Ks. Stefano Gobbi: Maryja tłumaczy czasy duchowego zamętu i wskazuje ratunek: poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu

NMP do ks. S. Gobbiego: Nadszedł czas, kiedy jedynie dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu zachowają nienaruszoną wiarę

31. e. Ileż cierni rozrywa Moje Serce! Każdego dnia coraz więcej dusz oddala się od Mojego Syna – nawet spośród Jego wiernych. Te, które jeszcze wczoraj były dobre i wspaniałomyślne, teraz – pochłonięte ogólnym zamętem – stają się lękliwe, chwiejne i jakby sparaliżowane.
f Najboleśniejsze ciernie zgotowały Mi dzieci najbardziej przeze Mnie kochane, darzone Moją szczególną miłością: Moi Kapłani

Żyjemy w czasach powszechnego pomieszania. Zatraciliśmy poczucie stabilizacji w sferze duchowej. Ci, co winni wyznaczać nam szlak naszej wędrówki, sami są jak ślepcy prowadzący ślepych. Kryzys wiary, zdaje się dotykać wszystkich. Fatima spełnia się na naszych oczach! Szatan pragnie, aby ludzkość popadła w zwątpienie, ukazując, że już nie ma ratunku. Przyzwolenie na bylejakość sączy się zewsząd. „Obyś był zimny albo gorący” Oziębłość jest dramatem, który nas oddziela od Chrystusa.

Gdzie szukać Prawdy? Jak ją odkryć? Czyżby już nie było ratunku?
JEST – W SERCU NIEPOKALANEJ!

W tym Sercu, które prowadzi nas do Prawdziwego Życia w Bogu, jest nasza Droga Ocalenia, poprzez poświęcenie się Jemu, stajemy się automatycznie własnością Boga i Bożej Oblubienicy, a tam szatan już nie ma dostępu. Jego wysiłki nie mogą odnieść zwycięstwa nad nami, Jej dziećmi, czyli nad piętą Niepokalanej, gdyż porażka węża została zapowiedziana przez Słowo Przedwiecznego.

Sama Matka Najświętsza poucza nas przez Swojego wybrańca, ks. Stefano Gobbi, że w tych ostatecznych czasach „jedynie” ci, którzy poświęcą się Jej Niepokalanemu Sercu, przejdą bezpiecznie po tych zawirowaniach czasów, otrzymają dar zachowania nienaruszonej wiary i prowadzenia do prawdziwej wiary dusz im powierzonych („Matka Boża do kapłanów …”orędzie nr 304i) .

Ten przekaz wydaje się być kluczowym dla zrozumienia wszystkich pozostałych. Wszyscy przyjmujący te orędzia i przekonani co do wagi tej sprawy są zobowiązani do przekazywania innym tego i podobnych ostrzeżeń naszego „Wodza” – jak się określa N.M.P. (np. or. nr 452d). Chodzi przecież o ratunek milionów dusz i zapobieżenie straszliwej wojnie!

„Kościołowi grozi wielka schizma”

Matka Boża od dawna ostrzega świat przed nadciągającą katastrofą za pośrednictwem świętego włoskiego kapłana ks. Stefano Gobbiego, założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Jego objawienia rozpoczęły się 8 maja 1972 roku w Fatimie. Ten głęboko wierzący kapłan i zakonnik paulista modlił się przed obliczem Maryi i powierzał jej kilku kapłanów, którzy porzucili kapłaństwo i chcieli założyć ruch byłych kapłanów. I właśnie w trakcie modlitwy za nich ks. Gobbi usłyszał głos Matki Bożej. Ona ostrzegła kapłana, że Kościołowi grozi schizma porównywalna tylko z czasami ariańskimi.

W 1992 roku Maryja pokazała zaś ks. Gobbiemu przyszłość Kościoła. „Chcę pomóc wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które mówią, że Jego chwalebne przyjście jest już blisko” – mówiła wówczas Matka Pana. „Znaki zostały jasno ukazane w Ewangelii, w listach św. Piotra i św. Pawła. Ich treść w tych dniach staje się rzeczywistością” – mówiła Matka Pana. Jakie to znaki? Pierwszym jest szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. „Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubne herezje – oparte na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów ginie się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie apostazja” – mówiła Maryja.

Ks. Stefano Gobbi: „Do Kapłanów, umiłowanych Synów Matki Bożej”
Imprimatur na książkę: 
kliknij

304 i. Nadszedł czas, kiedy jedynie dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu i ufające całkowicie swej Niebieskiej Mamie otrzymają dar zachowania nienaruszonej wiary i prowadzenia do prawdziwej wiary dusz im powierzonych
9.02.1985, Sanktuarium Castelmonte (Udine)

407 o (…) W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary. Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu

r Odwagi! Bądźcie silne, Moje małe dzieci! Wasze zadanie – to okazać w tych trudnych czasach wierność Chrystusowi i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, walki i prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która ma za zadanie walczyć i na końcu pokonać potężną moc antychrysta.

