Ks. Dominik Chmielewski: NAZARET – MOIM DOMEM! Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu

ZARYS PLANU
Czas trwania: 40 dni: 25.12.2020 – 02.02.2021

Cel: Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Dlaczego:
1. Dlaczego oczyszczenie?
Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.

2. Dlaczego z Matką Bożą?
Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi, a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce, pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.

3. Dlaczego 02.02.21
Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej.

4. Dlaczego Boże Miłosierdzie?
Jest to prawda wiary i największy (zob. Dz. 301) przymiot Boga. Jan Paweł II w encyklice ”Dives in misericordia” pisał o miłosierdziu: „w swoim właściwym i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”. Miłosierdzie Boże jest większe niż każdy grzech. Pan Jezus zaprasza każdego człowieka do postawy ufności wobec Boga i wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu, błogosławieństwach i radach ewangelicznych, oraz w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która zaprasza wiernego do kształtowania w sobie ewangelicznej postawy miłości wobec ludzi.

Patroni:
– Daniel
– Jan Chrzciciel
– Sługa Boży: Kard. Stefan Wyszyński
– Polscy Święci , Błogosławieni i Słudzy Boży

Miejsce modlitwy:
domy rodzinne, klasztory, zgromadzenia, plebanie w Polsce i poza jej granicami

Plan modlitwy:
Modlitwa codzienna:

Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne;

1 dziesiątka różańca – tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi – ustanowienie Maryi królową naszych rodzin

Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece

Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online*1 (czas dowolny)
** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim
„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.”  (Dz.1419 – 1421)

Piątki: Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. (czas i forma dowolna)

Finał modlitwy – 2 lutego 2021 r.

Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach online*1
Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.
Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

Organizatorzy: Wojownicy Maryi i Teobańkologia

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

70 odpowiedzi na „Ks. Dominik Chmielewski: NAZARET – MOIM DOMEM! Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. AnnaSawa pisze:

  Bogu niech będą dzięki !!!

 3. Maggie pisze:

  https://youtu.be/u7RlNsGqLsw
  TEKST PSALMU: PSALM 121 – STRÓŻ IZRAELA
  Wznoszę swe oczy ku górom:
  Skądże nadejdzie mi pomoc?
  Pomoc mi przyjdzie od Pana,
  co stworzył niebo i ziemię.
  On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
  ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże.
  Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie
  Ten, który czuwa nad Izraelem.
  Pan cię strzeże,
  Pan twoim cieniem
  przy twym boku prawym.
  Za dnia nie porazi cię słońce,
  ni księżyc wśród nocy.
  Pan cię chroni od zła wszelkiego:
  czuwa nad twoim życiem.
  Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
  teraz i po wszystkie czasy.

 4. Ania pisze:

  Chciałam się zapytać jak wygląda odmówienie jednej dziesiątki różańca świętego? Czy tylko raz Ojcze Nasz i 10 razy Zdrowaś Maryjo? Czy cały wstęp, rozważanie jakiejś tajemnicy i zakończenie?

  • eska pisze:

   Nie potrzeba modlitw początkowych ani końcowych różańca. Wystarczy:
   1 * Ojcze nasz…
   10 * Zdrowaś Maryjo…
   1 * Chwała Ojcu.
   To jest podstawa. Dobrze jest też dodać modlitwę:
   O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Teojego miłosierdzia.
   .
   Należy wybrać, którą z tajemnic chcemy rozważyć podczas odmawiania dziesiątki lub tuż przed jej odmówieniem. Jeśli masz kłopot z samodzielnym rozważaniem, sporo pomocy znajdziesz w internecie. Na przykład tu jest dużo wariantów do każdej tajemnicy:
   http://www.katolickapolonia.com/Modlitwy-Rozwazania-Rozancowe.htm

  • Ava pisze:

   Aniu,

   Dziesiątka: Ojcze Nasz + 10x Zdrowaś Mario+ Chwała Ojcu…
   Można na koniec dziesiątki dodać modlitwę fatimską:

   „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

   Jak odmawiać cały różaniec- jest dużo klarownych grafik jak wygooglujesz „cały różaniec”.

   Super, że chcesz dołączyć do wielu katolików, którzy modlą się na różańcu 🙂

   • Ava pisze:

    Przed rozpoczęciem modlitwy warto przeczytać rozważanie o danej tajemnicy. W trakcie modlitwy postaraj się wyobrazić tą scenę biblijną: co mówi Pan Jezus, jak się zachował, czy masz jakąś sytuację w swoim życiu w której możesz zastosować prawdy tej tajemnicy.

    Jak trudno Ci się modlić to włącz sobie o 20:30 codziennie różaniec na kanale Youtube „Teobańkologia”.

