Św. Katarzyny ze Sieny: Jeśli nie przyjmujesz sakramentów ze względu na grzeszność kapłana – umrzesz w stanie potępienia”

Dziś Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Pamiętajmy słowa św. Katarzyny ze Sieny:  „Jeśli nie przyjmujesz sakramentów ze względu na grzeszność kapłana – umrzesz w stanie potępienia”

Z kazania podczas Mszy Świętej prymicyjnej pewnego kapłana:

1) Jeżeli wierzysz w Boga z powodu jakiegoś kapłana to uważaj, bo z powodu innego kapłana możesz szybko przestać wierzyć w Boga. To Chrystus ma być nam odniesieniem a nie kapłan, choćby najświętszy czy najpiękniejszy.

2) Aby żyć w pełni w Kościele należy żyć życiem sakramentalnym. Św. Katarzyna ze Sieny w bardzo stanowczy sposób pouczała: jeśli ktoś mogąc przyjąć sakramenty Kościoła, nie chce tego uczynić ze względu na grzeszność kapłana udzielającego tychże sakramentów – umrze w stanie potępienia. Sakramentów przecież nie można dostać bez kapłanów, ich zadanie jest tak ważne, że Katarzyna nie waha się nazywać ich Chrystusami na ziemi.

3) Kapłani są mostem między Niebem a  ziemią, czyli światem świeckich i często to po kapłanie jak po moście ludzie chodzą depczą a nawet plują a kapłan ma dziękować Bogu, bo idąc właśnie przez ten most czyli przez kapłana lub depcząc po kapłanie ludzie idą do Nieba i osiągają wieczne zbawienie

******
Z Orędzi Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów. Ks. Ottavio Michellini:
Chcę mieć Kapłanów tylko Świętych – innych rozproszę jak plewę przez wiatr

11. CHCĘ MIEĆ KAPŁANÓW TYLKO ŚWIĘTYCH – INNYCH ROZPROSZĘ JAK PLEWĘ PRZEZ WIATR…
Pan Jezus: Ja, Słowo Boże, obecny w Kościele, dokonam godziny oczyszczenia, która musi przywrócić równowagę i harmonię zniszczoną pod naporem działań księcia ciemności i kłamstwa.

W Moim Kościele odnowionym będą tylko kapłani święci, aby uświęcali inne dusze. Pragnę kapłanów świadomych swej wielkości i godności kapłańskiej. Innych rozproszę jak plewy na wietrze i nie pozostanie po nich żadne wspomnienie. Moi święci kapłani będą ożywieni miłością i bojaźnią Bożą. Będą świadomi, że są narzędziami nowego stworzenia w Moich dłoniach.

Kapłani będą wiedzieć i uwierzą, że są rzeczywiście ministrami Wszechmocnego Króla. Poznają wartość dusz, o zbawienie których będą zabiegać we dnie i w nocy. Zostaną także Moimi przyjaciółmi, Moimi świętymi kapłanami odnowionego Kościoła. Nie będą obcymi w domu Ojca, lecz przyszłymi obywatelami Jeruzalem niebieskiego i domownikami Boga.

Postawię ich w centrum Mego ludu, by przypominali Moje Święte Imię z pokolenia na pokolenie. Wskażą ludom i narodom Baranka Bożego, uczyć będą miłości ku Niemu jako Alfie i Omedze wszystkiego i wszystkich. Nauczą, że Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, Miłością wieczną i niestworzoną – napełniającą wszechświat. Opowiedzą o wszystkich Moich cudach, cudach Boga Żywego. Moje przykazania znane będą wszystkim ludziom – jako podstawy kształtowania człowieka nadprzyrodzonego, a nie tylko ziemskiego. Oto droga prawości życia, świętości i prawdy.

12. CZAS ZBAWIENIA
Pan Jezus: Tacy właśnie będą kapłani w Moim Kościele odnowionym i jaśniejącym jak nigdy dotąd. Teraz jest czas wielkiego miłosierdzia, czas płaczu, ale i radości. Kościół Mój zostanie wyrwany ze szponów szatana, który zawsze Go niszczył. Nastąpi czas zwycięstwa i triumfu, zwłaszcza triumfu Mojej Matki, która po raz drugi zetrze piętą piekielnego węża. Nastąpi okres życia i zmartwychwstania.

