Dziś Wielki Czwartek – módlmy się za kapłanów i przeżyjmy Godzinę Świętą

Z Dzienniczka św. Faustyny:
O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, – bo Ty wszystko możesz (1052).

GODZINA ŚWIĘTA Z BOŻYM SERCEM

Godzina Święta jest jedną z najpiękniejszych praktyk miłości w nabożeństwie do Jezusowego Serca, jest wynagrodzeniem Chrystusowi za nasze grzechy. W nocy z czwartku na piątek oddajemy się gorącej modlitwie rozmyślając o Jego męce. Czynimy to na Jego wzór, kiedy to modlił się w Ogrodzie Oliwnym przeżywając trwogę zbliżającej się męki i konania.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny” powiedział Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii.


Godzinę świętą można odprawiać w kościele w obecności Najświętszego Sakramentu, ale również w jakimkolwiek innym miejscu; we wspólnocie lub prywatnie. Ważne jest, by w czasie tego nabożeństwa całym sercem zbliżyć się do Jezusowego Serca i rozmyślać nad Jego męką i śmiercią lub nad Jego niepojętą miłością objawioną nam w ustanowieniu Najświętszego Sakramentu. Zachętą do odprawiania Godziny Świętej mogą dla nas stać się słowa, które Pan wypowiedział do Rozalii Celakówny: „Moje dziecko, kochaj Mnie bardzo. Niech twa miłość wynagrodzi Mi brak jej u innych dusz, bo nie Jestem kochany przez Moje stworzenia. Miłość zastąpi wszystko!”. „Patrz! Ile Ja wycierpiałem na krzyżu za grzechy ludzkie, a jaka Mnie spotkała wdzięczność? Ile dusz wzgardziło Mną, nawet przyjaciele! Czyż Moje Serce nie cierpiało wtedy niewymownych katuszy z powodu niewdzięczności doznanej? Więc ty, dziecko, wynagradzaj Mi, zwłaszcza za kapłanów i za wszelką niewdzięczność!” Nabożeństwo to, winno obfitować w bogate rozważania, pełne miłości i wdzięczności akty uwielbienia i przebłagania za grzechy. Każdy kto ceni sobie to nabożeństwo i trwa przy cierpiącym Zbawicielu podczas tej modlitwy jest prawdziwym przyjacielem Serca Jezusa.

Słowa Jezusa wiązały się z wydarzeniami, do których doszło w Ogrójcu w nocy poprzedzającej dzień Jego śmierci na krzyżu. Mówią o tym Ewangelie. Gdy Jezus przyszedł do Ogrodu Oliwnego, oddalił się od swych uczniów, aby się modlić. Im zaś polecił czuwanie. Św. Mateusz pisze, że gdy Jezus wrócił, zastał uczniów śpiących. Obudził więc Piotra i czynił mu wyrzuty: „Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Gdy znów oddalił się na modlitwę i wrócił po niej do uczniów, ponownie zastał ich śpiących.
(źródło: serce-jezusa.com/)
WIECZYSTA ADORACJA on-line (kliknij)

savior

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
http://www.savior.org/devotions.htm

 
Więcej: Praktykujmy Godzinę Świętą (kliknij)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Dziś Wielki Czwartek – módlmy się za kapłanów i przeżyjmy Godzinę Świętą

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Lucyna pisze:

   Módlmy się za kapłanów i dziękujmy Panu Bogu,że mamy ich tak wielu w Polsce.

  • Lucyna pisze:

   Widziałam dzisiaj w sklepie dziecko ubrane w czapkę z rogami.Smutno mi się zrobiło,jak to dziecko potem pójdzie z koszykiem święcić a tu taka czapka szatańska,Jak można ubrać dziecko w taką czapkę diabelską.Pomódlmy się za nie i jego matkę.

   • Sylwia pisze:

    Lucyna ja ostatnio widziałam dzieciątko w Kościele (!) dziecko które miało smoczek z czaszką też mnie zatkało ..nawet mój mąż zwrócił uwagę .