 5. wobroniewiary pisze:

  Nowennę odmawiamy w dniach 16-24 grudnia
  lub w okresie Bożego Narodzenia

  A ja czekam na Ciebie mój Jezu!

  Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
  Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

  Dzień 1 (16 grudnia)
  Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

  Modlitwa
  Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki. 

  Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

  Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
  O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.
  Za: kliknij

  • Paweł pisze:

   Już dokładnie za tydzień od dziś przypada Boże Narodzenie i dlatego pod datą dzisiejszą (18 grudnia) przypadało niegdyś partykularne święto: „Oczekiwanie Narodzenia Chrystusa”, czyli „NMP Oczekującej Bożego Dzieciątka” [uwzględnione np. w „Kalendarzu maryjnym” Modlitewnika Jasnogórskiego z 1990 r. i w „Agendzie liturgicznej Maryi Niepokalanej” z 2006 r.]. I nawet Mszał Rzymski sprzed roku 1962 w sekcji zatytułowanej „Msze dla niektórych miejsc” uwzględniał cały szereg świąt lokalnych „wprowadzanych od czasów średniowiecza przez pobożność prywatną do publicznego kultu Kościoła”, a wśród nich między innymi właśnie: Oczekiwania NMP (18 grudnia), a ponadto np.: Przeniesienie Domku NMP (10 grudnia), Zaślubiny NMP ze św. Józefem (23 stycznia), Ucieczki Naszego Pana Jezusa Chrystusa do Egiptu (17 lutego), Pokory NMP (17 lipca) czy Czystości NMP (16 października) – https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar_of_1960https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar_of_1954
   [Nawiasem mówiąc papież Franciszek w zeszłym roku przywrócił do „Ogólnego Kalendarza Rzymskiego” powyższe święto Matki Bożej Loretańskiej (10 grudnia), które to zostało usunięte przez św. Jana XXIII w roku 1961, wraz ze wszystkimi pozostałymi wyżej wymienionymi, w jego instrukcji z dnia 14 lutego 1961 „De calendariis particularibus” (par. 32 & 33)]. Oto ciekawa modlitwa na ten tak szczególny dzisiejszy dzień:
   LITANIA NA OCZEKIWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY:
   [Ze str. 121-122 książki księdza Jerzego Lecha Kontkowskiego SJ „100 Litanii”, wydanie Wydawnictwa WAM Księży Jezuitów, Kraków 1997, NIHIL OBSTAT: Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Mieczysław Kożuch SJ, Kraków 16 II 1994 r.]
   Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
   Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
   Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
   Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
   Arko przymierza, módl się za nami.
   Gorejący krzaku z góry Horeb,
   Lasko Aarona, kwiat wydająca,
   Tronie niewinności,
   Radości Aniołów i wszystkich dusz czystych,
   Wybrana Córko,
   Dziewico i Matko Syna Przedwiecznego,
   Od pokus, błędów i fałszywej nauki, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
   Przez święte pragnienie Twoje narodzenia Zbawiciela świata, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
   Przez święte i niepokalane dziewictwo Twoje, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
   Abyś nam zamiłowanie do słuchania słowa Bożego uprosić raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
   Abyś nam we wszystkich potrzebach ucieczką i ratunkiem być raczyła, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
   Módlmy się: Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało, spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
   W: Amen.

 6. Ola pisze:

  Wspaniałe dzieło Boże , przyłączam się, rozesłałam informację po znajomych , a za moją rodzinę zamówiłam Mszę świętą na 1 lutego ( 2 lutego była zajęta intencja ) ,na której zostanie zawierzona Świętej Rodzinie z Nazaretu.

 7. Ava1 pisze:

  Przed rozpoczęciem modlitwy warto przeczytać rozważanie o danej tajemnicy. W trakcie modlitwy postaraj się wyobrazić tą scenę biblijną: co mówi Pan Jezus, jak się zachował, czy masz jakąś sytuację w swoim życiu w której możesz zastosować prawdy tej tajemnicy.

  Jak trudno Ci się modlić to włącz sobie o 20:30 codziennie różaniec na kanale Youtube „Teobańkologia”.

 8. Kasia pisze:

  Szcześć Boże. Gdzie mogłabym nabyć medaliki Matki Bożej Strażniczki Wiary?

