Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – dziewięć pierwszych sobót miesiąca (miesiąc drugi)

Dziewięć pierwszych sobót miesiąca

Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele.

Jezus odpowiedział: – Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mojej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się Swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, że Moja cześć jest większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością.

Modlitwa wprowadzająca

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota drugiego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania…

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej
Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać

Węgierska zakonnica, Maria Natalia (ur. 1901, zm. kwiecień 1992) otrzymała ważne objawienia na temat przyszłości świata. W języku francuskim jej książka nosi tytuł „Maryja, zwycięska Królowa Świata”. Opisała w niej swe życie i główne orędzia. W języku polskim ukazała się „Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi” na pierwsze soboty miesiąca, w której znajduje się też kilka znaczących wizji i orędzi.

Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 r. niedaleko Bratysławy. Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zrealizowała w wieku 17 lat. Od 1936 r. przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-1943 otrzymywała przesłania ważne dla całego świata. Spisała je w książce „Maryja – Zwycięska Królowa świata”. Jezus prosił ją szczególnie o rozpowszechnienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kaplicy. Prosił o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia dla uśmierzenia sprawiedliwego gniewu Ojca. Dał liczne obietnice tym, którzy czczą Maryję w sposób szczególny przez Nowennę, odprawianą gorliwie przez 9 kolejnych pierwszych sobót w intencji wynagrodzenia za zniewagi doznawane przez Jej Niepokalane Serce.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie doświadczenia: niedowiarstwo otoczenia wobec otrzymywanych objawień, w 1950 r. likwidacja wszystkich klasztorów na Węgrzech. Zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości przełożeni sądzili, że wkrótce umrze. Sama pragnęła szybko odejść do Pana. W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc:

– Prosiłaś mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, ponieważ chciałaś się we wszystkim upodobnić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jednak jeśli jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie.

Siostra Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zbawić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagradzania na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmierci i aż do skończenia świata wielu dusz na drodze do nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały? – powiedziałam. Jezus odrzekł:

– To prawda. Nikt nie może otrzymać ode mnie więcej niż Mnie samego. Jednak proś mimo to, ponieważ źródło Moich łask jest niewyczerpane!

Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które przeżyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 prezenty!

Jezus: – Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszystkich, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Jej Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele.

Jezus odpowiedział: – Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mojej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się Swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, że Moja cześć jest większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością.

15 sierpnia 1942 r. Jezus dał s. Natalii wizję, podczas której dusze wypełniające z gorliwością Nowennę otrzymały różne obietnice. Zaprowadził ją do Swej Niepokalanej Matki i powiedział: Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świata i Królową królowych. Kochaj Ją i oddawaj Jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego.

Jezus rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, aby pokazać Serce Swej Matki i powiedział: Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca.

Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu zwracając się w jego stronę: Oto Niepokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pewnym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu, przez pośrednictwo Małgorzaty Alacoque wielkie obietnice. Jednak będąc nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają i oddają hołd Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Doświadczą tego przyjmując Mnie w Komunii Świętej, po przygotowaniu pełnym nawrócenia (spowiedź święta), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca, z intencją przedstawienia Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem Mojej Matki.

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Nowenny

Modlitwa wprowadzająca

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota drugiego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota czwartego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.

 Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota piątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam się podporządkować we wszystkim woli Bożej. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota szóstego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam, aby były najcenniejszą częścią naszego ziemskiego życia. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota siódmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij na biednych grzeszników narażonych na życie w oddaleniu od Boga, ponieważ są splątani siecią namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota ósmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani. U kresu Twego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby Cię wprowadzić do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, by tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się potęgą, którą obdarzył Cię Pan, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twe czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo… Litania…

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej
Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.
Boże, Synu, Zbawicielu Świata,
Boże, Duchu Święty,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Serce Maryi, módl się za nami.
Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel,
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości,
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,
Serce Maryi przeszyte mieczem boleści,
Serce Maryi ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,
Serce Maryi, przybytku świętości,
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,
Serce Maryi, wybawienie grzeszników,
Serce Maryi, pociecho utrapionych,
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,
Serce Maryi, Serce naszej Matki,
Serce Maryi, Serce godne największej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś, w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Amen.

