W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata

Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej – piszą duchowni, w tym hierarchowie, i świeccy występujący z powszechnym apelem zainspirowanym sytuacją na świecie

Publikujemy całość apelu

Veritas liberabit vos („Prawda was wyzwoli”) J 8, 32

W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania ze swobody kultu, wypowiedzi oraz przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności na wirus. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolowanie jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, dla zapobieżenia sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na decyzje rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący od dzieci nienarodzonych poddanych aborcji, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacyjny, który nie będzie karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca tym, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to przyrodzone prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne oraz sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, nigdy nie negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazywania lub ograniczania kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra – każdego wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak oddalić się od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18).

Powierzamy Rządzących oraz wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

8 maja 2020
Matki Bożej Różańcowej w Pompejach

Sygnatariusze:

DUCHOWNI:
Carlo Maria Viganò, arcybiskup, nuncjusz apostolski
kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary
kard. Joseph Zen Ze-kiun, emerytowany biskup Hong Kongu
kard. Janis Pujats, emerytowany arcybiskup Rygi
Luigi Negri, emerytowany arcybiskup Ferrara-Comacchio

Joseph Strickland, biskup Tyler w Teksasie
Tomasz Peta, arcybiskup Astany
Athanasius Schneider, biskup pomocniczy Astany
Jan Paweł Lenga, emerytowany arcybiskup Karagandy
Rene Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi
Andreas Laun, emerytowany biskup pomocniczy Salzburga
o. Serafino Lanzetta, teolog
o. Alfredo Maria Morselli, teolog
o. Curzio Nitoglia, teolog

DZIENNIKARZE, REDAKTORZY, PISARZE:
Dr Aldo Maria Valli, dziennikarz
Dr Magdi Cristiano Allam, pisarz
Dr Giulio Meotti, dziennikarz
Dr Marco Tosatti, dziennikarz
Claudio Messora, dyrektor Byoblu.com
Dr Robert Moynihan, pisarz, dziennikarz
Jeanne Smits, dziennikarz
Dr Olivier Figueras, dziennikarz
Dr Cesare Sacchetti, dziennikarz
Prof. Giorgio Nicolini, dyrektor Tele Maria
Michael J. Matt, redaktor The Remnant
John-Henry Westen, współzałożyciel, redaktor naczelny LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, dziennikarz i pisarz
Maria Guarini, redaktor
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, redaktor
José Narciso Pinto Soares, doradca redakcyjny
Dr Massimo Rodolfi
Riccardo Zenobi, pisarz
Danilo Quinto, pisarz
Olivier Valette, pisarz

LEKARZE, IMMUNOLODZY, WIRUSOLODZY, BADACZE:
Dr Stefano Montanari, dyrektor naukowy laboratorium nanodiagnostyki w Modenie
Dr Antonietta Gatti, kierownik badań w laboratorium nanodiagnostyki w Modenie
Prof. Alessandro Meluzzi, psychiatra
Dr Anna Rita Iannetti, lekarz, PNEI, medycyna biointegrowana
Dr Fabrizio Giudici, chirurg urazowy
Dr Rosa Maria Roccaforte, kardiolog
Dr Silvana De Mari, lekarz
Dr Maria Grazia Sordi, psycholog
Dr Roberto Marrocchesi, dietetyk
Dr Mario Sinisi
Dr Antonio Marcantonio

PRAWNICY:
Dr Angelo Giorgianni, sędzia
João Freire de Andrade, prawoznawca
prawnik Francesco Fontana
prawnik Luigi Valenzise
prawnik Fabio Candalino
prawnik Luca Di Fazio
prawnik Massimo Meridio
Dr Gianni T. Battisti, prawnik 
prawnik Piero Peracchio
prawnik Paola Bragazzi
prawnik Luís Freire de Andrade
prawnik Heitor A. Buchaul
prawnik Maître Olivier Bonnet

WYKŁADOWCY, NAUCZYCIELE I AKADEMICY
Hon. Prof. Vittorio Sgarbi, krytyk sztuki, eseista
Prof. Matteo D’Amico
Prof.ssa Mafalda Miranda Barbosa
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, filozof
Prof. Massimo Viglione, historyk i eseista
Prof. Elisabetta Sala, nauczyciel i pisarz
Dr Ing. Alessandro Peracchio
Dr Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, przewodniczący Population Research Institute
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Uniwersytet w Coimbrze
Prof. Ibsen Noronha
Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Uniwersytet w Georgetown
Dr José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr Alfonso Martone, CNR Italy
Dr Luís Ferrand d’Almeida
Ing. Roberto Imparato

STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie Atman – przewodnicząca Manuela Baccin
Stowarzyszenie Riprendiamoci Il Pianeta – przewodnicząca Magda Piacentini
Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità – sekretarz Luca Teodori
Stowarzyszenie Libera Scelta – przewodnicząca Alessandra Bocchi
Iustitia in Veritate  – dyrektorzy
Stowarzyszenie Una Vox – przewodniczący Calogero Cammarata
Comitato Famiglia e Vita – przewodniczący Franco Rebecchi
Confederazione dei Triarii
AURET, Autismo, Ricerca e Terapie – przewodniczący Roberto Mastalia
Stowarzyszenie Vita al Microscopio – przewodniczący Nino Ferri
Texas Right to Life – Jim Graham
Cleveland Right to Life – Molly Smith

APEL MOŻNA PODPISAĆ – TUTAJ

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

67 odpowiedzi na „W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Magdalena pisze:

  Serce rośnie, gdy się czyta tak mądry głos hierarchów Kościoła! Nasza Nadzieja w Panu Naszym Jezusie Chrystusie i Jego Najświętszej Matce Maryi! Choć wydawać się mogło, że my Katolicy zostaliśmy przez światowe siły pokonani, przygnieceni, to przecież „Gdy Bóg z nami, któż przeciwko nam?” Ten głos to znak, że Kościół nie skapitulował. Chwała Panu!

  • Czekajacy pisze:

   Katolicy nie zostaną pokonani, choć grupa prawdziwie wierzących może się zmniejszyć ilościowo, a zarazem wzrosnąć w sile wiary!

