OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 10. Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA
Dzień 3 (10): Królowa wszechświata
Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę
Z Maryją Nigdy nie przegrasz Życia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz,
Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał
I Temu co pociesz nas, niech hołd wieczystych płonie chwał. Amen
(Veni, Creator Spiritus)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1992

Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą.
Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, byście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że ja jestem z wami.
Dlatego przyjmijcie moje orędzia i życie według nich dla waszego dobra.
Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą
wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia.
Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko.
Dlatego módlcie się, drogie dzieci.

ROZMYŚLANIE

Bóg stworzył ziemię, przeznaczając ją na tymczasową siedzibę dla najświętszej Dziewicy Maryi i wszystkich członków Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Kościoła, mającego się na niej rozprzestrzeniać, zakładając królestwo Boże. Do porządku wszechświata należało, że Bóg Ojciec chciał mieć u swego boku również Tę, którą sobie wybrał dla utworzenia swojej rodziny. Założył więc też z Nią dom na ziemi, dom swego Syna i swych wszystkich przybranych dzieci, podobnie jak oblubieniec tworzy dom i przygotowuje pole wraz z umiłowaną oblubienicą i za jej przyzwoleniem.
Wyobraźmy teraz sobie ogromna godność oblubienicy Ojca wieków! Właściwie zupełnie nie znamy doskonałości i wielkości Maryi. Słusznie mówi się o Niej, że jest wszechogarniającym łonem, z którego rodzi się świat Kościoła, że nosi w sobie dzieło Boga, uczestnicząc w Jego potędze, mądrości, miłości i płodności, słowem – w Jego wszystkich boskich doskonałościach.
(Jean-Jacques Olier)

Na tym rozległym tle zadań, Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak sama śpiewa w kantyku Magnifi cat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, którego imię jest święte (por. Łk 1, 49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica odpowiedziała na Boże powołanie całkowitą uległością: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tym roku serdecznym przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca, wsłuchani w Jej matczyny głos: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5)
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 54)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Ty, która w łonie Ojca uczestniczyłaś w stwarzaniu zastępów niebiańskich i świata:
Ty, która widziałaś, jak wszystko, co On czynił, było dobre i piękne, poświęcam Ci cale stworzenie oczekujące ostatecznego odnowienia wszystkich rzeczy.
Maryjo, niepokalana Królowo wszechświata, panuj i króluj nad moim sercem i nad światem, nad wszelkimi mocami przestworzy, nad tronami, planowaniami i wszystkimi zastępami aniołów. Matko Tego, który nam pokazał oblicze Ojca – Króla królów, Króla ubogich, żebrzącego o naszą miłość! Tobie poświęcam wszystkich, którzy sprawują władzę w Kościele, wszystkich rządzących w imieniu Boga. Niech nikt nie szuka własnej chwały, ale podda się woli Jezusa i stanie się sługą wszystkich

ANTYFONA
Porządek rzeczy odwrócił się w łonie Matki.
Wszedł bogaty i wyszedł ubogi.
Wszedł wysoki i wyszedł niski.
Wszedł blask niebieski i wyszedł niezauważony.
Chwała Ci, Panie wszechrzeczy, dla Ciebie wszystko jest łatwe!
(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej. T. 9, s. 170-171)

PIEŚŃ
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło jako początek swej mocy, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;
Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć;
Nim ziemie i pola uczynił – początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegu nie wyszły,
gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu,
Cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 33- 35: 

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 10. Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę

 1. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" pt. 13.10.89, godz. 10.00 Droga Krzyżowa