 2. Paweł pisze:

  Dzisiaj jest Wielki Czwartek, dzień eucharystyczny, więc oto kilka stosownych aktów strzelistych wziętych z dostępnych mi książeczek:

  1.”Jezu w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.” (300 dni odpustu).
  2.”Niechaj będzie pochwalony i na wieki uwielbiony Przenajświętszy Sakrament.” (300 dni odpustu).
  3.”Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.” – wobec Najświętszego Sakramentu, nawet w tabernaculum ukrytego (500 dni odpustu).
  4.”O święta Uczto, na której spożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego Męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.” – z Brewiarza rzymskiego (Odpust cząstkowy wg posoborowego Wykazu Odpustów – pozycja nr 40 w tym Wykazie).
  5.”Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Krew Przenajświętszą Jezusa Chrystusa na spłacenie grzechów moich i za potrzeby Kościoła świętego.” (100 dni odpustu za każdy raz – Pius VII, 1817 r.).

  Na eucharystyczny dzień Wielkiego Czwartku stosowny jest również Hymn eucharystyczny „Przed tak wielkim Sakramentem” oraz Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa, dlatego może teraz na czasie będzie zaprezentowanie, jak wyglądają w oryginale (po łacinie) orzeczenia o odpustach dotyczących tego Hymnu i tej Litanii zawarte w łacińskim Brewiarzu Rzymskim wydanym w roku 1961 (łaciński tytuł tego Brewiarza: „Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum”, a jego miejsce wydania i wydawca: „Romae – Turonibus – Parisiis. Sumptibus et Typis Mame.”):

  1. Odpust 5 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc; a także odpust 10 lat za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem) związany z odmówieniem HYMNU EUCHARYSTYCZNEGO „PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM” (czyli Hymnu „Tantum ergo Sacramentum”, który napisał św. Tomasz z Akwinu):

  „Indulg. quinque annorum; decem annorum si duae strophae hymni cum versiculo et oratione coram Ssmo Sacramento recitatae fuerint; plenaria suetis condicionibus, si cotidie devote recitatae fuerint par integrum mensem. Enchir. Indulg., n. 165”.

  2. Odpust 7 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA, nadany przez św. Jana XXIII w dniu 3 marca 1960:

  „LITANIAE PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C. – Indulgentia septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si per integrum mensem cotidie Litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Ioannes Pp. XXIII, 3 martii 1960.”

  3. Innym ważnym Hymnem eucharystycznym jest „Adoro Te devote”, również napisany przez św. Tomasza z Akwinu (po polsku tłumaczony np. jako pieśń „Zbliżam się w pokorze i niskości swej…” albo tekstem zaczynającym się od słów „Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone…”). Oto orzeczenie o odpustach z nim związanych, wzięte z wyżej wymienionego Brewiarza:

  „RHYTHMUS S. THOMAE AQUINATIS – Indulgentia quinque annorum toties quoties; septem annorum, si rhythmus vei eiusdem postrema tantum stropha coram Ssmo Eucharistiae Sacramento recitatus fuerit; plenaria suetis condicionibus, cotidiana rhythmi recitatione in integrum mensem producta. – Pius Pp. XI, 12 martii 1936 et Pius Pp. XII, 12 iulii 1941”

  Oznacza to, że za każdorazowe odmówienie tego hymnu jest odpust 5 lat, a za odmówienie go (lub samej tylko ostatniej strofy) przed Najświętszym Sakramentem – odpust 7 lat; natomiast odpust zupełny pod zwykłymi warunkami jest za codzienne odmawianie tego hymnu przez cały miesiąc. Odpusty te nadali papieże: Pius XI, 12 marca 1936, oraz Pius XII, 12 lipca 1941.

  Wszystkie trzy wyżej wymienione modlitwy (dwa Hymny eucharystyczne i Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa) są obdarzone odpustami również według posoborowego Wykazu Odpustów, a mianowicie zgodnie z książeczką „ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych”, którą opracował ks. Zdzisław Pałubicki SJ, a wydało w roku 1996 wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia – Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała – ordynariusz), Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa i Hymn „Uwielbiam Cię nabożnie…” są obdarzone odpowiednio odpustem cząstkowym jako pozycje nr 29 i nr 4 w autentycznym „Wykazie odpustów” ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 VI 1968 roku, natomiast na temat Hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” powyższa książeczka przytacza orzeczenie następujące:

  „Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi tę modlitwę. Natomiast odpust będzie zupełny, gdy ‚Przed tak wielkim Sakramentem’ odmawia się w sposób uroczysty w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało”
  (jest to pozycja nr 59 w wyżej wymienionym „Wykazie odpustów”).

