Ks. Piotr Glas: Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La Salette – rekolekcje jasnogórskie dla Bractwa Królowej Polski

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort:
Codziennie z jednego krańca ziemi na drugi, na wysokościach niebios i w najgłębszych otchłaniach wszystko sławi, wszystko wychwala Maryję Przedziwną. Zarówno dziewięć chórów anielskich, jak i ludzie wszelkiego wieku i stanu, dobrzy i źli, nawet szatani siłą prawdy zniewoleni są zmuszeni zwać Ją Błogosławioną. Wszyscy aniołowie niebiescy – mówi św. Bonawentura – wysławiają J bezustannie: Święta, Święta, Święta Maryja, Boża Rodzicielka, Dziewica! i zasyłają Jej codziennie miliony milionów razy Pozdrowienie Anielskie: Zdrowaś Maryjo! A oddając Jej pokłon najgłębszy, proszą Ją pokornie jak o łaskę, by ich zaszczycić raczyła choćby jednym ze swych rozkazów. Nawet św. Michał, książę całego Dworu Niebieskiego, oddaje Jej – według słów św. Augustyna – z największą gorliwością wszelką cześć, innych do tego skłania i czeka skwapliwie, by go zaszczyciła jakąś misją i by z Jej rozkazu wolno mu było oddać jednemu z Jej sług jakąś przysługę.

Cała ziemia jest pełna Jej chwały, zwłaszcza kraje chrześcijańskie, a liczne królestwa, prowincje, diecezje i miasta obrały Ją sobie za Patronkę i Opiekunkę. Mnóstwo kościołów katedralnych poświęcono Bogu pod Jej wezwaniem. Nie ma kościoła, w którym nie byłoby ołtarza poświęconego Jej czci. Nie ma kraju ani okolicy, gdzie by nie czczono cudownego Jej obrazu, przed którym chorzy znajdują uzdrowienie, a wierni otrzymują liczne łaski. Ileż to bractw i kongregacji istnieje ku czci Maryi! Ile zakonów nosi Jej imię i znajduje się pod Jej opieką! Ileż braci i sióstr wszelkich zgromadzeń, ileż zakonników i zakonnic głosi Jej cześć i wysławia Jej miłosierdzie! Nie ma dziecięcia, które by Jej nie wielbiło, szczebiocząc Zdrowaś Maryjo. Trudno nawet o grzesznika tak zatwardziałego, który by nie miał ku Niej choć iskierki ufności! Nawet szatani w piekle odnoszą się do Niej z szacunkiem, choć się Jej lękają.

Zaprawdę, musimy zawołać ze świętymi: „De Maria numquam satis!” – „O Maryi nigdy dosyć!” Maryję nie dosyć dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, kochano! Nie dość Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa!

Istotnie, trzeba powtórzyć za Duchem Świętym: „Omnis gloria eius filiae Regis ab intus” – „Cała chwała tej Córy królewskiej jest wewnątrz” (Ps 45,14). I zdaje się, jakoby wszystka chwała zewnętrzna, o jaką współubiegają się dla Niej niebiosa i ziemia, była niczym w porównaniu z chwałą, którą Stwórca wewnętrznie Ją przyozdabia, a która ukryta jest przed marnymi stworzeniami, niezdolnymi wniknąć w „Tajemnicę nad tajemnicami” Króla.

Zaprawdę, trzeba zawołać z Apostołem: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć (1 Kor 2,9) – tak niepojęte są piękności, wspaniałości i doskonałości Maryi, tego Cudu nad cudami, doskonałości łaski, natury i wiekuistej chwały. Jeśli chcesz pojąć Matkę – mówi św. Eucheriusz – pojmij Syna, gdyż jest Ona godną

Matką Boga. Lecz tu niech zamilkną wszelkie usta….

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

38 odpowiedzi na „Ks. Piotr Glas: Droga Krzyżowa z Matką Bożą z La Salette – rekolekcje jasnogórskie dla Bractwa Królowej Polski

 1. Sylwia pisze:

  Kochanie chciałam się z wami podzielić Dobrą Nowiną – dziś byłam na badaniu okazało się że Pan Bóg uleczył mnie z Kamicy Nerkowej , z którą się borykałam już jakiś czas – Nerki są czyste ! 🙂 🙂
  I wierzę że Pan Bóg również będzie działał w moich innych chorych miejscach . Mimo Wszystko jestem szczęśliwa , Chwała Panu Najwyższemu ! ❤ ❤ <3.

