29 września – Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestięW tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jakopraepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.

grota-sw-michala
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze św, Michałsobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

******

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

******

Archanioł Rafał prowadzi TobiaszaRafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

***
Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Niech ta ważna książka zrodzi w naszych sercach cześć i miłość do św. Michała Archanioła, którego wielkości i skuteczności doświadczał ojciec Pio. Obyśmy sami tego doznali poprzez oddanie się Księciu niebieskich zastępów.
Źródło: Kliknij, Kliknij

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

46 odpowiedzi na „29 września – Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo

  Nie ludzką ręką poświęcone
  W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika. To niezwykłe miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, widnieje na wysokości 856 m n.p.m. Można tutaj dotrzeć dwiema drogami. Pierwsza, znacznie szybsza, prowadzi z oddalonego o nieco ponad 20 kilometrów San Giovanni Rotondo; inna, bardziej okrężna wiedzie na wzgórze wieloma serpentynami. Ta druga trasa, choć męcząca, rekompensuje nam trud wspaniałymi widokami.

  Pierwsze objawienie
  Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. Najstarsze źródła pisane świadczące o starożytności tego miejsca to dwa listy papieża św. Gelazego I pisane na przełomie 493 i 494 roku do biskupów oraz Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wieku. W księdze tej opisane są objawienia św. Michała Archanioła.

  Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. biskupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi. Zostało to poprzedzone takim wydarzeniem… Pewnemu bogatemu włościaninowi uciekł byk. Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty – w miejscu przyszłych objawień. Włościanin nie mógł tam dojść, więc w gniewie napiął łuk i wypuścił strzałę, by ukarać śmiercią nieposłuszne zwierzę. Ale, oto stała się rzecz dziwna. Strzała… obróciła się i trafiła go w nogę. Przestraszony, pobiegł opowiedzieć o tym niesamowitym zdarzeniu miejscowemu biskupowi. Ten niezwłocznie zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty. Kiedy chylił się ku wieczorowi ostatni pokutny dzień, a było to 8 maja, św. Michał ukazał się biskupowi i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.

  Biskup ze strachu przed poganami, dla których Monte Gargano od niepamiętnych czasów było miejscem świętym, długo się wahał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.

  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=411&doc=361

  • wobroniewiary pisze:

   Znak zwycięstwa

   Drugie objawienie św. Michała Archanioła, zwane „epizodem Zwycięstwa”, datowane jest na 492 rok. Sipont został oblężony przez Germanów pod wodzą Odoakra. W obliczu pewnej porażki, św. Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy Sipontu natychmiast przystąpią do kontrataku. Rozentuzjazmowani obietnicą obrońcy wyszli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towarzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice. 29 września 492 roku całkowite zwycięstwo wojsk Sipontu stało się faktem.

   Rok później, 8 maja, biskup wraz z całą ludnością Sipontu udał się na Monte Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli dobywające się z groty, którą miał poświęcić, cudowne śpiewy anielskie. Przerażony i zdezorientowany św. Wawrzyniec zdecydował się poprosić o radę papieża, św. Gelazego. Po pozytywnej opinii Ojca Świętego biskup ­jeszcze bardziej utwierdził się w wierze, że objawienia nie były złudzeniami. Zaraz potem objawił mu się Archanioł i oznajmił: Zaniechaj myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam poświęcam tę świątynię.

   Wszystko to i wiele innych cudów zdarzyło się dokładnie 29 września 493 r. Od tego dnia grota św. Archanioła na Monte Gargano cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została nigdy poświęcona ludzką ręką.

   Ostatni raz św. Michał Archanioł ukazał się 25 września 1656 r. arcybiskupowi Pucciarellemu podczas epidemii dżumy i powiedział: Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię.

   Tak się stało. Odtąd ze wszystkich zakątków świata nadchodzą prośby o kamyki ze świętej groty. Do dziś sanktuarium, również ze względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie

 3. wobroniewiary pisze:

  * * *
  Miejsce to od wieków nawiedzane jest przez pątników ze wszystkich stron świata. Tutaj otrzymują łaski, które są im rozdzielane niezwykle hojnie. Nic dziwnego – to jedyna świątynia nie poświęcona ludzką ręką…

  Chciałabym, aby każdy z Czytelników naszej strony miał łaskę nawiedzenia tego świętego miejsca i uczestniczenia tam w Najświętszej Eucharystii wypraszając łaski dla siebie, swoich bliskich i innych czytelników naszej strony.

 4. Elizeusz pisze:

  Z Orędzi Matki Bożej/Królowej Aniołów do Jej umiłowanych synów, Kapłanów we wspomnienie 29.09 Święta Św. Archaniołów (http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/spis.htm):
  1. … Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło odnowienia Kościoła i świata.
  Święty Michał stoi na czele całej Mojej armii niebieskiej i ziemskiej – już gotowej do walki. Święty Gabriel znajduje się przy was, aby udzielić wam wszystkim Mocy Bożej: Mocy niezwyciężonej. Święty Rafał uzdrawia was z licznych ran, zadawanych wam często w wielkiej walce, w której bierzecie udział.
  Odczuwajcie zawsze przy sobie Aniołów Bożych i wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc, by was bronić i wyrwać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika. Będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność Aniołów Pańskich przy was. (183, 1979)
  2. … Aniołowie Pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w Moim zwycięskim planie.
  Oto ich zadanie: pod Moimi rozkazami toczą straszliwą walkę przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się przede wszystkim na poziomie duchów – to walka przemyślana.

