Polska ocaleje – wizja niemieckiej mistyczki i stygmatyczki Teresy Neumann z 15 października 1948

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy

Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramTherese-Neumann-2ejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.
Teresa zmarła 18 września 1962 wskutek nagłego zatrzymania krążenia i została pochowana na cmentarzu w Konnersreuth. Wokół pomnika umieszczane są tabliczki wotywne z wygrawerowanymi prośbami, podziękowaniami i nazwiskami darczyńców. Jej grób nawiedzany jest przez pielgrzymów z różnych krajów świata. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.,

/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:

Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.

Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.

     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

 

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

44 odpowiedzi na „Polska ocaleje – wizja niemieckiej mistyczki i stygmatyczki Teresy Neumann z 15 października 1948

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Już od dziś na antenie Radia Maryja o godzinie 8:30 i po południu o godz. 17.10 będą głoszone rekolekcje Wielkopostne przez biskupa Wacława Depo z Jasnej Góry.

 3. wobroniewiary pisze:

  Tego samego dnia papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski otwarcie sprzeciwił się decyzji de Donatisa otwierając kościół Matki Bożej Niepokalanej i wystawiając Najświętszy Sakrament.
  Tak, to jest akt nieposłuszeństwa, sam przyniosłem Najświętszy Sakrament i otworzyłem swój kościół – powiedział w rozmowie z portalem Crux.

  „Stwierdzenie kardynała Krajewskiego zabrzmiało z kolei jak wezwanie rzymskich księży do nieposłuszeństwa wikariuszowi generalnemu. O swym czynie polski hierarcha powiedział mianowicie: To jest to akt, który powinien dodać odwagi innym kapłanom – zauważa Górny

  • Monika pisze:

   Czytamy dalej:
   „Znając specjalne stosunki łączące papieskiego jałmużnika z Franciszkiem, trudno przypuszczać, by akcja kardynała Krajewskiego była samowolna i nie skonsultowana ze swym bezpośrednim zwierzchnikiem” – sugeruje. Następnie kard. de Donatis kolejnym dekretem udostępnił wiernym kościoły Wiecznego Miasta z powrotem. „Po tym dekrecie stało się jasne, że wyrazicielem woli Franciszka jest kardynał Krajewski, a nie kardynał De Donatis” – pisze Górny.

  • Damian pisze:

   Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym zdaniem odnośnie nieposłuszeństwa. W historii kościoła mamy sporo przykładów, gdzie hierarchia kościelna wprowadzała jakiś zakaz/ograniczenie, a osoba jednak go wykonywała (mimo jego niesłuszności). Do głowy przychodzą mi takie osoby: Ojciec Pio, Ojciec Dolindo, Jan od Krzyża. Na końcu wyszli na tym dobrze, a ich poświęcenie nie poszło na marne. Uważam, że i my powinniśmy spełniać wolę naszych pasterzów, tak jak wymienione wyżej osoby.

   • Euzebia pisze:

    Osoby duchowne składają ślub posłuszeństwa swoim przełożonym dlatego ich obowiązuje posłuszeństwo inaczej są związane ślubami posłuszeństwa z przełożonymi a osoby świeckie nie składają takiego ślubu więc nie obowiązuje ich posłuszeństwo – czyli są wolne…

    • Damian pisze:

     Czyż sam Jezus nie nakazuje zwykłym ludziom posłuszeństwa kapłanom ? MT 23 „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą”
     Jeśli się mylę to proszę o poprawienie.

