2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego lub „Matki Bożej Gromnicznej”

«Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»

O Boże mój, gdzie jest moja gromnicaModlitwa na uroczystość Matki Bożej Gromnicznej

W dniu tym widziała św Mechtylda Najśw. Maryję Pannę z królewskim Dzieciątkiem Jezus na ręku, ubranym w szatę niebieską i przyozdobioną złotymi kwiatami. Na piersiach, koło szyi i rąk miało wypisane Imię Jezus. Dowiedziała się też, jak powinniśmy się modlić do Matki Jezusa w sposób niżej podany:

1. Najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci tą niewysłowioną radość, w której od urodzenia Twego Syna oczekiwałaś tego dnia pełnego radości, w którym Bogu Ojcu wolno Ci było ofiarować Twego i Jego Syna, przez którego, dla którego i w którym przyjął Bóg wszystkie ofiary od początku świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym z serdecznym pożądaniem pragnęła oglądać Go kiedyś w niebie. Amen.
Zdrowaś Maryjo….

2. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci to najgodniejsze przygotowanie, którem Siebie i Syna Twego przygotowałaś i w Sercu Twem obmyślałaś, jakimi słowy i w jakiej czci ofiarować masz Twego Syna ukochanego Ojcu Przedwiecznemu ku Jego chwale najwyższej i ku pożytkowi całego świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym się godnie przygotowała na ostatnią chwilę życia mego. Amen.
Zdrowaś Maryjo…..

3. O czci najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci to gorące nabożeństwo i ta wdzięczność, z jaką położyłaś Syna Twego na ołtarz i wyraziłaś Ojcu Wiecznemu podziękowanie, że ze wszystkich niewiast Ciebie wybrał na Matkę jednorodzonego Syna Swego, poczem ofiarowałaś Go z taką pobożnością, że choćby kto pobożność wszystkich Świętych do jednego zjednoczył serca ludzkiego, nie mogłaby jeszcze dorównać pobożności Twojej. Proszę Cię, racz ofiarować dziś tegoż Syna Twego za mnie i za wszystkich, za których modlić się powinnam, abyśmy otrzymali zbawienie wieczne. Amen.
Zdrowaś Maryjo….

4. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci ów miecz ostry, który przeniknął duszę Twoją, gdy sędziwy Symeon wyrzekł do Ciebie:”Duszę Twoją przeniknie miecz boleści”,które to słowa tak Cię poruszyły, że wszystka radość Twoja zmieniła się w smutek. Proszę Cię, racz boleść tę Twoją ofiarować Synowi Twojemu za wszystkie obelgi i cierpienia, które Mu kiedykolwiek zadałam grzechami mymi. Amen.
Zdrowaś Maryjo…..

5. O najsłodsza Panno Maryjo. przypominam Ci tą niezrównaną radość, którą miałaś z Twego ukochanego Syna, gdy był w latach dziecięcych, gdy Go piastowałaś na łonie Twojem i rozpamiętywałaś, że to Dziecię jest Bogiem i ze słodyczą głowę Swoją schylałaś ku Niemu i przelałaś mnóstwo łez miłości i nabożeństwa, gdy mówiłaś: “O Ty zbawienie i radości mojej duszy, o Ty słodkości Mego Serca!” Przez ta radość proszę Cię, o Najświętsza Panno, racz mi u Syna Twego wyjednać, abym Go serdecznie kochała i z miłości ku Niemu zawsze go pożądała. Amen.
Zdrowaś Maryjo……

***********

Święto Ofiarowania – Maryja ofiarowała Syna w świątyni, a co my możemy ofiarować? Przez poniższą modlitwę – wszystko ;)
Tę modlitwę odmawia się podczas nabożeństwa uzdrowienia w Wąwolnicy a prowadzący je egzorcysta ks. inf. Jan Pęzioł zaleca i prosi o codzienne jej odmawianie:

“Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne.
Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