485. Koniec Czasów

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.
c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.
d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa. Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.
«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»
e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.
«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»
f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.
Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.
«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»
g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.
«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»
«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».
Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»
Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
h – Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.
«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

115 odpowiedzi na „Ks. Stefano Gobbi: Maryja tłumaczy czasy duchowego zamętu i wskazuje ratunek: poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  • AnnaSawa pisze:

   Przeczytajcie koniecznie orędzie Matki Bożej z 02.10.2013 !!!!

   https://www.facebook.com/groups/1877147432498771/permalink/2186558388224339/

   https://www.medjugorje.ws/pl/messages/2013/

   Matka Boża z wielką troską powiedziała:

   „Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam: moje Serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy. Dziękuję wam. ”

   „..I PRAGNIJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA TYLKO Z TYCH RĄK, KTÓRE ON POŚWIĘCIŁ…”. !!!- CZY to nie odpowiedź na to, co się teraz dzieje???

   i drugie: „Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam: moje Serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy”….módlmy się za wszystkich pasterzy i szczególnie za zwiedzionych. Amen.

   Maryjo Dziękuję ❤ Amen Maryjo Amen.

   • AnnaSawa pisze:

    Orędzie iz Medziugorje, 2. wrzesień 2013r. – Orędzie dla Mirjany

    „Drogie dzieci. Kocham was wszystkie. Wy wszyscy, wszystkie moje dzieci, wy wszyscy jesteście w moim sercu. Wszystkich was darzę moją macierzyńską miłością i wszystkich was pragnę doprowadzić do poznania Bożej radości. Dlatego was przyzywam. Potrzebuję pokornych apostołów, którzy otwartym sercem będą przyjmować słowo Boże i pomagać innym, aby przez słowo Boże pojęli sens swojego życia. Abyście jednak, moje dzieci, mogli to czynić musicie przez modlitwę i post nauczyć się słuchać sercem i nauczyć się uniżać. Musicie nauczyć się odrzucać od siebie wszystko to, co was oddala od słowa Bożego i tęsknić jedynie za tym co was do niego przybliża. Nie lękajcie się. Ja jestem tu. Nie jesteście sami. Proszę Ducha Świętego, aby was odnowił i umocnił. Proszę Ducha Świętego, abyście i wy zdrowieli kiedy pomagacie zdrowieć innym. Proszę Go, abyście przez Ducha byli dziećmi Bożymi i moimi apostołami. ”

    Matka Boża z wielką troską powiedziała:
    „Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił. Nie pozwólcie, aby zapanowało zło. Ponownie powtarzam: moje Serce zatryumfuje tylko przy udziale waszych pasterzy. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od waszych pasterzy. Dziękuję wam. ”
    https://www.medjugorje.ws/pl/messages/2013/

 2. wobroniewiary pisze:

  Jakie to znaki? Pierwszym jest szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. „Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubne herezje – oparte na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów ginie się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie apostazja” – mówiła Maryja.

  Drugim znakiem jest wybuch wojen i bratobójczych walk, które doprowadzą do zaniku miłosierdzia, a także coraz częstsze katastrofy naturalne, epidemie, głód, powodzie, trzęsienia ziemi.

  Trzecim znakiem jest prześladowanie chrześcijan, którzy pozostali wierni prawdziwemu nauczaniu.

  Czwartym będzie straszliwie świętokradztwo, wejście Antychrysta do Świątyni Bożej i adorowanie go jak Boga.

  Maryja w przesłaniu do ks. Gobbiego wiąże te fenomeny z protestantyzacją kultu eucharystycznego, ustawaniu celebracji Mszy świętej.

  I wreszcie piątym znakiem będą niezwykłe fenomeny porównywalne z tym, co widziano na niebie podczas objawień w Fatimie.

  Ale poza ostrzeżeniem Maryja pokazuje też drogę wyjścia. Jest nią zawierzenie Jej Niepokalanemu Sercu, wierność Papieżowi, modlitwa i pokuta. W ten sposób możemy nie tylko uratować wielu kapłanów, ale i umocnić Kościół. Warto o tym pamiętać.
  Tomasz P. Terlikowski

  http://telewizjarepublika.pl/maryja-jednak-ostrzega-quotkosciolowi-grozi-wielka-schizmaquot,45432.html

 3. kropka pisze:

  „Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubne herezje – oparte na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów ginie się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie apostazja” – mówiła Maryja.

 4. Ania pisze:

  „Ileż cierni rozrywa Moje Serce! Każdego dnia coraz więcej dusz oddala się od Mojego Syna – nawet spośród Jego wiernych. Te, które jeszcze wczoraj były dobre i wspaniałomyślne, teraz – pochłonięte ogólnym zamętem – stają się lękliwe, chwiejne i jakby sparaliżowane.
  Najboleśniejsze ciernie zgotowały Mi dzieci najbardziej przeze Mnie kochane, darzone Moją szczególną miłością: Moi Kapłani”

 5. bartekloaf pisze:

  Czy poza Kościołem Katolickim działa Duch Świety ?