 3. mariaP pisze:

  z listu do Pana Tadeusza R. / 18/8/2012 /

  (…)

  Czy widzial Pan ?!

  Kaplan , ktory otwiera usta i … przemawia Chrystus !

  Panie Tadeuszu , to ewenement w dzisiejszym swiecie,

  sluchac Chrystusa co ma nam sfrustrowanym , zagubionym , niejednokrotnie
  nabieranym…. do powiedzenia !

  I nie boi sie ani mocnej reki ,

  ani kopniakow,

  ani grozacego palca « proboszcza od posluszenstwa » !!!

  Glosi w Prawdzie !

  I Prawda boli,

  Prawda dzwiga,

  Prawda formuje,

  Prawda pociaga,

  Prawda zachwyca

  Prawda uwodzi !!!

  Ilekroc tak sie dzieje, tylekroc Krolestwo Boze posrod nas jest !

  Panie Tadeuszu !

  Kochajmy Prawde,

  Kochajmy Chrystusa

  i modlmy sie za Kaplanow , Bozych Siewcow od Prawdy !!

  « Królu Niebieski, Pocieszycielu,
  Duchu Prawdy,
  Ty, który wszędzie Jesteś
  I wszystko napełniasz,
  Skarbnico dóbr i Dawco życia,
  Przyjdź i zamieszkaj w Kaplanach,
  oczyść ich od wszelkiej zmazy, »
  i spraw, by przez gloszenie Prawdy – Chrystusa samego ,
  zachwycili i uwiedli ten biedny swiat spragniony … , a bez przyszlosci!

  …bo dusze gina jak platki sniegu (sw.Tereska)
  Amen.
  Maria Pietrzak

  / Chrystusowym Swiadkom , Chwala ! /
  z wdziecznoscia i darem modlitwy w Wielki Czawartek / mariaP

 4. wobroniewiary pisze:

  Wielki Czwartek.
  Msza z poświęceniem Krzyżma

  W Wielki Czwartek w czasie specjalnej Mszy odprawianej w godzinach porannych biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo

  Czytanie z Księgi proroka Izajasza
  Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: «Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem, który Pan pobłogosławił».
  Oto Słowo Boże.
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/

 5. AKSORZ pisze:

  Dobrze że nasz proboszcz powiedział że nie będzie obmywał nóg kobietom ponieważ jest kapłanem starej daty.

 6. Tomasz Staszewski pisze:

  Islamisci porwali salezjanina Fr.TOMA i chca go ukrzyzowac w WIELKI PIATEK.SZTURM MODLITEWNY.Trzy razy Wierze w Boga Ojca i trzy razy Zdrowas Maryjo.Przekazujcie wiadomosc.

  • Marian pisze:

   +++ islam , ” religią pokoju ” ??? nikt , nigdy mnie do tego nie przekona , Panie Jezu , uczyń cud , uwolnij swego dobrego sługę z rąk mocy piekielnych .. Amen . +++

  • bogumila2014 pisze:

   +++

  • wobroniewiary pisze:

   Nie rozpowiadajcie bzdur!!!!
   Poczytajcie wypowiedź jego przełożonego!
   Dostałam od Ewy Jurasz z Królowa Pokoju

   Ojciec Tom Uzhunnalil porwany przez ISIS? Specjalne oświadczenie salezjan
   Dwa dni temu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje o tym, że ISIS uprowadził malezyjskiego księdza Fr Toma Uzhunnalila. Mowa była również o możliwym ukrzyżowaniu duchownego w Wielki Piątek. Wczoraj te informacje – jako wyłącznie plotki – zdementował rzecznik salezjan z rodzimej prowincji ojca Toma.