***********

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego

Biblia w rok – czytania na 2 lutego

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

26 odpowiedzi na „2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego lub „Matki Bożej Gromnicznej”

 1. Marakuja pisze:

  Dzisiaj jest też w Kościele obchodzony Dzień Życia Konsekrowanego

  Historia Kościoła pokazuje, że w każdym czasie są ludzie, którzy na wzór ewangelicznej Marii pragną „obrać lepszą cząstkę” – podejmują życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, by sercem czystym i niepodzielnym służyć Chrystusowi Panu i bliźnim. Historia ukazuje, że życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie pozwala na osiągnięcie miłości doskonałej.

  Praktykowanie rad ewangelicznych stanowi oś życia zakonnego. Składane śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dotykają trzech podstawowych dziedzin życia.
  Pierwszy – ślub czystości – jest wyborem Chrystusa jako jedynej miłości i dlatego wiąże się z dobrowolną rezygnacją z życia małżeńskiego. Ta miłość oblubienicy do Oblubieńca znajduje swoje przedłużenie w miłości do tych, których wszyscy opuścili.

  Ślub ubóstwa jest odpowiedzią życia konsekrowanego na powszechnie obecną dzisiaj „materialistyczną żądzę posiadania, lekceważącą potrzeby i cierpienia słabszych i wyzutą z wszelkiej troski o zachowanie równowagi zasobów naturalnych” (Vita consecrata, nr 89).

  Ślub posłuszeństwa związany jest natomiast z kulturą wolności, ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej, z pomniejszaniem obszarów niesprawiedliwości i przemocy. „Posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego ukazuje w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy, poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością” (Vita consecrata, nr 91).

  Powołanie do życia zakonnego jest radą, do której wzywa nas Jezus Chrystus. Rady ewangeliczne, w ich wielości, są proponowane wszystkim uczniom Chrystusa. Doskonałość miłości, do której są powołani wszyscy wierni, nakłada na tych, którzy w sposób wolny przyjmują wezwanie do życia konsekrowanego, obowiązek praktykowania ubóstwa i posłuszeństwa oraz czystości w bezżenności dla Królestwa.
  Zakony wyrastały w historii Kościoła, powstawały w nim i jemu służyły. Chrześcijanie pragnący żyć w całkowitej zgodzie z ideałami swojej religii, zasilali źródło Kościoła zagrożonego stale przez oschłość i zepsucie. Zakony są ważną cząstką Kościoła. Zapotrzebowanie na ich działalność nie maleje, lecz wręcz przeciwnie – rośnie. Jan Paweł II w czasie spotkania z zakonami na Jasnej Górze 5 czerwca 1979 r. stwierdził, że bez zgromadzeń zakonnych, bez życia poświęconego Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Kościół nie byłby w pełni samym sobą. „Wasze domy – mówił Ojciec Święty – powinny być przede wszystkim ośrodkami modlitwy, skupienia i dialogu, osobistego i wspólnotowego z tym, który jest i ma pozostać pierwszym i naczelnym rozmówcą w każdym waszym pracowitym dniu”.

  W 2001 r. obchody Dnia Życia Konsekrowanego skupiały się wokół zakonów kontemplacyjnych; w 2002 r. – wokół instytutów świeckich; w 2003 r. Kościół zachęcał do przyjrzenia się powołaniu kobiet konsekrowanych. W roku 2004 r. podjęta została refleksja wokół ślubu czystości. IX Dzień Życia Konsekrowanego w 2005 r. dotykał drugiego ze ślubów – ślubu ubóstwa, a w roku 2006 Dzień ten skupiał się na radzie i ślubie ewangelicznego posłuszeństwa. W 2007 r. tytuł listu Episkopatu Polski z okazji Dnia Życia Konsekrowanego brzmiał: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. W 2008 r. polscy biskupi skierowali do wiernych list zatytułowany „Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie”. W 2009 r. Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony był pod hasłem „Otoczmy troską życie”. W roku 2010 r. wskazywano na osoby konsekrowane jako świadków miłości, a rok później wskazywano na pragnienie doskonałości, które ożywia wszystkie osoby konsekrowane. W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: „Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu”. Nawiązywało ono do hasła przeżywanego wówczas roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. W 2013 r. hasłem XVII Dnia Życia Konsekrowanego były słowa: „Ku pełni życia w Chrystusie”, a rok później – „Światło życia konsekrowanego”.

