24 czerwca – uczcijmy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi (21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15 IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla (w ostatnią niedzielę przed Adwentem) i Maryi Królowej (22 VIII).

W sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół powszechny obchodzi wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Bezpośrednią okazją do ustanowienia tego wspomnienia było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu NMP przez papieża Piusa XII w 1942 r.

13 października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.

W objawieniu „cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: „Tak jest, bardzo tego chcemy”. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca.
Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.
10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.
Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

*****
AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort
Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

30 odpowiedzi na „24 czerwca – uczcijmy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  • magda pisze:

   U mnie w kościele Kapłan nawet słowem nie wspomniał o święcie naszej Mateczki, tylko o Janie Chrzcicielu, na Mszy Świętej kilka osób, Parafianie nawet nie wiedzieli(pytałam) ..Szkoda…. Dobrze ,że jesteście

 2. mała pisze:

  Litania do Niepokalanego Serca Maryi

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
  Serce Marii, łaski pełne,
  Serce Marii, błogosławione między sercami,
  Serce Marii, najczystsze,
  Serce Marii, najpokorniejsze,
  Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
  Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
  Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
  Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
  Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
  Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
  Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
  Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
  Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
  Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
  Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
  Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
  Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
  Serce Marii, uzdrowienie chorych,
  Serce Marii, pociecho strapionych,
  Serce Marii, ucieczko grzesznych,
  Serce Marii, nadziejo konających.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  • Paweł pisze:

   Ta litania znajduje się na str. 157-158 w książce: Ks. Kazimierz Wilczyński T.J. „Znak na niebie”, wydanie VI, Kraków – Warszawa/Struga 1992, Wydawnictwo „Michalineum”, „za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dn. 25 III 1986 r. Nr 1592/K/86 – Notariusz: Ks. Stanisław Pyzel, Wikariusz Generalny: +Zb. J. Kraszewski”.

   Jej tekst jest dokładnie taki, jak powyżej, z wyjątkiem tylko zakończenia, gdyż kończy się ona w tej książce następująco:

   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

   Módlmy się:
   Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca P. Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu P. Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.
   ___________
   Mogę jeszcze dodać, że poniżej tekstu tej litanii w powyższej książce jest taki odpustowy akt strzelisty:

   SŁODKIE SERCE MARII, BĄDŹ MOIM RATUNKIEM.
   Odpusty. (Op. p. 352): 1) 300 dni za każdym razem; 2) odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnym dla tych, którzy to westchnienie odmawiali codziennie przez miesiąc cały. Pius IX, Dekr. Św. Kongr. 30 września 1852.

   Był to ulubiony akt strzelisty św. Hiacynty z Fatimy:

   (…) Gdy Matka Boża wyjawiła dzieciom prośbę o Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca Hiacynta żałowała, że nie może przyjmować Komunii aby wynagrodzić za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Spośród aktów strzelistych, które ojciec Cruz polecił dzieciom, Hiacynta wybrała następujący: „Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem”.
   Jak podaje siostra Łucja: „Gdy te słowa wypowiadała, dodawała ze zwykłą prostotą:
   ‚Lubię tak bardzo Serce Maryi! Jest to przecież Serce Naszej Matki Niebieskiej. Czy ty też lubisz powtarzać Ja to tak chętnie czynię! Tak bardzo to lubię!’
   Często zrywała kwiaty polne i śpiewała sobie na melodię, którą spontanicznie sama wymyśliła:
   .”
   http://militia-immaculatae.org/aktualnosci/milosc-hiacynty-do-niepokalanego-serca-maryi/

   • Paweł pisze:

    Przepraszam, ostatnie linijki źle się skopiowały – powinno być:

    ‚Lubię tak bardzo Serce Maryi! Jest to przecież Serce Naszej Matki Niebieskiej. Czy ty też lubisz powtarzać +Słodkie Serce Maryi bądź moim ratunkiem+? Ja to tak chętnie czynię! Tak bardzo to lubię!’ Często zrywała kwiaty polne i śpiewała sobie na melodię, którą spontanicznie sama wymyśliła:
    ‚Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze z piekła’.”
    http://militia-immaculatae.org/aktualnosci/milosc-hiacynty-do-niepokalanego-serca-maryi/

 3. mała pisze:

  MODLITWA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
  Modlitwa dawniej obdarzona odpustami przez papieża Piusa VII z 1 lutego 1816 roku

