Nowenna przed uroczystością Św. Filomeny – możemy składać intencje, prośby i podziękowania

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Czytelnicy, przypominamy, że 2 sierpnia to dzień, w którym rozpoczynamy 9-dniową nowennę do Świętej Filomeny. Ci, którzy znają tę małą Świętą – wiedzą, że przez Jej wstawiennictwo u Boga otrzymuje się wiele wyproszonych łask.

Ks. Jarosław Wawak, proboszcz jedynej w Polsce parafii pw. św. Filomeny,  jak co roku, napisał do nas przypominając, że w jego parafii odbędą się uroczystości ku czci św. Filomeny oraz informując nas, że możemy wysyłać tam swoje prośby, intencje i podziękowania:

W Polsce mamy jedyny kościół pod wezwaniem Św. Filomeny. Znajduje się na Dolnym Śląsku w miejscowości Gniechowice. Jak co roku 11 sierpnia odbędzie się odpust ku czci Św. Filomeny. Program:
godz. 10.30 Msza odpustowa,
godz. 13.30 – Spektakl o życiu św. Filomeny pt. „Wierna i Niezłomna”,
godz. 15.00- Nabożeństwo z możliwością uczczenia relikwii św. Filomeny.

W tym roku odbędzie się Dolnośląskie Święto Rodzin. Zapraszamy z rodzinami na wspólne świętowanie. W tym dniu zostaną odczytane wszystkie prośby zwrócone do Świętej, dlatego też gorąco zachęcamy do nadsyłania waszych intencji na stronę parafii Gniechowice. Bardzo nas cieszy fakt, iż co roku pielgrzymów przybywa i poznaje tę małą świętą. Chcielibyśmy też podzielić się wielka radością z decyzji naszego ks. Arcybiskupa Józefa  Kupnego metropolity Wrocławskiego o nadaniu tytułu Sanktuarium Św. Filomeny w Gniechowicach w przyszłym roku. Dzięki proboszczowi ks. Jarosławowi Wawakowi Gniechowice stają się polskim Mugnano.  Serdecznie wszystkich zapraszamy na tegoroczną uroczystość odpustową. W tym dniu Święta jest szczególnie blisko nas i naszych rodzin.

Święta Filomena

       Święta Filomena poniosła śmierć męczeńską w 302 r. w Rzymie, za panowania cesarza Dioklecjana. Pochodziła z greckiej rodziny arystokratycznej; jej rodzice Kalistos i Eutropia mieszkali w Nikopolis w Macedonii. Ojciec był zarządca prowincji. Małżeństwo długo było bezdzietne; ostatecznie ich lekarz, który był chrześcijaninem, sugerował, żeby modlili się do chrześcijańskiego Boga. Filomena urodziła się ok. 289 r. Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest.

    Od najmłodszych lat Filomena poświęciła swoje dziewictwo Panu Bogu, a jej serce pałało coraz większą miłością do Niebiańskiego Oblubieńca. Jej jedynym życzeniem było żyć tylko dla Niego, ale o jej rękę starał się sam cesarz rzymski Dioklecjan. Kiedy Filomena odmawiała mu z racji wyznawanej wiary chrześcijańskiej, została przez cesarza uwięziona, torturowana, a następnie umarła w okrutnych męczarniach. Jej tortury miały być zapłatą dla niej za okazaną cesarzowi wzgardę. Początkowo Dioklecjan postanowił skazać ją na taką samą karę na jaką Poncjusz Piłat skazał Pana Jezusa. Filomena została więc skazana na biczowanie. Kiedy jednak nie zmarła, ale nawet w cudowny sposób została wyleczona z ran, Dioklecjan postanowił wrzucić ją do Tybru, przywiązaną do kotwicy. Jednak aniołowie, w cudowny sposób, wydobyli ją z rzeki, tak, że i tym razem Filomena nie poniosła śmierci, ale została uznana za czarownicę. Następnie usiłowano pozbawić ją życia strzelając do niej z łuku, ale kiedy i to się nie udawało, Dioklecjan, który osobiście był świadkiem egzekucji, polecił, aby Filomenę przebić strzałami rozpalonymi w ogniu, ponieważ sądził, że czarownica nie ma władzy nad ogniem. Jednak strzały kierowane w dziewczynę zmieniały kierunek i ze zdwojoną siłą godziły w łuczników. Ostatecznie egzekucji dokonano przez ścięcie głowy.

       Po 1500 latach zapomnienia w katakumbach, św. Pryscylli drogocenne relikwie Świętej Filomeny, Dziewicy i Męczennicy, zostały odkryte 24 maja 1802 roku. Na grobowcu widniał napis Lumenia Pax Cum, co oznacza „Pokój tobie Filomeno”, albo „Pokój tobie ukochana.” Na grobowcu wyryte były ponadto: kotwica, dwie strzały, włócznia, gałązka palmy i kwiat lilii, symbolizujące śmierć przez utopienie, męczeństwo, palmę zwycięstwa i symbol dziewictwa.

W 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grecka księżniczka wyniesiona została na ołtarze i ogłoszona Cudotwórczynią XIX w., bo tak liczne i uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wstawiennictwu. Innym świętym dana jest zdolność wspomagania nas w jakiejś jednej szczególnej potrzebie, ale Święta Filomena posiada moc wspomagania nas we wszystkich potrzebach, cielesnych i duchowych. Zwracajmy się więc do niej z wielką ufnością, miłością i wiarą, ona jest bowiem „ukochaną córką” Jezusa i Maryi, córką, której niczego się nie odmawia”

Święta Filomena ma wielką moc u Boga. Jej dziewictwo i gotowość objęcia bohaterskiego męczeństwa uczyniły ją tak miłą Bogu, ze nigdy nie odmówi jej niczego, o co Go poprosi. Jest patronką na nasze czasy, od spraw beznadziejnych, Żywego Różańca, szczęśliwych narodzin dzieci, matek oczekujących potomstwa, matek i dzieci, ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników i zakonnic, misji i nawróceń, spokojnej i szczęśliwej śmierci, więźniów, chorych, umierających,katakumb. Jest „wszechstronną” Świętą.

Dodatkowa informacja od ks. proboszcza

– Każdego 11-go dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do św. Filomeny z możliwością uczczenia relikwii.
– W parafii można nabyć dewocjonalia związane ze św. Filomeną. Drogą listowną, e-mailową lub telefonicznie  można zamawiać Msze św., dewocjonalia, złożyć intencje do comiesięcznego nabożeństwa.

Parafia pw. św. Filomeny
ul. Kątecka 53, 55-080 Gniechowice
www.filomena.gniechowice.info
e-mail:  jwawak@wp.pl

Nowenna do św. Filomeny

Modlitwa przygotowawcza
Przyjdź, Duchu Święty, wypełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twej Miłości.
Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas Swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona. Amen.

P. Boże, wysłuchaj mej prośby o pomoc!
W. Panie! Pośpiesz mi z pomocą. Chwała Ojcu…

Codzienna modlitwa podczas nowenny

O czysta dziewico i niepokonana męczennico Jezusa Chrystusa, święta Filomeno! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed tobą, którą wybrałem za swą pośredniczkę i miłującą patronkę, abym mógł być zaszczycony twym wstawiennictwem u twego Boskiego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają, i proszę cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzała na mnie jako na jedno z twych dzieci i wzięła mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów. Przyciągnięty twą wspaniałą łaskawością, proszę cię ze względu na twe wielkie i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski (tu należy wymienić swe życzenie), której pokornie od ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei, miłości i żalu za moje grzechy.

