Opis męczarni i katuszy, jakich Święty Andrzej Bobola zaznał z rąk oprawców

Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski

Święty Andrzej Bobola

(…) 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył w 1613 r. śluby proste.
(…) W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około 30 kilometrów. Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. „Tak”, padła odpowiedź, „moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku.

Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku św. Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie jest w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby świeżo zmarłego człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, a potem rozbiory przerwały te starania. Ponownie Andrzej miał ukazać się w Wilnie w 1819 r. dominikaninowi, o. Korzenieckiemu, któremu przepowiedział wskrzeszenie Polski (będącej wówczas pod zaborami) i to, że zostanie jej patronem. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.
W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano przełożenia relikwii. W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego. W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu do kaplicy Św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu. 17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta).

W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. Przejazd relikwii specjalnym pociągiem przez Lublianę, Budapeszt do Polski, a następnie przez wiele polskich miast (w tym Kraków, Poznań, Łódź aż do Warszawy) był wielkim wydarzeniem. W każdym mieście na trasie organizowano uroczystości z oddaniem czci świętemu Męczennikowi. W Warszawie, po powitaniu w katedrze, relikwie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy jezuitów przy ul. Rakowieckiej. W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście, w czasie pożaru tegoż kościoła przeniesiono trumnę do dominikańskiego kościoła św. Jacka, by w roku 1945 przenieść je ponownie do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. Tam do dnia dzisiejszego doznają czci w nowo wybudowanym kościele św. Andrzeja Boboli, podniesionym do rangi narodowego sanktuarium. Warto jeszcze dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci Pius XII wydał osobną encyklikę (16 V 1957) ku czci św. Andrzeja, wychwalając wielkiego Męczennika.

20 czerwca 1938 roku – Przeniesienie relikwii św. Andrzeja Boboli z katedry św. Jana do kaplicy OO. Jezuitów. Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wynoszą trumnę z relikwiami z katedry św. Jana

W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r. Święty jest także patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.
W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „Opis męczarni i katuszy, jakich Święty Andrzej Bobola zaznał z rąk oprawców

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • leszek pisze:

   Św. Andrzeju, mój patronie z bierzmowania, wstawiaj się za mną, abym wytrwał. Przez Maryję i w Maryi wszelka nadzieja.

 2. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "ŚWIADECTWO" cz. IV Niedz. 21.02.1988, godz. 8.00

  † Drogą Mojej Matki cię prowadzę, dlatego twoim cierpieniem jest cierpienie innych, a szczególnie tych, których kochasz najbardziej oraz osamotnienie wytworzone Moją tajemnicą w tobie. I będzie rosło – bolesną matką wszak jesteś.

  Ga 6, 17 "Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa".

 3. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "ŚWIADECTWO" cz. IV pon. 22.02.1988, godz. 9.30

  – Jezu, proszę Cię o wielki ból współofiarowania.
  † A nie będziesz się pysznić?
  – Nie chcę się pysznić. Pragnę cichości serca i zapomnienia o sobie. Ucz mnie tego, nie pozwól…
  † Moja Matka będzie cię uczyć. Ona jako Człowiek była Mistrzynią tego. Błogosławię cię na tą drogę właśnie. Wybrałem ją dla ciebie i jest twoim powołaniem.

 4. wobroniewiary pisze:

  LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże; zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami ,
  Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,módl się za nami,
  Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,módl się za nami,
  Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, powołany przez Boga do złączenia rozdzielonych braci, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami,
  Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa, módl się za nami,
  Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga,
  Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej wiary, uproś nam u Boga,
  Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga,
  Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga,
  Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali,
  uproś nam u Boga
  Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga,
  Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
  Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, uproś nam u Boga,
  Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  – Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
  – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:
  Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, spraw abyśmy gorliwie współpracowali
  z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  http://marylka57.blogspot.com/2014/05/litania-do-sw-andrzeja-boboli.html

 5. Ania pisze:

  Warszawa: uroczystości w sanktuarium św. Andrzeja Boboli
  Dziś obchodzimy uroczystość św. Andrzeja Boboli – patrona Polski i archidiecezji warszawskiej. Główne obchody odbędą się sanktuarium narodowym św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie. Tam sprawowana będzie uroczysta Eucharystia.

  Św. Andrzej Bobola jest czwartym patronem Polski. Już od wieków naszej ojczyźnie patronują męczennicy – święci biskupi: Wojciech i Stanisław oraz jezuicki zakonnik św. Stanisław Kostka.

  Św. Andrzej Bobola jest uznawany za patrona ładu związanego z jednością zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. Wcześniej – decyzją Stolicy Apostolskiej z 1992 roku –został on ustanowiony głównym patronem metropolii warszawskiej.

  Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa w „Rozmowach niedokończonych” na antenie TN Trwam przypomniała, że św. Andrzej Bobola poniósł męczeńską śmierć.

  – Jego okrutna droga zaczyna się w Janowie Poleskim, gdzie zostaje zamęczony. Pius XII w swojej Encyklice zwrócił uwagę, że jest to jedno z największych męczeństw. Poddany zostaje najokrutniejszym torturom, które trwają dwie godziny. Po torturach zostaje zamęczony. Przez cały czas nie wypiera się wiary, a wręcz przeciwnie nawraca Kozaków. Mówi by nawrócili się na wiarę prawdziwą, żeby ją uznali co doprowadza ich do jeszcze większej pasji, do jeszcze większego rozwścieczenia i do zadawania mu coraz bardziej wymyślnych tortur – powiedziała dr Joanna Wieliczka-Szarkowa.

  Andrzej Bobola został beatyfikowany w 1853 r. przez papieża Piusa IX, a kanonizacji dokonał papież Pius XI w 1938 roku. Tego samego roku jego relikwie zostały sprowadzone z Rzymu do Polski, gdzie zostały złożone pod ołtarzem w kościele księży jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

  Czwartym patronem Polski św. Andrzej Bobola został ogłoszony 16 maja 2002 r.
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/warszawa-uroczystosci-w-sanktuarium-sw-andrzeja-boboli/

 6. Bogumiła pisze:

  Dziś odpust w mojej parafii a ja nawet na Mszę Świętą pójść nie mogę. ;-(
  Jezu przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli proszę o szczerą i dobrą spowiedź generalną dla mojego syna.

 7. Czester pisze:

  +++

 8. Pingback: Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s