Czy wiesz, że na prośbę Prymasa Polski kard. St. Wyszyńskiego Polska została oddana w opiekę Matki Bożej z Guadalupe

Dnia 3 maja 1959 roku Kardynał Miguel Dario Miranda Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku, na prośbę Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do tego faktu zawierzenia Polski doprowadzi pan Jerzy Skoryna, który jako żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego po demobilizacji II Korpusu w Anglii, w październiku 1946 r. przybył do Meksyku, gdzie zamieszkał na stałe. Znał osobiście Prymasa Meksyku i wystąpił do Niego z zapytaniem czy Polska mogłaby zostać zawierzona Matce Bożej Guadalupe. Prymas Meksyku, Kardynał Miguel Dario Miranda y Gomez odpowiedział Panu Skorynie, że jest to możliwe po spełnieniu dwóch warunków: Prymas Polski winien wystąpić z taką prośbą o to, a także taką samą prośbę winien wyrazić Prezydent Polski.

Niezwłocznie został więc powiadomiony o tym Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, który w krótkim czasie prośbę przysłał do Meksyku. Ówczesny komunistyczny rząd PRL nie mógł tego uczynić z racji ideologicznych. Uczynił to więc Prezydent rządu emigracyjnego w Londynie, który był uznawany przez Watykan.

Prymas Meksyku, kard. Miranda y Gomez zlecił zorganizowanie i przygotowanie tej uroczystości panu Skorynie, ustalając jej datę na niedzielę 3 maja 1959. W niedzielę 3 maja o godz. 7.00 ojciec Klukowski, z USA, odprawił Mszę św. Bazylice Guadalupe przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej w intencji narodu polskiego. Ojciec Klukowski podkreślił doniosłość tej podwójnej historycznej chwili, w której świętując kościelno-państwową uroczystość 3-go maja – Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja jego ojczyzna i naród zostały oddane pod opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Wyraził ufność, że Polska doczeka wyzwolenia i prawdziwej wolności. Pod koniec przemówienia odczytał telegram Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „W dniu święta Królowej Polski, gdy cały lud wierny odnawia swoje śluby Jasnogórskie, przesyłamy naszym rodakom zebranym u stóp Matki Bożej Guadalupiańskiej wyrazy wspólnoty w jednej wierze, miłości braterskiej i niezłomnej nadziei.” Prymas Meksyku wygłosił dłuższe przemówienie po hiszpańsku, pełne przyjaźni i miłości do Polski i Polonii meksykańskiej. Wymienił też inne kraje okupowane, których delegaci zaznaczyli swą obecność przez uwidocznione transparenty. W słowach otuchy i nadziei zapewnił, że te doświadczenia i próby, jakie obecnie te kraje przechodzą, miną, i odzyskają one wolność. Zachęcił też do modlitwy i ufności w opiekę Matki Bożej. Zwracając się do obywateli Meksyku przypomniał, że kiedy Kościół w Meksyku cierpiał prześladowanie (w latach 1926-1936), to Polska modliła się wtedy za Meksyk. Mamy więc dług wobec tego bohaterskiego narodu i powinniśmy go teraz spłacić przez modlitwę, kiedy dziś cierpi on z powodu ateistycznego komunizmu. Polska była zawsze wierna wierze i tradycjom katolickim.

Dzisiaj dziękujemy Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który powierzał także losy narodu macierzyńskiej opiece Maryi, wierząc z ufnością w Jej skuteczną pomoc i obronę. Wyrazem tej ufnej wiary Prymasa Tysiąclecia była jego dewiza: „Wszystko postawiłem na Maryję” oraz głębokie przekonanie oparte na faktach historycznych, że Maryja strzeże i broni swego Królestwa w Polsce przed różnorodnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami. Podejmował też ogromny trud i wysiłek dla dobra narodu w oparciu o testament swego poprzednika, kardynała Hlonda, który powiedział m.in.: „Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi”. Tak było w przeszłości i wierzy, że tak będzie w przyszłości. Te zwycięstwa powtarzają się raz po raz w dziejach wierzącego i maryjnego narodu, gdyż wróg Kościoła i narodu ciągle podejmuje nowe ataki i próby unicestwienia go. Chrystus jednak zapewnił nas, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18). Maryja zaś, w przekonaniu prymasa, jako Królowa naszego narodu, a także jako Matka Kościoła, jest Niewiastą wybraną przez Boga w tym celu, by zawsze miażdżyła głowę tego wroga i udaremniała jego plany.