   • Damian pisze:

    Bracie Damianie. Bóg dał człowiekowi rozum i nie zwolnił z myślenia. Mówi do nas przez swoje Słowo, znaki, kapłanów, poruszenia serca etc.Nikt nie jest wolny od błędów, ani osoby duchowne, konsekrowane czy świeckie. Wtedy w duchu Miłości należy zwrócić mu uwagę i bratersko upomnieć bez względu jaka pozycje zajmuje w Kościele…

 4. karo pisze:

  Zachęcam do pięknej inicjatywy, skopiowano z Gietrzwałdzka Wspólnota Żywa Woda:
  Jako Gietrzwałdzka Wspólnota „Żywa Woda” włączamy się od środy w inicjatywę „Post Jezusa”, której celem jest post i modlitwa w intencji obecnego kryzysu epidemiologicznego oraz o nawrócenie dla całego świata.
  Zachęcamy wszystkich do włączania się w tą inicjatywę. Udostępniajcie ten post, aby dotarł do jak najszerszego grona ludzi.
  Niech każdy, kto chce włączyć w to dzieło wybierze formę postu odpowiadającą jego możliwościom.
  Poniżej publikujemy tłumaczenie postu Johannes Härtl
  , od którego dowiedzieliśmy się o tej inicjatywie.
  3 dni postu 18-20 marca.
  Czasy specjalne wymagają specjalnych działań. Ogólnoświatowy post i łańcuch modlitewny w związku z epidemią koronawirusa.
  „Jeśli mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, upokorzy się i będą się modlić i szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę”. (2Krn 7,14)
  Jako dom modlitwy w Augsburgu i „Europe Shall be saved” przyłączamy się do inicjatywy „The Jesus Fast” i wzywamy do postu w te 3 dni w zintensyfikowany sposób (powstrzymując się od jedzenia, np. pijąc wyłącznie wodę lub inne płyny lub innej formy posty) i aby skupić się na szukaniu oblicza Boga.
  Bóg jest Bogiem życia i nadziei. Módlmy się o szybkie zakończenie tego kryzysu. Ale módlmy się również, aby dla wielu ludzi była to okazja, aby zwrócić się do Boga i postawić swoje życie na nowym fundamencie. W każdym kryzysie jest szansa. Módlmy się, aby ten trudny czas przyniósł dobre owoce.
  Tak, Bóg chce dobra, chce nas błogosławić. Nie zawsze oznacza to jednak, że dzieje się to dokładnie tak, jak byśmy tego chcieli. Mimo to jego intencje są dobre, zawsze dobre. On nie uczynił śmierci i nie uczynił chorób. Bóg nie chce, żeby ludzie cierpieli. Ale czasami cierpienie lub wstrząsy powodują, że naprawdę uczymy się i zmieniamy. Nadzieja zamiast koronoawirusa!

 5. duszyczka pisze:

  Nasza odpowiedź na apel ks. abp W. Depo. /Dorota Lenczewska/

 6. aga pisze:

  „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić – wyrocznia Pana”. /Jr 1:8/
  „Panie chociaż byś mnie zabił, ja CI ufać będę”. (Dzienniczek)
  „Panie! Żyję, bo każesz, umrę, kiedy chcesz, zbaw mnie, bo możesz”. (bł. A. Salawa)

 7. Adrian pisze:

  Pani Ewo, może zorganizuje Pani Nowenne Pompejańską – każda osoba przypisaną tajemnice w intencji powstrzymania koronawirusa ?

  • wobroniewiary pisze:

   Nie wiem… i napiszę dlaczego nie wiem.
   Mamy do końca miesiąca długą 30-dniową Nowennę do św. Józefa, a do tego od 18-tego startujemy z jedną codziennie Godziną Męki Pańskiej wg Luizy Piccarrety, do tego każdy ma jakieś inne modlitwy typu: adopcja osoby lgbt, adopcja osoby uzależnionej i mamy 1 Zdrowaś na 2020 rok (a jedno dobrze powiedziane Zdrowaś Maryjo „wstrząsa całym piekłem”)
   Nie chcę mnożyć modlitw -tu chodzi o ducha pobożności a nie nadmiernej religijności

   A co inni sądzą o tym?

   • drogowskazprawdy pisze:

    Tez tak uważam. Branie za dużo na głowie wiąże się z jałowością. Nie ilość a jakość.