  Zadanie świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą samego Boga.
  Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia. Iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego Mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości!
  Słabość ta prowadzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Taka jest pokusa, którą atakuje was Mój przeciwnik, aby was unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostolskiego porywu.
  Zadanie Archanioła Gabriela polega na udzielaniu wam pomocy we wzroście ufności przez przyoblekanie was mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej.

  Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany.
  Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru. Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób.
  Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły – bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem.

  Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam. Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby was doprowadzić do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości.
  Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość.
  Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł.
  Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.

  Aniołowie Pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich bliskości. (274, 1983)

  • Elizeusz pisze:

   3. W walkę Niewiasty obleczonej w słońce i Czerwonego Smoka walkę są zaangażowani razem z wami Aniołowie Pańscy, którzy na Moje rozkazy wypełniają zadanie, jakie im powierzyłam. Wszystkie Niebieskie Duchy są istotami jaśniejącymi i pełnymi mocy, znajdującymi się bardzo blisko Boga. Kochają Go, służą Mu, bronią Go i otaczają chwałą. W świetle Przenajświętszej Trójcy widzą wszystkie niebezpieczne i podstępne zasadzki zastawiane na was przez złe duchy, walczące przeciw Bogu i Jego królewskiej władzy.
   Jest to straszliwa walka, rozgrywająca się w sferze duchów: dobrzy – przeciw złym, Aniołowie – przeciw demonom.
   Jesteście włączeni w tę wielką walkę i dlatego powinniście zawsze powierzać się ich niezawodnej opiece oraz często wzywać na modlitwie ich potężnej pomocy.
   Wszystkie Duchy Niebieskie znają Mój plan, znają godzinę Mojego tryumfu. Widzą, że atak piekła w waszych czasach jest mocny, stały i powszechny. Szatanowi udało się ustanowić na świecie swoje królestwo i czuje się obecnie pewnym zwycięzcą. Bliska jest jednak chwila jego zupełnego upadku i całkowitej klęski. Dlatego walka staje się bardzo ostra i straszliwa. Wy także, wraz z Aniołami Pana, zostaliście wezwani do walki. Bronią używaną przez demony jest zło, grzech, nienawiść, nieczystość, pycha, bunt przeciw Bogu. Bronią zaś używaną przez Duchy Niebieskie – stojące w walce u waszego boku – jest dobro, Boża łaska, miłość, czystość, pokora i uległe poddanie się woli Pana.
   Zadanie Duchów Niebieskich:
   Archanioł Gabriel został posłany przez Boga, aby przyjąć «tak» waszej Niebieskiej Mamy. Teraz ma przyjmować wasze «tak» na wolę Ojca. Wzmacnia was i podtrzymuje, prowadzi drogą odwagi i dawania heroicznego świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii.

   Archanioł Rafał umacnia was w waszej słabości, wylewa balsam na każdą bolesną ranę, uwalnia was od ciężaru zmęczenia i zniechęcenia, abyście kontynuowali walkę – z tarczą wiary, w pancerzu miłości i świętości.

   Archanioł Michał broni was przeciw wszystkim straszliwym atakom szatana. Szczególnie rzucił się na was, którzy tworzycie część Mojego zastępu i pozwalacie się ulegle prowadzić waszemu Niebieskiemu Wodzowi. Ileż razy stalibyście się ofiarami szatana, gdyby nie interweniował Archanioł Michał, aby was obronić i ochronić! Wzywajcie go często – przez bardzo skuteczną modlitwę-egzorcyzm przeciw szatanowi i zbuntowanym aniołom – ponieważ to on prowadzi was w tej walce w taki sposób, że każdy może uświadomić sobie zadanie, jakie zostało mu powierzone przez waszą Niebieską Mamę.

   Zjednoczcie się więc – w pełnej uczucia i braterstwa wspólnocie życia, modlitwy i działania – ze wszystkimi Duchami Niebieskimi, zaangażowanymi wraz z wami w prowadzenie tej samej walki i w przygotowanie wielkiego zwycięstwa Boga, przez chwalebne Królestwo Chrystusa. Przyjdzie ono do was przez tryumf Niepokalanego Serca na świecie. (1986)

  • Elizeusz pisze:

   4. Dziś obchodzicie święto Archaniołów Gabriela, Rafała i Michała.
   To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku. To są Aniołowie waszego czasu. Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary.
   Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi (Ps 2,1-3).

   Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera (Ap 12,7), który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch (Różaniec), którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu (Ap 20,1-3).

   Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.

   Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale.
   To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie wszystko. I tak Boska moc Mojego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu.
   Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi.

   Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. Są oni bowiem powołani do wypełnienia wielkiej misji w końcowym czasie wielkiego ucisku: mają doprowadzić was do serca wielkich wydarzeń, do których przeżycia z ufnością i wielką nadzieją jesteście obecnie wezwani. (1994)

  • Elizeusz pisze:

   5. …Dzięki odpowiedzi, jaką otrzymuję wszędzie od Moich małych dzieci, działam, aby skrócić czasy wielkiej i jakże bolesnej dla was próby (Ap 3,10).
   Czasy zostaną skrócone (Mt 24,22), bo wielka walka pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem toczy się przede wszystkim na poziomie duchów i ponad wami.
   Ta straszna walka rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami piekielnymi, pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.

   Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono Archaniołowi Gabrielowi, który przyobleka was mocą samego Boga; Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany; Archaniołowi Michałowi, który prowadzi wszystkie zastępy anielskie do pełnego zwycięstwa nad zastępami piekielnymi.

   Właśnie dlatego powierzam was potężnej obronie tych Archaniołów i waszych Aniołów Stróżów, aby was prowadzili i bronili w walce rozgrywającej się obecnie pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Rajem a piekłem, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem, który ukaże się wkrótce sam z całą mocą antychrysta. (1995)

 5. MM pisze:

  Brakuje jeszcze podpisów w tej petycji

  Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci!
  „Mała Nina”, książka dla dzieci autorstwa niemieckiej pisarki Sophie Scherrer, w jednym z rozdziałów zawiera gorszący opis profanacji Najświętszego Sakramentu.

  Konsekrowana hostia, początkowo schowana przez dziecko w kieszeni, po zdeptaniu przykleja się do podeszwy buta, z której bohaterka zdrapuje pozostałości Najświętszego Sakramentu kawałkiem papieru, aby ostatecznie wyrzucić je na śmietnik.

  Historia jest ujęta w lekkim, dziecinnym stylu, przepełnionym śmiechem i pozornym szacunkiem dla Najświętszego Sakramentu.

  W rozdziale pt. „Gdzie jest Bóg?” można przeczytać „Popchnęłam więc przyjaciółkę trochę na bok i nagle Baranek Boży upadł na podłogę.” oraz „Gdzie jest hostia? – zapytała szeptem Luiza – Pod moim butem – odparłam cicho i nagle obie wybuchnęłyśmy śmiechem.”, jak również „Bałam się stąpać, bo przy każdym kroku Ciało Chrystusa stawało się coraz bardziej płaskie” i „… zdjęłam prawy but, żeby sprawdzić, co zostało z Baranka Bożego”. Ostatecznie „Później zawinęłyśmy pozostałość hostii w chusteczkę higieniczną i wyrzuciłyśmy do kosza na śmieci, który stał na placu zabaw.”

  Opisane wydarzenia stanowią rażące naruszenie uczuć religijnych dzieci i dorosłych, uderzając jednak najbardziej w niewinność i wrażliwość najmłodszych, wychowując ich do postaw przeciwnych wartościom wyznawanym przez ich rodziców.

  Na straży wolności religijnej i konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami stoją przepisy art. 196 Kodeksu karnego, przewidującego dla sprawców obrazy uczuć religijnych karę do dwóch lat pozbawienia wolności.

  Mamy głęboką nadzieję, że nasz apel doprowadzi do niezwłocznego wycofania ze sprzedaży książki „Mała Nina” Sophie Scherrer przez jej wydawcę oraz dystrybutorów.

  W styczniu książka była jedną z najlepiej sprzedawanych pozycji w sieci księgarni Empik.

  Centrum Monitoringu Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

  http://www.citizengo.org/pl/pr/33509-opis-profanacji-najswietszego-sakramentu-w-popularnej-ksiazce-dla-dzieci

 6. groszek pisze:

  Izrael: zmarł Szimon Peres – „orędownik pokoju”

  W wieku 93 lat zmarł dzisiaj rano były prezydent Izraela Szimon Peres, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, wybitny polityk i orędownik pokoju palestyńsko-izraelskiego. W swej długiej karierze politycznej spotykał się z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Przyjmował też biskupów Ameryki Pn. i Europy przybywających coroczną pielgrzymką do Ziemi Świętej. Pogrzeb Szymona Peresa odbędzie się w piątek na cmentarzu w Jerozolimie.

  http://www.niedziela.pl/artykul/24825/Izrael-zmarl-Szimon-Peres—oredownik

 7. wobroniewiary pisze:

  POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

  O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
  Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

  (Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86).

 8. Sylwia pisze:

  Proszę was o modlitwę w intencji 17 letniej Dominiki, która ma torbiel na mózgu,czeka ją operacja,Bóg zapłać +++

 9. Elżbieta pisze:

  Maryjo,Uzdrowienie Chorych; módl się za nami.
  Święty Rafale, aniele zdrowia; módl się za nami.
  Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu.

