Ks. Robert Skrzypczak: Ostrzeżenie to ostatnia deska ratunku dla zagubionej ludzkości!

Ostrzeżenie to wydarzenie zapowiadane przez wielu mistyków i świętych Kościoła Katolickiego! Będzie to ostatnia deska ratunku dla zagubionej ludzkości, biorącej udział w owczym pędzie. Łaska Boża dokona uderzenia w nasze sumienia.
Więcej o Ostrzeżeniu opowiada ks. Robert Skrzypczak

Fragment książki:

CZY OŚWIECENIE UMYSŁU NADEJDZIE WKRÓTCE?

Tylko Bóg zna dzień i godzinę ostrzeżenia. W proroctwach otrzymywanych od Pana dokładny czas przewidywanych wydarzeń zawsze był trudny do sprecyzowania lub w ogóle nieznany. Proroctwa o nadejściu Mesjasza pojawiały się wiele wieków przed tym, zanim Bóg stał się człowiekiem – jak zapisano w Biblii hebrajskiej, powstałej pomiędzy 1450 a 430 rokiem p.n.e. Gdy zapowiedziany Mesjasz w końcu nadszedł, Jezus przemówił do swoich uczniów z wielu pokoleń Izraela, którzy oczekiwali Go z wielką na‐ dzieją: „Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli” [Mt 13, 16–17]. A wielu z pierwszych chrześcijan, łącznie ze św. Pawłem, wierzyło, że zapowiedź Jezusa o Jego drugim przyjściu dotyczy czegoś, co szybko nastąpi. On jednak nie powrócił za ich życia.

Przez ostatnie pięć stuleci Bóg, poprzez swoich wybranych proroków z Kościoła katolickiego, coraz częściej i pilniej ogłasza nad‐ chodzący moment ostrzeżenia. Tym razem ponownie Pan najwyraźniej przygotowuje swój lud do przyjęcia Go i pragnie zbawić cały świat. Jak przypomina jednak św. Piotr: „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” [2 P 3, 8]. Warto jednak zauważyć, że język proroctw mówiących o ostrzeżeniu zmienił się w ciągu kilku ostatnich dekad. Od połowy XX wieku Pan zaczął zwiastować bliskość tego wydarzenia.

W 1945 roku Jezus powiedział w Heede: „Moje ukochane dzieci, ta godzina nadchodzi. […] Anioły sprawiedliwości rozproszyły się już po świecie. Dam się poznać ludzkości. Każda dusza zobaczy we mnie swojego Boga. Nadchodzę! Stoję u drzwi […]”. Potem nasza Pani powiedziała Elżbiecie Kindelmann: „Mój płomień miłości jest bliski zapalenia się”. Jacinta, jedna z wizjonerek z Garabandal, powiedziała, że gdy nadejdzie ostrzeżenie, nastaną „straszne warunki”. Rozpocznie się prześladowanie, wielu ludzi nie będzie już praktykować religii. Zapytana, jaki będzie świat, gdy owo ostrzeżenie zostanie objawione, odpowiedziała jednym słowem: „Zły”. Mari Loli powiedziała, że będzie się wydawać, jakby Kościół zniknął: „[…] będzie bardzo trudno praktykować religię, kapłanom odprawiać msze albo wiernym otwierać drzwi kościoła. […] Każdy, kto praktykuje, będzie musiał czynić to w ukryciu”.

Gdy 27 lipca 1975 roku zapytano Mari Loli: „Czy możesz powiedzieć nam coś jeszcze o ostrzeżeniu?”, odpowiedziała: „Mogę tylko powiedzieć, że jest ono bardzo blisko i ogromnie ważne jest, byśmy się na nie przygotowali”.