   • Adrian pisze:

    Rozumiem Pani Ewo, niechciałbym robić niepotrzebnego zamieszania – jeżeli nie chce Pani to proszę nie umieszać , ale może jakieś 3 osoby dołączyłyby , abyśmy razem odmowili Nowenne Pompejańską w intencji powstrzymania koronawirusa.

    Niepokalane Serce Maryi Zwycięży !

    • wobroniewiary pisze:

     Oczywiście, jak się zgłoszą 3-4 osoby, to ja dołączam jak wielu tajemnicami dnia”
     (pon. i sobota:radosne, wtorek i piątek: bolesne, środa i niedziela: chwalebne a czwartek: światła)

   • Ania G. pisze:

    Dokładnie! Za dużo to nie znaczy że dobrze. Można aktami strzelistymi również,byle z serca. Ewo modlę się za Ciebie chociaż nie zawsze napiszę

   • Renata Anna pisze:

    Zgadzam się z Tobą Ewo.. +++

   • Maggie pisze:

    Nie ilość a jakość i gorącość serca. Do tego z wirusem przyszedł wirus strachu bez zwrócenia się do Lekarza. Poniżej PRA-STARE LEKARSTWO, przypomniane przez kanał Ku Bogu:

   • Artur K pisze:

    Zgadzam się ja aktualnie modlę się do św Józefa

 8. Roza pisze:

  Polecam wszystkim, którzy się boją i nie wierzą w potęgę Pana Jezusa i Przenajświętszego Sakramentu. https://www.facebook.com/marszdlajezusa/videos/494064108142950/UzpfSTEwMDAwMDUxODM4MTM1MjoxNjI1NDEyNjEwOTMyNzM4/

 9. wobroniewiary pisze:

  Niech to wspomnienie umocni w nas wiarę, nadzieję, miłość

  Nurkowie zanurzyli się w wodach oceanu indyjskiego, w celu odzyskania wraku z samolotu i oto znaleźli piękną figura Madonny wysoką prawie 3 m i z niewytłumaczalnych sposób rosły tam róże u Jej stóp, zamiast wodorostów.

 10. wobroniewiary pisze:

  Z maila od Ewy J., z Echa Medjugorie

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Od dzis przez 7 dni o godz. 15 ksieza ze wszystkich sadeckich parafii beda szli w procesji przez Nowy Sacz z monstrancja i beda blogoslawic swiat by zlamac wirusa. Prosza by o tej porze gdziekolwiek bedziemy laczyc sie z nimi koronka do Bozego Milosierdzia. Prosze modl sie tez i przekaz dalej

  Od dzisiaj tj.16 marca rozpoczynamy narodową nowennę do św.Andrzeja Boboli o ratunek dla Polski. Tekst nowenny na stronie http://www.swietyandrzejbobola.pl
  Proszę prześlijcie tak aby jak najwięcej Polaków przyłączyło się. Św. Andrzej zawsze ratował Polskę w najtrudniejszych sytuacjach

 11. Euzebia pisze:

  AKTY PRZEBŁAGANIA

  O mój Jezu Miłosierdzia!
  Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej,
  Za opuszczenie pacierza, – Przepraszamy Cię Panie!
  Za lekceważenie Mszy św.,
  Za brak przygotowania w Spowiedziach Świętych,
  Za brak szczerego żalu i poprawy,
  Za niedbałe odprawianie pokuty,
  Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii Św.,
  Za brak wiary miłości i ufności w Miłosierdzie Boże,
  Za nieposłuszeństwo Spowiednikowi
  Za lekceważenie miłości Bożej i zuchwalstwo,
  Za ciężkie upadki,
  Za grzechy w nadziei Miłosierdzia Bożego,
  Za zgorszenie dane bliźniemu,
  Za krzywdy wyrządzone bliźnim,
  Za zmysłowość i brak umartwienia,
  Za samowolę i egoizm,
  Za upór i złą wolę,
  Za pychę straszliwą,
  Za sprzeciwianie się Twej Woli i natchnieniom,
  Za wielką lekkomyślność,
  Za bunty i zuchwalstwo,
  Za brak miłości i ducha ofiary.

  http://www.modlitewnik.com.pl

 12. wobroniewiary pisze:

  Dziękuję za modlitwę i rady.
  Pani doktor wypisała mi dziś maść ze srebrem (na receptę), i jej słucham, ona najlepiej wie, co dla mnie potrzebne. A rana i pęcherz spore

  • Martyna pisze:

   Maść ze srebrem jest naprawdę dobra, tak samo plastry ze srebrem.
   Na pewno Ci pomoże. Trzymaj się. 😊
   Pamiętamy w modlitwie.