 10. mariaP pisze:

  @
  Diabelski diabel pokazał dzis swoje oblicze , a nawet rogi , i zasadzil znienacka !!
  A mówią , że świat jest w mocy złego ! Nieprawda , bo i wielu członków Kościoła . Nie byłoby tego kryzysu , gdyby z tym kąkolem nie czekano żniw !
  @
  Święty Michale, Archaniele Boży,
  – Patrz jak na świecie zło się ciągle sroży,
  – Jak szatan czyha i zazdrości nieba
  – Jak nam pomocy do walki potrzeba !!
  Przybądź z ratunkiem, broń nas przeciw złości,
  – Zasadzką czarta, jego przewrotności,
  – Niech mu rozkaże Bóg! kornie prosimy,
  – Broń nas i wspieraj w walce, bo zginiemy.
  Książę i Wodzu wojska niebieskiego,
  – Wtrąć mocą Bożą do ognia wiecznego
  – Szatana razem ze złymi duchami,
  – Co na dusz zgubę krążą zabłąkani.
  Niechaj Twym hasłem „Któż jak Bóg!” owiani,
  – O honor Boga w walce niezachwiani
  – Zawsze będziemy, zwyciężymy wroga
  – I wiecznie z Tobą chwalić będziem Boga. !!

  • wobroniewiary pisze:

   „Nie byłoby tego kryzysu , gdyby z tym kąkolem nie czekano żniw”
   Mario -tak postanowił Pan Jezus, więc wytrwaj nie oskarżaj Boga, który wie co robi

  • Elizeusz pisze:

   „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1) i „wszystko będzie uznane za dobre w swoim czasie” (Syr 39,34b).
   Z rozmów/Orędzi Pana Jezusa z już śp. ks. Ottavio Michelini (z lat 1975-1978), zawartych w
   książce O. Bonifaciusa Guntera „Szatan największy wróg człowieka istnieje naprawdę”:
   … Szatan działa obok Mnie, a nikogo nie dziwi to, że dopuszczam, aby tak się działo. Przyczyny tego są liczne. Nie chcę ograniczać jego wolności, a szatan dobrowolnie obrał złoi w złym na cała wieczność się utwierdził. Chciałem odebrać mu powody, z których skorzystałby na pewno dla usprawiedliwienia swej końcowej porażki w dniu Sądu Ostatecznego.
   Dlaczego szatan(i) tyle może )mogą) szkodzić/czynić (ale tylko za przyzwoleniem Bożym)?
   Dzieje się to dlatego, że dałem mu/im wolna wolę i naturalnych darów mu/im nie odebrałem. Od upadku człowieka szatani bez przerwy pracują, doprowadzając go/ludzi podstępem do nieposłuszeństwa względem Mnie, wpajając w niego/nich wielka pychę.
   Z upadkiem Adama i Ewy ludzkość należała do niego i pozostałaby jego w czasie i wieczności, gdybym Ja tu nie wkroczył… Jednak ludzie prawdziwie wierzący w Boga, którzy tego strasznego tyrana nie przyjęli, zaniepokojeni pytają: „dlaczego on nadal tyle może? Dlaczego Bóg nieskończenie większy i potężniejszy od niego nie przeszkodzi mu w działaniu? (por. Ha 1,2nn; Ml 3,13nn). Dlaczego nie zamknie go w piekle(ale: Ap 20,1-3!)?
   Pan: Nie do was należy sądzić postępowanie Boga (por. Hi 9,12; Mdr 12,3-12). Kimże jesteście, by odważyć się na to (por. Iz 50,8)? Ja Sam oświeciłem was i znacie przynajmniej główne dane. Bóg nigdy nie pozbawia swoich stworzeń darów darmo im danych. One same tylko mogą je utracić, tak jak dar łaski utracili aniołowie i ludzie, ale Bóg im go nie odebrał, tylko wybór aniołów i ludzi pozbawił ich tego. Dary naturalne pozostają także po grzechu. Bóg jednak w tajemniczych zamiarach Swojej Opatrzności zło zamienia na dobro (por. Ps 64,10; Rdz 50,20 i 45,4-8; Rz 8,28; J 11,47-52).
   Nawet szatan będzie musiał uznać, że zawsze służył Bogu {z „Mistycznego miasta Bożego” S. Marii od Jezusa z Agredy, z rozdz. 43 ‚Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa nad piekłem’: Lucyfer pokonany na Krzyżu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak mówił w piekle wobec zebranych wszystkich duchów piekielnych:
   „Wam, co od tak wielu lat stoicie po mojej stronie i zawsze stać będziecie, dobrze wiadomo, jakiej niesprawiedliwości doznałem od tego Boga – Człowieka. Przez trzydzieści trzy lata zwodził mnie ukrywając swą Boską naturę i p o k o n a ł nas przez śmierć. (…). Ach ja nieszczęśliwy, jakie katusze przeżywam! Gdy Go kusiłem na pustyni, dałem Mu tylko sposobność do pozostawienia ludziom przykładu, jak mnie zwyciężać. Kiedy Go prześladowałem, dawałem Mu sposobność do nauczania pokory i cierpliwości. Kiedy namawiałem Judasza, by Go zaprzedał i kusiłem Żydów, żeby Go ukrzyżowali, wtedy pracowałem nad własną zgubą a ocaleniem ludzi”.}. Wam trudno jest przeniknąć tajemnicze zamiary Boże (por. Mdr 9,13-17), które zawsze są pełne miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości. Szatan, ten złośliwy geniusz zła, z rozpaczliwym wstydem będzie musiał na Sądzie Ostatecznym wyznać, że bardzo przyczynił się do uświęcenia (Hbr 12,14b), czyli do uwielbienia wielkiej liczby świętych, męczenników, dziewic, błogosławionych, zdobywców nieba. Jest to zamiar cudowny (por. Ps 33,11), miłosierny i tajemniczy Wszechwiedzy i Wszechmocy Bożej. Ja nie chcę zła, bo jestem Bogiem, jestem Miłością, jestem nieskończoną Doskonałością! Dopuszczam zło, by było zaczynem dobra (zob. historię „syna marnotrawnego” – dop. mój).
   I jeszcze raz na pytanie: ‚Czy nie mógłbyś Panie Jezu, będąc Synem Boga Żywego neutralizować tę całą szkodliwą działalność szatanów zamykając ich w piekle, jako we właściwym miejscu ich kary (Łk 8,31)?, Pan tak odpowiada:
   „Owszem mógłbym to wszystko uczynić, bo jestem Bogiem, a jeśli tego nie czynię, to tylko dla słusznych powodów. O niektórych już wspominałem. Teraz jest rzeczą konieczną, by oczyszczenie w Moim Mistycznym Ciele/Kościele (Ef 1,22n) dokonało się tak, jak dokonało się kiedyś w Moim Ciele fizycznym (Hbr 10,5nn). Miłosierdzie i sprawiedliwość powinny mieć swe dopełnienie. moje wielokrotne wezwania do niczego nie posłużyły. Do niczego nie posłużyły moje obietnice. Do niczego nie posłużyły Moje interwencje na ziemi. Prawie nic nie znaczyły taki liczne objawienia i interwencje na ziemi Mojej i waszej Matki, Maryi (Ap 12,1). Nic nie zyskały Moje, pochodzące z mojego Miłosiernego Serca napomnienia, mało kto je przyjął i przyjmuje… Szatan jeszcze raz zobaczy, co potrafi Miłość i Sprawiedliwość Boża, ujrzy oblicze Boskiej Wszechmocy ukazujące na Niebie i ziemi w całym Jego blasku. Kościół będzie wspaniały jak nigdy dotąd nie był. A diabeł, niepoprawny nieprzyjaciel, będzie musiał wbrew swej woli uznać, że to on sam sam (poprzez też osobę Antychrysta – dop. mój) wiele przyczynił się do odnowy Kościoła, wtedy, gdy swą przewrotną aktywnością chciał go zniszczyć (jak ongiś narzędzie szatana, Szaweł: Ga 1,13 – dop. mój).
   Dlaczego nie założyłem diabłu kagańca? Jeszcze raz powtarzam, że darów naturalnych raz danych nie odbieram. Lecz nade wszystko powtarzam, że nawet w złym, czy tego chcą czy nie chcą, czarci zmuszeni są Mi służyć, bo Ja zwykle obracam zło na dobro. Wy też, za Moim przykładem czynić musicie podobnie… Nie traćcie nigdy nadziei, bo mimo wielkiej szkody, jaka wam diabeł wyrządza, nigdy nie będzie mógł nawet jeden milimetr przejść wyznaczonej przeze Mnie granicy (por. Hi 38,11; Ps 104,9). To powinno was napełnić wielka pewnością, pogodą i ufnością”.

