O. G. Amorth, s. Angela Musolesi – do tych, którzy wierzą ale nie praktykują: wszystkie diabły wierzą, ale nie praktykują.

„Wierzę, ale nie praktykuję” – co to właściwie znaczy?
Nigdy nie spotkałem diabła ateisty.
Wszystkie diabły wierzą, ale nie praktykują.
Gabrielle Amorth

Z książki: „Z Jezusem pokonać złego ducha” Podręcznik walki duchowej

książka G. Amorth

Szatan bardzo cieszy się z faktu, że na świecie jest coraz więcej ludzi, którzy nie wierzą w jego istnienie. Dzięki temu może działać swobodnie, kusząc i dręcząc ich na różne sposoby.

Siostra Angela Musolesi i o. Amorth, przedstawiają zestaw praktycznych porad, które pomagają wyzwolić z mocy złego ducha. Ich misją jest uświadomienie wszystkim dręczonym, że prawdziwe uwolnienie daje nam sam Chrystus.
Słowa otuchy zawarte w tej książce przynoszą ulgę nawet w głębokim cierpieniu i niepowodzeniu. Zawiera ona również świadectwa osób dręczonych przez demony i przydatne modlitwy o uwolnienie, które mogą odmawiać osoby świeckie.

*****
Przykładowe modlitwy:

Mocą Świętego Imienia Jezusa i Jego Najdroższej Krwi, którą zwyciężył piekło, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, Świętego Michała Archanioła i wszystkich Świętych Archaniołów, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zrywam pęta uzależnienia od narkotyków i od alkoholu, które krępują ….. (imię osoby). Przerywam je i niweczę i poddaję pod działanie mocy Świętego Krzyża Jezusa

W Święte Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów,  a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych i dusz czyśćcowych; zrywam i rozwiązuję, niszczę i gładzę wszelki akt oddania Szatanowi zawarty przez …… (imię osoby) i przywiązuję go do Krzyża Jezusa Chrystusa

MODLITWA O UWOLNIENIE (błagalna)

O Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem, Ty jesteś wspaniały
proszę Cię za wstawiennictwem i z pomocą
Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,
żebym został /-a uwolniony od złego ducha, który uczynił mnie
niewolnikiem, i który chce robić ze mnie niewolnika.
O wszyscy Święci przyjdźcie mi z pomocą.
Od niepokoju, od smutku, od obsesji,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od nienawiści, od nierządu, od zawiści,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od zazdrości, wściekłości, myśli o śmierci,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkich prób targnięcia się na życie,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkich form niezdrowej seksualności,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od podziału w rodzinie i od wszelkiej złej przyjaźni
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszystkiego tego, co nie pozwala mi wzrastać w Twoich oczach,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkiego przekleństwa, uroków,
czarów i od innego zła tajemnego,
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
Od wszelkiej siły diabelskiej
proszę Cię,                                                                   uwolnij mnie Panie.
O Panie, który powiedziałeś:
“pozostawiam wam pokój, Mój Pokój wam daję”
za wstawiennictwem Maryi Dziewicy
pozwól, abym doznał uwolnienia od wszelkiego przekleństwa
i od wszelakiej złej mocy
i abym mógł cieszyć się zawsze Twoim pokojem.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

MODLITWA ZAWIERZENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Panie Jezu zwycięzco śmierci, przez Święte Ręce Najświętszej Maryi oddaję Twojemu Najświętszemu Sercu życie ……. (imię), jej myśli, jej ducha, jej ciało. A kiedy już do Ciebie należy, strzeż go (ją) i broń go od wszelkiego zła, jak Twoje dziecko. Amen”.

Przy trudnościach z pracą albo innych trudnościach na tle ekonomicznym

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Świętego Franciszka, Świętego Ojca Pio; rozkazuję i nakazuję wszystkim legionom nędzy i biedy, wszystkim duchom nieczystym upadku i zadłużenia, wszystkim duchom zniszczenia i samozniszczenia, żeby natychmiast się ode mnie oddaliły – od mojej pracy, od mojej kariery zawodowej, od mojego domu, od moich oszczędności, od moich pieniędzy, od mojego życia, od moich uczuć, od mojego zdrowia; i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję im to w Imię Jezusa Chrystusa.

******

Mocą Imienia Jezusa Chrystusa, Zmartwychwstałego zrywam i rozbijam wszelkie przekleństwo i zły urok rzucony przy pomocy laleczek magicznych – na mojego ojca, na moją matkę, na moich przodków, na mojego teścia, na moją teściową, na moją żonę, na mojego męża.