Święta Filomeno, módl się za mną u Jezusa i Maryi! Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień pierwszy

Św. Filomena żyła wśród niebezpieczeństw i pokus tego świata. Jestem w podobnej sytuacji. Ale co za różnica między nią a mną! Ona nie była niewolnikiem tego świata a ja jestem być może od dawna spętany więzami zasad tego świata, nieczystych i śmiesznych obyczajów. Czy nie jestem związany grzeszną skłonnością, którą gani Ewangelia? Czy nie staram się, przypodobać się światu i być przez niego chwalonym?

Rozważaj to, jak św. Filomena, będąc w centrum świata i nie zważając na prześladowania, zachowała dziewictwo. Zachowała tę piękną lilię czystości nienaruszoną aż do swej śmierci. Zastanów się nad sobą, jak ty uchybiłeś tej cnocie, która nas czyni równych aniołom.

Ukorz się przed Bogiem, rozważając dziewiczą czystość św. Filomeny, która była wystawiona na niebezpieczeństwa świata i jego pokusy.

Modlitwa

Dostojna dziewico i wierna uczennico Ewangelii, niepokonana męczennico Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiona tak wieloma łaskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacona o tak żywą wiarę i tak nieustraszoną odwagę!

Święta Filomeno, która dla twego Niebiańskiego Oblubieńca zachowałaś aż do ostatniego tchnienia niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość w czasach, gdy Rzym był pogański i niemoralny, i ofiarowałaś swe życie w najstraszliwszych mękach; proszę cię za twe szlachetne zasługi, uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa końcowa

Chwalebna męczennico i oblubienico Jezusa Chrystusa! Bóg, który ci sprawił nieśmiertelną koronę chwały, nie był zadowolony z twych gwałtownych cierpień, które znosiłaś. Nie chciał, abyś od nich zmarła. Aby twe cierpienia przy tak wielu ranach i boleściach pomnożyć, przedłużył ci twe życie jako środek na zwiększenie twego zwycięstwa i twej nieśmiertelnej chwały, i w ten sposób uczynił cię w oczach duchów niebieskich wspanialszą a wśród chwalebnych męczenników dostojniejszą. Za dopustem Bożym zostałaś ponownie zakuta w kajdany i zaprowadzona przed sąd tyrana. Twa anielska czystość, twa święta wiara została wystawiona na nowe próby a twoi nieludzcy nieprzyjaciele, zwątpiwszy w pokonanie bohaterskiej wytrwałości twego serca, skazali cię na ścięcie. Była to ostatnia męka, która ukoronowała twe zasługi i wprowadziła cię chwalebnie triumfującą do Królestwa twego Boskiego Oblubieńca.

Proszę cię na zakończenie tej nowenny, abyś rzuciła na mnie spojrzenie miłości. Racz pokazać mi przez dowód dobroci, że me modlitwy i poświęcenia są ci miłe. Uzyskaj dla mnie łaski, których pragnę dla mego zbawienia i wszystkie te, których potrzebuję, aby być zachowanym od śmierci wiecznej.

Spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i wzniosłą, która obdarzyła cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła cię w tak wielką czystość, ufność i siłę, która wyniosła cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała ci wśród twych wrogów i w twej straszliwej śmierci i zaprowadziła cię w triumfie do wiecznej chwały. Tysięczne dzięki też dla Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Królowej Męczenników, która jak czuła matka pomagała ci podczas twych mąk swą potężną ochroną. Święta męczennico, mam nadzieję, że ty też mnie ochronisz – teraz, ponieważ czczę twe zasługi i twe chwalebne zwycięstwo. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Święta Filomeno, módl się za nami!
Zachowaj nas od wszelkiego grzechu i obdarz nas anielską czystością!|
Całość: kliknij

Ps. Prośby, intencje i podziękowania można wpisywać u nas w komentarze

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

91 odpowiedzi na „Nowenna przed uroczystością Św. Filomeny – możemy składać intencje, prośby i podziękowania

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. ASIA pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej.

 3. wobroniewiary pisze:

  Dzisiaj też rozpoczynamy Nowennę do św. Klary

  Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Nic i nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości. Ciałem byłaś pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już w niebiosach. Twym udziałem były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich – miłość. Ze względu na nie jaśniejesz na niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz tajemniczo promieniowało na cały świat. Uproś nam tę łaskę, abyśmy – tak jak Ty – umiłowali Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie.

  Modlitwa wstępna
  Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze Światłości, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i wszelki dar doskonały. Błagamy Cię, abyśmy za przykładem świętego Ojca naszego Franciszka i świętej Klary całym sercem umiłowali Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego aż do śmierci. Ty, który pozwoliłeś nam rozpocząć dobre dzieło, spraw, abyśmy każdego dnia wzrastali w Twej miłości i dostąpili łaski zjednoczenia z Tobą w szczęśliwej wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Modlitwa dnia
  Święta Klaro, Twoje serce od najwcześniejszej młodości płonęło gorącą miłością Boga i żarliwym pragnieniem oddania się Jemu. Uproś nam, abyśmy szukali i miłowali to, co jest w niebie i tak doszli do posiadania Boga w Trójcy Jedynego, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

  Modlitwa na zakończenie
  Boże, Źródło światła i miłości, Ty ubogaciłeś świętą Klarę tak licznymi cnotami, że zajaśniała wspaniale na firmamencie Kościoła; prosimy, niech nas olśni blask jej cnót, a jej wstawiennictwo niech nam pomoże wzrastać w miłości Chrystusa za wzorem świętego Ojca naszego Franciszka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • beat pisze:

   sw Filomeno pomodl sie za moja rodzine za przyszlosc mojego syna corki ziecia
   Bog zaplac

   • Maggie pisze:

    Wiem, że ta litania, wyżej, to do innej Klary, poniżej zaś znalazłam taką (nie wiem czy spda się wkleić, bo miałam problem z kopiowaniem)

    LITANIA DO ŚW.KLARY
    Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
    Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże,
    Duchu Święty, Boże,
    Święta Trójco, Jedyny Boże,
    Święta Maryjo, – módl się za nami.
    Święta Boża Rodzicielko,
    Święta Panno nad pannami,
    Święta Matko Klaro,
    Przed narodzeniem od Boga światu objawiona,
    Światłem świata od Chrystusa nazwana,
    W młodości na służbę Bożą wybrana,
    Lilio anielskiej czystości,
    Klejnocie Jezusa i Maryi,
    Chwalebna wzgardzicielko świata,
    Mężna zwyciężycielko ciała,
    Odważna pogromicielko złych duchów,
    W wierze niewzruszona,
    W nadziei ugruntowana,
    Miłością seraficką pałająca,
    Świątobliwością na cały świat promienna,
    Córko św. Ojca Franciszka najukochańsza,
    Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza,
    Wzorze głębokiej pokory,
    Zwierciadło zakonnej doskonałości,
    Nadzwyczajna miłośnico ubóstwa,
    Ozdobo Serafickiego Zakonu,
    W męce i cierpieniach Chrystusowych pogrążona,
    Obecnością Jezusa i Maryi uczczona,
    Darem proroctwa zaszczycona,
    Cudami sławna,
    Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta,
    Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
    Wzgardzicielko bogactw i marności światowych,
    Perło posłuszeństwa,
    Braci Mniejszych Siostro ukochana,
    Matko wielu dziewic zakonnych,
    Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona,
    Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona,
    Uczestniczko niebieskiej chwały,
    Orędowniczko nasza przed Bogiem,
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
    Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
    O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze,
    Okaż nam Swoją miłość.
    Klaro, wyjednaj nam pokój,
    Klaro niebiańska, módl się za nami.
    O Klaro wierna, Matko święta nasza,
    Wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.
    Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa,
    Zbawcy i Odkupiciela naszego.
    Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały:
    Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą.
    Abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły,
    z świętymi Twymi na wieki wieków.
    K: Módl się za nami św. Matko Klaro.
    W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
    Módlmy się:
    Boże, dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Matkę naszą, Klarę, Oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył; spraw prosimy, abyśmy przez Jej zasługi i za Jej przyczyną, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Maggie pisze:

   Sierpień, o ile się nie mylę, jest poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryji

 4. małgorzata pisze:

  Św Filomeno wyrzuć strach z mojego serca, pobłogosław moich synów, rozwiąż moje problemy finansowe
  Małgorzata

 5. Barbara pisze:

  Św.Filomeno uproś nam łaskę zgody, miłości,jedności i harmonii w małżeństwie.Uleczenie ran przeszłości i radość w naszym małżeństwie.