 6. Paulina D pisze:

  Antychryst nie będzie nazywany antychrystem, gdyż nie miałby wówczas żadnych zwolenników.

  Nie potrzebuje on głoszenia niezmiennych zasad na dziedzińcach świątyń, lecz propagandy, aby organizować tłumy, gdyż w taki właśnie sposób zwykły człowiek steruje reakcjami zwykłych ludzi. Opinie, a nie prawdy, objaśniacze, a nie nauczyciele; badania Gallupa, a nie zasady; natura, a nie łaska – za tymi złotymi cielcami zaczną podążać ludzie, odchodząc od swego Zbawiciela. Trzecie kuszenie, w którym szatan próbował skłonić Chrystusa, by oddał mu cześć w zamian za wszystkie królestwa świata, stanie się kuszeniem do tego, aby mieć nową religię bez Krzyża, liturgię bez przyszłego świata, religią, która niszczy religię lub politykę, która jest religią – taką która oddaje Cezarowi nawet to, co jest Boskie.
  Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mowy o wolności i równości ukrywać się będzie jego wielki sekret, którego nikomu on nie zdradzi: nie będzie on wierzył w Boga. Ponieważ jego religią będzie braterstwo bez ojcostwa Boga, oszuka nawet wybrańców. Ustanowi on antykościół, który będzie małpować Kościół, gdyż on, szatan, jest małpą Boga. Ów antykościół będzie posiadał wszystkie cechy Kościoła, ale w wypaczonej postaci, będzie też wyzuty ze swej Boskiej treści. Będzie on mistycznym ciałem antychrysta, które z wyglądu będzie bardzo przypominać mistyczne Ciało Chrystusa.

  abp Fulton J. Sheen

 7. Ania pisze:

  RÓŻANIEC ARKĄ OCALENIA:
  † Dziś, jak kiedyś nad Jerozolimą, płacze Jezus nad całym światem. Jak płakał nad Sodomą i Gomorą, od których obecny świat jest gorszy.

  Tak jak dawniej Bóg ocalał ludzi wiernych Mu i nie kalających się grzechem, tak teraz pragnie ocalić tych, którzy strzegą Jego Miłości. Tym, czym była arka dla rodziny Noego, czym było opuszczenie mającego zginąć miasta dla Lota, jest dziś różaniec.

  Różaniec odmawiany wraz z Maryją przed Sercem Miłosiernego Jezusa jest ratunkiem jak arka dla twojej duszy i dusz tych, których pragniesz ocalić od nawałnicy zła, jakie zalało świat.

  Różaniec wyprowadzi cię poza to, co ma być spalone na popiół, by już nie niszczyło dusz ludzkich stworzonych dla świętości w Bogu

  Alicja Lenczewska

 8. Ania pisze:

  ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ
  † Niepokalane Serce Mojej Matki zwycięży. Ona jest Matką Kościoła, który zawsze jest święty niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła Ja jestem, Moi apostołowie, oddani słudzy Moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem, i sklepieniem Świątyni Mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy i w niej przez sługi Moje karmię dzieci Moje, przywracam życie i prowadzę do Domu Ojca.

  Cierpi Mój Kościół, jak Ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak Ja poraniony byłem i jak drogę na Golgotę znaczyłem Krwią Moją. I opluwany jest, i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było Ciało Moje. I słania się, i upada, jak Ja pod brzemieniem krzyża, bo też niesie krzyż dzieci Moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku zmartwychwstaniu przez Golgotę i ukrzyżowanie jakże wielu świętych. Ale bramy piekielne go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika Mojego na ziemi oraz wiernych jego współpracowników. […]

  Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi. Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej Prawdy kłamstwa synów ciemności, i każdy człowiek, według własnej woli, w obliczu tej Prawdy będzie musiał wybrać albo Królestwo Mojego Ojca, albo oddanie siebie na wieczność ojcu kłamstwa. I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci Wielkiej Nierządnicy – Kościoła antychrysta oraz tych, którzy mu służyli spośród dzieci Moich.

  Maryja jest Tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła Mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej świętości. Czas obecny wymaga od dzieci Prawdy heroicznej, wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i słowa Bożego i wypełniać wezwania Mojej Matki oraz wezwania Mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II, i modlić się, i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci Moich

  Alicja Lenczewska

 9. Ania pisze:

  CZAS OFIARY KOŚCIOŁA
  † Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się Ofiara Moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie Moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość.

  Jest czas ofiary Kościoła – czas ofiary chrześcijan. Czas Ofiary Krzyżowej Mojego Ciała, jakim jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem się w szatanie. Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego.

  Nie lękaj się Krzyża. Stań pod nim ufnie i z miłością spoglądaj na nadchodzący świt Zmartwychwstania.

