19 marca – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Akt poświęcenia się św. Józefowi

Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, św. Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego dla wyjednania łaski ostatecznego zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję), dla…

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia , hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece. Błagam Cię dla Miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję). Pośpiesz mi na ratunek, święty Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu.

O, św. Józefie, przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj mnie. O, Józefie, ratuj nas w życiu i w śmierci, ratuj nas w każdym czasie!

******

[…] Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 – ok. 166), który żył bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa stolarzem.
Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy.
Więcej: Ewangelia dla nas

Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

       Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony.
Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „19 marca – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Akt poświęcenia się św. Józefowi

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Paweł pisze:

   Chciałbym prosić św. Michała Archanioła, a także św. Józefa, dzisiejszego Patrona i Patrona Kościoła powszechnego, o jasne, autorytatywne i ostateczne rozwikłanie w Kościele kwestii autentyczności przesłania książki B. Meyera „Ostrzeżenie z zaświatów”, która powstała w oparciu o wypowiedzi demonów w czasie egzorcyzmów, a jej treść poświadczyło ośmiu kapłanów narodowości szwajcarskiej i niemieckiej: ks. Albert von Arx, ks. Arnold Egli, ks. Ernest Fischer, ks. Pius Gervasi, ks. Karol Holender, ks. Grzegorz Meyer, Ks. Robert Rinderer i ks. Ludwik Veillard (przytoczyłem ze str. 200-201 wydania polskiego).
   Widziałem, że książka ta znajduje się w „Kompendium wiedzy” Pani Adminki:
   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/05/09/ks-marek-balwas-o-szatanie-dla-niedowiarkow-co-zly-mowi-o-nas-ludziach/
   W Polsce wydało ją Wydawnictwo „Arka” z Wrocławia: http://www.ppharka.hg.pl/ksiazki/ksiazki2.html ,
   a znana jest też wersja angielska tej książki opublikowana na stronie:
   http://www.tldm.org/News4/WarningsFromBeyond.1of3.htm

   Książka „Ostrzeżenie z zaświatów” otrzymała nawet IMPRIMATUR, jakkolwiek nie od władz Kościoła katolickiego, tylko od arcybiskupa Stanleya Monaghana, który podlega patriarsze Athenasiusowi mającemu sukcesję w rosyjskiej linii prawosławnej:
   https://gloria.tv/?media=550686
   Tenże arcybiskup Stanley Monaghan posłał list poparcia dla objawień „Świętej Miłości” otrzymywanych przez mistyczkę Maureen Sweeney-Kyle, jak można przeczytać na stronie:
   http://www.holylove.org/endorsements.php
   Moim zdaniem przemawia to na korzyść tego arcybiskupa (mimo że nie jest on katolikiem) i czyni jego IMPRIMATUR dla „Ostrzeżenia z zaświatów” bardziej miarodajnym, ponieważ za wiarygodnością wyżej wymienionych objawień „Świętej Miłości” w swoim liście poparcia wypowiedział się też – jak widać w powyższym linku – śp. biskup Roman Danylak, Administrator Apostolski Eparchii dla katolików wschodnich w Toronto, którego znamy z jego świadectwa na temat objawień w Naju w Korei Południowej opublikowanego w trzecim tomie orędzi z Naju wydanym przez Wydawnictwo „Vox Domini” w roku 1997: http://www.voxdomini.com.pl/of_ks/vd-naju3.html
   To wszystko przemawia na korzyść książki „Ostrzeżenie z zaświatów”.

   Jest jednak pewne „ale”. A mianowicie książka „Ostrzeżenie z zaświatów” podważa prawdziwość objawień Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół lokalny, a ponadto istnieje szereg objawień, które potwierdzają lub zdają się potwierdzać prawdziwość orędzi Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu, jak np. objawienia w Akita (uznane przez Kościół), orędzia dane Chrisowi Courtisowi, a w Polsce orędzia przekazane przez Bożenę Pióro wydane w książce „Tobie Panie zaufałam” przez Wydawnictwo i Poligrafię Pijarów pod redakcją księdza J. S. N. (to jest chyba ks. Adam Skwarczyński, który używał pseudonimu „ks. Jerzy Nemo”, a ponadto wiadomo, że znał on osobiście Bożenę Pióro:
   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/04/03/oredzie-ktore-od-pana-jezusa-otrzymala-bozena-pioro-znana-osobiscie-od-lat-ks-adamowi-skwarczynskiemu-numeracje-akapitow-uwzglednia-komentarz-zam-pod-tekstem-oredzia/ ).

   To wszystko sprawia, że tak na 100% to nie wiadomo do końca, co myśleć o książce „Ostrzeżenie z zaświatów”, a ponieważ to są treści wzięte z egzorcyzmów, więc zwracam się z prośbą o modlitwę do św. Michała Archanioła, aby uprosił zupełną jasność w tym temacie dla wszystkich zainteresowanych (takich jak ja), a nawet dla całego Kościoła.