  W 2016 r. obchodzimy XX Dzień Życia Konsekrowanego. Ponadto od 28 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. trwa ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego.
  http://www.brewiarz.pl/czytelnia/dzk.php3

 2. Brytyjczycy bawią się w Boga

  Brytyjscy naukowcy uzyskali zgodę w poniedziałek na rozpoczęcie niezwykle kontrowersyjnego programu badań nad modyfikowaniem genów ludzkich zarodków. Przeciwnicy programu twierdzą, że może on doprowadzić w przyszłości do „projektowania dzieci na zamówienie”.
  Zwolennicy tych badań wskazują, że naukowcy nie będą „tworzyć dzieci” bowiem zmodyfikowane genetycznie zarodki będą niszczone po 7 dniach (tak, jakby zarodki nie były ludźmi od poczęcia). Natomiast celem badań jest lepsze zrozumienie procesu rozwoju człowieka na najwcześniejszych etapach, co może ułatwić m. in. skuteczniejsze leczenie niepłodności (w tym technikę in vitro) i zapobieganie poronieniom.

  Zgodę na rozpoczęcie tych badań, pierwszą tego rodzaju, wydał brytyjski Urząd ds. Ludzkiej Płodności i Embriologii. Badaniami zajmie się zespół pod kierownictwem Kathy Niakan, mającej duże osiągnięcia w dziedzinie embriologii i badań nad komórkami, w niedawno otwartym Francis Crick Institute.

  W innych krajach, jak np. w USA i Chinach, na tego rodzaju badania nie jest potrzebne zezwolenie. W USA prawo zabrania wykorzystywania do badań nad modyfikacją zarodków funduszy federalnych, jednak nie ma zakazu prowadzenia takich badań.

  Jak wyjaśnił dyrektor Instytutu Paul Nurse, modyfikacja genów polega na usuwaniu, naprawianiu lub zastępowaniu fragmentów DNA w komórkach. Może to w przyszłości umożliwić skuteczniejsze leczenie chorób w rodzaju HIV lub chorób dziedzicznych, takich jak dystrofia mięśni.

  Natomiast Kościół katolicki, a także wiele innych związków wyznaniowych argumentuje, że takie badania są nieludzkie, a „niszczenie zarodków” to tak naprawdę zabijanie ludzi. Manipulacje z genami zarodków to „bawienie się w Pana Boga”, które może doprowadzić do nieprzewidywalnych następstw.

  Do tych obaw przyłączają się niektórzy naukowcy, którzy wskazują, że tego rodzaju manipulacje mogą spowodować konsekwencje, które uwidocznią się dopiero po narodzinach dziecka, lub nawet w następnych w pokoleniach. Ponadto mogą one pogłębić przepaść między bogatymi, których będzie stać na posiadanie „superdzieci” i biednymi.
  http://gosc.pl/doc/2954969.Brytyjczycy-bawia-sie-w-Boga

 3. olo13jcb pisze:

  Przed chwilą dzwoniłem i wydanie książki ” Alicja Lenczewska Świadectwo. Dziennik duchowy. ” opóźni się – przewidywany termin to początek marca
  Pozdrawiam serdecznie Wszystkich oczekujących 🙂

 4. BKCD pisze:

  Proszę o modlitwę i radę zaistniała sytuacja zgineły jedyne klucze do samochodu rozpłynęły się wczoraj jeszcze zamknełam samochód jest zamknięty a kluczy brak cały dom przeszukany i jedynie na terenie posesji było pare osób i się nikt nie przyznaje co robić .

