Zbieramy intencje do grobu ks. Dolindo Ruotolo i do św. o. Pio na październikową pielgrzymkę do Włoch

Podaj w komentarzu lub na maila swoje intencje a 16 października zostaną one złożone przy grobie księdza Dolindo Ruotolo w Neapolu oraz u św. O. Pio w San Giovanni Rotondo, gdzie będziemy modlić się w intencjach wszystkich Czytelników „Wowit”, prosząc o wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach i troskach. Możesz dołączyć do pielgrzymki lub uczestniczyć duchowo omadlając ją codziennie w dniach 12-20 października jednym „Zdrowaś Maryjo”  

Jest styczeń 2015 r. Przy via Salvatore Tommasi 20, w kościele Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa w Neapolu, mimo rzęsistego deszczu, przed obłożoną wotami dziękczynnymi za wyproszone cuda czarną płytą nagrobka ks. Dolindo Ruotolo ustawia się kolejka ludzi. I każdy do grobu… puka.

„Kiedy tu przyjdziesz, zapukaj, nawet zza grobu odpowiem: ufaj Bogu!” – czyta mi Grazia Ruotolo, krewna sługi Bożego. – To z testamentu wuja. Nikomu za życia nie odmawiał. Enrico Medi, naukowiec, słuchał kazań ks. Dolindo na kolanach! Wielu trafiało tu z San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio ich wyrzucał: „Po co tu przyjeżdżacie!? Macie w Neapolu świętego kapłana, do niego idźcie!” – śmieje się elegancka, starsza już Włoszka. – Ludzie rozchwytywali jego książki, a setki osób wracały do Kościoła, nawet mafiozi”.

Neapolitańczyk – trwa jego proces beatyfikacyjny – nosił na ciele niewidzialne znaki męki Chrystusa. To do niego św. o. Pio kierował ludzi. „Idźcie do ojca Dolindo!” – odsyłał pielgrzymów kapucyn. A o. Dolindo wręczał im „Akt całkowitego oddania Jezusowi”. „Nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi” – dodawał.

„On urodził się świętym. Święty Antoni, Franciszek czy Augustyn – oni wszyscy najpierw wiedli ziemskie, czasem wręcz upojne życie, a potem nawracali się i stawali świętymi. A ks. Dolindo świętym się urodził. Które dziecko w wieku dwóch lat czuje Jezusa żywego na ustach mamy, zapach Jezusa na jej płaszczu, kiedy wraca ze Mszy? A Dolindo to czuł. Które dziecko, bite do krwi, z otwartymi ranami po operacji, któremu ojciec wykręca ręce, a potem zamyka je w komórce z węglem i szczurami, w bezgranicznym strachu modli się za tego samego tatę i wychwala Boga? Kto wystrugałby potem własnymi rączkami krzyż i całował go z miłości do Męki Chrystusa? Powtarzam to wszędzie: urodził się świętym. Który kapłan odsunięty na dwadzieścia lat od odprawiania Mszy i od spowiedzi nie tylko zostanie w Kościele, ale i będzie go kochał? I nie pozwoli powiedzieć o Kościele złego słowa? Heros pokory! Kto przed tymi, którzy obrzucają go oszczerstwami, klęka i błogosławi im? Święty”.
Grazia Ruotolo, najbliższa żyjąca krewna Sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo, Neapol, styczeń 2015 roku.

Wszystkie troski powierz Panu Jezusowi mówiąc „Ty się tym zajmij”

Nic, co wyszło spod pióra ks. Dolindo, ani jedno słowo, nie może zostać zaprzepaszczone. Święty to kapłan
św. o. Pio, 1967 rok

Ze wstępu do książki ks. Roberta Skrzypczaka:

(…) Po raz pierwszy zetknąłem się z ks. Dolindo za pośrednictwem jego charakterystycznej modlitwy: Jezu, Ty się tym zajmij. Mówili mi o niej moi włoscy przyjaciele, Bruno i Silvia Serafini z Maceraty na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, goszcząc mnie jeszcze jako seminarzystę podczas letniej praktyki językowej. Zapamiętałem wówczas brzmienie modlitwy, nie wiedząc, od kogo ona pochodzi. Jako młody kapłan natrafiłem na ślad o ks. Dolindo, wczytując się w biografie św. o. Pio. Wywarł na mnie wrażenie „ślad” ukryty w reprymendzie włoskiego stygmatyka pod adresem pielgrzymów z Neapolu: czemu przychodzicie do mnie, skoro u siebie macie świętego! Postanowiłem tym „śladem” podążyć. Zadałem sobie pytanie: kim jest ów święty z Neapolu? Po kilku latach pracy w duszpasterstwie akademickim wyjechałem na staż naukowy do Włoch. Zgłębiając „włoski personalizm”, natrafiłem na bł. Antonia Rosminiego i na ks. Dolindo Ruotolo, dwóch kapłanów zranionych trudną miłością do Kościoła. Podobne doświadczenie bolesnej próby wiary w swoim Kościele, podobna postawa heroicznej pokory i miłości do Matki Eklezji.

Wyprzedzili epokę, dlatego też wydawali się do niej niedopasowani. Mimo że dzielił ich dystans całego pokolenia – ks. Dolindo urodził się dwadzieścia siedem lat po śmierci ks. Antonia – połączyła ich heroiczna walka o autentyczność przesłania ewangelicznego i wysiłek najdoskonalszego spojenia go z życiem. Obaj zderzyli się z Goliatem Świętego Oficjum, starli się z obawami i lękami epoki, gnuśnym letargiem, któremu uległo wielu stróżów Dobrej Nowiny. Kluczem do osiągnięcia zwycięstwa na krzyżu jest zawsze gotowość do wstąpienia na niego i oddania życia. Tak, jak zrobił to Chrystus. Antonio Rosmini musiał o ponad pół wieku dłużej od ks. Dolindo czekać na rehabilitację. Za to o wiele szybciej zasłużył na uznanie świętości życia. Został beatyfikowany przez papieża Benedykta XVI w listopadzie 2007 roku. Sprawa kapłana z Neapolu jeszcze czeka na swój chwalebny finał w Kościele.

Zapoznawałem się z nielicznymi książkami o ks. Dolindo, z jego autobiografią, kwiatkami, listami do kapłanów i do swych duchowych córek. Pewnego razu dowiedziałem się o jego charyzmacie proroctwa wyrażanym za pośrednictwem immaginette i z niezwykle miłym zaskoczeniem natrafiłem na ślad jego profetycznej intuicji wyrażonej trzynaście lat przed wyborem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, co do przyszłej konfrontacji Jana Pawła ii z ateistycznym światem komunizmu. Dotarłem też do świadectw o nim arcybiskupa Pavla Hnilicy, słowackiego bohatera podziemnej walki o przetrwanie Kościoła u naszych południowych sąsiadów ….

Czytaj więcej: kliknij

Wszystkie troski powierz Panu Jezusowi mówiąc „Ty się tym zajmij”

„Idźcie do ojca Dolindo!” – Ojciec Pio odsyłał pielgrzymów a ojciec Dolindo wręczał im „Akt całkowitego oddania Jezusowi” i dodawał „nie kombinuj nic, tylko módl się tak, jak Jezus prosi”.

Akt oddania przeciw niepokojom i zmartwieniom wg ks. Dolindo Ruotolo

         Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się Mnie rozwiązuje trudne sytuacje.

       Oddanie się Mnie nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania, a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie się oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i poddanie się Mnie, bo tylko dzięki Mnie poczujecie się jak dziecko uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, abym mógł przenieść was na drugi brzeg.

       Mnie oddajcie to co wami wstrząsa, co was boli bezgranicznie – te wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje i chęć powzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, aby zapobiec temu co was trapi. Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”, a przy tym zamyka oczy i uspokaja się!

       Dostajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je otrzymać. Otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy wasza modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie. W cierpieniu prosicie, żebym oddalił je od was, ale w taki sposób, jak wy sobie tego życzycie… Zwracacie się do Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do waszych planów. Nie bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale sami mu ją podpowiadają.

       Nie postępujcie tak, lecz módlcie się, jak was nauczyłem w modlitwie „Ojcze nasz”: „Święć się imię Twoje” – to znaczy: bądź uwielbiony w tej mojej potrzebie; „Przyjdź Królestwo Twoje” – to znaczy: niech wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twojego w nas i na świecie; „Bądź wola Twoja” – to znaczy: Ty decyduj. Ja wkroczę z całą Moją wszechmocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje.

       Czy widzisz, że nieszczęścia następują jedne po drugich, że sytuacja wciąż się pogarsza, zamiast się poprawiać? Nie przejmuj się – zamknij oczy i powiedz Mi z ufnością: „Bądź wola Twoja, TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Powiadam ci, że się zatroszczę, że interweniuję jak lekarz, a nawet uczynię cud, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dostrzegasz, że stan chorego się pogarsza? Nie przerażaj się, ale zamknij oczy i powiedz: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”. Zapewniam cię, że się o ciebie zatroszczę.

       Sprzeczne z oddaniem się Mnie jest zamartwianie się, niepokój, chęć rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Przypomina to zamieszanie spowodowane przez dzieci, które domagają się, aby mama troszczyła się o ich potrzeby, a jednocześnie wszystko chcą zrobić samodzielnie, utrudniając swymi pomysłami i kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie się ponieść nurtowi Mojej Łaski; zamknijcie oczy i pozwólcie Mi działać; zamknijcie i nie myślcie o chwili obecnej, także odwróćcie myśli od przyszłości jako od pokusy.

       Oddajcie się Mnie, uwierzcie w Moją dobroć, a przysięgam wam na Moją Miłość, że kiedy z taką ufnością powiecie: „TY SIĘ TYM ZAJMIJ”, Ja w pełni wezmę to na siebie, pocieszę was, wyzwolę i poprowadzę. A gdy zmuszony jestem poprowadzić was drogą odmienną od tej, jaką widzielibyście dla siebie, wówczas pouczam was, noszę w Moich ramionach, bo nie istnieje skuteczniejsze lekarstwo niż interwencja Mojej Miłości. Jednak troszczę się tylko wtedy, kiedy zamkniecie oczy.

       Jesteście bezsenni, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego dociec, o wszystkim myśleć, i w ten sposób zawierzacie siłom ludzkim, albo jeszcze gorzej – ludziom, pokładając ufność w ich interwencji. A to właśnie stoi na przeszkodzie Moim słowom i Moim zamiarom.

       O! Jak bardzo pragnę tego waszego całkowitego oddania się Mnie, abym mógł was obdarować, i jakże smucę się widząc, że jesteście niespokojni! Szatan do tego właśnie zmierza: aby was podburzyć, by oddzielić was ode Mnie i od Mojego działania i rzucić na pastwę ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, spocznijcie we Mnie, oddajcie Mi się we wszystkim. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego pełnego oddania się Mnie, a nie waszego zaufania do siebie samych. Wylewam na was skarby łask, kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie!

       Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie, lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest często zakłócany przez szatana. Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród Świętych.

       Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczyma duszy: „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!”. I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często, nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na Moją miłość. Zapewniam was, że Ja się o was zatroszczę.

       Módlcie się zawsze z tą gotowością do oddania się Mnie, a zawsze będziecie odczuwać wielki pokój ducha i osiągać znaczne korzyści, również wtedy, gdy udzielam wam łaski ofiary, zadośćuczynienia i miłości, która nakłada na was cierpienie.

       Wydaje ci się to niemożliwe? A zatem zamknij oczy i powiedz całą swoją duszą: „JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!”. Nie lękaj się,

ja się zatroszczę. A ty błogosławić będziesz Imię Moje, nie dbając o siebie samego. Inne twoje modlitwy nie mają takiej wagi, jak ten akt pełnego ufności oddania się Mnie – zapamiętaj to sobie dobrze. Nie ma skuteczniejszej „nowenny” od tej: „Och Jezu, oddaję się Tobie, troszcz się o mnie Ty”.

****
Intencje Czytelników zostaną ponadto złożone u św. Franciszka, św. Antoniego, św. Michała Archanioła, św. Tomasza, św. Rity, św. Jana Pawła II, a także Sługi Bożego Padre Matteo, u Matki Bożej w Pompejach i w Loreto
oraz w miejscu cudu eucharystycznego w Lanciano 

A jeśli ktoś chce dołączyć – to informuję, że są wolne miejsca 🙂

 Prośba do komentujących o:

1) przeczytanie całej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij” – jest we wpisie!
2) jedno Zdrowaś Maryjo – w intencji wszystkich pielgrzymów, o. Berarda, który będzie sprawować duchową i duszpasterską opiekę nad pielgrzymami
3) 
Proszę nie wpisywać swego maila w komentarzowej rubryce „adres URL” – bo wtedy jest widoczny dla wszystkich czytających – to rubryka na wpisanie własnej strony, jeśli się ma, lepiej tę rubrykę zostawiać pustą, niewypełnioną! 

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 024 odpowiedzi na „Zbieramy intencje do grobu ks. Dolindo Ruotolo i do św. o. Pio na październikową pielgrzymkę do Włoch

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Karolina i Konrad pisze:

   Proszę o pomoc w stawianiu się lepszym człowiekiem oraz o łaskę potomstwa dla nas.

   • Lucyna pisze:

    Święci Ojcowie proszę wyjednajcie mi łaskę uzdrowienia ropnia,aby ominęła mnie operacja.Jezu,Ty się tym zajmij.

    • Lucyna pisze:

     Proszę o łaskę zdrowia dla Joanny,by została uzdrowiona z depresji i by jej dzieci nie odziedziczyły tej strasznej choroby.Proszę o łaskę zdrowia dla Piotra,Angeliki i mnie.Jeśli będę miała wnuki,Panie Boże spraw by nie odziedziczyły depresji po mnie ani żadnej innej mojej psychicznej choroby.

    • Joanna pisze:

     Proszę o łaskę uratowania mojego małżeństwa

    • Agnieszka pisze:

     Proszę o łaskę uzdrowienia mnie z otyłości i mięśniaka oraz w intencjach mojego serca dziękuje

   • Anna pisze:

    Proszę o trzeźwość dla mojego syna i o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu

   • Izabella pisze:

    Proszę o nawrócenia dla mojej rodziny i dla mnie, o łaskę wiary i wytrwałej modlitwy.

   • karolina pisze:

    proszę o modlitwe w intencji siostry Patrycji

   • krystyna pisze:

    JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ- Powierzam Ci JEZU moja rodzinę męża Tadeusza, siebie, dzieci Konrada i jego rodzinę,Kingę ,Patrycję i jej rodzinę.SW. Rodzino opiekuj się moją rodziną.Niech Twoja Krew JEZU spłynie na nas , oczyści i wzmocni. Amen. Krystyna

   • irenawoj pisze:

    Mam pytanie do wobroniewiary czy mój mail z prośbą o modlitwę do grobu ks. Dolindo dotarł .Dziękuję

   • Agnieszka pisze:

    Jezu Proszę Cię o uratowanie mojego Małżeństwa o powrót męża Pawła, o nawrócenie dla całej naszej rodziny.
    Agnieszka

   • basia pisze:

    Święci Ojcowie dziękuję Wam serdecznie za opiekę nade mną i moją rodziną. Bardzo Was proszę o calkowitą łaskę przebaczenia tym którzy mnie zranili lub ranią, o prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w życiu moich dzieci: Ewelinki, Martusi, Dawidka, Amelki i Timura, żeby ich serca otworzyły się na Bożą Miłość! i także o jedność mojego małżeństwa, bardzo Wam dziękuję!

   • Agnieszka pisze:

    Przez wstawiennictwo O. Dolindo i O. Pio proszę Jezusa o nawrócenie męża Pawła i o nasze małżeńskie pojednanie.

  • Iwona pisze:

   Prosze o zdrowie dla mnie mojego meza dla moich siostr z rodzinami o zgode w rodzinie pogodzenie sie ze starsza siostra oraz szczesliwy porod dla Ady

  • Justyna pisze:

   Ojcze Dolindo Ty wiesz. Jezu ufam Tobie Ty sie tym zajmij. Bóg zaplac z calego serca

   • Mat pisze:

    Za wstawiennictwem Najświętszej Krwi Pana Jezusa proszę o powrót mojej żony do mnie, proszę żeby zaprzestała żyć w grzechu z księdzem który zrzucił dla niej sutanne. Wybaczam im i proszę odbudowę naszego małżeństwa. Proszę Jezu zeslij na nich Ducha świętego, aby złe duchy które ich opętały odeszły precz by przejrzeli na oczy i zrozumieli co czynią. Amen.

  • Agnieszka Jaszczuk pisze:

   Panie,wspieraj Mnie i Moich najbliższych w troskach dnia codziennego ,pomagaj Nam w drodze do Ciebie ,niech Miłość Twoja ,będzie Naszym drogowskazem ,abyśmy nigdy nie zboczyli ze ścieżki,która prowadzi przed Oblicze Twoje. Jezu ,Ty się tym zajmij ! Powierzam Siebie,dzieci Moje,męża Mojego i całą rodzinę Moją Twojemu miłosierdziu

   • Andrzej pisze:

    NMP, proszę Cię o Ukochaną żonę, chwała Bogu na wieki!

    • Danuta pisze:

     Prosze o dobra i szczera spowiedz dla syna Kevina , corki Jessici i meza Tomka aby zawsze byli gotowi na spotkanie z Panem Jezusem Chrystusm.Dziekuje

  • Marta pisze:

   Proszę o uzdrowienie mnie z choroby kręgosłupa o zdrowie dla mojej rodziny i niebo dla zmarłych z mojej rodziny

   • KasiaB pisze:

    Dziękuję o. Dolindo że za jego przyczyną zaczęło się moje nawrócenie.. Proszę Go o wstawiennictwo u Ojca naszego w intencji Dawida i Marysi o mocną wiarę i dzieciątko…Dla Sylwii siłę do kroczenia z Panem Bogiem, nawrócenie moich braci, uzdrowienie mojej mamusi.. Jezu ufam Tobie!

  • Jolanta pisze:

   Panie Jezu i NPM dziekuję za wszystkie łaski i proszę o zbawienie dla nas , o godne życie i Waszą pomoc w naszych codziennych sprawach , zwłaszcza o łaskę wiary, zdrowia o wyjście z zadłużeń. O dobrą śmierć dla teściów.

  • Urszula Wiśniowska pisze:

   Prosiłabym o modlitwę w intencjach znanych Panu Bogu. Bóg zapłać.

  • Marzena pisze:

   Marzena o uwalnienie i uzdrowienia w rodzinie i Boże Królowanie w pracy, o wiarę

   • Barbara pisze:

    O przemiane i pokoj serca,o uwolnienie z wszystkich zranien i zniewolen, o nawrocenie oraz Swiatlo Ducha Sw. dla calej mojej rodziny

  • Maria i Paweł pisze:

   Ojcze Pio, Ojcze Dolindo, za Waszym wstawiennictwem błagamy o uzdrowienie cielesne i duchowe Marcina, o potrzebne dla niego łaski, i o silną wiarę dla niego i całej rodziny.

  • Marek pisze:

   Panie, za wstawiennictwem obu świętych kapłanów uzdrów Dominikę cierpiącą na nerwicę lękową

  • Gosia pisze:

   O łaskę wyjścia z nałogu i wytrwałość w trzeźwości. Abym zawsze była przy Bogu

  • Szymon pisze:

   o Błogosławieństwo Boże dla rodziny Wojciul

  • Mariusz pisze:

   Proszę cię ojcze Pio i Ojcze Dolindo o więcej wiary,więcej miłości ,więcej mocy.I proszę też o wstawiennictwo w modlitwach ,które wznoszę do Pana naszego Jezusa Chrystusa

  • Paw pisze:

   Proszę o dobrą żonę, znalezienie prawdziwych przyjaciół, uzdrowienie dla Kamila

  • Lulu pisze:

   Proszę o zdrowie dla moich dzieci, szczęśliwy poród, a także wszelkie potrzebne łaski dla męża i całej rodziny. Proszę tez o łaskę pojednania się z siostrą.

  • Karol pisze:

   Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa i całej rodziny. O nawrócenie i zbawienie całej ludzkości.

  • Andrzej pisze:

   Ojcze Pio, Ojcze Dolindo, za Waszym wstawiennictwem błagam o cud uratowania mojego małżeństwa i rodziny.

  • Małgorzata pisze:

   Proszę miłosierny Jezu nie daj moim uczniom zginąć na wieki, ulecz ich i uwolnij aby uwierzyli w Ciebie i oddali Ci chwałę, proszę aby Kapłani w naszej parafii byli według Serca Twego, błagam aby nasza rodzina była wierna do końca i wypełniała wszystko co wypływa z całkowitego poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie.

  • Małgorzata pisze:

   Ojcze Dolindo Ruotolo proszę wstaw sie do Pana Naszego Jezusa Chrystusa w intencji mojej cięzko chorej mamy Feliksy ( 82 lata) i wyjednaj jej łaskę zdrowie . Bóg zesłał jej tyle cierpień i chorób, że jej słabe i schorowane ciało już tego nie wytrzymuje. Ty Ojcze wiesz co to znaczy cierpieć, bo cierpiałeś przez całe swoje życie. Dlatego ufna w Twoje wstawiennictwo i łaskę Bożą, prosze o modlitwę w jej intencji i trzy razy pukam do Twojego grobu. I wiem co mi odpowiesz – Ufaj Bogu. Dlatego ufam i proszę Cie Ojcze o modlitwę .Jezu Ty sie tym zajmij, zawierzam Tobie moja mamę jej życie i zdrowie. Nie moja lecz Twoja wola niech sie stanie.

  • Justyna pisze:

   Proszę o łaskę przebaczenia, wiary i miłości dla mojej rodziny, abyśmy potrafili wypełnić wolę Bożą

  • Aneta pisze:

   proszę o łaskę uzdrowienia z depresji dla Anety Doroty i Romana

  • Elzbieta pisze:

   Kochany Przyjacielu Pio oraz Ojcze Dolindo błagam was o ocalenie oraz uzdrowienie mojego małżeństwa zagrozonego rozwodem oraz o otwarcie sie męża na działanie łaski Bożej, zamiane oziebłosci duchowej męża oraz oddalenia w bliskosć, spojrzenia na siebie oczami miłosci Bożej oraz odnowienia i umocnienia więzi małżeńskich.
   Proszę o zawiezienie tej intencji

  • Sławomir pisze:

   Prościej Jezusa aby mała Zosia jak najszybciej mogła wyrwać się z rąk tak zwanej rodziny zastępczej i wrócić do rodziny biologicznej.

  • Przemek pisze:

   Proszę by wróciła do mnie moja Nareczona Małgosia, by mi wybaczyła, zaufała mi a w Jej Sercu by w miejsce obaw, lęków, niepewności weszła Miłość do mnie. Proszę by jak najszybciej została moją żoą i proszę o dar zdrowego potomstwa.
   Przemek

  • Marcin pisze:

   W intencji mojej siostry Joanny K. o uzdrowienie I calej mojej rodziny. Bog zaplac

  • Andrzej Charliński pisze:

   Proszę o życie wieczne dla mojej Mamy i dla wszystkich zmarłych z mojej rodziny, o zdrowie dla Mojego Taty, Brata z rodziną (córkami Natalką, Klaudią i żoną Dorotą) i dla mnie, dla mnie proszę także o dobrą pracę blisko domu i o dobrą żonę oraz o to by wszyscy członkowie naszej rodziny doczekali Paruzji Pana Jezusa

  • Ewa pisze:

   Milosierny Boze za wstawiennictwem O.Dolindo i Swietych w tej pielgrzymce , prosze Cie o laske nawrocenia dla mojego syna Davida i opieke nad jego dzieckiem , aby stal sie dzieckiem kosciola . Pozwol nam powrocic razem do Polski . Niech nastanie pokoj w rodzinie . Tak nam dopomoz Bog . Amen .

  • Marta Pudło pisze:

   Proszę o łaskę silnej wiary dla moich dzieci i życie wieczne dla Zmarłych z Rodziny.