 9. Witek pisze:

  Ks. Dominik wsponiał o Błogosławieństwie św. Józefa podczas objawień Matki Bożej w Fatimie. W ubiegłym roku przed godz. Łaski Wincenty Łaszewski właśnie opisywał ten moment. Wszyscy – mówił – zwrócili uwagę na Cud Słońca, a ważniejsze było Trzykrotne Błogosławieństwo uczynione przez Św. Józefa nad światem. Św. Józef trzymał Dzieciątko Jezus lewą ręką. Po Błogosławieństwem Św. Józefa, świat został Poblogosławiony przez Dzieciątko Jezus.
  Wnioski:
  W tym dniu objawiła się Święta Rodzina – podkreślenie znaczenia rodziny(mężczyzna, kobieta i dziecko).
  Świat został Pobłogoslawiony najpierw przez Św. Józefa – podkreślenie wielkiego znaczenia Ojca Rodziny ( zauważcie ze nawet Pan Jezus Błogosławi świat dopiero po blogoslawieństwie Św. Józefa tzn. Pan Jezus podkreślić znaczenie OJCA. Głowy Rodziny.

  Panowie nie prześpijcie tego wezwania….

 10. mzz pisze:

  Co uważacie na temat ,, jasnowidzenia” pana Jackowskiego? Przeczytałam dzisiaj jego ,, proroctwo” dotyczące przyszłego roku, nie powiem dużo rzeczy zgadza mi się z tym co co głoszą katoliccy prorocy. Nie wiem co o tym sądzić.

  • wobroniewiary pisze:

   I przykazanie się kłania. Nie ważne czy się zgadza z tym, co nucza Kościół i co mówią w Kościele, nie słucha się jasnowidzów i nie robi z nich w ten sposób „bogów”, bo tylko Bóg jest Wszechwiedzący

   • Bogusia pisze:

    W moim kosciele ,Komunia Swieta TYLKO na reke ( Kosciol dopuszcza dwa).Do tej pory przyjmowalam duchowo (trzeba widziec jak czesto spada Pan Jezus na dywan…-ostatni raz przedwczoraj – pan poogladal sie …nie wiedzial co zrobic,pewnie szukal pomocy ,w koncu podniosl przyjal -poszedl dalej…ludzie obok niego przechodzili jakby nigdy nic(…)-ja uczestniczylam internetowo,poniewaz ustapilam miejsca komus innemu (mamy Rekolekcje ,wiec dzielimy sie miejscami).
    Zbliza sie Boze Narodzenie, prosze, wyobrazic sobie, jakie jest cierpienie w sercu: Komunia Swieta na reke ,przykleknac nie wolno,Komunie Swieta podaja rowniez kobiety…
    Jak to przezyc(?)…?

    • M. pisze:

     @Bogusia
     Komunię Św. podają też kobiety? Gdzie? W Polsce?

    • Maggie pisze:

     Bogusiu, w Toronto i Mississauga w tej chwili kościoły SĄ i będą jeszcze zamknięte i NIE MA innej jak duchowa Komunia i to TYLKO przed „szklanym ekranem”… albo z wysłuchania Radio Polonia (FM 100.7 retransmisja o godz. 19-tej w każdą niedzielę).

     P.S.
     To prawda i niestety ból: Szafarek i szafarzy świeckich jest mnóstwo w Kanadzie, a w katedrze pw Świętego Michała Archanioła w Toronto to dominują uczynne Filipinki – pisałam kiedyś o tym i o po-remontowych, nowych ławkach, z jasną tapicerką o miękkości a’la z business class (w które siedząc „można zapaść się po uszy”, a klęcząc „zanurzyć się do polowy uda” .. czyżby ? dla drzemki 🤕 ? ).

   • Bogusia pisze:

    @ Do M, tak podaja kobiety -w Kanadzie ( nawet w polskich parafiach).
    Pozdrawiam i blogoslawie.

   • Bogusia pisze:

    @Maggie,tak masz racje(…),znam obecna sytuacje w Ontario(…)…i… wlasnie mam na mysli Kosciol w Ontario.BC i Alberta jest zdecydowanie inaczej.Bardzo jestem zdziwiona ,ze polscy ksieza nawet nie zapytali biskupa miejsca o Komunie Swieta w dwoch sposobach,tylko zgodzili sie szybciutko na jeden ( przyznam sie,ze rozmawialam w tej sprawie z ksiezmi i sami przyznali,ze Kosciol dopuszcza dwa sposoby),wszyscy tlumacza sie posluszenstwem ( i swoja niemoca…,ale nawet nie porozmawiali z biskupem,a…jestem pewna ,ze biskup zgodzilby sie ,bo sama wiesz jak tutaj jest,ze…merytoryczna rozmowa ,badz pytanie,nie zostaje bez odpowiedzi i nikt sie nie obraza,ale stara sie wyjasnic zaistaniala sytuacje – biskup ,pomyslal,ze skoro wszyscy sie godza,to znaczy ,ze jest dobrze(chyba ,ze jest m…m).
    Rozmowa ze mna,nie nalezala do latwych i zauwazylam,ze zgodni byli z tym co sugerowalam:
    -posluszenstwo,w pierwszej kolejnosci ZAWSZE Bogu,a dopiero pozniej czlowiekowi,to nasz swiety obowiazek i fundament wiary…!!!
    -zawsze Chrystus na PIERWSZYM miejscu…!!!
    -zle pojete posluszenstwo,to wspolczesny BICZ na tych ,ktorzy pozostali wierni Ewangelii
    i tradycji,ale(…)…i Pan Jezus byl biczowany za posluszenstwo Bogu Ojcu.
    Posluszenstwo w KK,obowiazuje TYLKO wowczas ,gdy posluszny NIE ponosi szkody na duszy z powodu posluszenstwa.
    Jezeli ponosi,ma OBOWIAZEK (…) wypowiedziec posluszenstwo,poniewaz NAJWAZNIEJSZE jest ZBAWIENIE DUSZY…!!!
    Mysle,ze kazdy myslacy i wierzacy Katolik zgodzi sie z tym,ze posluszenstwo musi isc w parze z rozumem a przede wszystki ze sumieniem.
    Osobiscie,dziwi mnie fakt,ze ksieza boja sie porozmawiac z biskupem(lepiej milczec, bo mozna byc oddelegowanym do kraju).
    Podziawim ,tych wspanialych kaplanow,ktorzy sa w Polsce i glosno mowia,mimo iz zostaja wydalani badz „zeslani na pustynie” za prawde,ale takich nam potrzeba i dzieki Im za to…!!!
    Pozdrawiam i blogoslawie!

    • Maggie pisze:

     Bogusiu: Zarządzenie przyszło z góry i związano ręce księżom. Jeszcze w 2003 r, za SARS , kościoły były jednak bez ograniczeń otwarte .. ALE Archidiecezja po raz pierwszy, to wówczas, zarządziła, że Komunia Św tylko na ręce … Teraz 🤔prawem „ewolucji” ten „Prikaz” w Ontario przyszedł znowu i to z góry … ale już z jednoczesnym zamknięciem kościołów na Msze Święte‼️. W 2003 r to nawet na wiadomościach podali to jako „headline” kuriozum – wtedy, w sumie, czterdzieści parę osób zmarło.
     💕🙏🏻❣️

    • Maggie pisze:

     Bagusiu, w kopii z jednego biuletynów parafialnych(„wyiksowałam” nr telefonu), na ten weekend, gdzie wynika, że ktoś trzyma łapska na „gardle kardynała”:

     ‼️MSZE ŚW. ŚWIĄTECZNE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH
     W czwartek, 17 grudnia 2020 r. kardynał Thomas Collins przekazał informację, że pomimo jego wielkich ‼️wysiłków i starań, kościoły w dalszym ciągu pozostają zamknięte i Msze św. są sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątek stanowią prywatne modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, w których może uczestniczyć w sumie 10 osób. W dniu adoracji będzie udzielana komunia święta.

     PROGRAM MSZY ŚW. W ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
     Zachęcamy do łączenia się z naszym kościołem i do uczestnictwa w
     poniższych Mszach św. za pośrednictwem telewizji parafialnej. Wigilia Bożego Narodzenia, czwartek, 24 grudnia:
     21:30 – Pasterka (po angielsku) 24:00 – Pasterka (po polsku)
     Święta Bożego Narodzenia, piątek, 25 grudnia: 11:00 – Msza św. (po polsku)
     12:30 – Msza św. (po angielsku)
     Święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika, sob., 26.12.: 11:00 – Msza św. (po polsku)

     ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
     Kontynuujemy cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu. Adorację będzie rozpoczynała Koronka do Miłosierdzia Bożego. Program adoracji na nadchodzący tydzień: wtorek i środa, 22 i 23 grudnia w godz. od 15:00 do 18:00; w Wigilię od godz. 10:00 do 12:00 w południe i w Boże Narodzenie od godz. 15:00 do 19:00. W związku z tym, że w kościele może zgromadzić się tylko 10 osób będziemy prowadzili zapisy do adoracji w Wigilię i Boże Narodzenie. Będziemy mogli uczestniczyć w godzinnej adoracji i na jej zakończenie przyjąć komunię świętą. Jedno z miejsc będzie zarezerwowane dla wolontariusza. Jest to jedyny sposób, aby uniknąć nieporozumienia w przypadku gdyby przybyło więcej niż 10 osób. Zapisy będą przyjmowane tylko telefonicznie we wtorek i środę, 22 i 23 grudnia, w godz. od 9:00 rano do 16:00. W tym celu prosimy o kontakt z biurem parafialnym tel. 416-xxxxxxx Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej.