 5. BKCD pisze:

  to już zrobione ale dziękuję nic wszystko przeszukane meble rozwalone i nie ma

  • Lucyna pisze:

   Może klucze zostały zamknięte w samochodzie? Mnie się tak zdarzyło.
   Lucyna

   • BKCD pisze:

    Nie zostały w stacyjce ani w samochodzie bo zamykam kluczem samochód i to zrobiłam a dalej nie wiem przepadły i kluczy dalej brak . Czy należy zgłosić to policji ???? Cena takiego interesu też jest wysoka otworzenie auta i dorobienie klucza 500 zł a jak zabezpieczyć od złodzieja 750 zł najniższy koszt jeżeli jednak ktoś zawinął klucze to na pewno się nie znajdą a istnieje takie ryzyko

    • Sylwia pisze:

     BKCD , ja myślę że na policję powinnaś pójść, bo jak ktoś postronny znajdzie twoje klucze to może sobie pójść i otworzyć twój samochód ( o ile klucz ten został zgubiony na twojej posesji ). Bo jeżeli gdzieś indziej to ten co znajdzie ten klucz i tak nie będzie chyba za bardzo wiedział czyj on jest ? a może zgłoś się do biura rzeczy znalezionych ?
     Myślę że na Policję nie zaszkodzi pójść i zasięgnąć info , co dalej zrobić . I jeżeli klucz się nie znajdzie to faktycznie czeka cię wymiana klucza . Wiem koszty są ale jak się nie znajdzie ? to musisz czymś zamykać .. będę pamiętać w modlitwie .
     A może włożyłaś do torebki ? a może poleciał ci pod sam samochód ? przeszukaj kurtki czy płaszcze czy nie ma w kieszeniach .

     Ja szukając dokumentu szukałam przez trzy dni .. okazało się że leżał sobie w szufladzie zawinięty w Papierek ( był to dowód ) – ani ja ani mąż nie widzieliśmy a do szuflady zaglądaliśmy parę razy .. dopiero po trzech dniach się znalazł ..

    • BKCD pisze:

     Klucz zginą na posesji problem że nie mam ogrodzonej i kilku ludzi się tam kręciło albo zginął w domu ten klucz jest do otwierania i odpalania samochodu kurtki , buty , torebka przeszukana nawet magnezem szukaliśmy jak na razie nie ma po prostu jakby się rozpłynął . Zapytałam się firmy i tego pracownika niestety przez szefową czy znalazł albo nie widział mówi że nie jeszcze innych obcych z posesji strach pytać bo też daje świadectwo że klucze zaginęły a złodziej jakby jednak było że wypadł wie czyj i kiedyś istnieje możliwość włamu . Dziękuję

    • Sylwia pisze:

     Kochana jak się nie znajdzie idź na Policję ..

 6. kasiaJa pisze:

  Potrzebna modlitwa! U Ewy nastąpiła wznowa guza mózgu i jutro będzie ponownie operowana. Może ktoś zdąży zamówić/odprawić mszę św. w intencji pomyślnego przebiegu operacji i uzdrowienia dziewczynki… i dołączyć do postu w tej intencji ?

 7. megi pisze:

  Matko Pięknej Miłości proszę ulecz to dziecko.

 8. mariaP pisze:

  Przytaczam , bo znam z autopsji te postawe i ostrzegam …

  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  Franciszek przestrzegł również, co czynił już wcześniej wielokrotnie, przed „terroryzmem plotek”.
  „Ten, kto plotkuje jest terrorystą w swojej wspólnocie,
  bo rzuca jak bombę słowo przeciwko innemu,
  a
  potem
  odchodzi
  spokojnie” – oświadczył.
  Jeśli komuś przychodzi ochota, by „rzucić bombę plotki, niech mocno ugryzie się w język” – poradził papież.
  http://info.wiara.pl/doc/2954322.Papiez-o-sztucznym-zaplodnieniu-w-zakonach