Zobaczysz to, synu Mój, tak, zobaczysz, jak następować będą te wydarzenia. Trudno będzie uwierzyć, lecz uwierzą, gdy będzie już za późno. Synu, cierpienia ci nie zabraknie, ale krzyż dla ciebie będzie miłością. Odwagi więc, synu. Wiem co myślisz, ale nie zapominaj, że jestem Bogiem Wszechmocnym. Mógłbym na przykład wziąć wstrętny robaczek pełzający w pyle i błocie ziemskim, podnieść go ku Sobie i uczynić z niego anioła światłości.

Zostaniesz prorokiem jutrzejszego Kościoła i ludzie będą przychodzić do ciebie, aby poznać Moje myśli. Nie lękaj się, synu, to mówi do ciebie Jezus, który cię kocha. Miłość szuka u ciebie miłości. Nie zrób mi zawodu, bo zbyt wiele dusz zawiodło Mnie. Zbyt wiele dusz zdradziło Mnie…

Odwagi, przyjmij Moje błogosławieństwo, jako zadatek Mojej miłości, z tobą błogosławię tych, którzy ci są drodzy i za których modlisz się. Kochaj Mnie i ofiaruj Mi swe cierpienia.

13. KOŚCIÓŁ JEDNOCZY PIERWIASTKI BOSKIE I LUDZKIE
Pan Jezus: Pisz, synu Mój, Jezus do ciebie mówi.
Muszę powiedzieć jeszcze ważne rzeczy odnośnie Kościoła po oczyszczeniu. Kościół jest Moim, gdyż wyszedł On z Mego otwartego Boku. Kościół jest sakramentem zbawienia ustanowionym przeze Mnie, by prowadzić wszystkich ludzi do przystani „wiecznego zbawienia”.

Kościół to zjednoczenie pierwiastka Boskiego z ludzkim. Jest On obrazem połączenia ducha z materią (ciało) w osobie ludzkiej. Innym obrazem jest złączenie duszy, z elementem nadprzyrodzonym, łaską.

Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, chciałem mieć Kościół, jako narzędzie dla uwiecznienia na ziemi nowego stworzenia. Jestem Głową Kościoła, niewidzialną, ale rzeczywistą, zawsze obecną, nadprzyrodzenie czynną i płodną. Jestem Mistrzem nieomylnym Kościoła, Jego Przewodnikiem, Jestem w Nim Drogą, Prawdą i Życiem.

Kościół jest społeczeństwem doskonałym o cechach ludzkich i Boskich, ludzkich, ponieważ ludzie są Jego członkami, a Boskich, ze względu na Boskie jego pochodzenie. Boską jest Jego natura, nauka, środki uświęcenia i cel do jakiego dąży. Kościół jest doskonały, gdyż niczego Mu nie brakuje do pełnienia Swych zadań. Krąży w Nim Boskie życie, a kieruje Nim Duch Święty, ożywia Go i uświęca w Jego ziemskim pielgrzymowaniu.

14. PIEKIELNY DYM
Pan Jezus: Synu Mój, uprzedzam twoje myśli jeszcze nie wypowiedziane.
Dlaczego więc Kościół musi tak wiele znosić, cierpieć?

W Kościele jest element ludzki, a gdzie jest człowiek, tam jest niedoskonałość, a jeśli potem człowiek pod wpływem zarozumiałości i pychy prowadzi konszachty z diabłem, wtedy ten ostatni zniewala go i czyni narzędzie zła. Nie zapominajcie, że szatan małpuje Boga i wszystko, co Bóg czyni w zakresie dobra, on czyni w zakresie zła.

Don Ottavio: Dlaczego, o Jezu, Kościół tak bardzo choruje?