Jednym z takich zwycięstw był wybór Kardynała Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku, który całe swe życie i działalność pasterską poświęcił bez reszty Chrystusowi i Maryi w myśl dewizy św. Ludwika Grignona de Montfort: „Totus Tuus”.

Św. Jan Paweł II jest rzeczywiście opatrznościowym Papieżem, który prowadzi lud Boży do Chrystusa przez Maryję

Dziękując za Matce Bożej Guadalupe, za Jej wstawiennictwo u Syna swego i pomoc Polsce, pragniemy na mocy tamtego zawierzenia , odnawiać je przez cały rok, gdyż trwa w naszej ojczyźnie ogromna walka o wiarę. Zatroskani o przyszłość narodu polskiego wraz z braćmi i siostrami z Meksyku należącymi do Apostolatu Różańca św. NMP Guadalupe zapraszamy chętnych dołączenia się do wspólnej modlitwy.

Zawierzenie ma moc, a ta moc płynie z Serca Maryi, która oddaje sprawy i intencje Swemu Synowi, a Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi.

Od dnia 12 grudnia 2018 r. peregrynacji relikwii św. Jose Luis Sanchez de Rio, męczennika za Chrystusa Króla, włączamy się w roczną wielką modlitwę o odnowę wiary dwóch narodów: polskiego i meksykańskiego, prosząc tego małego żołnierza Chrystusa wstawiennictwo za nami i naszą ojczyzną.

Dorota Popowska
Apostolat NMP Guadalupe

******

Będąc na rekolekcjach w Medjugorie w dniu 20 lutego miałam łaskę być w Tihaljinie (20 km od Medjugorie), gdzie znajduje się przepiękna figura Matki Bożej, która wg widzących z Medjugorie najbardziej przypomina Królową Pokoju. I tu zostaliśmy okryci płaszczem Matki Bożej z Guadalupe. Dzień wcześniej wszyscy zapoznaliśmy się z ideą Apostolatu Różańca Świętego i Płaszcza Matki Bożej z Guadalupe.
Pisałam o tym tutaj: kliknij

Teraz, będąc już w Polsce, chcę każdemu krok po kroku przybliżyć tę ideę. Niech szumią Wam w sercu słowa, że kto skryje się pod płaszcz naszej Niebieskiej Mamy – ten stanie się niewidoczny dla złego ducha

Na początek zamieszczam skany wszelkich pozwoleń: z Meksyku i Polski,
w tym aprobaty i błogosławieństwa z Watykanu

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Płaszcz Matki Bożej z Guadalupe –
Płaszcz błogosławieństwa i ochrony, znak obecności Niepokalanej

Kilka słów o apostolacie

Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, Matki Boga Prawdziwego dla którego żyje, powołała pani Naty de Anda w 2010 r. na skutek ogromnego nabożeństwa do MB Guadalupe. Głównym cele jego jest zjednoczenie osób w modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach w intencjach poniżej podanych Matki Bożej i proponowanych przez członków. Apostolat dostał pełne pozwolenie na działanie i imprimatur udzielony przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez i Arcybiskupa Guadalajara w dniu 23 maja 2011 roku.

Rodzaje nabożeństw

Głównym nabożeństwem polecanym przez apostolat jest modlitwa jako priorytetowa, to modlitwa różańcowa w intencjach Matki Bożej Guadalupe zawarte modlitewniku. Żeby dopełnić naszą modlitwę składamy intencje we Mszy św. zamówionej dla apostolatu w parafii raz w miesiącu.
Wówczas apostolat działający przy konkretnej parafii ma możliwość nałożenia płaszcza podczas tej modlitwy na obecnych wiernych w kościele. Zdarzają się grupy modlitewne, które przechodzą do salki parafialne i wówczas, nałożenie płaszcza jest obrazem MB Guadalupe .

1.Polecane są spotkania dla małżeństw bezdzietnych pragnących potomstwa, by mogli prosić o dar dziecka pod płaszczem Maryi.
2.Wszystkie osoby dręczone i cierpiące z powodu okultyzmu, po spowiedzi i rozmowie z kapłanem, mogą skorzystać z łaski modlitwy pod płaszczem, prosząc o uwolnienie.
3. Osoby cierpiące na nerwice, depresje i choroby psychiczne są najszybciej uwalniane i uzdrawiane pod płaszczem (to uwolnienie nie przyjdzie zaraz, będzie po jakimś czasie)
4. Rozbite małżeństwa i osoby opuszczone przez małżonka mogą prosić pod płaszczem Maryi, Matki Jedności (MB Guadalupe na cudownym wizerunku łączy niebo z ziemią; jest nazywaną Matką Jedności)
5. Osoby chorujące fizycznie i cierpiące są zaproszone do modlitwy pod płaszczem o dar umocnienia i uzdrowienia według Woli Bożej;
6.Każda osoba pragnącą modlić się za osoby z rodziny, które odeszły od kościoła są zaproszone do modlitwy pod płaszczem, gdyż na tych błądzących i pogubionych najbardziej zależy naszej Niebieskiej Matce;
7.Wszyscy świeccy i konsekrowani, kapłani są najgoręcej zaproszeni do modlitwy pod płaszczem w intencjach, które mają w sercu i za samych siebie w swym powołaniu;

