Matko Boża z Guadalupe – módl się za nami!

Modlitwa do MB z Guadalupe

Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico, Maryjo z Guadalupe,
że w swoich niebiańskich objawieniach na górze Tepeyac,
uczyniłaś obietnicę okazania Swego współczucia i litości każdemu,
kto Cię kocha i ufa Tobie, szukającym Twojej pomocy i wzywającym Ciebie
w swoich potrzebach i nieszczęściach.
Uczyniłaś obietnicę wysłuchania naszych próśb,
by otrzeć nasze łzy i dać nam pocieszenie, i ulgę.
Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją obronę,
błagał Twojej pomocy lub szukał Twojego wstawiennictwa,
także w zwyczajnych sprawach lub osobistych niepokojach,
został opuszczony bez pomocy.
Ożywieni tym przekonaniem wznosimy nasze serca do Ciebie,
Maryjo, zawsze Dziewico, Matko Prawdziwego Boga!
Zmartwieni ciężarem naszych grzechów przybywamy, by upaść na ziemię
przed Twą dostojną Obecnością pewni, że spełnisz wobec nas swe miłosierne obietnice.
Jesteśmy pełni nadziei, że, stojąc w Twym cieniu dającym ochronę,
nie dosięgnie nas niepokój, ani nie dosięgnie nas nieszczęście,
ani choroba, ani inny smutek.
Zechciałaś pozostać między nami poprzez swój godny podziwu Wizerunek,
przedstawiający Ciebie, naszą Matkę, nasze zdrowie i nasze życie.
Stojąc w zasięgu Twojego matczynego spojrzenia i uciekając się do Ciebie
ze wszystkimi naszymi potrzebami, nie potrzebujemy niczego więcej.
O, Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami,
ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj i odpowiedz nam.

(Tutaj wspominamy naszą prośbę i odmawiamy 5. razy „Zdrowaś Maryjo” by uczcić cztery objawienia Juanowi Diego i jedno Juanowi Bernardino).

Jak głosi tradycja, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. Ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego:
„Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś.
Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan więc poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam przepiękne kwiaty. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni stanowili jednak bardzo małą i nie liczącą się grupę. Do czasu inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej wizerunek „święta Maryja z Guadalupe”.
Przypuszcza się, że „Guadalupe” jest przekręconym przez Hiszpanów słowem „Coatlallope”, które w Náhuatl znaczy „Ta, która depcze głowę węża”.
Gdy rozeszła się wieść o objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który stał się człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. 3 maja 1953 roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu kościołach w Polsce. Niepokalana z Guadalupe – Patronką życia poczętego Wizerunek Niepokalanej Maryi z Guadalupe, jaki otrzymał biskup na potwierdzenie prawdziwości objawień, przedstawia Maryję w stanie błogosławionym. Fakt ten stanowi pozawerbalne przesłanie Maryi, dostrzegalne i odczytane wizualnie. Maryja przez to chciała coś powiedzieć nie tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku, ale także następnym pokoleniom i nam współczesnym ludziom żyjącym na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia.
mb_guadalupe_broni_dzieciZnakiem rozpoznawczym macierzyństwa Maryi na Jej wizerunku z Guadalupe jest szarfa, która przepasuje Jej biodra oraz lekko uwypuklone łono, zaznaczone na wizerunku po prawej stronie na szacie. W tym miejscu na sukni Maryi jest również umieszczony czteropłatkowy kwiat jaśminu – kwinkunks, który dla Azteków był symbolem życia. Dzięki katechezom misjonarzy Indianie zrozumieli lepiej, że Maryja jest tą Matką, z której narodziła się nowa światłość, słońce nowej ery, i dla nich nastał czas nowego życia w blasku prawd wiary chrześcijańskiej. Również gwiazdy na szatach Maryi wyrażają głęboką symbolikę. I tak np. gwiazdozbiór Lwa umiejscowiony jest na brzuchu Maryi obok kwiatu jaśminu. W wyjaśnieniu tego symbolicznego znaku przychodzi z pomocą księga Objawienia św. Jana, który w rozdziale 5,5 wyraźnie wskazuje na Jezusa jako na zwycięskiego «Lwa z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, który otworzy księgę i siedem jej pieczęci». Tak więc już w XVI w. zarówno Indianie jak i Hiszpanie odczytali właściwie i poprawnie prawdę religijną zawartą w tym cudownym wizerunku, który zawiera w sobie dalsze przesłanie Maryi. Dzięki pracy ewangelizacyjnej misjonarzy Indianie utwierdzili się w przekonaniu, że rozwijające się nowe życie pod sercem matki jest nieocenionym darem Bożym i jako takie jest święte. Dla Azteków prawda ta miała bardzo doniosłe konsekwencje w przemianie ich światopoglądu z pogańskiego na chrześcijański. Zrozumieli, że Maryja przyczyniła się do zakończenia rytualnych krwawych ofiar z ich ludzkiego życia składanych ich bożkom pogańskim. Wiara chrześcijańska przekonała ich, że te krwawe ofiary z ich ludzkich serc nie są już konieczne, gdyż wystarczająca jest już jedyna ofiara przebitego Serca Jezusa na krzyżu oraz duchowa ofiara Niepokalanego Serca Maryi, Matki Jezusa, uczestniczącej duchowo w ofierze swego Syna.