 2. Paweł pisze:

  DZIĘKCZYNNY HYMN
  (Św. Bonawentura)

  Ciebie, Matkę Bożą chwalimy – Ciebie, Maryjo, Niepokalaną Dziewicę wyznawamy.
  Tobie Wiecznego Ojca Oblubienicy – wszystka ziemia cześć oddaje.
  Tobie wszyscy Aniołowie i Archaniołowie – Tobie Trony i Księstwa wiernie posługują.
  Tobie wszystkie Mocarstwa i wszystkie Potęgi niebios – i wszystkie Państwa są posłuszne.
  Tobie wszystkie chóry – przed Tobą Cherubiny i Serafiny z radością stoją.
  Tobie wszystkie duchy anielskie – głosem nieustannym śpiewają.
  Święta, Święta, Święta, Maryjo Boża Rodzicielko, Matko Dziewico Niepokalana.
  Pełne są niebiosa i ziemia – majestatu chwały Owocu żywota Twego.
  Ciebie chwalebny chór Apostołów – swego Stworzyciela Matkę wysławia.
  Ciebie błogosławionych Męczenników poczet świetny – Chrystusową Rodzicielkę wychwala.
  Ciebie chwalebne Wyznawców zastępy – Przybytkiem Trójcy Świętej opowiadają.
  Ciebie świętych Dziewic grono – jako przykład pokory i słodkiego dziewictwa ogłasza.
  Tobie wszystek dwór niebieski – jako swojej Królowej cześć niesie.
  Ciebie na całym świecie Kościół święty wzywając pomocy – rozsławia jako Matkę Bożego Majestatu.
  Ciebie, jako czcigodną i prawdziwą Króla niebieskiego Rodzicielkę – świętą oraz słodką i litościwą uwielbia.
  Tyś Aniołów Panią – Tyś niebios Bramą.
  Tyś drabiną do chwały Królestwa niebieskiego – Tyś przybytkiem i arką dobroci i łaski.
  Tyś źródłem miłosierdzia – Tyś oblubienicą i Matką przedziwnego Króla.
  Tyś Kościołem i świątynią Ducha Świętego – całej Trójcy Przenajświętszej przezacną Stolicą.
  Tyś Pośredniczką między Bogiem a ludźmi – Tyś ukochaniem śmiertelnych.
  Tyś Wspomożycielką walczących – Orędowniczką ubogich, miłosierdziem i ucieczką grzeszników.
  Tyś Szafarką Łask Bożych – postrachem i tarczą na odpędzanie szatanów i pychy.
  Tyś Panią świętą, nieba Królową – po Bogu jedyną naszą nadzieją.
  Ty zbawiasz Ciebie wzywających, przywodzisz do przystani żeglujących – jesteś pociechą nędznym i ucieczką ginącym.
  Tyś Matką wszystkich błogosławionych, weselem zupełnym po Bogu – wszystkich mieszkańców nieba rozkoszą.
  Tyś Wspomożycielką sprawiedliwych, Zgromadzicielką błąkających się – obietnicą Patriarchów.
  Tyś spełnieniem przepowiedni Proroków, oświeceniem i Nauczycielką Apostołów – Mistrzynią Ewangelistów.
  Tyś męstwem Męczenników – wizerunkiem Wyznawców – czcią i radością Dziewic.
  Tyś dla wybawienia człowieka z raju wygnanego – w żywot swój przyjęła Syna Bożego.
  Przez Ciebie po zwalczeniu nieprzyjaciela duszy – otworzone jest wiernym królestwo niebieskie.
  Ty z Synem Twoim siedzisz – na prawicy Boga Ojca.
  Ty się przyczyniaj za nami do Niego, o Dziewico Maryjo – ponieważ wierzymy, że On ma przyjść nas sądzić.
  Ciebie zatem prosimy, wspomóż nas, Twoje sługi – którzy najdroższą Krwią Syna Twego jesteśmy odkupieni.
  Spraw, o litościwa Dziewico, abyś nas do wiekuistej chwały – z Twoimi świętymi domieścić raczyła.
  Zbawże lud Twój, Pani – abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Syna Twego.
  A rządź nami i zachowaj nas – ku żywotowi wiecznemu.
  Na każdy dzień, o Matko – Ciebie pozdrawiamy.
  I chcemy Cię chwalić po wszystką wieczność – sercem i głosem.
  Raczże nas, o słodka Maryjo – teraz i zawsze od grzechów bronić.
  O litościwa Pani – zmiłuj się nad nami, zmiłuj.
  Niech wielkie Twoje miłosierdzie będzie z nami – bo w Tobie, o Dziewico Maryjo, ufność pokładamy.
  W Tobie, o słodka Maryjo, nadzieję pokładamy – brońże nas na wieki.
  Tobie, o Matko Boża, przystoi sława – Tobie przynależy panowanie, Tobie moc i chwała na wieki wieków. Amen.