  • Ela pisze:

   Proszę o nawrócenie mojego syna, o opiekę nad życiem moich dzieci, aby kroczyły drogą zbawienia. Proszę o łaskę zdrowia dla mojej rodziny i ochronę przed złem i nieszczęściami.

  • Mieczysława pisze:

   Zawierzam zdrowie i życie Henryka, prosząc o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz syna kapłana prosząc o łaskę w wierności w powołaniu.

  • Marta Orzechowska pisze:

   Proszę o modlitwę w dniu 16.10. 2019 w sprawie sądowej. Jezu Ty się Tym zajmij

  • Matka pisze:

   O zdrowie dla Pawła, życie w trzeźwości i sakramentalne pobożne życie i związki dla dzieci,Jezu,Ty się tym zajmij

  • Kasia pisze:

   Proszę w intencji mojej córki, maleństwa i Michela 🙏
   Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla mojej córki 🙏🏻
   Proszę w intencji mojego brata i jego rodziny 🙏
   Proszę o Łaskę uwolnienia i uzdrowienia duszy mojej i powrotu do życia w Łasce Uświęcającej 🙏🏻
   Proszę o szybkie znalezienie odpowiedniego mieszkania 🙏🏻
   Bóg Zapłać 🙏🏻

  • MK pisze:

   Proszę o zdrowie i siły dla mojego męża.

  • ela pisze:

   O łaskę nawrócenia i powrót na drogę sakramentów dla dzieci i wnuków.Jezu Ty się tym zajmij.

  • Mama pisze:

   Proszę o łaskę nawrócenia, wiary i miłości dla mojej córki oraz całej rodziny. Prosze również o pomyślne ukończenie szkoły dla moich dzieci, o zgodę i jedność w domu.

  • Monika pisze:

   Proszę o uzdrowienie nóg mojej córki Joanny.

  • Wiola pisze:

   Za całą o rodzinę o głęboką wiarę i zaufanie, dar modlitwy, o zdrowie i pracę.

  • Małgosia pisze:

   Proszę o łaskę uzdrowienia mojej mamy, powrót pamięci po udarze. Siłę i wiarę, jedność dla całej naszej rodziny w tej trudnej sytuacji.

 2. BEATA pisze:

  Dziękuję i przepraszam jeśli cokolwiek uczyniłam nie tak względem kogokolwiek. Proszę o łaski codziennie wypraszane : o wyzdrowienie Maksa z choroby i wszystkich dzieci na świecie, o cud powrotu Mariusza jak najszybciej do domu,o zdrowie i spokojne życie dla moich bliskich i dla mnie, i o znalezienie dobrej pracy blisko domu.ALLELUJA

 3. ela pisze:

  Potrzeby ,troski i problemy całej mojej rodziny,które jedynie Pan Bóg zna zawierzam Panu Jezusowi ,Jezu Ty się tym zajmij

 4. Ela1967 z Poznania pisze:

  O nawrócenie Macieja i Anny.
  O rozwiązanie trudnej sytuacji Gosi.

  • Barbara pisze:

   Proszę o nawrócenie moich bliskich ,męźa , córek i chrzest dla wnucząt

  • Paulina pisze:

   Proszę o modlitwę w intencji mojej córeczki Ani o uzdrowienie z uciążliwych tików nerwowych, o mądre decyzję i dobry wybór szkoły dla moich dzieci. Dziękuję. Z Panem Bogiem!

 5. wobroniewiary pisze:

  DO BRONI! POWSZECHNA MOBILIZACJA RÓŻAŃCOWA!!!

  Niech natychmiast wszyscy użyją Różańca jako egzorcyzmu!
  Chodzi o wolę walki i o myśl, która może być wyrażona tymi lub podobnymi słowami:

  Niech mocą tajemnicy… (którą mam rozważać) będą pokonane moce piekielne, chcące użyć przebranych za księży.

  Animatorzy ruchu “Iskra z Polski”
  5 lipca 2019

  • babula pisze:

   Panie Boże proszę Cię za wstawiennictwem Twoich świętych kapłanów O. Pio
   i O. Dolindo spraw by publicznie zostali ujawnieni fałszywi księża, by ludzie uwierzyli, że rzeczywiście dochodzi do wielkiej zniewagi Eucharystii i sakramentów, które nam dałeś i otoczyli żarliwszą modlitwą swoich kapłanów.
   Maryjo Królowo Kapłanów w Twoim sercu umieszczam moją prośbę.
   Pod Twoją obronę…<3

 6. Juda pisze:

  Za Pavlinę i jej rodzinę o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże

 7. Hi pisze:

  Prośba o uwolnienie z toksycznych relacji Agnieszki o dar czystości dla niej i jej siostry

  • Magdalena pisze:

   Proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów w moim życiu, a także o zdrowie, błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski , opiekę na każdy dzień dla mnie i całej mojej rodziny.
   Jezu Ty się tym zajmij.

   Bóg zapłać.

   • Bernadeta pisze:

    Proszę o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla cioci Elżbiety, a także o zdrowie dla mojej chorej siostry, opiekę, błogosławieństwa dla całej rodziny i bliskich.

 8. Karolina pisze:

  O nawrócenie męża i rodziców, o zgodę w mojej rodzinie, o znalezienie pracy i we wszystkich pozostałych intencjach Panu Bogu wiadomych.

 9. Leszek p pisze:

  O dar dobrej spowiedzi

  • basia pisze:

   Bardzo proszę Świętych Kapłanów o prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa w życiu Ewelinki, Martusi, Dawida i Amelki; o pracę dla Timura. O uwolnienie i uzdrowienie z nałogów, chorób fizycznych i psychicznych, z grzechów nieczystości, pychy i buntu przeciwko Woli Bożej oraz w innych intencjach Bogu wiadomych.

 10. Rozalia S. pisze:

  Świętych o. Dolindo i o. Pio proszę o wstawiennictwo w nawróceniu braci Józefa i Kazimierza oraz jego żony, wyzwolenie się młodszego brata z alkoholizmu oraz o Boży pokój w rodzinie, w parafii i w Polsce, a także drogę Bożą dla wszystkich w rodzinie. Bóg zapłać!

 11. Magdalena pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla syna Łukasza, o szczere nawrócenie się i głęboką wiarę dla syna Jakuba, o jedność miłość i zdrowie w mojej rodzinie, o przemianę mojego małżeństwa i wyjście z naszych kłopotów finansowych. Jezu ufam Tobie. Jezu Ty się tym zajmij. Amen

 12. Małgorzata pisze:

  O łaskę umocnienia i uzdrowienia dla duszy i ciała dla brata chorego na stwardnienie rozsiane

  • Agnieszka pisze:

   Proszę o uzdrowienie syna z autyzmu i skoliozy.O wypełnienie Woli Bożej w moim życiu.O zdrowie i potrzebne łaski dla całej mojej rodziny.,,Jezu Ty się tym zajmij,,

 13. Renata pisze:

  Prosze o modlitwe w intencji syn Michala o zdrowie i Boże prowadzenie

 14. Ewa pisze:

  Proszę o zdrowie i spokojne życie dla moich bliskich i dla mnie

 15. Małgorzata pisze:

  O łaskę nawrócenia dla całej rodziny,o dar dobrej spowiedzi świętej,zgodę oraz o potrzebne łaski dla mnie i mojej rodziny

 16. Ania pisze:

  Boże, przepraszam Cię za wszystko co źle uczyniłam w swoim życiu. Dziękuję Ci za wszystkie otrzymane dary. Proszę Cię o zdrowie dla mojej całej rodziny, o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. Opiekuj się mną i Marcinem, prowadź nas właściwymi ścieżkami. Daj życie wieczne zmarłym. Jezu, ufam Tobie!

 17. Anna pisze:

  Proszę o to, abym mogła urodzić drugie zdrowe dziecko oraz o to abym była wsparciem dla mojego męża oraz kochająca i mądra matką dla naszego syna. Proszę również o dobrą pracę. „Jezu, Ty się tym zajmij!”

 18. Ania pisze:

  Boże, przepraszam Cię za wszystko co źle uczyniłam w swoim życiu. Dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę Cię o zdrowie dla mojej całej rodziny, o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego. Opiekuj się mną i Marcinem, prowadź nas właściwymi ścieżkami. Jezu, ufam Tobie! Jezu Ty się tym zajmij!

 19. Joanna pisze:

  Proszę o dar mocnej wiary, uzdrowienie syna oraz potomstwo dla brata.

 20. Iza pisze:

  Prosząc o wstawiennictwo ojca Dolindo A także ojca Pio nawrócenie brata Krzysztofa,pokój w rodzinie oraz wyzwolenie z nałogu alkoholowego taty i uchroniem mojej rodziny od jakichkolwiek uzależnień . Szczęśliwe wejście w małżeństwo i Boże Błogosławieństwo dla Izy i Damiana

 21. Emilia pisze:

  Prosze sie pomodlic o wyleczenie sie z moich traum

 22. Honorata pisze:

  Proszę pokornie o modlitwę w intencji mojej rodziny, o zdrowie synów, męża i moje. Proszę też o modlitwę w intencji, aby syn Mateusz powrócił do wiary, aby znalazł drogę do Boga, by znów wierzył. Bóg zapłać.

 23. Grażyna Sobkiewicz pisze:

  Prośba,o wypełnienie Woli Bożej w moim życiu i moich bliskich i potrzebne łaski w życiu Pani Ewy, prowadzącej stronę WOWIT i jej córki.

 24. Dorota pisze:

  Proszę o wiarę i miłość dla całej rodziny, dla Ani, Kasi, męża Krzysztofa, oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

  • Agnieszka W. pisze:

   Proszę o modlitwę za moją rodziną o życie przykazaniami Bożymi o prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość gorąca do Trójcy Świętej i Matki Bożej. O piękne i dobre serce dla Zuzi, o dobry wybór stanu dla niej i jeśli to jest wolą Bożą o dobrego męża, o czystość serca.
   Proszę o nawrócenie dla Zbigniewa o zdrowie dla niego. Proszę we wszystkich intencjach Danusi i Małgosi. Panie Ty wszystko wiesz. Znasz nasze serca i życie. Ty wiesz czego najbardziej nam potrzeba. Bądź uwielbiony i pochwalony na wieki. Przełam, zniszcz wszystkie przekleństwa, które ciąża nad moją rodziną, a zwłaszcza nad Dominiką i Zuzią.

 25. Anna Mu pisze:

  Prosze o uzdrowienie,nawrocenie.uwolnienie i przemiane dla mojego meza,corek i wnukow.Boze miej nas w swojej opiece a swieci patronowie wstawiajcie sie za nami.

 26. Dorota pisze:

  O zdrowie i wiarę w mojej rodzinie. Aby szatan nie miał do niej dostępu. Aby moje dzieci żyły zgodnie z przykazaniami.

 27. renatoli pisze:

  O powodzenie finansowe oraz spokoj dla wszystkich moich bliskich. O dar wybaczania innym i sobie, o dar madrosci, cierpliwosci. O dar zaufania i pokladania wszystkiego w Chrystusie. O dar dobrej spowiedzi. Jezu, Ty sie tym zajmij. Amen

 28. Lidia Czerkawska pisze:

  Ojcze Pio i ks.Dolindo błagam o wstawiennictwo do Pana Boga za Williama który miał mieć sprawe w sądzie 5 lipca a 4 było tam o godz 10.33 ich czasu trzęsienie ziemi .Ten człowiek tak długo czekał. na tą sprawe aby jego siostra którą ma tylko jedną odubezwłasnowolniła go i aby ten człowie wreszcie żył tak na jak zasługuje .Błagam w jego imieniu aby nasi święci dali mu siły bo sprawa znowu jest przesunięta a ten człowiek cierpi bo jest traktowany przez siostre okrutnie.Panie Jezu ufam Ci i prosze wołam o pomoc dla Williama .Oddaje go w Twoje ręce Panie Jezu .Kocham Cię.

 29. Monikag pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia mojego syna Mikołaja z niedosłuchu prawego ucha oraz o uwolnienie od szumów w tym uchu i chorób które wywołały niedosłuch.

 30. Paweł pisze:

  Proszę o radość życia które zatraciłem oraz abym nie był samotny.

 31. Mateusz Z. pisze:

  O zdrowie dla całej rodziny oraz spokój Ducha i więcej Wiary.
  By wszystkie problemy przeminęły aby w pełni cieszyć się Życiem.

 32. Wioletta pisze:

  Proszę o modlitwę o zdrowie dla Mojego syna Mikołaja i dziękuję za wszystko co mam za wszelkie otrzymane dotąd łaski. Niech Dobry Bóg błogosławi każdemu kto modlił i modli się stale za moje dziecko mnie i męża.

 33. Klaudia pisze:

  O czystość serca dla Emilii i Michała o nawrócenia dla Szymona Piotra Józefa o zdrowie i uwolnienie dla dawida Mariusza o opamiętanie i uwolnienie z homoseksualizmu Daniela

 34. Anna pisze:

  Jezu oddaję Tobie wszystkie moje troski, lęki, zmartwienia, niepokoje. TY SiĘ TYM ZAJMIJ. Oddaję Tobie całe moje życie i do Ciebie pragnę należeć tu na ziemi i w wieczności. JEZU UFAM TOBIE. Oddaje Tobiie i polecam moich najbliższych – męża, dzieci, wnuki, rodziców i rodzeństwo oraz umiłowana ojczyznę Polskę. Jezu Ty się nimi zajmij, błogosław i strzeż ode złego. Polecam się Twemu miłosierdziu. Tobie oddana Anna.

 35. Halina z Lublina pisze:

  Q laske wiary dla mnie i calej rodziny .O laske zdrowia dla wszystkich czlonkoe rodziny .O uzdrowienie wewnetrzne dla wszystkich czlonkow mojej rodziny .O pomyslne rozwiazanie trudnej sytuacji
  rodzinnej
  O pomoc w nauce i pracy .O dobrych pprzyjaciol.O pomyslnosc materialna .

 36. Marta pisze:

  Prosze o pomoc we wszystkich intencjach, o które blagam Jezusa

 37. Katarzyna pisze:

  Prosze o nawrocenie dla Łukasza o łaski dla mnie o malzenstwo sakramentalne przed Panem Bogiem o uzdrowienie dusz ludzi ktorych dwiadomie badz nie swiadomie skrzywdzilam Jezu Ty sie tym zajmij

 38. Tatiana pisze:

  Proszę o nawrócenie moich synów Szymona i Michała i uwolnienie ich z wszelkich nałogów i zniewoleń, o uzdrowienie ich zranień, dary Ducha Świętego, dobre żony dla nich i wszystkie potrzebne im łaski. Dziękuję

 39. Tatiana pisze:

  Proszę o ratunek dla Wojtka- o nawrócenie, trzeźwość, siły psychiczne, naprawę relacji z dziećmi, ojcem i żoną, scalenie jego rodziny, cud spłaty jego ogromnych długów, ratunek w samotności, dobrą pracę dla niego.

 40. Małgorzata pisze:

  Proszę o łaski potrzebne dla naszego małżeństwa,o Twa pomoc Jezu Drogi

 41. Jowita79 pisze:

  Proszę o wstawiennictwo za mojego męża o uwolnienie z problemu alkoholowego. Bóg zapłać.

 42. Agata pisze:

  Św. Ojcze Pio i ks. Dolindo proszę o wstawiennictwo za Katarzyną, Anną, Agata i cała rodziną. Bóg zapłać za możliwość przekazania intencji.

 43. Grzegorz pisze:

  Proszę i błagam o łaski i uzdrowienie mojej kochanej żony Donaty i mamy czworga dzieci.
  Ma dopiero 42 lata zachorowała na rzadkiego raka na którego lekarze nie mają lekarstwa .

 44. Dana63 pisze:

  Proszę o nawrócenie i trzeźwość w mojej rodzinie. O zdrowe dziecko dla Oli i Konrada. O dobre i wierzącego żony dla synów i męża dla córki. Bóg zapłać.

  • Basia pisze:

   Proszę o łaskę wiary, spowiedzi, zdrowie Duszy i ciała o uwolnienie od złego dla Krzysztofa, Agnieszki, Grzegorza, Herberta, Aurelia, Beaty, Piotra i rodzeństwa męża, o uzdrowienie relacji w rodzinie. O uwolnienie z wszelkich nałogów i złego towarzystwa dzieci. O rozwój wiary wnuczki Lukrecji, o łaski potrzebne dla całej rodziny, o miłość, pokój, jedność. Ołaski potrzebne dla Mamy i brata. Za wszystkie otrzymane łaski dziękuję.

 45. Dana63 pisze:

  Proszę o nawrócenie i trzeźwość w mojej rodzinie. O zdrowe dziecko dla Oli i Konrada. O dobre i wierzące żony dla synów i męża dla córki. Bóg zapłać.

 46. Zbyszek pisze:

  Proszę o łaskę wypełnienia woli Bożej we mnie i mojej rodzinie

 47. Kamila pisze:

  Bardzo proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny oraz przyjaciół. O szczęście radość wiarę miłość i szacunek w naszym życiu. Oraz o dobrobyt. Abyśmy dostrzegali piękno codziennych dni. Dziękuję pięknie.

 48. Betula pisze:

  Maryja, Królowa Polski oraz Jej najwierniejszy rycerz, św. Michał Archanioł, zapraszają na spotkanie na Jasnej Górze. Już w sobotę 6 lipca IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rycerzy i Czcicieli św. Michała Archanioła, a także czytelników czasopisma ‚Któż jak Bóg’.

  – Czas pielgrzymki wypełniony będzie modlitwą i licznymi konferencjami m.in. z egzorcystą ks. Zbigniewem Baranem – zaprasza ks. Rafał Szwajca, michalita i koordynator ds. peregrynacji figury św. Michała Archanioła

  Więcej informacji i zaproszenie audio:

  http://www.radiojasnagora.pl/n357-ktoz-jak-bog-zapowiedz-pielgrzymki-rycerzy-i-czcicieli-sw-michala-archaniola

 49. faustynamaria pisze:

  Czy będzie dzisiaj Ks.Adam egzorrcyzmował wodę ?

  • wobroniewiary pisze:

   A czy pojawił się jakiś wpis-komunikat, typu, że nie będzie, że zmiana godziny itp? Nie!
   Czyli normalnie jak zawsze w każdą I sobotę
   Ja dostałam kilkadziesiąt takich maili i weź tu każdemu odpisz….

 50. Ewelina pisze:

  Jezu proszę o sile w pokonaniu depresji i przezwyciężenia lęków, a także łaskę i zdrowie dla całej rodziny męża, syna i jeszcze nienarodzonego dziecka. Pomóż rozwiązać problemy które odbierają radość życia. Jezu Ty się tym zajmij.

 51. Ola pisze:

  O łaskę przyjęcia nawrócenia dla mojego męża, teścia i teściowej . O to ,abym z mężem i dziećmi tworzyli rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. O ciągłe nawracanie się dla mnie , o stwarzanie nas na nowo ,abyśmy z Ducha się zrodzili . Aby Maryja robiła swój porządek w moim domu ,który jest Jej domen i w moim sercu ,które Jej oddałam .

  • Ola pisze:

   I jeszcze do moich intencji chce dodać :
   Abym otwierała się na Wolę Bożą i pokochała swój krzyż . Bóg zapłać ❤️

 52. Adrian pisze:

  Zanieście proszę moją intencję: Mojego Patrona Św. Ojca Pio i ks. Dolindo proszę o wstawiennictwo w intencji, mojej żony która jest w stanie Błogosławionym – o radość dla niej, o szczęśliwe przeżycie czasu błogosławionego i odwagę porodu. O zdrowie i łaski dla dzieciątka w brzuszku.

 53. Ewelina pisze:

  Proszę o pomoc w wyjściu z choroby, zdrowie dla całej rodziny, a także dziecka które przyjdzie niebawem na świat. Proszę o sile by móc przezwyciężyć lęki, być dobra żona i matka. Proszę o wstawiennictwo. Jezu Ty się tym zajmij.

 54. małgorzata pisze:

  O błogosławieństwo finansowe i zgodę w rodzinie .O Opatrzność Bożą i błogosławieństwo dla firm Łukasza i Kamila .. O odrzucenie każdego zła i przekleństwa które ktoś kiedykolwiek rzucił na moich synów i moją rodzinę .

 55. Katarzyna pisze:

  Ojcze Dolindo oraz Ojcze Pio, proszę Was o łaskę przebaczenia. Bardzo chciałabym być wolna, od zła które mi wyrządzono. Proszę także o dar silnej i prawdziwej wiary. Proszę o opiekę Nieba nad moją mamą, siostrą oraz tatą. Proszę o dar życia w pełni. O wypełnienie Woli Bożej w nim, również tak, abym mogła stanowić pomoc i wsparcie dla mojego męża. Proszę o potrzebne nam łaski.

 56. Anna pisze:

  Za ks. Piotra K i Michała M o wypełnienie woli Boga, o powrót na łono Kościoła Katolickiego. Za wszystkich kapłanów , biskupów i papieża o wierność Bogu.

 57. Anna Wanda pisze:

  Święty o. Pio i Sługo Boży, Księże Dolindo módlcie się wraz ze mną za męża, moje dzieci, zięcia, by zerwali z grzesznym życiem, doznali łaski nawrócenia, dobrej spowiedzi i rozpoczęli nowe życie z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. Jezu ufam Tobie.

  • Anna pisze:

   Zapisałam w kalendarzu i jeśli Bóg pozwoli dożyć to otoczę całą pielgrzymkę i wszystkie intencje które wieźć będziecie modlitwą; Zdrowaś Maryjo każdego dnia i Eucharystią na początek i zakończenie pielgrzymki.

 58. Rozalia S. pisze:

  Za wstawiennictwem Świętych o. Dolindo i o. Pio proszę o pomyślne zakończenie trudnych spraw rodziny oraz o potomstwo dla starszego syna i synowej.

 59. Elżbieta pisze:

  Jestem wdową od 3 lat. Ma. pięcioro dorosłych dzieci, które w różnym stopniu mają trudności z wiarą. Proszę o rozeznanie Woli Bożej w moim życiu i rozpalenie wiary w Jezusa Chrystusa u moich dzieci abyśmy całą naszą rodziną mogli przebywać w wieczności prze Bogiem. Elżbieta

 60. Małgorzata pisze:

  O uwolnienie, uzdrowienie i oczyszczenie, łaskę wiary i dar dobrej spowiedzi dla Michała, o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,zdrowie duszy i ciała dla mnie i moich najbliższych, dobrą, stała pracę, odwagę i mądrość dla Anny i Michała oraz wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny a także dla prowadzących tę stronę. Bóg zapłać.

 61. Ela pisze:

  W intencji Ojczyzny,aby zwycięsko wyszła z każdej próby i naszej polskiej młodzieży, szczególnie Lukasza, Krystiana, Roberta, Kamile, Wiktorie, Maćka, Mikołaja, Kamila, Patrycje, Rafała, Wiktora i Klaudie. i innych,aby nie popadli w złe towarzystwo i uzależnienia, pokończyli szkoły,matury,studia,aby założyli szczęśliwe rodziny, o dobrą spowiedź dla nich,aby,służyli Bogu i ludziom.O wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny. Panie Jezu Ty się tym zajmij. Jezu ufam Tobie. Bóg zapłać..

 62. Lucyna pisze:

  O uzdrowienie mnie z chorób, łaskę zdrowia dla całej rodziny.Bóg zapłać.

 63. IRENA pisze:

  Proszę o cudowne uzdrowienie Mojego Brata oraz o nawrócenie Jego i całej Rodziny. O zdrowie i dobrą naukę dla moich Synów oraz o spokój w moim małżeństwie, aby mój Mąż był spokojnym czlowiekiem ceniącym swoją rodzinę. Proszę o łaski Boze dla moich Rodziców i niepelnosprawnej Siostry.
  Bóg Zapłać.

 64. Lena pisze:

  Dziękuję za wszystkie łaski, proszę o Boże błogosławieństwo, zdrowie, łaski, pokój i nawrócenie dla całej rodziny. Proszę o łaskę pracy dla mnie.

