Mater Fatima: 10 wskazówek na trudne czasy!

 W Wielki Czwartek Mater Fatima wzywa cały świat do zjednoczonej modlitwy różańcowej na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu

Nazywam się Hector Ramirez, jestem księdzem katolickim, głównym koordynatorem projektu Mater Fatima. Obecnie jestem w Fatimie. Przyjechałem tu, by podziękować Najświętszej Dziewicy za wielkie wydarzenie jakim był Światowy Różaniec, trwający od lutego zeszłego roku, który zjednoczył w modlitwie największą liczbę ludzi w historii Kościoła na 100-lecie odejścia do nieba Hiacynty Marto. Przybyłem tu także, by zapytać Matkę Bożą o to, co wszyscy nosimy dziś w sercu: Matko, co mamy czynić wobec rzeczywistości, która nas dziś otacza. I Matka Najświętsza mówi nam to, co powiedziała na Weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Jezus, ma dla nas odpowiedź. Chcemy dać wam 10 wskazówek na te trudne czasy. Wszystkie zawarte są w objawieniach i w orędziach fatimskich. (…)

W czasach kryzysu wobec którego staje dzisiaj ludzkość, katolicy mają przyjąć postawę, jakiej oczekuje od nich Bóg. On Niego otrzymaliśmy sakrament chrztu, Ducha Świętego, Najświętszą Dziewicę Maryję… mamy wszystko, by odpowiedzieć na tę trudną sytuację, w której się obecnie znajdujemy. Dzieci z Fatimy żyły podczas I wojny światowej, umarły w czasie zarazy, tzw. hiszpańskiej febry, która była konsekwencją I wojny światowej.  A jednak potrafiły dzielnie i do końca wypełnić swoją misję w sytuacji w jakiej się znalazły. (…)

Jakie są przyczyny sytuacji, w której się znaleźliśmy? Powiem o tym z punktu widzenia kapłana.

Są 3 przyczyny obecnej sytuacji:

 1. I mówi o tym Pismo Święte. Musimy zrozumieć, że przyczyną tego wszystkiego jest szatan. Celem jego konkwisty nie jest śmierć ludzkości z powodu COVID 19, ale śmierć wiary. Wiara na świecie gaśnie! Kościoły są zamykane. Już nie odprawia się Eucharystii. Ludzie nie otrzymują już sakramentów, które potrzebują, aby żyć w świętości , aby oddać chwałę Bogu, aby wypełnić swoją misję i wejść do Nieba. Wielu pasterzy boi się, brakuje odwagi, heroizmu, o które Bóg nas prosi.
 2. Drugą przyczyną jest ciało, jak mówi Pismo Święte, czyli nasz grzech. Chrystus nie jest już w centrum naszego życia. Uznajmy to. Zróbmy rachunek sumienia i przyznajmy, że u większości z nas Chrystus nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Miejsce to zajmuje nasza pycha, duma, miłość własna ze wszystkimi konsekwencjami prowadzącymi do śmierci duszy i ciała.
 3. Trzecia jest świat. Św. Jan Paweł II już nas ostrzegł w 1988 roku, mówiąc o Europie ale także o świecie, że żyjemy w czasach cichej apostazji. Spełniły się jego słowa. Świat w sposób wolny oddala się od Boga. Papież Benedykt XVI także nas ostrzegał, że największym problemem obecnych czasów jest brak wiary i świat przeżywa eklipsę kulturową Boga.

Przejdźmy teraz do rozwiązań: Na tę sytuację jest jedno rozwiązanie,
które ma 10 punktów

Wobec odrzucenia i pogardy jaką świat ma wobec Boga oraz grzechu będącego konsekwencją wszelkiego zła, odpowiedzią jest MIŁOŚĆ. Mówi o tym św. Jan apostoł. Bóg jest Miłością. Jeśli chcemy, aby Bóg był Królem świata i uwolnił nas od tej ciężkiej sytuacji, powinniśmy wrócić do Miłości. Dam wam 10 ścieżek:

