Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – kilka słów o odpustach za zmarłych

1 listopada Kościół obchodzi radosną uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, św. Jan Paweł II i wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.

Ewangelia wg św. Mateusza 5,1-12a.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

 Dar odpustu
Warunki odpustu zupełnego (1 – 8 listopada)

Dziś po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

Rozróżnia się odpust: zupełny i cząstkowy.

Odpust zupełny –  uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.
Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Co to jest?

Grzech – odwrócenie się od Boga w stronę stworzenia; świadome i dobrowolne wykroczenie przeciw prawu Bożemu; wybranie swojej woli wbrew woli Bożej.
Kara – w Biblii zawsze ma wymiar naprawczy: ma doprowadzić grzesznika do nawrócenia, pomóc mu zrozumieć popełniony błąd, naprawić zło. Jest konsekwencją grzechu, odrzucenia świętości Boga. Kara jest tamą postawioną grzechowi.
Wina – odpowiedzialność człowieka, którą jako istota rozumna i wolna ponosi za popełnione przez siebie zło, ewentualnie obojętność na nie.
Rozgrzeszenie – sakramentalne odpuszczenie win, zanurzenie grzesznika w Bożym miłosierdziu. Aby mogło się dokonać, konieczne jest spełnienie 5 warunków: dobry rachunek sumienia, żal za popełnione zło, szczere wyznanie win, postanowienie poprawy zakładające wyzbycie się przywiązania do grzechu, naprawienie wyrządzonego zła.
Niebo – stan zbawienia, eschatologicznej radości. Miejsce, w którym Bóg gromadzi zbawionych. Niekończące się szczęście płynące z faktu przebywania w bliskości Ojca.
Piekło – utrwalona na wieki konsekwencja odwrócenia się od Boga i zwrócenia się ku stworzeniu, własnego egoizmu, który zamknął człowieka wyłącznie w kręgu jego własnych spraw; źródłem cierpienia w piekle jest brak Boga, świadomość niewykorzystanej szansy, brak miłości. Piekłem jest brak nadziei.
Czyściec – stan oczyszczenia, jakiego doświadczają ci, którzy umarli w stanie przyjaźni z Bogiem, nie są jednak jeszcze dostatecznie czyści, w pełni gotowi do tego, aby doświadczyć radości zbawienia.

***

Jak pomóc zmarłym?
1. Ofiarowanie w ich intencji Mszy św. i Komunii św.

2. Przebaczenie zmarłemu wszystkiego, czym wobec nas zawinił.
3. Post, jałmużna, ofiarowane odpusty.
4. Modlitwa, w tym modlitwa wypominek.

Wszystko, co podejmujemy z myślą o zmarłych, powinniśmy zanurzać w odkupieńczej ofierze Chrystusa, bo tylko wtedy możemy ufać, że nasza modlitwa i ofiara będą dla nich pomocne. Ważne są kwiaty, znicze, troska o groby. One ocalają pamięć, przypominają o celu ludzkich dążeń, scalają rodzinę, przypominają wspólne dziedzictwo. To jednak za mało. “Życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy” – słyszymy w prefacji podczas Mszy św. żałobnej. Wiara w “świętych obcowanie” stwarza jedyną w swoim rodzaju okazję, by pomóc naszym zmarłym w osiągnięciu pełni zbawienia. Materia ma tutaj niewielkie znaczenie. Najważniejsze są dary duchowe, które możemy im ofiarować, pokuta, dzięki której nie tylko zostanie skrócony czas cierpienia w czyśćcu, ale też dokona się nasze nawrócenie.

pio-i-dusze-czyscowe

***

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. Wypełnić trzy warunki:
– Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
– Przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
– Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (Nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczanych przez Ojca Świętego).
Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.

***

Odpusty zupełne możliwe do uzyskania każdego dnia:
1. Za adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. Za samo tylko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu odpust cząstkowy.
2. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicznym.