 11. Sebro pisze:

  Moloch w natarciu.
  Na poniedziałek 3 października zaplanowana jest akcja „Dziś nie idę do pracy”. Akcja skierowana do kobiet, które w proteście przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego mają nie przychodzić do pracy. Zamiast tego mają udać się na protesty organizowane w ich miastach aby wyrazić swoje poparcie do „wolności wyboru”. Taki protest zainicjowała – nie kto inny – a Krystyna Janda, która zapowiedziała, że w poniedziałek nie zagra w przedstawieniu. Akcję od razu podchwycił TVN24, który zajął się szeroką promocją tego haniebnego dzieła. Natomiast niektórzy pracodawcy, w tym dyrektorzy poznańskiego i warszawskiego magistratu „wyraziły nadzieję” tudzież „oczekują”, że w najbliższy poniedziałek do pracy przyjdą sami mężczyźni.

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/310079-przymus-proaborcyjny-fakty-tvn-z-zachwytem-o-pracodawcach-oglaszajacych-ze-kobiety-maja-isc-protestowac-w-haniebnej-akcji?strona=1

  Moim zdaniem, przydała by się u nas trochę inna akcja. Taka, jaką Bóg zrobił pod górą Synaj, gdy Izraelici wyklepali se złotego cielca. Ziemia mogłaby się rozstąpić i pochłonąć tych wszystkich potencjalnych morderców. Przepraszam, ale nie jestem w stanie myśleć o nich jako o zbłąkanych duszach. To już są świadome akcje czysto satanistyczne. Zatem oni dokonali już wyboru – podobnie jak Archaniołowie i Aniołowie u początku dziejów.

