13 stycznia: Publiczny Różaniec w największych miastach Polski

Już od kilku miesięcy w wielu miastach naszej Ojczyzny organizowane są publiczne różańce w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków. Cieszą się one wśród wiernych dużym zainteresowaniem, czego dowodzi uczestnictwo w publicznych modlitwach oraz zaangażowanie w ich organizacje mieszkańców kolejnych miast.

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Z kolei błogosławiony papież Pius IX mówił:
Dajcie mi armię modlących się na Różańcu, a podbiję świat!

 W styczniu do modlitwy różańcowej zapraszamy:

BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 stycznia (sobota), godz. 17:00
BYTOM, Rynek, 13 stycznia (sobota), godz. 12:00
GDAŃSK, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, 13 stycznia (sobota), godz. 17:30
GDYNIA, ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta, 13 stycznia (sobota), godz. 17:30
JELENIA GÓRA, plac ratuszowy, 13 stycznia (sobota), godz. 14:00
KRAKÓW, Rynek przed kościołem pw. św. Wojciecha, 13 stycznia (sobota), godz. 17:00
TORUŃ, Rynek Staromiejski, przy pomniku Kopernika 13 stycznia (sobota), godz. 17:00
WEJHEROWO, Plac Wejhera, przy pomniku Wejhera, 13 stycznia (sobota), godz. 17:30
WROCŁAW, Rynek, pod pręgierzem, 13 stycznia (sobota), godz. 16:00
WROCŁAW, pl. Kościelny pod kościołem św. Krzyża, 25 stycznia (czwartek), godz. 17:30 (za prześladowanych chrześcijan i nawrócenie ich oprawców)
WYSOKIE MAZOWIECKIE, przed Urzędem Miasta, ul. Ludowa 15, 27 stycznia (sobota), godz. 17:00

W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą.

Za: www.pch24.pl

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „13 stycznia: Publiczny Różaniec w największych miastach Polski

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Dziękuję wszystkim za pomoc, za modlitwę
  i dedykuję wam ten filmik, on mówi najwięcej

 3. mała pisze:

  Ks. Małkowski o obronie życia: władza bez podstawy w prawie Bożym prowadzi do destrukcji!

  „Władza bez podstawy w prawie Bożym jest samowolną uzurpacją, prowadząc poprzez ludzką krzywdę do autodestrukcji. Wyrazem takiej szkodliwej władzy są przepisy prawa stanowionego lub zaniechania godzące w życie, wolność, własność i wspólne dobro” – przypominał ks. Stanisław Małkowski na łamach „Warszawskiej Gazety”.

  W swoim cotygodniowym felietonie kapłan tym razem odniósł się do problemu władzy nieuznającej prawa Bożego. Jak zauważył – zawsze i w każdej dziedzinie – przynosi to złe owoce i prowadzi do destrukcji.

  Jako przykład kapłan wymienił m.in. zmowę milczenia wobec projektu ustawy zakazującej tzw. aborcji eugenicznej, nie przewidującego bezwarunkowego zakazu dzieciobójstwa z innych względów.

  „Częściowa obrona ludzkiego życia i prawa do życia w fazie rozwoju płodowego jest lepsza od żadnej, ale nie wolno na niej zatrzymać się i zaniechać niesłusznie odrzuconej niedawno przez Sejm ustawy, całkowicie zakazującej prenatalnego dzieciobójstwa” – napisał ks. Małkowski.

  Jak dodał, Ojczyzna wierna „prawu Bożemu, poddana władzy Jezusa Chrystusa Króla Polski na mocy intronizacji, byłaby rzeczywistą drogą do Ojczyzny wiecznej i znakiem doczesnego ocalenia narodów”.

 4. Paweł pisze:

  Pozwalam sobie zacytować jeszcze jedną modlitwę, która wymienia chyba – i to aż dwa razy – imię mamy Adminki, a wziętą ze str. 143-149 książeczki do nabożeństwa „Zdrowaś Marya” wydanej w Wilnie w roku 1927, której dane podałem w komentarzu pod wpisem: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/01/02/oredzie-matki-bozej-z-medjugorje-z-2-stycznia-2018-roku-cierpienie-sprawia-ze-wzrastacie-na-duchu/

  LITANIA O BOSKIEJ OPATRZNOŚCI.

  Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
  Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
  Ojcze, któryś wszystko opatrzył przy stworzeniu! zmiłuj się nad nami.
  Synu, któryś wszystko opatrzył przy odkupieniu! [jw.: zmiłuj się nad nami.]
  Duchu Święty, któryś wszystko opatrzył przy zesłaniu Swojem! [jw.]
  Święta Trójco, od której, przez którą i w której jest wszystko! [jw.]
  Boże, któryś Opatrznością Swoją pięć tysięcy mężów pięcią chlebami i dwiema rybami nakarmił! [jw.]
  Boże, któryś w Kanie Galilejskiej Opatrznością Swoją wodę w wino przemienił! [jw.]
  Boże, któryś Piotra w więzieniu zamkniętego Opatrznością Swoją przez Anioła uprowadził! [jw.]
  Boże, któryś Noego Opatrznością Swoją od pospolitego potopu zachował! [jw.]
  Boże, któryś na głos Izmaela umierającego od pragnienia oczy Agary otworzył, i Opatrznością Swoją przez Anioła źródło im ukazał! [jw.]
  Boże, któryś Józefa od braci przedanego wywyższył w Egipcie, i przez niego Opatrznością Swoją cały Egipt chlebem nakarmił! [jw.]
  Boże, któryś Mojżesza na wodę wyrzuconego Opatrznością Swoją zachował! [jw.]
  Boże, któryś przed ludem wybranym morskie wody Opatrznością Swoją wysuszył, a wojsko Faraona za nim pędzące utopił! [jw.]
  Boże, któryś ludowi wybranemu gorzkie wody w ziemi Marath Opatrznością Swoją w słodkie zamienił! [jw.]
  Boże, któryś ludowi wybranemu w Raphidim Opatrznością Swoją wodę z opoki wyprowadził! [jw.]
  Boże, któryś sprawił, że upragnionemu Samsonowi wody za Twoją Opatrznością wytrysnęły ze szczęki oślej! [jw.]
  Boże, któryś Saula szukającego oślic ojca swego zaprowadził Opatrznością Swoją do Samuela, i jemu go na królestwo namaścić rozkazał! [jw.]
  Boże, któryś niezbrojnemu Dawidowi dając zwycięztwo nad srogim Goliatem, Opatrznością Swoją hańbę od ludu wybranego oddalił! [jw.]
  Boże, któryś Eliasza w potoku Karith Opatrznością Swoją przez kruków nakarmił! [jw.]
  Boże, któryś przez niewiastę Sareptańską, Eliasza z Opatrzności Swej, nieubywającą mąką i oliwą żywił! [jw.]
  Boże, któryś Eliaszowi przez Anioła Opatrznością Swoją podpłomny chleb posłał! [jw.]
  Boże, któryś przez Eliasza ubogiej wdowie Opatrznością Swoją oliwę rozmnożył! [jw.]
  Boże, któryś przez Eliasza dwudziestu chleby stu mężów Opatrznością Swoją nakarmił! [jw.]
  Boże, któryś Tobiaszowi Anioła za towarzysza dał, i Opatrznością Swoją ojcu jego wzrok przywrócił! [jw.]
  Boże, któryś Ananiasza, Azaryasza i Misaela nienaruszonych pośród płomieni Opatrznością Twoją zachował! [jw.]
  Boże, któryś Daniela we lwiej jamie Opatrznością Swoją nakarmił przez Proroka zaniesionego tam od Anioła! [jw.]
  Boże, któryś Daniela we lwiej jamie bezpiecznego Opatrznością Swoją zachował! [jw.]
  Boże, któryś Zuzanny niewinność Opatrznością Swoją przez Daniela oznajmił! [jw.]
  Boże, któryś Jonasza Opatrznością Swoją z wnętrzności morza po trzech dniach wyprowadził! [jw.]
  Boże, od którego Opatrzności wszystko czeka opieki! [jw.]
  Boże, w którego Opatrzności jest lepsze ufanie, niż w ludzkiej pomocy! [jw.]
  Boże, w którego Opatrzności jest nadzieja skuteczniejsza, niż w ziemskich panów obronie! [jw.]
  Boże, którego Opatrzność posiłek wszelkiemu ciału daje! [jw.]
  Boże, który w Opatrzności Twojej rękę otwierasz i napełniasz wszystkie zwierzęta błogosławieństwem! [jw.]
  Boże, który na Swoję Opatrzność przychodnia, sierotę i wdowę bierzesz! [jw.]
  Boże, którego Opatrzność bydlętom żywność daje i kurczętom wzywającym opieki Twojej! [jw.]
  Boże, którego Opatrzność lilie polne przyodziewa! [jw.]
  Bądź nam Bogiem opatrznym – przepuść nam, Panie!
  Bądź nam Bogiem opatrznym – wysłuchaj nas, Panie!
  Od zapomnienia dobrodziejstw Twoich – wybaw nas, Panie!
  Od zbytnich starań ziemskich i troskliwości – wybaw nas, Panie!
  Od zbytniego w nieszczęściu smutku – wybaw nas, Panie!
  Od własnej woli naszej – wybaw nas, Panie!
  Przez cudowną Opatrzność Twoję światu pokazaną przy wcieleniu Syna Twego – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Przez opatrzone całemu światu Najświętszego Sakramentu używanie – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  My grzeszni – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyśmy nigdy nie grzeszyli, ani rzekli w duszy: „zgrzeszyłem, a cóż mi się złego stało?”, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nam dał, żebyśmy staranie nasze na Ciebie złożyli, i abyś nas Sam nakarmić raczył, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nam dał najprzód szukać królestwa Twojego i sprawiedliwości jego, a innych rzeczy z Opatrzności Swojej użyczać raczył, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś czcicieli Opatrzności Twojej rozmnożyć raczył, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś naszego Papieża, naszego Biskupa, naszego Monarchę Opatrznością Swoją rządzić, zachowywać i dawać nam raczył, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Abyś nas wszystkich pod Twoję świętą Opatrzność przyjąć raczył, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Ojcze, którego Opatrzność wszystkim rządzi, – prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! przepuść nam, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! wysłuchaj nas, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! zmiłuj się nad nami, Panie!

  Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
  Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
  V. Strzeż nas Panie, jako źrenicę oka.
  R. Pod cieniem skrzydeł Twoich broń nas.
  MODLITWA NA UPROSZENIE ZUPEŁNEGO PODDANIA SIĘ OPATRZNOŚCI BOSKIEJ.
  Boże, któryś się Danielowi za Obrońcę, Zuzannie za Opiekuna, Tobiaszowi za Wodza, Józefowi za Odkupiciela, przychodniom, sierotom, ubogim i wdowom dał za Ojca i stajesz się wybawcą wszystkim do Ciebie wołającym! Ciebie, Panie, pokornie prosimy, abyśmy jako się z Twojej radujemy Opatrzności w szczęściu, tak się też z onej weselili w przeciwnościach; a z jaką nadzieją od Twej Opatrzności rzeczy pożądanych czekamy, z takąż cierpliwością wszystko, co się Tobie podoba, znosili; żebyśmy się w dobrem powodzeniu nie podnosili, a w nieszczęściach serca nie tracili. Daj nam, Panie, umysł niezwyciężony, serce wierne, wolę we wszystkiem zgadzającą się z Opatrznością Twoją. W Tobie Samym serca nasze niech odpoczywają; niech nas nic nie miesza, co od Ciebie jest, ale nam wszystko niech miłe będzie dla Ciebie; niech nas nic nie wzrusza dla tego, że dolega, a niech uspakaja serca nasze dla tego, że od Ciebie pochodzi, niech uznajemy tę prawdę, że nic nie jest małego, co od wielkiego Boga dane bywa, nic szkodliwego, co od najukochańszego Ojca, nic niesłusznego, co od najsprawiedliwszego Pana przychodzi: Twoja albowiem Opatrzność wszystko na dobre rozporządza cokolwiek na nas przypuszcza, lubo się to nam zda być przeciwne, jednak do dobrego ściąga się końca. Więc cokolwiek na nas zeszlesz i jakkolwiek nami rozrządzisz, daj Panie, abyśmy to wdzięcznie przyjmowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

 5. poranna rosa pisze:

  Wszędzie piszą o potrzebie Różańca i ja otrzymałam wczoraj do tego natchnienie jakby wezwanie, naglącej jeszcze bardziej niż dotychczas naszej Niebieskiej Mamy: ,,Chwyćcie za Różaniec” – jeszcze bardziej…choć modlę się codziennie wiem, że miałam się tym z Wami podzielić

 6. Sławek pisze:

  Panie Boże Ty wiesz że niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu. Proszę Cię za mamą Ewy jeśli chcesz ją zabrać daj jej posiąść zbawienie jeśli zachować przy życiu daj jej zdrowie w imię Jezusa.