Przez Najdroższą Krew Jezusa i przez Jego Święty Krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych Archaniołów, szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych; zdejmuję wszelkie skutki klątwy okultystycznej i spirytystycznej, rzuconej przez członka mojej rodziny i krewnego, żyjącego lub zmarłego; której skutki dosięgają mnie. Tak Jezu, działaj i uwalniaj mnie.

W Imię Jezusa Chrystusa, przez Jego Najdroższą Krew przelaną za całą ludzkość, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy i wszystkich Świętych Archaniołów, w szczególności Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, wśród nich Św. Franciszka, Św. Ojca Pio, Św. Antoniego z Padwy, Świętej Gemmy Galgani, Św. Jana Pawła II,   przerywam i niweczę wszelki wpływ diabelski, którego doznaję na skutek braku przebaczenia sobie i bliskim, wszelkiego zła ukrytego, uczynionego przeze mnie na skutek mojego braku przebaczenia bliźnim. Panie miej litość nad naszą ułomnością, przyjdź uwalniać, przyjdź uzdrawiać.

W Twoje Święte Imię Jezu, wybaczam wszystkim tym, którzy wyrządzili mi jakiekolwiek zło. Wybaczam tym, którzy mnie skrzywdzili w ostatnim tygodniu, w ubiegłym miesiącu, w zeszłym roku, tym, którzy wyrządzili mi zło odkąd się urodziłem. Dziękuję Ci Jezu, ponieważ jestem pewien, że Ty im wybaczyłeś, tak jak ja to teraz uczyniłem. Dziękuję Ci Jezu za Twoją miłość, dziękuję za Twoje zwycięstwo. Amen.

