Św. Michał Archanioł – pierwszy egzorcysta. miesięczne nabożeństwo polecane przez św. O. Pio

Wszyscy wyznawcy Chrystusa otrzymują od Niego władzę i moc do odpędzania ataków szatana. Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

12651178_1692245611060981_813712414442963205_nŚw. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Zwłaszcza naród żydowski doświadczył jego opieki, bo właśnie św. Michała Archanioła posłał Bóg, aby szedł na czele Izraelitów, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej (por. Za 12,8;

Wj 23,21). Co prawda Księga Wyjścia nie podaje jeszcze jego imienia, lecz prorok Daniel nazwie wyraźnie Anioła Jahwe, Michałem, pierwszym z książąt (Dn 10,13 Biblia Pozn.); “Michałem, waszym księciem” (Dn 10,21). W końcu powie o nim: “Michał, wasz książę, który broni synów twego narodu” (Dn 12,1 Biblia Jeroz.). Ta obrona jaką otrzymywał naród wybrany to opieka, modlitwa wstawiennicza i rozkazy św. Michała wydawane szatanowi w oparciu o moc Bożą. Święty Michał Archanioł zwalczał złe duchy.

1. Z okrzykiem “Któż jak Bóg”, czyli oddając się całkowicie Bogu i otrzymując od Niego moc, wyrzucił szatana i upadłych aniołów z nieba.

2. Naród żydowski darzył Mojżesza wielką czcią. Po jego śmierci zachodziła obawa, iż będą mu oddawali cześć boską. Stąd św. Michał ukrył ciało Mojżesza tak, że nikt nie wiedział gdzie się znajduje jego grób. Szatan domagał się, aby mu wskazano miejsce, gdzie znajduje się ciało Mojżesza. Walcząc z demonem św. Michał użył egzorcyzmu: “Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan niech cię skarci!” (Juda 9). W ten sposób św. Archanioł uchronił naród wybrany od bałwochwalstwa.

3. Po powrocie z niewoli babilońskiej prorok Zachariasz widzi w jednej z wizji Anioła Jahwe, w którym rozpoznajemy św. Michała Archanioła (zob. Za 1,8-17), który przeciwstawia się oskarżeniom szatana skierowanym przeciwko arcykapłanowi Jozuemu (Za 3,1-10). Używa modlitwy – egzorcyzmu: “Jahwe (TEN KTÓRY JEST) niech cię powstrzyma szatanie, Jahwe niech cię powstrzyma, On który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (Jozue) jak polano wydobyte z ognia?” (Za 3,2 Biblia Jeroz.). Św. Michał Archanioł opierając się na mocy Boga odwołuje się do wierności Jahwe wobec przymierza zawartego z Izraelem. Interwencja Archanioła była skuteczna, bowiem szatan odstąpił od Jozuego. Jednocześnie św. Michał wstawiając się za arcykapłanem sprawił, że brudne szaty które miał na sobie Jozue, oznaczające winy całego stanu kapłańskiego Starego Przymierza, zostały zamienione na szaty czyste, co oznaczało odzyskanie utraconej łaski (por. Mt 21, l n; Łk 15,22).

Odrodzenie kapłaństwa związane z przyjściem Odrośli – Zbawiciela oznacza nową relację kapłanów Nowego Przymierza: tak jak Aniołowie są posłańcami Boga tak oni będą posłańcami Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Św. Michał Archanioł będzie stawał w ich obronie i posyłał im do pomocy Aniołów. Mówią nam o tym Dzieje Apostolskie. Oto kiedy arcykapłan Starego Przymierza wtrącił do więzienia Apostołów, kapłanów Jezusa Chrystusa, “w nocy Anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: “Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia” (Dz 5,19-20). Gdy widzialny Wikariusz Chrystusa, Piotr Apostoł został ponownie uwięziony i oczekiwał na śmierć, został cudownie uwolniony przez Anioła Pańskiego (Dz 12,1-11). Również Anioł oświecił diakona Filipa, aby ochrzcił urzędnika królowej etiopskiej (Dz 8,25-40). Także Anioł oznajmia ocalenie z burzy morskiej i rozbicia się okrętu św. Pawłowi, wielkiemu Apostołowi narodów (Dz 27,21-25). Św. Michał jako wódz Aniołów posyła ich, aby nas wspomagali.

