Święta Rita z Cascia – patronka spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych….

Św. Rita z Cascii jest najbardziej popularną świętą augustiańską. Jej imię to zdrobnienie od imienia Margherita (Małgorzata). Niewątpliwie jest osobą godną podziwu, gdyż doświadczywszy różnych sytuacji życiowych potrafiła stawić im czoła w duchu pokory i miłości. Wszędzie starała się wprowadzać pokój, stawała się lekarstwem dla zwaśnionych i skłóconych. Żyła w XV w. Lecz szeroko znaną stała się dopiero po wyniesieniu na ołtarze w 1900 r. Historycznie pewne daty z jej życia zapisane są w dokumentach procesu kanonizacyjnego z 1626 r.

 Całe jej życie upłynęło w Cascii. Jedyny raz opuściła Umbrię, udając się z pielgrzymką do Rzymu. Rita, jedyne dziecko Antoniego Lotti, urodziła się ok. 1381 r. w małej wiosce Roccaporena w pobliżu Cascii. Od wczesnej młodości czuła powołanie do wstąpienia na drogę życia zakonnego, jednak, na żądanie rodziców, w 1395 roku poślubiła młodego człowieka o dość gwałtownym usposobieniu. W krótkim czasie została matką dwóch synów. Jako młoda zamężna kobieta i matka całkowicie poświęciła się swojej rodzinie. Własnym postępowaniem starała się łagodzić negatywne cechy charakteru swego małżonka, przyczyniając się do jego nawrócenia. W osiemnastym roku ich małżeństwa mąż Rity został zamordowany. Nie wiadomo, czy był napastnikiem, czy padł ofiarą „wendety” w trwającej wówczas wojnie gwelfów i gibelinów. Rita, przepełniona duchem Ewangelii, potrafiła przebaczyć zabójcom męża i zaprzysięgła swych synów, by nie mścili krwi ojca. Modląc się prosiła Boga, by raczej ich zabrał, niż mieliby oni splamić się krwią dokonując zemsty. Niedługo potem jej niespełna dwudziestoletni synowie zmarli, prawdopodobnie w wyniku jakiejś zaraźliwej choroby.

Po utracie męża i dzieci, Rita postanowiła zrealizować swoje dawne pragnienie i poprosiła o przyjęcie do klasztoru Sióstr Augustianek w Cascii. Początkowo odmawiano jej mówiąc, że jeszcze żadna wdowa nie została przyjęta do zakonu. Lecz wreszcie po długich staraniach otrzymała pozwolenie wstąpienia do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Tam przez 40 lat za ścisłą klauzurą prowadziła pełne heroicznej świętości Bogu poświęcone życie. Charakterystyczną dla tej doświadczonej przez życie kobiety była cześć do cierpiącego Jezusa – dlatego św. Rita należy także do grona mistyków pasyjnych Kościoła. Pewnego dnia tak przejęła się kazaniem o cierpieniu Chrystusa, że prosiła o łaskę udziału w cierpieniach Zbawiciela. Wtedy cierń z korony Jezusa wbił się w czoło Rity, i od tego momentu, przez następnych 15 lat, do śmierci nosiła tę bolesną, otwartą ranę. Zmarła 20 maja 1457 r. i w dwa dni później została uroczyście pochowana.

Zaraz po śmierci za jej wstawiennictwem zaczęło dziać się wiele cudów, które stały się podstawą do szybkiego rozprzestrzenienia się kultu. Dziesięć lat po śmierci niezniszczone zwłoki Rity zostały przeniesione do klasztornej zakrystii i złożone w ozdobnym sarkofagu.

 Sarkofag z 1457 r. posiada doskonałą wartość historyczną. Zawiera uznanie jej kultu przez miejscowego biskupa. Także obrazy ukazujące jej życie przedstawiają ją obok umęczonego Jezusa, trzymającą w prawej ręce długi cierń, a jej szlachetna twarz jest obramowana aureolą, która przypomina koronę cierniową. Pierwszy życiorys świętej, spisany na sposób poetycki przez pewnego adwokata z Cascii, nazywa ją „pełnią światła uświęconą, wielce szlachetną kobietą” i opowiada o cudach, które Bóg zdziałał za jej wstawiennictwem.