 13. wobroniewiary pisze:

  Możecie się śmiać, ale zaczynam dostrzegać pozytywne strony tego wirusa. Ten mikrob rzucił wielu na kolana!
  ISIS każe swoim członkom trzymać się z dala od Europy, kapłani wylegli na ulice włoskich miast z Najświętszym Sakramentem a burmistrz Wenecji zawierzył miasto Maryi ❤

 14. Jola pisze:

  Wciaz dostaje jakieś łańcuszki. Teraz taki : Od dzisiaj tj.16 marca rozpoczynamy narodową nowennę do św.Andrzeja Boboli o ratunek dla Polski.
  Tekst nowenny na stronie
  http://www.swietyandrzejbobola.pl
  Proszę prześlijcie tak aby jak najwięcej Polaków przyłączyło się. Św. Andrzej zawsze ratował Polskę w najtrudniejszych sytuacjach

  Jak to sprawdzic?

 15. Ania pisze:

  Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
  Jak te słowa rozumieć, skoro stamtąd te niebezpieczne wirusy przyszły?

  Przy okazji proszę znowu o modlitwę, nie wiem co zrobić. Z dziećmi jesteśmy w Anglii. Tutaj nie ma kwarantanny, dzieci chodzą do szkoły, a rząd mówi że ma się jak najwiecej osób zarazić żeby się uodpornić. Mamy poważne problemy finansowe, wiec do Polski nie wrócimy. Zresztą nie wiem czy niedługo w ogóle będzie to możliwe. Jesteśmy tu sami z dziećmi. Najbardziej się o nich boję. Mieliśmy plany żeby w wakacje do Polski wrocic. Oby to wszystko się uspokoiło i żebyśmy mogli wrocic.

  • Bożena pisze:

   Na tej stronie było trochę wpisów zachęcających do modlitwy Psalmem 91, gdzie wprost jest mowa o tym, że Bóg chroni nas od zarazy, nieszczęść i śmierci. Zdaje się że najbardziej wierne oryginałowi jest tłumaczenie w Biblii paulistów. Wczoraj na antenie Radia Maryja usłyszałam dwie historie cudownie uratowanych osób, które modliły się tym psalmem. No i oczywiście różaniec i okrywanie całej rodziny Najdroższą Krwią Chrystusa. Matko Najświętsza okryj swym płaszczem Anię i całą jej rodzinę, daj aby przy Tobie czuli się bezpieczni i zabierz wszelkie lęki podsuwane przez szatana.

  • Ava pisze:

   Ja to rozumiem jako tego kto utrzymuje przeciwwagę polityczną i militarną do innych mocarstw, bo tak to wygląda od kilku lat.

   Św.Józef pomaga w finansach i niedługo Jego święto. Błogosławieństwa Bożego!

   +++

 16. wobroniewiary pisze:

  Kochani! My Polacy, dajemy radę! 🙂 Serce rośnie!

  ➡ KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm. Zostanie wykorzystana przy tym infrastruktura spółki Nitroerg, która należy do grupy kapitałowej KGHM,

  ➡ PKN ORLEN informuje, że ruszyła produkcja płynu do dezynfekcji rąk w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN OIL w Jedliczu. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku, zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych.

  ➡ Polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed produkuje lek pomagający w walce z koronawirusem. Zmienili harmonogram pracy, tak aby zmaksymalizować produkcję Arechinu. Pracują na trzy zmiany, również w sobotę.