 65. Pingback: Zbieramy intencje do grobu ks. Dolindo Ruotolo i do św. o. Pio | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 66. Beata pisze:

  W intencjach ukrytych w Niepokalanym Sercu Maryii.

 67. Eva pisze:

  Proszę o dar rodzicielstwa dla Joanny i Krystiana, zdrowie dla Teresy, rozwiązanie wszystkich trudnych spraw i uwolnienie od fałszywych pomówień dla Hanny, o potrzebne łaski dla Pani Ewy, prowadzącej stronę WOWIT.

 68. Dorota pisze:

  W intencjach Bogu wiadomych.
  Które nosze w sercu.
  Panie Jezu Ty się tym wszystkim zajmij.

 69. Ania pisze:

  Przede wszystkim chciałam podziękować Ks. Dolindo, że jest ze mną, że ilekroć pukałam na odległość to wysłuchiwał. :). A prosić chciałam o wiarę w Miłosierdzie Boże i nawrócenie mojego męża oraz łaskę prawdziwej wiary, miłości i pełnego zaufani dla całej naszej rodziny. Również o rozeznanie tych dni ostatecznych i prowadzenie wówczas.

 70. AgnieszkaAnna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia Sławka, Karoliny, Tomasza, Bóg zapłać

 71. Justyna pisze:

  Ojcze Pio pomóż wyprostować moja drogę życia i wprowadź w nią harmonię Proszę Cię o pomoc dla mojego taty Władysława żeby się opamiętał Ty wiesz w czym i zaczął normalnie myśleć Ojcze Pio i O. Dolingo pomóżcie mi bo na prawdę nie mam już sił W Was moja ostatnia nadzieja Jeżu Mój wysłuchaj tych świętych proszę Justyna

 72. Justyna pisze:

  Ojcze Pio pomóż wyprostować moja drogę życia i wprowadź w nią harmonię Proszę Cię o pomoc dla mojego taty Władysława żeby się opamiętał Ty wiesz w czym i zaczął normalnie myśleć Ojcze Pio i O.Dolindo pomóżcie mi bo na prawdę nie mam już sił W Was moja ostatnia nadzieja Jezu Mój wysłuchaj tych świętych proszę Justyna

 73. Hanna pisze:

  Ojcze Pio i Ojcze Dolindo! Proszę Was o wstawiennictwo w intencji wyprostowania mojego życia i życia moich córek. Proszę Was o cud w naszym małżeństwie, które jest od wielu lat w kryzysie i po ludzku bez szans na miłość. Niech Jezus Chrystus Król Wszechświata się tym zajmie, bo ja już nie potrafię…

 74. Magda pisze:

  Proszę o uzdrowienie z moich dolegliwości i siły do codziennego życia, abym mogła normalnie żyć.

 75. Jadwiga pisze:

  Proszę o błogosławieństwo dla całej rodziny aby panowała w niej miłość i zgoda. Proszę o pracę dla syna oraz dobrego, wierzacego męża dla córki oraz aby nasze dzieci szanowały się wzajemnie.

 76. babula pisze:

  Panie Boże błogosław Ewie i Kazimierzowi, daj im wszelkie łaski oraz ich rodzinom bo dzięki nim możemy zwracać się do Ciebie Boże Ojcze z prośbami za wstawiennictwem Twoich świętych.

 77. babula pisze:

  Proszę Cię Panie Boże za wstawiennictwem Twoich świętych o. Pio i o. Dolindo o silną wiarę, miłość, wierność dla mnie, moich bliskich i świata całego a szczególnie o uwolnienie z nałogu osoby w rodzinie, o uwolnienie od długów osób w rodzinie, o szczere przebaczenie i pojednanie dla całej rodziny.
  Proszę też o wstawiennictwo za kochanych moich zmarłych by osiągnęli życie wieczne oraz
  o zdrowie bym mogła służyć pomocą moim bliskim.

 78. Ewa- żona pisze:

  Proszę o zdrowie dla najbliższych, nawrócenie męża, uratowanie naszego małżeństwa i pomoc w kupieniu mieszkania udanego pod każdym względem dla syna. Bóg zapłać.

 79. Ewa pisze:

  Proszę o uzdrowienie Jacka. Proszę o uzdrowienie duszy dla mnie i rodziny. O trwały powrót do Boga dla nas. O uzdrowienie mojego małżeństwa i uwolnienie od wszelkiego zła. Proszę o uzdrowienie relacji z najstarszym synem, o jego pokojowy powrót do domu. Proszę za dusze czysćcowe z rodziny pokrewieństwa przyjaciół znajomych dobroczyńców. Proszę o pokój miłość jedność zgodę zdrowie w rodzinie. Za osoby umierajace i w niebezpieczeństwie śmierci. Proszę o łaskę codziennego odmawiania różańca świętego i godnego przyjmowania Eucharystii. Jezu Ty się tym zajmij.

 80. Jola pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia dla syna Mateusza,uzdrowienie Jego duszy i ciała,jak również uwolnienie syna Kamila z nałogu pijaństwa.Jezu ufam Tobie !

 81. matka pisze:

  Proszę o modlitwę za moją rodzinę o rozwiązanie wszystkich zawiłych sytuacji. Proszę o uzdrowienie z ranień, pomówień, zniewoleń w mojej rodzinie, a szczególnie za syna. Proszę o uzdrowienie z szumów usznych i dobry słuch. Proszę o ZDROWIE dla całej rodziny. Proszę o wszelkie łaski dla p. Ewy ,dzięki której nasze intencje zostaną zawiezione do ks. Dolindo i do o.Pio.

 82. Iwona pisze:

  Proszę o uzdrowienie duszy i ciała dla mnie (Iwona Cz) i mojej rodziny oraz w intencjach Bogu znanych oraz za Adriana. Proszę o uzdrowienie dla Piotra Eugeniusza Anny Barbary i Wiktora. Proszę o dobre zdrowie dla wszystkich chorych.

 83. Renata pisze:

  Kochani Ojcowie,dziękuję za wstawiennictwo w moim życiu
  Bardzo proszę sprawcie prośbą do Jezusa Chrystusa,bym mogła wyjść z długów i by moja rodzina się nawróciła

  nawrócił

 84. Alicja pisze:

  Prosze o wstawiennictwo sw. Ojca Pio oraz ks. R. Dolindo w intencji nawrocenia mojego Meza, Rodzicow, Siostry jej Dzieci, Tesciow, Przyjaciol. Prosze o zdrowie i uzdrowienie w chorobach dla calej Rodziny. O pokoj na Swiecie i ochrone Polski. Z calego serca dziekuje. Bog zaplac!

 85. Hanna pisze:

  Ojcze Pio i Ojcze Dolindo ! proszę o nawrócenie synów , uzdrowienie z depresji i oddalenie konsekwencji złorzeczenia od Łukasza ,zdrowie i założenie szczęśliwej rodziny dla Damiana a Świętego Antoniego proszę o dalszą opiekę nad naszą rodziną.

 86. Sylwia pisze:

  O uzdrowienie dla mamy i w Bogu intencjach wiadomych

 87. Maja pisze:

  Proszę o modlitwę w intencjach dot.mego. mego życia osobistego i zawodowego.o dar rodziny i męża dla mnie.o spokój w rodzinie i zdrowie.za Rozalkę i Ritkę.za siostry i kapłanów.za Liban Syrię i Włochy.spokojnej podróży i bezpiecznego powrotu.

 88. Ewa pisze:

  O łaskę stanięcia w prawdzie dla Wiesława

 89. Aleksandr pisze:

  Prosze o modlitwe w intencjach Bogu wiadomych. Bog zaplac za modlitwe.

 90. Alina pisze:

  Proszę o pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji rodzinnej, o szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Wioli która jest w stanie błogosławionym, o uzdrowienie wnuka Aleksandra aby zaplanowany zabieg nie był konieczny, o sakramenty święte dla dzieci i wnuków, o czystość i powrót do Boga dla moich dzieci, męża i siostrzenicy, o rozpoznanie woli Bożej przeze mnie i moich bliskich. Dziękuję za przemianę mojego brata i proszę o dalsze łaski dla niego i jego rodziny. Dziękuję za wszystkie dotychczas otrzymane łaski. Alina.

 91. Anna.tch81 pisze:

  Proszę o łaskę uzdrowienia dla Adrianka, aby zaczął mówić i rozumieć mowę. Aby był zdrowym i szczęśliwym nastolatkiem. Bóg zapłać 🙏🏻❤️🌹

 92. AsiaW pisze:

  Przez wstawiennictwo ks. Dolindo proszę Cię Panie Jezu o wzrost wiary w rodzinie, zgodę dar trzeźwości dla męża, dobrą spowiedź.
  Jezu Ty się tym zajmij.

 93. Iwona2 pisze:

  Proszę o uwolnienie mojego męża z nałogu erotomanii i wszelkich konsekwencji tego grzechu, o doświadczenie przez niego Bożej miłości, mocnego pragnienia czystej i prawdziwej miłości małżeńskiej, o poddanie się męża całkowicie Bogu. Proszę o łaskę żywej wiary, pokory, noszenia krzyża z miłością, radością i cierpliwością, o łaskę rozeznawania duchów i całkowitego poddawania się Woli Bożej. Proszę o dar wiary, umiłowania Boga i Mamy Najświętszej przez nasze dzieci oraz ich i Amelki ochronę przed szczepieniami.

 94. Hanna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji: O siły i łaskę uzdrowienia zranień dla Hanny, a także pozytywne załatwienie wszystkich trudnych spraw oraz uwolnienie od pomówień.

 95. Celina Biegańska pisze:

  O nawrocenie dla Krzysztofa, Karola i mojej mamy Lili, o życie wieczne dla ks. Piotra, br. Stefana, Marka, Jacka, o dary Ducha Świętego dla mnie abym potrafiła iść drogą wybraną przez Pana Boga, za kapłanów i braci zakonnych Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów-Prowincji Krakowskiej o wierność i wytrwałość w powołaniu.

 96. Barbara pisze:

  Prosze we wszystkich moich intencjach,Panu Bogu znajomych. Jezu ufam Tobie. Ty sie tym zajmij,przez rece Ojca Dolindo i Ojca Pio.
  Serdeczne Bog zapłać.

 97. Agata pisze:

  Proszę o zdrowie dla mnie, mojej kochanej mamy i siostry.
  Ojcze Dolindo Ty znasz moje obecne choroby. Często Ci mówię i proszę o łaskę zdrowia: kolano, kręgosłup … . Ojcze Dolindo proszę o Twoją pomoc. Jedno Twoje słowo do Naszego Pana Jezusa Chrystusa wystarczy aby zostały mi przebaczone moje grzechy, aby zostało okazane mi miłosierdzie i wysłuchana moja prośba. Jezu Ty się tym zajmij.

 98. Marian pisze:

  Proszę o słuch dla 13 miesięcznego Kubusia

 99. Lucyna pisze:

  Dziękuję za wszelkie łaski i prosze ojcze Dolindo uzdrowienie mojego syna i nawrocenie córki i syna , Prosze o łaskę mądrości , cierpliwości dla mnie Ojcze

 100. Irena Pasek pisze:

  Proszę o modlitwę o błogosławieństwo i zdrowie dla mojej rodziny a szczególnie o poprawę zdrowia męża ,a ja bym miała zdrowie i siły by opiekować się nim

  W dniu pt., 5.07.2019 o 20:56 W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej napisał(a):

  > wobroniewiary posted: „Podaj w komentarzu lub na maila swoje intencje a 16 > października zostaną one złożone przy grobie księdza Dolindo w Neapolu oraz > u św. O. Pio w San Giovanni Rotondo, tam też zapukamy i będziemy modlić się > w intencjach wszystkich Czytelników „Wowit”, proszą” >

 101. Ula pisze:

  Proszę o modlitwę o nawrócenie bliskich mi osób, Sakrament Chrztu Św. dla wnuka, rozwiązanie i zakończenie wszystkich spornych spraw, pokój w sercu i duszy oraz za zdrowie męża, dzieci, wnuków.

 102. Dorota pisze:

  Za mnie, moją rodzinę, przyjaciół, znajomych, dobroczyńców, osoby mi nieprzychylne, moją Wspólnotę, naszą Ojczyznę, wszystkich rządzących światem, Parafię, wszystkie Wspólnoty formacyjne i modlitewne, za wszystkich kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy,osoby konsekrowane, wszystkie osoby posługujące w Kościele, wszystkich ubogich, nieszczęśliwych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, głodnych, cierpiących, chorych, opuszczonych, skrzywdzonych, żyjących bez nadziei, zniewolonych, zwiedzionych, źle czyniących, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Bóg zapłać za modlitwę ❤

 103. Tomi pisze:

  Ojcze Pio i Ojcze Dolindo proszę o błogosławieństwo dla całej rodziny, o zdrowie dla żony i by Pan otworzył dla niej zupełnie inne możliwości. By uwierzyła, że wszystko będzie dobrze, a Pan ma swój plan dla nas…
  Proszę również by nasz syn zerwał z uzależnieniem od telefonu.
  Panie Boże Ty się tym zajmij…

 104. Mat pisze:

  o spelnienie Bozego planu w relacji z przyjaciolka- o ochrone relacji byśmy zawsze umieli być sobie wierni i nie raz mogli czuć Twoja miłość w naszej relacji jak i ze sobą przebywać i uzdrów naszą relację i spraw by była dojrzała psychicznie co duchowo!-proszę bo zależy mi na niej,
  o ochrone od zła dla niej, o znalezienie prawdziwej milosci,o uporzadkowanie mojego życia,bym zdał w końcu prawo jazdy,abym mógł się wyprowadzić i lepiej zarabiać,wolność od klątwy i udręk szatańskich,abym był bardziej asertywny i nie obawiał się złej przyszłości,o znalezienie 1 drugiej Bożej połowy w której przez miłość znajdę swoje uzdrowienie,o nawrócenie zatwardziałych w rodzinie!O znalezienie lepszej pracy gdzie będę bardziej spokojniejszy,by to nastąpiło jak najszybciej.Dopomóż błagam!za pewną bliska mi osobe.Nie daje rady😥jest mi słabo.O to by spotkanie z przyjaciółką było pełne Bożej miłości i Błogoslawienstwa.Aby jej rodzice byli zawsze otwarci na moja osobe.O łaske odpustu zupełnego.O pewne nowe relacje by byly budowane tylko z Bogiem.I o zmiane zycia na lepsze😓😓czuje się porażką życia…..dopomoż bo będzie koniec,o ustanie pewnych waśni,abym mogł tyle zarabiac by móc pomóc innym.Uwolnij,ulecz,ratuj,pomóż wyjsc z tego jarzma.O pewne relacje by byly budownane z Panem,o zdanie praw jazdy i znalezienie lepszej pracy,wolność od udręk,bym dostał należną wypłatę zaległą!!!O Cud!!!😓blagam zlituj się nad grzesznikiem!Bo jest i będzie koniec..

 105. Renata pisze:

  Tobie Panie powierzam sytuację , w której znajduje się mój syn Piotr. Jezu Ty się tym zajmij. Proszę również o modlitwę o łaskę poprawy mojej bardzo złej sytuacji finansowej

 106. Mama pisze:

  Błagam o uzdrowienie duchowe i fizyczne Mateusza.

 107. Dawid pisze:

  Proszę o uzdrowienie z wieloletniej depresji,nerwicy,fobi,lęków mysli samobójczych które pojawiają się same przy tej chorobie.Lekarze tylko tabletki a to nie pomaga w ogóle.Proszę błagam to straszne cierpienie

 108. Maria pisze:

  Proszę o błogosławieństwo dla całej mojej rodziny. Rozwiązanie naszych trudności finansowych (bardzo proszę jest to dla mnie bardzo ważne), o dobrą i spokojną pracę dla moich córek, wyleczenie z choroby ( łuszczycy) mojego męża Zdzisława oraz zdrowia dla całej rodziny. O możliwość dokończenia wszystkich rozpoczętych prac domowych. A przed wszystkim, aby w naszej rodzinie zapanowała zgoda, miłość wzajemny szacunek, aby nigdy nie zabrakło modlitwy.Proszę również o modlitwę za naszych bliskich zmarłych, za dusze w czyśćcu cierpiące,za wszystkich ludzi cierpiących na całym świecie. O Jezu zajmij się tym.

 109. Isia pisze:

  A ja pragne podziekowac za Twoim wstawiennictwem Ojcze Pio i Dolindo za wszystko, co spotkalo i spotyka mnie w zyciu. Krzyz Jezusa jest najwiekszym dla mnie wsparciem. Blagam
  o Sakrament Chrztu Sw. dla wnuka, Sakrament I Komunii Sw. dla Mateunia oraz Sakrament Malzenstwa dla corki i syna oraz przemiane ich serc. Proszé rowniez,aby zawsze stawiani Boga na pierwszym miejscu, aby nasze wnuki mialy szczesliwe dziecinstwo. Jezu Ty sie tym zajmij.

 110. Basia pisze:

  Proszę o modlitwe o uzdrowienie duchowe i fizyczne mojego brata Kazika, o jego nawrócenie aby znów mógł czuć miłość Boga i nieść z Nim swoje codzienne krzyże. Jezu Ty się tym zajmij, miej mojego brata w opiece.

 111. Zofia pisze:

  Proszę o łaskę wiary dla całej mojej rodziny, o łaskę uzdrowienia Jana, Karola i Adama i proszę również o potrzebne łaski dla pani Ewy i jej córki. Jezu, Ty się tym zajmij, ja nie mogę nic.

 112. Krystyna Piotrowicz pisze:

  Proszę o nawrócenie moich synów i ozdrowie i dobre wyniki badań dla Anny za wstawiennictwem kochanego Ojca Dolindo i Św Ojca Pio Jezu Ty się tym zajmij, Bóg Zaplac

  • Anna pisze:

   Ojcze Pio i ojcze Dolindo proszę o modlitwę dla mojej rodziny aby dzieci nie pogubiły się w tych czasach, o zdrowie dla syna , o miłość w małżeństwie i wyjście z nałogów oraz nawrócenie siostry , ciotki,dużych problemów finansowych , Jezu ty sie tym zajmij.

  • Dana pisze:

   Bardzo proszę o dobre relacje w rodzinie, o powrót męża do rodziny, nawrócenie grzeszników w bliskiej i dalszej rodzinie. Panie bądż lekarzem wszystkich ludzkich serc i przemieniaj nawet najbardziej zatwardziałe, bo umarłeś i przelałeś krew na każdego. Jezu, Ty się tym zajmij. Bóg zapłać

 113. Jadwiga pisze:

  Proszę w intencji uzdrowienia relacji małżeńskiej,i rodzicielskiej uwolnienie od wszelkiego zła,uzależnień,nałogów,które są przeszkodą w wypełnianiu przykazań Bożych,i wychowywaniu dzieci w wierze chrześcijańskiej.Oraz o łaskę dobrej pracy,i sił do przezwyciężania wszelkich trudności,opatrzność Bożą..Bog zapłać.

 114. Jolantae pisze:

  Ojcze Dolindo, proszę Cię w intencji wszystkich wrogich mi osób, w intencji przyjaciół, którzy potrzebują laski nawrócenia, za moich bliskich- o łaskę spowiedzi generalnej dla męża, o uwolnienie go od nałogu przeklinania, za nasze dzieci, by Pan Bóg chronił je przed złem jawnym i ukrytym. W intencji dobrego przygotowania do Paruzji. Bóg zapłać.

 115. Ania G. pisze:

  Proszę dla siebie,dla moich najbliższych, dla wszystkich czytelników wowit a także dla mojej ukochanej Ojczyzny o heroiczną wiarę, gorliwość w nawracaniu się,dary Ducha Świętego,za kapłanów i Kościół Święty Katolicki, nawrócenie grzeszników.

 116. Przygocka pisze:

  Ojcze Dolindo,uproś u Jezusa Chrystusa łaskę nawrócenia Karoliny jej powrotu na łono kościoła o miłość,pojednanie i pokój w rodzinie abyśmy wszyscy trwali przy Chrystusie i jego mamie Maryi Dziewicy .

 117. joanna pisze:

  O łasķę nawrócenia i uwolnienia od zniewoleń syna Grzegorza oraz łaskę zdrowia psychicznego dla męża

 118. Aga47 pisze:

  Ojcze Ruotolo i ojcze Pio Ty wiesz co przeżywam w sercu proszę cię o łaskę zdrowia ,abym mogła szczęśliwie dopracować do mojej emerytury.Proszę was poukładane mojego życia aby były zgodne według planów Bożych.Spraw aby moje sprawy mieszkaniowe szczęśliwie się poukładały jak I również to co noszę w sercu.Bóg zapłać.

 119. Piotr Schreiber pisze:

  Proszę o własne mieszkanie, uzdrowienie i świętość córki i taty, błogosławieństwo dla mojej pracy i firmy. Piotr Schreiber

 120. Agnieszka pisze:

  W intencjach które mam w sercu

 121. Halina pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia dla mojej rodziny, o łaskę przebaczenia i pojednania w mojej rodzinie. Proszę również o modlitwę w intencji uzdrowienia mnie z „zespołu pustego nosa”. Jezu Ty się tym zajmij.

 122. Zofia pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia i uzdrowienia duchowego mojej rodziny oraz wstawiennictwo u Boga za duszami i czyscowymi.

 123. Grażyna pisze:

  Jezu, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę Cię rozwiąż problem w rodzinie mojego syna. .Tylko w Tobie nadzieja. Jezu Ty się tym zajmij !

 124. Łukasz pisze:

  Proszę o łaskę uzdrowienia mojego prawego kolana po dwóch operacjach, abym mógł funkcjonować normalnie, jak przed pierwszym urazem sportowym, ciesząc się pełną sprawnością fizyczną🙏🙏🙏
  Proszę także o uzdrowienie uszkodzonych więzadeł i innych niezdiagnozowanych struktur w kolanie lewym🙏
  Bóg zapłać 🙏

 125. Mirosław pisze:

  PROSZĘ O POTRZEBNE DARY DUCHA SWIĘTEGO DLA DIAKONI UWIELBIENIA .
  WZYWAM CIĘ DUCHU PRZYJDZ.

 126. Gabs pisze:

  O dobrego męża dla mnie jak najszybciej.

 127. Natalia pisze:

  O poukładanie mojego życia. O własną rodzinę,o własne miejsce na ziemi. O naprawienie relacji w mojej rodzinie. O Bożą radość i wiarę w Boży plan.O zdrowie dla moich rodziców i dobrą żonę dla mojego brata. O wszelkie potrzebne łaski dla mojej siostry i jej rodziny. O wszelkie potrzebne łaski dla KS. Antoniego Olichwera, KS. Henryka Kaliszuka i dla nowego ks. proboszcza parafii Ogardy.

 128. Jola pisze:

  Proszę o modlitwę w intencjach serca Bogu wiadomych, o zdrowie dla mnie i moich bliskich, o pozytywne rozwiązanie moich trosk, o uwolnienie od zniewolenia grzechem Bogu wiadomym, o uwolnienie serca i myśli od pewnego mężczyzny, za osoby, które mnie skrzywdziły, w intencji podziękowania za otrzymane łaski, o powrót do siebie małżonków K. i B., o łaskę przebaczenia od osób, które zraniłam, o łagodny deszcz, o pracę dla Eweliny, o przewodnictwo Ducha Świętego w przedsięwzięciu Bogu wiadomym, o uzdrowienie Wiktorii, za dusze moich bliskich zmarłych, za dusze czyśćcowe. Z serca Bóg zapłać.

 129. Małgorzata S. pisze:

  Proszę w intencjach Bogu wiadomych a On wie czym się zająć

 130. Beata pisze:

  Proszę o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny,o pokój,miłość,łaski potrzebne dla nas,zdrowie ciała i duszy,ciągłe nawracanie i trwanie przy Jezusie i pod płaszczem Maryi. Bóg zapłać.

 131. Danuta pisze:

  Proszę o wypełnienie woli Bożej w mojej rodzinie.O uzdrowienie duchowe Aleksandry i nawrócenie osób źyjących w związkach niesakramentalnych.O opiekę Bożą i Matki Najświętszej dla wnuczki i jej rodziców.