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla Miłości. Amen

Obietnice Jezusa dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

Łaski, które obiecał Jezus otrzymają wierni, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.
3. W nich i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.
4. W ich rodzinach nie będzie skandali ani niesprawiedliwości.
5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć specjalną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla dziecka.
8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swych nieprzyjaciół.
10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w grzechy i znajdą nie tylko przebaczenie, lecz także niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci (ważne szczególnie dla dzieci).
13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz i kary czyśćcowej.
14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą do największej doskonałości i świętości.
15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci, ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.
18. Duchowni i członkowie zakonów pozostaną wierni swojemu powołaniu, niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.
19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
20. Dusze oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.
22. Dusze gorliwe będą cieszyć się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będą nękane ani przez niepokój i strach, ani przez zwątpienie.
23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.
25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości w czasie rozważania Mej Męki i cierpień Mojej Matki.
27. Dusze, które dążą do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.
28. Czy to w chorobie, czy w pełni zdrowia będzie im towarzyszyć pewna radość wewnętrzna i zewnętrzna, jak również uspokojenie.
29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
30. Dusze, które zrobiły postępy w zjednoczeniu mistycznym otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie one same, lecz Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w Moim działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM: Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłyskują na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Mojemu Najświętszemu Sercu dochodzą do chwały.
33. Dusze spragnione tego, co duchowe, będą postępować szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia

Obietnica Matki Najświętszej

Matka Boża: W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce

Za: http://www.fatimska.parafia.info.pl/

💞02.05.2020 r. – Święto Maryi Królowej Polski 💞

Maryja w objawieniu w 1608 r. powiedziała do włoskiego jezuity Józefa Mancinellego: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Maryjo – Królowo Polski módl się za nami🙏

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

62 odpowiedzi na „Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – dziewięć pierwszych sobót miesiąca (miesiąc drugi)

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Albina pisze:

  Teraz to wszystko jest bardzo potrzebne, nie tylko, aby nasze serca rozkwitały, ale abyśmy mogli wyjść do świata i głosić zwycięstwo dobra. 💙

 3. wobroniewiary pisze:

  Bezterminowe i arbitralne limity dotyczące ilości wiernych w świątyniach godzą w konstytucyjne prawa Polaków. Dołącz do protestu i przekaż na ręce premiera Mateusza Morawieckiego swój wyraz sprzeciwu wobec ograniczania wolności religijnej w Polsce pod pretekstem zwalczania pandemii COVID 19

  • Beata pisze:

   Podpisane. Czytając komentarze na stronie mam wrażenie, że wszyscy tutaj mają jednak możliwość uczestnictwa we Mszy świętej. Ja też mam, jest limit 60 osób, ale księża są otwarci, można w odstępach być także na zewnątrz. I nawet wczoraj byli w konfesjonałach , choć że względu na decyzję Abpa nie powinni. Ale wokół mnie jest kilkanaście małych kościołów, do których mogą wejść na Mszę Świętą tylko ci, którzy zamówili intencję. Przy limitach od nawet 8 do 40 osób, ci ludzie nadal słyszą: nie przychodźcie, zostańcie w domu, jest transmisja. Mam kilku znajomych, którzy są nadal odcięci od sakramentów i bardzo to przeżywają. Proszę, kto tylko może podpiszmy !!!

 4. Rita pisze:

  Pani Ewo mam pytanie o usunięcie wpisów dotyczących objawień z Trevignano Romano i ks Grzegorza Bliźniaka. O co chodzi?Czy my czytelnicy powinniśmy o czymś wiedzieć?