   Mówi o tym Benedykt XVI, Jan Paweł II, nasz katechizm 🙂

  • Magdalena pisze:

   Jestem tego samego zdania – Chwała Panu ❤️
   +++

 3. marroz pisze:

  Podpisane.Nie czekajmy. Kto wie, może to ostatni taki odważny,publiczny głos…

  • wobroniewiary pisze:

   przecież link podałam też na końcu wpisać – wystarczy najechać myszka 🙂

   • Czekajacy pisze:

    Prawda, przeoczyłem 🙂

   • Sylwia pisze:

    Niestety klikając otwiera się list i tyle

   • Maggie pisze:

    Ewo, nie mogłam sfinalizować podpis w podanym linku, a TAK w tym @Czekający

   • babula pisze:

    U mnie strona nie przyjmuje podpisu. Jak ktoś wie co zrobić to proszę mi podpowiedzieć (nie pierwszy raz podpisuję petycję w internecie).

    • wobroniewiary pisze:

     Ja spokojnie podpisałam

    • Beata pisze:

     Też miałam problem, podpisuje się u góry, pod tytułem. Trzeba wypełnić wszystkie okienka, również lokalizację (nie trzeba tylko tego co jest opcjonalnie). Później, zgodnie z otrzymanym komunikatem należy przejść do swojej skrzynki pocztowej i potwierdzić swój adres na otrzymanej wiadomości. Ale uwaga: wiadomość potwierdzająca przychodzi po angielsku i u mnie była w spamie (ale znalazłam :))

    • Jacek pisze:

     Spróbuj z innej wyszukiwarki i wybierz język polski.
     Pozdrawiam
     Szczęść Boże

    • Bożena pisze:

     Mnie udało się też podpisać

 4. AnnaSawa pisze:

  Brawo! Tym samym prawda została ujawniona.
  Jestem poruszona tym Apelem. Matka Boża pomaga i całe Niebo.

  Niech wszyscy katolicy pójdą teraz po rozum do głowy !!!….oczywiście z modlitwą. Jeśli obecny rząd w Polsce będzie grał w te same dudki co „władcy tego świata”, …a jak na razie widać, że tak skaczą jak im zagrają…. będzie to znak, że jesteśmy wszyscy bardzo oszukani. Pod pozorami „katolicyzmu” – bo przecież większość nas w Polsce jest katolikami, a oni dobrze wiedzą jaki tutaj jest stały i silny elektorat, zrobili sobie przygotowania przez ostatnie lata aby i ten konkretny lud dobrze omotać.
  Obym się myliła. Dlatego tak ważna jest wspólna modlitwa i za sam rząd.
  Ale jak na razie widać, to co widać.
  Począwszy od nie dającej się znowu przepchać ustawy anty-aborcyjnej, po wszelkie działania w obliczu „epidemii” premiera, prezydenta i ministra zdrowia….gdzie jak jeden mąż bredzą o globalnym szczepieniu, rozwoju Microsoftu od wujka Billa Gatesa…..i jeszcze raz dla przypomnienia
  nagranie z 2017 i wypowiedź jednego…..lekarza….

  2017 rok – lekarz, obecny Minister Zdrowia: ” …dowiedzieć się czegoś o naukach biomed i IT, są to dwa obszary, które są kluczowe w rozwoju innowacyjnej gospodarki. W jednym ze swoich ostatnich wystąpień Bill Gates (!!!!!!!!) wskazywał obszary, w których – UWAŻA, że będzie największy przełom, UWAŻA ŻE należy inwestować w czas, pracę i fundusze…i to byłyby obszary (właśnie) nauk o życiu, IT sztucznych inteligencji oraz energetyka. …”
  „nauki wzdrożeniowe”, „nauki aplikacyjne”…..co za bełkot „naukowy”
  „wpływają także na populację globalną”….to już wiemy.

  Panie Szumowski, lekarzu!….Bill Gates nie jest żadnym autorytetem naukowych – tym bardziej w dziedzinie medycyny. Proszę globalne plany zachować dla swojej rodziny i dla wujka Gatesa. Proszę samemu się „wyszczepić”, „oczipować”, „otechnologować”, i „ocertyfikować za pomocą wszczepu kropki kwantowej”…….a wszystkim innym ludziom dać spokój ! Ponoć zawierzył Pan służbę zdrowia Matce Bożej na Jasnej Górze……i to na prawdę nam wystarczy…..a jak nie, to sama Matka Boża się o nas upomni, co niektórych zaboli…….Amen.

 5. m-gosia pisze:

  Wirusy były,są i będą.Czy „ktoś”przy nich kombinuje ?Pewnie tak.Ja po świętach Bożego Narodzenia byłam ciężko chora przez te wredne wirusy.Zaatakowane zatoki czołowe,przynosowe,oskrzela i częściowo jedno płuco.Na końcu zajęło mi krtań-nie mogłam wydobyć głosu.Nie bolało tylko co dziwne gardło,ale wtedy to już bym się udusiła.Do tego suchy,męczący kaszel.Dzięki Bogu wyszłam z tego.Choroba naprawdę poważna,ale nie wymagała hospitalizacji.Obecnie jak by mnie dorwali to nie wiem jak by się to zakończyło.
  Mimo tego w obecnym czasie pandemii wychodziłam na zakupy i do kościoła.Nie byłam tylko w jedną niedzielę przez moją nieufność czy też się załapię do tych 5 osób.Trzeba było iść i sprawdzić.
  W dni powszednie też chodziłam i chodzę na Mszę Świętą chociaż z różnych przyczyn nie codziennie.Nie bałam się i nie boję tych wirusów.Mam obronę z Nieba.Co Bóg da to będzie.
  Pamiętam jak w 2009r.w czasie ptasiej grypy WHO zastanawiało się czy nie wprowadzić pandemii.Ostatecznie zrezygnowali.Widocznie nie wszystko mieli dograne ci „bezimienni”.Dziś otrzymałam filmik z 2014r.,gdzie jest mowa o tych przygotowaniach.Przepraszam ,że się posłużyłam moją chorobą.Z Panem Bogiem.

  • Jacek pisze:

   Następnym razem przy kłopotach z gardłem zastosuj Propolis.
   To jest wyciąg spirytusowy[60%] z kitu pszczelego.
   Pozdrawiam
   Szczęść Boże

 6. Damian_30 pisze:

  Proszę mi powiedzieć, czy takie kadzidełka zapachowe, ale made in india, stanowią zagrożenie duchowe i należy się spowiadac z ich posiadania? Czy właśnie to kryje się pod hasłem z rachunku sumienia kadzidelka indyjskie?