W 1946 r. w Cascii, obok starego klasztoru została zbudowana nowa bazylika, do tego szkoła, hospicjum i dom dla sierot. Bazylika stała się często odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym. We Włoszech jedynie św. Antoni jest bardziej popularny od św. Rity, w której wierni widzą skuteczną wstawienniczkę w trudnych sprawach życiowych, gdyż ona sama, jako żona i matka, musiała w swym życiu wiele przecierpieć. Jest czczona w całym świecie katolickim, a zwłaszcza w Ameryce Południowej i na Filipinach, gdzie pod jej wezwaniem są liczne kościoły, a nawet wsie noszą jej imię.

Każdego 22. dnia miesiąca wierni gromadzą się w naszym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie na mszy św. odprawianej w intencji próśb zanoszonych do Boga za wstawiennictwem świętej stygmatyczki. Po mszy odprawiane jest nabożeństwo, w czasie którego odczytywane są przesłane lub złożone osobiście prośby wiernych dotkniętych boleśnie przez los, chorych, opuszczonych, zdradzonych ale nie tracących wiary, przybywają lub przesyłają swe intencje osoby pochodzące nie tylko z Krakowa ale wręcz z całego kraju, a nawet rodacy z zagranicy. Doroczna uroczystość w dniu 22 maja to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych Krakowa, w tym też dniu nasz Zakon dziękuje swym dobroczyńcom oraz osobom, które swoją pracą i modlitwą wspierają go we wszelkich zadaniach i posłudze.

Modlitwa do św. Rity – patronki spraw beznadziejnych

Św. Rita – patronka rodziny i przebaczenia. Na całym świecie uznawana za patronkę od spraw beznadziejnych. Siła tej modlitwy zmiękcza serca i umysły wierzących i ateistów… sam zobacz i daj świadectwo

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.
za: http://www.augustianie.pl

Modlitwa odpustowa do św. Rity odmawiana w Sanktuarium w Cascii

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.

Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o chwalebna święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni.

Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach.

Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, święta Rito, za cnoty, których przykład nam zostawiłaś jako córka, żona, matka, wdowa i siostra zakonna. Pomóż nam, abyśmy doceniali dary otrzymywane od Boga, siejąc ziarna nadziei pokoju poprzez wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków.

Chwała Ojcu…

Owocem Ducha Świętego jest miłość.
– Ty, Rito, nią żyłaś – uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest pokój.
– Twoje serce było nim wypełnione. Uproś go nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest radość.
– Ty, Rito, jej doświadczyłaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.
– Ty, Rito, ją posiadałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest przebaczenie.
– Ty, Rito, nim żyłaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest wierność.
– Ty, Rito, nią jaśniałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą.
– Ty, Rito, je posiadałaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest nadzieja.
– Ty, Rito, nią żyłaś. Uproś ją nam u Boga.

Ojcze nasz…

Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętej Rity przedstawiamy Ci nasze prośby i gorące pragnienie dobra dla naszych rodzin i wspólnot. Ześlij nam Ducha Świętego, aby nasze słowa i czyny, tak jak świętej Rity, były inspirowane Twoją Ewangelią i kierowane łaską. Tobie chwała i dziękczynienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przez wstawiennictwo świętej Rity niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Za: Ks. Z. Sobolewski, Święta Rito – módl się za nami. Modlitewnik, Siedlce 2009, s. 72.

