Maryjne Forum Charyzmatyczne w Szczecinie – transmisja online

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

21 odpowiedzi na „Maryjne Forum Charyzmatyczne w Szczecinie – transmisja online

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Nowenna do św. Rity – dzień siódmy

  Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

  My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

  O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała Ojcu…

  Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 3. wobroniewiary pisze:

  Program ramowy Forum

  PIĄTEK – 19 maja
  15.00 – Rejestracja uczestników w Recepcji Forum
  18.30 – Rozpoczęcie Forum
  18.45 – Uwielbienie
  19.30 – Różaniec
  20.00 – EUCHARYSTIA z konferencją
  21.30 – 24.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

  SOBOTA – 20 maja
  07.00 – Otwarcie sali
  08.30 – Różaniec
  09.00 – Uwielbienie i konferencja
  10.15 – Przerwa
  10.45 – Uwielbienie i konferencja
  12.00 – EUCHARYSTIA z konferencją
  13.30 – Obiad
  14.30 – Uwielbienie i konferencja
  16.00 – Przerwa
  16.30 – Uwielbienie i konferencja
  18.00 – Przerwa
  19.00 – Różaniec
  19.30 – Adoracja – uwielbienie oraz modlitwa o uzdrowienie

  NIEDZIELA – 21 maja
  08.30 – Różaniec
  09.00 – Uwielbienie i konferencja
  10.30 – Przerwa
  11.00 – Uwielbienie i konferencja
  12.30 – EUCHARYSTIA z konferencją
  14.00 – Obiad

  http://www.lewjudy.org/zapisy.html

 4. Ircia pisze:

  Jestem 🙂

 5. wobroniewiary pisze:

  Ks. Dominik o kuli, pomódlmy się za niego szczególnie ❤

 6. wobroniewiary pisze:

  PIERWSZE CZYTANIE
  Dz 15, 22-31
  Dekret Soboru Jerozolimskiego

  Czytanie z Dziejów Apostolskich
  Po naradzie w Jerozolimie apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy został odczytany, uradowali się jego pocieszającą treścią.
  Oto słowo Boże.

  PSALM RESPONSORYJNY
  Ps 57 (56), 8 i 10. 11-12 (R.: por. 10a)

  Refren: Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów.
  albo: Alleluja.

  Serce moje jest mocne, Boże, †
  mocne jest moje serce, *
  zaśpiewam psalm i zagram.
  Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
  zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.

  Refren.

  Twoja łaska sięga aż do nieba, *
  a wierność Twoja po chmury.
  Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
  nad całą ziemią Twoja chwała.

  Refren.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  J 15, 15b

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  Nazwałem was przyjaciółmi,
  albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

  Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  EWANGELIA
  J 15, 12-17
  To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana
  Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
  Oto słowo Pańskie.

  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2017/05/19/19-maja-wspomnienie-swietego-urbana-i-papieza/

 7. wobroniewiary pisze:

  Proszę o przetłumaczenie:

  Egzorcysta angielski:
  Today at the exorcism we made some progress. We are very conscious that we are being guided by Christ and His Holy Mother. Sometimes the demon is forced to tell us things and it struggles to resist at times. At other times it casually gives us information that helps us. This is because God is in control, not the demon. Today we were led again to pray in reparation for the sins of the Church, specifically for the sins of bishops, priests (and Popes). I decided to ask Jesus to go into the Vatican and rid it of evil spirits, just like he cleared out the Temple. The spirit said, „You don’t know what you have started” and warned me that I would suffer for doing this. Of course, demons often issue empty threats and warnings, so I am not frightened by this. it is interesting, though, that this is clear confirmation that there are demons in the Vatican. We agreed that we need to pray for the protection of Pope Francis. Thanks for all your prayers.

  • Paweł pisze:

   „Dzisiaj przy egzorcyzmie zrobiliśmy pewien postęp (krok do przodu). Jesteśmy bardzo świadomi tego, że jesteśmy [cały czas] prowadzeni przez Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę. Czasami demon jest zmuszony powiedzieć nam pewne rzeczy i on niekiedy szarpie się (walczy), żeby stawić [temu] opór. Kiedy indziej zaś on swobodnie [lub: przypadkowo] udziela nam informacji, które pomagają nam. Dzieje się tak dlatego, że to Bóg ma kontrolę nad wszystkim, a nie demon. Dzisiaj zostaliśmy znów poprowadzeni do modlitwy wynagrodzenia za grzechy Kościoła, a dokładnie za grzechy biskupów, kapłanów (i Papieży). Zdecydowałem się prosić Pana Jezusa, aby wkroczył do Watykanu i wypędził z niego złe duchy, tak jak oczyścił On Świątynię. Zły duch powiedział: ‚Nie zdajesz sobie sprawy, co zapoczątkowałeś’ i ostrzegł mnie, że będę cierpiał za zrobienie tego. Oczywiście demony często wypowiadają groźby i ostrzeżenia, które są bez pokrycia, więc nie jestem przestraszony z tego powodu. Interesujące jest jednak to, iż mamy tu jasne potwierdzenie, że w Watykanie są demony. Zgodziliśmy się [wszyscy], że potrzebujemy (musimy) modlić się o ochronę Papieża Franciszka. Dzięki za wszystkie Wasze modlitwy.”

 8. Ewa pisze:

  Spróbuj przez tydzień odmawiać tę modlitwę do miłosierdzia Bożego, jaką przekazała nam św. Faustyna. Zobaczysz, że Twoje życie nabierze innego wymiaru.

  Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.
  Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
  Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
  Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
  Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
  Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.
  Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich

 9. wobroniewiary pisze:

  Transmisja z dziś (sobota 20 maja):

  • Elizeusz pisze:

   Tak na gorąco! Bardzo podobała mi się popołud. konferencja p. Wincentego Łaszewskiego z wątkiem dot. istoty cierpienia (zwłaszcza tego dobrowolnego, które zgodziła się przyjąć św. Hiacynta w intencji ratowania grzeszników przed piekłem) i tuż po jej zakończeniu nagle przyszła mi na myśl Osoba św. S. Faustyny, a szczególnie te p-kty „Dzienniczka”: 136 i 190 i 1276.

 10. Pingback: Maryjne Forum Charyzmatyczne w Szczecinie – transmisja online | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s