  Czas łaski trwa – to czas na nawrócenie, na opamiętanie się, na ocalenie wielu przez ofiarę synów Moich i córek – dzieci Miłości. Każdy, kto stanie pod Krzyżem, kto przyjmie Krzyż, jest razem z Maryją – Matką Boleści, która pomoże wytrwać w Miłości i Ofiarowaniu. Przez Nią powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy jako Zwycięzca i Król.

  https://milujciesie.org.pl/czasy-ostateczne-z-dziennikow-duchowych-lenczewskiej.html

 10. Halina pisze:

  „Chrzest w Duchu Świętym jest praktyką zielonoświątkową – nie katolicką !”

 11. Krzysztof pisze:

  Odstępstwo jest właśnie znakiem czasów ostatecznych i jest ono zapowiedziane; tak mówi św Paweł: Z listu do Tesaloniczan 2;3.4:
  Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie],

  dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu,

  syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

 12. wobroniewiary pisze:

  Bardzo ważne – Papież Franciszek o właściwym sposobie noszenia krzyżyka na szyi i jego znaczeniu.

  • Anna pisze:

   Mam dylemat co oznaczają ostatnie słowa ?

   • wobroniewiary pisze:

    To słowa z Pisma Świętego, że Jezus stał się grzechem za nas!
    „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 17b)

    Św. Paweł w liście do Koryntian pisał: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu” (2 Kor 5,21).

    • Anna pisze:

     Dziękuję za odp. Teraz rozumiem
     A też spotkałam się z komentarzami na innych stronach tychże słów z tą różnicą że byli oburzeni i impretowali to jako bluznierstwo .

  • Anna pisze:

   No właśnie straszny zamęt mamy w głowach, ja staram się rozumieć że żyjemy w czasach zamętu i szukać prawdy a gdy wydaje mi się już że to jest prawda to z drugiej strony a może to prawda jednak i zamęt nadal trwa w głowie ….

   • Zaniepokojona pisze:

    O ja tez tak mam, generlanie to trzymam sie nauczania Kościoła (ale nie wypowiedzi poszczególnych osób, ale nauczania ogólnego z KK), Pisma św i różańca – i powiem że ten różaniec, choć tak ułomnie przeze mnie odmawiany, czasem zaniedbany, w pospiechu jest dla mnie nadzieją ‚że nie zginę’ w tym zamęcie…

  • Zaniepokojona pisze:

   o jaki piękny fragment! Bardzo dziękuję za Niego 🙂

 13. ona pisze:

  Bardzo dziękuję za ten wpis
  Wiele mi rozjaśnił

 14. wobroniewiary pisze:

  Matko życia, Maryjo,
  Matko moich narodzin z niewoli grzechu,
  Matko powstania ze snu śmierci,
  która sprawiasz,
  że budzącemu się człowiekowi jaśnieje
  Chrystus

  Weź moje życie,
  weź moje życie w Swe dłonie i proszę,
  powiedz Ojcu Niebieskiemu,
  że jeszcze jedno małe serce
  pragnie żyć, jak Jego Syn

 15. wobroniewiary pisze:

  ❤ Księża, należący dawniej do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego – KRM, robią w tej chwili wszystko, aby ten ruch w Polsce reaktywować, i proszą o modlitwę w tej intencji. Jednym z nich jest ks. Adam Skwarczyński, który ma za zadanie reaktywowanie tego ruchu ❤

 16. Anna pisze:

  Witajcie. Widzę, że dziś takie poważne tematy omawiacie a czy mógłby ktoś mi w wolnej chwili podpowiedzieć co powinno zawierać błogosławieństwo ślubne rodziców nad dziećmi.

  • eska pisze:

   Boże, Ty w dobroci swojej pozwoliłeś spotkać się naszym dzieciom, aby mogły obdarować siebie nawzajem miłością, której Ty jesteś źródłem. Boże miłosierny, prosimy, pobłogosław …….. i ……….. (imiona), którzy pragną dziś zawrzeć sakrament małżeństwa. Prosimy, obdarz ich potomstwem, według Twojego zamysłu. Błogosław każdą chwilę ich wspólnej drogi, by posłuszni wezwaniu Chrystusa: „… abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”, wzrastali w ofiarnej, wiernej miłości.

   Z książki „Błogosławieństwo ma moc”

  • Anna pisze:

   Dziękuję 🙂 Nawet nie wiedziałam, że są takie książki

 17. ona pisze:

  Ks. Małkowski: polski rząd zabiega o poparcie ze strony tych, którzy nie uznają Dekalogu!

  – W Polsce jest antyludzka ustawa legalizująca zabijanie dzieci poczętych i mimo pewnych obietnic, że obecna władza tak zwanej „dobrej zmiany” te ustawę częściowo, nie w całości, CZĘŚCIOWO uchyli, nadal tego nie zrobiono – powiedział w poniedziałek w programie „Warto Rozmawiać” ks. Stanisław Małkowski.