  O! Serce Maryi, Matki Boga i Matki naszej, Serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości Aniołów i ludzi; Serce najpodobniejsze Sercu Jezusowemu, którego jesteś najdoskonalszym obrazem; Serce pełne dobroci, i wielce litujące się nad naszymi nędzami! racz roztopić lodowatość serc naszych i spraw, żeby się zupełnie zwróciły do Boskiego Zbawiciela. Wlej w nie miłość cnót Twoich, zapal je tym ogniem błogosławionym, którym ustawicznie pałasz. Zamknij w Sobie Kościół święty i strzeż go, bądź zawsze jego słodką ucieczką, i jego niezdobytą twierdzą, przeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź naszą drogą, którą byśmy doszli do Jezusa i kanałem, przez który byśmy odbierali wszystkie łaski potrzebne do zbawienia naszego. Bądź naszym wspomożeniem w potrzebach, naszą pociechą w przykrościach, naszym posiłkiem w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, naszą pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach, a szczególniej w ostatnich potyczkach życia naszego, gdy śmierć nastąpi, kiedy wszystko piekło sprzysięgnie się przeciwko nam, żeby dusze nasze, jako zdobycz swoją pochłonęło, w owym okropnym i strasznym momencie, od którego wieczność nasza zawisła. A wtenczas o Panno najlitościwsza uczyń to dla nas, żebyśmy doznali słodyczy Serca Twego Macierzyńskiego; a dzielność Twojej powagi u Syna Twego Jezusa niech nam otworzy źródło miłosierdzia i bezpieczną ucieczkę, abyśmy mogli dostać się do nieba i tam Go z Tobą błogosławić, po wszystkie wieki. Amen.

 4. mała pisze:

  Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski

  Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.
  Imprimatur – Bp. Jan Wątroba, Częstochowa 2.X.2008 r., L. Dz. 807

 5. Myśląc Ojczyzna – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

 6. m-gosia pisze:

  Ojciec Paweł – franciszkanin , prosi o modlitwę w intencji swojego rodzonego ojca.

  dziś w Uroczystość Miłosiernego SERCA JEZUSA
  rozpoczynam nowennę o pojednanie Taty z Bogiem i ludźmi.

  Tato leży na onkologii w Szczecinie – Golęcinie, bierze drugą, mocną chemię

  (ostatni dzień nowenny będzie 30 czerwca)

  jeśli chcesz, włącz się, proszę z ufnością

  forma dowolna, np. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

  1. Jezu, dawco przebaczenia,
  Źródło łaski nieprzebranej
  I rozkoszy serc prawdziwa,
  W Tobie radość i nadzieja.

  2  Tyś ufnością pokutników,
  Hojnie spełniasz nasze prośby;
  Jesteś szczęściem szukających,
  Czymże będziesz, gdy Cię znajdą?

  3  Twoja miłość, dobry Jezu,
  Odpoczynkiem jest dla myśli,
  Bez przesytu ją napełnia
  I rozbudza głód wciąż nowy.

  4  O umiłowany Jezu,
  Celu pragnień ludzkiej duszy,
  Ciebie nasze łzy szukają
  I przyzywa głębia serca.

  5  Panie, racz pozostać z nami,
  Kiedy nowy dzień jaśnieje,
  By rozpraszać nocne mroki
  I przenikać świat weselem.

  6  Tyś jest samą łagodnością
  I cudownym serc pokojem,
  Tyś dobrocią niepojętą,
  Co przygarnia nas do siebie.

  7  Jezu, Synu czystej Matki
  I najmilsze ukojenie,
  Tobie chwała nieskończona
  Niech w królestwie Twoim będzie. Amen.

  DEO gratias!!!


  PAX+BONUM!
  fr. pawel cebula ofm conv.

 7. Dorota S. pisze:

  Amen

  W dniu 23 czerwca 2017 20:01 użytkownik W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej napisał:
  > wobroniewiary posted: „Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle > równolegle ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże > Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX), Ofiarowanie > Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi (21 XI), Wielki Piątek i ” >