 132. wera pisze:

  Prosze o laske wiary dla syna Kamila i jego ojca Zbigniewa,JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ!

 133. Anna pisze:

  Dziękuję za wszelkie doświadczenia i jednocześnie Boże, bardzo proszę o łąskę zdrowia dla Męża, Córeczki, siebie- w tym o wyjście ze stanu depresyjnego, mojego Taty i Brata; proszę o moc Ducha Św. w trudnej sprawie rodzinnej i pozytywne rozwiązanie problemu dziedziczenia; Jezu, Ty wiesz co mnie dręczy: chęć powrotu w rodzinne strony, ciągłe kłopoty z pracą i zdrowiem…Proszę, pomóż mi moim Najbliższym. Jezu, Ty się tym zajmij.

 134. Basia pisze:

  Święty o. Dolindo i Święty o. Pio proszę o potrzebne łaski w wypełnieniu woli Boga dla mnie i mojej rodziny oraz o potomstwo dla mojej siostry i dla mnie.

 135. Lucyna K pisze:

  Panie Jezu przez wstawiennictwo św.Ojca Pio i o.Dolino pokornie proszę o łaskę uzdrowienia kolana mojego męża i uchronienie go przed operacją.

 136. jola pisze:

  Dziekuje za dotychczasowe laski i prosze o dalsze blogoslawienstwo dla moich synow i ich rodzin oraz dla mnie i meza, abysmy wrocili na czas do Polski. Prosze rowniez o nawrocenie osob w mojej rodzinie, ktore sa daleko od Boga. Jezu, Ty sie tym zajmij!

 137. Sabinka pisze:

  Proszę o łaskę wiary, modlitwy, dobrej spowiedzi dla moich bliskich, wszystkie potrzebne łaski dla męża, dzieci, wnuków, wyzwolenie od alkoholizmu, pojednanie i pokój w rodzinach, o łaskęślubu dla Jarka i Natalii, wszystkie potrzebne łaski dla bliskich i bliźnich oraz w intencji chorych. o pokój na świecie i w sercach, w int kapłanów i Kościoła.

 138. Maria pisze:

  Proszę w intencjach które mam w sercu, o znalezienie pracy, o łaskę nawrócenia w rodzinie, wiarę dla Krzysztofa, Marka, Mariusza, Damiana.

 139. bea pisze:

  Św. Ojcze Pio, na swojej drodze życia wciąż słyszę Twoje słowa :” Czyń zawsze co jest w twojej mocy i ufaj Bożemu Miłosierdziu”. Gdy czuję niemoc, modle się do Ciebie o fiołkowy zapach. Wspieraj mnie na tym nowym, trudnym etapie życia, otaczaj troską moich Rodziców oraz moją córkę. Szczególnie Jej potrzeba teraz wsparcia i Światła Ducha Świętego aby czyniła postępy na w poszukiwaniu siebie, aby potrafiła z Bogiem w sercu zaprezentować swoją wartość, utrzymać ją . Aby znalazł w sobie siłę i nie była „tanio sprzedajna”. Tak mi do pomóż Bóg i wszyscy Święci. Amen.

 140. Bogna pisze:

  Proszę za mojego męża, za mamusię, brata i za cała moja rodzine i za wszystkich polecających się moim modlitwom. Za Hayley i jej rodzinę.
  Proszę za kapłanów, Kosciol w Polsce, za dusze w czyściu cierpiące, za misje katolickie na całym świecie , za prześladowanych chrześcijan, za nawrócenie Polski.

 141. weronika pisze:

  Proszę o łaskę wiary dla moich dzieci aby nie żyły w niesakramentalnych związkach i o uwolnienie i wyzwolenie z diet

 142. Paweł pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla mnie. Uzdrowienie mnie z choroby, z którą zmagam się od lat.

 143. Sława pisze:

  Panie , za wstawiennictwem Twoich świętych , przez serce Maryji proszę pokornie w sprawach Tobie wiadomych

 144. Ania W. pisze:

  Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o zdrowie, zgodę w rodzinie i w sprawach Bogu wiadomych.

 145. Annawa pisze:

  Proszę w intencjach Panu Bogu wiadomych.
  Jezu ufam Tobie. Jezu ,Ty się o to zatroszcz. Jezu , TY się tym zajmij, przez wstawiennictwo św. ojca Pio i ks. Dolindo.
  Proszę o błogosławieństwo dla prowadzących tę stronę. Bóg zapłać.

 146. Ulcia pisze:

  Proszę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, o dobre żony i żywą wiarę dla synów. O łaskę potomstwa dla Sylwii i Michała, o życie w czystości dla synów i wzrost wiary w rodzinie oraz wyzwolenie z nałogu alkoholowego dla Janiny, Anny,i Grzegorza.

 147. Elżbieta pisze:

  intencje zlecone :1 od p. Katarzyny K:. Moje interakcje : o pilny, szybki regularny zarobek na poziomie 100 tys. zł miesięcznie i szybkie znalezienie męża. Bóg zapłać 🙂 , 2 od p. Sylwi O. Proszę o modlitwę w intencji trzeźwości Radoslawa, aby byl dobrym mężem i ojcem. Bóg zapłać

  • wobroniewiary pisze:

   Przepraszam ale taka intencja „o pilny, szybki regularny zarobek na poziomie 100 tys. zł miesięcznie i szybkie znalezienie męża” to zakrawa na magię i kpiny 😦
   Ani z jednym, ani z drugim mi nie po drodze!!!

   • Elżbieta pisze:

    Przepraszam taką intencję otrzymałam ( też mi dziwnie nie pasowała ). W związku z czym proszę tej 1 intencji od p. Katarzyny K nie brać w ogóle pod uwagę ( anulować ) . Rozmowa z Panią ,której intencja nie dała żadnego efektu. Pozdrawiam

 148. Elżbieta pisze:

  W intencji syna i córki o nawrócenie ,szczerą spowiedź , o przymnożenie żywej wiary, uwolnienie syna ze zniechęcenia ,z nałogów z grania w gry komputerowe,z picia alkoholu ,z palenia papierosów, z używania wulgaryzmów ,uwolnienie ze złych skłonności i nieczystych przyzwyczajeń , o czystość dla syna i córki,o mądre i właściwe wybory życiowe dla syna i córki, o znalezienie przez syna dobrej ,mądrej i kochającej go żony, dla córki o dobrego ,mądrego i kochającego ją męża ,w intencji męża o uwolnienie z pociągu do picia alkoholu ,z palenia papierosów i negatywnego zachowania ,o nawrócenia w rodzinie mojej i męża , przemianę życia , o zdrowie, zgodę , umiejętność porozumiewania się ,dogadywania, rozmowy w rodzinie ,w domu , bezpieczeństwo domowników duchowe i fizyczne . Bóg zapłać ❤

 149. Stanisław Kulas pisze:

  O Boże Błogosławieństwo o pokój na świecie i jedność w narodzie

 150. Czytelniczka pisze:

  Przez wstawiennictwo o. Pio i o. Dolindo proszę Cię Dobry I Miłosierny Boże o łaskę nawrócenia dla mojego syna, rodziców, brata i jego rodziny oraz wszystkich moich bliskich, o łaskę pokory i cichości dla mnie biednego grzesznika, Panie niech się wypełni Twoja wola w moim życiu, daj mi siłę i wytrwałość, abym ją rozpoznała i przyjęła. Proszę o Twoje błogosławieństwo Boże dla Twojego sługi Ks. Janusza…pomóż mu i rozwiąż złe więzy jego duszy. Jezu, Ty się tym zajmij!

 151. Maria z Krakowa. pisze:

  Prosze o laske uzdrowienia i nawrocenia sie ziecia Ludovika , oraz aby zawarl slub koscielny z moja corka. Pokornie prosze o blogoslawienstwo dla calej mojej rodziny.

 152. Beata pisze:

  prosze o uzdrowienie mojej mamy z choroby nieuleczalnej

 153. Czasemwątpiący pisze:

  Za uwolnienie z nałogu nieczystości.Za siostrę żeby znalazła pracę i o wszelkie łaski dla niej i jej rodziny.Za całą moją rodzinę o pokój i zgodę i rozwiązanie trudnych spraw.JEZU TY SIĘ TYM ZAJMI.

 154. Annawa pisze:

  Proszę w intencjach Bogu wiadomych.
  Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.
  .Bóg zapłać

 155. m pisze:

  „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ” proszę przez pośrednictwo Św.Ojca Pio i Św.Ojca Dolindo proszę o rozwiązanie bardzo trudnych spraw o błogosławieństwo dla całej rodziny i znajomych oraz za tych którzy mnie skrzywdzili.Bóg zapłać

 156. Hanna pisze:

  Proszę o nawrócenie grzeszników, o prawdziwe królowanie Chrystusa i Maryi w sercach Polaków.
  Proszę też o zdrowie duszy i ciała dla Kasi, uwolnienie jej od lęków.
  Proszę o błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.
  Jezu, Ty się tym zajmij.
  Amen

 157. Czytelniczka pisze:

  Panie proszę Cię również o uzdrowienie mojej relacji z szefową i w intencji Tobie Boże wiadomej. Jezu, Ty się tym zajmij!

 158. agnieszkalut pisze:

  Proszę o nawrócenie mojego męża i brata, o łaskę dobrej spowiedzi dlań nich. Proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny, o dary Ducha Świętego dla dzieci. Jezu Ty się tym zajmij proszę.

 159. Agnieszka pisze:

  O nawrócenie w mojej rodzinie uzdrowienie uzależnionych o zdrowie i wytrwanie w dobrym dla mnie , podjęcie dobrze płatnej pracy dla Janka , rozwiązanie problemów mieszkaniowych , finansowych i zdrowotnych Marcina i Radka , rozwiązanie trudnych spraw w mojej pracy , zmianę kierownika podwyżkę i sprawne zorganizowanie udanego wesela Gosi I Adriana Bóg zapłać

 160. Zbyszek pisze:

  Święci Ojcowie proszę o wyjednanie mi łaski wytrwałości tak abym mógł zrealizować swoje marzenie i zostać pilotem morskim w z.p sz- św. Jezu, Ty się tym zajmij

 161. Iwona pisze:

  Proszę o nawrócenie mych synów Oskara i Szymona, także męża, brata, chrześniaków, mamy i wszystkich bliskich -uwolnienie ich wszelkich z nałogów, wszelkich zniewoleń, uzdrowienie ich zranień, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, skończenie szkół, dobre żony….O łaski potrzebne Siostrom Uczennicom Krzyża i Siostrom Klaryskom, o powołania do zgromadzeń.

 162. Beata Kołodziej pisze:

  Proszę o nawrócenie moich dzieci, mojej mamy, brata z rodziną, o życie sakramentalne, spowiedzi, o śluby kościelne, uwolnienie z nałogów, uzdrowienia duchowe, wewnętrzne i życie wieczne dla zmarłych z naszych rodzin. Jezu, Ty się tym zajmij!

 163. O uzdrowienie Ksawerego ,nawrocenie Maurycego ,odnalezienie dobrej drogi zyciowej dla Joachima dobre zony dla moich synow oraz o błogosławieństwo Boze i dalsze łaski dla mojego małzenstwa. Panie Jezu dziękuję Ci za moje życie ,za wspaniałego męźa i dzieci

 164. Malgorzata pisze:

  Proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mojej mamy, powrót do zdrowia dla Leszka, nawrócenie dla mojego męża i córek. Łaskę mądrości i głębokiej wiary dla mojego syna.Blogoslawienswo Boże dla całej mojej rodziny.

 165. Krystyna B pisze:

  Święty Ojcze Pio i Ojcze Dolindo proszę wyblagajcie u Jezusa Miłosiernego
  Dla :Jana, Krzysztofa i Pawła powrot do Kościoła i Sakrametow Świętych .Blagam o zdrowie fizyczne i psychiczne ,pokój w ich sercach oraz ułożenie życia w Sakramentalnych maluzenstwach
  Bóg Zaplac

 166. Mirka pisze:

  Proszę o wiarę dla mnie i całej mojej rodziny,o uwolnienie i nawrócenie moich bliskich . Proszę o umiejętność rozpoznawania woli Bożej w moim życiu,pokorę, cierpliwość.Abym w każdym spotkanym człowieku umiała dostrzec Chrystusa.Prosze też o Twoje Panie błogosławieństwo dla Magdy i Amelki.

 167. Regina pisze:

  Bardzo prosze o zdrowie , jesli Boza wola taka.Panie Boze ratuj i miej w opiece Kasie i Sare i Victorie.Ratuj nas Panie Boze, nie pozwol nam zginac.Panie Boze ,pomoz i wybacz,Bog zaplac

 168. Alina R. pisze:

  Błagam o psychiczne zdrowie,potrzebne mi łaski i łaskę wiary dla mojego męża oraz proszę w intencji tych,którym byłam powodem do grzechu.

 169. Aneta pisze:

  Św o Dolindo , proszę o wstawiennictwo u Boga w tym trudnym dla mnie czasie. Także za Roberta i Mariusza

 170. Magda pisze:

  Za syna, by Jezus zajął się nim i jego rodziną.
  I za mnie i Osoby, które mam w sercu.

 171. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę za moich dwóch synów, męża, za mnie i wszystkich moich bliskich, o zdrowie, wzajemny szacunek i pogłębianie wiary. BÓG ZAPŁAĆ.

 172. Beata pisze:

  Proszę o łaskę uzdrowienia mnie z tej ciężkiej depresji, o spokój duszy i ciała. Jezu Ty się tym zajmij.

 173. Eva pisze:

  Proszę o laski w walce z choroba i błogosławieństwo dla całej rodziny.

 174. Jadwiga Nowak pisze:

  Proszę o zdrowie i siłę dla mnie i mojej rodziny,o postępy dla Antosia aby nie był agresywny ,abym stała się lepszym człowiekiem ,abym miała siłę do pokonania moich słabości ,żebyśmy całą rodziną stawali się lepszymi ,dobrymi i Bogiem silni .Panie Jezu Ty się tym zajmij.

 175. Jakub pisze:

  Ojcze Dolindo
  Proszę o wstawiennictwo u Boga Ojca naszego z prośba o potrzebne łaski dla mojego przyjaciela Pawła. Wydaje mi się ze potrzebuje on łaski znalezienia pracy ale nie Dobry Bóg obdarzy do łaskami wg Swojego uznania
  Proszę jeszcze i ja dla siebie o łaskę rozeznania co dalej czynić mam z moja budowa . Sam nie za wiele zdziałam ale chce wszystko oddać Bogu Ojcu poprzez Twoje wstawiennictwo ojcze Dolindo. Jezu ty się tym zajmij !

 176. Joanna pisze:

  Proszę o uzdrowienie duszy i ciała mojego męża który żyje w grzechu cudzolostwa i chce w nim trwać tylko mam nadzieję w Jezusie bo mnie już nie słucha A nawet wyśmiewa się i depcze moja wiarę w Boga.jezu Ty się tym zajmij proszę.

 177. Aneta pisze:

  W intencji zdrowia moich oczu ,o łaskę widzenia , żeby choroba błona neowaskularna nie powróciła . Bóg zapłać .

 178. Robert.S. pisze:

  Ja,Robert zwracam się z prośbą do o.Dolindo i wszystkich Świętych, aby wstawiły Się w intencji mojego małżeństwa.,,Jezu Ty się tym zajmnij „.Małżeństwo w separacji.Z Panem Bogiem.

 179. Barbara pisze:

  Proszę o zdrowie dla całej rodziny.Prosze i szybki koniec wojny w Awganistanie ,o pokój na świecie Szybki powrót żołnierzy do rodzinnych domów.

 180. Anna pisze:

  Proszę o ukrycie w ranach Chrystusa wszystkiego co było grzeszne w mym życiu i ochronę przed skutkami mych grzechów. Proszę o opiekę i łaski dla mych dzieci. O ich powrót w ramiona Boga.

 181. Bożena Bystrow pisze:

  Święty Ojcze Pio i ks.Dolindo wyproście u Boga mojemu mężowi i dzieciom żywą wiarę ,uzdrowienie ze zranień i uwolnienie od wszelkiego zła,wierność Jezusowi.Proszę o miłość i jedność w mojej rodzinie ,żebyśmy na wzór Świętej rodziny wiernie służyli Bogu.

 182. Anna pisze:

  Proszę o trzeźwość dla mojego syna i o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu

 183. Monika pisze:

  Proszę o nawrócenie do Boga mojej mamy,siostry,Krzysia,szwagierki,teścia,macochy,bratanków,szwagierki,szwagra,Zbycha,taty.Proszę również o uzdrowienie na duszy dla taty🙂. Dziękuję za możliwość oddania swoich intencji z Panem Bogiem.

 184. Adrian pisze:

  Św.Ojcze Dolindo i św.Ojcze Pio Pomożcie mnie znaleźć dobrą pracę stałą dobrze płatną .Pojechać do Lourds. O siły, zdrowie rozum boży o bogoslawieństwo finansowe.

 185. Patrycja pisze:

  Błagam o wstawiennictwo i modlitwę, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. W szczególności o sile i powrót do zdrowia mojej Babci…

 186. Sabina pisze:

  Pokornie proszę o zdrowie iidla potrzebne łaski dla mojej rodziny. Zdrowy rozwój i łaski dla maleństwa, które rozwija się w moim łonie. o szybki poród bez komplikacji oraz o łaski dla mnie i dla mojego męża, które są nam potrzebne w obecnym stanie by być miłymi Bogu.
  Proszę za Kościół święty,kapłanów całe duchowieństwo, prześladowanych chrześcijan,misjonarzy i ich podopiecznych o potrzebne im łaski i ochronę przed nieprzyjaciółmi widzialnymi i niewidzialnymi.

 187. Teresa pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla mamy,Ireny i dla mnie o uzdrowienie nogi oraz zdrowie duchowe psychiczne i fizyczne. ,,Jezu Ty się tym zajmnij „. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
  Teresa

 188. Kasia z Warszawy pisze:

  PROSZĘ O ŁASKĘ PRZEBACZENIA, ABY MOJE SERCE POTRAFIŁO TAK PRZEBACZAĆ I KOCHAĆ, JAK PRAGNIE TEGO PAN JEZUS I MATKĄ BOŻĄ. AMEN

 189. Kasia z Warszawy pisze:

  PROSZĘ O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA MOJEGO TATY KAZIMIERZA, MAMY STANISŁAW, SIOSTRY BARBARY I BRATA SŁAWOMIRA, CIEBIE PROSZĘ WYSŁUCHAJ MNIE PANIE JEZU. AMEN

 190. Kasia z Warszawy pisze:

  PROSZĘ O POTRZEBNE ŁASKI DLA MOJEGO SYNA JAKUBA, O ŁASKĘ WIARY I BOJAŹNI BOŻEJ, O POWOŁANIE DO KAPŁAŃSTWA. AMEN

 191. Sew pisze:

  O uzdrowienie pożycia małżeńskiego zgodnie z naukami Kościoła – Jezu Ty się tym zajmij.

 192. Faustyna pisze:

  Prosze o uzdrowienie mojej mamy Beaty z jej wszystkich chorob. Panie, dotknij jej watroby, nerek i serca. Pomoz twojemu cierpiacemu dziecku.

 193. Elżbieta pisze:

  Proszę o uzdrowienie mnie z choroby, łaskę zdrowia i Błogosławieństwa Bożego dla mnie, męża, syna i córki oraz o uzdrowienie mojego taty, siostry z ciężkiej choroby psychicznej, a także o łaskę zdrowia dla mamy. Proszę dla nas o szczęśliwe życie w Tobie Jezu każdego dnia. Bóg zapłać i proszę o łaski dla pielgrzymujących.

 194. Paulina pisze:

  Prośba o to, aby Pan Bóg był dla mnie najwyższym szczęściem i dobrem, Pan Bóg był na pierwszym miejscu w moim życiu, o pracę zawodową zgodną z moim powołaniem i o wypełnienie woli Bożej w moim życiu. Panie Boże dziękuję Ci!

  • Paulina pisze:

   O Dary Ducha Świętego i jeżeli jest taka Wola Boża – o dobrego męża dla mnie. Bóg zapłać za złożenie intencji! (ze swojej strony obiecuję modlitwę 12-20.10.2019 r.)

   • Paulina pisze:

    Pragnę kochać Pana Jezusa całym sercem, z całej duszy, całą sobą do cna i pełnić Jego Wolę. Bóg zapłać za modlitwę!

 195. Asia pisze:

  o cud uwolnienia i uzdrowienia z nałogów, przywiązań i wszelkich uwikłań oraz uzdrowienie i oczyszczenie umysłu od złych obrazów z dzieciństwa, o łaskę żywej wiary dla Patryka.
  o nawrócenie i głęboką wiarę dla Agaty, Dariusza i Jacka oraz chrzest dla Gabrysi i Aleksa.
  O nawrócenie Agnieszki i Sary.

 196. Henryk pisze:

  Proszę o łaskę dla moich dzieci i wnucząt.
  Aby stali się pełnymi katolikami i znaleźli czas dla Boga i modlitwy.Jezu zajmij się tym za wstawiennictwem ojca Dolindo

 197. Anna pisze:

  Proszę o opiekę nad całą moją rodziną.Jezu Ty się tym zajmij

 198. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Ojcze Dolindo i św. Ojcze Pio porszę was o pomoc w dźwiganiu krzyża w moim życiu, o nawrócenie i o uwolnienie z nałogu pijaństwa w mojej rodzinie, proszę także za moją parafią o większą wiarę, polecam waszemu wstawiennictwu także naszą Ojczyznę, Kościół Święty z jego pasterzami i sprawę nowych powołań do służby w owczarni Pana. Módlcie się za nami do Boga przez Niepokalane Serce Naszej Matki i Królowej Maryi

 199. Katarzyna pisze:

  Proszę o modlitwę za mnie o skruchę zal za grzechy.pelne nawrócenie

 200. Elżbieta pisze:

  intencja od p.Anny Jaworskiej : „o dar potomstwa dla mnie i meza. O dobre Boże małżeństwo moje, mojej mamy, siostry i teściowej- niech Pan Bóg je strzeże i pomaga w sytuacjach trudnych. Prosze również o przemianę serc mojego, męża, mamy, Stasia, Emilki i Pawła a także rodziców mojego męża i brata.”

 201. Elżbieta pisze:

  intencja od p. Danuty Wojtowicz :”Proszę także o modlitwę w październiku za zdrowie dla mojej rodziny : „

 202. Jagoda pisze:

  Proszę z całego serca o przemianę duchową mojego męża i o jego powrót na łono rodziny.Bóg zapłacić.

 203. Jagoda pisze:

  Proszę o opiekę i zdrowie oraz siły do znoszenia wszelkich trudności dla mojej rodziny.Jezu Ty się tym zajmij.

 204. Urszula pisze:

  Prosiłabym w intencjach wiadomych Panu Bogu. Bóg zapłać ❤

 205. Dariusz pisze:

  Proszę o modlitwę, by Pan obdarzył moją Mamę zdrowiem, Tatę przyjął do chwały Nieba.

 206. dausia pisze:

  Proszę o zdrowie dla minie i całej mojej rodziny , o błogosławieństwo dla całej rodziny .
  O uwolnienie i uzdrowienie w wiadomej sprawie – ” Jezu Ufam Tobie ” – ” Jezu Ty się Tym Zajmij ”.

 207. Joanna pisze:

  Proszę o zdrowie dla mojego dzieciątka i o szczęśliwy poród, a także o zdrowie dla mnie, mojego męża i najbliższych, o łaski i wsparcie w codziennym życiu, Jezu Ty się tym zajmij

 208. Marek pisze:

  Jezu, prosze aby zona doniosla zdrowo ciaze i urodzila zdrowe dziecko. Ojcze Dolindo, modl sie za Nia i nasze jeszcze nienarodzone dziecko!

 209. Rene pisze:

  O pokój w sercu.
  O wiarę dla dzieci objętych różańcem rodziców w naszej róży.