 1. Msza święta. Trzeba odprawiać Msze Święte z ludem, tam gdzie można i kiedy można. Gdzie nie można celebrować Mszy świętej, należy czekać i włączać się w Msze święte poprzez media. Natomiast nie wolno nie uczestniczyć w codziennej Mszy świętej. Od dziś mam się zapytać: co mam czynić, by móc uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej. Tymczasowo można uczestniczyć we Mszy św. w domu, ale gdy minie zagrożenie, wszyscy powinniśmy chodzić na Mszę świętą codziennie! Należy przyjmować Komunię świętą w stanie łaski uświęcającej i jak minie zagrożenie, przyjmować Komunię Świętą do ust i na kolanach (jeśli jest to możliwe). Powinny powrócić klęczniki. Punktem centralnym jest uznać ,że Bóg Jezus Chrystus prawdziwie jest obecny w Eucharystii i ten gest uklęknięcia w momencie przyjmowania Komunii Świętej jest dla Boga bardzo ważny. Tym gestem pokazujesz, że adorujesz Boga.
 2. Prawdą jest, że powiedziano nam księżom, byśmy nie odprawiali Mszy świętej z ludem, ale nie powiedziano nam, abyśmy pozamykali kościoły. Kościoły mają być otwarte. Tabernakula dyspozycyjne. Zapraszam wszystkich księży, aby wystawiali Najświętszy Sakrament i adorowali na zmiany. Jak zagrożenie minie, wszyscy katolicy powinniśmy adorować Najświętszy Sakrament przez godzinę codziennie. Zwołujcie wiernych na adoracje! To nie zaraża wirusem COVID 19! Tym, co zaraża wirusem jest bliskość osób. Możemy być w kaplicy 20-30 osób odseparowanych od siebie na 3-4 metry. W czasie adoracji może spłynąć na nas wielka obfitość łask. Bardzo ważnym jest teraz, by Eucharystia jaśniała obecnością Chrystusa. Gratuluję wszystkim tym kapłanom, którzy wyprowadzili Najświętszy Sakrament na ulice miast., bez procesji, bez wiernych.. Jezus idzie ulicami i oczyszcza powietrze, błogosławi domy i rodziny. Kapłani, bądźcie kreatywni! Nie bójcie się! Jezus nie obrazi się, jak wyjdziecie z Nim na ulice i będzie błogosławił swoje dzieci w potrzebie. Musimy trwać na nieustannej Adoracji.

W Wielki Czwartek Mater Fatima wzywa cały świat do zjednoczonej modlitwy różańcowej na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