******
Jeśli w dniu św Rity 22 maja (w ten poniedziałek)  zaczniesz 33-dniowe
przygotowanie do Aktu Ofiarowania się Maryi, czyli Jezusowi przez Matkę
Bożą, to dzień poświęcenia wypadnie 23 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa a ofiarowanie w 34 dniu a samo poświecenie 24 czerwca w 36 rocznicę objawień w Medziugorje

Czas tego przygotowania trzeba szczególnie poświęcić Matce Bożej. Niech to będzie okres wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia się, na ile jest to możliwe.
Śp. ks. M. Piątkowski mówił: „wyobrażaj sobie, że jesteś w Jej najczystszym i pełnym pokoju Sercu, jak w świątyni. Otoczony Nią zewsząd. Niech cię ogarnie atmosfera Jej wnętrza. Będziesz wtedy prawie spontanicznie unikał wszystkiego, co w Niej być nie może: niepokoju, hałaśliwości, zdenerwowania, złości, egoizmu… 
Będziesz spontanicznie nasycał się Jej cnotami i darami: pokorą, pokojem, czystością, ufnością…” 

Ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

10806366_10205246451862432_1920739160820617711_n

Przygotowanie

1. Przygotowanie część wstępna I
2. Przygotowanie część wstępna II
3. Przygotowanie część wstępna III

33 dni ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

1. Dzień pierwszy 2. Dzień drugi 3. Dzień trzeci 4. Dzień czwarty 5. Dzień piąty 6. Dzień szósty 7. Dzień siódmy 8. Dzień ósmy 9. Dzień dziewiąty 10. Dzień dziesiąty 11. Dzień jedenasty 12. Dzień dwunasty 13. Dzień trzynasty 14. Dzień czternasty 15. Dzień piętnasty 16. Dzień szesnasty 17. Dzień siedemnasty 18. Dzień osiemnasty 19. Dzień dziewiętnasty 20. Dzień dwudziesty 21. Dzień dwudziesty pierwszy 22. Dzień dwudziesty drugi 23. Dzień dwudziesty trzeci 24. Dzień dwudziesty czwarty 25. Dzień dwudziesty piąty 26. Dzień dwudziesty szósty 27. Dzień dwudziesty siódmy 28. Dzień dwudziesty ósmy 29. Dzień dwudziesty dziewiąty 30. Dzień trzydziesty 31. Dzień trzydziesty pierwszy 32. Dzień trzydziesty drugi 33. Dzień trzydziesty trzeci , To już jutro
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzień naszego oddania się w Bożą niewolę

***
Do codziennego odmawiania:

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Święci i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Święta Rita z Cascia – patronka spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych….

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. Paweł pisze:

  MODLITWA ODPUSTOWA DO ŚWIĘTEJ RITY:

  „Chwalebna święta Rito, Ty, która byłaś godną współcierpieć z Jezusem Ukrzyżowanym, wyjednaj nam u Boga tę wielką łaskę, ażebyśmy z poddaniem się woli Bożej umieli znosić wszystkie przykrości i cierpienia naszego życia. Otaczaj nas opieką we wszelakich potrzebach naszego żywota. Amen.
  – Trzy OJCZE NASZ, trzy ZDROWAŚ MARYJO, trzy CHWAŁA OJCU.”

  – Odpust cząstkowy za odmówienie tej modlitwy, nadany dekretem papieża św. Piusa X z 11 sierpnia 1906 roku.

  [Zacytowałem z książeczki ojca Stanisława Marii Kałdona OP pt.: „Nabożeństwa do Świętych szczególnego wstawiennictwa w sprawach najtrudniejszych i beznadziejnych” (strona 108), wydanie Wydawnictwa „M”, Kraków 2002.]

  (Nawiasem mówiąc to właśnie ze względu na powyższą modlitwę odpustową do św. Rity kupiłem w roku 2003 tę wyżej wymienioną książeczkę ojca Kałdona. A potem modliłem się po kolei do wszystkich Świętych opisanych w tej książeczce: do św. Rity, św. Filomeny, św. Ojca Pio, św. Antoniego Padewskiego, św. Judy Tadeusza, św. Ekspedyta oraz Czternastu Świętych Wspomożycieli – i wkrótce okazało się, że to św. Ekspedyt jest tym świętym, który mnie najłatwiej wysłuchuje… I tak jest do dzisiaj: to św. Ekspedyt jest moim „Ratownikiem” w najbardziej prozaicznych, naglących i codziennych sprawach, chociaż nie wiem, dlaczego to przez św. Ekspedyta Panu Bogu akurat podoba się mnie najłatwiej wysłuchiwać.)

