Komunikat Ojców Synodalnych z Polski na zakończenie Synodu o małżeństwie i rodzinie

„Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła”

KOMUNIKAT
NA ZAKOŃCZENIE SYNODU BISKUPÓW O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

 Kończący się dzisiaj synod biskupów na temat małżeństwa i rodziny był doświadczeniem jedności Kościoła i ubogacaniem się Jego różnorodnością. Kościół szczerze zatroskany o rodzinę przypomniał światu jej niezastąpioną wartość. Zastanawiał się, w jaki sposób skutecznie chronić jej prawa w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

Jesteśmy wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego troskę o to, by Ewangelia Miłosierdzia Bożego dotarła do każdej rodziny. Dziękujemy, że przypomina nam, iż wciąż aktualne jest nauczanie św. Jana Pawła II, którego sam nazwał „Papieżem rodziny”.

Wyrażamy naszą wdzięczność całej Konferencji Episkopatu Polski, która nas upoważniła do reprezentowania Jej stanowiska. Dziękujemy wszystkim Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami za modlitwę i okazywane nam wyrazy wsparcia.

Umocnieniem podczas synodalnej dyskusji była dla nas świadomość, że w Polsce jest wiele rodzin, które z Bożą pomocą, w dobrej i złej doli, każdego dnia troszczą się o wierność swojemu powołaniu. Teraz zaś zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób przesłanie tego synodu wprowadzić w życie.

Idąc za św. Janem Pawłem II, synod ten przypomniał – dostępne wszystkim wierzącym – sposoby aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Dlatego też zapraszamy wszystkich do regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej, do zgłębiania Słowa Bożego. Zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy i wychowania dzieci w wierze oraz zaangażowania w życie parafii i wspierania dzieł miłosierdzia. To zaproszenie kierujemy także do osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach cywilnych, które – choć nie przystępują do Komunii Świętej – nie są wykluczone z Kościoła. Warto, aby szczerze rozmawiały one z kapłanem, który pomoże im spojrzeć na ich sytuację oczyma Chrystusa Pana, w świetle niezmiennej nauki Kościoła katolickiego.

Podczas tego synodu papież Franciszek ogłosił świętymi Zelię i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Niech miłość małżeńska i rodzicielska nowych Świętych stanie się wzorem i natchnieniem dla małżeństw i rodzin.

 Ojcowie Synodalni:
Abp Stanisław Gądecki, biskup poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski
Bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski

 Rzym, dnia 25 października 2015 roku

Za: kliknij

******
Adhortacja Papieża św. Jana Pawła II ” Familiaris consortio” nr 84

„84. Codzienne doświadczenie pokazuje, niestety, że ten, kto wnosi sprawę o rozwód, zamierza wejść w ponowny związek, oczywiście bez katolickiego ślubu kościelnego. Z uwagi na to, że rozwody są plagą, która na równi z innymi dotyka w coraz większym stopniu także środowiska katolickie, problem ten winien być potraktowany jako naglący. Zagadnieniem tym zajęli się wprost Ojcowie Synodu. Kościół bowiem ustanowiony dla doprowadzenia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych, do zbawienia, nie może pozostawić swemu losowi tych, którzy – już połączeni sakramentalną więzią małżeńską – próbowali zawrzeć nowe małżeństwo. Będzie też niestrudzenie podejmował wysiłki, by oddać im do dyspozycji posiadane przez siebie środki zbawienia.
Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji. Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej, ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne.

Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszą świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei.

Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby zamęt, co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa.

Pojednanie w sakramencie pokuty – które otworzyłoby drogę do komunii eucharystycznej – może być dostępne jedynie dla tych, którzy żałując, że naruszyli znak Przymierza i wierności Chrystusowi, są szczerze gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. Oznacza to konkretnie, że gdy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów – jak na przykład wychowanie dzieci – nie mogąc uczynić zadość obowiązkowi rozstania się, „postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom”179 .