 1. Różaniec. Modlitwa różańcowa najlepiej w rodzinie. Odmawiać i rozważać 20 tajemnic. Rozmiłować się w Różańcu. Kontemplować Chrystusa oczami Maryi. To znaczy odmawiać różaniec.
 2. Spowiedź. Wszyscy jesteśmy narażeni na zarażenie się wirusem i każdy może umrzeć. To czas, kiedy należy zastanowić się nad własnym życiem. Jakie jest moje serce, moja dusz? Jeśli stanę przed Chrystusem, co Jemu przedstawię: czy będzie to moje serce pełne pokoju, czy obrazy Boga? Zachęcam do przygotowania się do spowiedzi generalnej. Jest to bardzo ważne, abyśmy byli gotowi stanąć przed Bogiem z pokojem w sercu. Pasterze! Nikt nie powiedział nam, byśmy pozostawali w domach! Możemy chodzić do domów i spowiadać rodziny, które nie mogą wyjść. Ja chodzę i jest to dla mnie wielką łaską a dla ludzi radością. Czy Pismo Święte nie mówi, że pasterz ma iść i szukać zagubionej owcy? Teraz jest ten moment, by wyjść i szukać zagubionej, potrzebującej ratunku owcy! A jeśli idziesz do chorego, to po to by zanieść mu pokój, aby odzyskał pokój!
 3. Modlitwa papieża Leona XIII do Św. Michała Archanioła. Codziennie odmawiać tę modlitwę pełną, całą. Dlaczego? Bo ta modlitwa wyrzuca szatana precz. Powodem sytuacji jakiej doświadcza teraz świat jest szatan, który chce zniszczyć ciało i duszę człowieka. Dlatego modlitwa ta musi powrócić do naszych kościołów, parafii, rodzin. Ksiądz może odmawiać tę modlitwę w kościele z niewielką grupą wiernych codziennie. A świeccy mogą odmawiać ją indywidualnie, codziennie. Jest to też modlitwa uwolnienia. Mater Fatima zaprasza wszystkich do tworzenia grup nieustannej modlitwy, tzw. Jerycha. Nieprzerwanie, przez 7 dni modlimy się różnymi modlitwami, przede wszystkim Różańcem i przed Najświętszym Sakramentem, odnawiając nasze obietnice chrzcielne, bo sakrament chrztu jest naszą siłą. Modlimy się tak przez 7 dni bez przerwy i modlitwa ta będzie chronić nasze ciało, naszą duszę, rodzinę, nasze kraje i nasz kościół katolicki.
 4. Wynagradzanie za grzechy własne i naszych braci. Jest 5 grzechów, które najbardziej ranią Serce Boga. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale te 5 jest najbardziej raniących. Mam przepraszać za nie Boga, jeśli popełnili je inni lub ja sam. Jeśli uda nam się z łaską Bożą wyjść z tych grzechów, to na nowo rozpoczynamy walkę z nimi bez wytchnienia, bez odpoczynku, aby nie powrócić do nich, by się nie powtórzyły. Zapewniam was, że przyczyna duchowa tego zła jest w tych 5 grzechach. Są nimi: 1. Profanacja, świętokradztwo i zniewagi, jakie otrzymuje Chrystus w Eucharystii. To bardzo ciężki grzech. Także bluźnierstwa. 2. Aborcja, eutanazja, śmierć niewinnych jest obrazą Boga, który jest dawcą życia. 3. Grzechy osób konsekrowanych: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic. Jesteśmy tymi, którzy mają dawać przykład wszystkim duszom jak kochać Boga a też Go obrażamy i mamy wynagradzać Bogu za grzechy, które popełniamy. 4. Grzechy w rodzinach takie jak rozwody, przemoc, brak miłości, harmonii, akceptacji.. Rodziny nie są już wspólnotami miłości lecz nienawiści, żalu i bólu dla wielu ludzi. 5. Grzechy wewnątrz kościoła katolickiego. Kościołowi dziś brakuje siły ewangelizacji. Chrystus nakazał nam ewangelizować świat, przez sakrament chrztu, głosząc nawracając i przyprowadzając z  powrotem do jedynego i prawdziwego Boga. Grzechy ciężkie,  które bardzo ranią Serce Boga , to także grzechy osób, które próbują zmieniać doktrynę i Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za te grzechy trzeba wynagradzać.
 5. Pokuta, ofiary i posty. To środki aby zatryumfowała na nowo miłość i dobrobyt na świecie. O tym przypominała nam Matka Boża w Fatimie. To jest ta  To walka duchowa. Te trzy elementy: post, pokuta i ofiara są, wraz z modlitwą, najpotężniejszą bronią by pokonać wroga duszy i ciała. Dlatego czynić pokutę, żałować za grzechy, i postanowić nie obrażać więcej Boga, przyjąć wszystkie cierpienia, które Bóg nam ześle, przyjąć je z miłością i dla dobra naszych braci. Post. Odmówić sobie jedzenia. To walka z samym sobą Po co? Aby zapanować nad sobą samym i oddać się Bogu.
 6. Pismo Święte. Powrócić do czytania i rozważania Słowa Bożego codziennie. Spotkałem w moim życiu wiele ludzi owładniętych strachem, lękiem. Jak usunąć lęk z naszego życia? Słowo Boga daje odpowiedź, daje siłę i światło na czas ciemności, którego obecnie doświadczamy.
 7. Naznaczyć parafie. Przede wszystkim kapłani mamy modlić się o uwolnienie w naszych parafiach. Wielu z nas ma świadomość, że parafie gdzie pracowaliśmy były wielokrotnie profanowane w przez różne celebracje, śluby obrażające Boga, kradzione Hostie, mógłbym wymieniać bez końca…. Tyle razy! Należy modlić się modlitwą o uwolnienie i naznaczyć okna i drzwi naszej parafii olejem egzorcyzmowanym. Jest to bardzo ważne, aby z naszych świątyń wyrzucić wszelkie zło, grzech i obecność naszego nieprzyjaciela, który wszedł do naszej parafii. Nie bójmy się zrobić to i uwierzyć w to, bo niektórzy księża nie wierzą, że jest to konieczne. Nie bójmy się. Zróbmy to. Z wrogiem nie ma żartów. To Bóg uwalnia nasze świątynie.
 8. Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Maryi i Najczystszemu Sercu św. Józefa.  Rozpoczynamy 18 marca według metody Św. Ludwika Maria Grignon de Montfort, która jest wielki darem i łaską dla kościoła. Będziemy też rozsyłać grupy, żeby tworzyć Jerycha modlitewne z materiałami, które będziemy rozsyłać z Mater Fatima. Chciałbym teraz dodać wszystkim otuchy Słowem Bożym: Jezus mówi w  Ewangelii św. Marka: „Te znaki towarzyszyć im będą tym, którzy wierzą”. Pytanie jest więc: czy wierzymy? Jeśli wierzymy, to Bóg da nam to, co obiecał. Jezus powiedział też: Czy Syn Człowieczy znajdę jeszcze wiarę na ziemi jak przyjdzie? To jest pytanie, które muszę sobie zadać. Czy jest we mnie wiara żywa, głęboka i działająca? W moje Imię będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, będą brać węże do rąk i jeśli wypiją coś zatrutego, nie wyrządzi im szkody, będą kłaść ręce na chorych a oni odzyskają zdrowie. Tak mówi Słowo Boże.