Pan Jezus: Dlatego, że dym piekielny wszedł do Niego i zaciemnił umysły tych, którzy przez pychę ulegli jemu. Ci nieszczęśnicy nigdy nie pojmą nieobliczalnych szkód, jakie wyrządzili Kościołowi. Odpowiem ci również na inny twój zarzut: czy może Duch Święty działał w Nim słabiej?

– Nie, synu. Bóg nie kłamie i zawsze jest wiemy Swym obietnicom. To nie Bóg przestał działać, ale to człowiek nie dotrzymał wierności.

15. NIEWIELU KAPŁANÓW CHCE IŚĆ ZA MNĄ…
Pan Jezus: Bóg nie narusza nigdy wolności człowieka, nawet gdy ten używa tego zadziwiającego daru przeciw Bogu. Gdyby tak nie było, to cóż stałoby się dziś ze światem? Synu, ile razy mówiłem ci, że zło jakiejkolwiek natury nigdy nie pochodzi od Boga, ale od diabła, który pragnie zła. To nie Bóg nie dotrzymuje wierności człowiekowi, ale człowiek jest niewierny Bogu.

Kościół Mój ma na celu realizację tajemnicy Odkupienia. Do osiągnięcia tego konieczna jest: pokora, ubóstwo, posłuszeństwo i kalwaria.
Niestety dziś wielu duszpasterzy nie chce dążyć na tę Górę, a także dusze Bogu poświęcone. Mało jest dusz usposobionych do pójścia za Mną Drogą Krzyżową. Stąd pochodzi jałowość Mego dzisiejszego Kościoła. Jedynie Kościół jest stróżem, tłumaczem i opiekunem Mego Słowa.

Kto by ośmielił się zaprzeczyć tym prawdom i świętokradzko zawładnąć Nim – zmieniając, zniekształcając i przekłamując Moje Słowa, ten popełniłby grzech ciężki przeciw Duchowi Świętemu.

Byłby to ciężki grzech zarozumiałości, który rzadko bywa przebaczany. Synu, błogosławię cię. Spraw Mi radość będąc uległym wobec Krzyża.

www.objawienia.pl/michelini/michel5.html

Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ustanowili biskupi na 360. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w ubiegłym roku. Obchodzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W 2017 r. wypada 08 czerwca.

Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest tylko Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa).

Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto – czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem.

Więcej: https://ewangeliadlanas.wordpress.com

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „Św. Katarzyny ze Sieny: Jeśli nie przyjmujesz sakramentów ze względu na grzeszność kapłana – umrzesz w stanie potępienia”

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  5-ty dzień nowenny do św. Antoniego

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie

 3. Ewa pisze:

  Katolicy powinni naśladować przykład św. Jana Pawła II, który klękał przed Najświętszym Sakramentem – podkreślał kard. Robert Sarah, przypominając, że papież przyklękał przed Eucharystią aż do późnej starości. Kardynał zaznaczył też, że nic nie napełniało św. Matki Teresy takim smutkiem, jak przyjmowanie Komunii świętej na rękę

  Podczas konferencji Sacra Liturgica kardynał mówił o wartości Komunii przyjmowanej na kolanach. Kościół katolicki, zaznaczał kard. Sarah, naucza, że Eucharystia jest dosłownie ciałem, krwią, duszą i Boskością Jezusa Chrystusa.

  – Św. Paweł naucza, aby aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, o ileż bardziej powinno się zgiąć nasze kolana, kiedy mamy przyjąć samego Pana w najbardziej intymnym akcje Świętej Komunii – mówił kard. Sarah.

  Pięknym przykładem takiego postępowania, przypomniał kardynał, jest św. Jan Paweł II, który nawet u schyłku swojego życia, gdy jego ciało było już pełne cierpienia, nigdy nie mógł usiedzieć przed Najświętszym Sakramentem i zmuszał swoje ciało do klękania

  • MariaPietrzak pisze:

   Święty Jan Paweł II , to był Dobry Nauczyciel .
   Nie tylko oddawał cześć , ale i uczył .
   Wiedział , ze słowa pouczają , ale dopiero świadectwa pociągają , mocy nadają !
   Podobnej lekcji byliśmy świadkami w Katedrze na Wawelu.podczas czytania Brewiarza oraz na Krzeptowkach , kiedy dziekczynieniu po Komunii nie było końca … Stad pamiec i nauka , która w las nie poszla !
   Tak , to był Dobry Nauczyciel ! Chwała Panu !