MODLITWA O UZDROWIENIE

Panie Jezu, zebraliśmy się tutaj w Twoje Święte Imię, bo ufamy Tobie i uznajemy Ciebie jako Pana Wszechświata. Wierzymy w Ciebie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego i chcemy mieć w nas Twoje Życie. Wierzymy w Maryję Pannę, w Jej Święte Dziewictwo i w Jej potężne wstawiennictwo. Najświętsza Maryjo, prosimy Cię abyś modliła się do Pana Jezusa, Króla Życia i nieskończonego Miłosierdzia, żeby przyszedł z pomocą w sytuacji …….. (imię osoby) i żeby ją (go) uzdrowił, przez najdroższą Krew, którą Jezus przelał również za nią (niego). I prosimy wszystkich Świętych Archaniołów, a szczególnie Świętego Michała Archanioła, wszystkich Świętych Aniołów i wszystkich Świętych, aby dołączyli do Ciebie i do naszych próśb w intencji tej naszej siostry (tego naszego brata). Panie Jezu, Ty znasz traumy psychiczne, których doznał -a …….. (imię) od chwili kiedy został poczęty i był w łonie matki. Uzdrawiaj go od wszelkiego cierpienia, które zostało zadane jego (jej) matce, a które odcisnęło się potem na jego (jej) psychice. Uzdrawiaj go (ją) Jezu od tych nieuświadomionych wspomnień. Te wspomnienia czasami uwarunkowują całe życie. Uwolnij go (ją) i uzdrów go również od wszelkich cierpień zadanych mu przez jego (jej) matkę albo jego ojca wtedy kiedy ciało ….. (imię) dopiero nabierało swojego kształtu w łonie matki.   Panie, chwalimy Cię i błogosławimy Tobie bo Ty go (ją) właśnie uzdrawiasz. Dziękuję, ponieważ uleczasz go (ją) z tych zranień. Panie Jezu, prosimy Cię teraz abyś go (ją) uzdrawiał z traumy narodzin, i z cierpień, których doświadczył kiedy się urodził. Składamy Ci dzięki, ponieważ Ty tam byłeś gotowy aby przyjąć go (ją) w swoje ramiona. Spraw aby ten nasz brat (siostra) odczuł jak jest ważny dla Ciebie, i że jest dlatego, że to Ty go wezwałeś do życia, do istnienia. Wezwałeś go (ją) ponieważ go umiłowałeś, i miłujesz. Spraw aby odczuł Twoją troskliwą miłość Panie Jezu, czułość nieskończoną którą go (ją) darzysz. Panie spójrz teraz na jego (jej) pierwsze miesiące jego dzieciństwa i całe jego wczesne dzieciństwo. Panie Jezu, poprzez Twoją miłość uzdrawiaj w jego (jej) umyśle, w jego sercu, w jego duszy każde zranienie spowodowane brakiem miłości, brakiem czułości: uzdrawiaj go z poczucia osamotnienia, które wiele razy odczuwał, ze strachu który przeżywał, od większych czy mniejszych sprzeczek które miał ze swoją mamą albo rodzeństwem. Panie, uzdrawiaj go (ją) ze wszystkich traum, których z jakiegokolwiek powodu doświadczał czując się zaniedbanym albo niesprawiedliwie ukaranym przez swoją matkę, przez swojego ojca, lub przez kogoś innego z rodziny. Być może z biegiem lat nie mógł się z nimi pogodzić ponieważ nigdy nie czuł się tak naprawdę akceptowany przez nich. Albo nie czuł się wystarczająco kochany. Panie uzdrawiaj go z tych cierpień. Działaj Panie, przychodź z pomocą: przynieś Twoje Królestwo, Twoje Życie, temu naszemu bratu. Spraw aby potrafił przebaczyć tym, którzy go skrzywdzili w tych latach, podaruj ….. (imię) siłę do przebaczenia. On (ona) Cię o nią prosi.  Teraz prosimy Cię Jezu, abyś uleczył w tym naszym bracie (siostrze) zranienia zadane przez tych, którzy patrzyli na niego z wyrzutem, przez tych którzy byli wobec niego zbyt surowi, którzy go karali i w jakiś sposób uprzykrzyli mu życie. Działaj, Panie, przychodź z pomocą, lecz te zranienia. Uzdrawiaj go (ją), Panie, uzdrawiaj go. Obdarz go (ją) wielką miłością, po to żeby przebaczając temu kto go zranił mógł wspomnieć z pogodą ducha cierpienia fizyczne i duchowe jakich doświadczał, i cieszyć się nowym życiem w Tobie.  Dziękujemy Ci Panie, bądź błogosławiony, ponieważ Ty go (ją) już odnowiłeś. Dziękujemy Ci, ponieważ Ty go (ją) już uzdrowiłeś. Chwała Tobie i cześć. Spójrz teraz Panie na cierpienia jego (jej) dorastania i jego młodości. Panie Ty wiesz ile razy czuł się upokorzony, niezrozumiany i niezdolny do niczego. Panie, prosimy Cię abyś go (ją) uzdrowił ze wszystkich przykrych wspomnień z tego okresu życia, prosimy Cię abyś wymazał ból który znosił w tych latach. Ból, który znosił przez tych którzy źle o nim mówili, którzy go obmawiali albo przez tych których nie było przy nim wtedy kiedy potrzebował pomocy, przez tych którzy go odrzucili albo chcieli zerwać z nim kontakty. Uzdrawiaj Panie, uzdrawiaj, przez Twoje święte Rany i przez Twoją najdroższą Krew przelaną również za niego. Spraw aby mógł przebaczyć wszystkim tym, którzy go zranili, i żeby jego przebaczenie dotarło do tych osób. Panie, chcemy Ci wskazać teraz błędy, które popełnił w swojej młodości: wszystkie te razy kiedy nie dotrzymał przymierza, które Ty z nim zawarłeś. Spójrz na błędy, które przysporzyły mu traum fizycznych i traum duchowych. Prosimy Cię abyś przebaczył mu jego błędy popełnione słowami, te skierowane przeciwko Tobie, i te przeciwko bliźnim. Wybacz mu Panie, spraw aby mógł odczuć Twoje niezmierne Miłosierdzie, Twoją ogromną miłość. Ulecz Panie cierpienia jego ducha, jego psychiki, jego pamięci. Uzdrawiaj, Panie, uzdrawiaj. Działaj Panie, po to żeby poprzez to swoje uzdrowienie mógł dojść do bycia takim jak Ty tego chcesz. Panie, stawiamy teraz przed Tobą trudności, jakie napotykał w swoim małżeństwie, wszystkie braki czułości, szacunku, uwagi, rozmowy, których doświadczył. Uwolnij go od ducha żywienia urazy, niechęci, rozgoryczenia. Spójrz również na jego pomyłki, jego upadki i jego słabości, jego działania i jego słowa, które jego samego zraniły, które zraniły jego duszę, ponieważ stał za nimi brak miłości do Ciebie i do żony, synowej, zięcia, dzieci. Przebacz mu Panie, i uzdrawiaj go, aby mógł odczuć Twoje przebaczenie, żyć w Twoim pokoju i przebaczyć czystym sercem wszystkim tym przez których czuł się zraniony. Obdarz go Twoją czułą miłością, obdarz go Twoim pokojem. Spraw aby mógł żyć w Twoim pokoju. Teraz prosimy Cię abyś usunął z jego serca wszelki rodzaj strachu, frustracji. Spraw aby odczuł na swoim policzku czułe pogłaskanie przez Ciebie pieszczotę, którą okazujesz mu w zadośćuczynieniu za każdy ten raz kiedy czuł się sfrustrowany, za każdym razem kiedy jego wysiłki żeby być w jedności z bliską mu osobą były udaremniane przez nią. Głębino czułości, głębino łagodności, spraw aby mógł odczuć Twoje czułe przytulenie, Twoją łagodność, pocieszenie, które okazujesz mu za każdy ten raz kiedy został oszukany, obrażony, za każdy ten raz kiedy słońce Życia, którym Ty w nim jesteś, zostało przyćmione przez jakiś czyn wrogi, nieżyczliwy. Prosimy Cię teraz Jezu-Boże, abyś usunął z jego serca każdą formę smutku przez tych, którzy już nie żyją: zabierz każdy rodzaj strachu, frustracji, poczucia osamotnienia. Wszelki brak pogody ducha. Panie, Ty który jesteś radością cichą: podaruj mu Twój pokój, Twoją radość. I Panie nieba i ziemi, Ty rozkaż jakiejkolwiek sile nieczystej, która mu uniemożliwia żyć Twoim Życiem, żeby opuściła tego naszego brata i żeby nie wracała nigdy więcej. Nakaż im to Ty Panie, prosimy Cie o to przez Twoją Krew cenną przelaną za całą ludzkość. Rozkaż wszelkim duchom nieczystym lub zastępom diabelskim, które przysporzyły mu zranień wewnętrznych, i które są przyczyną chorób fizycznych, żeby zostawiły w spokoju tego naszego brata. Rozkaż Ty Jezu, który jesteś Panem Życia, duchowi choroby żeby go zostawił wolnym. Rozkaż mu to Ty. Dziękuję Panie Jezu, ponieważ przyszedłeś z pomocą. Dziękuję Panie, ponieważ uzdrowiłeś. Chwała i cześć i błogosławieństwo Tobie Panie Jezu

