Ks. Adam Skwarczyński odpowiada: Komunia święta pod dwiema postaciami, obraz Jezusa Miłosiernego i inne

Na pytanie skierowane do księdza Adama Skwarczyńskiego odnośnie Komunii św. pod dwiema postaciami, obrazu „Jezu ufam Tobie” z Łagiewnik i kilku innych kwestii podejmowanych przez Grzegorza z Leszna ks. Adam odpowiada:

Czytelniczka pyta:
Księże Adamie, bardzo ale to bardzo proszę o obejrzenie bądź odsłuchanie ostatniego odcinka Grzegorza z Leszna. Tu potrzeba głosu kapłana:
1. on powołuje się na jakieś słowa bł. ks. M. Sopoćko, że tylko wileński obraz jest prawdziwy i prawidłowy, namawia pośrednio do (niszczenia?) obrazków i obrazków łagiewnickich, o których mówił w poprzednim odcinku, że mają demona na lewym ręku.
2. powołuje się na Żywego Płomienia i każe gromadzić żywność od 1 stycznia i każe Polakom wracać do kraju – i okazuje się teraz, że ksiądz znalazł się w „szacownym gronie” fałszywych proroków Grzegorza z Leszna, Mieczysławy Kordas i Żywego Płomienia
3. mówi o Komunii św. pod dwiema postaciami, że są zakazane, każe ludziom wtedy odchodzić od księdza i przyjmować Komunię św. duchowo
Mnie nie chodzi, by ostrzegać przed Grzegorzem, bo takich Grzegorzów jest wielu, ale proszę wyjaśnić nam ludziom, czy możemy przyjmować Komunię pod dwiema postaciami, bo ileż ludzi błądzi. Proszę o odpowiedź

Odpowiedź ks. Adama Skwarczyńskiego:

Wileński obraz Jezusa Miłosiernego Eugeniusza Kazimirowskiego jest święty i czcigodny, powstał pod okiem św. Faustyny, ale to nie znaczy, że obraz Adolfa Chyły w Łagiewnikach jest “gorszy” i nie nadaje się do kultu. Bł. ks. Sopoćce mógł się nie podobać,  jednak do biskupów należy aprobować lub odrzucać teksty, utwory i obrazy religijne. Obraz krakowski posiada ich aprobatę, i to nam wystarczy. To oni, a nie jakiś Grzegorz z L., mają w tym wypadku prawo głosu i za nimi idźmy.

UWAGA! Ostrzegam wszystkich przed wypowiedziami smutnego pana, fałszywego nauczyciela i “proroka” Grzegorza z L., który coraz wyraźniej służy piekłu!

Wileński obraz Jezusa Miłosiernego Eugeniusza Kazimirowskiego jest święty i czcigodny, powstał pod okiem św. Faustyny, ale to nie znaczy, że obraz Adolfa Chyły w Łagiewnikach jest “gorszy” i nie nadaje się do kultu. Bł. ks. Sopoćce mógł się nie podobać, jednak do biskupów należy aprobować lub odrzucać teksty, utwory i obrazy religijne. Obraz krakowski posiada ich aprobatę, i to nam wystarczy. To oni, a nie jakiś Grzegorz z L., mają w tym wypadku prawo głosu i za nimi idźmy.

Grzegorz z L., Piotr M. (ps. “Żywy Płomień”) i inni mogą we własnym imieniu podawać różne ogłoszenia, np. w sprawie zapasów żywności oraz konieczności powrotu do Kraju, ale na pewno nie mogą się wypowiadać – ani w tej, ani w innych kwestiach – w Imieniu Boga i jako Jego posłańcy. Gdy czerpią wiadomości z naszej strony internetowej, niech się uczciwie do tego przyznają. Niedługo pojawi się nowy “zbawca ludzkości”, Antychryst, i całe masy pójdą za nim, za jego gładkimi słowami, obietnicami i diabelskimi cudami. Strzeżcie się fałszywych proroków, ale też nie lekceważcie głosu prawdziwych, którzy są za takich uznani przez swoich biskupów. Wystarczyłoby jedno słowo ich biskupa, by ci prawdziwi nie wypowiedzieli już żadnego słowa, za co biskupi ponieśliby przed Bogiem odpowiedzialność.