  Duchowny z wielkim żalem w głosie stwierdził, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie chce spełnić przedwyborczej obietnicy, na realizacje której czekają miliony Polaków.

  – Być może rząd robi to w trosce o popularność, o poparcie ze strony tych, którzy nie uznają prawa naturalnego ani Dekalogu – tłumaczył ks. Małkowski.

  Zapytany przez prowadzącego program – Jana Pospieszalskiego – o czym to świadczy, odpowiedział: „O krętactwie! O tchórzostwie”.

  – Konsekwencje takiej postawy będą fatalne, jeśli w obozie rządzącym nie nastąpi zwrot ku Chrystusowi, ku Kościołowi – podsumował ks. Małkowski.

  Źródło: TVP INFO

  https://www.pch24.pl/ks–malkowski–polski-rzad-zabiega-o-poparcie-ze-strony-tych–ktorzy-nie-uznaja-dekalogu-,63330,i.html#ixzz5TPnyFztl

 18. Ania pisze:

  Myrna u papieża 🙂

 19. Ania pisze:

  św. Ludwik Grignion de Montfort (+1716):

  „Nie zniechęcaj się, choćby podczas całego różańca twoja wyobraźnia była niczym innym, jak ciągłym przesuwaniem się najprzeróżniejszych myśli, które ty starałeś się oddalić najlepiej, jak tylko mogłeś, zaledwie jak tylko spostrzegłeś się; twój różaniec jest tym lepszy im bardziej zasługujący; tym bardziej zasługujący im bardziej pracowity; tym bardziej wypracowany im naturalniej jest mniej przyjemny dla duszy i bardziej utrudniony przez nudne muszki i mrówki (tzn. rozproszenia), które latają, mimo twej woli, tu i tam w wyobraźni, nie zostawiając duszy czasu na zasmakowanie tego, co ona mówi i rozkoszowanie się pokojem. Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez cały różaniec , walcz odważnie, kontynuując odmawianie, chociaż bez smaku i pociech zmysłowych. To straszna walka. Lecz jak bardzo zbawienna dla duszy wiernej!”

  • Ola pisze:

   Św Ludwik Maria Grignion de Montfort „List okólny do przyjaciół Krzyża ” z rozdziału Dwa stronnictwa
   „Oto ,moi bracia,dwa stronnictwa,które ukazują się nam każdego dnia: jedno należy do Jezusa Chrystusa,drugie zaś do świata. Po prawej stronie znajduje się stronnictwo naszego umiłowanego Zbawiciela. Wspina się ono w górę po stromej ścieżce,która ze względu na zepsucie świata,jest wyjątkowo ciasna i wąska.Na czele idzie dobry Mistrz-z nogami związanymi ,z głową ukoronowana cierniem,z ciałem zbroczonym krwią i obarczonym ciężkim Krzyżem. Podąża za Nim tylko garstka osób,choć za to najodważniejszych. Rzeczywiście,nie słyszą bowiem Jego głosu ,tak delikatnego,ci, którzy pogrążeni są wśród światowego zgiełku,lub też ci,którym brakuje odwagi,aby naśladować Go w ubóstwie, w cierpieniu,w upokorzeniach i we wszystkich innych krzyżach,które w życiu każdego dnia trzeba koniecznie dźwigać w Jego służbie.
   Po lewej stronie znajduje się natomiast stronnictwo świata ,czyli szatana. Przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się o wiele liczniejsze,wspanialsze i znakomitsze od tego pierwszego. Cały świat biegnie mu na przeciw i tłoczy się wokół niego. Ścieżka , którą ono podąża, ze względu na tłum masowo po niej kroczący , jest wyjątkowo szeroka i przestronna. Jest to droga obsypana kwiatami, wysadzana przyjemnościami i zabawami,wyłożona złotem i srebrem.
   Po prawej stronie mała trzódka,która idzie za Jezusem Chrystusem i mówi jedynie o łzach ,o pokucie ,o modlitwie i o wzgardziwszy świata. Nieustannie słychać wśród nich przerywane szlochaniem słowa: ” Cierpmy, płaczmy, pośćmy,módlmy sie,żyjmy w ukryciu,uniżajmy się ,czyńmy się ubogimi ,umartwiajmy sie , ponieważ „kto nie ma Ducha Chrystusowego,czyli Ducha Jego Krzyża,ten do Niego nie należy,a ci , którzy należą do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami”. ( Gal 5,24) Należy więc upodobnić się do Jezusa Chrystusa , w przeciwnym razie bowiem – zginiemy „. Idą i wołają :” Odwagi !Odwagi ! Jeśli Bóg z nami ,w nas i przed nami ,którzy przeciwko nam? Ten ,kto w nas przebywa, jest mocniejszy od tego,kto znajduje się w świecie. (…)” Ten tylko otrzymuje wieniec ,kto walczył przepisowo”(2 TM 2,5) , według reguł Ewangelii,a nie według tych reguł,które pochodzą od świata. Walczmy więc jako ludzie mocni ,biegnijmy szybko ,aby osiągnąć metę i zdobyć nagrodę”. Tymi oto i podobnymi boskimi zachętami przyjaciele Krzyża wzajemnie się wspierają. Ludzie światowi zaś, przeciwnie,każdego dnia ,aby zachęcić się do wytrwania w ich złym postępowaniu,pozbawionym wszelkich skrupułów,wołają głośno: „Życie! Życie! Pokój! Pokój! Radość ! Radość! Jedzmy ,pijmy śpiewajmy,tańczmy ,bawmy się ! Bóg jest przecież dobry i nie stworzył nas po to , aby nas potępić . Nie zabrania On zabawy ,dlatego nie zginiemy z tego powodu. A zatem- precz wyrzuty sumienia”! (…)
   Wielu Mam , niestety, fałszywych przyjaciół. Deklarują oni,że Mnie kochają, lecz w rzeczywistości mają Mnie w nienawiści,ponieważ nie miłują Mojego Krzyza. „Wielu jest przyjaciół Mojego stołu,niewielu natomiast jest przyjaciół Mojego Krzyża” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa,II,11,n.1.)
   W odpowiedzi na to miłosne wezwanie Jezusa spogladajmy bardziej ku górze i nie pozwólmy się uwieść przez nasze zmysły,na wzór Ewy. Miejmy oczy stałe utkwione jedynie w Jezusie ukrzyżowanym,”który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”(Hbr 12,2); uciekajmy od pożądliwości,która cechuje zepsuty świat i kochajmy Jezusa Chrystusa w sposób najlepszy z możliwych,to jest przez wszelkiego typu doświadczenia krzyża. Rozważajmy z uwagą te oto cudowne słowa naszego drogiego Mistrza, które zawierają w sobie całą doskonałość życia chrześcijańskiego :” Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. (Mt 16,24)