   /Ostatnia procesja Bożego Ciała, której przewodniczył Jan Paweł II. Już nie chodził. Wraz z arcybiskupem Marinim pomogliśmy Ojcu Świętemu zająć miejsce na platformie specjalnie przygotowanego samochodu.
   Na klęczniku, w monstrancji, znajdował się Najświętszy Sakrament.
   Ruszyliśmy ulicą Merulana w kierunku Bazyliki Matki Bożej Większej.
   W pewnym momencie Papież dał znak, by się zbliżyć.
   Powiedział po polsku: „Chciałbym uklęknąć”. Byłem tak zaskoczony tą prośbą, że zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć.
   Zdawałem sobie sprawę, że fizycznie jest to niemożliwe. Z wielką delikatnością i drżącym głosem tłumaczyłem, że samochód bardzo trzęsie i będzie trudno uklęknąć.
   W odpowiedzi usłyszałem dobrze mi znane: mmm…
   Kiedy byliśmy na wysokości Uniwersytetu Antonianum, Papież powtórzył jeszcze raz:
   „Chcę uklęknąć”.
   Nieśmiało powiedziałem, że lepiej jeszcze trochę poczekać, że może jak będziemy bliżej bazyliki. I znów usłyszałem znajome: mmm…

   Kiedy mijaliśmy kościół redemptorystów, powiedział stanowczo i głośno:
   „Tu jest Chrystus! Proszę!”.
   Nie odważyłem się sprzeciwić.
   Arcybiskup Marini domyślił się, o co chodzi. Od ponad 20 lat znał dobrze Papieża. Spojrzeliśmy na siebie i bez słowa pomogliśmy Ojcu Świętemu uklęknąć.
   Z wielką trudnością trzymał się oburącz klęcznika, na którym stała monstrancja.
   Trwało to tylko kilkanaście sekund, choć wydawało mi się, że cały wiek.
   Musiał usiąść, bo kolana nie były w stanie utrzymać ciała w pokornym skłonie. Uczestniczyliśmy z mistrzem celebracji papieskich w wielkim świadectwie wiary.
   Choć ciało było już słabe, a cierpienie nie do zniesienia, wiara pozostawała silna i zawsze gotowa do składania świadectwa.
   Na nic podpowiedzi, że taki gest jest już niemożliwy i nawet ryzykowny.
   Kiedy jest się przed Bogiem, trzeba zawsze być pokornym.
   Nawet kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, powinno razem z sercem taką właśnie postawę wyrażać. / ks. Konrad Krajewski
   http://papiez.wiara.pl/doc/486622.Swiat-sie-zatrzymal-ja-plakalem/2

   Twoja cześć chwała nasz wieczny Panie ,
   Na wieczne czasy niech nie ustanie .
   Tobie my dajem z rzeszą tych ludzi , pokłon i pienie , my , Twoi słudzy ,
   Amen .