 6. Barbara pisze:

  Św.Filomeno uproś nam łaskę zgody, miłości, jedności i harmonii w małżeństwie oraz uleczenie ran przeszłości

 7. Lucyna pisze:

  Św.Filomeno uproś mi powrót mojego męża.
  Dla syna mojego proszę o łaskę zdania egzaminu na prawo jazdy i to by był bardzo dobrym kierowcą.Strzeż go na drodze.

 8. Agnieszka W pisze:

  Święta Filomeno proszę o zdrowie ciała i duszy. W szczególności proszę o uzdrowienie Panu Bogu wiadomej choroby. Proszę wstawiaj się za mną do Boga. Otwórz mnie na ludzi. Jezu ufam Tobie

 9. Martyna pisze:

  Święta Filomeno, proszę Cię o uproszenie łaski czystości, dobroci serca dla mnie oraz mojego męża, Mateusza.

  Z Bogiem, Drodzy

 10. wobroniewiary pisze:

  A ja jak zwykle – proszę o zdrowie, pracę i o to, bym już nie była ciągana po sądach i mogła żyć dla dzieci, wnuków i Boga 🙂
  Proszę też o nawrócenia i uwolnienia w mojej rodzinie i o wszelkie łaski dla moich dzieci

 11. Helena pisze:

  Św. Filomeno uproś nam łaskę zdrowia i szczęśliwego rozwiązania dla poczętego dzieciątka. Proszę o pokój, zgodę i miłość dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla mojej rodziny.

 12. beata pisze:

  Święta Filomeno, tak miała na imię moja pra pra babcia, dziękuję Ci, że jakaś dobra siła naprowadziła mnie na Twoją osobę, bo problemów nam nie brakuję, Proszę Cię św Filomeno o szybkie i szczęśliwe zakończenie bardzo trudnej sprawy(Tobie wiadomej) Mariusza aby został z nami i wyprostował swoje pogmatwane życie z Waszą Świętą i Bożą pomocą, o znalezienie pracy dla mnie, która będzie mnie cieszyć i będzie blisko mojego zamieszkania, o wyjście z długów i o codzienną opiekę dla moich bliskich i dla mnie. Módl się za nami, proś za nami Amen

 13. Katarzyna pisze:

  W intencji Bogu wiadomej.

 14. Marta pisze:

  Proszę o modlitwe za moich rodzicow,siostry i ich rodziny,za B,wszystkich znajomych i za mnie

 15. Witek pisze:

  Niech się Święci Imię Boga Ojca przez i w każdym człowieku i przez wszelkie stworzenie. Amen

 16. an m pisze:

  Święta Filomeno, proszę o wstawiennictwo u Boga Ojca w naszych sprawach.
  We wszystkich intencjach +++

 17. Alina pisze:

  Święta Filomeno, uproś łaskę dla mojej rodziny, o szczęśliwe odnoszenie ciąży mojej córki i szczęśliwe rozwiązanie, o chrzest dla mojego wnuka Aleksandra, o nawrócenie moich synów i synowej, o dobrych małżonków dla moich dzieci, o łaskę nawrócenia dla męża. O łaskę błogosławieństwa i sakrament małżeństwa dla siostrzenicy Agatki. O łaskę uzdrowienia duszy i ciała dla mojego brata. Dziękuję za wszystkie łaski i za modlitwę. Alina.

 18. bartekloaf pisze:

  Św Filomeno, proszę o zdanie egzaminu potrzebnego do podniesienia kwalifikacji zawodowej, dobrą pracę, pokój w rodzinie o raz w intencji panu Bogu wiadomej.

 19. Maggie pisze:

  Święta Filomeno, w oceanie spraw: moich własnych, bliskich, powinowatych i ludzi z którymi cokolwiek mnie łączy, w tym i mej WOWIT’owej Rodziny PROŚ modląc się za nami i naszymi potrzebami, które widzimy lub nie dostrzegamy. Proś też Boga za nami abyśmy z Nadzieją w sercach wzrośli we Wierze, Ufności Bogu i Miłości Boga i bliżnich.

 20. Damian pisze:

  Damian

  Proszę o modlitwę aby gospodarka polski by bardzo bardzo wzrosła i bardzo bardzo przyspieszyła,aby PKB POLSKI było bardzo bardzo wielkie i bardzo bardzo szybko by urosło,

  Bóg zapłać za modlitwę..

 21. Lena pisze:

  Święta Filomeno proszę o wiarę i zdrowie w rodzinie, łaskę pracy dla mnie, o nawrócenie dla tata i wyrzucenie złych duch z rodziny , o zdrowe dzieciątko dla mnie (niestety poroniłam), o łaski dla mojego małżeństwa.

 22. Anna pisze:

  Św.Filomeno,patronko żywego różańca i czasów ostatecznych,wstaw się za mnie w intencjach Bogu wiadomych oraz proszę o uzdrowienie Duszy i ciała.Z Panem Bogiem!

 23. Aleksandra pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej.

 24. Maggie pisze:

  Za Adasia, który (wychowany przez dziadków – dziadek już nie żyje) jest już Adamem …. i w sumie nie ma nikogo oprócz głuchej, nie wychodzącej juź z domu, ponad 90-letniej babci i wielkiej pustki wokół oraz nerwowo latających rąk. Święta Filomeno, Ty wiesz co potrzeba do szczęścia i jak nie marnować życia. Jezu, Ty się tym zajmij❣️

 25. krysia pisze:

  Święta Filomeno,proszę wstaw się u Pana w moich potrzebach ,rozwiąż wszystkie trudne sprawy ,które obecnie mnie przygniatają .Niech Boża Wola będzie spełniona.

 26. Daria pisze:

  Święta Filomeno, wstawiaj się za naszą rodziną, wypraszaj nawrócenie, uwolnienie, dla mnie proszę o uzdrowienie, dobre wyniki badań. Proszę Cię też o bezpieczne podróże dla naszych najbliższych.

 27. Lucyna pisze:

  Św. Filomeno,proszę uproś dla Gieni łaskę zdrowia i wszelkie błogosławieństwo dla Niej i Jej rodziny..

 28. Małgosia pisze:

  Święta Filomeno uproś u Boga Ojca łaskę dobrej spowiedzi przedmałżeńskiej dla Pauliny i Kamila oraz dla wszystkich którzy w tym momencie potrzebują dobrej spowiedzi i łaskę pokoju w sercach moich bliskich.

