Akt Oddania Królowi Miłosierdzia – w różnych językach

AKT ODDANIA PANU JEZUSOWI, KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia,
pokornie proszę
o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem.

Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy,
pokornie proszę, abyś przyjął w wieczystą opiekę
mnie i moją rodzinę.

Pragnę pokutować za grzechy,
z Twoją pomocą odważnie iść drogą do świętości
według nauki, którą głosi Kościół Katolicki.

Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu.
Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje
i daj nam swoje zbawienie.

JEZU UFAMY TOBIE!

Maryjo, Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami!
Św. Siostro Faustyno, Bł. Księże Michale Sopoćko,
Św. Janie Pawle II – módlcie się za nami.

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013;

Autor tekstu ks. Walter Rachwalik

jezus-milosierny-ks-w-r

*****
Akt po słowacku:

AKT ZASVÄTENIA PÁNU JEŽIŠOVI, KRÁĽOVI MILOSRDENSTVA.

Pane Ježišu Kriste, Kráľu Milosrdenstva, pokorne Ťa prosím o Tvoju milosrdnú lásku pre mňa hriešneho.
Hládiac na Tvoju Tvár i oči plné milosrdenstva, pokorne prosím, aby si navždy prijal v Tvoju starostlivosť mňa i moju  rodinu.
Túžim sa kajať za hriechy, aby som s Tvojou pomocu odvážne kráčal po ceste svätosti, podľa učenia Katolickej cirkvi.
Požehnaj nás, Pane a Spasiteľu. Ukáž nám Pane svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

JEŽIŠU DÔVERUJEME TI!

Mária, Matka milosrdenstva –  oroduj za nás.
Sv. sestra Faustína, bl. Knaz Michal Sopoćko,
sv. Ján Pavol II – otodujte za nás.

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

Autorom  tekstu ks. Walter Rachwalik

****
Akt po włosku:

ATTO  DI CONSACRAZIONE AL SIGNORE GESÙ RE DI MISERICORDIA

Signore Gesù Cristo, re di Misericordia, Ti chiedo umilmente,
abbi misericordia de me peccatore.
Fissando il Tuo volto e gli occhi pieni di misericordia,
Ti chiedo umilmente di riceve  me e la mia famiglia in perpetua Tua protezione.

Desidero espiare i miei peccati e con il Tuo aiuto camminare verso la santità seguendo l’insegnamento della Chiesa cattolica.

Elargisci  la Tua benedizione Signore e Salvatore nostro. Abbi misericordia di noi e donaci la Tua salvezza.

GESÚ CONFIDIAMO IN TE!

Maria, Madre di Misericordia – prega per noi!
Santa sr. Faustina, Beato Sac. Michele Sopoćko, San Giovanni Paolo II – pregate per noi!

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

Autore di testo ks. Walter Rachwalik

*****
Akt po holendersku:

Akte van Toewijding aan onze Heer Jezus Christus,
Koning van Barmhartigheid.


Heer Jezus Christus, Koning van Barmhartigheid, nederig vraag ik U om Uw barmhartige Liefde voor mij, arme zondaar.

Aandachtig bezie ik Uw Heilig Aangezicht en Uw ogen die vol barmhartigheid zijn.

Nederig vraag ik U om mij en mijn familie aan te nemen in Uw altijddurende zorg.
Ik verlang om boete te doen voor mijn en andermans zonden en-, met Uw hulp moedig op weg te gaan naar heiligheid volgens Uw evangelie zoals de Rooms-Katholieke kerk dat verkondigt en uitlegt.

Zegen ons, Onze Heer en Verlosser.
Toon ons Uw barmhartigheid Heer en geef ons Uw heil.

Jezus, wij vertrouwen op U!
Maria, Moeder van Barmhartigheid – ontferm U over ons!

Heilige Johannes Paulus II, Heilige Zuster Faustina, Zalige Priester Michael Sopocko,
bidt voor ons.

