OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 19): Samotność Maryi

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W W SERCU JEZUSA

Dzień 19: Samotność Maryi
Poświęcenie naszej samotności

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
WEZWANIE
Najświętszy, czci najgodniejszy Duchu,
Daj mi usłyszeć Twój głos pełen słodyczy i miłości.
Chciałbym stać się przed Tobą lekki jak piórko, niesione Twoim tchnieniem,
tam gdzie Ty zechcesz, nie stawiając nigdy najmniejszego oporu.
(bł. Franciszek Maria Libermann)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 CZERWCA 1988

Dziś wzywam was do miłości pełnej oddania i miłej Bogu. Dzieci, miłość znosi wszystko, co jest trudne i gorzkie – dla Jezusa, który jest miłością. Dlatego, drogie dzieci, proście Boga, by przyszedł wam z pomocą, jednakże nie według waszych pragnień, lecz zgodnie
z Jego miłością. Oddawajcie siebie Bogu, żeby mógł was uzdrowić, pocieszyć i przebaczyć wszystko, co wewnątrz was stanowi przeszkodę na drodze miłości. Tak Bóg będzie kształtował wasze życie i będziecie wzrastać w miłości. Drogie dzieci, uwielbiajcie Boga, by miłość Boża mogła wzrastać w was z dnia na dzień, aż do pełni.

ROZMYŚLANIE

Trzeba się nam zgodzić na całkowitą ludzką samotność, aby się zjednoczyć z Maryją.
W dniach między śmiercią a zmartwychwstaniem Jej Syna, Ona jedyna zachowuje wiarę, nadzieję i miłość, i tylko w Niej skupia się odpowiedź ludzkości na Chrystusową ofiarę. Także w czasach, które dzielą nas jeszcze od końcowego zmartwychwstania, w Niej jedynej znajdujemy cnoty niezbędne, by mieć nadzieję, wierzyć i kochać oraz z naszego padołu łez widzieć zwycięstwo Chrystusa.
Maryja zawsze będzie z Jezusem, […] aż do grobu, gdzie Ona, która jest życiem, wejść nie może, ponieważ nie szuka żyjącego wśród umarłych. On, bowiem żyje w Jej Sercu; podczas gdy ciało spoczywa w grobie, duch Jezusa, oddzielony od ciała, spoczywa w Jej umyśle i Sercu.
(P. Berulle)

„Następnie rzekł do ucznia: <Oto Matka twoja>. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19, 25-27).

Niewątpliwie trzeba widzieć w tym wydarzeniu wyraz szczególnej troski Syna o Matkę, którą pozostawiał w tak wielkiej boleści. Jednakże o znaczeniu tej troski Chrystusowy „testament z Krzyża” mówi więcej. Jezus uwydatnia nowa więź pomiędzy „Matką” a „Synem”. Ta więź zostaje uroczyście potwierdzona w całej swojej prawdzie i rzeczywistości. Można powiedzieć, że – o ile uprzednio macierzyństwo Maryi względem ludzi było zarysowane – w tej chwili zostaje ono wyraźnie określone i ustanowione: wyłania się zaś z całej dojrzałości paschalnej tajemnicy Odkupiciela. Matka Chrystusa, znajdując się w bezpośrednim zasięgu tej tajemnicy, która ogarnia człowieka – każdego i wszystkich – zostaje dana człowiekowi – każdemu i wszystkim – jako Matka.
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 23)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko Pięknej Miłości, poświęcam Ci każde moje poczucie osamotnienia, każde ludzkie pragnienie przerwania . Pismo Św. Mówi: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”, ale mówi również, że Bóg uformował z boku mężczyzny pomoc podobną do niego. Maryjo, gdy Syn człowieczy zasnął na krzyżu, z uderzenia włócznią, z boku nowego Adama, z wody i krwi, i z ognia Twego Serca, zrodziła się nowa Ewa – Kościół. Maryjo, racz mi uprosić umiłowanie samotności, ponieważ jedynie w niej, gdy jestem sam z Nim Samym, znika najgłębsze osamotnienie, a człowiek odnajduje swoje „twarzą w twarz”. Poświęcam Ci, Maryjo, wszystkich cierpiących z powodu samotności fizycznej i duchowej; niechaj odnajdą Ciebie, o Matko, o Siostro, o Przyjaciółko, o Ukochana naszych serc.