Uwaga:
Jeśli rodzina zaprasza płaszcz do chorej osoby w szpitalu, a ta osoba jest nieprzytomna i nie może wyrazić swej woli, a rodzina pozwala, wówczas można nałożyć go na chorego. Nie nakładamy płaszcza na osobę zmarłą, można modlić się przy zmarłym, wówczas płaszcz ma na sobie osoba modląca się

Zasady przyjęcia płaszcza

Płaszcz przeznaczony jest dla parafii i grup modlitewnych, nie dla prywatnego użycia i nie na własność. Zgodnie z założeniami Apostolatu i założycielki pani Naty de Anda, apostolat działa w konkretnej parafii za zgoda proboszcza. Proboszcz sam może prowadzić to dzieło lub wyznaczyć odpowiedzialnego kapłana wikarego. Apostolat może być prowadzony przez osobę świecką, odpowiednio przygotowaną, ale pozostającą pod opieką kapłana prowadzącego. Osoby świeckie są dozwolone przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez, pod warunkiem, że są pod opieką duchownego i są to osoby odpowiedzialne i świadome wejścia na drogę służby Bogu i Kościołowi.
Raz d roku następuje zawierzenie całej parafii i wszystkich mieszkańców miasta (wsi, okolic parafii) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi (przyjęte jest 12 grudnia święto Matki Bożej Guadalupe). Praktykuje się w apostolacie takie zawierzenie raz w miesiącu na spotkaniach grup modlitewnych.
Osoba prowadząca apostolat w parafii, może mieć kilka osób odpowiedzialnych za rozwój dzieła i pomagających w dotarciu z modlitwą do rodzin, domów i chorych, szpitali.
Należy pamiętać o szczególnej łasce towarzyszenia nam przez Matkę Bożą, która pragnie ochronić wszystkie swoje dzieci i zgromadzić na wspólnej modlitwie różańcowej. Płaszcz jest darem i łaską jej ukrytej obecności

Zawierzenie MB Guadalupe

Dnia 3 maja 1959 roku Kardynał Miguel Dario Miranda y Gomez, ówczesny Prymas Meksyku na prośbę Prymasa Kardynała Sfefana Wyszyńskiego oddał Polskę w opiekę Matce Bożej Guadalupe.

Dzisiaj stoimy w obliczu odejścia wielu od wiary i walki o nią w naszej ojczyźnie i także w Meksyku. Zatroskani o losy naszego kraju i sytuację braci i i sióstr z dalekiego Meksyku, pragniemy na mocy tamtego zawierzenia oddać się ponownie w opiekę Twoją, Najświętszej Dziewicy Maryi Panny z Guadalupe

Akt zawierzenia

Matko Boża, piękna Pani z Guadalupe, Ty ukazałaś się Indianinowi św. Juan Diego, by zanieść dobrą nowinę o twoim dobrym, a jednocześnie pokornym Sercu. Obiecałaś, że każdego proszącego otoczysz opieką i pociecha.

Dziewico Niepokalana, dlatego klękamy przed Tobą prosząc byś wsparła nas, całą naszą polską ziemię i braci w Meksyku w naszych trudach, cierpieniach i smutkach oraz ratowała Kościół i wiarę w tych krajach.

Piękna Pani, wiemy, że nieustannie ocierasz nasze łzy i wstawiasz się za nami u Syna Twego narodzonego w Betlejem, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Zbawcy. Dlatego przychodzimy dziś do Ciebie, prosić Cię o twoja matczyną dłoń, ulżyj nam wszystkim w cierpieniach nas samych, naszych rodzin całej ojczyzny i braci w Meksyku, pomóż nam znosić nasze choroby i dolegliwości i to wszystko co nas w życiu spotyka, by ostatecznie wszystkie cierpienia stały się miłe Tobie i Panu naszemu. Prosimy uwalniaj nas i uzdrawiaj według Woli Bożej, przemieniaj nasz kraj, Polskę oraz ojczyznę braci w Meksyku, zachowaj w tych narodach silną wiarę i odnów ją, tak by żadne doświadczenie tej wiary nie osłabiło, wręcz ja umocniło.