  Mogę tu jeszcze dodać, że w internecie można znaleźć w języku angielskim książki-zbiory odpustów przedsoborowych, które nazywały się „Raccolta”. Jedną z nich można wertować na poniższej stronie (choć oni co jakiś czas zmieniają dostępność poszczególnych kartek tej książki i nie wszystkie kartki są w danym czasie jednocześnie dostępne do czytania):

  https://books.google.pl/books?id=aJHKTdv3gncC&pg=PA365&lpg=PA365&dq=Ad+te+beate+Ioseph+indulgence+raccolta&source=bl&ots=3yMjApynXU&sig=hO3q-8wGfWQ0uDS9azhLm1zEiFs&hl=pl&sa=X&ved=0CDkQ6AEwA2oVChMImvjo0fLYxwIViJpyCh1rsQKc#v=onepage&q=Ad%20te%20beate%20Ioseph%20indulgence%20raccolta&f=false

  Tak się składa, że powyższa modlitwa odpustowa do św. Rity jest dzisiaj akurat dostępna do czytania wraz z dokładną informacją o odpuście (jest to modlitwa 568 na stronie 455):

  „O glorious Saint Rita, thou who didst share in a marvelous manner the sorrowful Passion of our Lord Jesus Christ, obtain for me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities.”

  Powyższe tłumaczenie na polski (wzięte w książeczki ojca Kałdona) jest zupełnie zadowalające, ale mogę tu podać jeszcze moje bezpośrednie tłumaczenie z tego angielskiego tekstu:

  „O chwalebna św. Rito, Ty, która w cudowny sposób miałaś udział w bolesnej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, otrzymaj dla mnie łaskę cierpliwego znoszenia niedoli (nędz) tego życia i bądź moją ucieczką we wszystkich moich potrzebach (niedostatkach).”

  To jest już cała modlitwa i w tekście angielskim nie ma wzmianki o konieczności odmówienia 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i 3 Chwała Ojcu,
  natomiast jest taka oto informacja o odpuście:

  „Odpust 300 dni raz na dzień.
  Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami raz na miesiąc za codzienne pobożne odmawianie tej modlitwy.
  (Pius X, audiencja z dnia 30 lipca 1906, ogłoszone 11 sierpnia 1906; Św. Penitencjaria Apostolska, 2 marca 1936).”

 3. małgorzata pisze:

  Św. Rito ratuj mnie, moja sprawa finansowa jest beznadziejna ale Ty Jesteś patronką beznadziejnych spraw, proszę przyjdź do mnie i pomóż mi.

 4. wobroniewiary pisze:

  Jeśli w dniu św Rity 22 maja (w ten poniedziałek) zaczniesz 33-dniowe
  przygotowanie do Aktu Ofiarowania się Maryi, czyli Jezusowi przez Matkę
  Bożą, to dzień poświęcenia wypadnie 23 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa a ofiarowanie w 34 dniu a samo poświecenie 24 czerwca w 36 rocznicę objawień w Medziugorje

 5. wobroniewiary pisze:

  Jezus życzy Sobie, abym była bardziej znana i kochana na ziemi. Życzy On Sobie również, aby na ziemi zostało ustanowione nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca.”…. “Będę zawsze z wami i Moje Niepokalane Serce będzie dla was radością i drogą, która zaprowadzi was do Boga.”
  słowa Naszej Matki w Fatimie, 13 czerwca 1917

  „Jezus Chrystus nie jest znany tak jak powinien być, ponieważ Maryja nie została jeszcze dotąd poznaną.”
  Św. Ludwik de Montfort

  • wobroniewiary pisze:

   AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

   Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,“Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

   O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
   Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
   Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
   Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
   Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

 6. Ewa pisze:

  Pozdrawiam cię święta Rito, napełniona miłością i pokojem, przykładzie każdej wszelkiej cnoty, wierna uczennico Chrystusa. Pomóż nam, patronko rodziny i przebaczenia, uwierzyć, że dla Boga wszystko jest możliwe i wspomagaj nas w każdej potrzebie. Amen.