 210. Barbara pisze:

  Proszę o wiarę w Boga dla moich dorosłych dzieci’ zdrowie dla męża.wybrnięcie z długów oraz pozwolenie na zbudowanie domu dla wnucząt,

 211. Anna pisze:

  Ojcze Dolindo uproś u Pana naszego łaski dla mojej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie u córki .Jezu Chryste ty się tym zajmij wszystko powierzam Tobie.

 212. Ania Frankiewicz pisze:

  Jezy Ty się tym zajmij. Zajmij się moją rodziną. Spraw uzdrowienie, przebaczenie, uwolnienie naszego małżeństwa. O moją przemianę serca, pracę nad sobą, 5 dzieci. Złam wszelkie zło jakie zaciągneliśmy z wiedzy i nie wiedzy. Maryjo bądź Panią mojego domu, tak też żebym i ja nią się stała, orędowniczką pokoju.
  Dziękuję

 213. Bogumiła pisze:

  O łaskę wierności Jezusowi, żeby młodzi z mojej rodziny nie odchodzili od kościoła i sakramentów świętych. O Boże żony dla synów i Bożych mężów dla Pauliny, Marii i Zuzanny. O łaski potrzebne dla naszej rodziny.
  O łaski potrzebne Ewie do godziwego życia dla Niej i Ani.
  Jezu, z serca wołam Ty się tym zajmij.

 214. Agata pisze:

  O wiarę dla mych dzieci, nawrócenie dla męża, uzdrowienie duszy dla mnie.

 215. dzwonek pisze:

  Proszę o uzdrowienie moich relacji z córką, o żywą miłość między nami. Również proszę o błogosławieństwo, pokój i miłość dla całej mojej rodziny, synów i męża. O pokój w moim sercu. Jezu proszę, Ty się tym zajmij.

 216. Ana pisze:

  Św. Ojcowie proszę o wstawiennictwo w sprawie Bogu wiadomej Panu. Boże uchron mnie od złego i pomóż. Oddaję się Tobie troszcz się o mnie Ty. W Tobie cała nadzieja.

 217. Anna pisze:

  Wielbię Cię Jezu w Trójcy przenajświętszej. Zawierzam Ci i zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi całą rodzinę jaką stanowimy oraz pozostałą przez wszyskie pokolenia przeszłe i przyszłe.
  Wszyscy święci orędujcie i wstawiajcie się za nami. Przemień drogi Jezu serce męża i uświęć go, w naszym małżeństwie, usuń przeszkody wlej miłość przewyższającą nasze oczekiwania ze zdroju miłosierdzia Twojego. Uzdalniaj nas do życia w świętości w codzienności i naszych dzieci Macieja, Oli, Kuby, Celinki i Martusi. O pojednanie mojego męża z siostrą. O dar rozeznawania Twojej woli w naszym życiu i trwaniu wraz z Niepokalaną na uwielbieniu i głoszeniu Ciebie innym. Matuchno wypraszaj mojej rodzinie łaski o które proszę i za dusze w czyśćcu cierpiące. Dziękuję, Jezu ufam Tobie

 218. Tomasz pisze:

  Kochany Ojcze Dolindo, kochany Ojcze Pio proszę o Wasze wsparcie i pomoc przed obliczem Boga. Poprzez posługę pielgrzymów, wstawiennictwo Najświętszej Panny Maryi oraz Wasze wstawiennictwo pragnę zawierzyc Panu Bogu moje małżeństwo pogrążone w krysysie, wychowywanie naszego syna, którego z pokorą wobec Woli Boga oddaje na Jego posługę. Proszę o zdrowie duszy i ciała, o zgodę dla całej naszej rodziny dziękując za ocean łask. Dziekiekuje za łaske abstynencji nieustannie prosząc o wsparcie. Zaweirzam przez Was droge do swietosci każdego z nas. Mój nałóg, operacje żony, prace.

 219. Lucyna K pisze:

  O nawrócenie mojej mamy, o przemianę jej serca aby przestała przeklinać i złorzeczyć ludziom,których nie lubi, o szczerą spowiedź dla niej a także o to aby nie zrażała do siebie innych.

 220. Anna pisze:

  Proszę o opiekę Pana Jezusa nad moją rodziną

 221. Anna pisze:

  Nie wiem dlaczego,ale moja prośba o opiekę Pana Jezusa nad moją rodziną została zmoderowana przez administratora

  • wobroniewiary pisze:

   Proszę Pani – każdy jeden komentarz (nie tylko Pani) czeka na moderację.
   Dlaczego?
   Bo dostaję setki brzydkich komentarzy, groźby, klątwy i złorzeczenia.
   Dlatego też każdy komentarz sprawdzam, zanim go opublikuję.
   Nie ma co się obrażać. Skoro wzięłam na siebie trud zebrania intencji, zawiezienia i od dwóch dni jestem obiektem wzmożonego ataku ze strony ludzi i złego ducha – to przecież nie będę zabraniać ludziom składania tych intencji.
   Nie mogę jednak wpuszczać wszystkiego jak leci. I nie mogę też siedzieć przy komputerze 24 godz. i cały czas zatwierdzać. Robię to co jakiś czas (nieraz po kilku minutach a nieraz po kilku godzinach).
   Zalecam odrobinę cierpliwości 🙂

 222. Danuta pisze:

  Proszę o wielką łaskę nawrócenia mojej córki Marysi i pogodzenie się córki Kasi i zięcia Łukasza z teściami. O przeproszenie ich, o zrozumienie , że to oni nie mają racji. O wdzięczność dla nich. O dobrą spowiedź dla nich aby nie była świętokradcza. Proszę też o wytrwanie w wierze córki Emili i zięcia Łukasza oraz Opatrzność Bożą nad najstarszą córką Ewą. O ulgę w niesieniu krzyża dla Pani Ewy admin.
  Będę trwać na modlitwie w czasie pielgrzymki.
  Jestem z północnej Polski proszę o informację skąd wyjeżdża pielgrzymka, bo może byłaby możliwość…

 223. Marek pisze:

  Dziękuję Ci Panie Boże za pracę,którą mogę wykonywać i proszę za wstawiennictwem Twoich świętych o.Pio i o.Dolindo o uwolnienie ze wszystkich nałogów , które trapią mnie i moją rodzinę.Proszę także w intencji tych,którym byłem powodem do grzechu nieczystości,zdrady i kłamstwa.Proszę cię Panie Boże o łaskę nawrócenia i pomocy w odejściu od grzechów , które zatruwają moją duszę i odbierz wszelkie zło,które mnie zniewala.Pomóż i obdarz mnie spokojem duszy i ciała.Jezu Ty się tym zajmij !

 224. Barbara pisze:

  Dziękuję Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za wszystkie otrzymane Łaski. Proszę Trójce Świętą o Dary potrzebne do wzrastania w świętości. Matkę Bożą o opiekę nad całą rodziną.

 225. duszyczka pisze:

  Proszę o łaskę czystości serca i wiary dla mojego syna Przemka, o nawrócenie dla Małgorzaty, Beaty, Krzysztofa, Haliny i moich braci, o pokój w moim sercu. Dobry Jezu proszę również o zdrowie dla mojego męża i jego ciężko schorowanej mamy, o potrzebne łaski dla moich rodziców w bardzo trudnej i Tobie wiadomej sprawie. Jezu, ale to niech Twoja Święta Wola wypełni się w naszym życiu, w mojej rodzinie. Udziel potrzebnych łask i darów Ducha św.

 226. Agnieszka pisze:

  Proszę o zdrowie dla mojej rodziny o pokój serc oraz o nawrócenie mojego męża. O przemianę mojego syna aby wszystko co złe na ciele i duszy przemieniło się w dobro. Św. Ojcze Pio i Św. Ojcze Dolindo wystawiacie sie u Pana w moich sprawach Jezu Ty Się tym zajmij.

 227. Basiako pisze:

  W intencji mojej rodziny – o nawrócenie męża i dzieci. Bóg zapłać.

 228. Małgorzata pisze:

  Świeci księża bardzo proszę o wasze wstawiennictwo u Pana Boga by zawsze chronił moją rodzinę i wskazywał nam drogę do świętości i zbawienia.

 229. Jacek pisze:

  Proszę o uzdrowienie relacji między moją matką i siostrą a moją żoną.
  O wypełnienie Woli Bożej w naszym życiu.
  O dar rodzicielstwa.

 230. Barbara pisze:

  Troski i problemy całej rodziny oraz poszczególnych osób, które Ty Boże Ojcze widzisz i znasz, z ufnością oddaję Panu Jezusowi przez Niepokalane serce Maryi. Jezu,Ty się tym zajmij!
  Św. Ojcze Pio i Ojcze Dolindo błagam o Wasze wstawiennictwo u Pana. Amen.

 231. Renata Schermer pisze:

  Z calego serca prosze Milosiernego Boga o zywa wiare dla mojego meza i dzieci oraz nawrocenie wszystkich czlonkow z naszych rodzin.

 232. Aneta pisze:

  W intencji o miłość mojego męża Marcina, aby ona wygrała. Pokornie proszę o ochronienie mojego małżeństwa, abyśmy 15 września obchodzili pierwszą rocznicę razem w Bożej Miłości Aneta i Marcin. Proszę o modlitwę w Naszej intencji

 233. AnnaEm pisze:

  Proszę o uzdrowienie Moniki z depresji, o zdrowie dla mnie i poprawę finansów, o głębszą wiarę dla Moniki

 234. Beata pisze:

  Proszę o nawrócenie dla mojej rodziny, pojednanie skłóconych osób oraz w sprawie Bogu wiadomej. Dziękuję za wszystkie łaski uzyskane za wstawiennictwem wszystkich świętych i proszę Miłosiernego Boga o błogosławieństwo dla mnie, mojej rodziny, przyjaciół i znajomych. Przepraszam za wszystkie moje grzechy i proszę o moc Ducha Świętego do przezwyciężania zła i moich słabości. DZIĘKUJĘ za przedstawienie mojej prośby Bogu w Trójcy Jedynemu.

 235. Adam pisze:

  Proszę o uzdrowienie żony z lęków, depresji i dolegliwości fizycznych oraz o poczęcie długo oczekiwanego potomka.

 236. Beata pisze:

  Proszę o nawrócenie moich synów Adriana Damiana Williama i uwolnienie ich z wszelkich nałogów i zniewoleń, o uzdrowienie ich zranień, dary Ducha Świętego, dobre żony dla nich i wszystkie potrzebne im łaski. O ratowanie duszy i ciala mojej mamy Marii Adama i Piotra
  O ratowanie Polski Szwecji Europy
  JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ

 237. Monika pisze:

  Proszę Was Święci Bracia o wstawiennictwo za całą rodzinę mojego brata-Piotra, o uratowanie jego małżeństwa i o uzdrowienie relacji rodzinnych.Błagam o Boże Miłosierdzie dla nas wszystkich.

 238. Tomek pisze:

  O dar czystości w małżeństwie, o uwolnienie się z nałogu palenia Marihuany oraz o nawrócenie dla Jacka.

 239. Viola pisze:

  Błagam za mojego męża Piotra o przemianę wewnętrzną, o czystość serca,czynów i myśli, o głębokie nawrócenie do Boga, o szczerą spowiedź dla niego. Za nasze małżeństwo o pokój, zgodę, miłość , szczerość, radość błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz uwolnienie od wszystkiego co chore i złe, od opetanej kobiety ,która od lat nie daje nam spokoju i nienawidzi. W intencji tej kobiety oraz innych kobiet ,które w swoimi zepsuciu niszczą małżeństwa. Za wszystkie małżeństwa i rodziny. Za kapłanów osoby duchowne.
  O pomoc i rychłe rozwiazanie wszystkich problemów z którymi się borykam, zwłaszcza tych ekinomicznych,mieszkaniowych,urzędowych. O pomoc w znalezieniu dobrze płatnej pracy.
  O zdrowie dla siebie i moich bliskich. O błogosławieństwo Boże.
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św i Najświętszej Maryji Pannie ❤
  Bóg zapłać!

 240. Bożena pisze:

  Proszę za małżeństwa , które się rozpadły . Wzmocnienie wiary Gosi i Adriana oraz Lucyny i Marcina.ich dzieci . O siły dla Lucyny i Marcina w opiece nad niepełnosprawnym Franusiem. Polecam mojego męża , siebie moją mamę z naszymi chorobami. Oraz ratowanie Polski i innych uciemiężonych narodów.

 241. Marek pisze:

  Proszę o modlitwę za moją żonę o uwolnienie z nerwicy i ciągłe obwinianie się że wyszła z biednej rodziny, proszę o Bożą opiekę nad naszymi dziećmi w trakcie wakacji i kiedy są sami. Proszę o pomoc w ich wychowaniu by ich dobrze i po Chrześcijańsku wychować . Proszę o wiarę dla nich.Proszę o rozwiązanie niezgody mojej żony z moją mamą.
  JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ

 242. Bogumił pisze:

  padre Dolindo ulecz proszę serce i głowę Zdzisława, ulecz astmę i puchlinę Urszuli, daj miłość do różańca Arturowi, nawróć Joannę i jej córki, wyrwij Andrzeja z bezrobocia i ulecz jego kręgosłup, biodro i zęby. Wielkie dzięki! Chwała NMP i Jej Boskiemu Synowi!

 243. Basia pisze:

  Proszę o pomnożenie wiary w mojej rodzinie, szczególnie dla mojego męża o dar modlitwy. Bóg zapłać za pośrednictwo, Ewo.

 244. A.P. pisze:

  O szczęśliwy poród dla Ani, zdrowie dla Szymka , o dom dla naszej rodziny oraz ślub przed Bogiem.

 245. BARBARA MARIA pisze:

  Proszę o dobrą spowiedż dla mnie i całej rodziny. Boże ratuj Mariusza i Sylwię.

 246. Iwona pisze:

  Proszę w największej pokorze o wiarę dla wszystkich moich drogich bliskich i o nawrócenie będących daleko od naszego Pan Jezusa Chrystusa.

 247. Ania pisze:

  Proszę o rozwiązanie problemów w rodzinie, o jedność w rodzinie i małżeństwie Anny i Adriana oraz o zdrowie.

 248. Dorota pisze:

  Proszę o pomoc w rozwiazaniu trudnej sytuacji zyciowej,o zdrowie psychiczne i fizyczne, o laski Boze i Blogoslawienstwo dla mnie i calej mojej rodziny. Panie Jezu prosze o milosierdzie i laske zbawienia dla babci,dziadków i Marka,aby mogli ze spokojem duszy cieszyc sie Twoja obecnością. Z calego serca Bog Zapłać!!!

 249. Ann pisze:

  Prośba o prace dla bezrobotnych i usunięcie przeszkód.
  Prośba o potomstwo dla bezdzietnych małżeństw .
  Prośba o dar męstwa dla niecierpliwych , bojących się i chorujących.
  Prośba o opiekę dla Ewy, jej dzieci (szczególnie Ani) i wnuków oraz aby mogła zapukać osobiście w płytę Ojca Dolindo i innych świętych i błogosławionych. O opiekę nad adminami ,tą stroną, ks Adamem, „Tomaszem” i nami wszystkimi.
  Prośba o ujawnienie PRAWDY szczególnie o fałszywych prorokach.

 250. Tina pisze:

  Proszę o zdrowie w rodzinie i nawrócenia

 251. Asia pisze:

  Proszę o nawrócenie dla mojej rodziny i uzdrowienie z choroby męża

 252. Justyna pisze:

  Panie mój proszę Cię odnów wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie. JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ.
  Proszę również za wstawiennictwem NMP i wszystkich świętych o odpuszczenie win duszom w czyścu cierpiącym.

 253. Joanna pisze:

  Proszę o dar macierzyństwa oraz nawrócenie bliskich z rodziny i znajomych.

 254. Maria pisze:

  Sw.Ojcze Dolindo, proszę wyproś cud uzdrowieia toksycznej sytuacji w mojej pracy oraz przemianę ludzkich serc: kierownictwa i współpracowników. Proszę by zaprzestano mobbingu i aby nigdy nie zabraklo mi pracy.

 255. Joanna pisze:

  Proszę o modlitwą za moje zdrowie , wytrwanie w chorobie, nawrócenie córki

 256. Ulka pisze:

  Proszę o wstawiennictwo Św. kapłanów O. Pio i O Dolindo o wstawiennictwo za moją rodziną, o żywą wiarę dla całej rodziny i o uwolnienie synów z wulgaryzmów i wszelkich nieczystości. O zdrowie dla Mirki, Janiny, Ludwiki i potomstwo dla chrześniaka.

 257. Małgorzata Rakowska pisze:

  Proszę o błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, o łaskę nawrócenia córek i zięciów oraz wnucząt aby wróciły na drogę praktykowania wiary, aby Boga poznały i pokochały.

 258. Aleksandra pisze:

  Proszę o wstawiennictwo i uproszenie łask: dla mnie o szybkie rozwiązanie i uwolnienie od bardzo trudnej sytuacji w jakiej się znalazłam – Jezu Ty się tym zajmij, o przymnożenie wiary dla członków mojej rodziny, o przerwanie nieludzkiej sytuacji w pracy i opamiętanie dla walczących ludzi, o łaskę pojednania dla zwaśnionych małżonków w rodzinie.
  Bóg zapłać.

 259. Tadeusz pisze:

  Święty Ojcze Pio prosimy Ciebie o Twoje wstawiennictwo u Jezusa o Bożą opiekę i Dary Ducha Świętego; Wiary, Nadziei, Miłości, Pokoju, Pokory w codziennym życiu abyśmy wypełniali Wolę Bożą, o uzdrowienie duchowe i cielesne dla Tadeusza, Wandy, Konrada, Sylwii, Izabeli, Mateusza, Natalii, Waldemara.

  Święty Ojcze Dolindo prosimy Ciebie o Twoje wstawiennictwo u Jezusa o Bożą opiekę i Dary Ducha Świętego; Wiary, Nadziei, Miłości, Pokoju, Pokory w codziennym życiu abyśmy wypełniali Wolę Bożą, o uzdrowienie duchowe i cielesne dla Tadeusza, Wandy, Konrada, Sylwii, Izabeli, Mateusza, Natalii, Waldemara.

 260. Jeremi pisze:

  O łaskę wiary dla Macieja i pełny, owocny udział wraz z narzeczoną w jesiennym kursie przedmałżeńskim. O dar mocy Ducha Świętego dla prowadzących ten kurs.

 261. Joanna pisze:

  Proszę dobrego Boga za wstawiennictwem o. Dolindo i o. Pio o uzdrowienie pęcherza i nawrócenie mojego taty i brata. Bóg zapłać

 262. Krysia pisze:

  Proszę Ojcze Dolindo uproś u Pana Jezusa łaskę wiary w naszej rodzinie i rozwiązania sprawy syna Bogu wiadomej

 263. Marcin pisze:

  O uzdrowienie duchowe i fizyczne

 264. Elżbieta pisze:

  Proszę Ojcze Dolindo i Ojcze Pijo za Waszym wstawiennictwem błagam uproście u Jezusa Chrystusa i u Jego Matki Maryi łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholowego i nawrócenie mego męża Romana i nawrócenie na drogę Bożą mich dzieci Łukasza który żyje w grzechu i Mateusza jego żonę z dziećmi. Proszę również o nawrócenie mego brata Krzysztofa.

 265. ewa pisze:

  Pokornie proszę Ciebie Panie Jezu o uwolnienie od lęku i depresji Władysławy. O. Pio proszę o dar wiary dla Marka, przemiany jego serca i o dobrego męża dla Eweliny. Proszę też o uzdrowienie mnie z choroby Hasimoto. Przez wstawiennictwo ks. Dolindo proszę o zgodę i miłość w mojej rodzinie. Proszę o zdrowie i siły w opiece nad chorą mama dla Elżbiety, Krzysztofa i pracę dla Krzysztofa. Jezu z ufnością mówię – Ty się tym zajmij.

 266. Marcin R pisze:

  Małżeństwo Marcina i Judyty R rozpada się (złożony pozew o rozwód), jesteśmy rodzicami 8,5 rocznego synka Mateusza, Boże Ojcze, Tatusiu … ratuj nas … Bóg zapłać.

 267. Agata pisze:

  Kochani święci proszę Was o modlitwę, abym stała się dobrą żoną dla mojego męża i dobrą córką dla mojej mamy.

 268. Danuta pisze:

  Dziękuję za dotychczasową opiekę i wszystkie łaski jakich doświadczyłam od Ojca Pio Ojca Dolindo i św Rity i proszę o opiekę i potrzebne łaski dla mojej rodziny a szczególnie o zdrowie i miłość w rodzinie a dla mnie proszę o łaskę uzdrowienia mojej 19 lat temu przeszczepionej nerki aby podjęła prawidłową pracę i innych współistniejących chorób. Jezu Ty się tym zajmij ❤️❤️❤️

 269. Marina pisze:

  Dziękuje za opiekę i wszelkie łaski. Proszę o zdrowie dla mojej mamy i bratowej, o pokój i pojednanie w mojej rodzinie oraz o dobrego i kochającego męża.

 270. Zofia Stanisławczyk pisze:

  Przez wstawiennictwo Maryi i obu świętych proszę Cię Jezu o łaskę nawrócenia wszystkich moich bliskich, łaski potrzebne do zbawienia oraz o światło Ducha Św.i wytrwania w wierze. Amen

 271. Wanda pisze:

  sw.Ojcze Pio Ojcze Dolindo dziękuje wam za wszelkie łaski otrzymane za waszym orędownictwem i waszą nauką.

 272. Joanna pisze:

  Proszę zdrowie dla syna cierpiącego na autyzm. Aby w życiu był całkowicie samodzielny we wszystkim i nie musiał być zależny od innych.

 273. Barbara pisze:

  O .Dolindo oręduj za moim małżeństwem, za nami, naszymi rodzinami o potrzebne łaski- Ty wiesz…

 274. Kochająca córka pisze:

  O zdrowie mojej mamy Teresy aby Bóg pomógł wyjść jej z choroby nowotworowej.

 275. Janek pisze:

  Święci Ojcze Pio i Dolindo pilnie proszę o łaskę duchowego przejrzenia i dar szczerej spowiedzi świętej dla Zosi.

 276. Krystyna pisze:

  Proszę Moich Kochanych Świętych o wstawiennictwo u Pana Jezusa o nawrócenie dla moich bliskich o zdrowie dla męża i za wszystkich, którzy polecają się z prośbą o modlitwę- Panie Ty wiesz.
  Jezu Ufam Tobie. Ty się tym zajmij

 277. kinga pisze:

  Błagam o wstawiennictwo i modlitwę za czystość w moim małżeństwie, za nawrócenie członków rodziny, za zdrowie dla taty i brata Macieja, za pokój na świecie i w rodzinie, za moją młodszą siostrę, żeby potrafiła rozpoznać swoje powołanie i za nim podążać, za tegorocznych nowożeńców Izę, Krystiana, Irminę i Mariusza, za wyzwolenie bliskich z nałogów, za dom dla mojej rodziny, powstrzymanie aborcji w Polsce, za żywą wiarę dla nas wszystkich i błogosławieństwo dla twórców i czytelników tej strony i naszych rodzin. Bóg zapłać.

 278. Stefan pisze:

  Święty Ojcze Pio i Błogosławiony Księże Dolindo, jeśli taka wola Pana, proszę Was o wstawiennictwo w mojej intencji. Bardzo proszę o błogosławieństwo dla naszej rodziny, błogosławieństwo w pracy oraz o wybór dobrych dróg życiowych dla naszych dzieci. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus i Jego Matka Maryja Panna.

 279. Łukasz pisze:

  Proszę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na każdy dzień tego ziemskiego życia dla Łukasza, Izabeli i ich syna -Olusia, aby prawidłowo rozwijał się fizycznie i intelektualne w duchu wartości chrześcijańskich. Otocz nas i bliskich Bożym parasolem ochronnym przed złem tego świata oraz bezpiecznie wyprowadzaj nas z każdej problemowej sytuacji.
  Bóg zapłać

 280. E. pisze:

  w intencjach moich i moich najblizszych, szczegolnie M. – o pokoj w naszych sercach i naszym zyciu i o Boze blogoslawienstwo.
  Takze o Boze blogoslawienstwo dla prowadzacych te strone, niech Pan Bog umacnia i prowadzi.