  • mariaP pisze:

   Modlitwa za Ojczyznę
   /
   Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności.
   Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość.
   Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu.
   Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako Anioł pokoju i jeden z książąt Górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzić w jedności.
   Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy.
   Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała.
   Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 12. kasiaJa pisze:

  ORĘDZIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO KS. STEFANO GOBBI

  274 Rola Aniołów
  Curacao (Wyspy Antyle), 29.09.1983

  Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana, skierowanymi przeciwko wam. W tych czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków Mojego i waszego przeciwnika stają się Moi umiłowani synowie – którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Niepokalanemu Sercu – oraz wszystkie Moje dzieci, które wstąpiły do Mego zwycięskiego zastępu. Szatan atakuje was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby was doprowadzić do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości. Podstępnie was atakuje i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość. Archanioł Michał, Patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł. Dlatego zachęcam was do wzywania jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy-egzorcyzmu, ułożonej przez Papieża Leona XIII.

  335 Z wami w walce
  Neapol, 29.09.1986

  Archanioł Michał broni was przeciw wszystkim straszliwym atakom szatana. Szczególnie rzucił się na was, którzy tworzycie część Mojego zastępu i pozwalacie się ulegle prowadzić waszemu Niebieskiemu Wodzowi. Ileż razy stalibyście się ofiarami szatana, gdyby nie interweniował Archanioł Michał, aby was obronić i ochronić! Wzywajcie go często – przez bardzo skuteczną modlitwę-egzorcyzm przeciw szatanowi i zbuntowanym aniołom – ponieważ to on prowadzi was w tej walce w taki sposób, że każdy może uświadomić sobie zadanie, jakie zostało mu powierzone przez waszą Niebieską Mamę.

  528 Aniołowie waszego czasu
  Omaha (Nebraska – USA), 29.09.1994

  Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi. Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  ORĘDZIA DO KS. OTTAVIO MICHELINI

  3. WIELKA WINA ZOBOJĘTNIENIA

  Jezus: … Jak tłumaczyć pewne zaniedbania, które ułatwiają działanie nieprzyjaciela w Kościele?
  Na przykład każdego dnia usuwa się pół miliona egzorcyzmów – modlitwy do św. Michała Archanioła odmawiane po Mszy św., które wielki Papież – Leon XIII – w duchu proroczym, na początku nowego stulecia ustanowił, by szatana i jego zastępy pokonać…
  Mam tu na myśli również modlitwy do Niepokalanej. Czym chciano zastąpić te tak wiele znaczące modlitwy, potwierdzone przez Moich Zastępców? Otóż: niczym! Czy to jest mądre postępowanie zaniechać to, co tak rozumnie i słusznie było ustalone, a nie starać się tego zmienić? Jest tylko jeden przykład, lecz wiele podobnych można by przytoczyć! Czy nie byłoby wskazane pomyśleć poważnie o tym przy rachunku sumienia?
  Błogosławię cię, mój synu!

  4. KOŚCIÓŁ – OGOŁOCONA TWIERDZA
  23.5.1976 r.

  Jezus: … Przypominam wam jeszcze raz o papieżu Leonie XIII, który przewidział wielkie niebezpieczeństwo i nie zaniedbał ustalić egzorcyzm, który miał być stosowany przez wszystkich: kapłanów i zwykłych wiernych, by powstrzymać działanie diabelskie. Lecz mało kto praktycznie z niego korzysta, a większość nie rozumie jego znaczenia…

  105. WYSTĄPIĆ PRZECIWKO ZŁU
  7.4.1976 r.

  Św. Michał Archanioł: Ludzkość złożona została na wadze. Wykazała przerażającą bierność wobec Bożej Sprawiedliwości.
  Moi synowie, wy możecie i powinniście reagować przeciw złu, starając się o aktywną współpracę z mocami dobra.
  Zło nie zwycięży, bo Ja jeszcze raz wystąpię, z wojskiem przygotowanym do boju. Ludzkość grzeszna zorganizowała się pod impulsem i wpływem szatana. Toteż moce dobra powinny również, przezwyciężając wszelkie trudności, złączyć się, by odeprzeć atak nieprzyjaciela.
  Jesteśmy wszyscy synami Boga!
  Powinno to wystarczyć i być nawet bardziej niż wystarczające, by połączyć was w obronie prawdy i Kościoła, który jest i będzie dla was zawsze Matką kochającą. Złączmy się z Jezusem, naszym Wodzem i Boskim Królem!
  Błogosławię was, synowie, błogosławię was. Wraz z wami błogosławię bliskie wam osoby.

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  W 1987 r. papież Jan Paweł II przybył do sławnego sanktuarium Św. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii, aby prosić go o pomoc i opiekę dla Kościoła Św.