  • Renata Anna pisze:

   Ja byłam w Indiach na Mszy św. w kościele katolickim. Tam w darach były niesione, kadzidełka. Było kilkunastu księży. Nikomu nie przeszkadzały, bo to inkulturacja. Ja się nie znam, tylko przedstawiam fakty.
   Inkulturacja – w teologii oznacza proces zakorzenienia Ewangelii w różnych kulturach, m.in. … Pionierem inkulturacji był Matteo Ricci, a głównymi rzecznikami – jezuici. Po XVIII-wiecznych kontrowersjach, współcześnie została powszechnie przyjęta.
   Podaję stronę, chociaż nie wiem na ile podana interpretacja jest zgodna z myślą św. Jana Pawła II.
   https://religie.wiara.pl/doc/822640.Inkulturacja-w-nauczaniu-Jana-Pawla-II

   • eReM pisze:

    @Renata Anna, hm ;/ …Pachamama w Watykanie to też była inkulturacja?
    @Damian_30 Ja bym nie używała kadzidełek, prawdopodobnie poświęcane są jakimś bóstwom. Przecież można używać zwykłych (a właściwie niezwykłych, bo pełnych zdrowia) olejków eterycznych produkowanych z ziół, np. czysty olejek lawendowy na oliwie z oliwek. Przy zakupie trzeba popatrzeć na skład i nie kupować wieloskładnikowych z jakimiś konserwantami itp! Kupować tylko dwuskładnikowe: nośnik, czyli oliwa lub olej i czysty aromat zioła, w sklepach zielarskich kosztują do 10 zł. Jako alternatywę na zmianę powietrza w domu w czasie zimowym, gotowałam w garnuszku z wodą np. ziele angielskie, zioła prowansalskie, a czasami wystarczyło upiec dobre ciasto albo chleb 😉 Ale o aromatoterapii jest wiele info w necie 🙂 Szczęść Boże!

    • Damian_30 pisze:

     Dziękuję za odpowiedzi, używać nie używam, leżą w szufladzie, pora wyrzucić 😉

 7. babula pisze:

  Eksperci o panice COVID-19:
  Dr Sucharit Bhakdi jest specjalistą w dziedzinie mikrobiologii. Był profesorem na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji i kierownikiem Instytutu Mikrobiologii i Higieny Medycznej oraz jednym z najczęściej cytowanych naukowców w historii Niemiec.
  Obawiamy się, że 1 milion infekcji nowym wirusem doprowadzi do 30 zgonów dziennie w ciągu następnych 100 dni. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że 20, 30, 40 lub 100 pacjentów pozytywnych na normalne koronawirusy już umiera każdego dnia.
  [Rządowe środki anty-COVID19] są groteskowe, absurdalne i bardzo niebezpieczne […] Oczekiwana długość życia milionów ludzi ulega skróceniu. Przerażający wpływ na światową gospodarkę zagraża istnieniu niezliczonych ludzi. Konsekwencje dla opieki medycznej są ogromne. Już teraz usługi dla potrzebujących pacjentów są zmniejszone, operacje anulowane, praktyki puste, personel szpitalny maleje. Wszystko to wywrze głęboki wpływ na całe nasze społeczeństwo.
  Wszystkie te środki prowadzą do samozagłady i zbiorowego samobójstwa opartego wyłącznie na strachu.

  Dr Yanis Roussel i in. glin. – Zespół naukowców z Institut Hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, Marsylia i Institut de Recherche pour le Développement, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, przeprowadzający recenzowane badanie na temat śmiertelności koronawirusa dla rządu Francji w ramach projektu „Inwestycje dla program przyszłości.
  Problem SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie przeceniany, ponieważ 2,6 miliona ludzi umiera każdego roku z powodu infekcji dróg oddechowych w porównaniu z mniej niż 4000 zgonów z powodu SARS-CoV-2 w momencie pisania.

  • Danka pisze:

   Nazywanie obecnego stanu rzeczy samozagładą i zbiorowym samobójstwem to straszna przesada. Rząd ma obowiązek obrony każdego życia a obecnie takie działania jak np noszenie maseczka w sklepie i żeby odstęp wszedzie trzymać to jedyne co można zrobić. Uważam to za jedyne prawidłowe działania. Ciągle ludzie piszą że przecież tyle ludzi rocznie umiera na grypę… itd. Oczywiście mówią o normalnej grypie, czyli o wirusach, które teraz są na południu Europy a w przyszłym sezonie będą tutaj. Nawet pewne mutacje można już przewidziec. I dlatego produkowane są odpowiednie szczepionki – czyli rząd zrobił swoje. Kto chce weźmie szczepionke a kto niechce to nie. Każdy ma wybór. Szczepionki są za darmo a ile ludzi je bierze?…..nikt oczywiscie nie mowi o takim wirusa grypy jaki dopadł Europe na początku 20 wieku „hiszpanka”. Wtedy zmarlo od 50 do 100 milionów ludzi. Nikt nie chce żeby coś takiego się powtórzylo!!!
   Powoli wróci wszystko do normy……jak wirus będzie zdławiony. Kościoły już np w Niemczech otwierają….

 8. Wanda Całka pisze:

  pt., 8.05.2020, 22:24 użytkownik W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej napisał:

  > wobroniewiary posted: „Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane > zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, > technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą > decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistoś” >

 9. Krystyna Biegajło pisze:

  Bóg z nami

 10. Zofia Oczkowska pisze:

  Zgadzam się w pełni z treścią powyższego apelu. Smutek napawa moją duszę z powodu braku pod apelem podpisów hierarchów polskiego Kościoła i współczesnych polskich intelektualistów . Mam nadzieję, że stało są tak wyłącznie z przyczyn technicznych. Bogu dziękuję za przebudzenie w sygnatariuszach apelu zdrowego rozsądku.

  • Maggie pisze:

   Też o tym pomyślałam ALE nie można wykluczyć, że są one wśród naszych podpisów, których nie widzimy – kiedy podpisywałam było ok 11 tys podpisów .. z info, że docelowo ma ich być 50 tys. Niech podpisze 50 bilionów .. to „technokratom” zabraknie mocy.
   Podpisałam nie dbając czy z tego „powodu” ktoś się mną „zajmie”. Ci co szykują skażenia, przez „robotyzację człowieka”, są zdolni do największych podłości wobec swoich przeciwników. Zastanawia mnie, czy sama, nieświadoma tego, mam czipa w implancie. Każdy człowiek umrze ale niestety nie każdy jako dziecko miłe Panu Bogu. Dla Pana Boga mam zawołanie Totus Tua, a dla złego Apage satanas. Jezu TY się tym zajmij ❣️

 11. Beata pisze:

  Podpisane. Jestem bardzo wdzięczna za ten apel. To jest kolejna iskierka nadziei, której nam teraz tak bardzo potrzeba. Żyję w takim miejscu w Polsce, gdzie Kościół idzie w bardzo liberalna stronę. A obecna niby pandemia jest okazją do wprowadzania u nas zasad kościoła zachodniego, i to w niespotykanie szybkim tempie. Te zasady to m.in:
  1. Msza Święta jest dla tych, którzy zamówili intencję, dla reszty transmisja.
  2. Spowiedź – owszem, ale tylko jak się wcześniej umówisz przez telefon do parafii. Są inne drogi uzyskania przebaczenia.
  3. Komunia Święta udzielana jest tylko na rękę, ma to dotyczyć także dzieci pierwszokomunijnych.
  4. Nie ma żadnych wspólnych nabożeństw (majowego i różańca też nie ma).
  5. Należy modlić się przede wszystkim w domu tworząc silny Domowy Kościół.