 281. Anna pisze:

  Dziękuje za otrzymane łaski. Święty Ojcze Pio i ks.Dolindo i wszyscy Święci wstawcie się u Boga mojemu mężowi i córce i mnie żywą wiarę ,uzdrowienie nas z chorób o stała pracę dla córki i dobrego człowieka na męża katolika o pogodnym charakterze i uwolnienie od wszelkiego zła,wierność Jezusowi.Proszę o miłość i jedność w mojej rodzinie ,żebyśmy na wzór Świętej Rodziny wiernie służyli Bogu. prosi Anna
  Odpowiedz

 282. Anna pisze:

  Dziękuje za otrzymane łaski. Święty Ojcze Pio i ks.Dolindo i wszyscy Święci wstawcie się u Boga o zdrowienie dla Joanny i jej dziecka / Stasia/ które się urodzi w m-c sierpniu jej męża , Ewy, Karola, Teresy, Anny, Emili Daniela i uwolnienie nas od wszelkiego zła,. prosi Anna Panie Jezu TY się Tym zajmij.

 283. Karolina pisze:

  Proszę o szczęśliwy powrót do Polski dla mojej rodziny , o łaskę prawdziwej wiary dla mnie ,mojego męża i dzieci , o zdrowie dla moich bliskich, o wieczny odpoczynek dla zmarłych z rodziny . I we wszystkich intencjach bliskich mojemu sercu . Serdeczne Bóg zapłać .

 284. Marcin pisze:

  O nawrócenie najstarszego syna, aby znalazł drogę do Boga, o łaskę znalezienia pracy, o błogosławieństwo i zgodę dla całej rodziny. Za o. Zygmunta o pomyślne rozwiązanie sprawy.

 285. Krystyna pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia mojego rodzeństwa, i szczęśliwy powrót do Polski. Panie Jezu, Ty się tym zajmij.

 286. wobroniewiary pisze:

  Intencja zlecona: Proszę o modlitwę w intencji Barbary o spełnienie woli Bożej i ochronę przed wszelkim złem

 287. Celka pisze:

  Prosze o zdrowie i nawrocenie dla meza, o zdrowie dla dzieci i dla calej rodziny. Panie Jezu Ty sie tym zajmij. Jezu ufam Tobie.

 288. Danuta pisze:

  Prosze o uwolnienie mego syna Mateusza od dreczen demonicznych i zlych duchow -od uzaleznien i nalogow –Prosze o jego nawrocenie –uwolnienie i uzdrowienie–O DAR WIARY I SZCZEREJ SPOWIEDZI I O DAR RODZINY I PRACY I ZDROWIA–BOG ZAPLAC

 289. Danuta pisze:

  PROSZE O DAR CHRZTU SWIETEGO DLA MOJEJ WNUCZKI ZOI—JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ

 290. Danuta pisze:

  PROSZE O NAWROCENIE NA DROGE WIARY MOJEJ CORKI KAROLINY I O SAKRAMENT MALZENSTWA i dar szczerej spowiedzi i zalu za grzechy oraz uwolnienie jej i uzdrowienie—–o DAR WIARY I ZYCIA JEJ NA CHWALE BOZA I JEJ RODZINY–

 291. Danuta pisze:

  ZA WSZYSTKIE INTENCJE W MOIM SERCU I ZA MNIE I MOJA RODZINE–PANIE JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ-

 292. Ania pisze:

  Ojcze Dolindo, prosze wstaw sie za mnie u Pana Boga, by Ten codziennie wzmacnial ma wiare, nauczyl mnie kochac swa miloscia, nauczyl jak byc milosierna i pokorna. Prosze, ojcze Dolindo, pomodl sie, by moje serce kochalo tak Maryje, jak Ty. Panie, Jezu, oddaje Tobie wszystkie moje sprawy i cala siebie. Chwala Panu!

 293. Elżbieta pisze:

  Proszę Panie Jezu za przyczyną pokornego ks.Dolindo uzdrów moje chore kolana,a w mojej rodzinie daj silną wiarę w Ciebie oraz liczne nawrócenia.

 294. Magdalena pisze:

  Kochany Panie Jezu, przez ręce Maryi i przez wstawiennictwo św. Ojca Dolindo, św. Ojca Pio proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy i taty – o uzdrowienie Ich z lekoopornych infekcji, z cukrzycy, z nadciśnienia. Proszę o uzdrowienie mnie z ciężkiej dla mnie choroby, która mnie od dawna nęka – prawdopodobnie boreliozy, żebym miała siłę na znalezienie pracy, żeby zapewnić córkom byt i spłacić kredyt na mieszkanie. Proszę o mądrość, roztropność, zawierzenie Ci we wszystkim dla całej naszej rodziny. Proszę o zdrowie dla moich dwóch córeczek, jedna jest w trakcie antybiotykoterapii przez półtora miesiąca. Proszę o wiarę dla całej mojej rodziny, o rozeznanie co jest dobre, a co złe. Proszę o pomoc w pracy dla męża, bo odkąd został zwolniony w 2014 roku – nie może znaleźć sobie stałej pracy, aktualnie znowu musi zmienić pracę. Proszę o uzdrowienie mojego brata (40 lat) z ciężkiej, przewlekłej choroby psychicznej, na którą zachorował będąc nastolatkiem i w związku z tym swoją edukację zakończył w szkole podstawowej – proszę o to, żeby brat był zdolny do samodzielnej egzystencji, bo obecnie to niemożliwe – zajmuje się nim mama. Proszę o dobre relacje z sąsiadami. Próśb mam dużo, jeszcze więcej w sercu, ale niech się dzieje wszystko zgodnie z Twoją wolą Panie Jezu.
  Bóg zapłać za przekazanie moich intencji.

 295. Damian94 pisze:

  Proszę w intencji Oliwii o jej nawrócenie oraz rozkwit miłości.

 296. anna pisze:

  PROSZĘ o nawrócenie moich dzieci,dla córki dobrego męża,uwolnienie męza z alkoholizmu,zgodę w naszej rodznie ,poprawę mojego zdrowia nerek,serca ,zdrowia dla wnuczka dzieci,męza.JEZU TY SIE TYM ZAJMIJ

 297. Anna M pisze:

  Przez wstawiennictwo wszystkich świętych proszę cie Panie Jezu o łaske ułożenia sobie życia. Dobrej stałej pracy. O łaske. Ukochanego męża i zalorzenia rodziny, w intencji Bogu wiadomej. O nawrócenia tych moich bliskich którzy sa daleko od Boga, o łaske zdrowia dla mamy i babci. Jezu Ty sie tym zajmij.

 298. Olga pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji dobrego męża dla mnie, uzdrowienia z nerwicy i pokoju w mojej rodzinie.

 299. Maria pisze:

  Dziekuje Ci Panie Jezu za wszelkie otrzymane Lask I cuda. Za wstawiennictwem O. Dolindo prosze o Laske nieba dla moich rodzicow,o nawrucenie dla corki, wnuczek i ojca dzieci,przyjaciol .Zdrowie i opieke Matki Bozej dla brata ,Jerzego,Stanislawy Ewy, Ali.Mamy Elzbiety ,P.Gieni ,P. Marii P.Ewy ,wszystkich w pracy i parafii.Jednosc i swietosc w ojczyznie. Prosze o milosc w rodzinie ,gleboka wiare i abym byla we wszystkim wierna P.Bogu iEwangelii.. Polecam wszystkie sprawy P. Bogu wiadome .Serdeczne Bog zaplac za przyjecie intencji.

 300. sabina pisze:

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny przez Serce Maryi i wstawiennictwo ks Dolindo i św o.Pio dziękuję za łaski jakie otrzymuję i proszę o łaskę wiary i wykonywania woli Bożej dla moich najbliższych i dla mnie oraz uzdrowienie z nerwicy lękowej i uwolnienie od zranień i zniewoleń Asi i Adrianki.
  Polecam Panu Bogu wraz z modlitwami prowadzących stronę WOWIT.

 301. Justyna pisze:

  Dobry Boże, najczulszy Tatusiu przez wstawiennictwo św Ojca Pio i ks. Dolindo Ruotolo proszę o łaskę wiary i nawrócenia dla moich rodziców, babci, męża i brata oraz dla całej rodziny. Powierzam mojego męża, siebie nasze dzieci oraz moją chrześnicę Bozemu Miłosierdziu przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Jezu ufam Tobie…

 302. Ewaks pisze:

  Boże Najdroższy przez wstawiennictwo św. Ojca Pio i ks. Dolindo proszę o pokój serca, o jasność sumienia i uzdrowienie relacji w naszej rodzinie.

 303. Aniceta pisze:

  Prosze we wszystkich moich intencjach Panu Bogu znajomych (Anna M). Jezu ufam Tobie. Ty sie tym zajmij, za wstawiennictwem Ojca Dolindo i Ojca Pio. Serdeczne Bóg zapłać.

 304. Joanna pisze:

  Proszę o silną wiarę , wypełnienie woli Bożej, o nawrócenie dla bliskich I w intencjach polecanych.

  • Joanna pisze:

   Dziękuję za opiekę Matki Bożej w naszej rodzinie za przekazaną wiarę i trwanie w Kościele Katolickim. Za wszelkie łaski i dary, za krzyże i cierpienia które nas uświęcają. Proszę o spowiedź generalną dla potrzebujących w naszej rodzinie i bliskich.

 305. Marcin pisze:

  Proszę o umocnienie mojego powołania kapłańskiego i o dary Ducha Świętego potrzebne do owocnej nauki w seminarium.
  Proszę także o Boży Pokój dla mojej rodziny, bliższej, jak i dalszej, aby całym sercem zwróciła się ku Bogu.

  Jezu, Ty się tym zajmij.

 306. Monika pisze:

  Proszę zaniescie do grobu ojca Dolindo intencje o uwolnienie od nałogów, nawrócenie i podjęcie terapii przez mojego 22 bardzo pogubionego i odwróconego od Boga i rodziny syna

 307. Weronika M. pisze:

  Proszę o prawidłowy rozwój i zdrowie dla Pauliny, o siły i zdrowie dla mnie,znalezienie pracy.o pokój miłość wiarę w rodzinie, zgodę z rodzicami. Proszę o miłosierdzie Boże,ratunek od zła. o mądrość i roztropność dla mojego męża Romka.

 308. Elżbieta pisze:

  Poproszę za wstawiennictwem odwiedzanych Świętych o zawierzenie mojego męża Pawla, aby opuściły go demony i w końcu po 21 latach stał się prawdziwym mężem i ojcem. W imieniu swoim i dzieci proszę na Rany Chrystusa wstawcie się Świeci za nami…….

 309. Anna pisze:

  Pokornie proszę o ratunek dla znanych mi małżeństw zagrożonych rozpadem. O błogosławieństwo dla małżonków i dla ich dzieci! Niech się wypełnia Twoja wola Panie!

 310. Ariel pisze:

  Szczęść Boże! Proszę o opiekę nad dorastajacym synem. Właściwie pokierowanie jego drogą życia. Pilność i dobrą naukę. Błogosławiwnstwo w pracy i dar zdrowia chorego kręgosłupa. Zdrowie z reumatyzmu dla mamy. Dla mnie uzdrowienie z choroby reumatycznej. Proszę o opiekę nad całą rodziną.

 311. alicja pisze:

  Proszę o poprawę relacji rodzinnych, o błogosławieństwo Boże syna w jego nowej pracy, o zdrowie moje i mojej najbliższej rodziny, o prowadzenie drogą Bożą moje i mojej najbliższej rodziny.

 312. mobi pisze:

  Proszę o uzdrowienie żony z szczególnie z tarczycy, dzieci z alergii oraz z chorób w rodzinie które nie są niezbędne do naszego zbawienia. Proszę również o łaski potrzebne dla rodziny a szczególnie o stałe zatrudnienienie dla mnie i uwolnienia od lęków z tym związanych. Proszę o wstawiennictwo ks. Dolindo i Św. Ojca Pio i mam nadzieję że zostane wysłuchany. Dziękuję

 313. małgosia pisze:

  Panie Jezu, przez wstawiennictwo Twoich Świętych, Niepokalane Serce Maryi proszę o łaskę nawrócenia i sakramentalnego malżeństwa, dar rodzicielstwa dla mojego rodzeństwa, opiekę Maryi dla Natalki i Nadii; ratunek dla Jacka; w intencji wszystkich dzieci poczętych, nawrócenie dla Sławka i Agnieszki; spokój w miejscu pracy, uzdrowienie zranień w rodzinie, i wypełnienie woli Bożej. W intencji p. Ewy prowadzącej tę stronę i jej rodziny. W intencji tych, którzy prosili mnie o modlitwę. Bądź uwielbiony Panie Jezu!

 314. Krystyna pisze:

  Proszę o silną wiarę dla moich wnuczek, aby do końca życia wytrwały w wierze katolickiej. Jezu, Ty się tym zajmij.

 315. Helena pisze:

  Przez wstawiennictwo św. Ojca Pio i ks. Dolindo proszę o uświęcenie całej mojej rodziny, proszę Cię, Boże i Zbawicielu nasz, przyjmij nas do swego Serca, byśmy doznali ocalenia i uświęcenia. Polecam księdza proboszcza Eustachiusza i całą parafię, polecam całą RODZINĘ WOWIT , prowadzących tę stronę, a szczególnie Ewę i jej rodzinę. Proszę o jak najszybsze zakończenie jej problemów i wytrwałość w trudnych sytuacjach

 316. Darek pisze:

  Proszę o modlitwę o uwolnienie z nałogów.

 317. Kasia pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia i uzdrowienia dla Wiktorii i Maciusia. Kocham Cię Panie Jezu.

 318. Ana pisze:

  Panie Boże, Ty wiesz

 319. Jan pisze:

  Ojcze Dolindo czekaj na nas wszystkich przed bramą Nieba którzy Twemu oredownictwu się powierzamy. Wszyscy Świeci i Swieci patronowie nasi módlcie się za nami. Jezu Tobie to wszystko oddaję Ty się tym zajmij.

 320. Agnieszka pisze:

  Proszę za wstawiennictwem Ojca Pio i księdza Dolindo o szybki powrót męża za granicy i o prace dla niego, o uleczenie mojej siostry z bólów migrenowych głowy, o nawrócenie dla moich najbliższych oraz o zniknięcie guzków z węzłów mojego synka i większa odporność dla moich dzieci
  Intencja zlecona Basi: o zdrowie dla mnie moich dzieci i wnuków o nawrócenie dla nich, o uleczenie córki z depresji o przemianę mojego męża
  Halina: o zdrowie dla dzieci, wnuków i prawnuków o nawrócenie w rodzinie zgodę i miłość Jezu Ty się tym zajmij

 321. Maria z Bartlett pisze:

  Maria z Bartlett
  Ojcze Dolindo i Ojcze Pio.bardzo prosze o laske nawrocenia dla Kasi,Aldony,Kamila,Piotra,
  Prosze o Sakrament Malzenswa dla Darii i Piotra jesli jest taka wola Boza,,o Sakrament Chrztu Sw.
  dla Juliusa i Ferdynanda.O nawrocenie w moje rodzinie,o wypelnianie woli Bozej dla mnie imoich bliskich,orozwiazanie moich trudnych spraw w tym finansowych.O uzdrowienie dla Pawla ,Lucyny,Adama.O Boze blogoslawienstwo dla mnie moich bliskich,Marysi i przyjaciol .Dziekuje Ci
  Jezu i Wam Ojcze Dolindo i Ojcze Pio

 322. edyta pisze:

  Prosze Ciebie Ojcze Dolindo i Ciebie Ojcze Pio o wyproszenie Laski nawrocenia dla mojej corki, Julii dla Rachida i dla mnie.

 323. Stanislawa pisze:

  Proszę Cię Ojcze Dolindo i Ojcze Pio o wyproszenie łask niezbędnych do zbawienia dla mojej rodziny. O mocna wiarę , ufność i miłość. O wypełnienie Woli Bożej. O Wasza opiekę i wstawiennictwo . Dziękuje za już wyproszone i otrzymane łaski.

 324. lucyna pisze:

  lucyna
  Jezu Ty wiesz czego potrzeba mnie i mojej rodzinie proszę Cię przez wstawiennictwo Św. Ojca Pio , Ojca Dolindo o wszystkie łaski i dary ,które przygotowałeś dla nas , Jezu proszę prowadź Twoją drogą abyśmy nie błądzili , aby Wasze Dwa Serca nie cierpiały w powodu naszych występków, Niech się dzieje Twoja wola PANIE ,Jezu Ty się tym zajmij

 325. Halina pisze:

  Święci Ojcowie, Ojcze Dolindo i Ojcze Pio proszę o święte małżeństwo dla Magdaleny i Tomasza. Niech w miłości, pokoju i wierze wychowają dzieci które już mają i (jeżeli taka wola Boża) Bóg zechce im jeszcze powierzyć. Jezu, proszę ty nimi się zajmuj. Jezu ufam Tobie i kocham Ciebie.

 326. Halina pisze:

  Święci Ojcowie, Ojcze Dolindo i Ojcze Pio powierzam Waszej modlitwie mojego kochanego syna Adama. Wyjednajcie mu łaskę powrotu na drogę Łaski Bożej. Niech w wierze, nadziei i miłości – pełni wolę Bożą. Jezu, proszę Ty się nim zajmuj. Jezu ufam Tobie i kocham Ciebie.

 327. Anna pisze:

  O łaskę rozwiązania problemów finansowych, własny kąt dla mojej rodziny, łaskę zdrowia dla synka oraz takie rozwiązanie problemów w pracy, by moja praca nie była dla mnie zniewoleniem i źródłem lęków, ale okazją do działania zawsze na Bożą chwałę.

 328. Monika pisze:

  Ojcze Dolindo i Ojcze Pio proszę Was o opiekę nad Polską nad rządem i kościołem w Polsce, o wsparcie i siłę na nadchodzący czas bądźcie z nami i pomagajcie nam zmieniać ten świat. Mamy trudne zadanie jakie Bóg nam wyznaczył obyśmy podołali i nie zawiedli Boga Najwyższego. Proszę również za waszym wstawiennictwem o dar nieba dla mojego zmarłego taty Józefa.

 329. Iwona pisze:

  Proszę ojcze Dolindo o zmianę w sercu męża by się nawrócił po śmierci córki przestał wierzyć i żeby mniej zaglądał do kieliszka a także za jego kolegę który do tego go ciągnie aby jego żona była w ciąży bo od 7 lat nic im się nie udaje może wtedy się coś zmieni a także za siostrę M…żeby spotkała na swej drodze kogoś kochanego żeby już był z nią na zawsze za zdrowie mamy B dzieci a ja proszę o zdrowy żołądek i silniejszy pewniejszy charakter bo jestem za miękka…. I żebym w przyszłości zdała prawo jazdy.. Iwona..

 330. Barbara pisze:

  Ojcze Dolindo i Ojcze Pio za waszym pośrednictwem pragnę prosić o zdrowie duchowe i fizyczne dla mnie i mojej rodziny. O pomoc w trudnych sytuacjach i znalezienie pracy dla mego syna. Pragnę również podziękować Panu Bogu za wszystkie łaski już otrzymane

 331. Magdalena pisze:

  Proszę o błogosławieństwo mojej całej rodzinie (mężowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu i ich rodzinom) , łaskę cierpliwości, pokory, dobrego macieżyństwa i ojcostwa w wychowywaniu naszych dzieci ukochanych, zdrowie i siłę w pokonywaniu trudności i umiejętność całkowitego oddania się Bogu. Dziękujemy Bogu za Was Ojcowie, waszą posługę, wiarę, słowa. Magdalena

 332. Halina pisze:

  Święci Ojcowie, Ojcze Dolindo i Ojcze Pio powierzam Waszej modlitwie moją siostrę Danusię, (która jest po ciężkiej operacji) wyproście dla niej łaskę zdrowia i łaskę powrotu na drogę Łaski Bożej. Niech w wierze, nadziei i miłości – pełni wolę Bożą. Jezu, proszę Ty się nią zajmuj i jej rodziną. Jezu ufam Tobie i kocham Ciebie.

 333. DarekK pisze:

  Ojcze Dolindo, proszę o wstawiennictwo do Dobrego Ojca o uwolnienie o wszelkich uzależnień dla mnie i w mojej rodzinie, o powrót do Pana Boga dla mojego chrześniaka i o łaskę pełnienia tylko Woli Ojca Niebieskiego

 334. Dariusz_G. pisze:

  O.Dolindo i św.o.Pio wspierajcie moją rodzinę i moją Ojczyznę Polskę swoją modlitwą. Amen

 335. Przemo pisze:

  Jezu Ty się Tym Zajmij. Ty wiesz.

 336. Justyna pisze:

  Proszę Cię Boże o uzdrowienie Irminy .Dobrych mężów dla moich córek.O uzdrowienie relacji w małżeństwie o milosc,przebaczenie i pokoj

 337. Julita pisze:

  Świeci Ojcowie proszę Was o cud nawrócenia męża, siostry i mamy a także o łaskę miłości i zrozumienia w relacji dla mnie z moją córką a także za żywą wiarę i ufność w Boży plan w naszym życiu.

 338. Magdalena pisze:

  Ojcze Dolindo i Ojcze Pio proszę Was o łaskę dobrej i systematycznej spowiedzi . Proszę o pomoc w wyborze stałego spowiednika.O łaskę wyjścia z nałogu i wytrwałość w trzeźwości dla wszystkich Jezu, Ty się tym zajmij.TY Wiesz .Proszę Was o wstawiennictwo do św.Józefa o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

 339. a1912 pisze:

  Panie Boże proszę Cię za wstawiennictwem Twoich Świętych kapłanów O. Pio
  i O. Dolindo o potrzebne łaski dla mojej rodziny.

 340. Lucja pisze:

  Przez Wasze wstawiennictwo ojcze Pio i ojcze Dolindo proszę Cię Dobry i Miłosierny Boże o łaski i wszelka pomoc które potrzebuje cała moja rodzina : syn i 2 córki z rodzinami ,Jezu Ty się tym zjmij ,błagam

 341. An pisze:

  Przez Wasze wstawiennictwo ojcze Pio i ojcze Dolindo proszę, Cię Boże o wszelką pomoc dla całej mojej rodziny.

 342. Beata pisze:

  Beata
  Proszę o cud uzdrowienia mnie ze wszystkich chorób a zwłaszcza abym nie musiała się dializować.Proszę o mądrość ,wiarę i właściwy wybór drogi zyciowej dla Dominika i Karoliny.

 343. Małgorzata pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny o uzdrowienie,uwolnienie,nawrócenie do Boga,miłosierdzie oraz wypełnienie woli Bożej w mojej rodzinie

 344. Małgorzata pisze:

  Proszę o opiekę dla całej mojej rodziny , o zgodę i miłość i o cud zdrowia dla Marcina ,pragnę też podziękować za wszystkie otrzymane łaski przez wstawiennictwo Świętych Ojca Pio i Dolindo.

 345. Janusz pisze:

  Panie Boże za wstawiennictwem Ojca Pio, Ojca Dolindo oraz naszych świętych patronów udziel nam łaski miłości małżeńskiej pięknej, czystej miłej Tobie Boże w Trójcy Jedyny, a nam radość przynoszącej. Jezu najdroższy Ty się nami zajmij, troszcz się Ty – my kochamy Cie i ufamy Tobie :)))

 346. Kasia pisze:

  Proszę o ratunek dla Magdy, o łaskę uwolnienia dla niej i wypełnienie woli Bożej w jej życiu. O przełamanie zła w jej życiu i ochronę dla niej i jej córeczki. Jezu ufam Tobie!

 347. Ewelina pisze:

  Mam problemy wychowawcze z synem Jakubem lat 15. Proszę o działanie Boże w jego życiu, o Boże miłosierdzie dla niego,o przemianę jego serca i umysłu.