   Ksiądz Fr Tom Uzhunnalil z Malezji został uprowadzony 4 marca z ośrodka misjonarzy w Jemenie. Już kilka dni później na Twitterze pojawiły się pierwsze wpisy z wyrazami solidarności z uprowadzonym salezjaninem. Na grafice znajdują się apele o modlitwę za ojca Toma

   Niedługo później siostry zakonne z RPA poinformowały na swoim profilu na Facebooku, że ksiądz został uprowadzony przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Co więcej, islamiści mieli rzekomo zaplanować jego ukrzyżowanie w Wielki Piątek. Te informacje szybko rozniosły się w sieci i zostały opublikowane m.in. na portalu Fronda.pl.

   Jednak te doniesienia zostały zdementowane przez przedstawicieli Kościoła. – Nie mamy absolutnie żadnych informacji – oświadczył ojciec Mathew Valarkot – rzecznik salezjańskiej inspektorii Indii-Bangalore, z której pochodzi ksiądz Uzhunnalil. Według agencji UCAnews, watykańscy dyplomaci pracują obecnie nad tym, aby ustalić źródło przetrzymywania ojca Toma.

   – Do tej pory nie wiemy, kim są porywacze oraz jakie są ich motywy. Nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za to uprowadzenie – dodał ojciec Valarkot. Co ważne, salezjanin odniósł się również do informacji w mediach społecznościowych. – To wszystko plotki. Jeśli nikt nie przyznał się do porwania, skąd mamy znać dalsze szczegóły – pytał retorycznie w rozmowie z UCAnews.

   W sprawie pojawiło się również specjalne oświadczenie ze strony samych salezjan. „W ostatnim czasie nie dotarła do nas żadna wiarygodna informacja, która dotyczy aktualnego miejsca pobytu i sytuacji ks. Toma. Dlatego też gorąco apelujemy do wszystkich zainteresowanych, aby przestali rozsyłać podobne wiadomości, które są niepożądane, wprowadzając w błąd i rozpowszechniając fałszywe pogłoski. Prosimy o dalszą modlitwę w intencji ks. Toma, aby Pan uchronił go od wszelkiego bólu i jak najszybciej wyrwał go ze szponów sił zła” – zaapelował ojciec Mathew Valarkot.

 7. Ks. Adam Skwarczyński pisze:

  Dzisiaj, w Wielki Czwartek, celebruję Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej o godz. 19-tej na zakończenie Nowenny przed Wielkim Piątkiem za wszystkie dusze-ofiary, Uczniów Szkoły Krzyża, za Iskrę z Polski. Wszystkim wypraszam obfitujące w łaskę Bożą Święta i z serca błogosławię.

 8. boża owieczka pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji duszy mojej mamy Danuty,która 22.03.2016 odeszła do Domu Ojca.Panie Jezu miej miłosierdzie dla niej i dla nas którzy tu zostaliśmy i całego świata.Bóg zapłać za każde westchnienie.

 9. bogumila2014 pisze:

  ***
  Mamo, dziwny człowiek
  stoi u drzwi naszego domu
  Pierwszy raz go widzę,
  a twarz ma jakby znajomą
  Mówi, że nazywa się JEZUS
  I czy możemy mu dać jakiś grosz
  Mówi, że wyprztykał się z cudów
  I odwrócił się od niego los
  Tak myślę, że to cudzoziemiec
  Żyd albo Arab z urody
  Aha to mi przypomniało,
  że chce też trochę wody
  No co dać mu czego chce
  Czy trzasnąć mu przed nosem drzwiami?
  Dobra dam mu sześć pensów
  Powiem, że tyle mamy
  I że zapomniałem o wodzie
  Właściwie to świństwo , no nie…
  Ale słowo, on jest taki brudny
  Skąd przyszedł cholera go wie
  Mamo, on pyta o wodę
  – nie ma kubka odpowiedziałem
  W każdym razie dałem mu szóstkę
  Jak się cieszył, żebyś wiedziała
  Powiedział, że trzymają go przy życiu
  Takie jak ta rzeczy małe
  Dał mi swój portret z autografem
  I te trzy gwoździe zardzewiałe.

