Deklaracja lekarzy na Jasnej Górze: uznajemy pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim!

Dwie kamienne tablice ze zobowiązaniem lekarzy do „wierności własnemu, chrześcijańskiemu sumieniu” oraz zwój zawierający 3 tys. podpisów złożyli na Jasnej Górze uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki służby zdrowia.

„Ludzkie ciało i życie, będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci”

Deklaracja wiary 1
Sześciopunktowa „Deklaracja Wiary Lekarzy” – jako wotum wdzięczności za kanonizację  Jana Pawła II, to pomysł Wandy Półtawskiej, lekarza i wieloletniej przyjaciółki Karola Wojtyły, późniejszego papieża.

W deklaracji lekarze i studenci medycy zobowiązują do wierności własnemu, chrześcijańskiemu sumieniu, które ma pierwszeństwo przed prawem stanowionym. Wotum medyków w duchowej stolicy Polski to odpowiedź na opublikowanie pod koniec zeszłego roku przez Komitet Bioetyki PAN stanowiska w sprawie granic powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia przy odmowie udzielania świadczeń medycznych. Zdaniem komitetu lekarze tej klauzuli nadużywają, stawiając własne sumienie przed prawem pacjenta wynikającym z ustaw.

Tymczasem wyryta w kamieniu deklaracja głosi, że „ludzkie ciało i życie, będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci”. Podpisy pod deklaracją były zbierane przez internet, jak również podczas jasnogórskiego spotkania służby zdrowia. „Jakże inaczej moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność jak nie przez jasne, otwarte przyznanie się do Jego nauki – do nauczania Kościoła katolickiego” – napisała Wanda Półtawska w apelu o podpisanie deklaracji. Sama inicjatorka, ze względu na zły stan zdrowia, nie mogła być na sobotniej pielgrzymce na Jasnej Górze.

Lekarz, który idzie do szpitala, nie może być tym, który przykłada ręki do zabójstwa – szóste: „nie zabijaj”. Farmaceuta, który sprzedaje leki, nie może radzić, żeby kupować leki antykoncepcyjne. Chcemy się kierować sumieniem, chcemy jasno i wyraźnie mówić – ja tego zrobić nie mogę – mówił bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski. – Deklaracja wiary to jest wyznanie, że jestem człowiekiem wiary, który kieruje się pewną hierarchią wartości, według tej hierarchii chce ten pracownik żyć. I ma prawo, zgodnie z aktualnymi przepisami europejskimi i krajowymi, odmówić pewnych czynności, nawet gdyby to kosztowało go, że będzie musiał zmienić pracę czy inne konsekwencje ponieść – nie wolno nam uczestniczyć w złu. To jest na pewno pierwszy krok, nie wszyscy będą tak odważni, by przyjąć taką deklarację, ale to, że zebraliśmy tak dużą liczbę podpisów, świadczy, że nie jest tak źle w służbie zdrowia, że są ludzie, na których możemy się opierać i z których możemy brać przykład – dodawał biskup.

Kamienne tablice z „Deklaracją Wiary Lekarzy” zostały złożone podczas
Mszy św. przed szczytem.

Deklaracja wiaryDeklaracja Wiary Lekarzy katolickich i studentów medycyny
w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej

Nam – lekarzom – powierzono strzec życie ludzkie od jego początku…

1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój.

2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne: – ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca, – moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.

3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” – powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim.

4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.

5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim – aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji, – potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała.

6. UWAŻAM, że – nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Deklaracja lekarzy na Jasnej Górze: uznajemy pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim!

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa za rodziny i opiekę, polecana przez papieża Leona XIII

  O Boże dobroci i miłosierdzia! Twojej wszechwładnej opiece polecamy dom nasz, rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.

  Najświętszy Odkupicielu, Jezu Chryste! Przez miłość, dla której stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, przez miłosierdzie, dla którego za nas na krzyżu umarłeś, prosimy Cię, błogosław domowi, rodzinie i domownikom naszym. Zachowaj nas od wszelkiego złego i od zasadzek ludzkich i szatańskich; strzeż nas przed piorunami, gradem, niebezpieczeństwem ognia, powodzią i złą pogodą; zachowaj nas od gniewu Twego, od nienawiści i złych zamiarów nieprzyjaciół naszych, od zarazy, głodu i wojny. Nie dopuść, aby kto z nas umarł bez Sakramentów Świętych. Daj nam błogosławieństwo Swoje, abyśmy stale wyznawali wiarę naszą, która nas do uświęcenia prowadzi; byśmy w smutkach i cierpieniach zachowali nadzieję, czyniąc stale postępy w miłości Twojej i bliźniego.

  O Jezu, błogosław nam i strzeż nas!

  O Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, błogosław nam i strzeż nas przed złym duchem; prowadź nas macierzyńską Swą ręką przez ten padół płaczu; pojednaj nas ze Swym Synem i Jemu nas polecaj, abyśmy Jego obietnic godnymi się stali.

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze.