   • Bogusia pisze:

    @Maggie,tak znam to co napisalas,ale na wiele konkretow,nie moge pisac na stronie,z pewnoscia (…)domyslasz sie dlaczego(?).Trzeba isc z Chrystusem pod reke i ofiarowac Mu te wszystkie cierpienia(…) -jestem pewna ,ze bedzie dzialal.
    Pozdrawiam i blogoslawie!

  • zx pisze:

   to sie nazywa myslenie magiczne . problem psychiatryczny. jackowskiemu tyle sie zgadza co sie nie zgadza zwykly przypadek .

 11. Longin pisze:

  Na stronie paruzji bardzo ważny wpis odnośnie planowanych zmian w formule konsekracji tj. zamiany słów „wielu” na „wszystkich”.
  Tekst jest bardzo przystępny i zrozumiały mimo, że pisany wytrawną ręką teologa, zapewne ks.Adama. Jakiś czas temu problem ten na naszej stronie był poruszany, chociaż bardzo pobieżnie na zasadzie słabej wiedzy. Dochodziły jednak sygnały, że te pozornie „kosmetyczne” zmiany podyktowane niby potrzebą wyeliminowania różnic wynikających z różnych tłumaczeń – mogą jednak naruszać samą istotę Przeistoczenia. Niepokój mogła wzbudzić też jedna z konstatacji o.Pelanowskiego, który stwierdził że naruszenie tej materii oznaczać może fałsz istoty Konsekracji niczym zmiana znaku w równaniu matematycznym, które da zupełnie odmienny wynik.

  W efekcie doczekaliśmy się moim zdaniem bardzo komplementarnego wyjaśnienia, które sprowadzić można do tezy, że owszem Krew Chrystusa wylana została za wszystkich stąd każdy ma prawo do zbawienia. Nie wszyscy jednak przyjęli łaski płynące z odkupienia poprzez świadomy wybór tj. ich odrzucenie – stąd faktyczne owoce odkupienia przyjęte zostały przez wielu, ale nie wszystkich. A zatem żadnej bezwarunkowości oznaczającej brak grzechu i piekła czyli de facto niebo dla wszystkich – nie ma. Czy zatem kolejna herezja przed nami ?

  • Kasia pisze:

   To podobno nieprawda o tych zmianach. Chyba ks Teodor wypowiadał się, że sprawdził u źródła. Jak znajdę to wkleję tutaj.

   • Kasia pisze:

    Od ok min 56:20.

   • Jm pisze:

    Wypowiem się…..rozmawiałam w Niemczech, ze staruszka, Mamą bardzo tradycyjnego księdza niemieckiego W Niemczech „za wszystkich”jest mowione od 40lat. „Za wielu” mówi tylko „może 5 księży na całą diecezję” i jest to nielegalne. Jest to u nich już od 40 lat!!!!
    Co więcej….w Niemczech Kościoły są poukrywane po lasach i prywatnych domach. Są pod kontrolą tradycyjnych Księży i tylko nieliczni o nich wiedzą. Miejsca ucieczki i tradycyjnych Liturgii. Tam są zawsze odprawiane Mszę Święte i przyjeżdżają osoby się tam modlić. Wiem , bo mi takie miejsce pokazano, a raczej zawieziono. Sama bym tam nie trafiła.
    To jest prawda z „za wielu ” i „za wszystkich”.

 12. wobroniewiary pisze:

  🌏😇💥 Orędzie Pana Jezusa/ Włochy
  Trevignano Romano, 15/12/2020
  Pan Jezus:
  „Drogie dzieci, dziękuję wam za wasze „tak” każdego dnia.
  ⚠️Córko, pisz, żeby dotarło wszędzie.⚠️
  Moje ukochane dzieci (kapłani), dałem wam światło, a wy wybraliście ciemność, poświęciłem was a wybraliście świat, pokutujcie i proście o przebaczenie za to, co robicie dla mojego Kościoła. Proś wiernych o przebaczenie za karmienie ich tyloma kłamstwami. Czy nie wiesz, że dokonujesz wyborów, które zostaną nagrodzone wiecznym ogniem? Nawracajcie się i zbierzcie trzodę z miłością, dobroczynnością i uczcie drogi do uświęcenia.
  Usłysz zgiełk trzęsień ziemi, posłuchaj budzących się wulkanów, spójrz na tę ludzkość, która straciła swoje wartości i miłość, ale jest pełna dumy i wyniosłości, zapominając o pokorze.
  Patrzę na ciebie i stałeś się jak robot, pozbawiony człowieczeństwa.
  ⚠️Ratujcie się, ponieważ Gniew Mojego Ojca już jest nad wami.⚠️
  Kochajcie się między braćmi i bądźcie wierni Bogu, powróćcie do Tego, który jest jedyną prawdziwą miłością.
  Teraz zostawiam Cię z błogosławieństwem Trójcy Świętej,
  Twój drogi Jezus”
  Orginalne orędzie w języku włoskim ⤵️⬇️⬇️
  https://www.lareginadelrosario.com/
  __________________________
  Opinia miejscowego Biskupa⤵️⬇️⬇️
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219987576360564&id=104076181285038