  • wobroniewiary pisze:

   We wpisie Maj – miesiąc nabożeństw majowych wszystko napisałam, wyjaśniłam.
   Tu powtórzę:
   „cenię sobie głos ks. Sławka [ks. Sławomira Kostrzewy] i czekam na opinię Kościoła w osobie biskupa, do tego czasu nie publikuję i nie dyskutuję na ten temat. O godz. 15-00 w RM przed Koronką jest czytany Dzienniczek, ostatnie dni są o posłuszeństwie. Jeśli to Boża sprawa to się obroni i przetrwa, a jeśli nie – to nie. Więc informuję wszystkich, że nie ma potrzeby wpisywania 50 maili i oskarżania mnie o co tylko się da! Płyniemy w Łodzi Kościoła i tyle”

 5. Rita pisze:

  Dziękuję za odpowiedź, rozumiem 🙂

 6. wobroniewiary pisze:

  Litaniae Lauretanae
  Kyrie, eleison.
  Christe, eleison.
  Kyrie, eleison.
  Christe, audi nos.
  Christe, exaudi nos.
  Pater de caelis, Deus, miserere nobis
  Fili, Redemptor mundi, Deus,
  Spiritus Sancte, Deus,
  Sancta Trinitas, unus Deus,
  Sancta Maria, ora pro nobis
  Sancta Dei Genetrix,
  Sancta Virgo virginum,
  Mater Christi,
  Mater Ecclesiae,
  Mater divinae gratiae,
  Mater purissima,
  Mater castissima,
  Mater inviolata,
  Mater intemerata,
  Mater amabilis,
  Mater admirabilis,
  Mater boni consilii,
  Mater Creatoris,
  Mater Salvatoris,
  Virgo prudentissima,
  Virgo veneranda,
  Virgo praedicanda,
  Virgo potens,
  Virgo clemens,
  Virgo fidelis,
  Speculum iustitiae,
  Sedes sapientiae,
  Causa nostrae laetitiae,
  Vas spirituale,
  Vas honorabile,
  Vas insigne devotionis,
  Rosa mystica,
  Turris Davidica,
  Turris eburnea,
  Domus aurea,
  Foederis arca,
  Ianua caeli,
  Stella matutina,
  Salus infirmorum,
  Refugium peccatorum,
  Consolatrix afflictorum,
  Auxilium Christianorum,
  Regina Angelorum,
  Regina Patriarcharum,
  Regina Prophetarum,
  Regina Apostolorum,
  Regina Martyrum,
  Regina Confessorum,
  Regina Virginum,
  Regina Sanctorum omnium,
  Regina sine labe originali concepta,
  Regina in caelum assumpta,
  Regina sacratissimi Rosarii,
  Regina familiae,
  Regina pacis,
  Regina Poloniae,
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
  parce nobis, Domine
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
  exaudi nos, Domine
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
  miserere nobis

  V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
  R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

  V. Oremus. Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriosae beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum.
  R. Amen.

 7. AnnaSawa pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za duszę niedawno zmarłej Marii. Najbliższa rodzina jest niewierząca i nie zamierza udzielić zmarłej pogrzebu kościelnego. Do tego jej ciało zostało spopielone i będzie czekać w urnie na przywiezienie do Polski (dopiero lipiec, sierpień – ew. jak otworzą ruch swobodny lotniczy) aby tutaj Ją pochować.
  Wielkie Bóg zapłać ❤

 8. eska pisze:

  Dnia 17 lutego tu na forum Kamil@ W. pisała do babuli (mam screena na komórce, ale linku nie podam), że ostatni odcinek „Księgi ksiąg” pt. „Ostateczna bitwa” pięknie opisuje przejście do nowego świata po ostatecznej walce z szatanem.
  Zainteresowanych informuję, że dziś będzie ten odcinek o 13:30 na TVP ABC.