 12. Grzegorz pisze:

  Ks. Glas jak zawsze z mocą

 13. babula pisze:

  Na yt pokazał się wywiad z ministrem Szumowskim, w którym zapytany o skuteczność ochrony przeciwwirusowej przez noszenie maseczek stwierdził, że nie są one skuteczne, nie chronią przed wirusem. Na kolejne pytanie: to po co ludzie je noszą minister odpowiedział -nie wiem.
  Po pewnym czasie Szumowski się dokształcił i zalecił Polakom noszenie maseczek.
  Epidemiolodzy twierdzą, ze maseczki są Szkodliwe! To tortura dla ciała. Nie chronią przed wirusem, utrudniają dotlenienie organizmu, wilgotnieją od wydychanej pary wodnej, śliny i powodują, że łatwiej gromadzą się na nich bakterie. Stają się bombą bakteriologiczną. I to całe świństwo, które się na nich gromadzi my wdychamy!
  Przy utrudnionym dostępie tlenu infekcje łatwiej się rozwijają. A potem się dziwimy, że wirus zakaził kolejne osoby.

  • babula pisze:

   Ja rozumiem, że rząd odczuwa potrzebę zademonstrowania troski o zdrowie obywateli i podejmuje działania, które mają tę troskę uzasadniać. Tylko dlaczego zakłada się odgórnie, że obywatele są ciemni jak przysłowiowa tabaka w rogu i można im bezkarnie szkodzić udając, że się pomaga?

   • babula pisze:

    Maseczka na twarzy kojarzy mi się z kagańcem. I szczególnie ten kaganiec mnie boli gdy jestem w kościele. Przecież to widoczne jak na dłoni, że covid-19 jest wirusem Medialnym przy pomocy, którego steruje się ludźmi i gospodarką światową.
    A cel jest już widoczny: wziąć wszystkich za twarz i poprowadzić tam gdzie nie chcą iść.
    „Apel do Kościoła i świata” to jakieś światełko nikłe ale niosące nadzieję. Daj Boże by się rozjarzyło w wielkie Światło i pochłonęło te ciemności, które nas ogarniają.

    • Anula pisze:

     Noście maseczki, proszę! To jedyna skuteczna ochrona przed mandatem!!! 😉

    • wobroniewiary pisze:

     Ci ludzie zmarli na ochotnika aby było bardziej medialnie?
     https://www.gosc.pl/doc/6290873.USA-Kolejne-2448-osob-chorych-na-Covid-19-zmarlo-ostatniej-doby
     Z ogromnym zdziwieniem czytam część tutejszych komentarzy, ciekawe kiedy wreszcie otworzycie oczy.
     Babulo, polecam ci zapoznać się z wypowiedziami osób które wyszły ze szpitala po tym „medialnym” wirusie, zapytaj czy im tam było tak fajnie, medialnie, że dusząc się leżeli tydzień albo i dłużej pod tlenem. Zapytaj lekarzy z oddziału zakaźnego czemu ratują tych „aktorów” a może oni też w tym medialnym szoł grają a może należą do owego mitycznego światowego rządu? Ograniczam do minimum tutaj swoją aktywność ale jak widzę takie komentarze podparte „autorytetem” hinduskiego internetowego guru to mi się po prostu nawet nie chce tu zaglądać.
     /Admin/

    • Paweł pisze:

     Zacytuję – tak à propos – parę słów Vassuli Ryden z jej najnowszego listu/opracowania zatytułowanego „Wypełniają się proroctwa o końcu czasów”, a opublikowanego w najnowszym numerze pisma „Vox Domini” [nr 1 (152) 2020; str. 40-44], który właśnie otrzymałem pocztą:
     „(…) Pan prosił mnie, abym przekazała Jego przesłania całemu światu. Zrobiłam, co mogłam, podobnie jak moi współpracownicy, którzy zostali wybrani przez Pana. To odniosło skutek, ale nie tak wielki, jak Pan tego pragnął (…) Co zyskaliśmy wznosząc, w naszym niedowiarstwie (…) przeszkody, z powodu których głos Pana nie jest słyszalny tak, jak być powinien? (…) A teraz Bóg zatrzymał świat. On zatrzymał wiele jego materialnych funkcji. (…) Pan zaprasza nas teraz, abyśmy stanęli przed Nim i abyśmy uznali, że to On jest Zbawicielem ludzkości. (…) Ostrzegał nas, że szatan przygotowuje dla nas wielką zagładę – holokaust. COVID-19 staje się holokaustem, rozprzestrzeniając się jak mgła wokół planety, zabijając wielu ludzi. (…) A teraz dwa orędzia, bardzo znaczące dla tego czasu naznaczonego COVID-19, w którym żyjemy. 23 maja 2018 roku, prawie dwa lata temu, wyraźnie usłyszałam głos mówiący do mnie w języku francuskim «bientôt une explosion atmosphérique aura lieu» (wkrótce będzie miał miejsce wybuch atmosfery). Prawie rok temu, 10 kwietnia 2019 roku, Chrystus powrócił do tego tematu i (…) mówił o ogniu, który przyjdzie na nas, ale że ten «ogień» to nie będzie ogień zapoczątkowany przez ludzi, lecz będzie to coś innego, co pochłonie ludzi. Głos, który usłyszałam, użył określenia «wybuch atmosferyczny», co oznacza też, że nadejdzie to nagle, ale z dużą siłą, jak wybuch bomby. (…) Będzie to miało wpływ nie tylko na wiele narodów, ale także na gospodarkę (…). [Chrystus] stwierdził, że ten ogień «pochłonie to, co człowiek zbudował». (…) [Niemniej jednak] Kościół naucza, że Bóg może ze zła wyprowadzić dobro. (…) Na przykład to, co się [teraz] dzieje, mówi nam, że nasze zdrowie jest ważniejsze od zdrowia gospodarki; że dbanie wzajemnie o siebie w czasach kryzysu jest cenniejsze (…) w oczach Boga niż gromadzenie ziemskich skarbów. Przyroda już odzyskuje zdrowie. (…) Powietrze jest czystsze, nie ma już tak wielkiego zanieczyszczenia. (…) Ważne jest to, abyśmy uznali, że jesteśmy grzesznikami i żebyśmy naprawdę tego żałowali. Po drugie, nie powinniśmy się bać. Jeśli byliśmy blisko Najświętszej Matki i Jezusa, to nie mamy się czego obawiać. (…) – Vassula, 28 marca 2020”