  [Za: MODLITEWNIK JASNOGÓRSKI „Uwielbia dusza moja Pana”, str. 680-684; modlitewnik ten opracował o. Konstancjusz Kunz, Definitor Generalny Zakonu Paulinów; wydał Instytut Prasy i Wydawnictw NOVUM – Warszawa 1990; „za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, L.864, dnia 17 kwietnia 1985, Ks. Bp Tadeusz Szwagrzyk – Wikariusz Generalny, O. Paweł Kosiak ZP – cenzor”]

 3. wobroniewiary pisze:

  Czy ktoś mógłby przetłumaczyć maila od kard. Burke
  Chodzi o jakiś skandal w Notre Dame:

  Scandal at Notre Dame University
  Dear Ewa,

  Has the world gone crazy?

  Sometimes I think it has. Do you?

  And this is one of those times.

  On May 15th, one of the foremost Catholic universities in America, Notre Dame, is set to award Vice-President Joseph Biden with the Laetare Medal. This award is given „in recognition for outstanding service to the Church and society.”

  There is, however, one very serious problem: Vice President Biden is adamantly pro-abortion and is publicly in favor of same-sex marriage. Both of these positions are directly contrary to the teachings of the Catholic Church and to natural moral law.

  For this reason, Bishop Kevin Rhoades, the local ordinary, has issued an official statement regarding this scandalous situation, reiterating the teachings of the Holy Catholic Church on this matter.

  In a recent interview, His Eminence Raymond Cardinal Burke comments on this confusing and scandalous situation. He also commends Bishop Rhoades for standing up for the Truth!

  Please click here to read Cardinal Burke’s comments regarding the scandal at Notre Dame.

  I also invite you to send a message of support to Bishop Kevin Rhoades to encourage him in his fight against scandal and error.

  May God bless you and all of your loved ones!

  Sincerely yours in Christ,

  • mama adopcyjna pisze:

   W skrocie: skandal na amerykanskim uniwersytecie Notre Dame: wladze uczelni podjely decyzje o przyznaniu odznaczenia wice prezydentowi Josephowi Bidenowi w uznaniu za wybitna sluzbe na rzecz Kosciola i spoleczenstwa. Uroczystosc wreczenia zaplanowano na 15 maja br. Problem w tym, ze J Biden jest zwolennikiem legalizacji aborcji i malzenstw homoseksualnych. Lokalny biskup K Rhoades wydal stanowisko w tej sprawie przypominajace jakie jest stanowisko Kosciola w tych kwestiach. Kardynal Burke go wspiera i zacheca Amerykanow do skladania pisemnych wyrazow solidarnosci z biskupem i wsparcia modlitewnego.

   • mama adopcyjna pisze:

    P. S. Notre Dame to jedna z najslawniejszych katolickich uczelni w Ameryce.

    • mama adopcyjna pisze:

     P. S. Nr 2: tzn oczywiscie kardynal kieruje te swoja prosbe nie tylko Amerykanow, ale tez do kazdego adresata jego listu.

