OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 22): Zwiastowanie

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO

OBLUBIENICA DUCHA
Bóg, Duch Święty, który zaślubił sobie Maryję, który z Nią i w Niej, i z Niej stworzył swe arcydzieło – Jezusa Chrystusa, Słowo Wcielone, On przez wszystkie dni aż do skończenia świata nie przestaje w Niej i przez Nią w sposób tajemniczy, lecz najprawdziwszy stwarzać wybranych. (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 13)

Dzień 22:
Zwiastowanie
W objęciu Ducha Świętego.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE
Ogniu trawiący, Duchu miłości, zstąp na mnie!
Niechaj w mej duszy dokona się jakby wcielenie Słowa:
Niechaj stanę się dla Niego jakby nowym człowieczeństwem,
w którym mógłbym odnawiać swoją tajemnicę.
A Ty, mój Ojcze skłoń się ku Twemu biednemu, maleńkiemu stworzeniu,
Okryj je swym cieniem, racz w nim widzieć jedynie
„Umiłowanego, w którym sobie upodobałeś”.
(bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej)

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 października 1987

Pragnę zaprosić wszystkich, byście zdecydowali się na Niebo. Ta droga jest trudna tylko dla tych, którzy nie zdecydowali się na Boga. Drogie dzieci, zdecydujcie się i wierzcie, że Bóg ofiarowuje się wam w swojej pełni. Jesteście zaproszeni i powinniście odpowiedzieć na wołanie Ojca, który wzywa was przeze mnie. Módlcie się, ponieważ w modlitwie każdy będzie w stanie posiąść całkowitą miłość. Błogosławię was i pragnę pomóc, by każdy z was był pod moim matczynym płaszczem.

ROZMYŚLANIE

Przez swe niewidzialne działanie Duch Święty udziela Maryi daru wcielonego Słowa. Nie w świetle, lecz w ogniu miłości: w miłości i przez miłość dokonuje On w Niej dziewiczego poczęcia Jezusa. I oddaje się Jej w nowej miłości. Rozbudza w niej wówczas utajone zdolności, które skrywa Jej cicha, wyczekująca miłość. Ubogaca nową, twórczą mocą. Jezus jest błogosławionym owocem Jej łona; mogła Go zrodzić z przyjściem Ducha, bo Jej miłość stała się płodna, i nie była już jedynie oczekująca w milczeniu. Poczęła Jezusa, a On objawił się w Niej jak płomień nowej miłości, tak samo wewnętrznej jak Jej miłość, lecz bardziej płonącej. Objawił Jej też obecność nowej, boskiej Osoby, nieskończenie mniejszej niż ona sama. (o. Thomas Philipe OP)

Ta Matka nosi imię Maryi. Kościół czci Ją w sposób szczególny. Kult, jakim Ją otacza, przewyższa kult wszystkich innych świętych. (cultus hiperduliae). Czci Ją właśnie w ten sposób, ponieważ została Matką; ponieważ została wybrana, aby być Matką Syna Bożego; ponieważ temu Synowi, który jest Słowem Przedwiecznym, dała w czasie „ciało”, dała w historycznej chwili „człowieczeństwo”. Kościół włącza tę szczególną cześć Matki Bożej w cały cykl roku liturgicznego, liturgicznego czasie którego w sposób powściągliwy, lecz także bardzo uroczysty zaznaczony jest, przez uroczystość Zwiastowania obchodzoną dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem, 25 marca, moment ludzkiego poczęcia Syna Bożego. Można powiedzieć, że w czasie tego całego okresu, od 25 marca aż do 25 grudnia, Kościół kroczy z Maryją, która – jak każda matka – oczekuje chwili narodzin: dnia Bożego Narodzenia. I równocześnie tym czasie Maryja „kroczy” z Kościołem. Jej matczyne oczekiwanie wpisane jest w życie Kościoła każdego roku. To wszystko, co działo się między Nazaretem, Ain-Karim i Betlejem, jest przedmiotem liturgii życia Kościoła, modlitwy – zwłaszcza modlitwy różańcowej – i kontemplacji. (Jan Paweł II, Sens macierzyństwa w społeczeństwie i rodzinie, n. 2 i 3,
audiencja generalna z 10 stycznia 1979)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, przedwiecznie przez Ojca umiłowana! Racz mi udzielić ufności, że i mnie Duch Święty ogarnie, a wówczas będę mógł żyć w pełni i umierać, jak Mojżesz, w Bożym Pocałunku. Poświęcam się Tobie, która mnie uczysz oddania się miłości ukrzyżowanej, abyśmy nadal mogli żyć w jasnym świetle oglądając oblicze Boże. Wprowadź mnie w wielką ciszę tego obłoku, który osłania, aby lepiej objawić. O Maryjo, Tyś poczęła Boga w płomieniu ognia! Maryjo, Gołąbko ukryta w szczelinie Skały, oddaję się Twemu milczeniu i temu wszystkiemu, co uzdalniało Cię do stania się zupełną własnością Boga. Maryjo, stojąca pod krzyżem, poświęcam się Twojej współczującej miłości. Niechaj serafin, który trzyma krzyż, przeszyje me serce i członki i niechaj, Oblubienico Ducha, cały należę do Jezusa.

