Chrzest Polski jako pierwszy Akt Intronizacji Boga w Narodzie

Chrzest Polski jako pierwszy Akt Intronizacji Boga w Narodzie

zdj. 2Rok 966 jest nam znany już od szkoły podstawowej. W tym roku dokonało się wydarzenie, które na wieki zadecydowało o losach Narodu Polskiego. Władca Polski, Mieszko I, przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową ze wszystkimi konsekwencjami tego aktu. Naród Polski przyjął chrzest w Imię Trójcy Świętej. Niestety nie istnieją źródła historyczne, które opisywały by to wydarzenie bądź podawały informację, gdzie ten doniosły akt miał miejsce. W 1018 r. kronikarz Thietmar pochwalił Mieszka I za roztropność i przyjęcie chrześcijaństwa. Jednakże praktycznie cała wiedza na temat przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa znajduje się w kronikach Galla Anonima: Gdy zaś on przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański [tj. porzuci to, co było w zwyczaju, dotychczasowe siedem żon] i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej dzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli acz pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przyszedł na łono Matki Kościoła. Pierwszy więc książę Polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony, a dla sławy jego chwały i zdolności wystarczy jeśli powiemy, że światłość niebieska owijała królestwo polskie.

Nie było to łatwe wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że Polanie byli ludnością wyznającą pogańskie wierzenia. Źródła historyczne podają, że były to najprawdopodobniej różne wierzenia monoteistyczne, jednakże w wielu kwestiach daleko odbiegające od chrześcijaństwa. W Rugii, kraju słowiańskiego plemienia Ranów, czczono boga Świętowita, a w okolicach Szczecina – Trzygłowa (według niektórych badaczy postać Trzygłowa powstała pod wpływem chrześcijaństwa i odnosiła się do Trójcy Świętej).

Imię Świętowit – mylnie później przez kronikarzy przekształcone na Światowid – oznaczało „bóg który jest mocny”. Współcześnie coraz częściej można zetknąć się z powrotem staropogańskich wierzeń, zwłaszcza z kultem Światowida. Spotkałam się nawet z opiniami, że istnieją ruchy, które kibicują odradzaniu się staropogańskich wierzeń w celu sprowadzenia chrześcijaństwa do jednej z wielu religii.

W dawnych pogańskich wierzeniach nie były znane tematy walki duchowej, piekła i złych duchów. Rzeczywistość duchową postrzegano głównie jako walkę dobrego boga ze złym bogiem. Bóg pogański nie interesował się ludźmi. To ludzie na skutek ofiar i obietnic składanych w momentach zagrożenia skłaniali swoich bogów do działania.

zdj 1 Chrzest Polski był bardzo radykalnym wydarzeniem, skutkującym odwróceniem się od pogaństwa i przyjęciem w całym Narodzie wiary w Jezusa Chrystusa, podporządkowując się jednocześnie wymogom tej wiary. Ludność zobowiązana więc była żyć zgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Władza i prawo w nowo narodzonej Polsce były podporządkowane duchowemu panowaniu Jezusa, który został uznany przez Naród tym, który dzierży władzę. Tak więc w 966 r. przez Chrzest dokonała się pierwsza Intronizacja Jezusa w Narodzie Polskim. Ze strony poświęconej Dziełu Intronizacji Jezusa Króla Polski www.intronizacja.pl zaczerpnęłam wyjaśnienie, czym jest Intronizacja: Pojęcie „intronizacja” (łac. „inthronizatio” wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla (W przypadku osoby Jezusa nie można mówić o ustanowieniu Króla przez ludzi ponieważ Pan Jezus został ustanowiony Królem przez Boga Ojca i człowiek nic tutaj dodać, ani ująć nie może) oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.

Ceremonia Intronizacji dotyczy także, i przede wszystkim, Pana Jezusa. Wyznajemy bowiem, że Jezus jest Królem Wszechświata, a więc Władcą nie tylko wszystkich ludzi i narodów, ale także Panem (Królem) całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Jest więc najwyższym i de facto jedynym Władcą: Królem królów i Panem panujących (por. Ap 19,16).