 29. Iwona pisze:

  Święta Klaro Proszę o Twoje wstawiennictwo i wyproszszenie laski cudu uzdrowienia Blanusi która jest po przeszczepie wątroby i po wylewie.Prosze o cud uzdrowienia Antosia który bardzo cierpi Proszę o wyproszenie potrzebnych lask dla Delfinki rodziców teściów brata i jego rodziny Moniki i jej rodziny męża o laske nawrócenia i znalezienie dobrej pracy

 30. Marta pisze:

  Św Filomeno proszę o szczęśliwą drogę powrotną, dobrą spowiedź, pomoc Szymkowo w uwolnieniu się z natręctw, pojednanie między małżonkami. Chwała Panu. Bóg zapłać.

 31. Ufająca Bogu pisze:

  Za nawrócenie brata, a także w moich intencjach. Postaw na mojej drodze człowieka, który będzie dobrym mężem. Za rodziców, którzy wiekiem potrzebują wielu łask zdrowia. O łaskę nawrócenia dla znajomych, spokój w pracy. W intencjach kapłanów,i wszystkich intencjach osób zaglądających na tę stronę.

 32. Anna pisze:

  Święta Filomeno, wstawiaj się za moją rodziną, wyproś potrzebne nam łaski, módl się za nami.

 33. KM pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla moich synów i męża.

 34. KM pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów dla moich synów i męża.Sw Filomeno proszę wyrzucić z mojej rodziny wszystkie zle duchy nieczystosci, alkoholizmu,hazardu.

 35. Danuta pisze:

  Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Św.Filomeny błagam w największej pokorze o łaskę nawrócenia dla mojej córki,Twoje błogosławieństwo dla naszej rodziny.Bądź uwielbiony w Trójcy Świętej Jedyny.

 36. a1912 pisze:

  Panie Boże za wstawiennictwem Św. Filomeny proszę o potrzebne łaski dla mojej rodziny.

 37. Agnieszka pisze:

  W intencjach wszystkich Wowitów by chociaz ich modlitwy zostały wysłuchane.

 38. Mahejo pisze:

  Święta Filomeno i święta Klaro, za Waszym wstawiennictwem proszę Boga Wszechmogącego o zdrowie dla mojej córki Urszuli, pomyślne wyniki badań, światło Duch Świętego dla lekarzy, prawidlową diagnozę i skuteczne leczenie, jeśli okaże się potrzebne.
  Proszę o łaskę pojednania w rodzinie.

 39. Marzena pisze:

  Św. Filomeno dziękuję za Twoje wstawiennictwo. Proszę o uwolnienie, uzdrowienie i nawrócenie dla męża, brata i teściów. Proszę o łaskę wyjścia z nałogów męża i brata. O zdrowie dla mnie i bliskich. Proszę o Bożą pracę dla mnie.
  Marzena

 40. Marzena pisze:

  Św Filomeno proszę w intencjach Rodziny Wowit za Ewę i Kazimierza za nasze rodziny o potrzebne łaski. Proszę za małżeństwa w kryzysie.

 41. Mała pisze:

  O nawrócenie, uwolnienie i uzdrowienie dla Adriana oraz o uzdrowienie małżeństwa Adriana i Anny

 42. Barbara pisze:

  św.Filomeno proszę o Twoje wstawiennictwa u Boga Miłosiernego o uzdrowienie mojego syna,ulecz to co chore,o pracę adekwatną do jego możliwości,miłosć i zrozumienie w jego małżeństwie .A dla moich sióstr zgodę i nawrócenie.A dla mnie spokój w moim mieszkaniu od dokuczliwych sąsiadów i żeby nam starczało finansowo na godne życie,żeby jeszcze bardziej przylgnąć do P.Jezusa.

 43. EwaT pisze:

  Sw.Filomeno o laske pokoju i milosci w rodzinie.Blogoslawienstwo dla mojego chrzesniaka Piotrusia.

 44. Sabinka pisze:

  św Filomeno uproś dla całej rodziny łaskę wiary, modlitwy, spowiedzi, zerwanie z grzesznym życiem i nałogami oraz o wszystkie łaski potrzebne do godnego życia i zbawienia dla bliskich i bliżnich

 45. Katarzyna pisze:

  Święta Filomeno, proszę o zdrowie dla nas wszystkich.

 46. Bożena Bożena pisze:

  Święta Filomeno stawiaj się za nami do P.Boga w intencjach Panu Bogu wiadomych.

 47. Bożena pisze:

  Św Filomeno, proszę o uwolnienie, oczyszczenie,uzdrowienie i uświęcenie mojej rodziny.O potrzebne łaski, miłość, spokój, tolerancję i zgodę między rodzinami. O cierpliwość w opiece Teściowej, dla Niej o zdrowie,pokorę i siły w chorobie. O szczęśliwe rozwiązanie synowej, opiekę dla Niej i dziecka.Powierzam wszystkie trudne sprawy Bogu wiadome…
  O nawrócenie wszystkich grzeszników. Módl się za nami .Amen

 48. beata pisze:

  Św.Filomeno proszę wstawiaj się za moją rodziną,wypraszaj nam łaskę zdrowia,błogosłwaieństwa Bożego,umocnienia w wierze,dobrych wyborów,pokoju i miłości.

 49. wobroniewiary pisze:

  Proszę Cię św. Filomeno o łaskę zdrowia – nagle mnie wzięło, ból głowy, mięśni, katar i temp. W takie upały jakieś grypsko się do mnie przyplątało 😦

 50. Danka pisze:

  W intencji naszej Ojczyzny i w intencji Panu Bogu wiadomej.

 51. Ola s. pisze:

  Święta Filomeno! Dziękuję Ci za Twoją obecność 😃 Proszę pokornie o wstawiennictwo u Boga w intencji mojej rozbitej rodziny o cud nawrócenia! Dziękuję i proszę 💟💟💟

 52. Martyna pisze:

  Św. Filomeno, chciałam Cię prosić za wszysykimi chorymi przewlekle, o łaski dla nich potrzebne, również dla ich najbliższych. Ażeby Bóg był przy nich blisko, nie pozwolił im zapaść się w tym bólu, marazmie… żeby przeprowadził ich bezpiecznie przez te trudne doświadczenia, ku Dobru…

  • Bernadeta pisze:

   Za chorych i cierpiących.
   Za wszystkich, którzy się chorymi opiekują.
   Naucz nas Jezu przyjmować i znosić cierpienia,Boś cichy i pokornego serca.
   Amen

 53. Beata pisze:

  Sw.Filomeno, wstaw się za moim mężem i mną do Pana Naszego ,aby w swoim miłosierdziu prowadził nas przez ta ciężka drogę przez która idziemy. Niech Pan Bóg da nam potrzebne łaski i wzmocni nas w tej drodze .ale niech będzie jego wola ,a nie nie nasza. Bądź uwielbiony Panie.

 54. kinga pisze:

  O dom dla mojej mającej się powiększyć rodziny.

 55. kasia k pisze:

  Tak jak 3 lata temu proszę o pomoc w znalezieniu pracy

 56. Małgosia pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę, jutro ślub córki a wszystko pod górę, nerwy , brak sił. Błagam o pomoc, modlitwę i pokój w sercach.

 57. Ehmm pisze:

  Panie zmiłuj się nad nami!
  Powstała gra komputerowa, w której głównym celem do zniszczenia jest nienarodzone dziecko

  Jak informuje portal Life Site News, w Argentynie, gdzie trwa właśnie proces legalizacji aborcji, powstała gra komputerowa o nazwie DoomFetito, w której głównym celem jest zabicie nienarodzonego dziecka. Twórczynią gry jest proaborcyjna aktywistka Florencia Rumpel Rodriguez, która w ten sposób postanowiła zabrać głos w publicznej debacie na temat prawnej dopuszczalności tego procederu.