9 września 1995 roku Janie Garza spytała naszego Pana wprost: „Jezu, czy to nastąpi niedługo?”. Jezus odpowiedział: „Nasza uniżona służebnico, to nastąpi wkrótce. Nie skupiaj się na datach, ale każdego dnia przygotowuj się silną modlitwą. Wielu, którzy się martwią tymi czasami, nie dożyje chwili, w której te wydarzenia nastaną. Dlatego Pismo Święte przestrzega każdego przed troską o jutro, bo nikomu nie jest ono obiecane. Dzisiaj ma dość swoich prób i krzyży. Pamiętaj o tym, gdy mówimy o tych wydarzeniach, które mają nadejść; ich celem jest nawrócenie się ludzi i porzucenie przez nich złych dróg. Każdy dzień to możliwość dana duszom do nawrócenia. Ludzie nie powinni czekać z nawróceniem na takie wydarzenia, ale powinni to zrobić teraz, zanim będzie za późno!”.

JAK MAMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA OSTRZEŻENIE?

W radzie, jaką otrzymujemy z nieba odnośnie do tego, jak ludzkość ma się przygotować na ostrzeżenie, pobrzmiewa echo próśb Matki Najświętszej, wypowiedzianych w jej objawieniach z ostatnich dwóch wieków. Wzywa ona świat, prosząc, byśmy okazali skruchę, zwrócili się z powrotem do Boga, naprawili swoje życie, pokutowali za grzechy własne i całego świata. Woła do nas z prośbą, byśmy się modlili, modlili i jeszcze raz modlili i niezwykle poważ‐ nie potraktowali praktyki wiary katolickiej. Na szali znajdują się dusze jej ukochanych dzieci.

W 1945 roku w Heede Jezus przemówił z wielką mocą: „Ludzkość nie słucha mojej Świętej Matki, która objawiła się w Fatimie, żeby nakłonić ludzi do pokuty. Teraz Ja sam przychodzę, żeby ostrzec świat w tej ostatniej godzinie: czasy są poważne! Niech ludzie w końcu zaczną pokutować za swoje grzechy; niech całym sercem odwrócą się od zła i modlą, niech się usilnie modlą, żeby uciszyć Boży gniew. Niech szczególnie często zmawiają modlitwę różańcową, bo ta modlitwa ma moc u Boga. Mniej rozrywki i zabawy! Jestem bardzo blisko”.

Elżbieta Kindelmann powiedziała, że Jezus gromkim głosem wypowiedział do niej następujące słowa: „Zanim nadejdą trudne czasy, przygotujcie się na powołanie, które ode Mnie otrzymaliście, poprzez odnowioną wytrwałość i zdecydowanie. Nie możecie być leniwi, niezainteresowani i obojętni, bo nadciąga potężna burza. Jej podmuchy zmiotą dusze trawione lenistwem. Przetrwają tylko dusze z prawdziwym powołaniem”.

Gdy 19 marca 1966 roku Janie Garza zapytała św. Józefa, jak powinna się przygotować, otrzymała od niego słowa pełne ojcowskiej czułości: Módl się, moje dziecko, módl. Pozostań wierna temu, do czego prowadzi cię Duch Święty. Rób wszystko, do czego wzywa cię Najświętsza Maryja. Bądź silnym posłańcem, który żyje jej prze‐ słaniami o pokoju, modlitwie, Mszy Świętej, poście, nawróceniu i czytaniu Pisma Świętego. Róbcie to jako rodzina. Nie odrzucaj Najświętszego Bożego Imienia, żeby On nie odrzucił ciebie. Bądźcie świętą rodziną, módlcie się razem, kochajcie się i przebaczajcie sobie nawzajem. To jest czas decyzji dla wszystkich Bożych dzieci. Żyjcie jak Boży lud, prowadząc dobre, proste i sprawiedliwe życie. Otwórzcie serca na Bożą miłość i łaskę. Każda rodzina musi się poświęcić Świętemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi oraz mojemu wstawiennictwu i ochronie, żebyśmy mogli prowadzić was bliżej Boga. Przygotujemy was na to, co nadchodzi. Żyjcie jako dzieci Pana, a przetrwacie te trudne czasy. […] Nie bójcie się niczego, ale oddajcie się Duchowi Świętemu, który pomoże wam wypełniać świętą Bożą wolę.