 9. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Dziś na Mszy Świętej padły słowa że jeśliby ludzie nie grzeszyli nie byłoby pandemii. Dlatego oprócz odnowienia Ślubów Jasnogórskich wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy profanacje także za profanacje cudownego wizerunku Maryi Królowej Polski. Oprócz spowiedzi, Komunii Świętej pamiętajmy o medytacji które są na stronach soboty.pl oraz na stronie Sekretariatu Fatimskiego. Trwajmy przy sercu Naszej Matki i Królowej. Dobrego świętowania dzisiejszej uroczystości. AVE MARYJA🌹🌹🌹

 10. Henryk pisze:

  Szczęść Boże.
  Zwracam się z wielką prośbą do całej rodziny WOWIT, do której należy moja żona Helena o modlitwę. Żona uległa wypadkowi i ma złamanie odcinka lędżwiowego kręgosłupa i miednicy. Za każde Zdrowaś Maryjo serdecznie dziękujemy.

 11. Jolanta pisze:

  +++

 12. Maria pisze:

  Pod Twoją Obronę..

 13. eska pisze:

  „Bóg nie istnieje?” – krótkie, lekkie, może się przyda, by kogoś ewangelizować 😉

 14. Paweł pisze:

  W bardzo starannie wydanym „Modlitewniku dla chorych” «PRZYJDĘ I UZDROWIĘ GO» [wydanie Pallottinum – Poznań 1988, NIHIL OBSTAT: Poznań, dnia 29 października 1988 r., Ks. prof. dr hab. Ludwik Wciórka, cenzor; IMPRIMATUR: Poznań, dnia 3 listopada 1988 r., L. dz. 9352/88, + Stanisław Napierała, Bp – Wikariusz Generalny, Ks. Jan Szczepaniak – Kanclerz Kurii Metropolitalnej], który już tu na stronie parę razy cytowałem (a ostatnio chyba pod wpisem: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/11/06/o-agostino-lewandowski-kosciol-to-szpital-polowy-my-leczymy-rany-ciete-i-postrzalowe-a-nie-cholesterol/ ), na str. 197 znajduje się takie oto ciekawe «ZAKOŃCZENIE» dodane do „Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”:
  «Witaj, Kościoła Matko, coś ludzkości dana
  pod krzyżem, gdzie moc Złego została złamana.
  Do kogo Cię porównam, o Hetmanko nasza,
  boleść Twa jak żałosne treny Jeremiasza.
  Cierpieniem przeorana, o wierna Noemi,
  przez Ciebie nas zaślubić raczył Władca ziemi.
  Orędowniczko nasza z Galilejskiej Kany,
  uproś ludowi Twemu nowy cud przemiany.
  Aby Ojczyzny naszej drugie tysiąclecie,
  zjednało Kościołowi wolność w całym świecie.
  – Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości.
  – Aby uprosić wolność Kościoła w całym świecie.
  Módlmy się. Boże Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.»
  [Dla wyjaśnienia: „treny Jeremiasza” to jest inna nazwa biblijnej księgi „Lamentacji” https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=694 opiewającej klęskę królestwa Judy podczas najazdu Babilończyków w roku 587/6 p. Chr. oraz zwłaszcza zburzenie Jerozolimy; natomiast „Noemi” to jest biblijna postać ze starotestamentowej Księgi Rut https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1158, a była ona teściową właśnie owej tytułowej Rut – czyli prababki króla Dawida (i – jak czytamy – po śmierci męża i dwóch synów, Noemi wraz ze swoją synową Rut powróciła do swego rodzinnego BETLEJEM…)]

  • szpilka pisze:

   Rzeczywiscie piekna,stara modlitwa.W tej skladni ,formie ,sposobie wyrazu jest glebia ,o ktora trudno dzisiaj .Inny gatunek czlowieka

 15. Beata pisze:

  +++

 16. Edyta pisze:

  +++ We wszystkich intencjach

 17. Helena pisze:

  Kochani pragnę Wam gorąco podziękować za modlitwę. Swoje cierpienie dzisiejszego dnia ofiaruję we wszystkich Waszych intencjach. Bóg zapłać.

  • szpilka pisze:

   Pani Heleno.Trzymac sie …Oby wszystko sie dobrze skonczylo.Moja znajoma po zlamaniu nie mogla sie ruszacw ogole 2 miesiace.Koszmar.Teraz smiga ze srubami w nogach.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s