Z perspektywy kilku wieków widać dziś wyraźniej jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z Guadalupe i jak szczególnie aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja stała się bowiem Obrończynią życia i Patronką życia poczętego już w XVI w. Prawdę tę wyakcentował dobitnie Ojciec Święty Jan Paweł II z okazji swej podróży apostolskiej do Meksyku, apelując 23 stycznia 1999 r. w Guadalupe o obronę życia. Powiedział wtedy m. in.: „Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw kulturze śmierci (…) Tego domagamy się: życia i godności dla wszystkich dla wszystkich istot poczętych w łonach matek (…) Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie”. Następnego dnia w czasie Mszy św. w obecności 2 milionów Meksykanów, zawierzając Maryi sprawę życia poczętego, papież powiedział: „Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję (…) życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej trosce zawierzam sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki!” Przy tej okazji zdecydował, by liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, obchodzone 12 grudnia, było odtąd świętem dla całego kontynentu Ameryki. Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe, Patronki i Obrończyni życia poczętego jest także apelem nieba skierowanym do wszystkich narodów na całym świecie.
Jesteśmy dziś świadkami przerażającego paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom z życia ludzkiego wśród Azteków, to w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje pozbawiania życia najsłabszych i najbardziej bezbronnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i starców przez eutanazję. Miejsce dawnych bożków pogańskich u Azteków zajmują dziś nowe, neopogańskie idole: konsumpcja, hedonizm, wygodnictwo, egoizm, itp., które pławią się we krwi milionów niewinnych istot ludzkich w imię złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W istocie rzeczy jednak jest to zmasowany atak na życie, które swój początek i źródło ma w Bogu. Jako dar Boży i wartość najświętsza jest ono chronione i obwarowane piątym przykazaniem Bożym: Nie zabijaj! Dlatego zbrodnie te są wymierzone wprost w Boga i wołają o pomstę do nieba.

Tajemnicze światło obrazie Matki Bożej z Guadalupe

W wielu informacjach w internecie „chodzi” zdjęcie z tajemniczym światłem wychodzącym z obrazu Matki Bożej, które pojawiło się nagminnie w kwietniu 2007r. po uchwaleniu przez Meksyk ustawy o dopuszczalności aborcji. Komentarze mówiły, że Matka Boża „dała znak” jako odpowiedź na to, co uchwalił Parlament.

Tymczasem zdjęcie to zostało zrobione już w grudniu 2003 r. podczas Mszy św. sprawowanej przez p. Andrea D’Ascanio ofm ccap – duchowego syna o. Pio i duchowego kierownika Matki Eugeni Ravasio, która miała objawienia Boga Ojca i przekazała światu orędzie: „Ojciec mówi do Swoich dzieci”, wraz z ks. Giovannim Antonnucim, z diecezji drohiczyńskiej.

Oświadczenie dotyczące pochodzenia niezwykłej fotografii, złożone przez mgr Maurizio Checa: 2003-zdj (pobierz pdf)

***

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Matko Boża z Guadalupe – módl się za nami!

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Elżbieta pisze:

   Matko Boża , błagam Cię o wstawiennictwo . Twoim Dłoniom powierzam Kasię i jej cierpienie , Proszę Cię , zanieś moje prośby do Twojego Syna i wyjednaj Kasi łaskę Sakramentu Pojednania , uwolnienie od lęków , agorafobii , udręczenia duchowego , wyproś jej uleczenie pamięci z bolesnych przeżyć i uzdrowienie duszy , ciała , aby mogła się cieszyć Pokojem serca .
   Matko , błagam Cię też o rzecz niemożliwą po ludzku – o mój powrót do pracy w styczniu na dotychczasowe miejsce .
   Dziękuję Ci za wszystkie łaski i Opiekę .