Widząc tę wielką potęgę św. Michała Archanioła i Aniołów, których on wyznacza nam ku pomocy, odmawiając modlitwy odrzucenia złych duchów, przyzywamy również wstawiennictwa Wodza zastępów Pana. W dwutysięcznej historii Kościoła św. Michał Archanioł wiele razy interweniował przeciwko atakom szatana zmierzającym do zniszczenia Ludu Bożego. (O metodach szatana – zob. Ks. M. Polak. Królestwo Chrystusa i królestwa szatana – Micha-lineum 1998).

Święta Siostra Faustyna wyznaje, że Anioł Stróż bronił ją przed napaściami szatana (Dzienniczek 418). Pisze: “Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów” (Tamże 1465).

Dlatego Kościół zwraca się do św. Michała Archanioła jako do swego Opiekuna i Patrona. “On jest księciem i wodzem zastępów niebieskich którego Kościół zawsze wzywał i winien na nowo przyzywać, aby wspomagał wiernych przeciwstawić się demonowi, który “jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (l P 5,8) (P. Juan Cavalcoli. La buena batalia. Bolonia 1986 s. 100).

Widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę “Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 roku rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy św. Kardynał Battista Nasalli Rocca wspomina w swoim liście pasterskim z 1946 roku: “Leon XIII odmawiał tę modlitwę głosem wibrującym i potężnym: słyszeliśmy j ą wiele razy w bazylice watykańskiej” (Corrado Balducci. El diablo. Bogota l991 s. 248).

Obyśmy i kapłani i wierni wrócili do odmawiania tej modlitwy! Bóg z pewnością nas wspomoże w walce z szatanem i św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami, lecz koniecznym jest abyśmy błagali Boga, modlili się i przyzywali pomocy Pierwszego Egzorcysty – św. Michała.

Ojciec święty Jan Paweł II również daje nam przykład. 24 maja 1987 roku przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała na Górze Gargano. Między innymi mówił: “Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…! Kończąc dodał: “Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy św. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła” (Tamże s. 250). Według wyjaśnienia Rzymskiej Komisji Liturgicznej każdy kapłan może ją odmawiać po Mszy św. stosownie do swej wiary i dobrej woli. O roli chórów anielskich i św. Michała w Mistycznym Ciele Chrystusa zob. Ks. M. Polak. Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa. W-wa 1999.

Dodajmy, że istnienie szatana jest prawdą objawioną przez Boga, kto ją odrzuca popełnia herezję.

***
Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Niech ta ważna książka zrodzi w naszych sercach cześć i miłość do św. Michała Archanioła, którego wielkości i skuteczności doświadczał ojciec Pio. Obyśmy sami tego doznali poprzez oddanie się Księciu niebieskich zastępów.
Źródło: Kliknij, Kliknij

***
Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

38 odpowiedzi na „Św. Michał Archanioł – pierwszy egzorcysta. miesięczne nabożeństwo polecane przez św. O. Pio

 1. Teresa pisze:

  właśnie skończyłam to nabożeństwo

 2. Paweł pisze:

  Święty Michał Archanioł, podobnie jak św. Józef, pozostaje w szczególnie bliskich relacjach z Panem Jezusem i Maryją:

  W San Colombo na terenie Hiszpanii żyła karmelitanka bosa S. Filomena. Ta zakonnica, która potem zmarła w opinii świętości, w gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić, aby zapewnić większą chwałę Kościołowi: Objawił się jej wtedy Św. Michał Archanioł i rzekł trzy razy na potwierdzenie powagi i ważności tego co powie:
  – Rozgłaszaj moją wielkość!,
  – Głoś wszędzie o mojej wielkości!,
  – Mów wiele o mojej potędze!
  Świątobliwa Filomena uświadomiła sobie wtedy niezmierną potęgę i władzę tego Archanioła. Zrozumiała, że spośród duchów niebieskich jest najdoskonalszym i w miłości najbardziej podobnym do samego Boga; że swoich czcicieli szczególną otacza opieką w życiu, przy śmierci i po zgonie.
  Wkrótce potem S. Filomena miała drugie widzenie, które sama tak opisała: „Ujrzałam Najśw. Serce Pana Jezusa, napełnione miłością do ludzi, idące przez drogi świata. Utrudzone słaniało się w prawo i lewo, doznając ran z powodu przydrożnych cierni. Z poranionego Serca spływała Krew, użyźniając ziemie. Kiedy to serce przeczyste na wylot wydało z siebie łaskę i miłość, zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy, aby Je podtrzymać. Zrozumiałam, że przecudna gwiazda od prawej strony, czyli od strony boleści była to Niepokalana Dziewica, Matka Jezusa. Drugą gwiazdą równie wspaniałą i jasną, od strony miłości, był św. Michał Archanioł. Najśw. Serce zmieniło się także w gwiazdę. Chrystus Pan mówił do Matki: „niechaj się stanie to, o co prosisz”. Maryja mówiła do Anioła: „leć, roznoś to, co Syn mi daje”. św. Michał odpowiadał: „Któż jak Bóg”. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności, w troistości osób jedność woli. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić, jak Chrystus udzielić, a św. Michał rozdać. Zrozumiałam, że wszystkie łaski dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana, a rozniesie je jeden tylko św. Michał!

  http://www.pawlow.opole.opoka.org.pl/index.php/39-nasz-patron/nasz-patron/105-wity-micha-archanio

  • Paweł pisze:

   Jeśli chodzi o aprobatę kościelną powyższej relacji s. Filomeny, to prawie identyczny jej tekst (w rozdziale pod tytułem „Znamienna relacja”) znajduje się na str.108-110 w modlitewniku „Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła i Aniołów” opracowanym przez ks. Waleriana Moroza CSMA, wydanie drugie, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa (Struga) – Kraków 1994, „za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, dnia 25 marca 1986 r., Nr 1590/K/86 – Ks. Bp Zb. J. Kraszewski, wikariusz generalny, Ks. Stanisław Pyzel, notariusz”.

   Powyższy modlitewnik na końcu tego tekstu podaje taką uwagę:

   „Te relacje podaje za ‚Kroniką Rodzinną’ ks. Bronisław Markiewicz w swoim miesięczniku ‚Powściągliwość i Praca’ w 1901 r.”

 3. wobroniewiary pisze:

  Niema innéj mądrości nad tę: służyć Bogu z całego serca! Inni zaś nieganią zupełnie téj mądrości, ale mówią, że jeszcze lepiéj jest, używać świata, podwiel można, a krótko przed śmiercią zacząć pokutować, tak bowiem człowiek i Boga znów przebłaga a szatana najszykowniéj oszuka! – Uważaj no, który tak mówisz! Jako mądry gospodarz wiesz dobrze, że całą wiosnę, całe lato, całą jesień, nawet i w zimie jeszcze w pocie czoła twego pracować musisz, abyś tylko w zimie miał co jeść, a na wieczne, nieskończone niebo myślisz sobie jedném dniem zarobić? Dwóch tylko łotrów razem z Jezusem na krzyżu cierpiało, a do jednego tylko rzekł Jezus, że będzie z nim w raju. Chociażbyś ty więc przed śmiercią twoją od saméj pobożności aże krzyżem padał, cóż z tego, jeżeli cię Bóg do siebie niezawoła? Ty chcesz twoją mądrością djabła oszukać? Wszak on już sześćdziesiąt set lat gospodarzy, już zjadł kilka kóp takich, mędrków jak ty, a ty dopiero kilka latek, możno trzydzieści najwięcéj gospodarzysz, tyłeś się nauczył, że już napamięć trafisz ręką do gęby, i myślisz, żeś najmądrzejszy? Nie bądź głupi!