Warunki:
1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
– Do modlitwy ustnej trzeba dodać rozmyślanie tajemnic różańcowych;
– Przy publicznym rozważaniu Różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice według przyjętego zwyczaju.
2. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Bożej Anielskiej).
3. Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
4. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji.
5. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela zakonu.
6. Jeżeli nie ma kapłana, który udzieliłby umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego, to Kościół mu je udzieli w momencie śmierci, jeżeli jest odpowiednio dysponowany i za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem. Taką odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

***

Odpusty cząstkowe możliwe do uzyskania wielokrotnie każdego dnia
Są trzy ogólne warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień

Odpust cząstkowy jest związany z odmówieniem wielu znanych modlitw i można go uzyskać wielokrotnie w ciągu dnia. Niektóre z modlitw związanych z odpustem cząstkowym to: Anioł Pański (lub Regina Caeli w Okresie Wielkanocnym); Duszo Chrystusowa; Wierzę w Boga; Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się…); odmówienie Jutrzni lub Nieszporów za zmarłych; Panie, Boże wszechmogący (modlitwa z Liturgii Godzin, Jutrznia w Poniedziałek II tygodnia psałterza); modlitwa św. Bernarda (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo); Wieczny odpoczynek; Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia; Pod Twoją obronę; Magnificat; odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych); pobożne uczynienie znaku Krzyża świętego.

***

Ponadto dla Polski zostały zatwierdzone także dwa dodatkowe odpusty zupełne:
– Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich Żalów jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
– Nawiedzenie dowolnej bazyliki mniejszej w następujące dni:
* w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
* w święto tytułu
* w dniu 2 sierpnia (odpust „Porcjunkuli”)
* jeden raz w ciągu roku w dniu określonym według uznania
Więcej o odpustach – kliknij tutaj…

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa, Pomoc duchowa, Wydarzenia, Świeto, Święci i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

63 odpowiedzi na „Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – kilka słów o odpustach za zmarłych

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Elżbieta pisze:

   31 października
   Życie moje, Maryjo, niech będzie różańcem wprowadzonym w czyn. Jak święte jest takie życie różańcowe, jak pełne radości i szczęścia!
   Maryjo,Ucieczko Grzeszników-módl się za nami
   Maryjo,Uzdrowienie Chorych-módl się za nami

 2. wobroniewiary pisze:

  A tu możemy wpisywać naszych bliskich zmarłych też możemy wpisywać – do jednego wspólnego dziesiątka Różańca Św. – tajemnicy V bolesnej „Śmierć Pana Jezusa na krzyżu”

 3. wobroniewiary pisze:

  Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna w Kościele 8 dni w trakcie których każdy katolik będący w stanie łaski uświęcającej może uzyskać dla osoby zmarłej odpust zupełny.

  Sakrament pokuty i pojednania głodzi nasze grzechy, ale pozostają jeszcze ich konsekwencje – zwraca uwagę bp Marek Solarczyk.

  http://gosc.pl/doc/3526565.Odpust-za-zmarlych-o-co-wlasciwie-chodzi

 4. wobroniewiary pisze:

  Wszystkich Świętych to nie wspólnie wypalony ‚papierosek’ nad grobem!!!

  Nie może to być kolejna okazja do zapalenia wspólnie papieroska, wypicia kawy i „pogadania przy grobie”, która sprowadza się do polityki i rzeczy zbędnych – mówi ks. Jan Sikorski

  Jak nie zmarnować tych wielkich Świąt?

  Piękne jest to, że ludzie się spotykają w tych dniach. Te dni są trzecim najważniejszym Świętem w Kościele. Wielkanoc, Boże Narodzenie i Wszystkich Świętych. Jeżeli ludzie się ze sobą spotykają i są razem jest to coś niesamowicie pozytywnego. Trzeba by było tą okazję jeszcze bardziej wykorzystać do wspólnej modlitwy, mało jeszcze jest rodzin, które razem stoją nad grobowcem i głośno wyraźnie się modli. Nie może to być kolejna okazja do zapalenia wspólnie papieroska, wypicia kawy i „pogadania przy grobie”, która sprowadza się do polityki i rzeczy zbędnych. Rozmyślając i dzieląc się w gronie rodzinnym refleksjami dotyczącymi sensu egzystencji człowieka na pewno tych Świąt nie zmarnujemy. Co zawdzięczamy tym, którzy odeszli, jakie cechy są godne podziwu i naśladowania? Na te pytania warto sobie odpowiedzieć.

  http://www.fronda.pl/a/ks-dr-jan-sikorski-wszystkich-swietych-to-nie-wspolnie-wypalony-papierosek-nad-grobem,80975.html

 5. Adminka pisze:

  Przed chwilą dowiedziałam się, że zmarł mój tato.
  Proszę o modlitwę w jego intencji… aby Bóg okazał mu miłosierdzie.
  Mam tysiąc spraw na głowie Przepraszam. Nie ma mnie tu ….

 6. Ufająca Bogu pisze:

  Łączę się w modlitwie!

