25 marca – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Adopcja duchowa dziecka poczętego.

Zwiastowanie - AlbaniUroczystość Zwiastowania NMP przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Pozdrowienie Anielskie. Modlitwa ta składa się z pozdrowienia Archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła. Na słowach pozdrowienia Gabriela – „łaski pełna” – Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” zawierają część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.

Anioł Pański. Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej modlitwy przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało.
Czytaj całość:
1) Ewangelia dla nas – czytania mszalne i patroni dnia (kliknij)
2) Duchowa adopcja dziecka

Dzień Zwiastowania to zwyczajowo dzień Duchowej Adopcji Dziecka

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, mnieście uczynili.” (Mt. 25, 40).

Kochasz życie! Mówisz życiu „tak”! Walczysz w obronie najmniejszych, bezbronnych… Podejmujesz Duchową Adopcję…

My mamy dla Ciebie coś więcej – ZARAŹ INNYCH MIŁOŚCIĄ DO ŻYCIA!!!

Jeśli każdy z nas zaprosi choć JEDNĄ osobę, by podjęła się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – dwa razy więcej dzieci zostanie otoczonych płaszczem modlitwy! Dlatego zaproś swoją Mamę, Tatę, dziadków, rodzeństwo, koleżankę, kolegę, sympatię lub współmałżonka:) zaproś swoje dzieci:)
Módlmy się o Życie i za Życie wszyscy razem! Nie bójmy się uklęknąć do modlitwy dziesiątką różańca z osobą, którą zaprosimy. Nauczmy ją jak się modlić:)
Bądźmy Wspólnotą Życia!

Zapraszamy do spotkania się z dzieckiem nienarodzonym, w modlitwie Drogi Krzyżowej – Droga krzyżowa dziecka nienarodzonego
I do zapoznania się z zasadami Duchowej Adopcji oraz do zgłoszenia podjętej adopcji http://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/dla-zdecydowanych (formularz zgłoszeniowy )/.

Boisz się, że nie dasz rady? Nie bój się! Całe Niebo jest z Tobą!

DODATKOWO: Zasady duchowej adopcji również tutaj: http://www.diecezja.waw.pl/da/modlcodz.html

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:

 • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ………………..
  • ………………..
  • ………………..

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Duchowa Adopcja jest spełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Różaniec, Wydarzenia, Świeto i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na „25 marca – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Adopcja duchowa dziecka poczętego.

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. Paweł pisze:

  W nawiązaniu do uroczystości Zwiastowania Pańskiego, która kiedyś była poprzedzona świętem (III klasy) św. Gabriela Archanioła – parę słów o kulcie i patronatach tego Anioła:

  W pierwszym tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa nie zauważamy rozwoju kultu świętego archanioła Gabriela. Jego wspomnienie w liturgii pojawiło się dopiero w X wieku. Najpierw umieszczano go w katalogi Świętych Pańskich, a od XV wieku mszały, jako „Anioła Wcielenia”. Wspomnienie to najczęściej znajdowało się w pobliżu uroczystości Zwiastowania Pańskiego (np. 18, 24 lub 26 marca), lub Bożego Narodzenia (np. 18 grudnia). Ponadto obchody te miały charakter lokalny. Dopiero w 1921 roku papież Benedykt XV wpisał je do kalendarza powszechnego, pod datą 24 marca. W ten sposób z obchodów lokalnych stało się świętem całego Kościoła powszechnego. Zaś w roku 1951 papież Pius XII archanioła Gabriela ogłosił patronem środków przekazu informacji, zwłaszcza radia i telewizji. W obecnie obowiązującym kalendarzu liturgicznym z 1969 roku, Gabriel czczony jest razem z Michałem i Rafałem wspólnym świętem, dnia 29 września.
  http://adonai.pl/anioly/?id=3

  W 1951 roku papież Plus XII wydał brewe apostolskie, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem służb informacji i wszystkich pracowników łączności. Patronat ten potwierdził 27 października 1959 r. papież Jan XXIII przy okazji poświęcenia i uruchomienia nowego nadajnika Radia Watykańskiego. Na prośbę filatelistów austriackich, 9 grudnia 1972 roku, papież Paweł VI wydał brewe apostolskie „Quandoquidem mortalium vita”, opublikowane 22 grudnia 1972 roku, w którym ogłosił św. Archanioła Gabriela patronem środków społecznego przekazu, poczty i filatelistów.
  http://www.zgpzf.pl/viewpage.php?page_id=64

 3. Sylwia pisze:

  Czy ta uroczystość przypada dzisiaj, czy jutro?