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „O. G. Amorth, s. Angela Musolesi – do tych, którzy wierzą ale nie praktykują: wszystkie diabły wierzą, ale nie praktykują.

 1. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do krwi Chrystusa, ułożona przez ks. Adama Skwarczyńskiego:

  – Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy nieczyste, zablokuj kanały tych grzechów w naszym domu.
  – Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, ofiarowana Ojcu Niebieskiemu za grzechy pychy i detronizacji Boga, zablokuj kanały tego zła w naszej rodzinie.
  – Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, ceno naszego odkupienia, przetnij wszelkie kanały zła w naszym domu.
  – Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, odbierz im środki przekazu, a otocz nas opieką swoich Aniołów.
  – Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, zdobądź umysły i serca całej naszej rodziny, wyrwij je spod władzy duchów działających przez media: duchów pornografii i zboczeń, rozwodów i zdrad małżeńskich, zabójstwa najsłabszych i przemocy, wojen i nienawiści, żądzy posiadania i nieograniczonego używania, alkoholizmu i narkomanii, satanistycznej muzyki, gier komputerowych i hazardu, kłamstwa i oszustwa, lenistwa i duchowej oziębłości.
  – Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, przerwij i odrzuć daleko od naszego domu demoniczne sieci, którymi oplątani byli członkowie naszej rodziny, drwiący z naszych łez i bólu.
  – Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, nakłoń do szczerej pokuty i przemiany życia tych, którzy dotychczas byli zniewoleni przez środki masowego ogłupiania.
  – Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, przywróć pokój, zgodę i miłość w naszym domu, zrywając między nami i w nas wszelkie diabelskie więzy. Amen

 2. Ewa pisze:

  Książka, którą czyta się z ciekawością równą opowiadaniom nasyconym fantazją. To jednak nie jest fikcja literacka, a zbiór prawdziwych świadectw ludzi dręczonych przez demony.

  W czasach współczesnych udało się człowiekowi narzucić i doprowadzic do triumfu kulturę, w której wierzy się, że rozum i nauka wystarczą do wyjaśnienia wszystkiego. Zanegowano rolę Boga, od którego wszystko pochodzi. Konsekwencja tego jest logiczna – kto neguje Boga, oddaje się diabłu i wszystkim, co jest z nim związane. Szatan cieszy się, ponieważ nigdy dotąd w historii nie było tylu ludzi, którzy nie wierzą nawet w jego istnienie. Może więc działać całkowicie swobodnie, kusząc i dręcząc na wiele sposobów.