Komunia święta pod dwiema postaciami, udzielana obecnie w Kościele katolickim w Polsce z racji wyjątkowych uroczystości, wyszła od samego Jezusa z Wieczernika jerozolimskiego i do niego prowadzi. Z pewnych względów, zwłaszcza praktycznych, Kościół od niej odstąpił, jednak do niej powraca, gdy na to pozwalają warunki. Natomiast Kościół wschodni, tak katolicki jak i prawosławny, uznaje tylko i wyłącznie tę formę komunikowania od samego początku. Nie jest to Komunia “pełniejsza”, gdyż cały Pan Jezus jest obecny pod każdą z postaci konsekrowanego Chleba i Wina, jest jednak oparta na najstarszej i najczcigodniejszej Świętej Tradycji. Zwalczanie jej pochodzi nie od Boga, lecz od szatana i uderza w Pana Jezusa, który nam nakazał: “Jedzcie…”, “Pijcie…”.

Stanowisko Kościoła:

W Kościele Rzymskokatolickim zwyczaj udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami (chleba i wina) nie tylko celebrującym kapłanom, ale również wiernym zachował się do XII wieku, a w niektórych miejscach nawet dłużej. W Kościele Prawosławnym Komunia św. jest udzielana pod dwiema postaciami wszystkim wiernym po dziś dzień.

Obecnie istniejącą praktykę uzasadnia już Sobór w Konstancji (1415): „Chociaż w pierwotnym Kościele ten sakrament był przyjmowany przez wiernych pod dwiema postaciami, dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń wprowadzono rozumnie zwyczaj, żeby ten sakrament przez konsekrujących był przyjmowany pod dwiema postaciami, przez wiernych zaś tylko pod postacią chleba”. Tę praktykę potwierdził również Sobór Trydencki: „niemniej trzeba uznać, że i pod jedną postacią przyjmuje się w pełni całego Chrystusa i prawdziwy sakrament”. Sobór Trydencki ponadto orzekł, iż ci, którzy nie sprawują Eucharystii, nie są zobowiązani na mocy prawa Bożego do przyjmowania Komunii św. pod dwiema postaciami. Natomiast Kościół Prawosławny zarzuca tutaj Kościołowi Rzymskokatolickiemu odejście od prawdziwej nauki. Z drugiej strony w Kościele Prawosławnym częstokroć niemowlęta, które otrzymują Komunię św. po chrzcie i bierzmowaniu, przyjmują tę Komunię św. jedynie pod postacią wina.

Kościół Rzymskokatolicki zezwala w pewnych szczególnych okolicznościach na udzielenie Komunii św. pod dwiema postaciami. Chodzi tutaj zwłaszcza o następujące szczególne okoliczności:

Załącznik  do Dekretu w sprawie Komunii Świętej po dwiema postaciami
(Nr 23/Gł/2002)

Według przepisów liturgicznych Komunię Świętą pod dwiema postaciami mogą przyjmować:

 1. dorośli neofici w czasie Mszy, która następuje po chrzcie; bierzmowani dorośli w czasie Mszy związanej z bierzmowaniem; ochrzczeni, których przyjmuje się do wspólnoty kościelnej;
 2. chrzestny, chrzestna, rodzice, oraz współmałżonek oraz świeccy katecheci dorosłego neofity w Mszy związanej z jego inicjacją;
 3. nowożeńcy w czasie Mszy połączonej z zawarciem małżeństwa i małżonkowie w czasie Mszy związanej z jubileuszem małżeństwa;
 4. chory, który przyjmuje Wiatyk, i wszyscy obecni, gdy Mszę celebruje się w domu chorego;
 5. diakoni w czasie Mszy ich święceń;
 6. diakoni i inni pełniący jakąś posługę we Mszy św.;
 7. kapłani, którzy nie mogą celebrować Mszy św. lub uczestniczyć w koncelebracji;
 8. rodzice, członkowie rodziny oraz szczególniejsi dobroczyńcy uczestniczący w Mszy nowo wyświęconego prezbitera;
 9. alumni seminariów;
 10. ksieni w Mszy, w czasie której otrzymuje błogosławieństwo; dziewice w czasie Mszy ich konsekracji; osoby, które składają lub odnawiają śluby zakonne, w czasie Mszy połączonej z ich pierwszą profesją, jej odnowieniem i profesją wieczystą oraz ich rodzice, krewni i współbracia zakonni oraz osoby te w czasie Mszy związanej z jubileuszem;
 11. w swoich kościołach lub kaplicach: wszyscy członkowie instytutów ślubujących zachowanie rad ewangelicznych oraz członkowie innych stowarzyszeń, w których poświęcają się Bogu przez śluby zakonne, ofiarowanie lub przyrzeczenie; oprócz tego wszyscy, którzy stale zamieszkują w domu tych instytutów i stowarzyszeń;
 12. członkowie wspólnot we Mszy konwentualnej lub takiej, którą wspólnota za taką uznaje;
 13. świeccy pomocnicy misyjni w Mszy, podczas której publicznie otrzymują misję, inne osoby w Mszy, w czasie której otrzymują misję kościelną;
 14. wszyscy biorący udział w rekolekcjach lub uczestniczący w zgromadzeniu dotyczącym życia duchowego albo pastoralnego.