  • Kamila pisze:

   Tych słów potrzebowałam! Bóg zapłać Aniu 🙂

 20. ona pisze:

  Lucyfer zastawił pułapki w polskim Kościele !

  (…) edycja

  • Renata Anna pisze:

   Droga ona. Dr Krajewski też jest omylny

  • Zlepek zdjęć użytych w tym filmie w połączeniu z tytułem to ohydny paszkwil!

   „Lucyfer zastawił pułapki w polskim Kościele !”
   A w tle w trakcie tego pożal się Boże filmu zdjęcia św. Jana Pawła II, papieża Franciszka, kard. Dziwisza itd.
   Brońmy Wiary i Kościoła ale ta obrona nie może polegać na robieniu dziury w dnie okrętu podczas sztormu. Twórca filmu popisał się w swym „dziele” tylko i wyłącznie własną głupotą, niczym więcej.
   Smaczku całości dodaje przekręcanie słów Franciszka przez dr. Krajskiego.

 21. Adamo pisze:

  nigdzie indziej nie zanalazłem tego materiału, Proszę nie czytajcie nic z tej strony tylko obejrzyjcie jak mówi Vassula o miłości Boga tłumacząc orędzia jak Bóg szuka tych którzy Go nie szukają, którzy uważają się za najnędzniejszych
  https://gloria.tv/video/dhwCjHwDJGjb4SKsU3xWfVonG

 22. xxx pisze:

  „Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubne herezje – oparte na błędach i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów ginie się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie apostazja” – mówiła Maryja
  Pytanie: kim są ci nauczyciele i uznani teolodzy? Jak rozpoznać kto mówi prawdę a kto mówi pod publikę? Kto wpłata kłamstwo pomiędzy Słowa Prawdy, aby zgubić wielu?
  Na te pytania na szczęście Maryja daje odpowiedż poznanie i schronienie się jest w Jej NIEPOKALANYM SERCU, czy to dlatego tak cicho jest o tym w kościołach. Toż ten fakt powinien być nagłośniony do granic możliwości. Zostało teraz oddać się w niewolę Niepokalanej Sercu Maryi.

 23. Ewa pisze:

  Bóg zapłać. Smutne 😦

 24. kropka pisze:

  To bardzo ważne
  Posłuchajcie kto zna angielski, a kto nie, to niech włączy opcje tłumaczenia
  Człowiek znający języki starożytne poszedł na Mszę charyzmatyczną. Słuchał „mówienia językami”. Okazało się, że ludzie bluźnili Bogu po hebrajsku i aramejsku. A myśleli, że uwielbiają 😦

 25. an m pisze:

  Witajcie
  Bardzo dzis prosze o modlitwe za mnie, mojego meza I syna. Za kazde westchnienie w naszej sprawie Bogu wiadome,j Bog zaplac.