 2. wobroniewiary pisze:

  Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe,
  że w swoich objawieniach na Górze Tepeyac
  obiecałaś okazać litość i współczucie dla wszystkich,
  którzy szukają u Ciebie pomocy i ochrony.
  Wspominając na to, wysłuchaj naszych próśb i daj nam pocieszenie i ulgę.
  Jesteśmy pełni nadziei, że powierzając się Twojej pomocy,
  nic nie może nas zmartwić lub zaatakować.
  Tak jak pozostałaś z nami przez Twój godny podziwu Obraz,
  tak też wyjednaj nam łaski, o które prosimy. Amen.

 3. wobroniewiary pisze:

  Maryjo z Guadalupe, Różo Duchowna, wstaw się za Świętym Kościołem,
  ochraniaj Pontyfikat Ojca Świętego,
  pomagaj wszystkim, którzy wzywają Ciebie w swoich prośbach,
  i ze względu na to, że jesteś zawsze Dziewicą, Maryją, Matką Prawdziwego Boga,
  wyjednaj dla nas u Swego Najświętszego Syna łaskę wytrwania w wierze,
  słodkiej nadziei pośrodku smutków życiowych, łaskę płonącego miłosierdzia
  oraz drogocenny dar ostatecznej wytrwałości.Amen.

  (Jeden raz „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…”, „Chwała Ojcu…”
  we wdzięczności za Cudowny Wizerunek jako kontynuację Cudu i świadectwa.)

 4. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa Papieża Jana Pawła II

  Dziewico Niepokalana,
  Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
  Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie
  dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę,
  wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością
  i przedstaw ją Twemu Synowi,
  Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.
  Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,
  Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy,
  oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość.
  Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace,
  nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia.

  Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom,
  gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza.
  Chcemy być całkiem Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele:
  z miłością zawsze prowadź nas za rękę.
  Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami,
  by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego,
  ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom.
  Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości
  napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania:
  kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych.
  Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie,
  z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego.
  Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
  chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie
  i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
  Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,
  naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy
  pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win
  i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy.
  Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie
  wszystkich świętych Sakramentów,
  które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi.
  Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu,
  z sercem wolnym od złości i nienawiści
  będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy,
  które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa
  który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
  Amen.

 5. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji

  Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe,
  Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym.
  Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa
  Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko.
  Podobnie czynił Herod szukający aby zniszczyć Twego Syna,
  Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
  dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci.
  Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci,
  przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

  Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie
  przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu;
  Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła,
  Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba.
  O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę
  dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach.
  Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji.
  Nakłoń serca aby szanowano życie!

  Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
  za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci,
  aby mogły żyć tu na ziemi i,
  dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna,
  mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie.
  Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca
  za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji,
  aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
  jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce
  przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności.
  Pragniemy aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu,
  były ochrzczone i zachowane.
  Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal,
  pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

  Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości.
  Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia.
  Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei.
  Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzinami, miastami, narodami i całą ludzkością.
  O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo,
  usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

  O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

  http://www.christusrex.brzegdolny.pl/pray117.htm

  • Cecylia pisze:

   Matko Boża z Guadelupe, opiekunko dzieci poczętych- Tobie powierzam dzieciątko, które nosi pod sercem moja synowa.Spraw aby matka i dziecko czuły się dobrze,niech cała ich rodzina zostanie napełniona Duchem Świętym,
   Jezu Maryjo kocham Was ratujcie dusze!

 6. Bogumiła pisze:

  Matko Boża z Guadalupe oddaję dziś w Twoją opiekę mojego męża w dniu jego urodzin. Ty go dla mnie wybrałaś o najlepsza z Przyjaciółek. W Twoim Niepokalanym Sercu chowam go na wieki, broń go i strzeż jak swojej źrenicy, obdarz go obfitością łask Ducha Świętego, które przecież zostały złożone w Twoje Matczyne Dłonie abyś nam je rozdawała.
  Dziękuję za Niego z całego serca! ❤

 7. wobroniewiary pisze:

  Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

  Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe,
  ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości,
  wszystkie moje myśli, słowa, czyny i cierpienia tego dnia,
  aby nic nie było we mnie, co nie stało się przez Ciebie,
  dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako akt zadośćuczynienia za znieważenia przeciw Twemu Sercu.