  • Ava pisze:

   +
   De profundis

   Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
   o Panie, słuchaj głosu mego!
   Nakłoń swoich uszu
   ku głośnemu błaganiu mojemu!
   Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
   Panie, któż się ostoi?
   Ale Ty udzielasz przebaczenia,
   aby Cię otaczano bojaźnią.
   W Panu pokładam nadzieję,
   nadzieję żywi moja dusza:
   oczekuję na Twe słowo.
   Dusza moja oczekuje Pana
   bardziej niż strażnicy świtu,

   Niech Izrael wygląda Pana.
   U Pana bowiem jest łaskawość
   i obfite u Niego odkupienie.
   On odkupi Izraela
   ze wszystkich jego grzechów.

   Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
   a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
   Niech odpoczywa w pokoju.
   Amen.

   Serdeczne wyrazy współczucia wraz z modlitwą!!!

 7. Marek pisze:

  Syria: Tragiczny bilans 13 miesięcy rosyjskich bombardowań

  Liczba ofiar bombardowań prowadzonych w Syrii przez rosyjskie lotnictwo wyniosła w ciągu ostatnich 13 miesięcy 10 102 osoby – ogłosiło w poniedziałek Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Są to zarówno bojownicy ugrupowań opozycyjnych, jak i cywile.
  Wśród ofiar działań sił powietrznych Rosji wspierających od września 2015 roku rząd Baszara el-Asada były 4 162 osoby cywilne, w tym 1 013 dzieci i 584 kobiety.
  Liczba zabitych bojowników Państwa Islamskiego, którzy są oficjalnie głównym celem tych nalotów, wynosi 2 861.
  3 079 zabitych – według komunikatu Obserwatorium – to syryjscy i zagraniczni bojownicy innych odłamów dżihadu.
  Zarówno Moskwa, jak i Damaszek utrzymują, że prowadzone przez nie bombardowania są wymierzone w organizacje terrorystyczne. Tymczasem, według Obserwatorium, rosyjskie lotnictwo bombarduje również gęsto zaludnione, mieszkalne dzielnice miast i używa do tych ataków półtonowych bomb kasetowych, odłamkowych i zapalających.
  http://gosc.pl/doc/3528485.Syria-Tragiczny-bilans-13-miesiecy-rosyjskich-bombardowan

 8. Marek pisze:

  Liczba aborcji na Węgrzech spadła w ciągu ostatnich 5 lat o ponad 20 proc. – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych przekazanych przez sekretarza stanu w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich Bence Retvariego prorządowemu dziennikowi „Magyar Hirlap”.

  Liczba aborcji w latach 2010-2015 spadła o 22,9 proc.; w 2015 r. było o 9273 przypadków przerwań ciąży mniej niż w 2010 r. W pierwszym kwartale bieżącego roku liczba aborcji spadła o kolejne 4,1 proc. – oświadczył Retvari.

  Zdaniem sekretarza stanu wskazuje to na skuteczność środków podejmowanych przez rząd – wymienił m.in. prewencję w postaci szkolnego przygotowania do życia w rodzinie, w tym na zajęciach religii i etyki oraz ułatwienia socjalno-finansowe dla rodziców.
  Cały tekst: http://gosc.pl/doc/3528234.Wegry-Spada-liczba-aborcji

 9. Pingback: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – kilka słów o odpustach za zmarłych | Biały, bardzo biały

 10. Sebro pisze:

  Dziś moi synowie wraz z synami naszych przyjaciół wybrali się do kina na bajkę pt. „Bociany”. Teoretycznie niegroźna bajka o reaktywacji instytucji bociana jako dostarczyciela dzieci. Przynajmniej tyle z reklam.
  Dzieci wróciły z kina lekko zbulwersowane, mimo iż twierdziły, że ogólnie bajka była śmieszna. Zatem co ich tak zbulwersowało? Otóż w końcowych scenach pokazywane zdjęcia rodzin, które otrzymały dziecko od bociana, a wśród nich „rodziny nowoczesne”, czyli 2 mamusie i dziecko oraz 2 tatusiów i dziecko. Zatem widać, że homopropaganda ma się już dobrze w filmach dla dzieci. Tyle dobrze, że nasze dzieci (wiek 9-12lat) same potrafiły stwierdzić, że coś w tym jest nie tak i taki stan rzeczy nie jest normalny. Jako rodzice jesteśmy z nich dumni.

 11. Aleksandra pisze:

  Serdeczne wyrazy współczucia i łączę się w modlitwie +++

 12. zero pisze:

  Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie.

 13. Anna pisze:

  +++Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen
  Wyrazy współczucia z powodu śmierci Twojego Taty, przyjmij moje szczere kondolencje.

