Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla kapłanów i świeckich – cz. II

Ojciec Gabriel Amorth przez 30 lat swojej posługi egzorcyzmu i modlitwy uwolnienia zapewnia, że modlitwa uwolnienia jest niejednokrotnie skuteczniejsza niż uroczysty egzorcyzm, jeśli jest odmawiana z wielką wiarą, a modląca się osoba, stara się być nieustannie zjednoczona z Bogiem przez głęboką modlitwę i święte życie w łasce uświęcającej.

dellaluce
O. Amorth tłumaczy, że każdy chrześcijanin ma prawo, a księża wręcz obowiązek nakazywać bezpośrednio demonowi, żeby opuścił dręczoną osobę, w modlitwie, która nie jest uroczystym egzorcyzmem zarezerwowanym tylko dla egzorcysty, ale jest prywatną modlitwą uwolnienia, którą każdy wierzący chrześcijanin żyjący w łasce uświęcającej i mający wiarę w moc Jezusa Chrystusa, może stosować.

*******
Najpierw pomódlmy się do Ducha Świętego:

Przyjdź Duchu Święty i bądź moją miłością w mojej nienawiści
Przyjdź Duchu Święty i bądź przebaczeniem w moim nieprzebaczeniu
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją świętością w mojej grzeszności
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją mocą i siłą w moich słabościach,
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją odwagą w moich lękach
Przyjdź Duchu Święty i bądź moją radością i moim pokojem w moim smutku i niepokoju
Przyjdź Duchu Święty i bądź moim uzdrowieniem i uwolnieniem w moich chorobach
i zniewoleniach

Przyjdź Duchu Święty i bądź moją modlitwą w moim braku modlitwy
Przyjdź Duchu Święty i bądź obecnością w mojej nieobecności!  

MODLITWY O UWOLNIENIE OD ZŁEGO DUCHA
MODLITWA PRZECIWKO CZAROM
(z rytuału greckiego)

Kyrie eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców. Ty jesteś nauczycielem i lekarzem naszych dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki złych i nikczemnych osób, działających na szkodę Twego sługi (imię).

Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek.

Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną, Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą, moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem przyszłych wieków.
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej Pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich.
Amen.

MODLITWA PRZECIWKO WSZELKIEMU ZŁU

Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Aniołowie, Archaniołowie i Święci z nieba, zstąpcie na mnie. Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Odpędź ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je, abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować.
Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha.
Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym, aby już nigdy więcej nie dotykały mnie,
ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.
Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, i wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją, i aby mnie opuściły natychmiast, aby mnie opuściły raz na zawsze i by poszły do piekła wieczystego, związane przez św. Michała Archanioła, św. Archanioła Gabriela, św. Archanioła Rafała, przez naszych Aniołów Stróżów, zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone,
proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu.
Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.
Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.
Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie
w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.
Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany,
otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca.
Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło,
nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju
Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu.
Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę.
Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.
Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce.
Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych.
Oddaję Ci moje serce.
Zechciej je Przyjąć, Panie, i oczyścić.
Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca.
Pomóż mi być pokornym i cichym.
Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób.
Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze,
że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.
Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania,
Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią,
Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas.
Amen

MODLITWA O UWOLNIENIE

Panie, Ty jesteś wielki,
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem.
Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami.
Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.
Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .
Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .
Od popadania w rozwiązłość cielesną,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .
Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł
i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.
Panie, który powiedziałeś
pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,
przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,
uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa
i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

*******
Modlitwa o uwolnienie z rozkazem bezpośrednim:

Mocą Imienia Jezusa Chrystusa i Jego Najdroższej Krwi przelanej za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich świętych Archaniołów, szczególnie św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów i wszystkich Świętych, rozkazuje i nakazuję każdemu duchowi nieczystemu zamętu w myślach, każdemu duchowi urazy i żalu, jakiemukolwiek duchowi braku przebaczenia, niezdolności podejmowania decyzji, każdemu duchowi nienawiści, zniszczenia, kłótni, krzywdy, zemsty, żeby natychmiast odeszły ode mnie i żeby nie wracały nigdy więcej.