Dzisiaj Pan Bóg na nowo wzywa nasz Naród, aby uznał Go swym Królem. Wzywa go, aby powrócił na nowo pod Jego duchowe władztwo i uznał Prawo Boże nad sobą. Według objawień wielu mistyków, a w szczególności S.B. Rozalii Celakówny Polska jest Chrystusem Narodów. Z Polski ma wyjść iskra, która ma przygotować świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa (por. Dz 1732). Największą tragedią, jaka wydarzyła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, był fakt rozdziału państwa od Kościoła, bo stanowił rzeczywistą detronizację Boga w świecie publicznym. Konsekwencją tego jest laicyzacja państwa i ustalanie praw sprzecznych z prawami Dekalogu. Boga zepchnięto na margines i pozostawiono indywidualnej sprawie serca jednostki. Dzisiaj dyskutuje się nad tym, które dziecko można zabić, a które, nie powołując się na prawa kobiet. Posłużę się tutaj świadectwem Gianny Jessen – młodej kobiety, która przeżyła aborcję. Dzisiaj walczy z tą ukrytą machiną holokaustu. Na jednej ze swoich konferencji powiedziała: Mówi się o prawach kobiet. A gdzie były moje prawa jak mnie mordowano?

Dzisiaj, po 1050 latach od przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa, Pan Bóg woła do naszego Narodu: Polsko wracaj do Boga! Mamy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. W Tym szczególnym Jubileuszu zbiega się rocznica Chrztu Polski oraz 19 listopada br. Akt Intronizacji Pana Jezusa w Narodzie Polskim. Jest to czas łaski i szansa na to, aby wrócić pod zwierzchność Boga, dając tym samym przykład światu. Nie ma lepszej drogi uczczenia 1050- lecia przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa jak ponowne podporządkowanie Bogu  wszystkich dziedzin życia w naszym Narodzie. Zakończę te publikację cennymi słowami kardynała Raymonda Burke, wzywając tym samym wszystkich, aby nie bali stać się wojownikami Chrystusa: Kościołowi potrzeba katolików, którzy nie uznają kompromisów. Nadszedł czas walki i mocnego świadectwa wiary w Chrystusa.
Nadesłała Anna Kuraś.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

37 odpowiedzi na „Chrzest Polski jako pierwszy Akt Intronizacji Boga w Narodzie

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Maggie pisze:

   O zdrowie dla Ks.Adama, aby znów prowadził i doprowadził owieczki, te dobre oraz błąkająco-brykające, do Chrystusa

  • Maggie pisze:

   O Polskę silną i żyjącą Chrystusem, w Chrystusie i z Chrystusem. Maryjo, Niepokalana, Najświętsza Mateczko, Królowo Polski przyczyń się za nami i módl się za nami Święta Boża Rodzicielko: abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych,

   Króluj nam Chryste!

 2. Bogumiła pisze:

  Za Ojczyznę naszą, o uzdrowienie księdza Adama, o dobre zdanie matury dla Dominika i zdrowie dla całej Rodziny. O błogosławieństwo na wszystkie nasze przedsięwzięcia.
  +++

 3. mc2 pisze:

  Przyzwolenie na złodziejstwo nadal trwa bo nikt nie krytykuje pod względem moralnym złodziei , nikt im nie nakazuje w ramach zadość uczynienia zwrócić to co zagrabili. I pod żadnym pozorem nie wolno osądzać .
  np. Policja rozbiła grupę włamywaczy którzy przy pomocy wirusów włamali i ukradli z kont 94 mln zł. Do tej chwili postawiono zarzuty 148 osobom i zapowiadają się dalsze aresztowania >
  http://fakty.interia.pl/polska/news-policja-rozbila-grupe-ktora-ukradla-z-kont-bankowych-ponad-9,nId,2185208

  Ale nie osądzajmy …. bo kimże my jesteśmy.