  • Helena pisze:

   jutro

   • wobroniewiary pisze:

    Jutro, dziś wieczór już daliśmy wpis, aby każdy mógł się przygotować do duchowej adopcji, przemyśleć, przemodlić 🙂

    • Maggie pisze:

     Moja babcia i chrzestna w jednej osobie, urodziła się na Zwiastowanie i przyniosła sobie (pierwsze z dwóch nadanych) imię. Umarła w sobotę, a więc dzień poświęcony Maryji. Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, w szczęśliwości wiecznej, na wieki wiekow. Amen

 4. MM pisze:

  Grzech ciężki jest ZAWSZE szatańską niewolą, potrzebny jest wielki egzorcyzm
  Mówił o tym kard. Mauro Piacenza przy okazji formacji wielkopostnej.

  Mówił o tym kard. Mauro Piacenza przy okazji formacji wielkopostnej.

  „Niewątpliwie jest to jeszcze dziedzictwo dawnej formacji katechizmowej, zgodnie z którą należy się spowiadać i przystępować do Komunii św. przynajmniej raz na rok, w okresie wielkanocnym – zauważył kard. Piacenza. – Dziś ważne jest zrozumieć ogromny dystans, jaki może się wytworzyć między wiarą a codziennym życiem. Nie należy marnować tych tradycyjnych okazji zbliżenia do Kościoła, przekształcając je w rozpoczynanie na nowo życia wiarą” – podkreślił szef papieskiej Penitencjarii dla agencji ZENIT.

  Zaznaczył przy tym, że takie właśnie znaczenie ma dla każdego ochrzczonego spowiedź sakramentalna, w której doznaje on wewnętrznej odnowy duchowej. Nacisk na spowiedź i Komunię „około Wielkiejnocy” wskazuje na centralne znaczenie Paschalnego Misterium Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół podkreślał je w ten sposób już dawno przez Soborem Watykańskim II.

  Kard. Piacenza wskazał ponadto, że sakrament pokuty to także wielki egzorcyzm, bo grzech ciężki, śmiertelny jest zawsze szatańską niewolą, od której uwalnia kapłan udzielając absolucji.

  • an pisze:

   Szczęść Boże, jeśli ktokolwiek ma kontakt z o. Witko to proszę przekazać, że podczas oglądania i modlitwy tych właśnie rekolekcji, Pan Jezus dokonał cudu uleczenia kręgosłupa z przewlekłego stanu zapalnego, powodujące stały ból odcinka lędźwiowego do całkowitej sprawności. Chwała Panu !!!

 5. Ania pisze:

  Wstrząsające świadectwo Anny, która z Bożego dopustu doświadczyła czym jest realna obecność złego ducha i jego nienawiść do każdego człowieka. Wszystko zmieniło się w chwili, gdy Anna uwierzyła, że tylko Jezus Chrystus jest jej Królem i Zbawicielem, a życie doczesne jest walką o życie wieczne.
  Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa

 6. Maggie pisze:

  Z soboty na niedzielę, pamiętajcie, że „STRACICIE” jedną godzinę – ważne aby trafić do kościoła na Mszę Św. U mnie zmiana od 2 tygodni, ale jeszcze trudno mi się przyzwyczaić.

 7. Pingback: 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Adopcja duchowa dziecka poczętego. | Biały, bardzo biały

 8. wobroniewiary pisze:

  Niech to będzie dla was wyznanie wiary – mówił uczestnikom Ekstremalnej Drogi Krzyżowej ks. biskup Mieczysław Cisło, który przewodniczył dzisiejszej mszy świętej w archikatedrze w Lublinie. Przed uczestnikami Lubelskiej EDK nocna, samotna, kilkugodzinna wędrówka do Wąwolnicy. Z krzyżem, skupieniem, modlitwą, z wyjątkowymi rozważaniami.

 9. MariaPietrzak pisze:

  Jezusowi,
  Na Zwiastowanie
  💔
  -Hostia w kieszeni
  -Hostia w modlitewniku
  -Hostia w garści
  -Hostia na posadzce
  Człowiek potrafi….
  A gdzie okruszki z tej Hostii , które z ręki spadają ?
  Ludzie deptają !!
  A przecież to Pan w całym Boskim Swym Majestacie , Białym Chlebem odziany ….
  Na karmienie i dla oczu naszych dostosowany ,
  Zakochany …
  Dla niektórych jednak … na większy pośmiech i hańbę tak ubrany,
  na śmierć prowadzony , wzgardzony …
  Jezu mój kochany! …
  Gorzkie żale nasze !

  Bo czy ty chciałbyś się zamienić z Panem i doświadczyć choć raz
  słodyczy na rękę skazania…
  Stacji Pojmania!
  ” Tyś mój !…”
  Usłyszenia
  Doświadczenia
  Przeżywania…?

  / Maria od Jezusa dobrze Ukrytego

 10. Paweł pisze:

  Adam Mickiewicz
  HYMN NA DZIEŃ ZWIASTOWANIA N. P. MARYI

  Pokłon Przeczystej Rodzicy!
  Nad niebiosa Twoje skronie,
  Gwiazdami Twój wieniec płonie
   Jehowie na prawicy.

