocal nasze małżeństwo a mi daj siły na przetrwanie tego trudnego okresu 😦

 73. Lolita pisze:

  Panie Boże proszę o uratowanie mojego małżeństwa, o uwolnienie męża od uczuć skierowanych do kochanki, o to aby znów mnie pokochał i abyśmy wspólnie wypełniali przysięgę Sakramentu Małżeństwa. modlę się tą modlitwą od początku stycznia. Codziennie przystępuję do komunii świętej, odmawiam Nowennę Pompejańską, zamówiłam również mszę św. wieczystą za męża. W tym czasie mój mąż jest dla mnie niemiły, traktuje mnie oschle, nie rozmawia ze mną, kłamie, nocuje u kochanki, koniecznie chce rozwodu.Nie poddaję się i nadal trwam w modlitwie. Jezu Ty się tym zajmij. Proszę o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa. Bóg zapłać.

 74. Siostra pisze:

  Chwala Panu. Po odmawianiu tej modlitwy nad zdjęciem brata i jego żony ich małżeństwo Pan Bóg uratował. Jestem szczęśliwa i wdzięczna Panu za pomóc. Bogu niech będą dzięki

 75. mariusz pisze:

  Boze Ojcze Wszechmogacy zechciej wysluchac blagania mego –
  uratuj mnie i mija rodzine
  uchron od zla wszelakiego
  od rozwodu razstania klotni nieporozumien itd
  pozwol zyc jak nakazales.
  wierze ze mnie nie zostawisz
  dziekuje

 76. Ewelina pisze:

  Panie ratuj moje małżeństwo i scal moją rodzinę .Prosze wysłuchaj mnie Panie.
  Amen.

 77. Pingback: Dzień 29: Uzdrawiaj nas

 78. Pingback: 30 dniowe wyzwanie modlitewne dla małżeństwa

 79. Róża pisze:

  Proszę Cię Miłosierny Boże pomóż nam pokonać kryzys małżeński.Proszę aby mój kochany mąż dzięki Tobie Boże Wszechmogący powrócił do domu aby zrozumiał,że tylko miłość małżeńska jest błogosławiona.Dobry Boże wysłuchaj mojej prośby.Amen

 80. Kasia pisze:

  Miłosierny Jezu w Twoje Imię łamię i unicestwiam przekleństwo samotności i cierpienia i bezrobocia i wszelkie inne . Amen

 81. Agnieszka pisze:

  Dziekuje za te modlitwy naprawde uzdrawia. Odmawiam każdego dnia i naprawdę czuję poprawę i wsparcie Dziekuje Jezu i Matko

 82. H pisze:

  Dobry Boże proszę z całego serca ratuj nasze małżeństwo

 83. Ia pisze:

  Boże, Maryjo i wszyscy Aniołowie Błagam Was o pomoc w uratowaniu mojego małżeństwa

 84. Podzielę się swoim doświadczeniem co się działo po odmówieniu tej modlitwy, tej długiej na samej górze artykułu, a po niej nowenny.
  Dwa lata temu z żona prawie się rozstaliśmy, już była mowa kto załatwi sprawę w sądzie o rozwód. Tak się sprawa ciągnęła przez rok, aż trafiłem na ta stronę i odmówiłem ta modlitwę…
  Ciarki i strach na drugi dzień i tak przez cały tydzień A później kolejny rok po codziennym odmawianiu Tej modlitwy. Dosłownie „widziałem” jak szatan ze wszystkimi swoimi legionami, opuszczał mój dom. Uciekł nie tylko z osoby mojej i żony, ale z całego domu. Naprawdę, pierwsze dni to ciarki na całym ciele, chyba ze strachu, że złe duchy istnieją.

  Teraz po dwóch latach, odmawiam tą modlitwę co sobotę i będę ja odmawiał do końca życia.

  PS. Ta modlitwa na mocy Sakramentu Małżeństwa, uświadomiła mi, że cuda istnieją, a naprawdę było już źle. Mam nadzieje, że przywróciłem komuś tymi słowami Nadzieje 🙂

 85. Martin pisze:

  Witam, jak formułować modlitwę kiedy żona odeszła do innego, chce rozwodu oraz dodam co chyba istotne że jesteśmy po ślubie cywilnym. Od początku znajomości z ,,kolegą” zrobiła się dla mnie oschła wręcz na siłę uprzykrzała każdą wspólną chwilę, w ciągu 5 miesięcy zmieniła się nie do poznania i wszystko runęło po moim długim leczeniu Opioidami które wywołały u mnie stany depresji , lęku, przewrażliwienia i paranoi. Jest osobą która ma sumienie ale w tym przypadku, ominęła mnie jak tonącego w wodzie, przed rozstaniem dodam że miewałem sny, które pokazywały mi sytuacje, które realnie miały miejsce ok. jeden czy dwa tygodnie później. Słuchając historii z jej przeszłości nie jednokrotnie miałem wrażenie że ma na nią wpływ zły duch lub jakaś klątwa. Jak to zprecyzować? Nie chcę jej stracić mamy synka o którego staraliśmy się 2 lata wraz z leczeniem (które nie pomogło) i modlitwami o sukces które zostały wysłuchane, proszę o Waszą pomoc

 86. Iwona M pisze:

  Panie mój, Matko Niepokalana ratujcie moje małżeństwo. Pozwólcie mi stac się dobrą kobietą,matką, żoną. Na Twoje podobieństwo o Maryjo.