  Konsekwencje zabijania drugiego człowieka mową są ogromne i bardzo często nieodwracalne. Opowiadają o świętym Filipie Nereuszu,
  że postanowił pewnego razu odzwyczaić znaną mu kobietę od obgadywania bliźnich.
  Poprosił ją, by poszła na targ kupić dla niego kurę.
  I powiedział jej, żeby w drodze powrotnej ją oskubała.
  A był to bardzo wietrzny dzień.
  Gdy kobieta wróciła, święty Filip pochwalił ją i powiedział:
  – Teraz proszę zostawić tutaj kurczaka i przynieść pióra!
  – Ależ to niemożliwe – wykrzyknęła kobieta.
  – Wiatr rozniósł je na wszystkie strony świata.
  Na to święty Filip odpowiedział poważnie:
  – Tak samo niemożliwe jest naprawić szkody wyrządzone przez pani gadaninę.

  http://www.karmel.pl/lektorium/rekolekcje/baza.php?id=35
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  ¨
  dzwne tylko , ze Ojciec Swiety mowil o tym do osob konsekrowanych …

 9. mariaP pisze:

  Swiatlo Chrystusa
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  „W pewien sposób możemy powiedzieć, że od dnia chrztu każdy z nas otrzymuje nowe imię,
  oprócz tego, które nadają nam mama i tata,
  a tym imieniem jest « Cristoforo »,
  co oznacza
  „ten, który niesie Chrystusa”.
  Każdy chrześcijanin przynosi Chrystusa!
  To imię naszej postawy,
  imię ludzi niosących radość Chrystusa w miłosierdziu Chrystusa.
  Każdy chrześcijanin jest Krzysztofem, to znaczy przynosi Chrystusa ! ”
  – powiedział papież
  http://papiez.wiara.pl/doc/2950609.Pierwsza-audiencja-nadzwyczajna

  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  … i oby tak sie stalo , bo dzis wielu niesie Chrystusa po to tylko , by Go w koncu zlozyc do grobu !

  – Nie mówią o Tobie
  nie piszą
  oddalają w ciemność
  przechodzą mimo
  chcą zasłonić jednym palcem
  jakbyś już poszedł na prowincję
  zakładają okulary przeciwniebieskie
  obcinają oczy świętym
  niezadowoleni
  jakby wiara stała na jednej krzywej nodze
  jakbyś miał usta z filmu niemego
  Klękam w świeżych ranach mszy

  / + ks . Jan Twardowski
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  … zróbmy wszystko co w naszej mocy,
  aby żyć jak ludzie wierzący,
  bo tylko w ten sposób Ewangelia może poruszyć ludzkie serca
  i otworzyć je na przyjęcie łaski miłości, na przyjęcie tego wielkiego miłosierdzia Boga,
  który przyjmuje wszystkich
  – konczy Franciszek
  http://papiez.wiara.pl/doc/2950609.Pierwsza-audiencja-nadzwyczajna

 10. Paweł pisze:

  Matka Boża powiedziała do Elżbiety Kindelmann (w danych jej objawieniach Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi):

  „4.Proszę Ojca Świętego, by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona 2 lutego, w Święto Matki Boskiej Gromniczej.”
  [Źródło: http://www.duchprawdy.com/plomien_milosci_NSM.htm ]

  O tych objawieniach pisaliśmy więcej w komentarzach pod wpisem z dnia 5 września 2015:
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/09/05/dzis-i-sobota-miesiaca-2/

  Pod komentarzem Adminów napisałem wtedy taką informację o IMPRIMATUR dla tych objawień:

  Na stronie objawień w Naju (propagowanych w Polsce przez Wydawnictwo „Vox Domini”):
  http://www.marys-touch.com/history/Hungary.htm
  podano po angielsku:

  „On June 6, 2009, Cardinal Peter Erdö gave his Imprimatur number 494-4/2009 to the original Hungarian Spiritual Diary authorizing the publication of the messages given by the Lord Jesus and the Blessed Virgin Mary to Elizabeth Kindelmann.”

  czyli po polsku:
  „W dniu 6 czerwca 2009 kardynał Peter Erdö udzielił swojego IMPRIMATUR numer 494-4/2009 dla oryginalnego węgierskiego Dziennika Duchowego upoważniając do publikacji orędzi danych przez Pan Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję Elżbiecie Kindelmann.”