 4. Pielgrzym Mariusz pisze:

  http://wpolityce.pl/kosciol/343321-biskupi-na-froncie-walki-z-homofobia-i-transfobia
  W Kościele katolickim dzieją się pewne rzeczy, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Oto parę przykładów z ostatnich kilku tygodni.
  Arcybiskup Malty Charles Scicluna pozwolił na działalność w swojej diecezji wspólnocie LGBT o nazwie Drachma, mimo że nie ma ona uregulowanego statusu kościelnego. Grupa spotyka się w katolickich parafiach, ośrodkach rekolekcyjnych oraz w kaplicy uniwersyteckiej. Jej znakiem rozpoznawczym jest to, że podczas liturgii ołtarz nakryty jest tęczową flagą.
  Drachma skupia osoby deklarujące się jako homoseksualne, biseksualne lub transgenderowe, a także dążące do zaakceptowania swej orientacji seksualnej przez Kościół. Przyznają one, że ich celem jest walka z „homofobią“ i „transfobią“, które widzą także w nauczaniu katolickim. Szef wspólnoty Christopher Vella uważa, że można być z jednej strony aktywnym gejem, lesbijką, biseksualistą czy transgenderystą, z drugiej – dobrym katolikiem. Twierdzi, że intymny związek między dwoma mężczyznami lub dwoma kobietami może być relacją świętości.
  23 maja br. wspomniany arcybiskup Charles Scicluna odciął się od apelu maltańskich katolików świeckich zamieszczonego dwa dni wcześniej na łamach dziennika „Malta Today“. Autorzy tekstu – przypominając, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety – domagali się od polityków, by nie zrównywali prawnie związków jednopłciowych z małżeństwami. Sygnatariusze apelu spotkali się jednak ze sprzeciwem nie tylko polityków, lecz także własnego duszpasterza. W sumie nic w tym dziwnego, skoro rok temu arcybiskup Scicluna wspólnie z działaczami Drachmy wziął udział w promocji gejowskiej książki „Nasze dzieci“, a także stwierdził publicznie, iż prawo nadające przywileje małżeńskie parom homoseksualnym „służy godności tych ludzi“.
  Tego samego dnia, gdy na łamach „Malta Today“ ukazał się wspomniany tekst, w katedrze Najświętszego Serca w Newark w USA tamtejszy kardynał Joseph Tobin osobiście przywitał pielgrzymów ruchu LGBTQ. Przyprowadził ich tam duszpasterz owego środowiska ks. Francis Gargani. Jest on gorącym zwolennikiem zmiany podejścia Kościoła do osób „nieheteronormatywnych“ oraz zaakceptowania ich odmiennych orientacji seksualnej. Media gejowskie w Stanach Zjednoczonych przyjęły wydarzenie w Newmark z zachwytem uznając, że jest ono znakiem nieuchronnej reorientacji katolicyzmu w sprawach etyki seksualnej.
  Wkrótce potem przyszła wiadomość z Holandii. Proboszcz katolickiej katedry św. Jana w Den Bosch ks. Geertjan van Rossum potwierdził, iż 24 czerwca w świątyni odbędzie się kulminacyjne wydarzenie „Roze Zaterdag“ (Różowej Soboty), czyli największego niderlandzkiego festynu gejowskiego. Centralnym punktem holenderskiego święta Dumy Gejowskiej (Gay Pride) będzie modlitwa ekumeniczna, po której zgromadzonym w katedrze aktywistom LGBT swojego błogosławieństwa udzieli osobiście tamtejszy biskup Gerard de Korte. Jego rzecznik prasowy Joos Goes powiedział w wywiadzie dla portalu Gay.nl, iż ordynariusz diecezji pragnie, aby Kościół był „otwartą i gościnną instytucją”.
  To jedynie przykłady z ostatnich paru tygodni, ale podobnych historii z udziałem innych biskupów, np. Roberta McElroy’a z San Diego w USA czy Marka Coleridge’a z Brisbane w Australii, można przywołać znacznie więcej. Regularna powtarzalność pewnych faktów sprawia, że możemy mówić o pojawiających się tendencjach czy nawet procesach. Należy do nich z pewnością akceptacja dla homoseksualnego stylu życia ujawniana coraz częściej publicznie przez hierarchów Kościoła katolickiego. Żadna z nich nie spotyka się jednak z oficjalną reprymendą Watykanu.
  I pomyśleć, że gdy w 1995 roku francuski biskup Jacques Gaillot mówił na temat homoseksualizmu o wiele mniej kontrowersyjne rzeczy, spotkała go za to natychmiastowa kara. Został w trybie ekspresowym odsunięty od kierowania diecezją Evreux przez Jana Pawła II. Dziś tego typu sankcje w Kościele za podobne wypowiedzi należą już do przeszłości.