 8. Pingback: 24 czerwca – uczcijmy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny | Biały, bardzo biały

 9. MariaPietrzak pisze:

  Czy powierzając Mojej Matce św. Jana jako syna,
  nie uczyniłem Jej
  Bolesną i Niepokalaną
  Matką
  całego świata?……
  💙
  Serce Mojej Matki ma prawo do tytułu Serca Bolesnego
  i chcę,
  aby był on wymieniany przed tytułem Niepokalanej, ponieważ ten pierwszy zdobyła mocą własnych zasług . Otrzymała go dzięki utożsamieniu się ze Mną we wszystkich Moich cierpieniach (…),
  dzięki swoim ofiarom poniesionym dla zbawienia ludzkości.
  W tym Współodkupieniu przejawia się szczególna wielkość Mojej Matki.
  Niech poświęcenie Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu Maryi podźwignie Kościół i odnowi cały świat.
  💙
  – Bolesne i Niepokalane Serce Maryi,
  mieszkanie Boskie i oczyszczające,
  otocz mą duszę
  swoją macierzyńską Miłością,
  aby zawsze wierna słowom Jezusa,
  odpowiedziała na Jego miłość
  i wypełniła Jego Boską wolę.
  Chcę, o Matko, nieustannie pamiętać
  o Twoim Współodkupieniu,
  aby żyć w bliskości Twojego Serca,
  we wszystkim zjednoczonego z Sercem
  Twojego Boskiego Syna.
  Połącz mnie z Jego Sercem dzięki
  cnotom i boleściom Twojego.
  Miej mnie zawsze w Swojej opiece.
  Amen
  (Tekst przekazany przez Berte Petit)
  💙
  „Moja Matka doskonała jest we wszystkim,
  najbardziej jednak w swoim zranionym Sercu” *


  – Bądźmy blisko !

  * / Fragmenty na podstawie
  http://www.voxdomini.com.pl/sw/sw_berta.htm /

  • Maggie pisze:

   Pan premier ma też „śliczne” rysunki na ciele – tatuaż w rodzaju ptaka z totemu indiańskiego, który można było zauważyć na fotce z obnażonym torsem … przy gruszce bokserskiej (lubi boksować i przyznaje się że palił „ziólka”, ktore teraz legalizuje. W niedzielę, z małżonką defilował w torontońskiej paradzie bezwstydu, zawaną szumnie paradą dumy – Sorry: na myśl przychodzi wymiana liter w słowie dumy, na 17-tą polskiego alfabetu).

   Scarborough to miasto w Wielkiej Bryt., WIĘC tu jest nieścisłość Frondy, gdy mówi o … mieście Scarborough w Kanadzie, bo taką nazwę nosi część (!) aglomeracji torontońskiej pod „berłem” burmistrza Toronto John’a Tory = tej samej władzy miejskiej.

   Pan premier, ze swoją ekipą, wprowadza przywileje w imię rzekomego prawa „równości” – dla równiejszych i muzułmanów, których sporo w jego otoczeniu/partii.
   Takiej otwartej wypowiedzi = mowy nienawiści, jak podaje Fronda, nie słyszałam, bo na obecnym etapie „ewolucji”, to raczej nie odważyłby się tak oficjalnie: zdegradować chrześcijan (najłatwiej atakuje się tutaj katolików, ale np anglikanie są też chrześcijanami). Sens jego polityki przywodzi na myśl taki wniosek, jak podaje Fronda … ale przypuszczalnie, ktoś się zagalopował tłumacząc.
   Jaka jest jego polityka emigracyjna, mówi samo za siebie: mianowanie na Ministra ds emigracji … muzułmanina …

 10. Janina pisze:

  Bede modlic sie za chorego Ojca.

 11. eska pisze:

  Dostałam taki link do wypowiedzi o tym, co ma się wydarzyć na antyislamskim marszu. Uważam, że warto, aby osoby mieszkające w Anglii i wybierające się na ten marsz, wysłuchały tej wypowiedzi – dla ostrożności.

 12. AnnaSawa pisze:

  W katedrze lwowskiej sakrę biskupią przyjął 21 czerwca franciszkanin o. Edwarda Kawa – drugi biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej. Został tym samym najmłodszym biskupem na świecie.

  Głównym konsekratorem był łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, a towarzyszyli mu w tym nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Claudio Gugerotti i biskup charkowsko-zaporoski Stanisław Szyrokoradiuk.

  W homilii abp Mokrzycki zwrócił uwagę, że jego nowy biskup pomocniczy wpisuje się w historię archidiecezji lwowskiej jako piąty biskup z rodziny franciszkańskiej.