  • beat pisze:

   Szczesc Boze ja do adminki mam prosbe w internecie znalazlam na stronach you tube
   ks Macieja Bagacinskiego pewna niemke pania Izolde ktora mowila o proroctwach Niemiec i Swiata brakuje dokonczenia chyba 3 czesci .Czy mozna dostac kontakt do ksiedza albo do pani Izoldy posylam link z tym nagraniem
   Bog zalac za odpowiedz

 4. Paweł pisze:

  Jako ciekawostkę mogę podać, że w tradycji zakonu michalitów św. Michał Archanioł uważany jest za pierwszą Osobę po Najświętszej Maryi Pannie, co ma odzwierciedlenie np. w takich słowach z Godzinek ku czci św. Michała Archanioła:

  „Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy – przed Panem stojący, – któremu ważne sprawy – zleca Wszechmogący.
  Osobliwszą masz władzę – na niebie i ziemi – i niezrównaną chwałę – pomiędzy Świętymi.
  Tyś Górnego Syonu – blaskiem i ozdobą, – najpierwszą po Królowej – Niebieskiej osobą.”
  [Źródło cytatu: http://msza.net/i/cz07_1.html ]

  Jak się zdaje jednak, papieże w swoim nauczaniu wyróżniają chyba bardziej św. Józefa, a uroczystość św. Józefa należy nawet do 10 świąt nakazanych w Kościele powszechnym, obchodzonych poza niedzielami zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  Święto św. Michała Archanioła (29 września) jest obecnie świętem tylko II klasy (przed soborem było to święto I klasy).

 5. AnnaSawa pisze:

  NOWENNA POMPEJAŃSKA NA WIELKI POST !

  Zapraszamy do wielkopostnej nowenny pompejańskiej. Zaczynamy ją 10 lutego, w Środę Popielcową (tego dnia przypadają urodziny bł. Bartola Longo, pierwszego Apostoła Nowenny Pompejańskiej), a kończymy 3 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia. Tysiące świadectw na każdy temat na stronie http://www.pompejanska.rosemaria.pl jest tego najlepszym dowodem! Dołącz i otrzymuj codziennie pomoce w nowennie pompejańskiej.
  http://nowenny.pl/nowenna-pompejanska-na-wielki-post

  Ja zaczynam :).

 6. AnnaSawa pisze:

  List od Pana Boga do serca mężczyzny.
  Nadszedł już czas abyś wziął udział w bitwie.

 7. wobroniewiary pisze:

  Ks. Michał Olszewski SCJ Misjonarzem Miłosierdzia
  Rekolekcjonista i ewangelizator, wcześniej też egzorcysta, dyrektor Grupy Medialnej Profeto ks. Michał Olszewski SCJ został mianowany przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia.
  Sercanin ks. Michał Olszewski SCJ jest dyrektorem Grupy Medialnej Profeto i twórcą ewangelizacyjnego internetowego Radia Profeto.pl, którego redakcja mieści się w Stadnikach (wieś koło Dobczyc w powiecie myślenickim), gdzie Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego prowadzi także swoją parafię i seminarium duchowne. Zakonnik niegdyś był egzorcystą diecezji kieleckiej. Dziś posługuje przede wszystkim jako rekolekcjonista i ewangelizator; prowadzi popularnego bloga z komentarzami liturgicznymi na każdy dzień: slowopana.com.

  Ks. Olszewski jest autorem książek: „Żyć w Duchu Świętym”; „Egzorcyzm. Posługa miłości”; „Bóg daje charyzmaty”; „Być jak Hiob. Doświadczenie Boga w kryzysie”; „Być uczniem Pana. Głosić, uzdrawiać, uwalniać”; „Przyjmij Jego wezwanie. Zaproszenie do życia z Jezusem”.

  Ks. Michał Olszewski jest szóstym Misjonarzem Miłosierdzia archidiecezji krakowskiej. W Krakowie tę posługę pełnić będą ks. Franciszek Ślusarczyk – kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i ks. Dariusz Talik, odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie w archidiecezji krakowskiej. Trzecim Misjonarzem Miłosierdzia dla archidiecezji krakowskiej będzie ks. Krzysztof Czerwionka CR, założyciel Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” ze Stryszawy koło Suchej Beskidzkiej. Ponadto jeszcze dwóch innych kapłanów krakowskiego Kościoła będzie pełniło posługę Misjonarzy Miłosierdzia, ale poza granicami diecezji. Chodzi o dwóch księży studiujących w Rzymie – ks. Lecha Wołowskiego i ks. Pawła Gałuszkę.
  Więcej: http://niedziela.pl/artykul/20607/Ks-Michal-Olszewski-SCJ-Misjonarzem

  • Monika pisze:

   Misjonarze Miłosierdzia będą mogli udzielać rozgrzeszenia grzechów, których odpuszczenie jest zastrzeżone Stolicy Apostolskiej.