   • wobroniewiary pisze:

    Bardzo dziękuję ❤

    • mama adopcyjna pisze:

     Ja tak na szybko strescilam, bo jak zwykle z komorki zagladam tu na chwile, a do tego dzieci skacza mi po glowie 😀 Dokladnie, slowo w slowo, zamierzalam jak pojda spac, ale widze, ze juz Pawel to zrobil 🙂

  • Paweł pisze:

   „Skandal na Uniwersytecie Notre Dame
   Droga Ewo,

   Czy świat [już] oszalał?

   Czasami myślę, że tak. Czy Ty także?

   A oto jeden z takich przypadków.

   W dniu 15 maja jeden z głównych katolickich uniwersytetów w Ameryce, Uniwersytet Notre Dame, zamierza uhonorować wiceprezydenta Josepha Bidena medalem „Laetare”. Wyróżnienie to jest przyznawane „w uznaniu dla wybitnej służby na rzecz Kościoła i społeczeństwa”.

   Istnieje tu jednak pewien bardzo poważny problem. Wiceprezydent Biden jest nieubłaganym zwolennikiem aborcji i publicznie popiera „małżeństwa” homoseksualne. Oba te [jego] stanowiska są wprost przeciwne nauczaniu Kościoła katolickiego i naturalnemu prawu moralnemu.

   Z tego powodu biskup Kevin Rhoades, ordynariusz miejscowy, wydał oficjalne oświadczenie na temat tej skandalicznej sytuacji, przypominając nauczanie świętego Kościoła katolickiego w tej dziedzinie.

   W swoim niedawnym wywiadzie Jego Eminencja kardynał Raymond Burke skomentował tę rodzącą zamieszanie i gorszącą sytuację. On również poleca biskupowi Rhoadesowi, aby stanął w obronie Prawdy!

   Proszę kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarz kardynała Burke odnośnie do skandalu na Uniwersytecie Notre Dame.

   Zapraszam Cię również do wysłania listu poparcia do biskupa Kevina Rhoadesa, aby dodać mu odwagi w jego walce przeciwko zgorszeniu i błędowi.

   Niech Bóg błogosławi Ciebie i wszystkich Twoich bliskich!

   Z pozdrowieniami w Chrystusie,”

  • Maggie pisze:

   Skandal na Uniwersytecie Notre Dame.
   Droga Ewo,
   Czy świat nie zwariował? Czasami myślę, że tak. Czy Ty również?
   Teraz jest jedna z takich chwil.
   15 Maja, jeden z czołowych Katolicki, uniwersytetów w Ameryce, Notre Dame, przygotowany jest do odznaczenia Vice Prezydenta Joseph Biden medalem Laeteral. Jest to odznaczenie przyznawane za wybitną służbę Kościołowi i społeczeństwu.

   Jest jednak jeden poważny problem, Vce Prezydent Biden jest zatwardziale/nieugięcie za aborcją i rozgłosem na rzecz tej samej płci małżeństw. Oba stanowiska są bezpośrednio przeciwstawne/sprzeczne nauczaniu Kościoła Katolickiego i naturalnego moralnego prawa.

   Z tego powodu, biskup Kevin Rhoades, lokalny ordynariusz, wydał oficjalne oświadczenie dotyczące tej skandalicznej sytuacji, powtarzając nauczanieŚwiętego Katolickiego Kościoła w tej materii.

   W ostatnim wywiadzie, Jego Eminencja Raymond Kardynał Burke komentuje żenującą i skandaliczną sytuację. Również poleca on Biskupowi Rhoades obstawanie przy Prawdzie!

   Proszę cyknij/kliknij tutaj aby przeczytać komentarz Kardynała Burke, dotyczący skandalu Notre Dame.

   Zapraszam Ciebie również, abyś wysłała wiadomość wspierającą do biskupa Rhoades, by zachęcić go w jego walce ze skandalem i błędem.

   Niech Bóg błogosławi Ciebie i wszystkich Twoich bliskich.