Te 10 kroków, które chcemy przejść zawierzymy naszej Matce i Pani z Fatimy. Niech Ona nas poprowadzi swoją mądrością i matczyna czułością. Polecamy się też Małym pasterzom z Fatimy, którzy także żyli w trudnych czasach i potrafili przez nie przejść. Franciszku i Hiacynto Marto, módlcie się za nami!

Podaje moje dane dla tych wszystkich osób, które będą  chciały pomóc nam, włączyć się w Mater Fatima i  rozpowszechniać aby stało się to prawdą. By tryumf Niepokalanego Serca Maryi  nastąpił jak najszybciej i by  miłość Chrystusa zakrólowała ponownie w naszych sercach, a szatan więcej szkody nam nie wyrządzał.
Mój numer telefonu:34 615 76 51 44
e-mail: padrehectorramirez @gmail.com

Błogosławię was błogosławieństwem kapłańskim!

Opracował: Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe

A tu jest video z ojcem Hektorem, który wzywa nas do modlitwy
3 x Ojcze nasz w Godzinie Miłosierdzia w dniu 19 marca

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Mater Fatima: 10 wskazówek na trudne czasy!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Antonina pisze:

  Drodzy, kilka tygodni temu prosiłam Was o modlitwę w intencji uzdrowienia Marka z Lublina.
  Bóg wybrał czas….Marek zmarł wczoraj o 21. Był zdolnym prawnikiem, ale przede wszystkim dobrym, Bożym człowiekiem. Przez 20 lat naszej przyjaźni, nie raz tej Jego dobroci doświadczyłam….Osierocił sześcioro, w większości małych, dzieci… Z serca, bardzo dziękuję Wszystkim, którzy modlili się w intencji Marka i Jego Rodziny. I proszę, wesprzyjcie modlitwą Jego żonę Monikę i Dzieci, które tak bardzo czekały na powrót Taty do domu….Bóg zapłać za każde westchnienie

 3. duszyczka pisze:

  Koronawirus, Konstytucja i prawa obywatelskie…” (cz.1)

  Dziś o północy będą mogły pojawić się na ulicach miast umundurowane patrole. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że to patrole wojskowe. Minister Obrony Narodowej 18 marca 2020 r. wydał decyzję nr 41 w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji.

  Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) ściśle wskazuje w jakich sytuacjach na naszych ulicach może pojawić się wojsko.

  W rozdziale 11 uregulowana została kwestia stanów nadzwyczajnych, w których mogą być wykorzystane Siły Zbroje Rzeczpospolitej Polskiej.
  Są to:
  1. stan wojenny,
  2. stan wyjątkowy,
  3. stan klęski żywiołowej.

  Dotychczas żaden z tych stanów nie został ogłoszony. Stan nadzwyczajny ogłasza się na wskazany w ustawie zasadniczej okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony do 90 dni.

  Art. 232 Konstytucji:
  W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

  Wydane w oparciu o wskazane przepisy Konstytucji ustawy zawierają ustawowe uzasadnienie dla wskazanych wyjątków.

  W artykule 18 ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002

  1. W czasie stanu klęski żywiołowej, jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania określone przez wojewodę.

  W art. 2 i 11 ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 192) również wskazuje się ustawę uzasadnienie dla użycia wojska.

  Art. 2 [Wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego]

  W sytuacji szczególnego zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego.

  Art. 11 [Użycie Sił Zbrojnych]

  W czasie stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.

  Żaden z tych stanów nie został ogłoszony. Można przypuszczać, że sprawujący władzę nie chcą przesunięcia zbliżających się wyborów, zaś ogłoszenie stanów nadzwyczajnych taką konieczność oznacza.