  Święty Michale, broń nas przed wszelką złością piekła!
  Święty Gabrielu, daj nam poznać świętą wolę Bożą!
  Święty Rafale, zachowaj nas od chorób i niebezpieczeństw życia!
  Święci Aniołowie Stróżowie, utrzymujcie nas dniem i nocą na drodze zbawienia!
  Święci Patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga!
  Błogosław domom naszym, Boże, Ojcze, któryś nas stworzył, Ty, Boże Synu, któryś za nas na krzyżu cierpiał, i Ty Duchu Święty, któryś nas na Chrzcie uświęcił. Niech Trójca Przenajświętsza strzeże ciała naszego, oczyszcza duszę naszą, kieruje sercem naszym i doprowadzi nas do żywota wiecznego.

  Chwała niech będzie Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Amen.
  (Odpust 500 dni raz na dzień)

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze!

 3. wobroniewiary pisze:

  Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
  Imprimatur: arcybiskup Mobile-Birm

  • Maria z Warszawy pisze:

   Ewa, to dla Ciebie, i pamiętaj, że słowo Boże naprawdę ma moc:
   „Okaż łaskę swoją,
   Zbawco tych, którzy szukają schronienia
   W prawicy twojej przed wrogami swymi!
   Strzeż mnie jak źrenicy oka,
   Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł
   Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią,
   Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają”
   Ps.17

 4. Kasia pisze:

  Ks. Michał Olszewski egzorcysta o profanacji Boga wśród celebrytów:
  „Ludzie przyzwyczaili się do tego, że chrześcijanom to można narobić na gębę”,
  „Jedyną szansą, żeby popularność w Polsce mogła wzrosnąć, to profanacja”

  • Iwona pisze:

   profanacja pozwala zdobyć popularność a wierzących i praktykujących wysyła się na badania psychiatryczne. znaki czasów

 5. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

  Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
  Święto Nawiedzenia obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56). Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście)

  • Paweł pisze:

   Cytat z powyższego wpisu: „Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.”

   Chciałbym tu uściślić, jako ciekawostkę, że w roku 1441 Sobór Bazylejski był już de facto „antysoborem”, ponieważ za legalnie zwołany Sobór Bazylejski uważa się pierwsze 25 sesji soborowych odbytych w Bazylei (do 7 maja 1437), natomiast sesje od 26. do 45. stanowią tzw. „antysobór”, ponieważ nie zostały zaakceptowane przez papieża – tak podaje na str. 420 książka „Dokumenty Soborów Powszechnych”, tom III [układ i opracowanie: Ks. Arkadiusz Baron i Ks. Henryk Pietras SJ, wydanie Wydawnictwa WAM Księży Jezuitów, Kraków 2004; NIHIL OBSTAT: Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Krzysztof Dyrek SJ, prowincjał, Kraków, 22 X 2003 r., l. dz. 232/03].

   Bullą z dnia 18 września 1437 roku „Doctoris gentium” papież Eugeniusz IV przeniósł obrady soboru bazylejskiego do Ferrary.
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_Bazylea_-_Ferrara_-_Florencja

   Mimo to, antysobór w Bazylei wydawał niekiedy pewne zgodne z prawdą i mające swoje znaczenie – choć formalnie nieważne – orzeczenia, np. takie jak to wyżej wymienione o Nawiedzeniu NMP czy też orzeczenie o Niepokalanym Poczęciu NMP. Oto cytat na ten temat:

   „Chociaż Sobór w Bazylei wpadł w schizmę i nie został uznany przez Kościół, niemniej jego dekret z 17.IX.1438 r. wpłynął decydująco na rozszerzenie wiary i nauczania o Niepokalanym Poczęciu NMP w XV wieku. Francja i Hiszpania wprowadzają dekret w życie (por. synod w Awinionie 1457). Uroczystość 8 grudnia rozpowszechnia się w całym chrześcijaństwie. Wielcy teologowie – Dionizy Kartuz (zm. 1472), św. Wawrzyniec Giustiniani (zm. 1455), św. Bernardyn ze Sieny (zm. 1475) – wypowiadają się za dogmatem o Niepokalanym Poczęciu. Franciszkanie prowadzą w tym względzie długie dyskusje z dominikanami. Układają oni także tekst Mszy św. i ‚Officium’ – modlitwy brewiarza, które aprobuje papież Sykstus IV bullą ‚Cum praeexcelsa’ (1476).”

   Źródło cytatu: „Breviarium fidei – Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła” opracowany przez Stanisława Głowę SJ i Ignacego Biedę SJ, Księgarnia św. Wojciecha – Poznań 2001, IMPRIMATUR: Poznań dnia 29 lutego 1988 r., L. dz. 284/88, +Jerzy Stroba, Arcybiskup Metropolita Poznański, Ks. Jan Szczepaniak, Kanclerz Kurii Metropolitalnej; str. 263-264.