   Szczerze twój w Chrystusie,

  • beat pisze:

   Od dluzszego czasu rozpowszechniam oredzia Vassuli ,Mari Valtorty
   i wchodzilam na rozne strony internetowe aby znalesc kontakty linki adresy ! Bog prosil wierzacych o przekazywanie tych Dziel Boga wszystkim a szczegolnie niewierzacym!
   wchodzilam nawet na bardzo ciemne strony! ale nie balam sie bo Bog mial mnie pod opieka!
   Rozeznawalam w czym tkwi problem ich niewiary i ich zapuszczania sie w ezo czary czy magie jest on problem zlozony ateizm ,gender, feminizm ,poganstwo laczy ich nienawisc do tego co swiete religijne katolickie prawe! sa to ludzie ,organizacje cale sieci lewicowe korporacje szczelnie zorganizowane jestem w szoku! Jak szatan dzialal i budowal te struktury! i zwiodl wiele ludzi niewierzacych .Podam pare stron internetowych ktore promuja pod haslami rownosci rownouprawnienia nawet szkoly przedszkola sa zainfekowana ta ideologia zniewolonych grup organizacji multikulti .Najwiecej szkod wyrzadzaja studia Religioznawstwo kultura i sztuka ochrona srodowiska zieloni ! natura itcet.Zachod Unia Europejska Ameryka wspomagaja finansowo te szkodliwe organizacje skodliwe dla naszej wiary religi czy teraz dla rzadzacych dla rodzin! Pseudo psychologia oparta na parapsychologi nawet niepelnosprawni czy domy starcow sa w ich rekach…
   Polska jest podzielona tak jak Bog powiedzial ze Bedzie oddzielal kozly od owieczek jeden pojdze na prawo a drugi na lewo.
   …. (edycja linków)

   wspieraja ich:
   (edycja linków)

   Jest to smutne ale prawdziwe Obodz Sie Polsko!
   Z Bogiem Beat
   Ps sa jeszcze grupy ktore sa w sieci cz magi gotyku
   (edycja)

   trzeba sie za nich modlic

 4. Witek pisze:

  Wzruszył mnie ten wpis o Maryi….

  • wobroniewiary pisze:

   A to „tylko traktat” wykpiwany przez zwolenników MBM bo nie jest „ksiegą prawdy”

   Ponoć ks. Glas jest przereklamowany, w kółko o tym samym gada i jeszcze śmie krytykować MBM a nasza „durna strona” zamieszcza takie głupie wypociny…

   Tu trzeba modlitw przebłagalnych i codziennej lektury Traktatu” św. Ludwika

 5. Aga pisze:

  Czy orientujecie się gdzie można zakupić Traktat św. Ludwika ?

  • Jola pisze:

   Byłam uczestnikiem rekolekcji z o.Piotrem i miałam możliwość zakupić książkę,a także wiele innych pozycji,polecam wydawnictwo Montfort w Częstochowej
   http://swiety-montfort.pl/ksiegarnia-montfortanska

  • Marakuja pisze:

   Aga tu masz link do pdf. A kupić go można w każdej katolickiej księgarni czy to w necie, czy w realu. Najlepiej w realu, bo są różne wydania i sobie pooglądaj, które chcesz. Ja swój Traktat od tygodnia szukam w domu i nie mogę znaleźć.. jutro kupię sobie nowy, inne wydanie 🙂

   http://louisgrignion.pl/traktat-o-prawdziwym-nabozenstwie-do-najswietszej-maryi-panny.html

   Są jeszcze inne książki św. Ludwika de Monfort, na tym linku wszystkie dostępne powinny być. W „Modlitwie Płomiennej” św. Ludwik napisał niesamowite proroctwo na obecne czasy: ” Czyż nie znajdzie się żaden święty Michał, który by zwołał swych braci w gorliwości o Twoją chwałę? Quis ut Deus? Któż jak Bóg? Ach. pozwól, Panie, abym mógł wszędzie wołać: Pali się! Pali się! Na ratunek! Pożar wybuchnął w Domu Bożym! Pożar w duszach ludzkich. Pożar ogarnął nawet przybytki Pańskie! Na ratunek! Na ratunek naszego uśmierconego brata! Na ratunek naszych zabijanych dzieci! Na ratunek naszego dobrego ojca ginącego pod ciosami sztyletu!…”

 6. Marakuja pisze:

  „Liturgia jak spektakl”
  Prefekt Kongregacji Kultu Bożego kard. Robert Sarah zaproponował papieżowi wprowadzenie zakazu robienia zdjęć w kościele podczas Mszy. „Jeśli chcemy odzyskać prawdziwą liturgię, papież ma władzę, by przegonić fotografów sprzed ołtarza”- podkreślił purpurat.