  Ona nie owija w bawełnę o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma mowy o „dramatycznym wyborze”, przed którym stają kobiety. Nie ma mowy o „tkance ciążowej”, którą trzeba usunąć. Nie ma mowy o „powrocie do zdrowia reprodukcyjnego”, „indukcji cyklu miesiączkowego” czy „prawie kobiet do wyboru”.

  Jest za to obraz nienarodzonego dziecka, które trzeba zamordować, żeby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Po to, by dotrzeć do dziecka, należy zamordować tych, którzy go bronią i stają na drodze: księży, kobiety i policjantów. Na końcu ukazuje się upragniony cel: dzieciątko w pozycji embrionalnej.

  https://wpolityce.pl/swiat/404907-powstala-gra-w-ktorej-zabija-sie-nienarodzone-dzieci

 58. Hania pisze:

  Św. Filomeno uproś dla mnie, dla mojego męża i synka łaskę zdrowia. Złóż proszę u stóp Boga Ojca pragnienie, by był przez wszystkich ludzi kochany, czczony i uwielbiany. Proszę też o bezpieczne i radosne wakacje. O wiarę w rodzinie.

 59. Aleksandra pisze:

  Święta Filomeno, wstawiaj się za moją rodziną, wypraszaj dla nas nawrócenie i uwolnienie od wszelkiego zła, a szczególnie wstaw się za Barbarą, Pauliną, Wieńką, Radkiem, Gabrysią i Wojtkiem. Proszę wyproś łaskę Chrztu Św. dla Dawida oraz potrzebne łask dla dzieci, wnuków i osób w bliższej i dalszej rodzinie, oraz Rodzinie WOWiT. Proszę również wstaw się za naszymi Kapłanami i Ojczyzną, aby stawała się Bogiem silna. Bóg zapłać. .

 60. Agnieszka pisze:

  Święta Filemono wstawiaj się do Pana Naszego o łaskę dla Polski, Warszawy i mojej rodziny a szczególnie zdrowia dla mojej córki.

 61. Józefa pisze:

  Św. Filomeno proszę wstaw się za nami u Boga w Trójcy Świętej Jedynego w intencji rozwiązania bardzo trudnych spraw majątkowych. Bóg zapłać.

 62. Beata pisze:

  Święta Filomeno, w oceanie spraw moich własnych, bliskich (Adriana Damiana Antosia Adama Piotra mojej Mamy Marii ) oraz powiazanych ludzi z którymi cokolwiek mnie łączy, w tym i WOWIT’owej Rodziny PROŚ modląc się za nami i naszymi potrzebami, które widzimy lub nie dostrzegamy. Proś też Boga za nami abyśmy z Nadzieją w sercach wzrośli we Wierze, Ufności Bogu i Miłości Boga i bliżnich.

 63. Maggie pisze:

  Zwróćcie się do świętej Filomeny!
  Data publikacji: 2017-08-22 05:00
  Data aktualizacji: 2017-08-23 07:33:00
  OPINIE
  Święta Filomena znalazła mnie sama. Te wydarzenia uświadomiły mi, że należy pokazać ludziom, jak wielkie łaski za Jej wstawiennictwem mogą uzyskać. Opowiadałem o Świętej wszystkim, którzy chcieli słuchać – mówi ksiądz ks. Zbigniew Neumüller z parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Luzinie (woj. pomorskie).

  W jaki sposób święta Filomena pojawiła się w życiu Księdza?

  To Ona mnie znalazła.

  W sierpniu 2013 roku pracowałem w ogrodzie, gdy zadzwonił telefon. Dzwoniła ciocia, która powiedziała, że szuka mnie jakaś pani w ważnej sprawie i koniecznie chce się ze mną spotkać. Bardzo nie pasował mi ten telefon, bo miałem dużo pracy, pojechałem jednak. Czekała na mnie kobieta, którą pierwszy raz widziałem na oczy. Wymieniliśmy pozdrowienia, usiedliśmy przy stole i usłyszałem taką opowieść: „Bardzo Księdza szukam, jednak nikt tu nie chciał mi pomóc. Pytałam wiele osób, każdy miał jakąś wymówkę i informował mnie, kiedy są odprawiane Msze święte. Pomimo, że starałam się spotkać Księdza w kościele, zawsze gdy byłam w świątyni, inny duchowny sprawował Eucharystię. Dziś, zdeterminowana poszłam na cmentarz i zaczęłam modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące prosząc je również o pomoc w moim kłopocie. Tak sobie szłam modląc się, gdy zobaczyłam starszą osobę oporządzającą nagrobek. Pozdrowiłam zapracowaną kobiecinę i bez wielkiej nadziei zapytałam, czy nie wie, jak mogę skontaktować się z księdzem Zbigniewem. Ku mojemu zdziwieniu staruszka powiedziała, że tu… o tu za rogiem mieszka ciocia Księdza … i tak udało mi się tu dotrzeć”.

  I jak potoczyło się to spotkanie?
  Jakież było moje zaskoczenie, kiedy otrzymałem niebieską buteleczkę z olejem, mały różaniec i instrukcję obsługi: „Proszę wziąć ten olej i posmarować chore miejsca – powiedziała kobieta – a następnie proszę modlić się na tej koronce do świętej Filomeny. Jeżeli nie ma Ksiądz tej modlitwy, proszę zmówić 3 razy Ojcze nasz na białych paciorkach i 13 razy Zdrowaś Maryjo na czerwonych koralikach. Mam jednak prośbę… Proszę dać mi jedną kropelkę tego oleju”.

  Bardzo się zdziwiłem i chciałem jej odlać przyniesionego oleju, jednak pani powiedziała:

  „Nie mogę. To nie jest przeznaczone dla mnie. Ten olej dostałam od pewnego księdza egzorcysty, który nie chciał mi go dać. Nie pomagały tłumaczenia, że to w ważnej sprawie i dla chorego kapłana. Powiedział Nie! i zamknął mi drzwi przed nosem. Uklękłam na schodach i modliłam się. Tamten ksiądz pewnie pomyślał, że się mnie nie pozbędzie – wyszedł i dał mi, to, o co prosiłam”.

  Słuchałem z wielkim przejęciem tej opowieści. Podzieliłem się otrzymanym darem. Podziękowałem i pożegnaliśmy się. W drodze do domu kupiłem książeczkę o świętej Filomenie, bo przecież nie miałem pojęcia, kto zacz. Po powrocie do domu postąpiłem zgodnie z instrukcjami. Pomyślałem, że skoro ktoś tak bardzo się postarał żeby mi to dostarczyć – nie mogę tego zmarnować. Nie posmarowałem chorych miejsc (bo przecież stwardnienie zanikowe boczne, na które choruję, atakuje cały organizm), ale zjadłem kilka kropel na cukrze. Moja modlitwa tego wieczoru była pięknym spotkaniem z Bogiem.