Za: http://diecezja.lublin.pl/prawo/kom_2post_zal.htm

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „Ks. Adam Skwarczyński odpowiada: Komunia święta pod dwiema postaciami, obraz Jezusa Miłosiernego i inne

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. Ania pisze:

  „Teraz szatan w swych sługach jawnie walczy ze Mną w ludzie Moim i Moich apostołach. I przygotowuje współczesną „Golgotę” Kościołowi Mojemu.

  Na Golgocie umarło to, co pochodziło ze świata. W bólach umierało i umarło ziemskie ciało Moje.
  Ja nie umarłem – zmartwychwstałem i przyoblekłem się Ciałem wziętym z Nieba – z Ojca Mojego.

  Tak i Kościół Mój w bólu odda to, co wziął ze świata.
  I będzie wydawało się, że umarł. I uraduje się szatan i sługi jego – jak uradowali się wtedy w Jeruzalem.

  Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek ZMARTWYCHWSTANIA Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi – świętość dzieci Moich”.

  „Słowo pouczenia” 425, Alicja Lenczewska

 3. wobroniewiary pisze:

  Dodatkowe poświecenie wody będzie mieć miejsce 18 maja (w sobotę), w rocznice urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, po Apelu Jasnogórskim o godz. 21.30

 4. wobroniewiary pisze:

  W odpowiedzi na L. (komentarz w spamie)

  – To, że Grzegorz z L mówi prawdę na temat szafarek z Brazylii, to nie znaczy, że ma rację we wszystkim. Nikt tu na stronie, ani ksiądz Adam, ani admini, ani Czytelnicy nie popierają rozdawania Komunii św. przez szafarki, każdy kocha piękno Bożej liturgii, popieramy Komunię św. na klęcząco (tylko tak przyjmuję Pana Jezusa od zawsze) – ale to nie oznacza, że jak ktoś powiedział dobrze w pkt. „a”, to ma rację w punkcie „b” i „c”.
  Nie zauważyłam, żeby ks. Adam napisał choć słowo krytyki na temat wypowiedzi na temat szafarek, odniósł się do kwestii zadanych w pytaniu.

  Na tym właśnie polega zwiedzenie – powiedzieć dużą część prawdy a potem wsadzić petardę”
  Z tego co widzę, to ks. Adam odniósł się do pytań czytelniczki i odpowiedział to co odpowiedział.

  Ps. My też mówimy – przyjmujmy Pana Jezusa na klęcząco, nie pozwalajmy na desakralizację świątyń, odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia i Różaniec św.
  Nie mówimy natomiast – nie przyjmujcie Komunii św. jak jest pod dwiema postaciami, odejdźcie… Jak się zna przepisy, kiedy można i komu można – to takie apele kłamliwe są zbyteczne. Nie każdy może, ale jest 14 grup, które mogą przyjmować Pana Jezusa pod dwiema postaciami.

  Niech Cię Bóg błogosławi a NMP chroni Swym płaszczem i prowadzi ku prawdzie 🙂

 5. Halina pisze:

  Bardzo dziękuję, zwłaszcza za wyjaśnienie, kto może przyjmować Komunię św. pod dwiema postaciami
  Co do obrazów Jezusa Miłosiernego, cenię obydwa i tak już zostanie.

  • Azarewicz pisze:

   To SZATAN prostuje wam kolana ,a Grzegorz z Leszna ma więcej WIARY niż wasi doradcy,niech BÓG WSZECHMOGĄCY MA WAS W SWOJEJ OPIECE
   katoliczka Irena

   • wobroniewiary pisze:

    Nam szatan prostuje kolana?
    Kobieto zła i gnuśna! Całe życie przyjmuję Pana Jezusa na kolanach – całe życie!
    Co za perfidia!!!

   • Monika pisze:

    Azarewicz: „To SZATAN prostuje wam kolana”
    – Wam? Kogo masz konkretnie na myśli? Przyjmuję Pana Jezusa zawsze tylko w pozycji klęczącej.
    „Grzegorz z Leszna ma więcej WIARY niż wasi doradcy.”
    – Doradcy??? Papieże i nauka Kościoła to nazywasz: „nasi doradcy”?
    Ciekawe jakich naprawdę doradców ma Grzegorz z Leszna – szczerze, to wcale nie jestem ciekawa, skoro takie nauki głosi.