 7. MM pisze:

  Źródłem wszelkich charyzmatów w Kościele jest Duch Święty, a przez ręce Maryi, która jest najukochańszą Oblubienicą Ducha Świętego przechodzą wszystkie charyzmaty. Tam, gdzie posługuje się charyzmatami, Maryja nie może być wielką Nieobecną. Jeśli nie prosimy przez Jej ręce o Dary Ducha Świętego, to trzeba zadać sobie pytanie, w przestrzeni jakiego ducha posługujemy? – przypomina ks. Piotr Glas w homilii.

  • Jadwiga pisze:

   Dziękuje MM za udostępnienie tej konferencji bo jest wspaniała i ubogacająca!!!
   Przepisałam tę modliwe co ks P. Glass mówi na końcu;

   „Matko Boża przypomnij mi moją 1-szą wiarę, moją 1-szą modlitwę,
   Przywróć mi moją 1-szą gorliwość”

 8. Sylwia pisze:

  Święta Rito ty znasz moje problemy i wiesz jak je rozwiązać.
  Święta Rito módl się za nami.

  Do Maggie , Elizeusza, Babuli- moja odpowiedź na temat który nie dawno poruszyłam jest pod wpisem:
  Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej: Staraj się zupełnie wykluczyć mówienie nieprawdy. Wiesz, kto jest ojcem kłamstwa. https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/05/18/pan-jezus-do-alicji-lenczewskiej-staraj-sie-zupelnie-wykluczyc-mowienie-nieprawdy-wiesz-kto-jest-ojcem-klamstwa/

 9. Sylwia pisze:

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana
  Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».
  Oto słowo Pańskie.

  I gdy przeczytałam Słowo Boże. Od razu spostrzegłam ze tak się dzieje i dziś. Muzułmanie zabijają w imię boga. Wierząc że czynią to na jego cześć. Pytanie jakiego boga?
  Nasz Bóg jest inny, ten który jest kochający i prawdziwy. Ten który uczy miłować.

  • Elizeusz pisze:

   Witaj Sylwio. Pozwól, że nawiążę do Twego wpisu,w kontekście dzisiejszego czytania w Kościele z Ewangelii wg św. Jana Apostoła. Otóż zaiste, jak działo się „wczoraj”, tak dzieje się i dziś w myśl słów Koheleta: „To co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to już było w czasach, które były przed nami” (Koh 1,9n).
   Z tym, że Sylwio, tekst ewangeliczny przede wszystkim dot. tego, co miało spotkać w służbie św. Ewangelii o Mesjaszu Jezusie Chr. posłanym przez Boga Ojca (o czym w szczególny sposób mówi Ewangelista Jan, ba sam Pan Jezus mówił do Żydów: ” Teraz usiłujecie Mnie z a b i ć, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga/ w innym tłumacz.: Usiłujecie teraz zabić Mnie, Mnie, który głosiłem wam prawdę, jaką od Boga usłyszałem” : J 8,40) apostołów (a w przyszłości tych, Pan posyłał i posyła dzisiaj ze swoim słowem, nauką, orędziami) ze strony wyznających wiarę w Jahwe Żydów i faryzeuszy, którzy w trosce o źle i fałszywie pojętą przez nich cześć dla Jahwe i „czystość” nauki Bożej wyłączali z synagogi, czyli ze zgromadzenia ludu Bożego wyznających wiarę w Mesjasza Boga-Człowieka Jezusa Chr. (por. J 9,22 i 12,42; Łk 6,22). Chodziło więc zabijanie, owszem i fizycznie (jak np. św. Szczepana: Dz 7,54-60), ale też w sensie prześladowania i „ekskomunikowania” (por. np. Dz 26,10n) z powodu imienia Jezusa. Dzisiaj owo zabijanie dot. Ducha Świętego, Ducha Prawdy, świadczącego O Panu Jezusie ma miejsce we wspólnocie Kościoła, o czym tak mówi Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Boga” V. Ryden:
   http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=41
   „Wołam, lecz dziś tylu z was nie odpowiada. Mówię przez słabe narzędzia, ale wielu z was nie słucha. Zamiast słuchać, ludzie ci traktują Moich posłańców jak oszustów. Ci ludzie wolą czynić to, co najbardziej Mi się nie podoba: odbierać im życie… (z przypisu: „Odbierać im życie…” Te trzy słowa znaczą o wiele więcej, niż odebrać życie fizyczne. Znaczą również, że ci, którzy atakują Ducha Świętego mówiącego przez posłańców i niszczą Go, równocześnie niszczą ostrzeżenia Boże. Osoby te są odpowiedzialne za dusze, które będą zgubione. Dziś Święty Duch Łaski postanowił nas obudzić przez taki dar, jakiego nasze pokolenie potrzebuje poprzez pomnożenie objawień, orędzi i poprzez wizje.), sądząc, że w ten sposób oddają Mi cześć. Ich duch, nieświadomy i pogrążony w ciemnościach, nie rozpoznaje Mego Świętego Ducha Łaski, podobnie jak Żydzi nie rozpoznali Mnie jako Mesjasza!…” (10.04.1990).
   W szczególny sposób te słowo ze św. Ewangelii urzeczywistni się w czasie nadchodzącego Wielkiego ucisku, wielkiego odstępstwa (2Tes 2,3n) i rozłamu, całkowitego odejścia od Ewangelii i prawdziwej wiary w KK, co zapowiadała Matka Boża w Fatimie (o czym mówi np. w Orędziu nr 539 z 11.03.1995r. do Jej umiłowanych synów, Kapłanów), kiedy to wierna prawdzie Ewangelii i trwająca w prawdziwej wierze mała Reszta będzie prześladowana, „wyłączona z synagogi”.
   Ale masz rację Sylwio, że też prześladowanie, zabijanie wiernych przychodzi dzisiaj ze strony pogan (jak zresztą i dawniej), wyznawców Allacha (tj. takiego Boga, który w rzeczywistości nie istnieje). A nadto, jak to można było usłyszeć na „przed chwilą” zakończ. Forum Charyzmatycznym w Szczecinie ochrzczeni też mogą wierzyć i wyznawać takiego chrześcijańskiego Boga, który wcale nie istnieje, podobnie jak wierzący Żydzi wierzyli w takiego Boga Jahwe i sprawowali kult, oddawali takiemu Bogu, który w rzeczywistości nie istniał (por. J 8,42-47).
   Tymczasem pozdr. w Panu

 10. MariaPietrzak pisze:

  Moja przyjaciółka miała nabożeństwo do świętej Rity , bo i życie bardzo trudne , i skomplikowane ….
  Kiedy już w ostatnim etapie raka znalazła sie w szpitalu , niespodziewanie pojawił się z odległego miasta jej syn , który rzadko się pojawiał , a tym razem przyszedł nawet z księdzem z pobliskiego Kościoła , udzielono jej po latach … sakramentów , dwa dni potem odeszła do Pana !
  Jakiś czas potem wręczono mi do ręki kopertę dla rodziny , a w niej informacje o zamówionej gregoriance w intencji zmarłej Krystyny .
  Okazało się to ofiarą od nieznajomej , która takie przynaglenie otrzymała podczas adoracji …
  I jak tu Boga nie chwalić za Świętej Rity obcowanie …

 11. Rektor pisze:

  Mam pytanie, prośbę: czy można jakoś udostępnić wszystkie konferencje/kazania z całego forum? Na kanale youtube nie można znaleźć..bardzo dziękuję.

 12. Pingback: Święta Rita z Cascia – patronka spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych…. | Biały, bardzo biały

 13. bea pisze:

  Św. Rito, serdecznie proszę zanieś moje modlitwy w wiadomej sprawie przed oblicze Boga; jestem przerażona dlatego wam do Ciebie – ratuj! Dla dobra mojego dziecka zrobię wszystko i wiem, że mnie zrozumiesz. Św. Rito módl się za nami. Amen

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s