  Po jakimś czasie dowiedziałem się o chorobie znajomego. Miał w wardze guz, który po wycięciu okazał się nowotworem złośliwym. Twarz chorego była bardzo opuchnięta, boląca i sina. Mój znajomy był załamany i pomimo, że teoretycznie był osobą wierzącą, nie potrafił prosić Boga o zdrowie. Mało tego, nie chciał, żebym i ja za niego się modlił. Po krótkim spotkaniu wychodziłem równie zakłopotany jak mój gospodarz. W kuchni poprosiłem osobę opiekującą się nim o wacik, który nasączyłem kilkoma kroplami mojego oleju. Poprosiłem by przemyła tym wacikiem rany zrezygnowanego człowieka i jednocześnie prosiła Boga, Jego Matkę i świętą Filomenę o zdrowie dla niego. Ustaliliśmy, że nie powie mu o naszym „małym spisku”. Sam pojechałem do domu i również modliłem się o jego zdrowie.

  Następnego dnia pani, z którą „spiskowałem” zadzwoniła i z wielkim przejęciem powiedziała, że wszystko się zagoiło. Nie ma opuchlizny. Rana pooperacyjna zabliźniła się. Nie było śladu po siniakach. Było to wielkie zaskoczenie, również dla mnie. Przecież upłynął dopiero jeden dzień. Rana była pooperacyjna, duża i znacznie bardziej rozległa niż na przykład po zwykłym wyrwaniu zęba. Tu stało się coś niezwykłego.

  Już wtedy znałem życie świętej Filomeny i kochałem Ją całym sercem. Czułem, że jest to wielka moja orędowniczka, i że jeżeli zawierzę jej życie swoje i innych, którzy o to poproszą, to nie tylko będę szedł drogą miłą Bogu, ale otrzymamy to, co będzie nam niezbędne.

  Po jakimś czasie pojechałem do tamtego domu. Po rozmowie z chorym opiekunka zapytała, co jej dałem wtedy na waciku. Przyznała się, że zdradziła nasz sekret choremu. Wtedy poprosiłem by przekazała podopiecznemu, że jeżeli poprosi Boga, to będzie uzdrowiony.

  Obiecałem modlitwę i pożegnaliśmy się. Nie poprosił, niestety. Pomimo tak wielkiego znaku – nie uwierzył.

  Jak wygląda „codzienny” kult świętej w życiu Księdza oraz parafii, w której posługuje?
  Święta Filomena znalazła mnie. Te wydarzenia uświadomiły mi, że należy pokazać ludziom, jak wielkie łaski za Jej wstawiennictwem mogą uzyskać. Opowiadałem o Świętej wszystkim, którzy chcieli słuchać. Błogosławiłem olejem potrzebującym. Modliłem się i rozdawałem słowa modlitw tym, którzy byli w potrzebie. Moje czyny, bez szczególnego własnego planu, były bardzo skoncentrowane na szerzeniu kultu świętej Filomeny, a za Jej pośrednictwem – Matki Bożej oraz Dobrego Boga. Moja determinacja była tym większa, że ze wszystkich stron słyszałem o uzyskanych łaskach, uzdrowieniach czy rozwiązanych problemach.

  W tamtym czasie byłem duszpasterzem Apostolstwa Dobrej Śmierci. Była to niewielka, około siedmioosobowa grupa modlitewna starszych pań. Odmawialiśmy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, włączając w to nową Patronkę. Zaproponowałem, by nasze spotkania przenieść do kościoła. Powiedziałem jednak, że na tym spotkaniu będziemy się modlić do Boga za pośrednictwem Matki Bożej i św. Filomeny. Panie oczywiście nie miały nic przeciwko temu, jednak trudno było o wolne terminy. Właściwie przez cały tydzień w godzinach popołudniowych kościół był zajęty. Pozostał jedynie wtorek o godzinie 20:00. Zwróciłem się do mojego przełożonego, a on stwierdził, że modlitwy nie można hamować i zgodził się.

  W niedzielę ogłosiliśmy to nabożeństwo. Poprosiłem organistę o pomoc. Wszystko układało się jak z płatka. Jednak nadal nie wiedziałem, ile osób przyjdzie, tym bardziej, że dotychczas była nas garstka, a świętą Filomenę znała również garstka ludzi. Modliłem się by moja Orędowniczka nie opuszczała mnie w tych działaniach.

  29 października 2013 r. na nabożeństwie w kościele nie było nas już siedem osób tylko, co najmniej 70. W listopadzie ławki kościoła były już całkowicie pełne, a nasza modlitwa jeszcze gorliwsza. Dzisiaj na każdym spotkaniu jest co najmniej 700, a czasami nawet ponad 1 700 osób.

  Natomiast ja jestem szczęśliwy, że mogę być duszpasterzem tak wspaniałej wspólnoty. Razem błagamy o pomoc w niezliczonych intencjach, a także dziękujemy za otrzymane łaski. Dzięki świadectwom wiernych czcicieli, kult świętej Filomeny zatacza coraz większe kręgi. Modlą się z nami wierni z całej Polski, a także poza granicami naszego kraju.

  W każdy ostatni wtorek miesiąca, o godzinie 20:00 transmitujemy spotkania „Przez Matkę Bożą i św. Filomenę do Jezusa” poprzez stronę internetową http://www.filomena.org.pl, za pośrednictwem naszego kanału na YouTube. Docieramy w ten sposób do wiernych z całego świata. Na tej stronie publikujemy wszelkie informacje dotyczące św. Filomeny oraz świadectwa o łaskach otrzymanych za Jej przyczyną i za przyczyną Matki Bożej.

  I tak to się zaczęło. Kontaktują się ze mną ludzie z całej Polski i opowiadają o opiece tej „Małej Wielkiej Świętej”, jednak takie cykliczne nabożeństwo jest tylko w Luzinie. Czasami też wyjeżdżam do innych parafii. Pojechaliśmy z naszym nabożeństwem, na zaproszenie tamtejszej parafii, również do Niemiec.

  Kto szczególnie powinien przyzywać orędownictwa świętej Filomeny? Jakim sprawom patronuje Ona w sposób szczególny?
  Orędownictwa świętej Filomeny może przyzywać każdy potrzebujący. Kościół przyjmuje, że jest patronką Żywego Różańca oraz szczęśliwych narodzin dzieci. Ta Święta jest wspaniałą orędowniczką matek i dzieci, ludzi interesu, a także w potrzebach finansowych. Również osoby zdające egzaminy znajdą w niej swoją wspomożycielkę. Jako swoją patronkę obierają ją szkoły oraz zakonnicy. To za przyczyną tej małej dziewczynki jest wiele nawróceń a tym, którzy Jej zaufają wyprasza spokojną i szczęśliwą śmierć. Tak, więc jest to patronka na nasze czasy. I ze świadectw, jakie nieustannie otrzymuję, wiem, że kto zwraca się do tej Niej o wstawiennictwo z wiarą i ufnością, uzyskuje pomoc. Często słyszę, że ludzie mówią: „Księże, powierzyłem tą sprawę św. Filomenie a ona tak pokierowała moim życiem, że nawet nie spodziewałem się, że tak może się to wszystko ułożyć”. Święci są naszymi adwokatami u Pana Boga, a ta patronka zna się na swojej robocie i dobrze reprezentuje nasze interesy przez Miłosiernym Bogiem. Oddając się opiece świętej Filomeny możemy być pewni, że nasze życie będzie toczyło się zgodnie z wolą Bożą.

  Święta Filomena poniosła śmierć w wieku zaledwie 13 lat, dodajmy śmierć męczeńską. W jakich okolicznościach do niej doszło?
  Była córką małżonków rządzących małym państwem w Grecji. Rodzice początkowo byli poganami, jednak za namową swojego lekarza przyjęli wiarę chrześcijańską i dzięki Bożej pomocy doczekali się upragnionego dziecka. Przy narodzinach dano Jej imię Lumena („światło wiary”). W dniu chrztu została Filomeną, gdyż tego dnia stała się dzieckiem wiary.