    • babula pisze:

     Oj Adminie-to jeszcze raz „z polskiego na nasze” 😉
     1. nie zaprzeczam, że wirus istnieje i powoduje u niektórych ludzi bolesną śmierć
     2. choruję na astmę, często się duszę a po założeniu maseczki o mało nie dostałam ataku.
     Zapewniam Cię -wiem co to znaczy dusić się (nie będę zanudzać szczegółami).
     3. autorytet „hinduskiego guru” jeśli Ci nie wystarcza to poczytaj wypowiedzi guru europejskich, amerykańskich… do wyboru i koloru, mogłabym znaleźć jeszcze więcej guru
     https://forumemjot.wordpress.com/2020/04/01/12-ekspertow-o-panice-covid-19-czy-jest-sie-czego-bac/
     4. określenie „covid -19 jest wirusem Medialnym” zostało przeze mnie użyte w kontekście podanych przeze mnie powyżej komentarzy i wydawało mi się, ze przekaz jest jasny.
     Pomyliłam się -nie jest jasny.
     Użyłam go by podkreślić, ze medialne nagłośnienie zachorowań na koronawirusa jest większe, niż nagłośnienie zachorowań np. na grypę czy inne choroby- w tym samym czasie. O statystyce mówią „guru” 🙂
     5. Zgadzam się z Anulą -maseczka chroni przed mandatem 🙂 Zamiast maseczki noszę zaświadczenie, że jestem chora na astmę. Chociaż przepisy tego nie wymagają. Osoby mające trudności z oddychaniem nie muszą nosić masek i nie muszą tego dokumentować.
     Co nie zmienia faktu, że maski są Szkodliwe. Warto je nosić gdy powietrze jest bardzo zanieczyszczone, Chronią przed pyłem. Przed wirusem -Nie.
     6. z żalem przyznaję, że wierzę w istnienie „mitycznego światowego rządu”.
     Z przyjemnością wolałabym nie wierzyć.

     Żywot Admina jest ciężki. Ale nie zniechęcaj się. My Cię potrzebujemy 🙂

    • Maggie pisze:

     Maski rzeczywiście są rodzajem kagańca, ALE chronią przed 🗣 rozprzestrzenianiem wirusów … zwłaszcza w bezobjawowym stadium, a tu nie konieczny jest kaszel aby zarazić kogoś lub się.
     Trzeba pamiętać, że maski: jeśli jednorazówki zmieniać (na 3 godziny są bez zdejmowania te profesjonalne N95) albo prać te z materiału .. a nie nosić jak skarpety, które 😉można potem postawić w kącie, by sobie stały do następnego razu 🤧.
     ⭕️Można je szybko i to parę razy w ciągu dnia, przeprasować bardzo gorącym żelazkiem, niszcząc bakterie i wirusy, które zrobiły sobie nań niewidoczny „meeting”. Mówi się dlatego o bawełnie jako najlepszej tkaninie.
     Lek.med.Elżbieta Dudzińska, jedna z niewielu w Polsce specjalistka, zajmująca się zaburzeniami oddychania i terapiami oddechowymi, na medexpress, zaleca zawsze przede wszystkim oddychanie przez nos, a nie usta.
     Są osoby, które cały rok kaszlą .. a w scenerii: gdyby teraz ktoś, gdziekolwiek chrząknął/zakaszlał .. to chyba ludzie by go przykładowo wyrzucili przez okno autobusu, albo zatłukli w sklepie … Natomiast w tym samym miejscu i czasie, gdyby ktoś sobie „puszczał super bąki odrzutowe” to nie byłoby żadnej reakcji.

    • Anna pisze:

     Panie Admin ale jaki sens ma maseczka noszona na świeżym powietrzu, my tu mieszkamy na wsi i jak widzę dziecko które jedzie na rowerze w masce, upał, spocony i brak powietrza czy osoby które spacerują czy idą gdziekolwiek to jest absurd to jest niszczenie zdrowia z premedytacją, gdzie tu sens wogóle, i widząc takie osoby podchodzę i tłumaczę aby ściągały to z twarzy i czym to grozi, aż żal bierze jak ci ludzie się męczą i nie rozumieją co sobie robią

    • wobroniewiary pisze:

     Maseczka ma chronić nie mnie który ją nakładam lecz osoby które jako potencjalny zakażony spotykam, dzięki niej mam nie zakazić innych. Też mieszkam na wsi i tu chodząc koło swoich domów nikt ich nie zakłada ale idąc do kościoła, sklepu już tak i taka jest zasada noszenia maseczek. Wprowadzono powszechny obowiązek ich noszenia na ulicy ponieważ nie jest możliwe tworzenie zasad dla każdego z osobna i dla każdej sytuacji z osobna. Nie można przecież wprowadzać przepisów np. jeżeli ktoś jedzie rowerem sam to nie musi mieć a jeżeli jeddzie roweram z kolegą z drugiego końca wsi to już muszą mieć obydwaj. Osoby które nie mogą nosić maseczek z powodów zdrowotnych wcale nie muszą ich nakładać, nie ma takiego obowiązku. Generalnie chodzi o to abyśmy się chronili wzajemnie i nie narażali innych. Ostatnio wśród górników na śląsku jest wiele przypadków zachorowań, to są właśnie skutki przebywania w skupiskach wielu osób. Podobnie jak w DPS-ach czy klasztorach, jeżeli ktoś zakażony i nieświadomy tego spotyka się z innymi to jest wysokie prawdopodobieństwo zakażenia kolejnych osób i może dochodzić do takich sytuacji jak w klasztorze u sióstr Szarytek gdzie zachorowały wszystkie siostry z jednego klasztoru, jedna już niestety zmarła.
     Nie chodzi mi o wywoływanie strachu ale o rzetelne podejście do tematu zagrożenia i wzięcie odpowiedzialności za zdrowie innych bo to nie jest jakiś tam katarek gdzie trzy dni pokicham wezmę miodku z cytrynką i będzie ok. Jedni przechodzą wirusa bezobjawowo a inni umierają w męczarniach i nie wiem czy potrafiłbym sobie wybaczyć jeżeli dowiedziałbym się, że kogoś zakaziłem i ten ktoś przezemnie cierpi. Dopóki jesteśmy zdrowi to możemy snuć różne teorie spiskowe, nie wierzyć w to, że ktoś na tego wirusa umarł itd. ale jeżeli spotyka to nas lub naszych bliskich to sytuacja zmienia się diametralnie i przestajemy myśleć o tym co jest absurdem a co nie, o jakimś zamachu, kagańcach itp. Na początku kiedy pojawił się ten wirus podobnie jak wielu myślałem lekceważąco, a tam wymyślili jakąś bzdurę, kolejna fala grypy, przejdzie jak inne i tyle, po co ten szum ale otrzymując pewne dane, słuchając osób z bezpośredniego otoczenia najbardziej cierpiących, bardzo szybko mi to przeszło i zacząłem tu na WOWiT ostrzegać i prosić o rozwagę ale to co wtedy pisałem napotkało na totalny opór, dałem więc sobie z tym spokój wiedząc, że i tak nikogo nie przekonam bo na YT ktoś zjadł wszystkie rozumy i mówił inaczej. Ja nie muszę słuchać kolejnych ” specjalistów” którzy twierdzą, że na covid nikt nie umarł, że wirusa nie ma bo mam oczy otwarte i widzę ludzi chorych i słyszę od osób bezpośrednio opiekujących się chorymi jak oni umierają.
     /Admin/

    • Maggie pisze:

     Jeszcze dodam do przemyślenia wyrywkową, „maseczkową” ewidencję zgonów: wyszło teraz, że zmarło 10 kierowców limuzyn obsługujących lotnisko Pearson, którzy nie mieli żadnych masek .. no bo firma przewiduje tylko eleganckie: garnitury, rękawiczki i czapki na głowach. Nie mieli tam pojęcia kogo przewozili, bo przecież … gdyby któryś z pasażerów miał objawy chorobowe inaczej by takiego transportowano.

     Maski N95 nazywają się szumnie respiratorami, reszta to maski z przymiotnikami je określającymi (np chirurgiczne) – ale ogólna nazwa to maski. 80% zmarłych w Ontario to seniorzy, w znacznym procencie zamieszkujący hospicja i domy opieki społecznej – tam nie noszono masek, a jeśli to niewłaściwe lub zbyt późno jak musztardę po obiedzie.

     W tym temacie, bez względu na to co nam się podoba, a co nie podoba, złotym środkiem jest rozsądek, używany bez przesady, a ten jest widoczny w wypowiedzi Kazimierza, który nie unosząc się emocjami sprecyzował na czy polega umiar.

     Na temat masek chyba nie pisnę już słowa, bo od tematu pęka tylko głowa. Bądźmy wszyscy zdrowi i bezpieczni bez przysłowiowych żandarmów nad głową oraz BEZ perspektywy przyszłości: technokratycznych rządów odbierających unikalność jednostki ludzkiej, kulturę chrześcijańską i narodową, czy możliwości wolności sumienia i wyznania. Z wirusową bestią i „aurą” ją otaczającą, walczmy raczej Różańcem z jednoczesnym zachowaniem tzw universal precaution w przepisach sanitarnych …

   • Anna pisze:

    W punkt można im bezkarnie szkodzić udając że się pomaga!

   • Małgorzata K. pisze:

    No właśnie to zachowanie i przepisy są całkiem na opak i wogole, wogole nielogiczne!
    Może wykonują czyjeś rozkazy? To by się zgadzało… gdyż nie pytają czy to ma sens i czy zdrowe, tylko bezwiednie nakazują … okropne!, a wielu wierzy jeszcze w ten chory system i niebezpieczeństwo z nim związane. Widzimy to szczególnie w ataku na Kościół…

    • Maggie pisze:

     U nas nie ma wejścia do kościoła .. tylko virualne uczestnictwo.
     Również inne religie mają tego dość. Przepisuję artykuł z polsko-języcznej gazety o wydarzeniu z 26 kwietnia..
     Policja na kościelnych parkingach.
     Policja nagrała w niedzielę video z nabożeństwa samochodowego w Aylmer w Ontario, ale nie wystawiła w niedzielę żadnych mandatów.
     Pastor Henry Hildebrandt ( Kościół Boży) przez około pół godziny rozmawiał z członkami swojego zboru, siedzącymi w około 70 samochodach na parkingu kościoła, przy zamkniętych oknach i włączonych radioodbiornikach.
     Policjanci z Aylmer nie zatrzymywali nikogo na parkingu i pomagali kierować ruchem po nabożeństwie. Nagrywali video z podjazdu kościoła.
     „Nie łamano żadnych praw. Istotą prawa jest fizyczne oddzielanie ludzi, a nie oddzielanie samochodów na parkingu. Ma to na celu zapobieganie kontaktowi publicznemu – powiedział prawnik z London Nick Cake, który reprezentuje kościół we wszelkich postępowaniach sądowych. Szef policji Aylmer, Zvonko Horvat, powiedział w zeszłym tygodniu, że jego funkcjonariusze postawią zarzuty na podstawie nadzwyczajnego prawa w Ontario, nałożonego w związku z COVID-19. Ale mieszczące się w Albercie Centrum ds. Wolności Konstytucyjnych twierdzi, że policja nie ma prawa zakazać tego rodzaju zgromadzeń.
     „Dlaczego parkingi przed sklepami są pelne ludzi i to jest w porządku, a przed kościołem to problem ?! – pyta Cake”.
     Pastor Hildebrandt wskazał, że około 300 metrów od kościoła ludzie mogą parkowac przy sklepie monopolowym, wysiadać i kupować alkohol bez żadnych problemów prawnych. „Planujemy by zrobić to samo w następną niedzielę, jeśli Pan pozwoli”- dodał.
     Policja tym czasem zapowiada grzywny i mandaty dodając, że ustawa o zarządzeniu kryzysowym i ochronie ludności mówi, że nielegalne jest gromadzenie się w grupach powyżej pięciu osób, w tym na nabożeństwa.