 13. Paweł pisze:

  Ciekawostka: dziś akurat przypada „okrągła”, 250. rocznica urodzin Beethovena…

  [Kolejność „przystępności” symfonii Beethovena (wg mnie): I-II (te są jeszcze w stylu późnego Haydna i Mozarta, a moją ulubioną jest ta druga, najweselsza chyba ze wszystkich, z miło i „wytwornie” brzmiącą zwłaszcza jej drugą częścią: „Larghetto”) > VII-VIII (ta ostatnia jest jeszcze zręcznym „pastiszem” typowego stylu klasycystycznego, lecz sama ma już charakter raczej „pre-romantyczny”, podobnie jak w całości taki charakter ma też VII Symfonia, wg Wagnera będąca «Apoteozą tańca» – ze swoim słynnym „Allegretto” w części drugiej, grywanym niegdyś przeze mnie z ciotką na 4 ręce) > IV-V-VI (z bardzo charakterystycznym, a złowieszczo brzmiącym „motywem LOSU” – jak go nazwał ponoć sam Beethoven mówiąc: «Tak oto Los puka do drzwi» – w całym początkowym „Allegro con brio” V Symfonii oraz z brzmiącym triumfalnie i sielsko końcowym „Allegretto” VI Symfonii «Pastoralnej», mającym dodany oficjalnie podtytuł: „Pieśń pastuszka – radosne i dziękczynne uczucia po burzy”; a takie podtytuły mają zresztą wszystkie pozostałe części tej jedynej PROGRAMOWEJ Symfonii Beethovena, opowiadającej o uczuciach związanych z pobytem na wsi) > III „Eroica” i IX „Chóralna” (moim zdaniem trudne, długie i nieprzystępne, z wyjątkiem finałowej kantaty do słów „Ody do radości” Friedricha von Schillera, kończącej IX Symfonię, a przywłaszczonej przez UE jako jej hymn; Felix Mendelssohn-Bartholdy powiedział o IX Symfonii, że „jest to muzyka napisana na Wielki Wtorek przez pijanego”, natomiast podczas pierwszego wykonania III Symfonii – jak podaje Janusz Ekiert w swoich „500 Zagadkach muzycznych” na str. 165 – anonimowy głos z galerii powiedział: „Dam grosza, żeby to się wreszcie skończyło!”, ja zaś… doskonale ich obu rozumiem! 😀 )]

 14. Ola pisze:

  Bardzo proszę Was Kochani o modlitwę za Krysię, przyjaciółkę mojej mamy . Ma raka płuc z przerzutami do mózgu ,cała jama brzuszna zaatakowana ,to są ostatnie dni jej życia na ziemi. Osieroci 30 letniego syna Michała ,który jest silnie upośledzony umysłowo i fizycznie i potrzebuje opieki non stop,jest całkowicie we wszystkim zależny od drugiego człowieka. Jego mama ofiarowała dla niego całe swoje życie ,zrezygnowała sama z siebie ,z fajnego życia, z zarabiania pieniędzy i życia towarzyskiego ,przyjęła ogromnie ciężki krzyż z jeszcze większą miłością ,a teraz odchodzi po nagrodę wieczną do Pana . Proszę Was o modlitwę za nią ,o szczęśliwą śmierć ,a także za rodzinę , którą zostawi ,za jej syna , którego całym światem jest jego mama .
  Błogosławionego dnia ♥️♥️♥️

 15. eska pisze:

  Nie umiem kopiować z FB tak jak wy, żeby było widać treść, więc podaję tylko link:

  (może ktoś podać instrukcję kopiowania?)

  „Tak, to zapowiedź katastrofy! Nie łudźmy się! Oprócz tego znaku, wszystkich znaków apostazji, utraty wiary w Kościele, mówi o tym Matka Boża, Pan Jezus oraz Archanioł Michał! #SPOWIEDŹ #KOMUNIA
  „Cud krwi świętego Januarego, patrona Neapolu, wydarza się zazwyczaj regularnie trzy razy do roku. Najpierw w sobotę przed pierwszą niedzielą maja, potem 19 września (w dzień męczeństwa świętego), wreszcie 16 grudnia – w rocznicę wybuchu Wezuwiusza. W tym roku cud się jednak nie zdarzył…
  Cud polega na przemianie zakrzepniętej krwi w postać ciekłą. Zdarza się regularnie od XIV wieku, a prawdopodobnie wydarzał się już wcześniej. Włosi uważają, że gdy krew się nie przemieni, jest to zapowiedź groźnych wydarzeń. I mają na to dowody…
  Krew nie przemieniła się w roku 1939 – gdy wybuchła II wojna światowa. Nie przemieniła się również rok później, gdy Rzym przystąpił do wojny po stronie Hitlera. Nie zakrzepła również w 1943 roku, gdy Niemcy zajęły Włochy. Wreszcie cud nie wystąpił takze w roku 1973, kiedy w Neapolu wybuchła epidemia cholery.”