  SZOK

 5. MM pisze:

  Ponowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, dyskusja nad projektem „Wytycznych” dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin, uroczysta Msza święta z okazji dwudziestej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Zakopanem oraz nowelizacja „Wytycznych”, których celem jest ochrona nieletnich – to najważniejsze wydarzenia 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. – Jak wielokrotnie podkreślają księża biskupi, nie ma zmiany doktryny Kościoła w kwestii Komunii świętej dla osób, które żyją w związkach niesakramentalnych. Do Komunii świętej przystępują osoby będące w stanie łaski uświęcającej” – mówi po zebraniu plenarnym rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

 6. MM pisze:

  U nas jak trzeba pościć w piątek to aj waj jaki szum
  A tymczasem zwolennicy ramadanu egzekwują, by wszyscy go przestrzegali

  • EwaT. pisze:

   Ale cudownie ks.Dominik w Lidzbarku!Z tej malej miejscowosci pochodze.:) Szkoda tylko ze nie bedzie mnie tam w tym czasie…
   Obfitych rekolekcji zycze♡

 7. Lena pisze:

  Witam, zaglądam na Waszą stronę często i to już parę lat, mam do Was ( nie tylko do administratorów) pytanie, ostatnio słyszałam że chrześcijanie nie mogą oddawać narządów, czy to prawda?? Nie będę podawać skąd to wiem bo nie pamiętam. Proszę o odpowiedź, najlepiej potwierdzoną katolickim tekstami. Z Panem Bogiem

  • Odpowiem słowami Św. Jana Pawła II:
   „Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu organów” Jan Paweł II

   Przeszczepianie narządów, stanowisko Kościoła
   Przeszczepy są dużym krokiem naprzód w służbie nauki dla człowieka. Niejeden zawdzięcza swoje życie transplantacji organu. Metoda przeszczepienia coraz częściej okazuje się ważnym sposobem wypełniania głównych celów całej medycyny, którym jest służba dla życia człowieka.
   Właśnie dlatego w encyklice „Evangelium vitae” sugerowałem, że jednym ze sposobów kształcenia prawdziwej kultury życia „jest dawanie organów w sposób dopuszczalny z etycznego punktu widzenia, a mianowicie mając na uwadze stwarzanie szansy na zdrowie, a nawet życie osobom chorym, które często nie mają żadnej innej nadziei”.
   Jan Paweł II, Światowy Kongres Towarzystwa Transplantologicznego, Rzym, 29 sierpnia 2000 r.
   http://www.niedziela.pl/artykul/108499/nd/Przeszczep-darem-zycia

   Przemówienie Jana Pawła II na I M K S na rzecz Wspólnoty Narządów – 20.06.1991
   http://drugieserce.jaw.pl/kosciol_papiez/?przemowienie-jana-pawla-ii,8

   • Lena pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Ja jestem przekonana że jeśli to możliwe to należy oddawać organ, a dzięki tym słowom chcę przekonać kogoś innego kto słucha fałszywych wizjonerów którzy mówią że nie wolno tego robić.

  • Gość pisze:

   Sprawa budzi kontrowersje wśród samych naukowców.Pobrania narządów dokonuje się bardzo szybko, za nim zaczną zamierac tkanki.Nie ma bezsprzecznej pewności, że osoba, którą uznano za zmarłą, faktycznie już nie żyje.
   Można poszukać w internecie wątpliwości naukowców w tym temacie
   Kościół nie zabrania, jednak ja osobiście jestem daleko sceptyczna.
   Rozumiem osoby, dla których jest to jedyny ratunek.
   Dlatego bardzo ostrożnie staram się wypowiadać w tym temacie
   Sama nie wiem co bym zrobiła, gdyby to dotyczyło kogoś z moich bliskich
   To jest bardzo delikatny temat, zwłaszcza jeśli spojrzy się, na tych wszystkich chorych wyczekujacych na przeszczep, aby mogli żyć

   • Agnieszka pisze:

    Byc moze tej pani chodzilo o oddawanie organów które sa parzyste np. nerka czy tych organów które można pobrać od żywego człowieka i ktory moze bez nich funkcjonować i dalej zyc. Jan Pawel II wyraził aprobatę ku pobieranou organów ale nie mogę zrozumiec czy tyczyło to sie zmarłych czy żywych osób…