 26. an m pisze:

  We wszystkich intencjach +++

 27. Maria pisze:

  Chciałabym kupić łańcuszek na rękę by założyć medalik niewolnika Maryji, ma jakiej stronie szukac,? Dziekuje

 28. Martyna pisze:

  Chciałam prosić o modlitwę za mojego Teścia, od kilku dni jest w szpitalu, nie reaguje na leczenie – sepsa.

 29. kropka pisze:

  Papież mocno! ,,Aborcja jak wynajęcie płatnego zabójcy”

  Niezwykle mocne słowa papieża Franciszka na temat aborcji. Ojciec Święty w trakcie dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie jasno powiedział, czym ona w rzeczywistości jest.

  „Jak można mówić, że akt, który likwiduje niewinne i bezbronne życie w jego rozkwicie może być terapeutyczny, cywilizowany, czy ludzki? Pytam was: czy słuszne jest eliminowanie życia ludzkiego, by rozwiązać jakiś problem?”

  – zapytał papież, po czym udzielił jasnej, nie pozostawiającej żadnego pola do interpretacji, odpowiedzi:

  „To jak wynajęci płatnego zabójcy, by rozwiązać problem”.

  Temat aborcji papież Franciszek poruszył w kontekście „pogardy dla życia”, która charakteryzuje według Ojca Świętego całe zło, które dzieje się na świecie. Wskazywał, że atakowane jest ono przez wojny czy organizacje wyzyskujące człowieka i tak samo jest w przypadku aborcji, która jak podkreślił papież Franciszek – również zawsze jest złem.

  • Gabriela pisze:

   Kobieta w ciąży mająca już jedno dziecko przychodzi do ginekologa mowiac:
   – p Doktorze prosze mi pomoc usunąć dziecko (aborcja)….liczne powody………
   A lekarz nato:
   – a może Pani uśmiercić pierwsze dziecko zamiast przez aborcję ryzykować własne życie……?
   Z Panem Bogiem

 30. ona pisze:

  A to ciekawe, i tu księża przeciwko księżom

 31. wobroniewiary pisze:

  15 października – Dzień Dziecka Utraconego. Dzień mojej Karolinki

 32. ona pisze:

  Koniec bezkarności Urbana – ma zapłacić za obrażanie chrześcijan

  Jerzy Urban nie jest bezkarny. Dziś sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa dowiódł tego, skazując go na 120 tys. złotych grzywny za obrażanie uczuć religijnych.

  Chodzi o opublikowanie w tygodniku „Nie” karykatury Chrystusa, wpisanej w drogowy znak zakazu. Sąd orzekł, że Urban nie tylko zrobił to umyślnie, ale i stopień jego winy jest wyroki.

  Wspomniany wizerunek ukazał się w tygodniku w 2012 roku. Jak podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia Rafał Stępak:

  „W ocenie sądu uczucia religijne pokrzywdzonych poprzez zamieszczenie tego rysunku zostały obrażone. Oskarżony działał z zamiarem ewentualnym. Miał świadomość, że publikacja wizerunku Chrystusa w ogólnopolskim czasopiśmie odbiegająca od powszechnie przyjętego wizerunku może obrazić uczucia religijne osób mogących zapoznać się z tymże rysunkiem”.

 33. wobroniewiary pisze:

  Posłuchajcie, co ks. M. Olszewski mówi o wykasływaniu demonów (praktyka powszechnie stosowana przez M. V powiązaną z Toronto Blessing)
  A przecież Maria V nie jest kapłanem, który mógłby te demony związać i odesłać pod krzyż Chrystusa lub na samo dno piekła. Więc niech 100 osób wykasła po 5 duchów to ile mamy duchów, które czynią „róbta co chceta” z każdym?

 34. wobroniewiary pisze:

  Popierający MZ ks. G. Kramer – Boże, jakie on głosi głupoty i herezje!

  https://www.facebook.com/groups/592750044195966/permalink/1384497975021165/

  • „Do istoty kapłaństwa należy być pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Tak jak jeden jest Bóg, tak też jest „jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2,5-6).”
   https://opoka.org.pl/biblioteka/M/MS/06-2000-swiecenia.html

   • Monika pisze:

    Wkleiłam ten cytat podany przez Admina, pod tym zdjęciem na fb i moja odpowiedź została zaraz skasowana. Wkleiłam ponownie i po chwili już to zdjęcie ks. Kramera zniknęło z fb – razem z tym jego zdaniem-opinią, że kapłan nie jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
    Ale czy nie jest trochę tak, ze nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa? Czy kapłan nie powinien znać Pisma Świętego?

 35. wobroniewiary pisze:

  „Znamiennym jest fakt, że kiedy Marta Robin, francuska mistyczka i stygmatyczka, mająca spory wpływ na powstające w jej czasach wspólnoty charyzmatyczne, spotkała się z Gerardem Croissant, protestanckim pastorem (znanym później jako brat Efraim – założyciel Wspólnoty Błogosławieństw), zażądała od niego… przejścia na katolicyzm, co wkrótce się dokonało, mimo jego początkowych oporów.