  I Ucz się ode Mnie przyjmowania niesprawiedliwości ludzkiej dla sprawiedliwości Bożej.
  II Ucz się przyjmowania krzyża codziennego dla Chwały Niebieskiej.
  III Ucz się miłosierdzia dla upadających, bo ty także upadasz stale.
  IV Ucz się od Matki Mojej wierności i posłuszeństwa woli Ojca.
  V Ucz się przyjmowania pomocy od bliźnich twoich, bo w tym jest pomoc Moja dla ciebie.
  VI Ucz się wdzięczności za wyświadczone ci dobro, a także za to, co wydaje ci się złem.
  VII Ucz się i wyciągaj wnioski z upadków twoich, które dopuszczam.
  VIII Ucz się, jak budować dobro słowem i świadectwem życia swojego.
  IX Ucz się samozaparcia i wysiłku w podążaniu za wolą Ojca.
  X Ucz się oddawania wszystkiego, co miłe twemu ciału, sercu i myślom dla Chwały Bożej w tobie.
  XI Ucz się cierpienia za braci z wiarą, nadzieją i miłością.
  XII Ucz się oddania życia swego dla pozyskania wielu dla życia wiecznego.
  XIII Oddaj się przez ręce Maryi Bogu twojemu.
  XIV Niech umrze w tobie wszystko, co należy do świata.
  XV Ze Mnie tylko czerp siły do zmartwychwstania Miłości w tobie.
  Amen!

  † Oto przykazanie Moje dla postępujących za Mną: Nie będziesz się chełpić czynami Moimi, choćby przez ciebie dokonane były.

  • wobroniewiary pisze:

   „Nie będziesz się chełpić czynami Moimi, choćby przez ciebie dokonane były” – dlatego warto codziennie odnawiać Akt wg św. Ludwika de Montfort:

   Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu była, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając
   Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen

  • Elżbieta pisze:

   31 października w Krakowie odbędzie się po raz pierwszy Krakowska Noc Światła, połączona ze skierowanym do młodzieży nabożeństwem intermedialnym oraz Eucharystią pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Rysia.

   Serdecznie zapraszamy!

   Zaproś znajomych, weź świeczkę i zabłyśnij w noc światła, bo… gra jest warta świeczki!

   Jak tłumaczy Mikołaj Budniak, Prezes Fundacji im. Andrzeja Cudzicha, będącej organizatorem przedsięwzięcia, celem inicjatywy jest przeniesienie akcentu z rzeczywistości pełnej mroku na promieniującą światłością i radością prawdę o niebie. Wydarzenie włącza się w międzynarodową inicjatywę Nocy Światła, która zrodziła się w 2000 roku w Wielkiej Brytanii, a dziś istnieje już na całym świecie.

   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zajrzyj tutaj:
   http://www.kns.info.pl

   Kiedy?​ 31.10.2015

   Gdzie? Kraków:​ kościół św. Katarzyny (ul. Augustiańska 7) oraz kościół św. Józefa (ul. Zamoyskiego 2)

   Od której? 16:00

   Na Noc Światła nie ma biletów. Zaproszenie jest dla każdego!

 2. Elżbieta pisze:

  Zabłyśnij w Noc Światła!

  Drukuj
  Email

  Szczegóły
  Opublikowano: piątek, 23, październik 2015 14:01

  31 października w Krakowie odbędzie się po raz pierwszy Krakowska Noc Światła, połączona ze skierowanym do młodzieży nabożeństwem intermedialnym oraz Eucharystią pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Rysia.

  Serdecznie zapraszamy!

  Zaproś znajomych, weź świeczkę i zabłyśnij w noc światła, bo… gra jest warta świeczki!

  Jak tłumaczy Mikołaj Budniak, Prezes Fundacji im. Andrzeja Cudzicha, będącej organizatorem przedsięwzięcia, celem inicjatywy jest przeniesienie akcentu z rzeczywistości pełnej mroku na promieniującą światłością i radością prawdę o niebie. Wydarzenie włącza się w międzynarodową inicjatywę Nocy Światła, która zrodziła się w 2000 roku w Wielkiej Brytanii, a dziś istnieje już na całym świecie.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zajrzyj tutaj:
  http://www.kns.info.pl

  Kiedy?​ 31.10.2015

  Gdzie? Kraków:​ kościół św. Katarzyny (ul. Augustiańska 7) oraz kościół św. Józefa (ul. Zamoyskiego 2)

 3. Elżbieta pisze:

  CZEMU NIE MOGĘ ZAMIEŚCIĆ INFORMACJI O TYM ŻE W KRAKOWIE 31.10.2015 JEST ORGANIZOWANA NOC ŚWIATŁA Z BISKUPEM G.RYSIEM? CO WKLEJAM TO WYRZUCA

 4. Pingback: Ks. Dominik Chmielewski i ks. Piotr Glas: z Maryją nigdy nie przegrasz życia. Część 3W „Aktualności” | Obraz Mojego Serca2

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s