   Należą do nich: profanacja Najświętszego Sakramentu, zdrada tajemnicy spowiedzi, rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw VI przykazaniu Dekalogu, przemoc wobec Ojca Świętego oraz udzielenie sakry biskupiej bez mandatu Stolicy Apostolskiej.

   Spotkanie wszystkich Misjonarzy Miłosierdzia z Ojcem Świętym odbędzie się 9 lutego w Rzymie. Dzień później, w Środę Popielcową, Ojciec Święty podczas uroczystej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra roześle Misjonarzy do ich nowych zadań, udzielając im Piotrowej władzy i ojcowskiego błogosławieństwa.
   http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,24796,pieciu-misjonarzy-milosierdzia.html

   • Magda pisze:

    Rozgrzeszana będzie „przemoc wobec Ojca Świętego” – mam nadzieję, że chodzi też o przemoc psychiczną, nie tylko fizyczną a więc wyznawcy MBM – do konfesjonałów!

 8. Michał pisze:

  Mam pytanie, jak to jest ze episkopat zabronil mszy o uwolnienie od grzechow pokoleniowych w listopadzie ? ;(

  • wobroniewiary pisze:

   Bo nie ma grzechów pokoleniowych – są co najwyżej konsekwencje.

   • Michał pisze:

    wiec jeśli są konsekwencje pokoleniowe
    to powinna ta msza pozostać jako uwolnienie od konsekwencji pokoleniowych, jak myślisz ? Mi taka msza pomogła i chciałem kolegę zabrać, bo coś naprawdę dużo aż za dużo ma pecha w życiu, teraz nie wiem co zrobić

    • Teresa pisze:

     No prosze za kazdym razem i adm.potwierdza . Tak działa cuda i dlatego polecam . Ja obecnie 5 odmawiam . /w różnych intencjach/ , ale te modlitwy z tych ksiażek też dają popalić przeciwnikowi .

  • eska pisze:

   A co to jest „grzech pokoleniowy” ? 😉 Grzechów się nie dziedziczy, więc nie ma czegoś takiego jak „grzech pokoleniowy”. Mogą być SKUTKI grzechów, które przenoszą sie na dalsze pokolenia. Na przykład jak ktoś miał od dzieciństwa ojca alkoholika, to nie dostał odpowiedniiej porcji miłości, nie wzrastał w odpowiednich warunkach, może się zdemoralizował, może będąc rozczarowanym swoim dzieciństwem zaczął się mścić na tych, którzy mają lepiej, itd. – i to są skutki alkoholizmu ojca, które ponosi dziecko. Można sie modlić o uzdrowienie tych rzeczy, o uwolnienie od tych skutków, ale nie od „grzechu pokoleniowego”
   To, co napisałam, to takie streszczenie różnych dyskusji, które tu były jakiś czas temu.

 9. Magda pisze:

  Ks. Zieliński dla Fronda.pl: Merkel instruuje samego papieża

  Papież Franciszek ujawnił, że kilka godzin po jego wystąpieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w 2014 roku zadzwoniła do niego kanclerz Niemiec Angela Merkel. „Była trochę wściekła, bo porównałem Europę do bezpłodnej kobiety, niezdolnej do urodzenia dzieci. Zapytała mnie, czy naprawdę myślę, że Europa nie może mieć już dzieci. Powiedziałem jej, że owszem, Europa może mieć jeszcze dzieci i to dużo, bo ma solidne i głębokie korzenie, bo ma wyjątkową historię” – wspomniał papież. O krótki komentarz w sprawie wypowiedzi Ojca Świętego poprosiliśmy ks. Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego tygodnika „Idziemy”.