Przepiękna Pani z Góry Tepeyac, Ty obiecałaś prostemu Indianinowi św. Juan Diego, że wysłuchasz naszych próśb i potrzeb, ponieważ chcesz pomóc każdemu kto do Ciebie się zwróci.

A zatem przychodzimy dziś do Ciebie w naszych smutkach i boleściach w rodzinach i narodzie polskim i meksykańskim. Racz Matko Brzemienna odmienić nas samych, nasze rodziny, cały naród, wszystkich obywateli Polski i Meksyku, gdziekolwiek żyją i pracują. Pozwól nam wszystkim wejrzeć na swoje życie w prawdzie, byśmy nie bali się spojrzenia na błędy popełnione i grzechy osobiste i narodowe. Nie miej względu na nasze grzechy, ale zanieś naszą prośbę i błaganie do swego Syna pod Jego krzyż jako wołanie o pomoc dla obojga narodów. Niech wpierw Pan Nasz Jezus Chrystus pozwoli nam się nawrócić, odnowić nasze życie w łasce a potem jeśli jest taka Jego wola odmienić nasze życie.

Dzisiaj szczególnie o to prosimy, uroczyście obchodząc Twoje święto Pani i Królowej Meksyku, wielkiego cudu róż i znaku na tilmie, jaki dałaś dla biskupa dnia 12 grudnia w 1531 , by umocnić jego wiarę. Prosimy, odnów i ożyw, umocnij i ochroń wiarę w naszej ojczyźnie Polsce i braci i sióstr w Meksyku poprzez wstawiennictwo męczennika za wiarę św. Jose Luis Sanchez de Rio oraz wszystkich męczenników za wiarę narodu polskiego i meksykańskiego.

Matko Boża z Guadalupe nie wypuszczaj nas spod płaszcza swej opieki, by nie zapanowała w naszych sercach pustka i niewiara, ale dzięki twej przemożnej opiece nawracali się każdego dnia i doświadczali cudu łaski wiary. Amen

Za: http://www.rozaniec-guadalupe.pl/

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „Czy wiesz, że na prośbę Prymasa Polski kard. St. Wyszyńskiego Polska została oddana w opiekę Matki Bożej z Guadalupe

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  „Nasze reakcje na takie nieszczęścia jak koronawirus w porównaniu z naszymi reakcjami na grzechy własne i innych pokazują, jak wciąż jesteśmy ludźmi bardzo małej wiary” – pisze ks. Wojciech Węgrzyniak

 3. Ania W. pisze:

  Kilka dni temu wróciłam z Guadalupe, zaniosłam Wasze intencje, które nosicie w sercach Matce Bożej.

 4. wobroniewiary pisze:

  Jezus Chrystus na Górze Kuszenia mógł ulec Szatanowi. Mógł opanować potrzeby głodu chleba oraz szczęścia i w ten sposób zapanować nad ludzką egzystencją. Chrystus tego nie uczynił. Dlaczego? Jaką drogę nam wskazał? Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem. Tylko na PCh24 TV

 5. Marta pisze:

  Lectio Divina do dzisiejszej Ewangelii:

 6. Marta pisze:

  Przepiękna i MOCNA pieśń na dzisiejszą niedzielę…

  Chwała Chrystusowi
  Pokonany został książę tego świata!
  Chwała Chrystusowi, który nas wybawił!

  1. Duch święty wyprowadził Jezusa na pustynię,
  gdzie czterdzieści dni walczył z diabłem.
  „Królestwa świata dam Ci i całą ich chwałę” zwodziciel obiecywał;
  „Królestwo moje nie z tego jest świata” Jezus odpowiedział.

  2. Odejdź szatanie kłamco, ojcze kłamstwa!
  Wężu starożytny, zabójco człowieka.
  Nie będziesz kusił Pana, Boga twego
  zwodzicielu całego świata.

  3. „Jako bogowie będziecie” – podpowiadał kusiciel –
  „Do stóp mych tylko upadnij, pokłoń się przede mną.”
  „Dziećmi Boga jesteśmy i On niech błogosławiony będzie.
  Przyobiecał to nam i naprawdę nimi jesteśmy”.

  4. Chwała Ojcu najlepszemu, który od zła nas wyzwolił!
  Chwała Chrystusowi zwycięzcy, który walczył na pustyni!
  Chwała Duchowi Prawdy triumfującemu nad kłamstwem!
  Niech Imię Najwyższego Boga będzie uświęcone!