 7. Helena pisze:

  +++ Dziś ofiarowałam mszę i komunię św. w intencji Ewy, a także czytając w/w wpisy modlimy się wszyscy w tej samej intencji. Jezu Ty się tym zajmij.

 8. Aleksandra pisze:

  Bardzo proszę Rodzinę WOWIT o modlitwę za moją szwagierkę Barbarę, wczoraj przewieziono ją do szpitala w Szczecinie – diagnoza – ostra białaczka, ostatnie stadium, dają tylko 10 % szansy na życie, w poniedziałek ma dostać pierwszą chemię (najmłodsze dziecko ma 10 lat), jest bardzo potrzebna dzieciom.
  Bardzo proszę każdego, kto zajrzy na tą stronę, choć o jedno Zdrowaś Mario. Nie raz miałam dowód na to, że modlitwa czyni cuda.
  Z góry już Wszystkim dziękuję – Bóg zapłać!

 9. m-gosia pisze:

  Rak trzustki , glejak mózgu , ostra białaczka . Panie Jezu prosimy Cię o cud lecz nie nasza , a wola naszego Ojca w niebie niech się stanie. Mateńko Przenajświętsza wstawiaj się za tymi ciężko chorymi . Pocieszaj najbliższych . Pod Twoją opiekę …

 10. mała pisze:

  Módlmy się za nas wszystkich i za naszych żyjących lub zmarłych rodziców.
  Ta strona jest dlatego między innymi cudowna, że tu szanuje się i poczęte dziecko, i maleńkiego i kobietę w ciąży, starych schorowanych rodziców i dziadków.
  Tu tworzymy rodzinę, gdzie wszyscy się wzajemnie omadlamy, gdzie kochamy Boga i szanujemy życie. To jest w tym wszystkim takie piękne.
  Uczymy się szacunku do życia i do umierania. I do siebie nawzajem.
  Wiele osób nie zna osobiście Ewy czy jej mamy ale wiele osób jednoczy się w modlitwie i każdy tu może liczyć na wsparcie modlitewne, każdy może napisać swoją prośbę i poczuć się jak w rodzinie, w jednej wielkiej rodzinie.
  I dlatego uwielbiam tę stronę i Was wszystkich

 11. im pisze:

  Jezu Miłosierny! Proszę Cię o ufność dla wszystkich proszących o modlitwę za cierpiących bliskich słowami św. Faustyny (Dz.317) „O Boże mój, nadziejo moja jedyna, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie będę zawiedziona”.

 12. mała pisze:

  Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?” Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 13. Małgonia pisze:

  +++

 14. wobroniewiary pisze:

  Przed chwilą zadzwoniła do mnie Alicja, pisząca tu nieraz na stronie.
  Ona teraz przyleciała do Polski, w ogóle mieszka w Australii, jest byłą nauczycielka ze Szczecina, żyjącą w osobistej przyjaźni przez ponad 30-lat ze śp. mistyczką Alicją Lenczewską.
  Dodała mi dużo otuchy a najbardziej ucieszył mnie fakt, że to osobista długoletnia przyjaciółka Alicji Lenczewskiej i o. Jana Pawła (ks. Macieja Bagdzińskiego)
  i że jest z nami w naszej rodzinie WOWiTów 😉

 15. Aleksandra pisze:

  Bóg zapłać za wszystkie modlitwy, i proszę o dalszą pamięć, bo „walka” dopiero się u nas zaczyna, dzieci jeszcze nic nie wiedzą, że matka jest taka chora. Ja codziennie na tą wspaniałą stronę zaglądam i łączę się ze wszystkimi w modlitwie, a ze swojej strony od dawna codziennie wszystkich zanurzam we Krwi Pana Jezusa. Jak to wspaniale mieć taką RODZINĘ i wiedzieć, że nie jesteśmy sami z tym wielkim cierpieniem! Jeszcze raz Bóg zapłać!

 16. jola pisze:

  Niech Ci błogosławi Pan i niech Cię strzeże , niech rozjaśni swe oblicze nad Tobą i niech da Ci swój pokój.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s