  [Zgodnie z tym, co podaje „Księga objawień maryjnych od I do XX wieku” Gottfrieda Hierzenbergera i Otto Nedomansky’ego, mistyczka, która w latach 1961-1974 w Budapeszcie otrzymała objawienia „Płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi”, nazywała się Erzsebet Kindelmann z domu Szanop (zm. 1985).]

 11. Ava pisze:

  wiersz p.Mariana Lisowskiego
  GROMNICA
  Nieznaczna dla oka gromniczna świeca
  To jawny symbol z grzechów oczyszczenia,
  Ona dla Stworcy serdeczna myśl wznieca
  Jej mały płomyk nadzieja zbawienia.
  Światło jej nimbem jest Niepokalanej,
  Znamieniem dzieła dobrze skonczonego,
  Odbiciem winy w łasce darowanej
  I wizja bytu z Bogiem wieczystego.
  Kiedy więc marna doczesnosc przemija,
  W blasku Gromnicy lśnią wieczności wrota –
  Niech usta szepca: „Jezus i Maryja”,
  By sie otwarła Niebios brama złota.
  Niech serce wspomnień przeszłości nie słucha
  W onej rozstania ze światem godzinie,
  Bo smierć jest wzniosłym wyzwoleniem ducha,
  Droga do Boga, ktory nie przeminie!

  Kazimiera Iłłakowiczówna: Wilk gromniczny              
              
  Szła Najświętsza przez bór Panienka,
  miała płaszcz błękitny, białą sukienkę
  i szło wilczysko chytre, przyczajone, przemarznięte,
  za Panną Świętą.            
           
  Wilka szukali z kłonicami,
  jak go znajdą, kości mu połamią:
  zeżarł zeszłej zimy cielę białe, prześliczne
  w samą Gromniczną!             
            
  Spotykają chłopi świętą podróżną,
  zdejmowali czapki, patrzą – na próżno:
  „Wybacz nam, pani wspaniała,
  czyś wilka nie widziała?             
           
  Zjadł on sierotce Jasi jagnię chude,
  zagryzł wołu w stajni i psy po budach.
  Wielka twa łaska, Matko, straszna jego ohyda,
  więc nam go wydaj!”           
            
  „Anim go szukała, ani go wydam.
  Patrzcie lepiej po sercach, to się wam przyda,
  bo tam to właśnie, a nie wśród ścieżyn,
  wilk leży!”             
           
  Poszły rosłe chłopiska milcząc do chałup.
  Ogląda się Panienka po śniegu białym,
  ogląda się wszędzie, aż spod płaszcza jej milczkiem
  wylazł łeb wilczy!            
          
  „A tuś mi, dławco jagniąt bezbronnych?
  Katom cię wydać byłabym skłonna,
  tylko że nad twą wilczą niedolą
  serce mnie boli.            
          
  Skoroś sam znalazł moją opiekę
  zostań już przy mnie, bo gdzie uciekniesz!
  Będziesz mi za to roztropnie służył
  zimą w podróży.”          
           
  Odtąd chodzi wilk z Matką Najświętszą wiernie
  przez śniegi puste, zawiane ściernie,
  pełniąc śród nocy mroźnych i długich
  różne posługi.            
          
  A kiedy jasną gromnicą świeci
  Panna przeczysta pośród zamieci,
  tuż i Gromniczny Wilk za swą panią
  jarzy ślepiami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s