  „Przekształciliśmy liturgię w spektakl”- oświadczył cytowany przez agencję Ansa kardynał z Gwinei. Duchowny poinformował, że kilka dni wcześniej rozmawiał z papieżem Franciszkiem i przedstawił mu tę propozycję.

  Podczas publicznego spotkania w Rzymie kardynał Sarah skrytykował księży, którzy – jak mówił – „przy ołtarzu poruszają się jak prezenterzy telewizyjni”. „Najświętszy Sakrament został w niewytłumaczalny sposób zdegradowany” – zauważył watykański hierarcha, odnosząc się do nierzadkich przypadków umieszczania w świątyniach tabernakulum w „podrzędnym miejscu”.

  Z uwagami kardynała Saraha zgadza się m. in. amerykański kardynał Raymond Leo Burke, patron Zakonu Maltańskiego. Jego zdaniem liturgia została „zdeformowana na rzecz kreatywności”. Kardynał Burke podkreślił, że kapłan musi mieć zawsze świadomość, że działał jako swego rodzaju „administrator” Bożego zbawczego działania. „Chrystus jest bohaterem, a nie kapłan” – przypomniał hierarcha.

  Read more: http://www.pch24.pl/liturgia-jak-spektakl–kardynal-sarah-chce-zakazu-robienia-zdjec-podczas-mszy,42427,i.html#ixzz45B9Ah5cn

 7. Wiesław Migas pisze:

  W sobotę 9.04.2016r. Jadę do – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w Krakowie, ze Wspólnotom ,, Misericordia,, na dzień skupienia od godziny 9 do 16. Złoże na Ołtarzu Miłosierdzia Bożego podczas Mszy Św. modlitwy, które będziemy zanosić do Trójcy Przenajświętszej Jedynego Ojca Miłosiernego, przez zasługi Jezusa Chrystusa Ofiary doskonałej. W intencjach – WOWiT, czytelników i ich rodzin Proszę piszcie intencje jakie macie.

  W ramach obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Jubileuszu Miłosierdzia dla Ewangelizatorów “Misja: Miłosierdzie”, który odbędzie się w dniach 22-23.04.2016 r. w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile.

  Przez dwa dni chcemy wspólnie stawać w zamyśleniu nad Doświadczeniem Miłosierdzia i Posługą Miłosierdzia. Będzie to czas wspólnej modlitwy, słuchania Słowa Bożego i uczenia się na doświadczeniach innych. Głównymi mówcami “Misji: Miłosierdzie” będą bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz bp Sandy Millar, emerytowany biskup Londynu i twórca Alpha.

  Organizatorem wydarzenia jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP przy współpracy z Alpha Polska.

  Aby wziąć udział w “Misja: Miłosierdzie” należy zgłosić swoja obecność przez formularz bit.ly/MisjaMilosierdzie.

  Na Państwa pytania związane z organizacją “Misja: Miłosierdzie” odpowie:
  Magdalena Kula
  m.kula@alphapolska.org
  +48 509 820 970

  facebook.com/misjamilosierdzie

  • Lucyna pisze:

   Bardzo proszę o modlitwę w intencji Piotra,by zdał egzamin na prawo jazdy.A także za Terenię by wyzdrowiała z depresji.

  • Marian pisze:

   Bardzo proszę o modlitwę , w wiadomych Panu Bogu intencjach , za moich najbliższych i za mnie , jest mi bardzo ciężko . Bóg zapłać .

 8. Aga pisze:

  Dziękuję bardzo za linki 🙂

 9. an m pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę

 10. Kamuc73 pisze:

  Prosze o modlitwe za moje corki Darie i Niki o ich uzdrowienie i uwolnienie..o dobra droge zycia dla nich.Dla mnie :dziekuje za laske nawrocenia
  Bog zaplac!

 11. wobroniewiary pisze:

  Ależ ten o. Paulin ma cudowny głos. Jego wykonanie pieśni…..
  Co piątek będę słuchać tej Drogi Krzyżowej 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s