  „Nie wiem, czy islam zdominuje Europę, jest to bardzo złożony problem. Natomiast mogę powiedzieć, że kanclerz Angela Merkel zachowuje się dokładnie w taki sam sposób jak były prezydent Polski Bronisław Komorowski wobec księdza prałata Sławomira Żarskiego. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z udzielaniem instrukcji duchownym przez polityków. Prezydent Komorowski zaznajamiał ks. Żarskiego na temat tego co wolno, a czego nie wolno mówić duchownym, a pani Merkel – Ojca Świętego.

  Różnica jest taka, że kanclerz Angela Merkel jako przywódczyni całej Europy poinstuowała nie „jakiegoś” księdza, a samego papieża. Takie zachowanie mnie nie dziwi, ponieważ mieliśmy również przypadek, kiedy obecny prezydent Niemiec udzielał instrukcji papieżowi Benedyktowi XVI jak powinien odnosić się do ludzi żyjących w powtórnych związkach niesakramentalnych

 10. Marakuja pisze:

  Miałam kiedyś tę wersję Koronki do AAM na smartfonie, ale dosłownie mi ją diabli wzięli. Czy ktoś może mi przekonwertować ją na mp3 i podać link, abym mogła pobrać na telefon? Będę wdzięczna i pamiętająca w modlitwie ❤

 11. Monika pisze:

  Jedynym sposobem wzrostu w życiu Ducha jest iść razem z braćmi, wspierając się wzajemnie, napominając się, modląc się i kochając się. MiMJ
  „Patrzcie, jak oni się miłują!”

 12. Pingback: Św. Michał Archanioł – pierwszy egzorcysta. miesięczne nabożeństwo polecane przez św. O. Pio | Serce Jezusa

 13. Teresa pisze:

  Jest też ważne co do Nowenny do Najdroższej Krwi Jezusa , jeśli odmawiamy za kogos to aby za pierwszym razem prosząc o łaskę zbawienia danej osoby ,np „UDZIEL MI ŁASKI ZBAWIENIA DLA/IMIĘ OSOBY/, ABY MOGŁA/MÓGŁ ZOSTAĆ OCALONY NA KOŃCU SWEJ ZIEMSKIEJ WĘDRÓWKI I PRZYJŚĆ DO NIEBIESKIEGO JERUZALEM , ABY SKŁADAĆ CI DZIEKI ,ABY RAZEM Z TOBĄ GŁOSIĆ CHWAŁĘ I DZIĘKOWAĆ JEZUSOWI.ZLITUJ SIĘ NAD NIĄ/NIM, WYRWIJ JĄ/GO Z RĄK DEMONA a później moze byc intencja np.nawrócenia czy inne zależy od problemu

 14. Teresa pisze:

  cd. Na przykład
  UDZIEL MI ŁASKI , ABY /IMIĘ OSOBY/ ZOSTAŁ UWOLNIONY OD ZŁYCH UROKÓW I OD ZASTĘPÓW DIABELSKICH , KTÓRE TRZYMAJĄ GO W NIEWOLI.NIECH BĘDZIE UWOLNIONY OD WSZELKIEGO PRZEKLENSTWA,ZAKLECIA I KLATWY.NIECH BEDZIE MÓGŁ WROCIC DO WIARY W JEZUSA,NIECH BEDZIE MÓGŁ WZRASTAĆ W WIERNOSCI BOGU I NA KOŃCU SWEJ ZIEMSKIEJ WEDRÓWKI PRZYJSC DO CIEBIE I PODZIEKOWAC CI W NIEBIESKIM JERUZALEM .MIEJ DLA NIEGO LITOSC, ŚWIĘTA MATKO. DZIEKUJĘ CI, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONA

 15. A.Maliszewska pisze:

  ja mam pytanie do TEreski z dnia 09 lutego 2016 roku, dot, nowenny do najdrozszej Krwi Jezusa, pierwszy raz prosimy o laske zbawienia danej osoby,mam rozumiec, ze to odmawiam 9 razy czy tylko pierwszego dnia nowenny, a potem nastepne dni , o laske dla tej osoby

 16. Teresa pisze:

  A.Maliszewska w pierwszej nowennie /przez dziewieć dni/ prosząc łaskę zbawienia dla tej osoby . Koniecznie zapisz sobie w kalendarzu 9 dni. Raz dziennie odmawiasz tą nowenne

 17. Teresa pisze:

  1 osoba 1 nowenna

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s