  • mcc2 pisze:

   Spokojnie . miejscowy biskup stwierdził że to nie musi oznaczać nic katastroficznego .
   Po za tym kwiaty w Sanktuarium Bra – Santuario della Madonna dei Fiori Bra – zaczełykwitnąć już od 20 października a to oznacza zgodnie z legenda w którą nie wierzę że nic katastroficznego się nie stanie . W 2019 roku też zakwitły już od października o czym pisałem już rok temu ( Adminka może sprawdzić ) i nic katastroficznego się nie stało …może poza zapaścią systemów zdrowia i zniżkami światowych gospodarek …. Takie są legendy .

   • Maggie pisze:

    Mcc2: stwierdzenie, że „nie musi” nie jest żadnym pewnikiem, jeśli kwitnienie różnych roślin, może wiązać się z ogólnoświatowymi pogodowo-klimatycznymi anomaliami naszych czasów. Nie ma powodu do zastraszania się … ale wbrew Twemu stwierdzeniu o braku „katastrofy” … to jednak „covidowa aura” na coś innego („niezbyt wesołego”) wskazuje.

    Nie wierzysz w coś, to tym bardziej nie używaj jako argument, a co więcej w takim zestawieniu nie mów, że to legenda, zamiast przekaz/tradycja … bo stąd blisko do sceptycyzmu, prowadzącego do ateizmu.

    Dlaczego to piszę … ABYŚ UWAŻAŁ, bo pranie mózgów i serc trwa i nie tak dużo brakuje aby wg „współczesnych innowatorów/animatorów”, „sceptyczną tolerancją”, która oswajając nachalną „klasyfikacyjną terminologią”, sprawi, że wszystkie Cuda … trafią do zbioru „legend i bajek”.

    Dobrze, że Cudu Eucharystii, nie kwestionujesz, tak jak wielu „światłych” i „światlejszych”. Kwitnące kwiaty były też w Guadalupe, a zapach róż był niezaprzeczalnie odczuwalny przy modlitwie i różnych objawieniach … i to nie jest tylko „niewytłumaczalnym zjawiskiem z legendy” lecz rzeczywistością.

    Staram się rozumieć Twój wpis, jako „valium” dla takich, którzy popadają w panikę, ale chyba większość Wowitów z rozwagą i modlitwą i bez „sensacyjnej paniki” reaguje na to, co się wokół dzieje, wiedząc, że Apokalipsa to nie legenda… Jezus jest Panem 💕

    • Urszula pisze:

     Oczywiście tym bardziej oczekujemy na przyjscie Pana aby oczyścił świat i ratował nasze rodziny, każdy tylko ten lęk nam wciska,w obecnym świecie nic już nie cieszy

 16. wobroniewiary pisze:

  Od razu poinformujemy, że w środy od 21:15 będą transmisje na kanale i fanpejdżu „Czyścimy czyściec” wraz z czytaniem Biblii i zdobywaniem odpustów za zmarłych.
  Pomóżcie proszę dotrzeć daleko, podzielcie się tą informacją, możecie zaprosić do utworzonego na tę okoliczność wydarzenia:
  https://fb.me/e/V2E4JT4d
  ks. Teodor

 17. Alutka pisze:

  Święta bez pioruna
  .Wczoraj popierały aborcję i strajki kobiet,, a dziś mają nam śpiewać kolędy? Nie dopuśćmy do tego!
  Podpisz petycję do prezesa TVP.https://swietabezpioruna.pl

  • Witek pisze:

   No tak to jest ta dzisiejsza obłuda i zaciemnienie umysłu….
   Podpisałem petycję. Bardzo dobra inicjatywa.
   Jakbym chciał zejść do ich poziomu to musiałbym użyć słowa z którego musiałbym się spowiadać.
   Biedne, naprawdę biedne poranione kobiety.

  • Marta 3 pisze:

   Ci którzy widzą w tym coś złego nie oglądają tv. Reszcie wszystko jedno. Można podpisywać 1000 petcji a umowy z artystami już są dawno podpisane. Też podpisałam, ale nie wierze w rezultat. Świat podąża tą drogą i tylko garstka myśli inaczej.