  Wychowywana w wielkiej miłości do Jezusa Chrystusa, jako 11-letnia dziewczynka złożyła śluby czystości. Gdy miała 13 lat, jej tata, by uchronić swoje państwo przed wojną, pojechał wraz z rodziną na audiencję do Dioklecjana. Rzymski cesarz olśniony urodą Filomeny powiedział, że spełni każdą prośbę greckiego władcy, jeżeli jego córka zostanie cesarzową. Rodzice uznali, że to nie jest zbyt wysoka cena za pokój – zwłaszcza, że cesarz obiecywał dobro dla ich córki i narodu. Filomena jednak nie zgodziła się mówiąc, iż jej przysięga czystości i wierności Bogu jest najważniejsza. Rozgniewany cesarz postanowił ją przekonać do ślubu więzieniem i torturami. 37. dnia w swej celi ujrzała Najświętszą Maryję Pannę, która oznajmiła, że to nie koniec cierpień, jednak zapewniła uwięzioną, że darzy ją szczególną miłością. Imię, które otrzymała na Chrzcie świętym, jest dowodem Jej podobieństwa do Syna Bożego i Matki Bożej.

  Świętą Filomenę biczowano. Kiedy jednak nie zmarła, ale w cudowny sposób została wyleczona z ran, Dioklecjan postanowił wrzucić Ją do Tybru wraz z kotwicą przywiązaną do szyi. Tym razem aniołowie wyjęli ją rzeki. Wtedy została uznana za czarownicę, którą Dioklecjan polecił przebić strzałami rozpalonymi w ogniu. Strzały jednak zmieniały kierunek i ze zdwojoną siłą godziły w łuczników. Ostatecznie, cesarz widząc swą niemoc, skazał Ją na śmierć przez ścięcie głowy.

  Ten życiorys był przez długi czas nieznany. Dopiero Matka Maria Luiza od Jezusa z Królestwa Neapolu otrzymała we śnie od samej świętej Filomeny świadectwo o Jej życiu, uznane następnie przez Kościół.

  Co spowodowało, że wspomnienie świętej Filomeny zostało usunięte z kalendarza liturgicznego?
  Przyznam, że nieznane są mi powody wydania w 1961 r. dekretu Kongregacji ds. Obrządku, gdzie dokonana została taka zmiana. Jednak Paweł VI zatroskanemu biskupowi z Mysore (stoi tam katedra św. Filomeny) poradził: „Róbcie dalej tak jak do tej pory i nie wzburzajcie ludu!”.

  Pragnę podkreślić, że wykreślenie świętego lub świętej z kalendarza liturgicznego z jakiegoś powodu nie oznacza bynajmniej odmawiania mu (jej) świętości, bo kto raz został uznany za świętego i wpisany do „Martyrologium”, pozostaje świętym na zawsze, chociażby wypisano go ze wszystkich kalendarzy liturgicznych na całym świecie. Jakie by nie były powody wykreślenia wspomnienia św. Filomeny z kalendarza liturgicznego, pozostaje Ona nadal wielką świętą, do której zwracali się wielcy ludzie.

  Papież Leon XII mówił: „Miejcie pełne zaufanie do tej wielkiej świętej. Uzyska dla was wszystko, o co poprosicie”.

  Papież Leon XIII podniósł Bractwo Świętej Filomeny do rangi Arcybractwa i zatwierdził „sznur Świętej Filomeny”, nadając specjalne przywileje i odpusty wszystkim, którzy go noszą.

  Papież Paweł VI po reformie kalendarza liturgicznego w 1961 roku zalecał szerzyć kult św. Filomeny z dotychczasowym zapałem.

  Święty Jan Maria Vianney mówił: „Ja cudów nie czynię! Jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce!… Zwróćcie się do świętej Filomeny. Ilekroć prosiłem o co Boga przez Jej przyczynę, zawsze byłem wysłuchany”.
  Służebnica Boża Paulina Jaricot mówiła: „Słyszałam jak demony mówiły podczas egzorcyzmu: Dziewica i Męczennica, święta Filomena, jest naszym przeklętym wrogiem. Nabożeństwo do Niej jest nową straszną bronią przeciw piekłu”. „Miejcie wielkie zaufanie do tej wielkiej Świętej. Uzyska dla Was wszystko, o co Ją poprosicie”.

  Czy dostrzega Ksiądz analogie między pomiędzy drogą ku świętości Filomeny i błogosławionej Karoliny Kózkównej? Obie w tak młodym wieku zostały zabrane z tego świata.
  Są to dwie bardzo młodziutkie święte, które swoje życie oddały za zachowanie dziewictwa. Historie ich życia są różne, jednak jestem przekonany, że każdy z nas ma swojego świętego, który jest mu najbliższy. Święta Filomena jest mi bardzo bliska, a czciciele mówią, że czują Jej opiekę. Jest na to wiele świadectw. To jest nasza patronka, dzięki, której czujemy się bezpiecznie. Jestem przekonany, że wiele osób powierza swoje życie także błogosławionej Karolinie, polskiej męczennicy.

  W Luzinie jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy zwracają się do Boga za pośrednictwem Matki Bożej i św. Filomeny, prosząc o różne ważne sprawy. Często nasze modlitwy są wysłuchiwane, ale czasami zdarza się, że Bóg pokazuje nam swój plan, który jest inny od naszych oczekiwań. Taka sytuacja miała miejsce, gdy modliliśmy się o zdrowie piętnastoletniego Adama. Chorował na raka. Były przerzuty. Cierpiał bardzo. Cała wspólnota modliła się o jego zdrowie. Po roku chłopiec zmarł. Smutek wielki, jednak, co może wydawać się dziwne, nie spowodowało to zwątpienia w modlących. Rodzina tego chłopca, pomimo wielkiego bólu, nie miała pretensji, że Adam odszedł. Pamiętając o tym, ile siły ich syn otrzymywał przez modlitwę i jak spokojnie odszedł, dziś jest przekonana, że ma nowego orędownika u Boga. Wszyscy, choć nie bez smutku, przyjęliśmy wolę Boga. W tym samym czasie modliliśmy się o zdrowie chorej na białaczkę osiemnastoletniej Pauliny, która po ponad rocznym pobycie w szpitalu dziś już jest zdrowa w domu.

  Jest bardzo dużo uzdrowień fizycznych z raka, poprawia się wzrok a lekarze odstępują od operacji, bo okazuje się, że już nie ma takiej potrzeby, ludzie budzą się ze śpiączki.

  Czterdziestoletni mężczyzna po poważnym zawale nie mógł pracować, a chodzić mógł tylko po mieszkaniu. Dzięki wstawiennictwu świętej Filomeny nie tylko pracuje, ale i jeździ na rowerze. Siedmioletni chłopiec potrącony przez duży samochód wybudził się ze śpiączki, pomimo iż lekarze mówili, że nie ma szans na przeżycie. Dziś trwa rehabilitacja i Nikodem zaczyna chodzić.

  Ja sam jestem świadectwem działania modlitwy zanoszonej do Boga za pośrednictwem Niepokalanej Maryi i św. Filomeny. Cierpię na SLA. To okropna choroba, która zabija, odbierając człowiekowi wszystko, prócz jasności umysłu. Lekarze mówią, że żyje się z nią do pięciu lat. Ja dzięki Bogu żyję z nią znacznie dłużej. Chorzy, których odwiedzam, pytają, jak to możliwe… Mogę im tylko powiedzieć, że taki jest plan Boży i że żyję dzięki modlitwie. W czerwcu ubiegłego roku stan mojego zdrowia znacznie się pogorszył. Wylądowałem w szpitalu mając poważne problemy z chodzeniem, również aparat mowy został zaatakowany. Wieść o tym rozeszła się bardzo szybko. Ludzie wzięli do ręki różańce i modlili się. Kiedy wychodziłem ze szpitala, lekarze powiedzieli, że nie wiedzą dlaczego żyję, i że jestem ich cudem.