    • Irena pisze:

     Panu Grzegorzowi doradza sam Pan Jezus i Matka Boża ,nie chciałam nikogo urazić,w złym miejscu umieściłam komentarz,,To nie było do Pani …przepraszam .
     Chciałam tylko stanąć w obronie pokornego człowieka.Niech Matka Boża Pani Błogosławi.

    • Monika pisze:

     Czy czasem nie jest tak, że Grzegorz z L. to guru taki pokorny, że żadnego księdza nie ma za sobą? Bo jak ma bezpośrednie przekazy z nieba, to po co mu ksiądz albo papież czy nauczanie Kościoła.

   • AnnaSawa pisze:

    To niemożliwe…..ktoś chyba go na prawdę słucha???? :-O

 6. Daniel pisze:

  Mam pytanie do Ks. Adama:
  Czy Komunie Św. pod dwiema postaciami przyjmujemy również w postawie klęczącej ???
  Pytam dlatego że kiedyś jeden z kapłanów udzielając mi takiej Komunii kazał mi wstać i powiedział że jeśli jest pod dwiema postaciami przyjmujemy w postawie stojącej.
  Oczywiście wyrażając szacunek przed przyjęciem w postaci skinienia głową bądź przykleknięciem.

  • Rafał pisze:

   Dokładnie miałem taką samą sytuację, gdzie proboszcz prosił by Komunie pod dwoma postaciami przyjąć ma stojąco.
   A co do nauk Grzegorza z Leszna do zgadzam się z Panią Ewa szatan zawsze złe nauki ubiera częściowo w prawdę by zwieść jak najwięcej ludzi

  • ks. Adam Skwarczyński pisze:

   +JMJ
   Na razie taki jest wymóg Kościoła, zarówno w stosunku do księży przy ołtarzu, jak i pozostałych. Jak będzie w Nowym Świecie i w oczyszczonym Kościele – nie wiemy

 7. pozdrawiam pisze:

  Po przeczytaniu tego posta nasuwa mi się pytanie: A jak należy postępować, gdy Komunia Święta jest rozdawana pod 2 postaciami bez żadnych nadzwyczajnych okoliczności? W wielu krajach Europy Zachodniej to ‚standard’, podczas każdej Mszy Świętej Komunia jest udzielana pod dwoma postaciami, a dodatkowo na ogół Komunia pod postacią wina przez szafarzy. Szafarzom mówimy nie, także sprawa jest dla mnie jasna, jednak chodzi mi o sam fakt, że Komunia jest zawsze pod dwiema postaciami. Czy to jest ‚legalne’ (nie mogę znaleźć lepszego słowa)?

 8. Olga pisze:

  Kolejne wartościowe nauczanie o Pelanowskiego. Cyt. „20 min Adoracji daje mi więcej niż 6 h przebywania z osobą, która kocham”

 9. kropka pisze:

  Skąd kto wie, kiedy wybuchnie wojna? Zapasy gromadzić od stycznia? A może od czerwca, a może za 5 lat? Jak czytam wiadomości, to wojna tuż tuż i od modlitw zależy, czy już nie wybuchnie

  Wojna na Bliskim Wschodzie wisi na włosku. USA ewakuują ambasadę
  Wywiad Stanów Zjednoczonych ostrzega przed możliwym atakiem Iranu na amerykańskie cele w Iraku. Większość pracowników ambasady USA w Bagdadzie zostało ewakuowanych. Ze względu na rosnące w regionie napięcie swoje misje zawiesiły też Niemcy i Holandia.
  https://wiadomosci.wp.pl/wojna-na-bliskim-wschodzie-wisi-na-wlosku-usa-ewakuuja-ambasade-6381520368055937a

 10. Rafał pisze:

  Bardzo niepokojące informacje.Żadna inna strona o tym nie informuje a sprawa na prawdę brzmi poważnie.

  • Magda Kotowska pisze:

   Na zachodzie Komunia sw. jest udzielana pod dwiema postaciami z prostego wzgledu, ze jest to maly koszt dla parafii, poniewaz zazwyczaj tylko pare osob przychodzi do kosciola (z wyjatkiem niedziel i Swiat).

 11. Funia pisze:

  Ten Grzesiu z Leszna to dziwny gość. Można go znaleźć na YT. Tylko dlaczego ma wyłączoną możliwość pisania komentarzy pod swoimi filmikami ? Boi się prawdy o sobie samym ? A może wydaje mu się że ma patent na zbawienie i nikt nie ma prawa korygować jego myśli ? A może specjalnie zwodzi? Jak by nie było śmierdzi mi to z daleka.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s