  Mamy więc wprowadzony, tak zwana „specustawą” – ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) nowy stan nadzwyczajny (nieprzewidziany w Konstytucji) w dodatku na 180 dni, podczas gdy konstytucja mówi o maksymalnie 90 dniach.

  Suchej nitki na przepisach ustawy nie zostawia prof. Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich: – „Konstytucja precyzuje, do jakiego stopnia można ograniczać prawa jednostki, gdy ogłoszony jest stan nadzwyczajny. Specustawa obchodzi konstytucję: wprowadza rygory w zakresie wolności i praw bez gwarancji kontroli i ustawowego ograniczenia dla arbitralnych decyzji administracji. To otwarcie drzwi dla samowoli i opresji pod szyldem troski o ochronę zdrowia.”

  Decyzja MON wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Prezydenta RP. Prezydent RP mógł samodzielnie podjąć taką decyzję. Jeśli Prezydent uważa, że państwo nie radzi sobie z istniejącym zagrożeniem powinien skorzystać z uprawnień wskazanych w Konstytucji i wprowadzić stan nadzwyczajny i tym samym zmienić termin wyborów. Umożliwiłoby to innym kandydatom prowadzenie kampanii w zbliżających się wyborach. Decyzja taka wskazywałby również, że Państwo szanuje prawa obywatelskie także w sytuacji nadzwyczajnej.

  Niestety wprowadzono tylnymi drzwiami nowy stan nadzwyczajny, a od dziś również wprowadza się wojsko na ulice miast.

  • wobroniewiary pisze:

   Jeżeli nie weźmiemy się teraz ostro za pilnowanie kwarantanny także przy pomocy wojska które współdziałać ma z policją to przejdziemy Włoski scenariusz i wtedy cisza będzie o rzekomym łamaniu praw obywatelskich. Znam kilka osób którym „udało” się wrócić do Polski tuż przed zamknięciem granic i teraz są szczęśliwi bo nie muszą przechodzić kwarantanny ale jeżeli są zarażeni to tylko jedyny Pan Bóg wie kogo zarażą w międzyczasie łażąc tu i tam. Ludzie niestety wciąż nie zdają sobie sprawy z czym mamy do czynienia, chociaż te ponad 400 ofiar na dobę we Włoszech powinno dać do myślenia ale jak się okazuje jednak nie daje, ważniejsze od ludzkiego życia wciąż są kruczki prawne i to jakby tu dowalić tej znienawidzonej PiSowskiej władzy.
   /Admin/

   • Sylwek pisze:

    kochany adminie włochy dopiero się zaczną i to własnie dzieki tej władzy z całego świata walą Polacy do domów i nie mam nic przeciwko ale na tej kwarantannie w domu tylko osoby przyjezdne musza siedzieć 14 dni a te które już były w Polsce mogą sobie chodzi do pracy itd – bądźmy realistami te kwarantanny to komedia i czy wojsko czy policja nie pomoże, skąd wiem o tym z podwórka prawie 3 osoby znam które przyjechały i tak właśnie jest – no chyba że tubylcy się nie zarażają są odporni. A żeby nie było w szpitalach braknie już wszystkiego łącznie z tymi kombinezonami

    • wobroniewiary pisze:

     Więc nie róbmy nic bo kwarantanna nie jest dość dobra i dość szczelna. We Włoszech jest tak tragiczna sytuacja ponieważ zlekceważono zagrożenie, jeszcze teraz Włosi w dużej mierze mają gdzieś zakazy, my powinniśmy być chociaż raz mądrzejsi przed szkodą a nie po, dlatego powinniśmy zrobić wszystko co w naszej mocy aby jak najmniej osób ucierpiało.
     /Admin/

    • xc pisze:

     wystarczy poinformowac publicznie o osobach ktore powinny byc na kwarantannnie a zyczliwi sasiedz iz widlami dopilnuja by taka osoba tej kwarantanny przestrzegala. niestety tutaj wychodzi z ludzi egoizm . wola miec swoj komfort kosztem zycia i zdrowia innych.

    • Sylwek pisze:

     to adminie nie róbcie nic ja mam 3 dzieci do wyżywienia wynajm, mieszkania, ZUS, i skarbówke i wiele innych opłat na które trzeba wyrobic dziki zaradności naszego rzadu, a pracy moze zaraz zabraknąć niestety opłaty zostaja nawet jeśli je odwleka to skad na to brac?