  „Tak się bowiem złożyło, że ponad sześćset lat temu trzej pierwsi metropolici lwowscy byli franciszkanami, z bł. Jakubem Strzemię na czele, a w najnowszej historii posługę biskupią pełnił o. Rafał Kiernicki” – przypomniał główny konsekrator.

  Podkreślił, że „duch franciszkański nie jest obcy w metropolii lwowskiej, a nawet można powiedzieć, że wywarł ogromne piętno u podstaw tworzenia i organizacji naszej archidiecezji”.

  „Dlatego też z radością przyjmujemy tę nominację, która wpisuje się, mam nadzieję, bardzo znacząco także przez fakt ogłoszenia jej w setną rocznicę Objawień Fatimskich jako znak i potrzebę głoszenia drogi pokuty i pojednania” – zaznaczył abp Mokrzycki.

  Wspomniał też, że franciszkanie przygotowali dla swego wspóbrata-biskupa pierścień z relikwiami franciszkańskich męczenników z Peru, błogosławionych Michała i Zbigniewa.

  …….
  https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,30701,franciszek-mianowal-najmlodszego-biskupa-na-swiecie-to-polak.html

 13. Elizeusz pisze:

  Dane jest na z łaski Bożej żyć w czasie biblijnego Końca Czasów, w świecie, o którym Matka Boża w Orędziach do swoich umiłowanych synów, Kapłanów tak mówi:
  „Przypadł jej (tj. młodzieży; ale nie tylko jej – dop. mój) los życia w latach, gdy świat stał się gorszy, kiedy świat stał się gorszy, niż był w czasach potopu” (249e, 13.08.1982) i „stał się gorszy niż w czasach potopu” (252c, 13.10.1982) i „stał się on tysiąc razy gorszy niż w czasie potopu. Tak bardzo opanowały go duchy zła!” (507e, 8.12.1993) oraz „Żyjecie w czasie wielkiego zdeprawowania, kiedy ludzkość stała się ponownie pogańska i bardziej zepsuta niż w czasach potopu” (537d, 2.02.1995).
  Przyszedł biblijny potop [jako kara Boża dla bezbożnych (Syr 41,8) żyjących w tamtych czasach, w tamtym starym świecie: Rdz 6,11n; Hi 22,15-17; 2P 2,5 i 3,6], który pochłonął wszystkich, z wyjątkiem Noego, jego rodziny i tych, którzy uwierzyli w jego nadejście (Mt 24,38n), by mógł się narodzić nowy.
  Powiada Kohelet, że „9 To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. 10Jeśli jest coś, o czym by się rzekło:
  „Patrz, to coś nowego” – to już to było w czasach, które były przed nami”. (1,9n).
  Tak, sytuacja się powtarza, bowiem świat, w którym żyjemy, jak to wynika ze słów Matki Bożej posunął się bardzo w swej starości i zmierza do swego apogeum, czyli w swej niegodziwości, niemoralności, pychy, bałwochwalstwie, ateizmie jest o wiele „starszy” od tamtego sprzed i w czasie potopu, zatem też jest pisane zniszczenie (bo: Ps 75,9), tym razem przez potop ognia (2P 3,7), by stał się (wraz z Kościołem) całkowicie oczyszczonym i odnowionym (Dz 3,21; Ap 21,1.5). By się móc uratować trzeba wejść na pokład arki Noego, a jest nią dzisiaj Niepokalane Serce Maryi, jak Ona sam o tym mówi i do tego zachęca:
  „Wszystko przepowiedziałam wam na tyle różnych sposobów i przez tyle różnych znaków. Kto jednak Mi wierzy? Kto Mnie słucha? Kto stara się rzeczywiście zmienić swe życie? Dwa miecze przeszywają Moje matczyne Serce. Z jednej strony widzę bowiem wielkie zagrażające wam niebezpieczeństwo z powodu kary, jaka już stoi u waszych drzwi. Z drugiej strony widzę waszą niechęć do uwierzenia i przyjęcia wezwań do nawrócenia, z którymi się do was zwracam, abyście mogli tego uniknąć.
  Wejdźcie do schronienia, przygotowanego wam przez Niebieską Mamę dla waszego ocalenia, abyście mogli w Moim Niepokalanym Sercu spędzić bezpiecznie straszliwe dni wielkiej zawieruchy, która właśnie nadeszła. Oto właściwy moment, byście się wszyscy schronili we Mnie, ponieważ jestem Arką Nowego Przymierza.
  W czasach Noego, bezpośrednio przed potopem, weszli do arki ci, których Pan zechciał ocalić w czasie straszliwej kary. Obecnie zapraszam was do wejścia do Arki Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do niej wszystkie Moje dzieci, abym mogła pomóc im znieść krwawe brzemię wielkiej próby (Ap 3,10), poprzedzającej przyjście Pana. Nie patrzcie wokół siebie. Wszystko toczy się dziś jak za czasów potopu i nikt nie myśli o tym, co was czeka. Wszyscy zbyt są zajęci myśleniem jedynie o sobie, o swoich ziemskich sprawach, o przyjemnościach, o zaspokajaniu wszelkimi sposobami swych nieuporządkowanych namiętności.
  Również w Kościele jakże nieliczni są ci, którzy przejmują się Moimi pełnymi bólu matczynymi wezwaniami!
  Przynajmniej wy, umiłowani, powinniście Mnie słuchać i iść za Mną. Za waszym pośrednictwem będę mogła wzywać wszystkie Moje dzieci do wejścia jak najszybciej do Arki Nowego Przymierza i Zbawienia, którą Moje Niepokalane Serce przygotowało wam na ten czas kary” (z Orędzia nr 328 zatyt. «Arka Nowego Przymierza» , z 30.07.1986r.) i
  „Pragnę ci powiedzieć, że musicie teraz wszyscy jak najszybciej wejść do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Jak Noe w imię Pana zaprosił do wejścia do arki tych, którzy mieli być ocaleni od potopu, tak i ty teraz, Mój najmniejszy synu, w imię twojej Niebieskiej Mamy powinieneś zaprosić do wejścia do schronienia Mego Niepokalanego Serca tych, którzy mają być ocaleni, ochronieni i wybawieni od wielkiej próby, jaka właśnie przyszła na Kościół i całą ludzkość. powinieneś przekazać wszystkim, że obecnie, począwszy od tego roku, rozpoczynają się wydarzenia przepowiedziane wam przeze Mnie i zawarte w trzeciej części tajemnicy, która jeszcze nie została ujawniona. Obecnie stanie się ona jawna poprzez same wydarzenia, które właśnie mają nadejść w Kościele i na świecie.
  Mój Kościół zostanie wstrząśnięty przez gwałtowny wiatr odstępstwa i niewiary. Ten, który sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do Kościoła, wprowadzając ohydę spustoszenia, którą przepowiedziało wam Pismo Święte. Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata.
  Dziś, w Moim Sanktuarium w Fatimie, ponawiam Moje naglące zaproszenie do schronienia się we Mnie poprzez wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu…” (z Orędzia nr 488, Fatima, 15.03.1993) oraz: „Nadeszły Moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki Mego Niepokalanego Serca, abym ich ochroniła i ocaliła” (529m, 13.10.1994).