   • Paweł pisze:

    O tej pewnego rodzaju doniosłości niektórych orzeczeń „antysoboru” w Bazylei czyni wzmiankę wyżej wymieniona książka „Dokumenty Soborów Powszechnych”, tom III (str. 273-274):

    „(…) po odbyciu 25 sesji w Bazylei, w 1437 roku, papież z częścią uczestników przeniósł sobór do Ferrary; pozostali (w tym delegacja z Polski) obradowali jeszcze w Bazylei do 1443 roku (sesje 26-45). Podczas obrad tego ‚anty-soboru’ doszło między innymi do: złożenia z urzędu papieża Eugeniusza IV (sesja 31); ogłoszenia niepokalanego poczęcia NMP i świąt maryjnych, co owocuje pobożnością maryjną w tej części Europy do dziś (sesja 36 oraz 43); wyboru antypapieża Feliksa V (sesje 39-41), od którego Zbigniew Oleśnicki otrzymał kapelusz kardynalski w 1440 roku. Równolegle do obrad prowadzonych w Bazylei (‚anty-sobór’) prowadzono je także w Ferrarze (…) w latach 1438-1439. Następnie przeniesiono je do Florencji (1439-1442) (…).”

 6. Pingback: Deklaracja lekarzy na Jasnej Górze: uznajemy pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim! | Serce Jezusa

 7. myślący pisze:

  Bardzo smutne:
  Julian I. Mahari, szwajcarski biznesmen, członek Klubu Rotary Lublin – Centrum, ofiarował samochód lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
  Czytaj więcej: http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/rotary-lublin-centrum-samochod-dla-malego-ksiecia,10021842/

 8. Malgosia pisze:

  Dzisiaj dostalam od znajomej ,ktorej zmarla tesciowa 10-tomowa Biblie.Przepiekne wydanie,niestety po francusku(mieszkam we Francji).Oprocz tego sliczne medaliki i cudny rozaniec.Moja siostra twierdzi,ze nie powinno sie modlic na czyims rozancu.Czy zatem oddac do kosciola,?

  • wobroniewiary pisze:

   Zabobony głosi Twoja teściowa, módl się i zawsze choć1 Zdrowaś czy 1 dziesiątek zmów za osobę, tj. za jej śp. duszę, tej, która ci to podarowała

  • Bogumiła pisze:

   A ja się modlę na Różańcu pewniej śp. pobożnej pani i zawsze pamiętam o niej. Różaniec jeszcze nikomu nie zaszkodził.

   • Jola pisze:

    Moją najcenniejszą pamiątką jaką posiadam jest stary różaniec
    z drewnianymi wytartymi koralikami, po którym mój zmarły tato przesuwał dużymi spracowanymi dłońmi ,modląc się między innymi za moje nawrócenie…
    lubię odmawiać na nim moje ,,Zdrowaśki,,pamiętając o modlitwie za jego duszę.
    Teraz dziękuję Bogu modląc się za moje dzieci i wnuczka który dziś się urodził.
    Niech będzie Bóg Uwielbiony Teraz i na Wieki…

 9. Malgosia pisze:

  Dziekuje:)

 10. Marakuja pisze:

  Jutro 1 czerwca. Modlimy się na Różańcu za cały świat 🙂 w intencjach Kościoła..

 11. Sylwia pisze:

  Kochani dziś Byłam na Mszy Świętej z modlitwą o Uzdrowienie i Uwolnienie , modliłam się w waszych intencjach i intencji Ewy . . Myślałam że nie dojadę na Mszę dziś.. czarny nieźle nakombinował .. przez dziwną chorobę córeczki której tak naprawdę nie ma .. Skarżyła się na ból w okolicy serca od wczoraj i dziś pojechaliśmy na pogotowie .. siedziałam parę godzin ale wyniki nic nie pokazały . Ledwo dotarłam na Mszę Świętą . Zaniosłam wszystkich na noszach modlitwy w tym i twoją Intencje Ewuniu ❤ .

  • .magda pisze:

   Dziękuję Sylwio za modlitwę. Widzisz ja miałam tak samo ,ból serca nie do wytrzymania
   i jak rozmawiam z ludźmi , to nie jesteśmy odosobnione. Nie podoba się niektórym,że uczestniczymy w tych Mszach. Więc tym bardziej trwajmy przy Panu. Z Panem Bogiem kochana ❤

   • wobroniewiary pisze:

    I ja mam ból serca i smutno mi….

    Chciałabym pożyć do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez Anię, ale zaczyna mi brakować sił….

    • mariaP pisze:

     A ja oddalam dzis Sercu Bozemu wszystkie nasze dzieci . Prosilam by wzial je do swojej szkoly .
     … Jestem pelna dobrych mysli .

    • Maggie pisze:

     Dziś środa, więc również Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
     Również mi smutno.
     Za chwilę nie będę miała połączenia WiFi (nie wiem na jak długo, może tylko na parę godzin), więc tylko zapewniam, że nawet gdy milczę i milczeć będę, to nie zapominam o modlitwie za WSZYSTKICH WOWITÓW.

 12. Weronika pisze:

  Z dzisiejszych czytań:
  Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego

  Księga Sofoniasza 3,14-18.
  Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s