   Ninie, dzień Tobie uświęcamy wierni,
  Śród Twego błyśnij kościoła,
  Oto na ziemię złożone czoła,
  Oto śród niemej bojaźnią czerni
  Powstaje prorok i woła:
  Uderzam organ Twej chwale,
  Lecz z bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
  Śród twego błysnij kościoła!
  I spuść anielskie wejrzenie!
  Duchy me bóstwem zapalę,
  Głosu mi otwórz strumienie!

  A zagrzmię piersią, jaką cheruby
  Zagrzmią światu na skonanie,
  Gdy proch zapadły w wieków otchłanie
    Ze snu nicości wybiją:
   Takim grzmotem Twoje chluby,
  Gdzie piekło, gdzie gwiazdy świecą,
  Nieskończoność niech oblecą,
    Wieczność przeżyją!

  — A któż to wschodzi? – Wschodzi na Syjon dziewica;
  Jak ranek z morskiej kąpieli
  I jutrznia Maryi lica;
  Śnieży się obłok, słońce z ukosa
  Smugiem złota po nim strzeli:
  Taka na śniegu, co szaty bieli,
  Powiewnego jasność włosa.

   Pójrzał Jehowah i w Niej upodobał sobie;
  Pękły niebios zwierciadła,
  Biała gołąbka spadła
  I nad Syjonem w równi trzyma skrzydła obie,
  I srebrzystej pierzem tęczy
  Niebianki skronie uwięczy.

     Grom, błyskawica!
      Stań się, stało:
     Matką dziewica,
      Bóg ciało!

  https://pl.wikisource.org/wiki/Poezye_Adama_Mickiewicza/Hymn_do_N._P._Maryi
  [Powyższy tekst trochę skorygowałem wg wydania Biblioteki Narodowej: Adam Mickiewicz „Wybór poezyj” – tom pierwszy, opracowanie Czesława Zgorzelskiego, wydanie VII poprawione i uzupełnione z roku 1986, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź; str. 188-189]

  • Paweł pisze:

   Wyżej wymienione wydanie „Biblioteki Narodowej” dodaje do tego utworu taki komentarz:

   Wiersz napisany został najprawdopodobniej w pierwszych dniach grudnia 1820 r. (…). Pierwodruk „Hymnu” w edycji wileńskiej z 1822 r. otwiera dział „Wierszy różnych” na końcu tomiku. Wiersz przedrukowywany był kilkakrotnie przez różne antologie w pierwszych dziesiątkach lat po jego ogłoszeniu, m . in. przez J. J. Szczepańskiego w „Modłach prawowiernego Chrześcianina […]” A. Hohenloego (Lwów 1825) z następującą notatką: „Poeta, przejęty prawdziwie wieszczym zapałem, skreślił w tym wspaniałym obrazie, pełnym wdzięków rzadkiej mocy i dosadności, tajemnicę wiary wcielenia się Chrystusa i poczęcia Go z Ducha Świętego. Bóg upodobał sobie Maryją, niebiosa się rozwarły, zstąpił z nich Duch Święty, co podczas chrztu Jezusa pokazał się w postaci gołębicy, i zatrzymał się nad Syjonem, kędy Maryja mieszkała, a napełniwszy Ją łaską Bożą uwieńczył skronie Jej niebiańskim światłem; bo Ona Królową wszystkich świętych” (s. 151) (…)

 11. Alicja pisze:

  Dziś się zapisałam na
  Duchową adopcję dziecka poczętego 😊

 12. Barbara pisze:

  Ja również po raz pierwszy , dzięki Waszej stronie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa mam nadzieję źe wytrwam .

 13. MariaPietrzak pisze:

  Orędzie z 25 marca 2017 r.
  „Drogie dzieci!
  W tym czasie łaski wszystkich was wzywam,
  abyście otworzyli wasze serca Bożemu miłosierdziu,
  abyście poprzez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na świętość, zaczęli nowe życie.
  Ten wiosenny czas zachęca was w waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy.
  Dlatego, dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc,
  abyście zdecydowanie powiedzieli Bogu i Bożym przykazaniom
  TAK.
  Nie jesteście sami, jestem z wami poprzez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was i waszych pokoleń. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

  http://www.medjugorje.org.pl/oredzia-matki-bozej/oredzia-z-medziugorja/aktualne-oredzie/317-aktualne-oredzie.html

  Regarde L’étoile – Chant de l’Emmanuel
  Maryjo , dziekujemy Ci !

 14. Mateusz pisze:

  Ja już jak się nie mylę to 4 rok podejmuje się duchowej adopcji dziecka 🙂 ale każdego roku uczę się ją odmawiać z jeszcze większą gorliwością

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s