 348. Edyta pisze:

  Szczęść Boże.
  Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, słabości, za całą moją nędzę. Dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski płynące od Ciebie. Przez wstawiennictwo św Ojca Pio i ks Dolindo proszę Cię kochany Jezu o łaskę małżeństwa sakramentalnego dla mnie i dla Marka.O szacunek i miłość w naszej rodzinie. Proszę o opiekę nad naszym synkiem Bartusiem.Dziękuję Panie Jezu za dar macierzyństwa.Proszę o łaskę uzdrowienia Pani Małgosi z choroby nowotworowej.Proszę również o łaskę uwolnienia ze zniewolenia Daniela.Proszę niech wróci z powrotem w ramiona Maryi.Zawierzam moich rodziców, braci z ich żonami i dziećmi oraz całą moją rodzinę Bożej Opatrzności. Św Ojcze Pio, księże Dolindo opiekujcie się nami.Bóg zapłać Pani Ewo ❤

 349. Małgorzata pisze:

  O. Dolindo i o. Pio, wstawiajcie się do Boga za mną, wspierajcie mnie w moich potrzebach, czytajcie na demną pośród niebezpieczeństw upadków i doprowadźcie przed Oblicze Ojca Niebieskiego. Amen

 350. Anna pisze:

  Proszę o zdrowie i potrzebne laski dla Witka oraz o zgodę w małżeństwie jego córki

 351. Krystyna pisze:

  Ojcze proszę o łaskę światła Ducha Swietego Dary Ducha Swietego, gleboką wiarę silna nadzieję prawdziwa miłość. O wypełnienie się Woli Bozej.O oczyszczenie z kar win igrzechow moich a zarazem pokoleniowych i zatrzymanie skutków tych grzechów.Prosze nawrócenie grzeszników w mojej rodzinie i uwolnienie od zniewolen mojej .O mądrość Boża dla wnoczkow blogoslawienstwo Boże i opiekę Matki Bozej Michała Archaniola i Aniołów Strozow.

 352. Lidia pisze:

  Proszę Cię Ojcze Dolindo i Ojcze Pio o wyproszenie łask niezbędnych do zbawienia dla mojej rodziny. Pomóżcie Śp. Krzysztofowi, Wy wiecie najlepiej czego potrzebuje. Proszę o opiekę nad Anną i jej rodziną. Przepraszam za cale zło jakie w swoim życiu wyrządziłam. Jezu ufam tobie.

 353. Krzysztof pisze:

  Dziękuję za opiekę nad moją a rodziną. Proszę o rozwiązanie problemów finansowych i kredytowych,, o zdrowie dla żony, córek i dla mnie, o rozwiązanie konfliktów z dalszą rodziną, o łaskę nieba dla bliskich mi osób z rodziny i znajomych, za duszę w czyśccu cierpiące. Jezu Ty się tym zajmij

 354. Małgorzata pisze:

  Proszę o błogosławieństwo Boze dla moich bliskich uwolnienie od zlego oraz uzależnień ,wypełnienie woli Bożej w mojej rodzinie

 355. Paweł pisze:

  Proszę o nawrócenie i łaskę wiary dla mojej córki Doroty oraz o wzmocnienie wiary dla mnie, mojej żony Beaty oraz pozostałych dzieci: Iwony, Marty, Krzysztofa, Agnieszki, Joanny i Aleksandry.

 356. Anna pisze:

  Jezu proszę o uzdrowienie mojej córki Małgosi, o wiarę, nadzieję, miłość w naszej rodzinie, proszę o zdrowie dla męża i syna, proszę także o nawrócenie dla brata i uwolnienie go z nałogu alkoholu, o dary Ducha Św. i łaski potrzebne według Twej Najświętszej woli dla rodziny siostry i braci. Jezu ufam Tobie

 357. Agnieszka pisze:

  Proszę Cię ojcze Dolindo aby dobry Jezus dał mojej rodzinie nowe serca z ciała a zabrał te kamienne. Proszę Cię również o nawrócenie mojej matki.

 358. Anna Wanda pisze:

  Proszę Św.Ojca Pio i Sługę Bożego Ks.Dolindo, by w Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Najdroższej Krwi rozerwali kajdany grzechu życia w konkubinacie naszej córki . Jezu Miłosierny ulituj się nad nimi i daj im łaskę nawrócenia, Sakramentu Pokuty. Ty Jezu, który zwyciężyłeś każdy grzech, swoim cierpieniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, daj nowe życie w Tobie, z Tobą i dla Ciebie całej naszej rodzinie.Jezu ufam Tobie.

 359. Ula pisze:

  Święci Ojcowie proszę o wstawiennictwo u Boga za moją córkę,aby wróciła na drogę Prawdy,aby zmieniła swoje myślenie,patrzenie,słuchanie a nam jej rodzicom aby dobry Bóg dał światło Ducha Św.,żebyśmy wiedzieli,jak postępować w tej trudnej sytuacji,Bóg zapłać.

 360. lori pisze:

  Lori pisze
  Jezu prosze o pojednanie corki z mezem,o zdrowie mojego meza i wszystkie intencje
  ktore mam w sercu i Bogu wiadome

 361. Alicja pisze:

  Proszę o uwolnienie z alkoholizmu mojego tata,zdrowie dla całej rodziny,spokój serca,znalezienie wiekszego mieszkania dla mojej rodziny,pogłębianie wiary

 362. Martyna pisze:

  Witajcie kochani pielgrzymi, prosze abyscie sie powstawiali za maluzenstwami w mojej parafi o prawdziwa milosc o komunikacje , jednosc nawracanie nieustanne do Boga! I aby masze rodziny byly prawdziwie silne Zywym Bogiem! Bog zaplac!

 363. Alicja pisze:

  W Poniedziałek mam tomografie komputerową głowy
  Modlę się o dobre wyniki
  I proszę o modlitwę za mnie.
  Lekarz się nadziwić nie może.
  Cztery lata temu badanie wykazało u mnie stwardnienie rozsiane
  A ja żadnych objawów tej choroby nie mam
  I znowu badanie muszę powtórzyć.
  Boję się

 364. Zofia pisze:

  proszę

 365. Zofia pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia syna i przemianę jego życia oraz miłość, proszę o zdrowie dla mojej rodziny a dla siebie o łaskę cierpliwości. Jezu ufam Tobie!

 366. Bożena pisze:

  Ojcze Dolindo, dziękuję Ci za tak wspaniałą opiekę dla X., a teraz proszę Cię, weź mnie w duchową opiekę oraz moją rodzinę i proś Jezusa o uwolnienie duszy i ciała dla każdego jednego z osobna członka mojej rodziny. Święty Ojcze Pio, modl się za nami.

 367. Ewa pisze:

  Ojcze Dolindo, proszę Cię o opiekę dla nas,opiekuj się nami chroń nas i nasz dom.Proszę cię Święty Ojcze Pio , o Opiekę i pomoc dla nas módl się za nami .

 368. Aga pisze:

  Proszę w moich intencjach zawierzenia i mojej mamy. Proszę w intencji nawrócenia Jarka i Ragnara. Proszę o dobrego męża dla mnie, dobrych teściów i rozwiązanie probemów mieszkaniowych.

 369. Henryk.N pisze:

  Proszę cię Ojcze Dolindo w intencji Marka Weroniki i Zosi o ich przemianę .Proszę cię też o wstawiennictwo za rodzinę Jacka i Danki

 370. Maggie pisze:

  O.Dolindo, Twojemu wstawiennictwu polecam zdrowie i wszystkie sprawy duchowe i materialne Elżbiety (z przerzutami rakowymi) i Ryszarda (popadającego w depresję i tracącego wzrok) oraz ich nastoletnich córek.

 371. Maggie pisze:

  🙏🏻😢🙏🏻 O.Dolindo, proś Jezusa, aby zajął się moim rodzeństwem z rodzinami i potomkami, oraz mną i T. abyśmy byli godni Obietnic Chrystusowych w szczęśliwości wiecznej.

 372. Maggie pisze:

  O.Dolindo, proś za Adasiem aby kochał Pana Boga i po Bożemu i zgodnie z Wolą Bożą ułożył sobie życie oraz za jego jedynie prawdziwie mu bliską babcią (z demencją), a także za krewnymi ze strony zmarłej jego matki

 373. Maggie pisze:

  O.Dolindo proś Jezusa aby Witek, Asia i poczęte jej dziecko byli zdrowi tak na duchu jak i na ciele, stanowiąc prawdziwie katolicką, polską rodzinę.

 374. Anna pisze:

  Proszę o zdrowie dla Anny i Dariusza.Dla Klaudii,Gertrudy,Andrzeja.Prosze o pomoc w sprawach finansowych.Bog zaplac

 375. Maggie pisze:

  O.Dolindo proś Jezusa za naszymi kapłanami tymi, którzy podobają się Panu Bogu o tymi, którzy wbijają ciernie w Serce Jezusowe: Jezu Ty się nimi zajmij;
  oraz
  żeby każdy z nas znalazł dobrego spowiednika i kierownika duchownego aby: w Łasce Uświęcającej żyć/oddać duszę Jezusowi.

 376. Maria pisze:

  Błagam Cię ojcze Dolindo, o łaskę wiary nadzieje i miłości dla mojej siostry, zmianę serca, umysłu – O.Dolido, błagam o dobrego męża dla niej, 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 377. Maria pisze:

  O ocalenie kapłaństwa dla ks. Krzysztofa.

 378. Justyna pisze:

  Bardzo proszę o łaskę zdrowia i pełnej sprawności dla Jakuba oraz o łaskę zdrowia i ukończenia studiów dla Piotra.

 379. Malgorzata pisze:

  Prosze o wytrwalosc w wierze kaiedza Grzegorza oraz kaiedza Daniela oraz o przetrwanie naszej parafii bo jest grozba ,ze nie bedzie polskiej mszy (ciagle podnoszenie czynszu I rozne utrudnienia).
  O dar Ducha Swietego dla ksiedza Bob I ksiedza Francis ,aby ci angielscy kieza otworzyli oczy I serce na wiare .
  Aby nie zabraklo duchownych I mozliwosci spowiedzi w calej wielkiej Brytanii, bo jest coraz gorzej.
  O dar Ducha Swietego dla o.Augustyna Pelanowskiego,ktory wielu z nas na obczyznie podnosi na duchu.Dziekuje.
  Za dusze czyscowe I dzieci nienarodzone oraz wszystkich chorych.
  Skromnie tez prosze o laski potrzebne mojej rodzinie.Amen.

 380. sylwesters pisze:

  Prosze o zdrowie dla 4 letniej Toli, i spokoj w trodzie wychowania dla jej matki.

 381. sylwesters pisze:

  Za Kathrin und Ina by jeszcze bardziej poznaly ze Bog i Kosciol to nie tylko tradycja. Ze Bog i Kosciol to zrodlo naszego zycja.

 382. tinka pisze:

  o cudowne uzdrowienie mamy Beaty z wszystkich chorób

 383. Łukasz pisze:

  Proszę o dar posiadania dzieciątka dla mnie i Żony.

 384. Daniel pisze:

  Proszę o ochronę i opiekę nad żoną oraz poczętym dzieckiem.

 385. grazyna pisze:

  Proszę o Błogosławieństwo w nauce i życiu dla Heleny Jozefa i Katarzyny

 386. Maria pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego męża i za naszą rodzinę o uwolnienie od nękania sądowego i nieprzebaczenia

 387. Jola pisze:

  Proszę o uwolnienie, odzyskanie wiary, uzdrowienie, zbawienie w przyszłości , pomoc dla Joli oraz o potrzebne łaski dla Łucji i osób ze mną związanych, których powinnam polecić. Dziękuję!

 388. VIOLA pisze:

  PROSZE O UZDROWIENIE MOJEGO SIOSTRZENCA Z CHOROBY PO ZAZYWANIU NARKOTYKOW

 389. Ala Lach pisze:

  Proszę o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski oraz zbawienie dla członków mojej rodziny teraz i w przyszłości. Amen.

 390. Anna pisze:

  proszę o łaski w całej naszej rodzinie i pozbycie się nałogów, zgodę i nawrócenie. Jezu Ty się tym zajmij

 391. Magdalena pisze:

  Uprzejmie proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny, o zdrowie dla mojego Męża oraz Córek – Jezu Ty się tym zajmij. Dziękuję.

 392. Henryk pisze:

  Proszę o łaski zdrowia dla mojej żony Haliny,uwolnienie mojego syna Adama od uzależnień,łaski zdrowia dla teścia i mamy, oraz błogosławieństwo dla rodziny Adama, Ewy i Nataszki.

 393. Irena pisze:

  Proszę o uzdrowienie mnie i mojej rodziny, o zgodę w mojej rodziny, o wszelkie łaski dla mnie, moich dzieci i wnuków, o wytrwałość dla mamy w chorobie, o uświęcenie całej mojej rodziny. Proszę o dobrą żonę dla Przemka.

 394. Jadwiga pisze:

  Proszę o długie lata życia dla mojej Mamy w zdrowiu. Dla mnie o zdrowie, opiekę na każdy dzień dla nas i o spokojne życie i o wszystkie łaski . które potrzebujemy. Jezu Ty się tym zajmij. Jezu ufam Tobie.

 395. Renata pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia, oczyszczenia, uzdrowienia i uświęcenia Natalii, Karoliny, Mateusza i Macieja. Amen.

 396. Alicja pisze:

  Mam problem
  Boję się baaaardzo złych wyników z tomografii komputerowej głowy
  Że wykaże mi stwardnienie rozsiane
  Proszę pomocy
  Całe Niebo wzywam
  POMOCY!!!

 397. Halina Spychaj pisze:

  Przez wstawiennictwo dwoch Swietych kaplanow,blagam,o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego zla i od zniewolen,meza Ryszarda i syna Sebastiana,prosze o uzdrowienie relacji w naszym rozbitym malzenstwie i w naszej rodzinie.Amen.

 398. Barbara pisze:

  Panie Jezu, przez wstawiennictwo ks. Dolindo i o. Pio proszę o łaskę uwolnienia moich synów od wszelkich zniewoleń, zwłaszcza gier komputerowych, o łaskę nawrócenia dla nich, miłość do Twojej Mamy Maryi, do Eucharystii i modlitwy,czystość w ich relacjach z dziewczętami, a dla naszej rodziny pokój, zgodę i pogłębienie naszej bliskości i wzajemnej miłości i szacunku.
  Jezu Ty się tym zajmij. Ufam Tobie.

 399. mama pisze:

  Błagam o wstawiennictwo św. O. PIO i Ks. DOLINDO przed tronem PANA BOGA, o łaskę zdrowia córce, oraz o zdrowe dziecko które jest pod jej sercem. W czwartym miesiącu ciąży stwierdzono że dziecko urodzi się z zespołem i innymi wadami. Jezu TY się tym zajmij.

 400. Danuta pisze:

  Panie Boże Wszechmogący za wstawiennictwem Ojca Pio i ks,Dolindo pragnę z całego serca podziękować za wszystkie otrzymane łaski,szczególnie za 40-lecie ślubu,nasze dzieci,rodzinę,przyjaciół,Błagam w największej pokorze o laskę powrotu do zdrowia i siły,pracę dla moich córek nawrócenie Agi,by nasze dzieci założyły szczęśliwe rodziny jeśli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Twoją.Błogosław naszej rodzinie.

 401. Piotr D pisze:

  Proszę w intencji o za troszczenie potrzebne mi pieniądze

 402. Sew pisze:

  Nie wiem czy moja tesciowa przezyje do pazdzniernima ale prosze o intencje uzdrowienia z ciezkiego nowotworu.
  A jezeli Wola Pana bedzie aby Ja zabrac z tego swiata aby zeslal mojej zonie pocieszenie bonie wiem jak to przezyje. Jezu, Ty sie tym zajmij..

 403. K. pisze:

  Proszę o powrót taty i siostry do Kościoła.

 404. Monika pisze:

  O zdrowie na duszy i ciele dla całej naszej rodziny i o szczęśliwe rozwiązanie! Bóg zapłać!

 405. Isia pisze:

  Za Twoim wstawiennictwem pragnę podziękować Bogu za wszystko to, co spotyka mnie w życiu, cierpienia i radości. Dziś szczególnie dziękuję za nieustającą opiekę Matki Boże, Jej Syna i Wszystkich Świętych, W dniu 37 urodzin syna proszę, aby Boga postawił na pierwszym miejscu, proszę również o wyleczenie z choroby nowotworowej męża i przemianę Jego serca. Nieustannie błagam o Sakramenty św. Chrztu dla wnuka, I Komunii św. dla Mateuszka i małżeństwa dla dzieci.
  Jezu Ty się tym zajmij, ponieważ bezgranicznie ufam Tobie.

 406. Monika pisze:

  Proszę o cód Pana Boga dla moich znajomych…W tej intencji proszę moi znajomi nie mają jeszcze dzieciątka tyle lat się starają ….Panie Tobie powierzam Justynę i Radka .
  Proszę także o nawrócenie Roberta i Ireny by pieniądze nie były dla nich tak ważne jak teraz są .
  Proszę o uratowanie małżeństwa Urszuli i Adama.
  Proszę o męża dla Izy

 407. Anna pisze:

  Proszę o nawrócenie bliskich mi osób. O ich powrot do wiary i sakramentow św. Dla mnie o pokój serca, łaskę wytrwałej modlitwy.O jedność i miłość w małżeństwie Ilony i Tymoteusza. O zdrowie duszy i ciała dla Mieczysława.

 408. Gosia pisze:

  Aby Michał poczuł się kochany przez Boga, aby Bóg uzdrowił Jego serce, by Lenka wróciła do Niego i aby potrafili okazać sobie miłość. Panie spraw aby był prawdziwie szczęśliwy. Amen

 409. Artur pisze:

  Proszę o ratunek dla mojego taty chorego na raka.

 410. Artur pisze:

  Proszę o ratunek dla mojego taty chorego na raka.

 411. Ewelina pisze:

  Proszę o cud uzdrowienia mojego męża Marcina oraz dar potomstwa dla nas..

 412. Ewelina pisze:

  Proszę o cud uzdrowienia mojego męża Marcina oraz dar potomstwa dla nas..

 413. Basia pisze:

  Proszę o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny, dla parafii i ojczyzny.

 414. Janina pisze:

  Proszę o świętość dla wszystkich kapłanów, o jedność w kościele św.

 415. Jadzia pisze:

  Proszę o zdrowie, zgodę, pokój i mocną wiarę dla całej mojej rodziny. O potrzebne łaski dla mnie, moich dzieci i wnuków. O trzeżwość dla Tomka i całej rodziny. O pokój wieczny dla zmarłych z rodziny Królów i Wożniaków. Proszę o wewnętrzny spokój po utracie dziecka dla mojej córki Renaty. Jezu Ty się tym zajmij.

 416. Stefan Leszczyński pisze:

  Proszę o uzdrowienie mojego przyjaciela Grzegorza z nałogów, oraz o zbawienie dla mnie i dla całej rodziny.

 417. Magdalena pisze:

  Ojcze Dolindo dziękuję za wszystkie łaski otrzymane za Twoim pośrednictwem. Zanoszę prośbę o zakończenie Twojego procesu beatyfikacyjnego. Ojcze Dolindo proszę o zdrowie dla mojej Mamy proszę przyślij Jezusa i spraw aby pokonała chorobę .

 418. Krzysztof pisze:

  Prosze o łaski zdrowia szczególnie dla żony, moich kochanych dzieci i dla mnie. Jezu ty sie tym zajmij.
  Krzysztof

 419. Marzena Nalewajk pisze:

  Proszę w intencjach Panu Bogu wiadomych. Jezu Ty się tym zajmij.

 420. Maria pisze:

  Proszę o dary Ducha św. dla Jarosława. Jezu Ty się tym zajmij.

 421. Justyna pisze:

  Kochany padre Dolindo ha Twoja czcicielka prosze Cie calym mym sercem abys zaopiekowal sie mna, moim mezem i moim synkiem. Aby dobry Bog oraz Kochana Mateczka spojrzeli na nas i obdarzyli nas potrzebnymi nam laskami, abysmy kazdego dnia byli bardziej zakochani w Jezusie i jego Matce. Aby nasze malzenstwo bylo Swiete. Niech nasza rodzina kwitnie darami i laskami, ktorymi jestesmy obdarzani. Ojcze Dolindo pukamy do Twego grobu. Ufamy.

 422. Dominik pisze:

  Proszę o łaski oraz opiekę nad moją rodziną, o pomoc Pana w walce z nałogami, oraz Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ty się tym zajmij.
  Dominik

 423. Jadwiga Maria pisze:

  Ojcze Dolindo proszę o uwolnienie z nałogów i nawrócenie Szymona o wytrwanie w czystości dla Dominika o dalsze łaski i opiekę nad moją rodziną.” Jezu Ty się tym zajmij”

 424. Anna Ad pisze:

  Proszę o to by pozbyć sie i wyzwić z nałogow moich mojego męża i syna. Abyśmy nawrocili sie do boga i kosciola aby panowala zgoda i milosc oraz zdrowie na calym swiecie. Jezu Ty się tym zajmij. Jest trudno wyzwolic sie z nalogu picia i palenia. Jezu dopomóż

 425. Ewa pisze:

  Proszę o prawdziwe nawrócenie dla mnie i mojej rodziny- Piotra, Jana,
  Antoniego i Zofii oraz Danuty.

 426. Piotr S. pisze:

  Proszę o łaski, dary oraz Błogosławieństwo Boga Najwyższego dla mojej Rodziny oraz najbliższych jak również o uzdrowienie wszystkiego co wymaga w nas uzdrowienia. „Jezu Ty sie tym zajmij”

 427. Rafał pisze:

  Proszę o łaskę poznania wybranki życiowej, dar dobrej, kochającej i pobożnej żony.

 428. Longin pisze:

  Ojcze Dolindo proszę o Twoje wstawiennictwo i opiekę nad moją rodziną o dar zdrowia dla żony, dobrą diagnozę lekarską dla niej, łaskę dobrego powołania dla moich dzieci oraz o światło Ducha Świętego

 429. Bgusława pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji córki Dominiki, która odeszła od męża do innego mężczyzny i żyje w ciągłym grzechu. Ojcze Dolindo wstawiaj się za nią – Jezu Ty się tym zajmij… Amen.

 430. M pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji mojego rodzeństwa Asi i Tomka o łaskę dobrego męża i dobrej żony, o łaskę szczęśliwego małżeństwa i założenie kochającej rodziny. Bóg zapłać.

 431. Agnieszka pisze:

  Proszę o światło Ducha Świętego. rozeznanie woli Bożej i odwagę pójścia za nią.

 432. Ala pisze:

  Prosze o laske wiary dla mojego ziecia. Jezu, Ty sie tym zajmij.

 433. Bożena pisze:

  Proszę za wstawiennictwem obu kapłanów o modlitwę za mojego męża Andrzeja o uzdrowienie z choroby nowotworowej trzustki i wątroby oraz ustąpienie bólu.

 434. Rafał wkz pisze:

  Proszę o zdrowie dla syna Dominika

 435. Irena pisze:

  Błogosławieństwo zdrowie i wiarę dla mojej całej rodziny, Panie Ty się tym zajmij. Panie ty znasz mnie i moje serce, Twoja wola niech spływa na nas ma moich synów, wnuków i na tych których mam w sercu a którzy do Ciebie nie wołają. Irena

 436. Anna pisze:

  Sw Ojcze Dolindo prosze o wstawienniectwo u Boga z prosba o uwolnienie z depresji I stresu, i takze opieke naszej Matki niebianskiej. O zdrowie dla calej rodziny i dusze zmarlych z rodziny i znajomych.
  Bog zaplac.

 437. Pawel pisze:

  Proszę o wstawiennictwo w nawróceniu zięcia, o jedność w mojej rodzinie i opiekę nad moimi wnukami.