ANTYFONA
Maryjo łaski pełna, oświeć mój umysł i rozwiąż język, abym mógł opiewać Twą chwałę godną Ciebie pieśnią anielską: Pozdrawiam Cię, Pokoju, Radości, Zbawienie i Pociecho wszystkiego, co istnieje! Pozdrawiam Cię, Cudzie najwyższy, jaki się spełnił na ziemi. O Raju rozkoszy, Ostojo w niebezpieczeństwie, Pośredniczko między Bogiem a ludźmi, bądź pozdrowiona! (św. Efrem Syryjczyk)

PSALM 40
Z nadzieją czekałem na Pana, a on się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna. A gdybym chciał je głosić i opowiadać, byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje Prawo mieszka w moim sercu”. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągnąłem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twojej nie krylem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia, niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą. Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Są one liczniejsze od włosów na mej głowie, więc słabnie we mnie serce. Panie, racz mnie wybawić, Panie, pośpiesz mi z pomocą! Niech się radują i weselą w Tobie, wszyscy którzy Ciebie szukają. A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: „Pan jest wielki!” Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 70- 73:
OTO MATKA TWOJA – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa, Pomoc duchowa, Rekolekcje i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

15 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 22): Zwiastowanie

 1. kasiaJa pisze:

  Dzisiaj – Pierwszy Czwartek Miesiąca
  Pierwszy czwartek miesiąca to wyjątkowy dzień, w którym czcimy Chrystusa jako Najwyższego Kapłana, klękając przed Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie i dziękując za dar Eucharystii, z którym nierozerwalnie złączona jest posługa kapłańska. Święta s. Faustyna przytacza w Dzienniczku (1784) słowa Jezusa: „Napisz, sekretarko moja, że kierownikiem dusz jestem ja sam bezpośrednio – a pośrednio prowadzę je przez kapłana i każdą prowadzę do świętości drogą mnie tylko wiadomą”.
  Dlatego w pierwszy czwartek miesiąca Kościół modli się za kleryków, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i za księży, bez których nie moglibyśmy uczestniczyć w Eucharystii ani przystępować do sakramentów świętych, o czym wielokrotnie wspominał niestrudzony Święty Jan Maria Vianney.
  W naszym kraju na szczęście problem pozostaje w sferze abstrakcji, ale wystarczy zapytać rodaków na emigracji, czy nie doskwiera im brak mszy i kapłanów. Pewien człowiek, doświadczony przez komunistyczny reżim, powiedział swojemu synowi: Wy współcześnie żyjący nie wiecie czym jest głód Eucharystii, gdy aresztowali naszego księdza, przychodziliśmy w niedzielę do kościoła, kładliśmy na ołtarzu naczynia liturgiczne i siedzieliśmy w ciszy.
  Z Dzienniczka (531) słowa Pana Jezusa skierowane do św. Faustyny „Oddaję ci w opiekę dwie perły drogocenne sercu mojemu, a nimi są dusze kapłanów i dusze zakonne, za nich szczególnie modlić się będziesz, ich moc będzie [w] wyniszczeniu waszym. Modlitwy, posty, umartwienia, prace (9) i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim”. (za: http://www.modlitwa.e.pl/…/pierwszy-czwartek-miesiaca-prosi…)
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/…/dzis-pierws…/

 2. kasiaJa pisze:

  Bardzo, bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie dla Julii (zdiagnozowano tętniaka w głowie) ❤

 3. niebieska pisze:

  +++

 4. Papież Franciszek na Mszy: Nie wolno nikogo wykluczać ze wspólnoty

  Poprzez swoją ofiarę na Kalwarii Chrystus włączył wszystkich ludzi w dzieło zbawienia – przypomniał Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Dlatego chrześcijanie nie mogą zamykać się w jakiejś grupce, której członkowie uważają się za lepszych od innych. Ewangelia często pokazuje, jak grzesznicy i celnicy przychodzą do Jezusa, co nie podobało się faryzeuszom i uczonym w Piśmie. W dzisiejszym pierwszym czytaniu św. Paweł ostrzega członków rzymskiej wspólnoty, by nie byli podobni do faryzeuszy i nie sądzili innych ani nimi nie pogardzali.