  /Roger Mc Gough/

 10. eska pisze:

  Kochani, podpowiedzcie mi, co mam zrobić. Jutro Wielki Piątek i post ścisły. A ja jestem od dawna na skraju wyczerpania i jeszcze do tego dziś się rozchorowałam – grypa z gorączką (jutro wybieram się do lekarza). Modlę się z ufnością, aby Pan dał mi siły i duchowe już mi dał – pomimo, że „baterie mam na wyczerpaniu”, to jestem pogodna i czuję pokój w sercu. Niemniej fizycznie jest blado. Co powinnam jutro zrobić w sprawie postu? Nie chciałabym wobec siebie stosować jakiejś dyspensy tam, gdzie nie powinnam.

  • wobroniewiary pisze:

   O czym tu myśleć? – jesz, tyle, że bez mięsa, sery, jajka ryby. Owoce i zupę 🙂

  • Maggie pisze:

   Jutro też święto Matki Bożej – Zwiastowanie, a więc wielkie święto.
   Ponieważ to Wielki Piątek to trochę się komplikuje.
   Myślę, że jeśli musisz to musisz ale bez objadania się, zwłaszcza jeśli posiłek łączy się z przyjmowaniem leku lub jest sam w sobie lekarstwem. Teraz nie jest jak kiedyś, że caly dzień była głodówka – Kościoł to zmienił na 3 posiłki. Módl się do Matki Najświętszej i serce oraz sumienie Ci podpowie, czy możesz w inny sposób zadośćuczynić, jak nie teraz to w najbliższej przyszłości. Z kapłanem przy najbliższej sposobności możesz też nt porozmawiać. Niektórzy ludzie muszą pracować w największe święto – choćby lekarze, pielęgniarki, tramwajarze, policja etc

  • eska pisze:

   Trzy posiłki, w tym tylko jeden do syta mogą być dla mnie problemem, zwłaszcza przy obecnym osłabieniu. Dlatego pytałam.
   Wielokrotnie mam odczucie, że obecne nagromadzenie trudności jest w jakiś sposób wolą Bożą, a więc ją przyjmuję i ofiarowuję łącząc z ofiarą Chrystusa. Zatem sądzę, że już samo to jest jakimś zadośćuczynieniem, w razie gdyby mi sie nie udało dotrzymać dokładnie postu. Od dawna pragnę odpoczynku, a jest wciąż tylko coraz trudniej, przy czym staram się to przyjmować, prosząc bardziej o siły do niesienia krzyża niż o jego zabranie.
   Dziękuję wam za rady. Będę się też modlić o podpowiedź do Matki Najświętszej ❤

   • wobroniewiary pisze:

    Eska, przestań się mazać i zastanawiać. To raczej duch oskarżyciel, sama wiesz, że jeden choruje, drugi np. karmi dziecko.
    Taki post ścisły dotyczy zawsze ludzi zdrowych i bez obciążeń (typu cukrzyca, matka karmiąca i wiele innych)
    chcesz – poposzczę za ciebie 🙂

    Ja z kolei poproszę o modlitwę, mam dużo pisania, a ręka lewa tak boli z przemęczenia zapalenie mięśnia czy co, złożyć do znaku krzyża nie mogę, czasami i coraz częściej aż zapłaczę z bólu – a pracować trzeba …

   • Maggie pisze:

    Nie jedz mięsa Esko i to wszystko. Chorzy mają dyspensę.

 11. wobroniewiary pisze:

  Koronka na uczczenie 15 Tortur Pana Jezusa w Ciemnicy

  Na początku Różańca:
  Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte Męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią – na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.

  Zamiast Ojcze nasz:
  Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, prze którą pragnę Cię pocieszyć.

  Zamiast Zdrowaś Maryjo:
  O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy.

  Na zakończenie:
  Któryś za nas cierpiał rany…

 12. mc2 pisze:

  Według tego co podały media jeden z zamachowców ekstremistów islamskich był kilka lat temu uczniem w elitarnej katolickiej szkole w Belgii i był jednym z lepszych uczniów w tej szkole która ma znacznie wyższy poziom nauczania niż szkoły publiczne . Podobno główny mózg zamachów z Paryża też chodził do szkoły katolickiej … No to już wiemy że terroryści doskonale się orientują czym jest kościół katolicki i jaki jest stan umysłów wykształconych katolików na zachodzie Europy .

 13. Pingback: Dziś Wielki Czwartek – módlmy się za kapłanów i przeżyjmy Godzinę Świętą | Biały, bardzo biały

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s