 438. Gabi pisze:

  Proszę powierzyć o. Pio moją rodzinę, naszego chorego syna. Bóg zapłać

 439. Joanna pisze:

  Ojcze Dolindo wstaw się za nami u Boga i wyproś Rodzicom łaskę zawarcia ważnego sakramentu małżeństwa, Tacie dar porzucenia nałogu alkoholowego i siły umysłowe, a mnie dar odejścia do wieczności w obecności Rodziców.

 440. Maria pisze:

  Maryjo! Dziękuję Ci za to, że nie gardzisz prośbami moimi, że wyprosiłaś powrót do zdrowia mojej cioci, że wypraszasz łaski dla moich bliskich. Proszę wspieraj dalej moją rodzinę. Wypraszaj dla moich synów wytrwanie w wierze, wszystkim moim bliskim potrzebne łaski.

 441. Rita pisze:

  Panie Jezu za wstawiennictwem świętych kapłanów proszę o wypełnienie się woli Bożej w życiu moich bliskich. Proszę o laskie wiary w mojej rodzinie bliższej i dalszej. Proszę o uwolnienie od uzależnień od alkoholu mojego ojca, szwagra Marcina. Proszę szczególnie o łaski i błogosławieństwo dla mojego chrześniaka Patryka, ktory szuka sensu swojego życia. Proszę o laskę umiejętności wybaczania dla jego rodziców Izabeli i Radka. Proszę o uwolnienie z toksycznych relacji w kolejnych wiązkach niesakrametalnych dla mojej córki Marleny i zięcia Arka.
  Panie Jezu Ty się tym Zajmij.

 442. Agata L. pisze:

  Dziękuję za wszystkie łaski i proszę o dar potomstwa dla nas Agaty i Stanisława

 443. Beata pisze:

  Proszę o cud z Kany na tym etapie trwania mojego małżeństwa. Aby w
  w jego ruinach Pan odbudował je na nowo jeszcze silniejsze i mocniejsze.Beata

 444. Krystyna pisze:

  Proszę o nawrócenie, uwolnienie że wszystkich zranien w mojej rodzinie o swiatlo Ducha Swietego, Dary Ducha Swietego o wypełnienie się Woli Bozej w naszym życiu..Proszę także o oczyszczenie z kar, win igrzechow moich oraz pokoleniowych i zatrzymanie skutków grzechowych.Prosi krystyna

 445. Zbyszek pisze:

  Proszę o modlitwę o wypełnianie woli Bożej Jezu Ty się tym zajmij

 446. Gosia pisze:

  Prosze o dar potomstwa,o zrozumienie w rodzinie i o glebsza wiare🙏🏻

 447. Proszę o wypełnienie Woli Bożej względem mnie w 100 %

 448. Katarzyna pisze:

  Ojcze Pio i Ojcze Dolindo błagam was o modlitwę i wstawiennictwo przed Bogiem o cud uzdrowienia dla mojej mamy Teresy o pomyślną operację i dalsze leczenie, proszę także za całą moja rodzinę – Jezu Ty się tym zajmij, błagam także o oczyszczenie ze skutków grzechów pokoleniowych i przekleństw w mojej rodzinie.

 449. Lucyna pisze:

  O dobrego męża dla mojej siostry Beaty. Potrzebne łaski dla moich dzieci Martynki i Franusia. Dla mojego męża o zdrowie i stały zarobek, a dla mnie o zdany doktorat i pomyślność zawodową.

 450. Iwona pisze:

  Za wstawiennictwem naszych świętych Oj Pio, Oj Dolindo , Sw Franciszka , Św Rity i Michała Archanioła proszę Boże Ojcze o łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogu alkoholowego Józefa , o łaskę nawrócenia, pojednania, przebaczenia , uwolnienie serca i duszy dla Ireny. O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla Iwony i dobrego męża dla niej.

 451. Beata pisze:

  Dziękuje za opiekę dobrego Boga za wszystkie łaski i dobra które otrzymaliśmy. Przez wstawiennictwo św,o Pio i O Dolindo proszę o wiarę i nawrócenia w bliskiej i dalszej rodzinie o przemianę serc o pojednanie i zgodę abyśmy wytrwali przy Chrystusie.Proszę o uwolnienie od nałogów; alkoholowego, gier komputerowych, telefonu komórkowego.O wyjście ze stanu depresyjnego mojego brata a dla bratowej o wiarę i za ich dzieci- Boże ty znasz ich bolączki pomóż im. O łaskę potomstwa dla syna, a dla córki o znalezienie dobrej pracy. Polecam koleżanki Wiesię i Mariannę za ich rodziny. Za kapłanów i kościół Katolicki o pokój na świecie i o zaprzestanie mordowania chrześcijan i dzieci poczętych. O wypełnienie woli Bożej w naszym życiu- JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ!!! AMEN

 452. Ania pisze:

  Ojcze Pio , ojcze Dolindo , ojcze Matteoi drodzy święci polecam waszemu wstawiennictwu mojego męża. O uwolnienie go z nałogów, uwolnienie go od złych znajomości, o łaskę czystej miłości, wierności oraz proszę o dobra pracę dla niego. Proszę o jedność w naszym małżeństwie. Polecam tez moje dzieci i moich rodziców.

 453. Marzena pisze:

  Proszę by mój wujek Józef i tato Roman pogodzili się i zapomnieli wzajemne krzywdy i nieporozumienia!

 454. Rita pisze:

  Ojcze Pio , ojcze Dolindo , ojcze Matteo i drodzy święci, polecam waszemu wstawiennictwu moją koleżankę Irenkę i jej męża Zenka, którzy się rozwiedli oraz małżeństwa ich dzieci. O uwolnienie ich z od uprzedzeń i krzywd wobec siebie, uwolnienie od złych znajomości, o łaskę czystej miłości i wierności. Proszę o jedność dla małżeństw w kryzysie. Polecam także Bożej Opiece ciocię Zosię i proszę o jej nawrócenie i łaskę wiary. Jezu Ty się tym Zajmij.

 455. Ewa pisze:

  O uzdrowienie relacji Hanna z wiadomymi Bogu osobami

 456. Rita pisze:

  Ojcze Pio , ojcze Dolindo , ojcze Matteo i drodzy święci, polecam waszemu wstawiennictwu małżonków Rysia i Ewę, Jacka i Magdę, którzy się rozwiedli, o uwolnienie ich od uprzedzeń i krzywd wobec siebie, uwolnienie od złych znajomości, o łaskę czystej miłości i wierności. Proszę o jedność dla małżeństw w kryzysie, o powrót do swoich małżonków. Prosnę o o światło Ducha Świętego, Dary Ducha Świętego dla nich i ich dzieci by zachować ich dusze od złego

 457. Przemek pisze:

  Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla mojej mamy Joli, kuzynki Agnieszki, siostry zakonnej Haliny, wujka Janusza, wujka Zbyszka i Grześka z Rekolekcji Oazy Rodzin II st. DK.
  O zdrowie i potrzebne łaski dla mojej żony, córeczki i całej naszej rodziny.
  Proszę o łaskę nawrócenia dla mojej siostry Ewy, Bartka, Kuby, Marcina.
  O potrzebne łaski dla ks. Michała, ks. Przemka, kleryka Pawła, kleryka Andreya, Renatki, Łukasza i ich syna i jego narzeczonej oraz dla wszystkich rodzin z Oazy I i II stopnia DK.
  …i dla mnie o uwolnienie i uzdrowienie w kwestii Panu Bogu wiadomej.

 458. Przemek pisze:

  Proszę o uzdrowienie z choroby nowotworowej i potrzebne łaski dla mojego teścia Józefa

 459. lilaburchart pisze:

  W intencji wstąpienia do Chwały Świętych śp. PAWŁA Burcharta, Miszy, Anny i Konstantego Burchart

 460. Ela pisze:

  Prosze o modlitwe aby Pan Jezus pochylił się nad moją sprawą praca, założenie rodziny, wyprowadza z domu.
  Proszę Cię Jezu zajmij się moimi lekami które są we mnie… Jezu Ty się Tym zajmij. Amen

 461. Bb pisze:

  Proszę o pomnożenie wiary w naszej rodzinie i pełnienie zawsze woli Bożej i w pełni zgadzanie się z nią bez względu na wszystko a także o opiekę Najświętszej Maryi Panny. Niech Pan Wam Błogosławi.

 462. Mirosława pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla siebie,mojego Jacka,naszych dzieci i o wyzdrowienie dla moich bliskich Arletki i Uli chorych na raka

 463. Barbara pisze:

  Prosimy o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej sześcioletniego Filipka poddawanego cięźkiej chemioterapi i siedmioletniej Ewelinki chorej na nowotwór złośliwy nerki i płóca.
  Prosimy o łaskę nawrócenia i spowiedź św.dla Wojtka i chorego Mieczysława.o umocnienie wiary dla naszych dzieci i wnuków.

 464. Marcin pisze:

  Proszę pokornie o łaskę uzdrowienia i uratowania mojego małżeństwa, o łaskę nawrócenia i sakramentu spowiedzi, powrót do Kościoła dla mojej żony Iwony. O dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla dzieci naszych Michała i Macieja. Panie Jezu, błagam Ty się tym Zajmij.

 465. Andrzej pisze:

  O uzdrowienie mojej rodziny z różnych chorób fizycznych, psychicznych oraz duchowych. Bóg zapłać.

 466. Przemek pisze:

  Proszę o uzdrowienie mojej całej rodziny, Bóg zapłać.

 467. Marzena Nalewajk pisze:

  Za dusze w czyśćcu cierpiące, umierających i w intencjach Bogu wiadomych. Bóg zapłać. Jezu Ty się tym zajmij.

 468. Baskawawa pisze:

  Proszę o nawrócenie i uzdrowienie wewnętrzne i duchowe Krzysztofa.

 469. Danuta Wu60 pisze:

  O opiekę dla mojej rodziny proszę Boże Wszechmogący

 470. Jacek pisze:

  Prośba o wyproszenie u Pana Boga, za wstawiennictwem ojca Pio i księdza Dolindo, łask dla naszej kochanej ojczyzny Polski i dla moich najbliższych. Pan Bóg wie najlepiej co nam jest potrzebne.

 471. Aneta pisze:

  Bardzo proszę przez wstawiennictwo ojca Dolindo o łaskę życia wiecznego dla mojego dziadzia Jana, o szczęśliwe rozwiązanie dla siostry, o znalezienie dobrej pracy dla mamy oraz o zdrowie, zgodę i miłość dla całej naszej rodziny.

 472. Krzysztof pisze:

  Proszę o błogosławioną ciążę i szczęśliwe rozwiązanie dla mojej żony i wszelkie potrzebne łaski dla oczekiwanej córeczki i całej rodziny. Proszę również w intencji mojego brata i bratowej, którzy od wielu lat starają się o potomstwo (w ostatnim czasie przeżyli stratę dziecka, to kolejne poronienie i ciężko to przeżywają). W intencjach Bogu wiadomych. Bóg zapłać.

 473. Urszula pisze:

  Prosiłabym w intencji mojego powrotu do zdrowia. Bóg zapłać ❤

 474. Urszula pisze:

  Prosiłabym w intencji zdrowia oraz nawrócenia mojego Taty. Bóg zapłać ❤

 475. Wiesiek pisze:

  Serdecznie proszę o łaskę nawrócenia i wygrania z nałogiem alkoholizmu dla mojego szwagra.Bóg zapłać.

 476. Małgorzata pisze:

  Panie Jezu proszę Cie za przyczyną ks.Dolindo o potrzebne łaski i dary dla moich bliskich zwłaszcza nawrócenie,uwolnienie i uzdrowienie oraz miłosierdzie Boże,dar macierzyństwa dla Małgorzaty ,wypełnienie woli Bożej w mojej rodzinie.Jezu Ty się tym zajmij

 477. Tadeusz pisze:

  Panie Jezu proszę Cie za przyczyną ks.Dolindo , Ojca Pio o łaskę uzdrowienia na duszy i ciele Konrada, wyzwól go z wszelkiego utrapienia i niepokoju aby żył każdego dnia według Ewangelii, Nauki Kościoła i Dekalogu.Ukaż mu drogę na jakiej chcesz aby kroczył. Amen

 478. Zofia z Elku pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia moich synów, córki i ich rodzin oraz wiarę i wytrwania w wierze. Proszę również o nawrócenie Tadeusza. Bóg zapłać

 479. Barbara pisze:

  Proszę o modlitwę o całkowite uzdrowienie mojego synka Maksia i o uwolnienie go od codziennych dolegliwości bólowych. Jezu błagam za wstawiennictwem św Ojca Pio i ks Dolindo aby mój synek był zdrowy i mógł chodzić, żeby już nic nie zagrazało jego życiu i zdrowiu. Miej go w Swojej opiece i ochraniaj od zła. Błagam Panie o uzdrowienie Maksia z chorób układu moczowego, oddechowego, nerwowego i trawiennego. Bóg zapłać.

 480. Anna pisze:

  Za wstawiennictwem Ojca. Pio i ks. Dolindo proszę o uzdrowienie duchowe abym kochała Boga i swoich bliźnich każdego dnia coraz bardziej i proszę o uzdrowienie fizyczne ze złego krążenia w nogach, z choroby kręgosłupa, stawów i z zaćmy. Jezusie , Synu Dawida ulituj się nade mną.

 481. Lidia pisze:

  Za wstawiennictwem św. Ojca Pio i ks.Dolindo proszę Cię Panie Boże o wyzwolenie mojego męża z nałogów, uzdrowienie jego duszy. Ochronę przed złem dla naszej rodziny i aby moje córki, które założą swoje rodziny nigdy nie odeszły od Pana Boga.O nawrócenie grzeszników całego świata.

 482. Basia pisze:

  Proszę O. Dolindo i O. Pio o uwolnienie mnie od ataków demonicznych i opiekę nad moimi bliskimi.

 483. Agnieszka pisze:

  Kochani święci wyjednajcie u Pana łaskę nawrócenia dla mnie i moich bliskich, proszę za Waszym wstawiennictwem o głęboką wiarę, umiłowanie Słowa Bożego, czystość i pokorę . A dla Mateusza i Ady proszę o święty związek i dar dobrej spowiedzi.

 484. Sylwia pisze:

  Ojcze Dolindo wyjednaj łaskę pracy w Ojczyźnie mojemu mężowi. Proszę o wszystkie łaski potrzebne dla naszej rodziny.

 485. Paweł Klein pisze:

  Proszę o nawrócenie mojej rodziny żony rodziców dzieci,brata o uzdrowienie z alkoholizmu, o zdrowie dla całej rodziny i dla mnie o uwolnienie od złego i o łaskę pokory serca i miłości do Pana Boga i wszystkich ludzi.

 486. Katarzyna Dela pisze:

  Za wstawiennictwem ks. Dolindo, błagam Cię Boże Ojcze nasz o łaskę nawrócenia, łaskę głębokiej wiary i dochowania wierności Tobie i Maryi dla moich dzieci: Kaspra i Pauli; dla wnusi Kai; dla Janusz, Pawła i Konrada; dla moich rodziców i rodzeństwa. Boże bądź uwielbiony w Twoich aniołach i świętych

 487. jola brzózka pisze:

  Za wstawiennictwem O. Dolindo i św. ojca PIO proszę o łaskę nawrócenia dla Marka i Kamila, by powrócili na łono kościoła i trwali w wierze. Proszę również dla siebie o łaskę znalezienia pobożnego, uczciwego i kochającego męża. Panie niech się stanie wola Twoja.

 488. Izabela Jastrzębska pisze:

  ZA wstawiennictwem O. Dolindo i św . ojca Pio proszę o zdrowie dla mojej całej rodziny o umocnienie mnie w wierze ,proszę też o to bym była jak najlepszym człowiekiem z całego serca chcę być godna łask Bożych ,bardzo proszę też o wstawiennictwo za zmarłym Rafałem żeby jak najszybciej odkupił swoje ziemskie grzechy Bóg zapłać

 489. Aneta pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia, błogosławieństwo i opiekę dla mnie, mego męża i dzieci.

 490. Hanka pisze:

  O możliwość powrotu do Polski, jeśli to zgodne z planem Bożym. Jeśli nie, o wytrwałość w wierze.

 491. Tomasz pisze:

  Proszę o łaskę odnalezienia dokumentu oraz o zdrowie dla mnie i mojej dziewczyny. Proszę także o to by ludzie w Polsce odmawiali różaniec.

 492. elka Włocławek pisze:

  Proszę za wstawiennictwem Ojca Dolindo o nawrócenie naszego syna Marcina

 493. Radek37 pisze:

  Za wstawiennictwem o. Dolindo i św. ojca Pio proszę o łaski potrzebne do zbawienia dla mnie, dla mojej całej rodziny i ludzi z którymi pracuje. Jezu Ty się tym zajmij, Ty wiesz lepiej co w sercu noszę.

 494. Aniagol pisze:

  Ojcze Dolindo i Ojcze Pio,proszę o mądrość dla rzadAcych Polską,i o nawrocenie wszystkich mlodych ludzi w Polsce zyjacych w nieczystości.Niech odmienią oblicze ziemi,i by odeszla moda na mieszkanie ze soba przed ślubem

 495. Piotr pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia chorego kręgosłupa.

 496. Lucyna pisze:

  za wstawiennictwem o .Dolindo i św.o.Pio proszę o pracę dla córki i rozwiązanie trudnej sytuacji w jakiej się znalazła wraz z dziećmi oraz sprawiedliwy /mimo fałszywych świadków / wyrok w toczącej się sprawie rozwodowej.

 497. Aniuta pisze:

  Ojcze Dolindo, właśnie się dowiedziałam, że jestem w ciąży. Błagam o modlitwę o zdrowie i błogosławieństwo dla tego Maleństwa.

 498. kamil pisze:

  Proszę o uzdrowienie wewnętrzne dla Kamila

 499. Katarzyna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji Kasi i Mateusza o łaskę wiary i dar rodzicielstwa
  O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Sary, Borysa i ich dzieci

 500. Agata pisze:

  Kochany Ojcze Dolindo i Św. Ojcze Pio błagam o łaskę zdrowia.
  Proszę o cud, aby wykryty guz okazał się niegroźny.
  Tylko pomoc z nieba może mnie uzdrowić. Wierzę mocno i proszę o wstawiennictwo u Boga Ojca Najwyższego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

 501. Marzena pisze:

  Proszę o uzdrowienie mojej duszy, ducha i ciała. O potrzebne łaski i dary dla wypełnienie woli Bożej w moim życiu, o wskazanie powołania, opiekę i prowadzenie Matki Bożej, o dar wiary, nadziei i miłości dla rodzin na całym świecie. O ujawnienie prawdy o osobach, które niby służą kościołowi, a sprzedały dusze diabłu, o ich czynach i intencjach. O sprawiedliwośc Bożą i Boże miłosierdzie , o nawrócenie grzeszników..

 502. Marzena pisze:

  O zdrowie, dar mądrości, wzroku, siłę, wytrwałośc i inne potrzebne łaski i dary dla s. Czesławy Marianny Polak z Ostożna. O pomoc dobrych ludzi o czystych intencjach w realizowaniu dzieła Bożego w Ostróżnym, o nawrócenie grzeszników, uzdrawianie ich dusz i ciał w Ostróznym na chwałę Pana Jezusa i Maryi. Bóg zapłac

 503. Henryk.N pisze:

  Proszę o uratowanie małżeństwa Mariusza i Ali i małżeństwa Iwony oraz o wyrwanie jej męża z nałogu

 504. Joanna pisze:

  Ojcze Dolindo!
  Proszę o wstawiennictwo w sprawie Tobie wiadomej. Dodaj nam siły i odwagi w walce z nałogiem. Spraw abyśmy nie załamywali się z powodu niepowodzeń. Uzdrów Naszą rodzinę. Napełnij ją miłością, wiarą i radością.Pozwól abyśmy potrafili cieszyć się z rzeczy małych.
  Proszę o zdrowie dla najbliższych i siłę przy opiece nad starszą babcią dla teściów.

 505. Joanna pisze:

  Ty Ojcze Dolindo wiesz jak bardzo potrzebują twojego wstawiennictwa w małżeństwie Agnieszka i Michał. Spraw by na nowo się odnaleźli, pokochali, zobaczyli jak pięknymi i wartościowymi są dla siebie ludźmi.
  Proszę aby nasze rodziny się zbliżył. Zostały zapomniane wszystkie nieporozumienia, właśnie a zagościła miłość.

 506. ELA pisze:

  Błagam Cię Kochany Ojcze Pio mój przyjacielu oraz Ojcze Dolindo o uratowanie mojego małżeństwa zagrozonego rozwodem, o otwarcię sie męża na działanie łaski Bozej do pełnienia do pełnienia w małżeństwie, o zamiane oziebłosci duchowej meża i oddalnie w bliskośc i miłość Bożą, sakramentalną o spojrzenie na siebie oczami miłosci małzonków.
  Ojcowie moi przyjaciele proszę o wyrwanie mego małżeństwa spod mocy zła, Ufam że za waszym posrednictwem tak własnie będzie i zajasnieje chwała mocy Bożej i objawi się Moc Boża w naszym małżeństwie

 507. KatarzynaP pisze:

  Proszę za moją rodzinę, o łaskę wiary, o sakrament małżeństwa dla synów, wybaczenie zranień , światło Ducha Świetego dla Michała i dar poczęcia . Jezu, Ty się tym zajmij.Amen

 508. Gosia pisze:

  Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane i proszę przez Twoje wstawiennictwo Ojcze Dolindo o jedność, miłość, pokorę, wierność Bożym przykazaniom, męstwo, wytrwałość i czystość w naszej rodzinie i małżeństwie. Niech dobry Bóg z Maryją chronią nas przed wszystkim co ma choćby pozór zła. Niech nasza rodzina kocha Maryję tak jak Jezus ją miłował.

 509. Zbyszek pisze:

  Proszę o modlitwę za moje zdrowie.Dobre wyniki badań . Powrót do pracy.
  Zdrowie dla mojej rodziny. Moich dzieci i wnuków .. Bóg zapłać ..

 510. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę, moich ukochanych świetych, w intencji naszej rodziny a szczególnie za nasze małżeństwo Anny i Andrzeja, o miłośc, zrozumienie, o wspólna modlitwę, do której mąż nie chce w żaden sposób dołączyc – Bóg zapłać

 511. Lidka pisze:

  Proszę o Boże Błogosławieństwo dla mojego syna Konrada i Bogny , którzy się zaręczyli , proszę o nawrócenie mojej mamy i rodzeństwa, proszę o zdrowie dla mojego męża i uwolnienie Go od alkoholu , proszę aby mój syn Sebastian znalazł przyszłą żoną, żeby nigdy nie stracili wiary . Dziękuję Panu Bogu za wszystkie łaski proszę o przebaczenie wszystkich grzechów proszę o dobrą spowiedź dla mnie.Proszę o dar zbawienia dla dusz czyśćcowych .Lidka

 512. Edyta pisze:

  Błagam Jezu, za wstawiennictwem o. Dolindo i oj. Pio o rozwiązanie trudnych po ludzku spraw rodzinnych, firmowych, o uwolnienie naszej rodziny z choroby alkoholowej, o wiarę, przebaczenie i pojednanie z Bogiem i bliskimi.

 513. Beata pisze:

  Prosze w intencji mojej siostry Marioli o prace dla niej.

 514. Beata pisze:

  Prosze o laske wiary dla moich synow oraz rozwiazanie wszystkich naszych problemow……
  Jezu, Ty się tym zajmij.Amen

 515. Maria pisze:

  Proszę o powrót Marka do żony, o nawrócenie i uwolnienie dla krewnych i znajomych, o pozytywne zakończenie sprawy Bogu wiadomej. Panie Jezu, Ty się tym zajmij.

 516. Monika i Agnieszka pisze:

  Święty Ojcze Pio, ja Monika powierzam się Tobie, jako Twoje duchowe dziecko i proszę Cie Świety Ojcze Pio prowadź mnie drogami do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Ojcze Dolindo proszę Cie o pomoc w mojej bardzo trudnej sytuacji życiowej, proszę wstawiaj się za mną i za Agnieszką do Boga Ojca. Jezu Ty sie tym zajmnij ! Amen.