   • Maggie pisze:

    Babulu, pamiętam, i wiem, że Tobie może być wyjątkowo duszno w masce i kładąc się spać nie zapominam o tym: 🙏🏻💕. Mam „pamiątkę” z pracy w fabryce – moje soprano to jak „szczątki świetności”.
    Maski N95 nie są potrzebne tam, gdzie NIE ma chorych. Natomiast w innych miejscach takich publicznych i okolicznościach, (np gdzie nie ma mowy aby się odsunąć), tak jak o tym pisze Admin, maseczki naprawdę czynią różnicę = zważywszy, że tak nosiciel jak i bezobjawowo chory to ciche i nieświadome zagrożenie. Filmik jaki tłumaczyła Anna mówi o „płodności koronawirusa” i jego mutacjach i związaną z tym nazwą „bestia”.
    W Polsce, do biura przynosił zarazki mój szef, którego zarażały wnuki .. i pracownicy, słysząc, że wnuki chore, byli źli z tego powodu, gdyż on zaraz chwytał chorobę, i tylko sporadycznie korzystał z L4, a wszędzie chodził z „nosem jak trąba” i „prądkował”.
    Pracowałam w czasie SARS 2003, też przy chorych, nie tylko w szpitalu ale i hospicjo-domach dla seniorów – w tym przy niepełnosprawnych … Mam doświadczenie „od strony kuchni” i za sobą college (dyplom z wyróżnieniem). Nawet tytan zdrowia, w pewnych okolicznościach musi zachować środki ochrony, a zawsze ostrożności .. a maska zaś, w czasie epidemii, powinna być postrzegana jako coś dla higieny osobistej i otoczenia.
    Podpisałam bez wahania protest biskupów, bo zgadzam się z jego treścią. Oni nie mówią abyśmy nie zakładali masek ale zwracają uwagę na sedno sprawy.
    (Nie wiem czy to prawda, ale podobno grupy krwi B i O są ciut odporniejszymi przy tym wirusie).

    • babula pisze:

     Maggie -szanuję Twoje doświadczenie zawodowe. Uczciwość nakazuje przyznać, ze osoba w maseczce wchodząc do zainfekowanego wirusem pomieszczenia wchłonie do płuc mniej wirusów, niż osoba bez maski. Więc osoba w masce ma większą szansę pokonać chorobę. Jakoś specjaliści od noszenia maseczek słabo zareklamowali tę prawdę. Może też być tak, że nie zareklamowali bo wobec bardzo małych rozmiarów (60-140 nm ) wirusa maseczka nie stanowi dla niego żadnej przeszkody. Nie zabieram głosu na ten temat bo się nie znam. To co mnie bulwersuje to noszenie maseczek wtedy gdy potrzeba i gdy nie potrzeba. Gdy wchodzę między ludzi -potrzeba, gdy idę z dzieckiem ulicą, wieje miły wiaterek, nikogo nie ma w pobliżu -moim zdaniem nie potrzeba (w tym miejscu uznaję zdanie autorytetów naukowych -może nie dla wszystkich przekonujące ale dla mnie tak ).
     (A moje dziecko idzie tą ulica koło mnie -tak jak dzisiaj -i się dusi bo policja może ją zobaczyć bez maseczki!)

     Maggie -doceniam Twoje pełne łagodności komentarze. Miło się czyta 🙂
     Jestem wdzięczna za modlitwę ❤

    • Paweł pisze:

     @Maggie: „Nie wiem czy to prawda, ale podobno grupy krwi B i O są ciut odporniejszymi przy tym wirusie”
     – Tak, ponoć to prawda (podatność na koronawirusa maleje w zależności od posiadanej grupy krwi w następującej kolejności: A > AB/B > 0 ):
     https://www.msn.com/pl-pl/news/other/koronawirus-a-grupa-krwi/ar-BB11m3Qa
     „(…) Według chińskich naukowców grupa krwi ma duże znaczenie w przypadku zarażania się koronawirusem. Wpływa także na późniejsze powikłania. (…) Jak wynika z publikacji zamieszczonej w «South China Morning Post», osoby z grupą krwi A są bardziej podatne na ZAKAŻENIE się koronawirusem, (…) [a ponadto] to właśnie posiadaczy grupy krwi A częściej dotykały wszelkiego rodzaju POWIKŁANIA. Mieli oni także OSTRZEJSZE symptomy chorobowe. (…) [Naj]bezpieczniej mogą się czuć osoby o grupie krwi 0. Były mniej podatne na zakażenie się wirusem, a jeśli zachorowały, przechodziły to łagodniej. [Natomiast] osoby o grupach krwi B i AB chorowały rzadziej niż z grupą A, ale zdecydowanie częściej niż z 0. (…) [Notabene:] grupa krwi A Rh(+) jest najpopularniejszą grupą krwi. W Polsce ma ją około 32% społeczeństwa. Niewiele mniej zaś ma grupę 0 Rh(+). Najmniej popularna jest (…) B i AB.”

    • Paweł pisze:

     A jako ciekawostkę można dodać do powyższego jeszcze i taki oto najnowszy „news”:
     http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/koronawirus/palacze-i-byli-palacze-nara%c5%bceni-na-ostry-przebieg-covid-19/ar-BB140Bcu?ocid=ientp
     „PALACZE i byli palacze, w tym także osoby korzystające z e-papierosów, są BARDZIEJ narażeni na OSTRY przebieg COVID-19 i śmierć z powodu tej choroby niż osoby niepalące – wynika z nowego badania przeprowadzonego przez uczonych z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco: (…) u 30 proc. zakażonych koronawirusem PALACZY rozwinęła się OSTRA forma COVID-19, podczas gdy u niepalących odsetek ten wynosił 17,6 proc. (…)”

    • Maggie pisze:

     Babulu, serce się kraje .., dzieci żal i to w szczególny sposób .. ale, choć nie lubię maski .. noszę .. bo są mimo wszystko jakimś zabezpieczeniem …

     Tym, którzy kpią sobie z masek, i nie wierzą w bakterie, wirusy i w nosicielstwo, można odpowiedzieć, że nie od dziś, na bloku operacyjnym cały personel medyczny w maskach ..
     Skoro, ktoś może być z pozytywnym testem na koronowirusa i nie mieć żadnych objawów .. to chyba jest sens noszenia maski. Niektóre sklepy zaczynają wpuszczać klientów tylko w maskach … a do kościoła to nadal całkowity zakaz .. „chodzę” wirtualnie nie tylko na Mszę św. ale i na majowe.