    • Paweł pisze:

     Oto mocno skorygowany punkt 2296 Katechizmu Kościoła Katolickiego mówiący o przeszczepach narządów (w nawiasie kwadratowym – wersja pierwotna, a poza nawiasem – wersja ostateczna):
     http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm

     2296 Przeszczep narządów [jest moralnie nie do przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej zgody. Jest on natomiast zgodny z prawem moralnym i może zasługiwać na uznanie, jeśli zagrożenia i ryzyko fizyczne i psychiczne ponoszone przez dawcę są proporcjonalne do pożądanego dobra u biorcy.] zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjinalne do pożądanego dobra biorcy. Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób.

  • Irena pisze:

   Chcę zaznaczyć, że organy pobiera się od żywego j człowieka, a nie od umarłego, dany organ musi żyć by go można było przeszczepić innemu.
   W Radio Maryja był program na ten temat. Osobie od której pobiera się ograny (rzekomo nieżyjącemu) podaje się środki przeciw bólowe ( w Polsce podobno podaje się środki zwiotczające mięśnie), wzrasta też ciśnienie krwi. To jak można mówić, że organy pobiera się od nieżyjącego człowieka.
   Przeszczep organów to biznes, to wielkie pieniądze.

 8. Pingback: Św. Katarzyny ze Sieny: Jeśli nie przyjmujesz sakramentów ze względu na grzeszność kapłana – umrzesz w stanie potępienia” | Biały, bardzo biały

 9. MariaPietrzak pisze:

  Warto powrócić do listu Benedykta XVI wystosowanego na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego , choćby ten fragment
  / Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości…
  Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego.
  To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia…
  Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi?
  Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich:
  to on otwiera bramę:
  on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dobór…
  Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej bestie…
  Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was” . /

  💎
  Obecność wśród nas Kapłana , wiernego „In persona Christi” , to znane wołanie szatana
  „czego chcesz od nas , przyszedłeś nas zgubić” ??!
  To święta Parafia , to Droga, Prawda i Życie według ewangelicznego przesłania .
  To Światło , które Panem świeci , potęguje wiarę , potęguje ofiarę , potęguje miłość nadprzyrodzoną .
  To zgoda na ciche męczeństwo .
  To cuda , o które się nie prosi , a one przychodzą!
  Błogosławieństwa , które błogosławią, zło oddalają , dobro sprowadzają !
  Kto spotkał Świętego Kapłana , ten wie , ze słowa Jana Marii Vianney , to tylko ułamek wzniosłej prawdy .
  Ale taki też dostrzeże od razu udawanie , rozwodnione nauczanie , kolan prostowanie , kulturą wiarę zastępowanie , dużo szumu , mało treści ! i modernizowanie , prawdziwe Dobra przez blichtr zastępowanie !
  Bo niestety , zazdrość szatana tak daleko się posuwa , ze wchodzi do owczarni Pana ;
  wtedy po 20 latach Pana w miękkie szaty ubieramy i Jego Imię antyEwangelia szargamy .
  Koncertowanie , muzealna pustka i podświetlone ściany , to bestie zagnieżdżone , dowód nieporadności albo szatańskiej złości . Jak w Panteonie, który turystycznie atrakcyjny , o śmierci duchowej przestrzega ; historii , co kołem sie toczy .
  Za każdego Kapłana , by był Obrazem Najwyższego Kapłana , pociechą ludu prostego , dlań powołanego /
  33 x O Krwi i Wodo , któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego , jako zdrój miłosierdzia dla Kapłanów , ufamy tobie !
  – Ofiara to niewielka , wobec tego domu pełnego złota , gdy przyjdzie nam ochota…

 10. wobroniewiary pisze:

  6. dzień nowenny do św. Antoniego

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

 11. Marakuja pisze:

  Proszę o modlitwę w bardzo ważnej dla mnie sprawie. Jutro zapadnie decyzja. Niech będzie ona zgodna z wolą Pana Boga+

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s