  • wea pisze:

   Podpisałam

 18. eska pisze:

  „Kwarantanna narodowa” od 28 grudnia do 17 stycznia, a w ramach tego godzina policyjna w noc sylwestrową, czyli zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał od godz. 19 dnia 31 grudnia do godz. 6 rano dnia 1 stycznia.
  Trzeba będzie jakoś rozwiązać kwestię Adoracji w noc sylwestrową w ramach Różańca do Granic Czasu… 😦

 19. Marta 3 pisze:

  W szpitalach już są zapisy na szczepienia na covid dla personelu. Nie ma przymusu ale dużo osób się zapisuję. Niektórzy z wielką tęsknotą czekają na szczepienia…. Bo chcą przestać się bać i chcą wrócić do normalności.
  Znam takich osób wiele. Czy jeśli postawią mi ultimatum szczepienie albo zwolnienie z pracy wytrwam? Przecież nieszczepiąc się, narażam pacjentów, a zwłaszcza tych onkologicznych – piszę to jako argument „proszczepionkowców”.

  • mzz pisze:

   Nikt nie ma prawa nikogo przymuszać do eksperymentu medycznego, jesli by to zrobili może pani podać pracodawcę do sądu pracy. Proszę zapoznać się z tym co na swojej stronie na facebook pisze adwokat Jacek Wilk, i się nie bać. A po drugie – Zdaniem WHO osoby zaszczepione nadal będą mogły roznosić wirusa SARS-CoV-2. To oznacza, że nadal wskazane będzie zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek.

   • Maggie pisze:

    Po to jest prawo, aby było raz na prawo, a raz na lewo – głosił mający wzięcie prawnik.
    Zwycięzcy nikt nie pyta, o środki … = stara prawda, powtarzająca się we wielu epokach historycznych.
    Jeśli, nawet w pospiechu, JEST zatwierdzone to paskudztwo, to jakby na „ironię losu”, NIE jest traktowane przez literę prawa jako … eksperyment. Eksperyment był „kiedyś” tj na ochotnikach, którzy „sami zgodzili się, bohatersko ( ! ), na próby”.

    Tzw paszporty z przywilejami, a będące dowodem szczepienia, ze względu na swą specyfikę, ze względu na wyznaczoną im rolę i przymus, przypominają tatuaż numeryczny/identyfikator w obozach koncentracyjnych.

    • Maggie pisze:

     Przed chwilą podali na radio wiadomość, że „różne/wszelkie blogi i … YouTuby” będą, lada moment, ograniczane tam … gdzie, „nieprzychylne” wypowiedzi nt szczepionek. 🤐🤐🤐 ma być obowiązkowe .. bo inaczej „ukręcą” głowę.

  • Maggie pisze:

   Marto, żadne szczepienie nie wyklucza nosicielstwa – słyszałam to szybko wypowiedziane zdanie w dyskusji „covidowej”.

  • babula pisze:

   Marto dopóki możesz nie szczep się. Są przypadki porażenia nerwu twarzy po zaszczepieniu, że o innych powodach nieszczepienia nie wspomnę. Oddaj się w opiekę Maryi i powiedz Jej, że przyjmiesz wszystko co Ona na Ciebie dopuści. Ukryj się w nowennie, którą odmawiamy w intencji ochrony przed przymusowymi szczepieniami. Moja córka ma ten sam problem co Ty i też jej tak doradziłabym.

   • Maggie pisze:

    Te manipulacje „materiałem genetycznym” mrozi krew w żyłach, a czynienie, zwłaszcza pod przymusem, ludzkich mas … królikami doświadczalnymi, przypomina eksperymenty dr Mengele‼️

    Poprzednio w UK, a teraz dwójka pracowników służby zdrowia na Alasce doznała po tym pfajzerowskim szczepieniu „severe reaction” – tzn poważnych ‼️reakcji, jak podali mimo chodem w radio (w miniony czwartek).
    Dodali, że Moderna, z bardziej dostępną temperaturą przechowywania tego „badziewia”, ma te same składniki w szczepionce, ale w innych proporcjach i chyba inną technologię produkcji.

 20. Regina Wojtan pisze:

  Bog zaplac. Bede uczestniczyc.

 21. Pingback: IV Niedziela Adwentu 20.12.2020 r. – Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

 22. Grazyna pisze:

  Ks Dominiku, dziękujemy Ci za to, że ratujesz nasze rodziny, że wskazujesz nam drogę do Nazaretu, jak szybciej do Niego dojść. Jesteś światłem na tej drodze…, Bóg Ci zapłać,❤️Grażyna z rodzina!!

 23. Pingback: Akcja “Nazaret moim domem” – Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s