 8. Bogumiła pisze:

  O jaka wiadomość!
  Dziś nad ranem moja siostrzenica i chrześnica urodziła trzeciego synka Wojtusia.
  Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe,
  ofiaruję Twojej czystości, Twojej świętości, Twojej gorliwości i Twojej miłości małego Wojtusia, jego mamę, tatę i braci. Przyprowadź ich do Swego Boskiego Syna. Dziękuję Ci za nich.
  Rodzino WOWITowa proszę o modlitwę za Wojtusia i jego mamę. +++

  Proszę też o modlitwę za Piotra, który spadł ze schodów i własnie karetką zabrali go do szpitala. Uzdrów go Matko proszę! +++

 9. gosia pisze:

  Matko Boża z Guadalupe,oddaje Ci pod opiekę moją rodzinę męża i synów.Spraw Kochana Matko by Łukasz zdał maturę i dostał się na studia a Kamilowi znajdź uczciwą i dobrą dziewczynę

 10. MariaPietrzak pisze:

  Maryja nazwała się w języku nahuatl
  Coatlaxopeuh,
  co znaczy:
  Pogromczyni węża – czyli szatana, który jest największym wrogiem człowieka.
  Demon, czyli szatan, jest upadłym aniołem, który przez grzech absolutnej pychy stał się „jakby kosmicznym »kłamcą« i »ojcem kłamstwa« (J 8, 44):
  sam żyje w radykalnej negacji Boga i zarazem to własne tragiczne »kłamstwo o Dobru«, jakim jest Bóg, usiłuje narzucić ludziom
  (Jan Paweł II, 13.08.1986).
  Tak więc szatan i inne złe duchy całą swoją istotą nienawidzą Boga i pragną swej nienawiści udzielić ludziom, aby ich wprowadzić na drogę wiodącą do piekła – do stanu absolutnego egoizmu.
  Szatan wykorzystuje całą swoją wielką inteligencję, aby doprowadzić człowieka na szczyty nienawiści, absolutnej pychy, rozpaczy i ostatecznego zwątpienia.
  Jedynym ratunkiem człowieka przed tą przerażającą rzeczywistością złych mocy jest całkowite oddanie siebie, przez Maryję, Chrystusowi, który w swojej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu ostatecznie wyzwolił wszystkich ludzi z niewoli szatana, grzechu oraz śmierci.
  / kończy rozważanie o Matce Bożej z Guadeloupe ks. Mieczysław Piotrowski TChr
  http://pojdzzamna.org.pl/do-poczytania/155-matka-boza-z-guadalupe.html

  Coatlaxopeuh , której nam dzisiaj potrzeba w każdej szerokości geograficznej i w każdej człowieczej przestrzeni , dalekiej od bajkowej i lukrowej , ucz dzieci trzeźwości, zachowaj od naiwności … Broń przed szatanami . Zdradami . Czuwaj…

 11. wobroniewiary pisze:

  Do Pani Emilii G. z Wrocławia.
  Szkoda, że nie podjęła Pani przesyłki z olejem od św. O. Pio. Musiałam dziś zapłacić ponownie za to, że mi ją zwrócono do domu… szkoda, bo to tylko rodzi koszty. ….
  Proszę odezwać się na maila na jutrzenka2012@gmail.com

 12. Pingback: Matko Boża z Guadalupe – módl się za nami! | Biały, bardzo biały

 13. Kamuc73 pisze:

  Maryjo,Tobie powierzam me dzieci,otocz je swa opieka,chron od zlego

  • Jadwiga pisze:

   Matko Boza wez w opieke moja rodzine.Pomoz mi uporac sie z calym zlem,ktore nas ostatnio nawiedza,oby znow zapanowal spokoj,w domu.Ty wiesz Matko Przenajswietsza o czym mowie.Badz Pozdrowiona Matko ukochana.

 14. magda pisze:

  Matko Boża z Guadalupe proszę Cię o wiarę, silną,żywą wiarę dla mnie i bliskich. Wiarę co góry przenosi….
  Proszę o pracę…

 15. EwaT pisze:

  Kochana Matko z Guadalupe w Twoje rece oddaje moje dzieci i meza♡

 16. Ava pisze:

  Kochana Matko z Guadalupe ochraniaj, prowadz i wstawiaj sie za mną, moimi siostrami z ich rodzinami i moimi przyjaciółmi!!!

 17. Klara pisze:

  Matko Sw z Guadelupe miej w swojej opiece adminow tej strony Ewe i Kazimierza oraz
  wszystkich ktorzy tutaj przychodzą!!!

 18. Emilka G. pisze:

  To jakaś pomyłka bo odebrałam olej oraz obrazki i wpłaciłam na konto pieniążki. Listonosz przyniósł mi do domu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s