     Jak narazie to tylko przestępcy cieszą się z masek .. choćby ci co w czwórkę, z pistoletami w łapskach, wczoraj dokonali napadu w Mississauga i porwali komuś BMW serii 5. Dziś na wiadomościach podali, że w GTA (rejon Toronto i wokół) w porównaniu z ub.rokiem w czasie „izolacji koronawirusowej” rozbój i strzelaniny zwiększyły się o prawie 15%.

     Dziękuję Pawle za potwierdzenie. Moja mama miała grupę B i kiedyś powiedziała, że to rzadka wśród białych ale częsta wśród żółtej rasy. Mam A to po ojcu .. ale się nie straszę, bo „zaszczepiono mnie Chrztem Św”.
     O palaczach też słyszałam, że wirus ich „poszukuje” … Wszyscy e-palacze, w krótkim czasie, to nawet bez zarazy, wyrządzają sobie (płucom) większą szkodę niż .. jakby latami kurzyli machorkę.

  • olga pisze:

   Noszę maseczki i popieram, choć nie lubię. Zawsze mam przed oczami mamę wcześniaka co przychodzi do kościoła po pocieszenie, a potem idzie do szpitala zanieść maluszkowi mleko. Nie chcę by mama zaraziła siebie, a potem malucha. Dzieci z racji wcześniactwa i tak mają problemy z oddychaniem.

 14. Sss pisze:

  Pani Ewo czy mozna wyłączyc te brzydkie reklamy reklamuja bardzo obrzydliwe rzeczy .wchodze tu i od paru dni pojawiaja sie te reklamy

  • wobroniewiary pisze:

   Piszę o tym może 150 raz – wasze reklamy zależą od tego, co wy wcześniej szukaliście w internecie!
   My nie mamy żadnych reklam a wasza przeglądarka zapamiętuje wyniki waszych szukań
   Jeden szuka torebki, drugi butów, trzeci wróżek a 4-ty obraźliwych rzeczy i to potem wszystko wam wyskakuje
   Proponuję zainstalować adblocka a przy okazji masz teraz rozeznanie, czego inni szukają na tym samym komputerze

   • Maggie pisze:

    To nie zupełnie tak, że ktoś gdzieś po Internecie się szwendał i teraz ma profilowane ogłoszenia. Mam w tej chwili na ekranie grę hazardową i tylko nacisnąć PLAY, wczoraj było auto aby się skusić na kupno … ani jednego ani drugiego nie szukałam, ani też nic podobnego .. to server podsuwa różne reklamy.

   • xc pisze:

    te reklamy nie maja zadnego zwiazku z wowitem.

    • Maggie pisze:

     @xc: Oczywiście, że nie, ale generalnie mówiąc, też nie mają nic wspólnego z tym co się robi na Internecie. Dodam, że na WOWIT mam reklamy po angielsku, i w tym były ogłoszenia (w przeszłości) homeopatyczne i różne inne paskudztwa.

    • Maggie pisze:

     Dodam, że mój IPad, kiedy zmieniałam „pudełko transmisyjne”, uchwycił jakieś 6 innych Networks i że raz ktoś się dobijał, udając „updates”, abym podała wejście na mój bezprzewodowy Network – oczywiście, że tego nie uczyniłam.
     Co więcej, nie wiem na jak długo, ale w tym momencie, kiedy sprawdziłam, co mam na ekranie, to nie ma „głównej„ reklamy zaraz u góry, ani ukazującego się na dole paska z propozycjami kupna (które mogę eliminować bo w rogu paska ma x … a ta „główna” normalnie jest nie do zlikwidowania) a teraz spokój i nic nie mam, choć nic innego po przerwie nie zrobiłam tj kiedy na nowo włączyłam IPad.

 15. Marta pisze:

  w kwestii COVID-19, chciałabym się z Wami podzielić fragmentem Pisma św, otworzonego na „chybił trafił” po krótkiej modlitwie z prośbą o Słowo, który chciałabym też pozostawić bez osobistego komentarza…
  Oto fragment Jr, 25, 32-38:
  „To mówi Pan Zastępów:
  Oto nieszczęście ogarnia naród po narodzie,
  zrywa się wielka burza z krańców ziemi.
  W tym dniu będzie [wielu] zabitych przez Pana
  od krańca do krańca ziemi.
  Nikt nie będzie ich opłakiwał
  ani zbierał, ani grzebał;
  pozostaną jako nawóz
  na powierzchni ziemi.
  Podnieście lament, pasterze, i krzyczcie!
  Tarzajcie się w prochu, przewodnicy trzody.
  Nadeszły bowiem dni waszej rzezi
  i padniecie jak wybrane owce.
  Nie ma ucieczki dla pasterzy
  ani ocalenia dla przewodników trzody.
  Rozlega się krzyk pasterzy
  i lament przewodników trzody,
  bo Pan pustoszy ich pastwisko.
  Niszczeją spokojne pastwiska
  od płonącego gniewu Pańskiego.
  Lew opuścił swą kryjówkę,
  bo jego kraj stał się pustkowiem,
  z powodu niszczycielskiego miecza
  i z powodu palącego gniewu Pańskiego.

  • Longin pisze:

   @Marta
   Też myślę, że ta próba jest przed nami przy czym akurat ten fragment nie odnosiłbym do Covid, ale bardziej do tego o czym pisał wyżej Paweł. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie teraz skąd pochodziła ta informacja (przypuszczam jednak że z któregoś z wywiadów Vassuli) – ale był na jednym ze spotkań z nią człowiek (wynalazca) śmiercionośnej broni zdolnej zapalić atmosferę (pewnie coś na wzór bomby termojądrowej), który miał doznać przemiany… zapewne ma następców albo kontynuatorów.

 16. DARIUSZ pisze:

  Święta prawda

 17. Magdalena pisze:

  Zgadzam się z powyższym tekstem

 18. alek pisze:

  Pozwólcie że odniosę się jeszcze do tematu nieetycznych szczepionek. Dziwi mnie ze takie larum dopiero teraz sie podnosi na szczepionki oparte na komórkach zamordowanych dzieci. Przeciez co roku tysiace rodzicow zmuszane jest szczepic swoje dzieci taka właśnie szczepionką (odra różyczka…). Rzadzący o ile dobrze pamietam obiecali alternatywe – po dziś dzień brak. A, gdzie glos Kościoła potepiajacy takie praktyki? Jako rodzic jestem zostawiony sam z tym dylematem. ew. mam wyrazic wewnetrzny sprzeciw i szczepić – kpina…

 19. Marek pisze:

  Stanowisko jest niezmiernie proste: NIE DAJMY SIĘ STERRORYZOWAĆ!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s