  Niestety dzisiaj te wzajemne kontakty sprzyjają niejednokrotnie czemuś przeciwnemu, a mianowicie rozmyciu wiary katolickiej na rzecz protestanckiej. W imię źle pojętego ekumenizmu, traktującego na równi wszystkie religie chrześcijańskie, dopuszcza się kompromisy grożące w konsekwencji nawet ustępstwami doktrynalnymi”.

 36. EWANGELIA
  Łk 11, 1-4
  Jezus uczy modlitwy

  Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
  Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
  Oto słowo Pańskie.

  „Samotność na krzyżowym drzewie”.

  Często stamtąd długo na mnie patrzy
  spojrzeniami przykuwając mi twarz –
  Czy ty wiesz, czy ty wiesz, mój bracie,
  jak miłuje nas Ojciec nasz?

  Ale głębi owych słów nikt nie zna,
  ale przyczyn najdalszych nikt nie wie,
  jaka męka to była bezbrzeżna
  ta samotność na krzyżowym drzewie.

  Lecz nie krew, która w drzewie rozkwitła,
  jak rozkwita każdy trud w jutrzejszym chlebie –
  tylko to odepchnięcie od Ojca,
  to odtrącenie…

  Za te słowa: Czemuś mnie opuścił,
  Ojcze, Ojcze – za mej Matki płacz –
  Ja na wargach Twoich odkupiłem
  dwa najprostsze słowa: Ojcze nasz.

  • tu Maria Pietrzak pisze:

   … Spójrzmy … Jakimi drogami inni chadzali … Niebo zdobywali !
   Święty Jan Paweł ll wsparty na Krzyżu , drogę wskazuje . Drogę , którą sam szedł i którą doszedł …
   Tędy do Raju droga !
   Tym sposobem niejeden „fałszywy nauczyciel „. zdemaskowany .
   „Chrystus wczoraj , dziś i na wieki , ten sam ” , bez nowinek , to wybór każdego Świętego .
   Oni roztropni , czuwali !
   A kiedy trzeba bylo , Życie dali , a nie odstępowali !
   Kiedyś Norwid pisał , że na 5000 tysięcy ludzi tylko jeden nie odstąpi od Prawdy , jeśli miałoby go to cokolwiek kosztować . I wydaje sie to potwierdzać , dlatego czuwając …. trzeba bardziej „słuchać Boga niż ludzi”. Mimo gróźb ….
   ” Wyrzucą was z Synagogi ” ….
   – Moc i pomoc w Niepokalanym Sercu Maryi . Z tym Sercem zawsze wygramy ! Jeśli sami … wierności dochowamy !!

 37. wobroniewiary pisze:

  Znalezione w necie:
  „O Szustak odradza oglądanie filmiku demaskującego merytorycznie Zielińskiego jako zagrożenie a w Klerze nie widzi zagrożenia o ironio.”

  • Maggie pisze:

   Myślę, że źródłem tego typu „poparcia” MZ, jest radość, z powodu gromadzenia się młodych ludzi na modlitwie .. ale niestety i szkoda, że tam to tylko „modlitwa” i wypaczenia pełną parą dominują, bo brak wiedzy i rozeznanie rzeczywistości … zastępuje raczej euforia: że młodzi się zbierają… W czasach kiedy ich kościoły zieją pustkami, to widzą jakby „fenomen”, że to tylu młodych, w dobie „smartfonów” tak bardzo ulega … prądowi … niby to … rozmodlenia.
   W harmiderze nie tak trudno zatracić poczucie rzeczywistości … niektórzy z kapłanów się zorientowali … ale (❗️) trudno przewidzieć, iluż ulega tej fatamorganie … i będzie trwać jakby w sidłach amoku ?…

   Potrzeba oceanu modlitwy za kapłanów i to na pierwszym miejscu:
   Jezu, Ty się tym zajmij❣️ bo żniwa bliskie i wielkie, a robotników tak mało: Zajmij się przeto Panie Jezu, ich ZDROWIEM tak duszy, jak i ciała, SŁUŻBĄ TOBIE i POSŁUGĄ dawaną ludowi.
   A nam grzesznym przebacz, przemienień nas i daj nam Swoje zbawienie i króluj nam Chryste zawsze i wszędzie❣️

  • Renata Anna pisze:

   Zaprosiłam Ojca Adama Szustaka słowami;
   „Arcybiskup Hoser zaprasza księży do Medjugorie by spowiadali. Ciebie Ojcze Adamie również, oczywiście w sutannie. 🙂 Ciepło pozdrawiam” Ciekawe, czy posłucha tego zaproszenia?

 38. wiech pisze:

  Dziękuję Ci Esko za odpowiedź dotyczącą błogosławieństwa ślubnego rodziców nad dziećmi.
  Pozdrawiam i Szczęść Boże.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s