  • Ania G. pisze:

   Dokładnie,gdzie pam MZ? Gdzie jego charyzmat uzdrawiania? Niech jedzie do Włoch,tam dopiero zapełni swoje segregatory. A nie sie chowa przed coronawirusem.

  • Sylwek pisze:

   Ks. Matuszny ktory chodzil po ulicach lublina z relikwiami juz ma zakaz

   • wobroniewiary pisze:

    Tak, dostałam sms 😞

    • Sylwek pisze:

     nie wiem jak to napisać tchórze czy jak wody święconej się boją ludzi ze mszy wyganiają (jak dziś rano) co jest ale $ by przyjmowali moze ten kościół jaki znamy wreszcie będzie ubogi a bogaty wiarą pasterze jak pierwsi apostołowie co to ma być tyle lat nie tego mnie uczono, to różaniec męski też juz zawieszony w lublinie widać no co to jest z tymi biskupami niech ktoś mi odpowie bo już nie umiem inaczej, do tego w niektórych parafiach wręcz łamie się sumienie księży i wiernych udzielając tylko i wyłącznie komunii na rękę.
     Mnie nie zdziwi jak w niedzielę zamkną nam kościoły a oglądajcie przez telewizor (…)

 4. Dorota pisze:

  P. Ewo bardzo cenię wysiłek , poświęcenie i zaangażowanie w prowadzeniu WOWIT, ale wczoraj wypowiadała się Pani o Ks. Hektorze i Mater Fatima niezbyt przychylnie , a w szczególności o tym łańcuszku modlitewnym 3 x Ojcze Nasz o godz. 15:00
  Wczoraj miałam moralniaka ,że wysyłałam znajomym informację o modlitwie , dzisiaj robi Pani wpis z tym tematem.
  Trochę mam mętlik. Może zbyt pochopnie Pani ocenia ?

  • wobroniewiary pisze:

   Nie było podanego źródła, podokładano różne modlitwy do 3 Ojcze nasz…potem był mail od ważnych osób z Kościoła, że to fejk ale dziś dotarła do mnie p. Dorota Popowska z Apostolatu i dlatego skorygowałam.
   Teraz wiecie jak ważne jest źródło informacji…

 5. wobroniewiary pisze:

  W tym miejscu trzeba również zapytać: gdzie są ci wszyscy stadionowi uzdrowiciele, ci wszyscy uwodziciele, którzy roszczą sobie specjalne moce od Boga? Jeszcze kilka miesięcy temu trwała batalia o to, że są ośmieszani i próbuje się ograniczyć ich działania ewangelizacyjne. Gdzie oni teraz są ze wszystkimi swoimi rzekomymi mocami Ducha Świętego? Gdzie się pochowali? Dlaczego teraz nie uzdrawiają? Dlaczego dzisiaj nie przekazują ludziom na chusteczkach swojego „uzdrowicielskiego oddechu”? Wycofali się? Boją się? Przecież tym bardziej powinni stanąć na linii frontu i powiedzieć: „przyjdźcie do nas, my was wyleczymy, my zatrzymamy tę zarazę”. Aktualna sytuacja zweryfikowała, kim oni są i jakim mocom służą.

  http://www.pch24.pl/ksiadz-piotr-glas-dla-pch24–nawet-jesli-jest-trudno–ostatnie-slowo-nalezy-do-boga,74740,i.html

 6. Ada pisze:

  zgadza się. kapłani mają zakaz odprawiania nabożeństw pokutnych pod groźbami kar od biskupów. jedyny biskup na całą Polskę powiedział Nie lękajcie się, nie bójcie się wody święconej, nie bójcie się Pana Jezusa. to co jest z tą naszą katolicką Polską? z tym ostatnim bastionem? kapłani nam mówią, że oni nas rozumieją, że myślą tak jak my wierni, że nie rozumieją biskupów!!! a biskupi się pozamykali przed ludźmi. świat oszalał. co mają robić wierni? naprawdę jesteśmy jak owce bez pasterza. Panie ratuj!
  u nas jeszcze jest kaplica, adoracja, choć ludzie się boją i jest ich mało. Ale jest codzienna Msza św. i codzień się modlimy alby nam tego nie zabrakło.

 7. Joanna pisze:

  Takich mamy kapłanów jakie społeczeństwo …widocznie lepszych w nim nie było skoro takich Bóg powołał…a nas M Boża wiele razy prosiła abyśmy się za nich modlili….coś nam poszło słabo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s