  ➡ Igor Klaja, prezes firmy OCTF, właściciel znanych marek 4F i Outhorn chce wspomagać polską służbę zdrowia i zapowiada, że w poniedziałek ruszy z produkcją maseczek, kombinezonów ochronnych i innych niezbędnych w szpitalach ubrań ochronnych. Szpital MSWiA dostał już 300 par gogli, a 20 proc. obrotu przekazuje właśnie na tę placówkę!

  ➡ Salony Agata /Agata Meble zdecydowały o przekazaniu 1 000 000 zł służbie zdrowia na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego na walkę z koronawirusem

  ➡ Lubelska firma BioMaxima S.A. twierdzi, że opracowała szybki test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi (2019-nCoV). Jak podano, jego wynik odczytać można po upływie 10 minut.

  ➡ LOT Polish Airlines przy pomocy rządu organizuje powroty do domu Polaków uziemionych za granicą w związku zagrożenia koronawirusem.

  ➡ Grupa Azoty przekazują 3 mln zł m.in. dla szpitali zakaźnych, gdzie leczeni będą pacjenci z koronawirusem. To szansa na dodatkowy sprzęt, lekarstwa i środki higieniczne. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. dzięki!

  ➡ Multum firm gastronomicznych przekazuje za darmo dostawę posiłków i wody dla społeczniaków pracowników służby zdrowia 🙂 #posilekzadarmo #gastropomaga. Brawo dla Spontaniczny Sztab Obywatelski, Stowarzyszenie Niskie Składki i Fundacja Otwarty Dialog.

  ➡ Circle K Polska brawo dla darmową kawę dla pracowników służb!

  ➡ Organizacja Combat Alert organizuje w każdym miejscu Polski ludzi chętnych pomagać starszym i samotnym osobom (zakupy z dowozem do domu).

  ➡ Harcerze i harcerki pomagają przeprowadzać akcje informacyjne wśród lokalnych mieszkanców.

  A my wszyscy pozostaliśmy bezpiecznie w domach 🙂 Warszawa i inne miasta są puste. Pozdrawiam z home-office’a bo Walk to odpowiedzialna firma! 🙂

  Brawo! Podaj dalej 🙂 I podsyłajcie listę ciekawych inicjatyw! Zróbmy listę dobra

  • Sss pisze:

   Pieknie Polacy wychodzi od nas iskra Iskra milości do drugiego czlowieka .Jestem dumna z Ciebie Polsko .Razem mozna wszystko!! Kto w domu siedzi bo nie moze pomagac to za róźaniec Pan Bóg patrzy z góry i znowu Polski Narod wytapia w Ogniu.

   • Monika0603 pisze:

    Ja chciałabym dać swiadectwo o sobie .Nawróciłam się dzięki koronawirusowi oraz dzieki temu że klękam przed Komunią Świętą mimo choroby nerwowej. Dotąd byłam raczej letnim katolikiem choć od dziecka mocno wierzyłam w Boga. Wasza strona bardzo pomaga mi w mojej duchowej drodze.Teraz czuje natomiast iż jest to walka o Eucharystię że mam poświęcać wszystko dla Niej. Ja w sobie strasznie płacze i nie wierzyłam że dożyję czasów kiedy Polcay będą się bali święconej wody i przyjmowali Pana Jezusa do ręki. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy widząc to wszystko co się dzieje. U mnie w Kościele są dwie kolejki do Komunii jedna na rękę a jedna tradycyjnie. Ksiadz przed tym jak podawał Komunię na rękę umysł ręce. Niech Bóg nam przebaczy.

 17. Jagoda pisze:

  Kochani,
  Jak miło czytać te wasze wpisy.Tyle dobroci, tyle rad, miłosierdzia. Tyle darczyńców-producentów. Dzięki wam, za serce ,aż się wzruszyłam, same mi łzy poleciały. To prawda! Polska nie zginie! Mamy tyle wspaniałych, mądrych i wierzących Polaków. Pozdrawiam was serdecznie.
  Też się modlę w tej intencji!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s