Rozkazuję i nakazuje to w Święte Imię Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu , przyjdź i obdarz mnie Twoim pokojem, Twoim życiem. Ty, który jesteś Królem Życia i nieskończonego miłosierdzia.

*********

W Święte Imię Jezusa Chrystusa i przez Jego Najdroższą Krew, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Gemmy Galgani, Św. Antoniego z Padwy, Św. Jana Pawła II; rozkazuję i nakazuję Szatanowi i jego legionom, Belzebubowi i jego legionom, Lucyferowi i jego legionom, Danowi, Abulowi, Asmodeuszowi, Alimaiowi i każdemu innemu legionowi demonicznemu, spirytystycznemu, czarów i magii – żeby natychmiast odeszły od (imię osoby za którą jest modlitwa) od niej samej, od jej istnienia, od jej domu, od jej życia, od jej zdrowia; i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję to i nakazuję w Imię Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego, Boga Żywego

*******

Wstępnie informuję, że rekolekcje 2016 dla „Wowitów” odbędą się z o. Janem Pawłem (Maciejem Bagdzińskim) albo w ostatnim tygodniu czerwca albo sierpnia, w tym samym miejscu, w Międzywodziu koło Międzyzdrojów.
Na pewno nie zabraknie nam rozważań i Pouczeń Alicji Lenczewskiej, modlitw uzdrowienia wewnętrznego i uwolnienia a także nauki o Mszy św. (wg Cataliny Rivas i innych mistyków) i będzie można przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła!
Wtedy też „moje” relikwie Sługi Bożego Matteo da Agnone przekażę o. Maciejowi, by służyły większemu gronu, o. Maciej zajmuje się posługą uwalniania i uzdrawiania (w pojedynczych przypadkach za zgodą swego ks. abpa dokonuje też egzorcyzmów) i te relikwie najpierw będą służyły nam na rekolekcjach a potem całemu Kościołowi, gdziekolwiek Pan zechce posłać o. Macieja.
Wstępne zapisy należy słać na maila z dopiskiem „rekolekcje 2016” lub pisać w komentarzu.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla kapłanów i świeckich – cz. II

 1. wobroniewiary pisze:

  św. Paweł od Krzyża (+1775):
  „Jeśli pozbawiacie się Komunii świętej, szatan obrasta w siłę by was kusić, a wy stajecie się coraz słabsi, by się mu opierać”.

  „Głównym wysiłkiem szatana jest odsunąć nas od Anielskiego Stołu, gdzie otrzymujemy pożywienie na życie wieczne i gdzie dusza staje się okrutna dla demonów.”
  ————————————————————————-
  Pamiętajmy – aby przyjmując Jezusa w Komunii św. być w stanie łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego)

 2. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa o uniknięcie Czyśćca
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami, i zasługami, na zadośćuczynienie za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia.
  Chwała Ojcu…

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na naprawienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.
  Chwała Ojcu…

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na uzupełnienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.
  Chwała Ojcu…

 3. ewa pisze:

  chetnie bym pojechala na rekolekcje 2016 z wami…ale pewnie beda zbyt drogie…:(

 4. Pingback: Modlitwy proponowane przez głównego egzorcystę Watykanu – o. Amortha i s. Angelę Mussolesi, dla… | Serce Jezusa

 5. Jacek pisze:

  pomogło komuś? Mam na myśli realną zmianę faktów w życiu?

  • Renata pisze:

   Taki mi pomógł ten kapłan zrozumieć istnienie Boga w moim życiu i nawet przez chwilę nie wątpię nie ma u mnie ,,może pomoże” ta pewność doprowadziła do tego,że innym pomagam znaleźć drogę do Boga Ojca .Chwała Panu !!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s