Podobnie szacunek należny sakramentowi małżeństwa, samym małżonkom i ich krewnym, a także wspólnocie wiernych, zabrania każdemu duszpasterzowi, z jakiegokolwiek motywu lub dla jakiejkolwiek racji, także duszpasterskiej, dokonania na rzecz rozwiedzionych, zawierających nowe małżeństwo, jakiegokolwiek aktu kościelnego czy jakiejś ceremonii. Sprawiałoby to bowiem wrażenie obrzędu nowego, ważnego sakramentalnie ślubu, i w konsekwencji mogłoby wprowadzać w błąd co do nierozerwalności ważnie zawartego małżeństwa.

Postępując w ten sposób, Kościół wyznaje swoją wierność Chrystusowi i jego prawdzie; jednocześnie kieruje się uczuciem macierzyńskim wobec swoich dzieci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich winy przez prawowitego współmałżonka.

Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości.”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „Komunikat Ojców Synodalnych z Polski na zakończenie Synodu o małżeństwie i rodzinie

 1. wobroniewiary pisze:

  Klątwa rzucona na mnie i na stronę przez Czytelniczkę antypapieskiej strony została już zdjęta przez ks. egzorcystę:

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/10/25/postepowcy-zawiedzeni-po-synodzie-papiez-kosciol-winien-glosic-ewangelie-i-bronic-rodziny-abp-hoser-wracamy-z-tarcza-doktryna-kosciola-bez-zmian/#comment-121647

  Pomodlił się nade mną też o. Jerzy Garda, który powiedział:.
  Róbmy swoje, ewangelizujmy i cieszmy się że płyniemy na tym największym okręcie wraz z papieżem (wg wizji ks. Jana Bosko)

 2. wobroniewiary pisze:

  Jak już jesteście po obiedzie, to pora na modlitwę – dziś Psalm 97,2
  http://www.nonpossumus.pl/ps/Ps/97.php

  • alutka pisze:

   ” Obłok i ciemność wokoło Niego,
   sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.”
   Dobre. 🙂 Oby tak było po ogłoszeniu oficjalnych wyników . Koalicja Z Panem Bogiem, żadnych innych.

 3. Jola pisze:

  Weselmy się i Radujmy na Cześć i Chwałę Pana bo Wielkie nam rzeczy Uczynił…

  Księga Jeremiasza 31,7-9.
  To mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: „Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela”. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym».

  Księga Psalmów 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6.
  Gdy Pan odmienił los Syjonu,
  wydawało nam się, że śnimy.
  Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
  a język śpiewał z radości.

  Mówiono wtedy między narodami:
  „Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
  Pan uczynił nam wielkie rzeczy
  i ogarnęła nas radość.

  Odmień znowu nasz los, Panie,
  jak odmieniasz strumienie na Południu.
  Ci, którzy we łzach sieją,
  żąć będą w radości.

  Idą i płaczą
  niosąc ziarno na zasiew,
  lecz powrócą z radością
  niosąc swoje snopy.

 4. wobroniewiary pisze:

  Piękne świadectwo wiary

 5. wobroniewiary pisze:

  Jaka Angela mądra!!!! Aż ręce opadają!
  Angela Merkel: Nie wyobrażam sobie, że wzięłabym do swojego domu uchodźców
  Kanclerz Angela Merkel udzieliła wywiadu niemieckiemu dziennikowi ‘Bild’. Tematem rozmowy był kryzys imigrancki.

  http://pl.blastingnews.com/europa/2015/10/angela-merkel-nie-wyobrazam-sobie-ze-wzielabym-do-swojego-domu-uchodzcow-00605059.html

  • Sebro pisze:

   No i chwała Panu. Mam tylko nadzieję, że po przeliczeniu głosów PSL wyleci z sejmu. Ale widać, że część ludzi nadal głupi, bo PO 23% i gang bankowców Petru też wszedł do sejmu. Ale nic to, PiS rządzi samodzielnie.

   • alutka pisze:

    Z doświadczenia wiadomo, że , po przeliczeniu W-wy wyniki dla PiS są mniej korzystne. Tak więc należy odjąć 1.5%-2% , także na inne cuda niewidy.