  „Postępowanie rzymian, których Paweł upomina, by nie sądzili innych, polega na wykluczaniu. Podobnie zachowują się uczeni w Piśmie i faryzeusze – wykluczają innych i myślą: «To my jesteśmy doskonali, zachowujemy Prawo. A tamci to grzesznicy, to celnicy». Działanie Jezusa polega na włączaniu do wspólnoty. Tak więc istnieją dwie drogi: jedna polega na wykluczaniu ludzi z naszej wspólnoty, druga na włączaniu. Pierwsze podejście, nawet jeśli występuje w ograniczonym zakresie, jest przyczyną wszystkich wojen: wszelkie tragedie, konflikty zaczynają się od wykluczania. Wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej, ale także z rodzin, spośród przyjaciół; jest tyle sporów. A droga, którą nam pokazuje i której nas uczy Jezus, jest przeciwna: polega na włączaniu”.
  Całość: http://pl.radiovaticana.va/news/2015/11/05/papie%C5%BC_na_mszy_nie_wolno_nikogo_wyklucza%C4%87_ze_wsp%C3%B3lnoty/1184637

 5. mc2 pisze:

  Mam pytanie odnośnie poprzedniego artykułu ( bo dopiero teraz mam czas ) o fotografii Jezusa > Ponieważ jestem sceptykiem co do cudownych objawień , ( rok temu albo i więcej zakwestionowałem autentyczność kolorowego zdjęcia z przed 90 lat ukazującego Jezusa nad ołtarzem i miałem wtedy rację bo istniały różne wersje tego zdjęcia … ) to teraz też mam zapytanie . Z jakiego zakonu lub jakiej parafii jest ten ksiądz.
  Bo z tego co podają nieprzychylne strony … Cataldo Elia z Francavilla Fontana nigdy nie otrzymał żadnych święceń nawet na brata zakonnego . Jedynie przez krótki okres przebywał w klasztorze Ojców Kapucynów w Bergamo. Podobno mieszka w klasztorze ( San Francesco Calvi ) który kupił od miasta Calvi dell’Umbriaw w prowincjii Terni . Założył j stowarzyszenie o nazwie Apostołów Bożych. Z małą grupą modlitewną zamieszkał w klasztorze. Bywa gościem stacji telewizyjnych i udziela wywiadów gazetom .

  Jeszcze jedno, dlaczego brak na stronie osób krytycznie podchodzących do wszelkich rewelacji ?

  • mc2 pisze:

   Dodam nawet że wikipedia podaje że nie jest on osobą zakonną ani księdzem > a klasztor w którym wykonał zdjęcie na ścianie rzekomo Jezusa wg. komunikatu diecezji ( ,,przedrukownego” na wikipediii ) jest : „Dawny klasztor” San Francesco „Calvi jest strukturą, obecnie wykorzystywany do cywilnego zamieszkania.

   Kim zatem jest ten człowiek i jaką ma wiarygodność ubierajacy się w biały habit przypominający strój kapłana ?

 6. Ks. Lombardi ostrzega przed fałszywymi cytatami z Papieża

  Watykański rzecznik zdementował słowa przypisywane Papieżowi przez Eugenia Scalfariego, założyciela włoskiego dziennika La Repubblica. W opublikowanym wczoraj artykule 91-letni dziennikarz powołuje się na niedawny telefon od Papieża. Ojciec Święty miał się z nim podzielić wrażeniami z Synodu o rodzinie. Franciszek miałby między innymi powiedzieć, że wszyscy rozwodnicy w nowych związkach wcześniej czy później zostaną dopuszczeni do komunii. Ks. Federico Lombardi podkreślił, że relacja Scalfariego nie jest wiarygodna i że słowa przypisywane Papieżowi nie odzwierciedlają jego myśli.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2015/11/02/ks_lombardi_ostrzega_przed_fa%C5%82szywymi_cytatami_z_papie%C5%BCa/1183880

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s