Imprimatur:  Aartsbisschop van Czestochowa, Waclaw Depo,
Czestochowa, 22-01-2013, Regnr: 50/K/2013
Tekst: Pater Walter Rachwalik

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa, Pomoc duchowa i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Akt Oddania Królowi Miłosierdzia – w różnych językach

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • bogumila2014 pisze:

   Boże, tym wierszem/modlitwą dziękuję Ci za moich Przyjaciół – Czytelników i Adminów tej strony. Panie, proszę błogosław im i wynagradzaj każde okazane mi dobro – każdy serca gest, pamięć, pomoc i modlitwę. Niech czas adwentu będzie czasem Spotkania z Tobą!

   Chwała Ci Panie!

   Bądź uwielbiony mój Panie
   w Którego cieniu
   i pieczy mieszkam
   Ucieczko moja i Twierdzo
   Boże któremu ufam
   dałeś aniołom swoim rozkaz
   by strzegli mnie
   na życia ścieżkach
   Bądź uwielbiony Najwyższy
   Obrońco mój i Nadziejo
   mogę się schronić w Twojej Mocy
   wiem że nic złego mnie nie spotka
   Miłością swoją mnie uleczysz
   nawet gdybym po wężach stąpał
   Pewnością moją jest Twoje Słowo
   Wierność Twoja to Tarcza
   Ty mnie wybawiasz gdy lgnę do Ciebie
   osłaniasz gdy uznaję za Pana
   i wysłuchujesz kiedy Cię wzywam
   serca modlitwą nocą i rano
   Bądź uwielbiony Ty który mi dajesz
   życie na ziemi i duszy zbawienie
   Chwała Ci Panie!
   I dziękczynienie
   …że zawsze ze mną Jesteś !

   /Bogumiła Dmochowska/

 2. wobroniewiary pisze:

  Zapraszamy do pomocy w tłumaczeniu na inne języki

 3. wobroniewiary pisze:

  Kongregacja ds. Duchowieństwa: zasady formacji kapłańskiej

  „Dar powołania do kapłaństwa” to tytuł ogłoszonego dziś dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jest on nową wersją podstawowych zasad formacji kapłańskiej („Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”), która zastąpi poprzednią, wydaną w roku 1970, czyli krótko po zakończeniu Soboru, a uzupełnioną w roku 1985.
  Jak wyjaśnia prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, dokument czerpie z dotychczasowej tradycji Kościoła w tej dziedzinie, wprowadzając też nowe elementy, zaczerpnięte m. in. z posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Pastores dabo vobis” z 1992 r. To stamtąd pochodzi nacisk na integralną formację do kapłaństwa, która musi łączyć wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski. Szczególnie zwraca się uwagę na potrzebę równowagi umysłowej i dojrzałości uczuciowej. Bez niej nie można być księdzem, samo zdanie egzaminów nie wystarcza – uważa kard. Beniamino Stella, a wskazując na znaczenie duchowości podkreśla, że kapłan „nie jest organizatorem religijnym czy funkcjonariuszem ds. sacrum, ale zakochanym w Panu uczniem Chrystusowym, którego życie i posługa opierają się na głębokiej relacji z Bogiem”. Nowy dokument o formacji kapłańskiej potwierdza też wprowadzony w 2005 r. za pontyfikatu Benedykta XVI zakaz dopuszczania do święceń kapłańskich homoseksualistów.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2016/12/08/kongregacji_ds_duchowie%C5%84stwa_zasady_formacji_kap%C5%82a%C5%84skiej/1277767