 4. robb pisze:

  proszę Was o informację ,będę dzisiaj na mszy św.Prowadził tę mszę będzie Teodor Knapczyk On tam będzie egzorcyzmował wodę i chyba sól .Wystarczy mieć taką wodę w butelce zamkniętą ??? sól w papierowej torebce??? Pytam całkiem poważnie i proszę piszcie intencje a ja je tam przedstawię Panu Bogu (choć On je i tak zna)

 5. A. pisze:

  Czemu nie protestujemy przeciwko przedstawieniu „Jesus Christ Superstar” ktore z pieniedzy podatnikow a jednym z organizatow jest Archidiecezja Poznanska ma sie odbyc za dwa dni z okazji rocznicy chrztu Polski?

 6. m-gosia pisze:

  O uzdrowienie ks.Adama. Za wszystkich Polaków w kraju i na obczyźnie.O miłość,wiarę i nadzieję dla podzielonego naszego narodu. Panie Boże błogosław naszej Ojczyźnie. Za zniewolonych oglądaczy telewizyjnych. O nawrócenie męża i syna oraz uzdrowienie relacji rodzinnych.Za wszystkich potrzebujących o uzdrowienie duszy i ciała. Bogu niech będą dzięki.

 7. Maggie pisze:

  Za wszystkich WOWIT’ów, ich prośby i potrzeby
  +++

 8. Janina pisze:

  O zdrowie dla Ks.Adama, za Adminow i czytelnikiw tej strony, o nawrocenie moich adzieci.

 9. robb pisze:

  Bogumiło proszę odczytaj e-maila,którego Ci wysłałem.Moi drodzy wszystkie te intencje zabieram do Pogórza dla Pana Jezusa.

 10. Czester pisze:

  Wszystkie intencje internautow,moje i calej mojej rodziny zgodne z
  WOLA BOZA I NASZA WIARA.

 11. AnnaSawa pisze:

  W 1050 rocznicę Chrztu Polski prosimy Cię Panie Boże o łaskę wylania Ducha Świętego na cały naród oraz na rodaków na obczyźnie. O odnowę naszego kraju pod panowaniem Chrystusa Króla Polski oraz Matki Bożej Królowej Polski. O nawrócenie wszystkich błądzących rodaków. O odbicie wszelkich nieprzyjacielskich ataków złego na nasz kraj i rodaków. O ochronę wszystkich Polaków zwłaszcza tych, którzy teraz mieszkają poza granicami kraju. Boże błogosław Prezydentowi i jego rodzinie, całemu rządowi, polskiemu kościołowi, wszystkim księżom, ojcom, braciom, siostrom zakonnym oraz nam wszystkim owieczkom.
  Panie Boże, Tobie powierzam moje wszystkie intencje z modlitw, o pokój ducha mego, proszę również o rozwój całkowitego zaufania Jezusowi we wszystkim, o wysłuchanie wszystkich intencji czytelników WOWIT i o zdrowie dla naszego ukochanego ks. Adama oraz błogosławieństwo zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim innym kapłanom jak i nam samym. Amen.
  Panie Boże -Trójco Święta, Matko Boża i Święty Józefie bądźcie uwielbieni po trzykroć. Amen.

 12. marysia1 pisze:

  Proszę ,przedstaw moje intencje Bogu.
  Dziękuję.