    • Sebro pisze:

     Z tego co w reżimówce mówili to nawet jeśli PiS w ramach statystycznego błędu straci maksymalne 2 punkty procentowe to i tak rządzi samodzielnie.
     Natomiast zaskoczył mnie Kukiz. Na pytanie czy widzi się w koalicji z PiSem oświadczył, że to bardzo dobrze, że PiS będzie rządził samodzielnie i jeśli będzie pracował na poprawę sytuacji w Polsce to on podziękuje za to Bogu i życzy PiSowi jak najlepiej. A póki co będzie pilnował, żeby rodzice dostali po te 500zł na dziecko, a poprzednicy żeby zwrócili za ośmiorniczki. Szczegół, że Kukiz jest za krótki, by kogoś sprawdzać, ale se pogada przynajmniej.

  • mariaP pisze:

   Podczas Apelu Jasnogorskiego jeden z Ojcow przypomnial i przekazal slowa kardynala Wyszynskiego : W gore serca !
   A wiec – w gore serca !!

  • Ola pisze:

   Bardzo się cieszę,dzięki Bogu!
   Niech Maryja swoim płaszczem ich otula,chroni,prowadzi drogami woli Bożej,aby mogli zrobić jak najwięcej dobrego dla naszej Ojczyzny.

 6. mariaP pisze:

  Orędzie, 25. października 2015

  „Drogie dzieci!
  Również dziś moja modlitwa jest [ofiarowana] za was wszystkich,
  szczególnie za wszystkich, których serca stały się twarde na moje wezwanie.
  Żyjecie w dniach łaski i nie jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez Moją Obecność.
  Dziatki, również dziś zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich.
  Dziatki, radujcie się w miłości, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie.
  Dawajcie świadectwo o pokoju, modlitwie i miłości.
  Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.”
  http://medziugorje.blogspot.fr/

  … ” Dziatki, również dziś zdecydujcie się na świętość i weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. ”

  – Przypominaja sie slowa z Pnp … Pociagnij mnie za soba ! Pobiegnijmy !!
  Pobiegnijmy wszyscy razem
  !!

 7. Witek pisze:

  Szczęść Boże,
  Dzisiaj wg starego kalendarza przypada święto Chrystusa Króla Wszechświata. Przypadek?!
  Wspaniałe wiadomości po Synodzie. Wielka radość i szczęście.
  Słowa otuchy dla osoby prowadzącej bloga. Pan Jezus powiedział: „Mnie prześladowali i was prześladować będą….”. Życzę Ci Dużo błogosławieństwa Bożego. Obiecuję swoją modlitwę.

  Błogosławionego wieczoru. Przytoczę słowa dzisiejszego psalmu (tu nie ma przypadku)
  ‚Ps 126
  „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”.

  • wobroniewiary pisze:

   A mnie jak ksiądz przecinał klątwy to powiedział „niech spełni Pan na tobie błogosławieństwo Psalmu 28 ❤

   Tyle, że ja… nie życzę im nic złego, podobają mi się ostatnie wersy
   "Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem
   głos mego błagania,
   Pan moją mocą i tarczą!
   Moje serce Jemu zaufało:
   Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy
   i pieśnią moją Go sławię.
   Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu,
   twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
   Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu,
   bądź im pasterzem, [na ręku] nieś ich na wieki.

 8. Ania pisze:

  Do zaglądających i złorzeczących
  Komu ludzie wierzycie, jakiemuś chłopkowi-roztropkowi z grypy666 czy księdzu arcybiskupowi?

  Abp Gądecki: Franciszek wielkim obecnym Synodu
  Mimo wielu niedoskonałości dokument końcowy Synodu jest „wielkim Tak dla rodziny”. Nie przeszło nic sprzecznego z nauczaniem Kościoła. „Jan Paweł II, w odróżnieniu od ubiegłorocznego Synodu, tym razem był wielkim obecnym. Nagle okazało się, że jego nauczanie było powszechnie cytowane i pozostaje światłem na dalszej drodze” – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

  http://www.fronda.pl/a/abp-gadecki-franciszek-wielkim-obecnym-synodu,59231.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s