ANTYFONA

Każde życie jest Mszą, a każda dusza – hostią
(Marta Robin)

PSALM 27

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę?
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć,
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowam.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia.
Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią.
W namiocie swoim mnie ukryje w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku, na skałę mnie wydźwignie.
Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, zaśpiewam i zagram psalm Panu.
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: „Szukaj Jego oblicza!” Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie swojej drogi, Panie, prostą prowadź mnie ścieżką,
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich,
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 61- 63:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 19): Samotność Maryi

 1. Jerzy pisze:

  + NBPJCh
  W odpowiedzi na apel o. Tadeusza Rydzyka
  Propozycja dla młodych i nie tylko:
  wysłana przed kilkoma minutami na adres
  Radia Maryja i TVTrwam:

  Jest przystanek Woodstok,
  jest przystanek Jezus
  będzie: „Przystanek Chrystus Król”
  Gdzie?
  Każdego roku, począwszy od 22 listopada 2015 r.
  na wzgórzu pod Świebodzińskim
  Chrystusem Królem.

  Króluj nam Chryste

  Jerzy z Placu Zmartwychwstania.

 2. Marek pisze:

  Ks. Lombardi dementuje słowa przypisywane Papieżowi

  Słów jakie Eugenio Scalfari przypisuje Ojcu Świętemu odnośnie do rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach nie można traktować jako wiarygodne i odzwierciedlające myśl Papieża – stwierdził dziś rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ.
  Eugenio Scalfari, założyciel włoskiego, lewicowego dziennika „La Repubblica” twierdził w artykule, który ukazał się wczoraj, że w wywiadzie telefonicznym Franciszek miał go zapewnić, iż wcześniej czy później wszyscy rozwodnicy, żyjący w nowych związkach, którzy o to poproszą będą dopuszczeni do Komunii Świętej.

  Poproszony o komentarz przez National Catholic Register ks. Lombardi przypomniał, że podobnie jak to już miało miejsce w przeszłości, Scalfari cytuje w cudzysłowie, słowa, które podobno Papież miał mu powiedzieć, ale ponieważ jak sam powiedział, nie dokonuje on zapisu wypowiedzi, to nie odpowiadają one rzeczywistości. „Zatem jasne jest, że to co twierdzi on w ostatnim artykule o rozwiedzionych żyjących w nowych związkach nie jest w żaden sposób wiarygodne i nie może być traktowane jako odzwierciedlenie myśli Ojca Świętego” – stwierdził rzecznik Watykanu.
  http://gosc.pl/doc/2798428.Ks-Lombardi-dementuje-slowa-przypisywane-Papiezowi

 3. Ania pisze:

  Modlitwy za zmarłych

  Poniedziałek

  Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Wieczny odpoczynek…

  Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych

  Niech Jezus Chrystus, dla nas ukrzyżowany, zmiłuje się nad wami, dusze bolejące; niech swoją Krwią zagasi pożerające was płomienie. Polecam was tej niepojętej miłości, która Syna Bożego sprowadziła z nieba na ziemię i wydała na okrutną śmierć. Niech się ulituje nad wami, jak okazał swe miłosierdzie dla wszystkich grzeszników, umierając na krzyżu. Jako zadośćuczynienie za wasze winy ofiaruję tę synowską miłość, jaką Jezus w swym Bóstwie kochał swego Przedwiecznego Ojca, a w Najświętszym Człowieczeństwie najmilszą swoją Matkę. Amen.

  Inne modlitwy za zmarłych na stronie: http://www.niedziela.pl/artykul/21171/nd/Modlitwy-za-zmarlych

 4. Ania pisze:

  Dostań odpust na godzinę śmierci już dziś!

  Ojciec św. Pius X dekretem św. Kongregacji odpustów „urbis et orbis” z dnia 9 marca 1907 r. nadał odpust zupełny na godzinę śmierci każdemu wiernemu, który w dniu dowolnie obranym po należytym odprawieniu spowiedzi i przyjęciu Komunii św. ze szczerym uczuciem miłości ku Bogu odmówi poniższy akt poddania się i gotowości przyjęcia z ręki Boga każdego rodzaju śmierci.

  Jest to odpust nadzwyczajny, który zachowanym będzie na chwilę śmierci, chociaż warunki jego wypełnione raz w życiu, dalekie jeszcze będą do tej ostatniej chwili.

  Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej z poddaniem się i ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się będzie podobało zesłać na mnie wraz ze wszystkimi jego troskami, cierpieniami i bólami. Amen.
  http://www.fronda.pl/a/uwaga-wazne-dostan-odpust-na-godzine-smierci-juz-dzis,59719.html

 5. Marek pisze:

  Posłuchajcie, prof. Gliński cytuje red. Żakowskiemu jego własne słowa.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s