  • Elizeusz pisze:

   Do wejścia na pokład Arki Niepokalanego Serca Maryi przez akt poświęcenia się temuż Sercu wzywa również Pan Jezus w Orędziu otrzymanego przez V. Ryden w dniach od 20-26 marca 1996r. zapisanego w „Prawdziwym Życiu w Bogu”:
   „Wstań i zaśpiewaj nowy hymn na Chwałę Najświętszej Trójcy, śpiewaj tymi słowami:
   «Bracia, siostry, przyjdźcie! Niech nas okryje Płaszcz Łaski Tej, która jest pełna łaski (Łk 1,28). Przyjdźcie, niech nas okryje Światłość Królowej. Pójdźmy, niech nas okryje cień Tej, którą okrył Swym cieniem Duch Święty».
   Czy nie słyszałeś, że narody przyjdą do Jej Światła (Iz 2,2n) i że królowie przybędą do Jej rodzącej się jasności, kiedy na koniec zatryumfuje Jej Serce wespół z Moim? To tajemnica dla bogatych w sercu, lecz dla ubogich i pokornych – tak bardzo upragnione Błogosławieństwo…
   O, przyjdźcie! Z a n i m nie zaleje was potop grzechu! Wejdźcie do tej Arki, która może was o c a l i ć. Nie bądźcie jak wasi przodkowie za dni Noego, którzy nie posłuchali.
   W e j d ź c i e d o Arki, a zostaniecie ocaleni od burzliwych wód grzechu i od śmierci w ich zalewie. Przyjdźcie, a staniecie się obiecanymi dziećmi (Rdz 3,15) Pośredniczki, dzięki nabożeństwu, jakie będziecie do Niej mieli. Poprzez nabożeństwo do Niej Mnie będziecie oddani. Każde nabożeństwo ku czci Jej Serca zostaje powiększone i wznosi się do Mnie, gdyż Nasza jedność jest doskonała. Dzięki nabożeństwu ku czci Jej Serca, w Jego świetle, zostaną lepiej zrozumiane wszystkie Moje postanowienia, bo Jej Serce poprowadzi wasze kroki, a rękę waszą pochwyci sama Siedziba Łask. Jakże będziecie błogosławieni powracając do nabożeństwa ku czci Jej Serca! Przyjdźcie do Tej tak Błogosławionej, która ukazuje matczyną Miłość Swoim dzieciom, wskazuje im drogę do Nieba. Przyjdźcie do Współodkupicielki współdziałającej z waszym Odkupicielem, której Serce gorejące Miłością ofiarowało się, aby zostać przeszyte (Łk 2,35) z waszego powodu. Przyjdźcie uczcić to Serce jaśniejące jak lampa, całe płonące blisko Mojego Serca.
   Kiedy mówicie: «Nie potrzebujemy Jej Serca», wiedzcie, że w rzeczywistości mówicie: «Nie potrzebujemy Serca Pana!». Dowiedz się, słaby człowiecze, że Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Matki są tak zjednoczone, że w ich doskonałej jedności te Dwa Boskie Serca stają się tylko Jednym…
   za: http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=83