 7. Paweł pisze:

  Dzisiaj, 1 marca 2020, przypada 210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Może nie każdy wie, że choć komponował on praktycznie WYŁĄCZNIE solowe utwory na fortepian, to jednak pewnymi małymi wyjątkami od tej żelaznej niemal reguły są jego dwa koncerty na fortepian z towarzyszeniem ORKIESTRY. Pochodzą one z najwcześniejszego okresu jego twórczości, czyli sprzed r. 1830, około to którego został okrzyknięty już powszechnie polskim kompozytorem narodowym i począwszy od którego skrystalizował się w pełni jego styl narodowo-ROMANTYCZNY. A w tym pierwszym okresie (czyli do owego roku 1830) Chopin był wprawdzie kompozytorem epoki romantyzmu, lecz – można powiedzieć – dość wyraźnie „klasycyzującym” [podobnie jak np. Felix Mendelssohn-Bartholdy czy w dziedzinie opery: Gioacchino Rossini {którego wczesne opery nie różnią się wiele od tych Mozarta, tak że książka „Opera w pigułce” Stephena Pettitta nazywa go wręcz „ostatnim z wielkich KLASYKÓW” opery, i to do tego stopnia, że np. historia opowiedziana w „Cyruliku sewilskim” G. Rossiniego ma swoją kontynuację w „Weselu Figara” W. A. Mozarta – https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrulik_sewilski_(opera) }, albo nawet już na przełomie XX wieku: podobnie jak tytan fińskiej szkoły narodowej Jean Sibelius, który wręcz stwierdził (będąc przecież co prawda neoromantykiem), że to „klasycyzm jest drogą ku przyszłości” – jak podaje książka „Kompozytorzy znani i mniej znani” pod red. Petera Gammonda]. Tak że te dwa koncerty fortepianowe Chopina są na tyle „klasycystyczne” w swym wyrazie, że mieszczą się one całkowicie w moich – skoncentrowanych głównie na muzyce epoki KLASYCYZMU – upodobaniach stylistycznych. Oto one:
  1. Koncert nr 1 e-moll op. 11:

  2. Koncert nr 2 f-moll op. 21 [napisany przez Chopina w wieku 19 lat]:

 8. Marta pisze:

  „ZDROWIE NIE JEST NAJWAŻNIEJSZE”

 9. Małgorzata pisze:

  Wczoraj w Godzinie Miłosierdzia miałam łaskę być w sanktuarium św. Filomeny w Gniechowicach i uczestniczyć w Mszy Świętej wspólnie z pielgrzymami z mojej parafii.
  Polecałam Bogu przez wstawiennictwo św. Filomeny całą naszą rodzinkę i wszystkie nasze intencje.
  Ucałowałam relikwie świętej i zostałam przez miejscowego proboszcza namaszczona olejem św. Filomeny ( jak wszyscy uczestnicy pielgrzymki).
  Poprosiłam przy tym św. Filomenę, by miała w opiece naszą rodzinę, wstawiała się za nami i upraszała potrzebne łaski. Przywiozłam stamtąd sznur św. Filomeny.
  Ksiądz proboszcz powiedział, że św. Filomena wspomaga we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych.

 10. Edyta pisze:

  Aniu i Małgosiu, Bóg zapłać za Wasze modlitwy ❤

 11. Maria pisze:

  Na ten niespokojny czas przekazuję wszystkim słowa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski: „Wobec ludzi udręczonych własnym niepokojem, nic innego nie pozostaje, jak tylko udzielić im własnego spokoju, choćby przez milczenie, lepiej – przez uśmiech, lepiej – przez okazanie dobrego serca, uczynek, uprzejmość, drobną przysługę”.
  Urodziłam się w tej samej miejscowości, co On – na placu przykościelnym, ponieważ rodzice nie zdążyli do szpitala. Poród odebrała miejscowa akuszerka. Było to w niedzielny poranek. Gdy byłam dzieckiem, Wyszyński odwiedzał rodzinną miejscowość i wtedy na powitanie mówiłam do Niego kilka słów w imieniu parafian. On błogosławił mnie znakiem krzyża i przez całą mszę miałam miejsce obok Niego w kościele. Obecnie, mieszkając w Warszawie, często zaglądam do jego krypty w archikatedrze. Obraz, który tam umieszczono doskonale odzwierciedla oblicze Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński był bardzo gorliwy w wyznawaniu wiary. We wszystkich sprawach narodu polskiego orędował do Maryi i był nauczycielem dla ludzi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s