  Modlitwy o uwolnienie są modlitwami prywatnymi. Szczególnie skuteczne – pisze S. Angela – są modlitwy z bezpośrednim rozkazem do złego ducha, by odszedł. Są lepiej ukierunkowane i skuteczniejsze od samych modlitw błagalnych, a nawet mogą przynieść bardziej dobroczynny skutek niż sam egzorcyzm, ponieważ bardzo wiele zależy od wiary tego, który je praktykuje.

  W tej książce znajdziemy zbiór licznych modlitw, których odmawianie pomoże zachować bliskość z Bogiem, otrzymać uzdrowienie i uwolnienie.

  http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,56138,z-jezusem-pokonac-zlego-ducha-podrecznik-walki-d-.html

 3. Monika pisze:

  MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
  wg Papieża Franciszka

  Maryjo! Ciebie prosimy,
  podaruj nam swoje spojrzenie.
  Niech nikt go przede mną nie ukrywa.
  Niech moje serce dziecka
  będzie potrafiło obronić je przed tymi,
  którzy obiecują nam mrzonki;
  przed tymi, którzy mają spojrzenie
  łaknące łatwego życia i pragnień,
  jakie nie mogą się spełnić.
  Niech nam nie skradną spojrzenia
  Najświętszej Maryi Panny.
  To spojrzenie nas wzmacnia.
  Sprawia, że stajemy się braćmi,
  stajemy się solidarni.
  Ucz nas patrzeć
  na najbardziej opuszczonych,
  którzy są osamotnieni;
  na chorych, na ludzi bez środków do życia,
  na porzucone i niechciane dzieci,
  na tych,
  co nie znają Jezusa,
  nie znają czułej troski Matki Bożej,
  na młodych, którym się źle dzieje.
  Nie opuszczaj nas, Matko!
  Amen.

 4. Anka pisze:

  Świetna książka
  A zaczyna się tak:

  Nazywam się Lucyfer. przekaż Amorthowi, powiedz mu, że jestem nim już zmęczony. Wiem, że on jest twoim przyjacielem. On mnie zwycięża, pokonuje wszystkie złe duchy, ponieważ zawierzył się Maryi, zawierzył się jej całkowicie…

  • Paul pisze:

   Diabły wierzą ale nie praktykują.Nie zgodzę się do końca z tym.Diabły wiedzą bo widziały Boga zanim się zbuntowały.Widziały go takim jakim jest a my ludzie nie więc ciężko wielu ludziom uwierzyć.Nie pisze oczywiście o sobie ale to kiepskie porównanie jak dla mnie.Diabły nie wierzą Bogu a nie w jego istnienie a z nami jest inaczej.Tylko wybrani np. mistycy oglądali Boga lub chociaż jakieś jego tajemnice.Wielu nie wierzy w Boże istnienie ale diabły go widziały.To tak jak ja bym nie wierzył że mam rodziców choć widziałem ich nie raz.A jak ktoś mówi ze wierzy ale nie praktykuje to dla mnie jest albo leń albo kłamca który nie wierzy tylko ściemnia.

 5. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" pt. 2.02.1990, godz. 13.25 Uroczystość Ofiarowania Pana Jezusa

  † Jeśli ktokolwiek oczekuje, bym przyniósł mu możliwość sukcesu i uprzywilejowania na tym świecie, to niech baczy, aby nie zawiódł się tak, jak zawiódł się Izrael oczekujący Mesjasza przynoszącego mu tryumfowanie i potęgę ziemską. I niech baczy, aby nie odrzucił Boga prawdziwego, czekając, jak Izraelici na boga zrodzonego z nieczystości własnego serca. Amen!

 6. DANUTA pisze:

  Egzorcysta powiedzial mi ze jestem Zertwa Ofiarna.

 7. Sylwia pisze:

  W pazdzierniku br gdy moj maz lezal ciezko chory w szpitalu,
  a ja sama w domu odmawialam
  modlitwy uwolnienia z 33-dniowych rekolekcji Maryjnych to mialam dziwne zdarzenie. Cos swisnelo mi za plecami i z tylu glowy wlosy stanely mi deba, ale czulam wyraznie cieplo tej czesci glowy. Tak zdeterminowana ciezka sytuacja mojego kochanego malzonka, te modlitwy dokonczylam i sie wcale nie balam. Dzisiaj po smierci meza juz bym sie nie odwazyla na takie modlitwy. Pozostane przy wszystkich tajemnicach rozanca swietego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s