  • Elizeusz pisze:

   Wejście na pokład niosącej ocalenie Arki/Niepokalanego Serca Maryi jest związane również z zorganizowaniem wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży i w rodzinach Wieczerników modlitwy i uczestniczeniem w nich, a przebieg takie Wieczernika (w pierwsze soboty m-ca) jest następujący:
   1. Modlitwa do Ducha Świętego, np. «Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.» (3x)
   2. Odmówienie jednej części Różańca Świętego.
   3. Lektura fragmentu książki «Do Kapłanów, umiłowanych synów…».
   4. Chwila rozmyślania.
   5. Modlitwa za Papieża i w jego intencjach, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu lub Pod Twoją Obronę.
   6. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
   Można odśpiewać pieśń na cześć Maryi, np. «My chcemy Boga…». Wieczernik kończy się chwilą braterstwa. Kiedy jesteśmy zgromadzeni z Dziewicą – na Jej prośbę – w Wieczerniku, panuje w nim duch, który pozwala nam lepiej się poznać, kochać i udzielać sobie wzajemnie pomocy.

   • Elizeusz pisze:

    Obietnice Maryi dla rodzin, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu Maryi i będą prowadzić w swoich domach Wieczerniki lub będą brały udział w Wieczernikach organizowanych przez innych:
    1. Maryja pomoże w uświęceniu ich małżeństwa, pogłębi ich jedność, wierność i więzy rodzinne.
    2. Będzie się starać o dzieci – małe i duże – rodzin poświęconych Jej Niepokalanemu Sercu, które organizują Wieczerniki rodzinne lub biorą w nich udział.
    3. Zatroszczy się o dobro duchowe i materialne tych rodzin.
    4. Sama będzie bronić tych rodzin w trudnych okresach.
    W Orędziach jest wiele miejsc, w których Matka Boża mówi o tych Wieczernikach. Można je znaleźć pod linkiem: http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/skorow.htm
    Po wyświetleniu się tego linku kliknąć u góry w alfabecie na literę W i znaleźć hasło; ‚Wieczernik’. Zaś n-ry Orędzi mówiące o Wieczerniku odnoszące się do poszczególnych lat znaleźć można pod linkiem: http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/spis.htm

 14. Ania pisze:

  Islamiści sprofanowali katolicką kaplicę! Porozrzucali konsekrowane Hostie

  Tak zwani Islamscy Bojownicy o Wolność Bangsamoro sprofanowali katolicką kaplicę podczas ataku na miasto Pigcawayan na wyspie Mindanao w Filipinach. Fundamentaliści uszkodzili duży krucyfiks oraz figurę Matki Bożej, a także porozrzucali na ziemi konsekrowane Hostie.

  Incydent, do którego doszło w środę 21 czerwca, został ostro potępiony przez miejscowego ordynariusza. Kard. Orlando Quevedo wezwał katolików do przywrócenia budynkowi jego sakralnego charakteru

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s