 4. Jasna Góra otrzymała przywilej jubileuszowego odpustu zupełnego

  Jasna Góra otrzymała od dziś, 8 grudnia, przywilej odpustu zupełnego w Jubileuszowym Roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Specjalny Dekret przekazał podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens Penitencjarii Apostolskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że łaskę odpustu można uzyskać uczestnicząc w świętych obrzędach przed ukoronowanym jasnogórskim Wizerunkiem. Warunkiem jest także modlitwa o wierność Polski Chrystusowi, o nowe powołania i obronę rodzin.
  – Przynoszę wam szczególny dar Ojca Świętego jakim jest odpust zupełny dla wszystkich pielgrzymów, którzy w czasie trwania jubileuszowego roku pobożnie będą nawiedzać jasnogórskie Sanktuarium, duchową stolicę naszego narodu – powiedział w kazaniu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
  Ks. Nykiel zachęcał do całkowitego zawierzenia się Maryi Niekalanej tak jak czynili to św. Maksymilian Kolbe i św. Jan Paweł II. – Powierzamy Maryi Niepokalanej nasze teraz i nasze jutro, jak to czynił Jan Paweł II, syn polskiej ziemi niestrudzenie przypominający każdemu człowiekowi, że jest odkupiony przez Chrystusa i dlatego niech się nie boi otworzyć serca wobec jego nieprzemijającej miłości – mówił kaznodzieja.

  Regens Penitencjarii Apostolskiej przypomniał, że obchody jubileuszowe związane z 300. rocznicą koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej potrwają do 8 września 2017 r. – Mam nadzieję i oto trzeba nam się wspólnie modlić, że w ten sposób Polacy na nowo zaproszą Maryję do swojego domu, swojej rodziny, w swoje życie, aby stała się rzeczywiście naszą Królową, aby stała się mostem prowadzącym do Boga – podkreślił ks. Nykiel. Zachęcał, byśmy „koronowali Maryję żywą koroną naszych duchowych darów czy konkretnych uczynków miłosierdzia, naszych czystych serc, odnową życia w duchu Ewangelii, może spowiedzi po długich latach, pojednaniem się z kimś po długim konflikcie, porzuceniem alkoholu, pornografii lub może po prostu postanowieniem odmawiania i modlenia się na różańcu”. – To my jesteśmy diamentami w Jej koronie – podkreślił przedstawiciel Watykanu.
  Reklama

  W specjalnym dekrecie Penitencjarii Apostolskiej wymienione są warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego. Należą do nich: nawiedzenie w pielgrzymce Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze i uczestnictwo w świętych obrzędach przed ukoronowanym Wizerunkiem; pokorna prośba Boga przez Maryję za wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o obronę rodzin, świata i Kościoła, a także za osobę Ojca Świętego; modlitwa Modlitwą Pańską, wyznanie Wiary i przyzywanie opieki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; przyjęcie sakramentów pojednania i Eucharystii.

  Odpust zupełny będą mogły uzyskać również osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z ważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, a połączą się pragnieniem ducha z tymi, którzy pobożnie nawiedzają Sanktuarium. Osoby te powinny, będąc w stanie łaski uświęcającej, wzbudzić intencję wypełnienia (gdy będzie to jak najszybciej możliwe) trzech zwykłych warunków uzyskania odpustu i przed jakimkolwiek wizerunkiem Matki Bożej odmówić pobożnie modlitwy, ofiarując miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje cierpienia i niedogodności własnego życia.

  Warunki jubileuszowego odpustu zupełnego zostały wypisane na specjalnych tablicach umieszczonych na jednej z bram prowadzących do Sanktuarium, która była dotąd Bramą Miłosierdzia. Tekst przetłumaczony został także na język angielski.

  Penitencjaria Apostolska, zwana także potocznie Trybunałem Pokuty to najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego rozpatrujący sprawy sumienia. W jej kompetencji leżą wszystkie kwestie, które dotyczą zakresu wewnętrznego oraz związane z odpustami. Udziela on rozgrzeszeń, dyspens oraz innych łask zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, oraz rozstrzyga sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty. Na czele dykasterii stoi Wielki Penitencjarz (Penitencjariusz), obecnie kardynał Mauro Piacenza. Jego zastępcą jest Regent (Regens) Penitencjarii Apostolskiej. Jest nim obecnie prał. Krzysztof Nykiel.
  Źródło: http://niedziela.pl/artykul/26146/Jasna-Gora-otrzymala-przywilej

 5. AnnaSawa pisze:

  Jeszcze raz o spoczynkach, pysze, nakładaniu „łapek” na głowę przez świeckich…oraz pod koniec nagrania „coś” 🙂 dla osób, które miały łaskę uczestniczenia w rekolekcjach prowadzonych przez Ojca Józefa Witko :).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s