 13. Julia pisze:

  Szczęść Boze bardzo szanuje ta stronę , od 3- lat jestem tutaj codzień , pozwolę sobie napisać wiec pytanie do Was , czy moze ktos słyszał o Plantacji Banbusa ? boje sie żeby nie dała sie wykorzystać komuś na kasę , juz wpłaciła wpisowe i co miesiąc po 60 EUR , zyski po 12 latach . Boze chroń wszystkich przed oszustami . Dziekuje

  • Maggie pisze:

   Chyba bambusa? Podchodzę sceptycznie do takich ofert. Sprawdź co masz w kontrakcie i może sprawdź na giełdzie. 12 lat a czy masz dividenty choćby kwartalnie wpłacane na konto? Pomyśl o procentach np bankowych albo z innych inwestycji ze składania na konto ? czekanie na profit przez 12 lat … przecież to nie są tzw gwarantowane bony, których posiadacz otrzymuje określoną kwotę po tym jak się umowa kończy

  • mc2 pisze:

   No to wynika że w ciągu 12 lat wpłacisz 50 tyś złotych … A jakie masz gwarancje że odzyskasz pieniadze plus odsetki ? Kto jest gwarantem ? Jakiś fundusz założony roku temu ?
   Czy sądzisz że za 10 lat robocizna nadal będzie tania w krajach w których jest teraz tania ?
   I dlaczego zyski dopiero po 12 latach skoro bambus jest najszybciej rosnącą rośliną ?
   W Azji komuniści złapanym żołnierzom wiązali ręce , wkładali między dłonie kij bambusowy który wbijali w dół z wodą , po kilku dniach bambus zwiększał swoją objętość dwukrotnie , tak szybko rośnie … i miażdżył im bestialsko dłonie a ty masz i mieć zyski dopiero po 12 latach .

   • Maggie pisze:

    @mc2: chyba jesteśmy podobnego zdania, 12 lat to czasu szmat i nie ma tzw. dyvidend, odsetek … a widoczne tylko dojenie, za rzekomy profit w przyszłości – a potem się może „okazać”, że np pożar pożarł uprawiane połacie, a tym prowadzącym business, co szczęśliwie uciekli, zostały tylko na grzbiecie koszula i gacie .. więc i nie ma od kogo się domagać wypłaty …
    Ten bambus w ciągu 12 lat, zarośnie chyba cały świat i NIC nie będzie widać na horyzoncie, zwłaszcza gotówki na własnym koncie. Jak coś zbyt cudownie brzmi, chyba trzeba zamknąć przed „okazją” drzwi.

    Istnieją firmy tzw piramidki, wciągają tam do ich grona nowe osoby, jak w łańcuszkach i najlepiej się dzieje tym, co u góry bisnessu uplasowani, a reszta to dla nich i na nich pracuje/łoży składki, wpisowe, odpala % z zysku i dostaje kopsa lub po pysku – w razie czego złego.

    Kochana, Julio, może się mylę, ale osobiście nie angażowałabym się w takie przedsięwzięcie, zwłaszcza jeśli nie wiesz kto zakupi i w jakim celu ten bambus. Bambus ma róźne zastosowanie, ale jeśli nie jesteś wtajemniczona, jakie i z kim ma ten producent, niby to farmer, bambusa kontrakty .. to sprawa krucha. Po co komu inwestor/udziałowiec w odległej Polsce? Czy znane są imiona zarządu, prezesa, oraz gdzie bambus tj jaki obszar porasta i do kogo ziemia należy i jakie są zbiory i zysk ze zbioru itp?

  • alutka pisze:

   Mnie osobiście to przypomina oszukańczy prodecer z polisolokatami

 14. robb pisze:

  Wróciłem z Pogórza ,wszystkie Wasze intencję i moją jedną zawiozłem i przekazałem Panu Bogu.ojciec Teodor Knapczyk egzorcyzmował wodę i sól ,miałem jedno i drugie ze sobą,pytam poważnie w jaki sposób można to wykorzystać???ps jeżeli ktoś z Was też tam był to, to co się stało kiedy ojciec Teodor wezwał Ducha Świętego by zstąpił chyba daje do myślenia i potężnie wzmocni wiarę takich jak ja niedowiarków.

 15. robb pisze:

  Czy ktoś z Was słuchał przepięknych rekolekcji o.Tomasza Nowaka pt” Przebudzenie Emmanuela? na cd trzy płytki.Przepiękne.

 16. Czester pisze:

  Robb , Bog zaplac!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s