 14. marysia1 pisze:

  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków amen.

 15. JERZY pisze:

  Są osoby za które po śmierci należy się szczególnie intensywnie modlić, ale są i takie,
  nie koniecznie beatyfikowane, o których pośrednictwo warto się ubiegać.
  Tak mam miłować Boga, by na moim wstawiennictwie komuś zależało.
  A teraz z miłością proszę: Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie wysłuchaj moje i nasze modlitwy zanoszone do Ciebie za tatę Adminki i daj mu udział w radościach raju wraz ze Wszystkimi Świętymi.

 16. Zygmunt pisze:

  +++ Wieczny odpoczynek racz mu dać,Panie,
  a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
  Niech odpoczywa w pokoju.
  Amen.

 17. kasiaJa pisze:

  Kilkaset osób przeszło przez centrum Wrocławia w Marszu Wszystkich Świętych. – Chodzi o to, żeby radować się świętością i dawać świadectwo swojej wiary – mówi ks. Grzegorz Michalski.

  Marsz wyszedł z kościoła na Piasku, ale wcześniej wszyscy zebrani uczestniczyli we Mszy św. i uwielbieniu przed Najświętszym Sakramentem, które przygotowała inicjatywa muzyczna „Wrocław Wielbi”.

  – Przede wszystkim chodzi o to, aby pokazać właściwy sens uroczystości Wszystkich Świętych. Czas komunizmu utrwalił w nas podejście, że podczas tego święta idziemy tylko na groby, bo przecież obchodzimy Święto Zmarłych – tłumaczy ks. Grzegorz Michalski, proboszcz kościoła pw. NMP na Piasku.

  Podkreśla, że organizatorom chodzi o pokazanie prawdziwego oblicza 1 listopada, czyli święta radosnego, pełnego nadziei, że Pan Jezus jest z nami i powołuje nas do tej świętości.

  – Cieszę się z naszego marszu. Śledziłem różne relacje z ostatnich wydarzeń w mediach społecznościowych i bardzo szybko można zauważyć, że co roku coraz więcej ludzi bierze udział w inicjatywach radosnych z okazji dni Wszystkich Świętych: bale, korowody, uwielbienia, marsze – wymienia ks. Grzegorz Michalski.

  Zaznacza, że chodzi o to, żeby radować się świętością i dawać świadectwo swojej wiary.

  – Nasz marsz na pewno jest także odpowiedzią na próbę zawłaszczenia tego pięknego święta chrześcijańskiego przez Halloween – tłumaczy kapłan.

  Halloween jest nie tylko obce naszej kulturze, ale obce chrześcijaństwu, mroczne, bez smaku. Pokazuje tych, którym się nie udało w życiu i próbuje się ich wyciągać na pierwszy plan.

  – My pokazujemy tych, którym się w życiu udało i dlatego też te proporce ze świętymi. Mówimy głośno, że im się udało i ich powinniśmy naśladować. To są nasze drogowskazy – puentuje ks. Grzegorz.
  http://wroclaw.gosc.pl/doc/3529248.To-sa-nasze-drogowskazy

  • Maggie pisze:

   W torontońskich wiadomościach porannych z 31.X. powiedzieli, źe handel uważa halloween, za drugie (!!!), po Boźym Narodzeniu, źródło wielkich dochodów …. Ludzie zaś sobie nawet życzą tutaj „Happy halloween”….. – można kupić … kartki „świąteczne” na tą „okazję”.

 18. kasiaJa pisze:

  Orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiego abp Stanisława Gądeckiego na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

 19. Czester pisze:

  +++ Wieczny odpoczynek racz mu dac , Panie…

 20. wobroniewiary pisze:

  Z czytań na dziś (Ap 7,2-4.9-14)
  Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.

 21. wobroniewiary pisze:

  Lektura na najbliższe dni: książka ks. Adama Skwarczyńskiego – „Rękopis z czyśćca” s. Marii od Krzyża