   Na zakończenie mogę jeszcze dodać, że treść książki „Ostrzeżenie z zaświatów” jest w dużej mierze powtórzona (a przez to potwierdzona) w objawieniach z Bayside (Nowy Jork) w USA, w których Maryja ukazywała się wizjonerce Weronice Lueken w latach 1970-1995 (obecnie, mimo że wizjonerka ta umarła już ponad 20 lat temu, nadal funkcjonuje strona tych objawień: http://www.tldm.org/ ). Na temat tych objawień tak wypowiedziała się na str. 485 i 495-496 książka: Gottfried Hierzenberger, Otto Nedomansky „Księga objawień maryjnych od I do XX wieku”, wydanie Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „ADAM”, Warszawa 2003, „za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 16.10.2002, Nr 4970/NK/2002; Notariusz – Ks. dr Henryk Małecki; Wikariusz Generalny, Biskup Pomocniczy Warszawski +Tadeusz Pikus”:

   „‚Wezwania z Bayside’ (…) rozeszły się po całym świecie. Kościół nie poświęcił im jednak dostatecznej uwagi. Treścią przesłań są wypowiedzi dotyczące czasu ostatecznego i zawierające wiele krytyki wobec modernizmu w Kościele, zapowiadające wielkie oczyszczenie ziemi, a także wzywające do zachowania tradycyjnej pobożności i do silnego jednoczenia się w wierze. (…) Objawienia, przesłania oraz liczne zdarzenia i zjawiska mistyczne są praktycznie ignorowane przez kurię w Brooklynie, choć w roku 1970 biskup Francis J. Mugavero wydał polecenie zbadania tych zjawisk. Czyniono to przez kilka miesięcy, lecz ani razu nie przesłuchano samej ‚widzącej’. Zwrócono się za to do członków parafii, czy nie są niepokojeni przez tłumy; nie byli to ludzie współdziałający z Weroniką. Dysponowano kilkoma protokołami przesłań, kilkoma nagraniami magnetofonowymi z głosem Weroniki – nie przesłuchano ich jednak ani nie przeanalizowano. Sprawa spełzła na niczym. Komisja przekazała jedynie kurii, iż objawienia uważa za ‚całkowicie nieprawdziwe’, zaś wydarzeniom nie przypisuje ‚żadnego charakteru nadprzyrodzonego’… Należałoby jednak zbadać inne okoliczności: niezliczone twierdzenia o uzdrowieniach i relacje o nich; wydarzenia zaistniałe podczas otrzymywania przesłań (szczególną okazję stwarzały tu nagrania magnetofonowe); kwestie licznych niezwykłych zdjęć (fotografii powstałych w niewyjaśniony sposób, wykonanych przez ‚widzącą’, jej współpracowników, widzów, a także przez pielgrzymów i ukazujących często zadziwiające i niewytłumaczalne zjawiska). Ludzie uciekli się do ‚samopomocy’ – jak to się dzieje przy podobnych cudach, gdy Kościół nie doszedł do żadnych ustaleń, a jednocześnie nie zasygnalizował, iż dotyczy go to w jakiś sposób – i zareagowali jako wierzący. Przez ponad dwadzieścia lat obserwują te zjawiska i potrafią docenić ‚bezpośredni kontakt’…”

 2. wobroniewiary pisze:

  Józef, który – w przeciwieństwie do Maryi – nie był niepokalanie poczęty, musiał stoczyć wewnętrzną walkę, by podjąć decyzję wiary i zaufać Bogu, który w tym momencie wydawał się jego przeciwnikiem. Wiara pozwoliła mu jednak zobaczyć, że Bóg nie tylko spełnia swe obietnice, ale jednocześnie ludzkie pragnienia, i to w sposób przekraczający naszą wyobraźnię.

 3. Pingback: 19 marca – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Akt poświęcenia się św. Józefowi | Serce Jezusa

 4. Kasia pisze:

  „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. (Mt. 1,18).

  Co do życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Pochodził z rodu króla Dawida. Jest oblubieńcem Maryi i wychowawcą Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów i krajów oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci.
  o. Mariusz Banaszek

 5. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do św. Józefa
  Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.

  • marko5 pisze:

   Znam i odmawiam codziennie tę modlitwę , bo ma ksiazeczkę z 1966 roku , po moim ojcu.Jako wspolnota mozemy wszystko , jeśli będziemy prosić zgodnie.Moja Mama ma ponad 80 lat i nie wypuszcza Rozanca z rąk , czyli odmawia ponad dwa dziennie , plus krucjaty Rozancowe.Ja mam na modlitwe mniej czasu …ale moge poscić .Pomimo tego , że dzieli nas kilkaset kilometrow , robimy to w lącznosci duchowej.Post i modlitwa i gdy dwaj o cos bedą prosic zgodnie….Mamy przeciez to wszystko napisane …..Jezus Chrystus Krolem jest

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s