  Oto niektóre fragmenty z przemówienia:
  „Przybyłem uczcić Świętego Michała Archanioła i prosić teraz, kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. Liczni święci przybywali tutaj, aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia… Jest prawdą, «bramy piekielne go nie przemogą» (chodzi tutaj o Kościół Św. -przyp. red.), według zapewnienia Pana (Mat.16,18), ale to nie znaczy, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który «jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć». (1 P 5,8).
  Ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci Św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. Istotne zło, które jest w nim, nieład, który się spotyka w społeczności, niespoistość człowieka, rozłam wewnętrzny, którego staje się ofiarą, jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego, ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. On (2 Kor. 4, 4] o ile się objawia jako sprytny uwodziciel, który umie wcisnąć się do naszego działania, aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe, na ile pozornie zgodne z pragnieniami i naszego instynktu… Do tej walki wzywa nas postać Świętego Michała Archanioła, któremu Kościół tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie nigdy nie przestał składać specjalnej czci… Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św.: «Św. Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła”
  .
  I znowu 24 kwietnia 1994 r. Jan Paweł II w medytacji południowej, zachęcał do odmawiania tej modlitwy:
  „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata”.
  „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 13. wobroniewiary pisze:

  8 maja 490 r., św. Michał ukazał się biskupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi i powiedział: „Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.”

  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=411&doc=361

 14. wobroniewiary pisze:

  (Ap 12,7-12a)
  Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2016/09/29/29-wrzesnia-swieto-swietych-archaniolow-michala-gabriela-i-rafala/

  • Elizeusz pisze:

   Z wypowiedzi Belzebuba[B], demona z chóru Archaniołów (drugiego w hierarchii duchów anielskich po Lucyferze, przez upadkiem) w czasie egzorcyzmów z 18.06.1977r. :
   ANIOŁOWIE W CZASIE PRÓBY
   B.: Została nam Ona (NMP) pokazana, że kiedyś przyjdzie jako Wielka Współodkupicielka… Ta Wysoka, Wysoka…
   E. (Egzorcysta): Czy zostało wam pokazane Niepokalane Poczęcie?
   B.: W naszej wzniosłej naturze anielskiej, w jej wspaniałości jesteśmy ponad Nim (wyżej Niej, jej ludzkiej natury). Tak bardzo o wiele wyżej, że nie chcieliśmy, aby właśnie kobieta była wyżej od nas. To był także jeden z głównych wielkich powodów, że upadliśmy (wskazuje w dół), że doszliśmy do upadku.
   E.: Mów co rozkazuje ci Najświętsza Maryja Panna!
   B.: Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi. Ja myślę w kategoriach wieczności, tam nie mierzy się czasu na dni, jest to powiedziane tylko obrazowo, na sposób ludzki. Stawaliśmy się z dnia na dzień ciemniejsi i coraz mniej wspaniali, traciliśmy coraz bardziej na blasku i wspaniałości aż doszło do tego że Michałek (Archanioł Michał), który poprzednio był takim małym Aniołkiem; och Michałek, Michałek – wtedy oszaleliśmy, że Michałek, który dla nas był malutkim Aniołkiem, teraz stał się najwyższym wodzem i prawie, że mógł nas rozdeptać! Prawie wszystko cośmy stracili, jest dziełem Michałka.
   E: Czy teraz św. Michał Archanioł jest najwyższym z Aniołów?
   B.: Niestety, teraz jest!
   E.: Czy zajął on w Niebie wasze miejsce i miejsce Lucyfera?
   B.: Ten tam u Góry (wskazuje w górę) musiał mu z pewnością dać wysokie stanowisko, aby mógł wykonywać nad światem władztwo Aniołów, tak jak Ten tam u Góry (wskazuje w górę), tego chce i rozkazuje.
   (źródło: O. Bonawentura Meyer «Ostrzeżenie z Zaświatów», str. 148/149).

 15. Marakuja pisze:

  Modlitwa codzienna:

  Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Davidów, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców.
  Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Święty oświeca myśli i serca nasze i niech moc Jego działa przez nas na każdym miejscu.
  Wszystko, co się w tym domu znajduje tych, co doń wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło.
  Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem dając mu swój pokój. Najświętsza Maryja Panna, niech go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Św. Archaniołowie niech go strzegą. Św. Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Św. Ewangeliści niech utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa niech będzie tarczą jego.
  Jezusie, Maryjo, Józefie Św. i wszyscy patroni nasi i Wy Św. Aniołowie stróżowie sprawcie to u Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, herezji i wszelkiego nieszczęścia, duszy lub ciału grożącemu. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.

  ma imprimatur 🙂

 16. groszek pisze:

  Litania do Archaniołów: św. Michała, Gabriela i Rafała

  Panie, zmiłuj się nad nami!
  Chryste, zmiłuj się nad nami!
  Panie, zmiłuj się nad nami!
  Chryste, usłysz nas!
  Chryste, wysłuchaj nas!

  Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
  Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
  Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
  Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
  Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
  Wodzu aniołów pokoju;
  Najmocniejszy w walce;
  Pogromco pradawnego węża;
  Odwieczny obrońco ludu Bożego;
  Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
  Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
  Pocieszenie wiernych,
  Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
  Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
  Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
  Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
  Stróżu Najświętszej Panienki;
  Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
  Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
  Wierny sługo Chrystusa;
  Święty Rafale, aniele zdrowia;
  Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
  Wierny przewodniku Tobiasza;
  Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
  Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
  Uzdrowicielu ślepego;
  Wspomożycielu w strapieniu;
  Pocieszycielu w trudach;
  Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
  Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

  Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
  Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
  Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

  Do Św. Michała
  Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

  Do Św. Gabriela
  Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

  Do Św. Rafała
  Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

 17. wobroniewiary pisze:

  Św. Jan Paweł II bardzo często publicznie odmawiał modlitwę do św. Michała Archanioła, przypominając o obowiązku jej kontynuowania. Przy różnych okazjach wiele razy sugerował aby ją przywrócono, m.in. 24 maja 1987 r. gdy przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano, powiedział: „Ta walka z demonem, którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie … W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana … ” Kończąc dodał: „Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św…… Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła”. Natomiast 24 kwietnia 1994 r. w medytacji południowej Ojciec Święty powiedział m.in.: „Chciałby Bóg, aby umocniła nas modlitwa w walce duchowej, o której mówi list do Efezjan: „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi” (Ef 6,10). O tej samej walce mówi księga Apokalipsy, ożywiając przed naszymi oczyma obraz świętego Michała Archanioła (por. Ap 12,7). „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji Eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, byście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata”. (Michalineum Któż jak Bóg, 3/94 i 5/94)

 18. wobroniewiary pisze:

  „29 IX. W dzień św. Michała Archanioła wi­działam tego wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: Zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. Któż jak Bóg! – I znikł. Jednak czuję jego obecność i pomoc.” (Dz. Faustyny 706)

 19. Sylwia pisze:

  Proszę o podpowiedź, a nawet wskazanie strony internetowej gdzie mogę kupić książki napisane przez św. Jana Pawła II?

  • Elizeusz pisze:

   Wpisz w Google, Sylwio, słowa: ‚Gdzie można kupić książki napisane przez Papieża Jana Pawła II’, kliknij na polecenie „Szukaj” i zapoznawaj się z treścią poszczególnych linków. Mam nadzieję, że coś wybierzesz dla siebie. Pozdr. w Panu.

 20. poranna rosa pisze:

  Proszę o modlitwę za dziewczynę zgwałconą w mojej okolicy i za jej oprawców…

 21. Monika pisze:

  Wiemy, ze tam na miejscu … modliłaś się przez wstawiennictwo Św. Ojca Pio i Świętego Michała Archanioła także w naszych intencjach i oczywiście w intencjach wszystkich tutaj z WOWiT i bardzo Ci za to dziękujemy. ❤
  Któż jak Bóg!

 22. Pingback: 29 września – Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela | Biały, bardzo biały

 23. Ufająca Bogu pisze:

  Zastanawiam się nad pewną rzeczą. Może ktoś będzie wiedział coś więcej na temat tego symbolu ΜΦ. (Po polsku czytane też jako „MO”) Mój znajomy słucha pewnej wokalistki o tej nazwie (muzyka elekro pop). Kiedy usłyszałam jedną z jej piosenek, nie mogłam się uspokoić, coś mi podpowiadało, że w tej muzyce jest coś dziwnego. Później zobaczyłam, że jej inicjał zapisuje się „ΜΦ” i przeszedł mnie bardzo dziwny dreszcz. Okropny niepokój. Wpisałam w wyszukiwarkę google ten symbol i i przeraziłam się, co w grafice zobaczyłam. Nie wiem, może to moje tylko dziwne wrażenie i przesadzam. ale przeraziłam się. Nie wiem, co mam o tym myśleć

  • Sebro pisze:

   ΜΦ czytane jako „mi fi” jest skrótem oznaczeniowym mikro faradów, czyli jednostki używanej w elektronice. Sam symbol jest neutralny. Ale z muzyką może już być inaczej. Może jak byś podała pełną nazwę zespołu, można by było coś poszperać na ich temat.

 24. Pingback: Z Orędzi Matki Bożej/Królowej Aniołów do Jej umiłowanych synów, Kapłanów we wspomnienie 29.09 Święta Św. Archaniołów | Biały, bardzo biały

 25. Biskupi: Po eutanazji bez katolickiego pogrzebu

  Katoliccy biskupi zachodniej części Kanady opowiedzieli się za odmawianiem katolickiego pogrzebu osobom, które dokonały „wspomaganego samobójstwa”. Wyjaśnili, że nie jest to kara, lecz przyjęcie do wiadomości, że zmarły dokonał czynu „przeciwnego wierze chrześcijańskiej”.

  Ich zdaniem ceremonia religijna byłaby w tym przypadku gorsząca, gdyż sprawiałaby wrażenie, że pochwala ten grzech śmiertelny. Byłaby też interpretowana jako zachęta dla innych do popełniania tego zła.

  Wademekum biskupów sześciu diecezji prowincji Alberta i Terytoriów Północno-Zachodnich zostało ogłoszone 14 września w odpowiedzi na przyjętą w Kanadzie ustawę, legalizującą pomoc w samobójstwie. Sprawą tą zajmuje się także konferencja episkopatu całej Kanady, obradująca w tym tygodniu w Cornwall.
  Więcej: http://gosc.pl/doc/3470801.Biskupi-Po-eutanazji-bez-katolickiego-pogrzebu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s