  Święta Filomena prowadzi nas za rękę, zanosi nasze prośby do Boga jednocześnie ucząc nas miłości i zaufania do Boga.

  Rodzina młodego człowieka po wypadku poprosiła mnie o błogosławieństwo olejem i modlitwę nad nieprzytomnym chorym. Pojechałem. Gdy Grzesiu, który do tej pory nie słyszał o świętej Filomenie, obudził się, w pierwszych słowach zapytał: „Kim jest Filomena?”. Nie wiedział nawet, że to święta. To wszystko zasługa modlitwy i ufności w plan Boży. Jesteśmy świadkami nie tylko wielkich uzdrowień, ale wiem, że jest wiele nawróceń, również wśród młodych ludzi i uwolnień. Bardzo wiele osób dziękuje za spokój ducha, i za to, że potrafi pogodzić się z, czasem trudną, wolą Bożą. Dostaliśmy od Boga świętą przyjaciółkę, która wskazuje nam właściwą ścieżkę życia.

  Rozmawiał Łukasz Karpiel

 64. Lucyna pisze:

  Św.Filomeno , proszę Cię weź pod swoją opiekę małżeństwo Doroty i Marcina, uproś u Boga uzdrowienie relacji małżeńskich oraz dopomóż im w wychowaniu dzieci. Proszę Cię także św. Filomeno o zachowanie czystości dla przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa Pauliny i Mariusza . Sw. Filomeno ośmielam się prosić Cię również o pomoc dla mnie w sprawie, którą przedstawiam Ci w nowennie. Dziękuję za wysłuchanie mnie i pomóż mi zgadzać się z Wolą Bożą każdego dnia.

 65. Hanna pisze:

  Święta Filomeno proszę o czystość dla syna Damiana,dla kapłanów,za których się modlę,o powrót do zakonu dla br.Chryzostoma i czystość dla niego.

 66. Marta pisze:

  Proszę w intencji Moniki i jej synka o jak najdłuższe bezpieczne przebywanie dzieciątka w łonie mamy i szczęśliwy poród. Proszę za całą rodzinę w trudnym okresie.
  Proszę w intencji Pauliny i Kamila o rychły sakrament małżeństwa i dobre przygotowanie do niego a w szczególności o dobrą spowiedź dla obojga.
  Proszę w intencji mojego męża i mojej o miłość i pokój w rodzinie.
  Proszę o spowiedź dla teścia przed śmiercią.
  Proszę za Szymona u Huberta o potrzebne bardzo łaski.
  Dziękuję.

  • Maggie pisze:

   Dołączam i tą intencję.
   Marto, masz wspaniałą Patronkę, spróbuj w kaźdy wtorek, przy zapalonej świecy, poniźszą modlitwę odmawiać:

   Jezu, T się tym wszystkim zajmij❣️

   • Maggie pisze:

    Jezu TY sie tym zajmij ❣️ – pisałam Ty … ale dziwne „rzeczy” i błędy wychodzą z IPad .. szóstej (!) generacji. Myślalam, że to tylko moje palce i czułość IPad’a .. ale to nie czułość tylko .. „dziwne przeczulenie”.

    Rozmawiałam wstępnie z Apple i mam przynieść to „cacko”, aby technicy w sklepie obejrzeli – np zamraża mi ekran, sam zaczyna pisać litery … a co najważniejsze nie mogę go wtedy wyłączyć .. czy choćby po prostu wejść możliwymi opcjami/sposobami do „home” (wiem, źe nie muszę wyjaśniać, co ta komputerowa funkcja/możliwość znaczy). Dzieje się tak (najczęściej), kiedy jestem na WOWIT, ale nawet kiedy piszę jakiś prywatny list/opinię. Po jakimś czasie, i mych próbach wyłączenia, IPad sam się wyłącza (czasem trwa to „wieki”) i tekst znika w całości albo zostaje jego część .. ale bywa (rzadko), że całość jest nienaruszona (nie zniknęła).
    Jezus jest Panem❣️

 67. Jola pisze:

  Proszę o uwolnienie, wyzwolenie dla Joli oraz o wiarę i uzdrowienie dla Łucji

 68. Irena pisze:

  Święta Filomeno proszę o nawrócenie syna wnuków i braci oraz Marka

 69. J pisze:

  Proszę o modlitwę we wszystkich moich intencjach, intencjach NMP i intencjach mojej mamy, o przemianę schematów myślowych, przemiane serca,żywią wiarę o dar Bożej miłości dla K, o jego nawrócenie, uwolnienie i dary Ducha Sw, o zdrowie i potrzebne laski dla rodziców , o oszczędność, dojrzałość, mądrość, o pokój na świecie, Za duszę czyscowe, zatwardzialych grzeszników, konajacych, za Księży i Siostry Zakonne, za Kosciol, o uwolnienie od zniewolen i wszelkich leków dla J, K, U, F

 70. ela pisze:

  blagam pomoz rozwiazac wszystkie problemy,finansowe i zdrowotne,pomoz corkom i mezowi,mi daj sile kazdego dnia,niech otrzymamy pomoc finansowa,zdrowie i pomyslne zalatwienie wszystkich spraw,spokuj,

 71. Kasia pisze:

  Sw Filomeno proszę o łaskę poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka

 72. Anna pisze:

  SW Filemon przez twoje wstawiennictwo proszę cię o uwolnienie mojego syna Wojciecha z depresji o nawrócenie i uzdrowienie fizyczne. Uwolnij go od długów i całą rodzinę.Dziekuje za pomoc i dziękuję że usłyszałam o Tobie. Proszę też o łaskę małżeństwa dla Joanny i Marcina . Bądź wola Twoja nie moja.

 73. Marzena pisze:

  Św Filomenko proszę o zdrowie dla mojej rodziny. Proszę mniej w opiece moje dzieci i prowadź je dobrą drogą aby nie pogubili się w tym dzisiejszym świecie. Wypraszaj u naszej Mateńki łaski dla nich. Pobłogosławił nam

 74. Jozefa pisze:

  Sw. Filomeno, dziękuję Ci za wszystkie Łaski, które już za Twoim pośrednictwem otrzymałam. A błagam Cię o nawrócenie moich braci, Antoniego i Michała i jego dzieci i zony żeby ich dusze nie zginęły na wieki. A ja Cię błagam o świętość duszy mojej o wielką miłość do Trójcy Przenajsw. i Matki Najsw. O wypełnienie Woli Bożej…Tak bardzo pragnęła bym uwolnienia dusz z czysca.

 75. Alicja pisze:

  Św. Filomeno módl się za mną i moją rodziną mężem oraz dziećmi o wyjednanie łask do życia potrzebnych, przymnożenie wiary i miłości , w potrzebach i zakończeniu kłopotów finansowych oraz o dar wytrwania w abstyncecji dla mojego męża

 76. janina pisze:

  Św. Filomeno za twoim wstawiennictwem proszę o to aby mój znajomy Marian otrzymał od Tomasza ciężko zarobione w Danii pieniądze, których mu ten pan nie wypłacił.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s