 87. Szymon pisze:

  Boże Ty Wiesz, że Cię Kocham.
  Proszę Ratuj moją rodzinę,
  przez wiele potrzebnych łask,
  których potrzebujemy, a bez których nie zdołamy się podnieść.

 88. Mała pisze:

  szczęsc Boze prosze o szczególowa modlitwe jesli mozna wkleic tu za małzenstwo o uratowanie go .Moj maz pije alkohol ja jestem b wierzaca i modle sie o uwolnienie ale nadal zly brnie do przodu zaczely sie tez probleny finansowe maz zapozyczyl sie i wszystko to brnie w zlą strone zly finansów przyczepił sie jeszcze dodatkowo jest b cięzko ..Bylismy teraz u spowiedzi maz obiecal ze zrobi porzadek z piciem ale to juz bylo nie jeden raz .Prosze o skuteczna modlitwę jesli jest bym mogla prosic .o uwonienie o tych zlych demonów po kolei jak sie modlic .Bóg zapłac

 89. iBasia pisze:

  Dziękuję Ci Jezu za uratowanie małżeństwa mojego brata i szwagierki

 90. Sylwia pisze:

  A jeśli mój mąż nie modli się za nasze małżeństwo, bo on w ogóle się nie modli i nie chodzi do kościoła.
  Ja się modlę, przystępuje do Sakramentu Pokuty i Pojednania, chodzę na Mszę Świętą w niedzielę i uczę dzieci. To jak odmówię modlitwę z egzorcyzmem za uwolnienie współmałżonka i naszego małżeństwa to zadziała?

 91. Kasia pisze:

  Panie Boże, proszę o uratowanie mojego małżeństwa i spraw aby mój mąż zaczął chodzić do spowiedzi i do Komunii św.

 92. Matka pisze:

  Panie Boże błagam odnów małżeństwo syna Bądź Wola Twoja Amen

 93. Renata pisze:

  Panie Jezu proszę Cię gorąco uwolnij mnie od mojej niemocy, ratuj naszą rodzinę. Zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi moje dzieci, męża i siebie, prosząc pokornie o miłosierdzie błogosławieństwo dla nas.

 94. Maria pisze:

  Wszechmogący Boże, Panie Jezu Chryste, błagam o łaskę uratowania naszego 26-letniego małżeństwa. Aby dotrzymać przysięgi małżeńskiej złożonej Bogu. Proszę o łaskę przemiany duchowej męża, chęć ratowania małżeństwa z Jego strony. O zerwanie węzłów duchowych, emocjonalnych, seksualnych między tą kobietą a Moim mężem. O odrodzenie miłości między nami. O uwolnienie Męża spod mocy Złego. Jezu, Ty się tym zajmij…Zawierzam Ci go całego. AMEN

 95. Matka pisze:

  Panie Boże wysłuchaj moich modlitw,uratuj to małżeństwo i rodzinę,

 96. Matka pisze:

  Błagam o modlitwę wzajemnego przebaczenia, miłości i odrodzenia sakramentalnego małżeństwa syna.Duchu Święty dokonaj Swoją Mocą tego cudu.

 97. Matka pisze:

  Duchu Święty dokonaj Swoją Mocą cudu odrodzenia małżeństwa syna.

 98. Stanisław Kostka pisze:

  Czy to wymienianie złych duchów z nazwy w tym egzorcyzmie i podobnych o uwolnienie nie jest przypadkiem groźne lub nawet zakazane dla zwykłych ludzi ?

 99. Paweł pisze:

  Błagam o modlitwę o uratowanie mojego małżeństwa z Kasią – bardzo zgrzeszyłem i zawiodłem wszystkich, modlę się sam o nawrócenie i uratowanie małżeństwa z 29 letnim stażem , prosze i błagam o modlitwę

 100. Katarzyna pisze:

  Czyli wg Was należy się modlić do wszystkich tylko nie to Boga? Maryja? Aniołowie? Krew? Święci? Masakra!!!!! To bałwochwalstwo! Bóg jak mówi jest Bogiem zazdrosnym i oczekuje jedynego oddania! Tak mówi Bóg w Biblii. Oczywiście nie w katechecie katolickiej czy w tradycji wymyślonej przez ludzi. W Biblii, tam gdzie znajdujemy jego myśli, słowa, prawa, zakazy i nakazy!!!!

 101. Lilianna Stróżyk pisze:

  Przez mękę i krzyż Twój Boże oddał wszelkie zło i przekleństwo od mojej rodziny pobłogosław pracę i błogosław poczynania wlej miłość do serc naszych

 102. Mariusz Wisniewski pisze:

  Czy modlitwy te egzorcyzmy musza być wypowiadane na głos ..biorąc pod uwagę ,że szatan i demony nie słyszą naszych myśli??

 103. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę i uratowanie mojego małżeństwa oraz o powrót miłości w serce mojego męża.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s