  Ks. Adam Skwarczyński pisze:
  Sto lat temu chyba nikogo nie dziwiło to, co dzisiaj mogłoby razić niektórych teologów: polecenie drukowania książki noszącej tytuł Rękopis z czyśćca. Nie zawiera ona wprawdzie oficjalnej nauki Kościoła, jednak w niczym się tej nauce nie sprzeciwia i z pewnością także dzisiaj jest godna polecenia, mimo iż niektórzy z lekceważeniem wrzuciliby ją do szufladki, opatrzonej napisem: „objawienia prywatne”… Warto tę książkę przeczytać z ołówkiem w ręku i do niej wracać. Oto zaczerpnięte z niej niektóre luźne myśli, wyłączone z kontekstu bez zaznaczenia słów i zdań opuszczonych.
  „Nikt sobie nie wyobraża, czym jest czyściec! Głębokie ciemności… Jestem teraz w drugim czyśćcu. Od chwili śmierci byłam w pierwszym, gdzie znosi się wielkie cierpienia. Teraz cierpię mniej. O, jak bardzo pragnę pójść do nieba! Straszna jest nasza męka, odkąd poznaliśmy Boga! Moim największym cierpieniem jest to, że nie oglądam Boga. Jest to nieustanną męką, sroższą niż ogień czyśćcowy. Obecnie jesteśmy męczennikami, można powiedzieć: palimy się z miłości. Niepohamowana siła pcha nas ku Bogu, a jednocześnie inna siła odpycha nas na miejsce naszej pokuty. W tym stanie doznajemy wielkiej udręki wskutek niemożności zaspokojenia naszych pragnień. O, co za boleść! Ale my na nią zasługujemy i nie ma tu żadnego szemrania. Chcemy tego, czego Bóg chce.
  Tutaj więcej:
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/11/01/lektura-na-najblizsze-dni-ksiazka-ks-adama-skwarczynskiego-rekopis-z-czyscca-s-marii-od-krzyza/

  Pobierz książkę: Ks. Adam Skwarczyński „Rękopis z czyśćca”
  https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2012/11/siostra_maria_od_krzyza-_rekopis_z_czyscca.pdf

  • an m pisze:

   Przeczytałam rok temu, wywarła na mnie ogromne wrażenie……Uważam, że każdy katolik szczególnie pogubiony powinien ją przeczytać.

 22. Boża owieczka pisze:

  Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
  Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
  A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
  Aż przed oblicze Boga Najwyższego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Pani Ewo wyrazy współczucia i dużo sił.+++

 23. wobroniewiary pisze:

  „Szatan ma niezliczone sposoby niszczenia naszej tożsamości umiłowanych dzieci Boga. Tak często kobiety mają problem ze swoimi mężami czy synami alkoholikami. Nieświadomie stają się ich pierwszymi oskarżycielami, przejmując tym samym rolę diabła. Taki alkoholik zwykle dokładnie zdaje sobie sprawę ze swojej godnej pożałowania sytuacji. Często czuje się jak szmata, jak ostatnia łajza, widzi to w oczach swojej żony, matki czy dzieci, słyszy w ich słowach o odrzuceniu i pogardzie. I właśnie dlatego jest tak agresywny – bo sam siebie nienawidzi za swoją słabość i nie może siebie znieść. Oczywiście, że nie jest łatwo kochać i błogosławić kogoś takiego, kto pod wpływem alkoholu niszczy wszystkich wokoło. Jest to bardzo trudne. Ale siłą mocy Ewangelii o miłości Boga do grzesznika wszystko jest możliwe.”

  Ks. Dominik Chmielewski SDB

 24. Małgosia pisze:

  Coś na rozweselenie:

  • Małgosia pisze:

   Poprosiłam moje koleżanki aby zgodziły się ​pomagać mi w tej pracy i dlatego
   bardzo proszę nie wpisywać mojego imienia i nazwiska, gdyż​ to konto nie jest na moje nazwisko, tylko na moje koleżanki​.Pan Jezus zabronił mi mieć cokolwiek na moje nazwisko.​ ​
   SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA POMOC W WYDANIU KSIĄŻKI:
   ​” JEZUNIU – MOJA MIŁOŚCI” -​
   Mieczysława Kordas

   • Maggie pisze:

    Przecież to straszne jak halloween i pożałowania godne.

    Chętni do czytania „Dziejów Bożych” ? – a cóż to można napisać wobec tego, że Pan Bóg powiedział „JAM JEST, KTÓRY JEST”. No i wobec tego, czymże jest Pismo Święte i Dzieje Apostolskie w …. blasku geniusza pani Mieci?

    Inne nazwisko i konto koleżanki
    i … tak pod stołem, z niego „podbieranki”? ,
    a to od kiedy Pan Jezus zaleca krętactwa?
    Irlandka zarabiała i zarabia na „księdze”,
    to pani Miecia ma być gorsza?

    Jak widać: w trzech tomach grafomania się kłania –
    i diagnoza jedna: megaSchizomiecisłowomania …

 25. Pingback: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – kilka słów o odpustach za zmarłych | Serce Jezusa

 26. Marysia pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji corki Justyny i jej dziecka utraconego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s