Fragment pochodzi z książki „Ostrzeżenie” Christine Watkins, wydanej przez Wydawnictwo Esprit: kliknij
Za: wobroniewiary – kliknj

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Ks. Robert Skrzypczak: Ostrzeżenie to ostatnia deska ratunku dla zagubionej ludzkości!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Mądrość Syracha

  …Nie bądź tak pewny darowania ci win,
  byś miał dodawać grzech do grzechu.
  Nie mów: „Jego miłosierdzie
  zgładzi mnóstwo moich grzechów”.
  U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość,
  a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący.
  Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana
  ani nie odkładaj tego z dnia na dzień:
  nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
  i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości!

  • Katarzyna pisze:

   Liczne modlitwy o ochronę przed złem:

   http://www.parafia.jonkowo.pl/msza-swieta/122-modlitwy-o-ochrone-przez-zlem

   Najcenniejsze są te, które stanowią enumerację sprawców, ich czynów oraz dzieł (tzw. swoistej matni) wymierzonych wobec nas, które na mocy aktu przebaczenia, zmieniają się w kwintesencję pokornej postawy odpuszczenia win wobec oprawców. W ten sposób naśladując Chrystusa, stajemy się odbiciem Stwórcy w naszej duszy. Znakiem prawdziwej i żywej wiary. Bierzemy udział w spadkobraniu franciszkańskiego duchowego tau, uświęcającego nas. A za naszym pośrednictwem, cały świat.

  • kasiaJa pisze:

   Amen

 3. xcvb pisze:

  COS Z AMERYKI PLD 02 kwietnia 2021 (Wielki Piątek): „… cierpienie nadchodzi na ziemię… wielka bitwa już nadeszła… tym razem jest czas łaski, większy czas miłosierdzia, w którym jest nadeszła fala i ludzkość nie może tego znieść, a kiedy nadejdą fale i fale, jak to zrobi ludzkość? Wtedy ludzkość musi mocno trzymać się rąk Boga, ponieważ musi być gotowa przejść przez to wszystko i odebrać wielki Triumf Mojego Niepokalanego Serca. To jest to, czego ludzkość musi szukać i żyć. Podobnie jak Jezus na swojej drodze, na swojej Kalwarii, przyniósł światu wielkie zwycięstwo. A dziś jesteśmy tutaj, aby przyłączyć się do Serca Jezusa proszącego o to zwycięstwo. Ludzkość zwycięża modlitwą Różaniec Święty. Może świat się modli, dzieci? … Człowiek ma czas na wszystko w życiu, ale nie znajduje ani sekundy, aby skupić myśli na Bogu i modlić się, prosząc Boga o usunięcie z Ziemi epidemii, głodu, wojna, nędza, straszne grzechy doprowadzą człowieka do gorzkiego cierpienia. Módlcie się z większą pewnością!

  • Paweł pisze:

   „tym razem jest czas łaski, WIĘKSZY czas miłosierdzia”
   – – – A dawniej (tzn. m. in. dawno temu w Polsce) np. TAKA – nazwijmy to – ‚większa Wielkanoc’ trwała aż do WTORKU wielkanocnego (czyli w br. to byłoby aż do DZISIAJ): https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_nakazane#Kościół_łaciński_(rys_historyczny)

   Ps 47, 6 Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy dźwięku TRĄBY. 7 Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie! https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=880https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=168 :
   Lb 29, 1 W (…) dniu [ŚWIĄT] (…) będziecie mieć zwołanie święte; wtedy nie wolno wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień TRĄBIENIA:

   Ps 98, 4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! 5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, 6 przy TRĄBACH i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! – https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=931

   • Paweł pisze:

    Dzisiaj z kolei mamy ŚRODĘ wielkanocną, przypadającą w ogłoszonym oficjalnie w Kościele Roku św. JÓZEFA oraz w rozpoczętym ponadto z woli papieża w dniu 19 marca Roku RODZINY. W dzisiejszym natomiast dniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego mamy taką intencję: „Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych DZIECI, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ZIEMSKICH ANIOŁÓW, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.” – https://www.faustyna.pl/zmbm/nowenna-do-milosierdzia-bozego/ – – – Ponadto: w dniu dzisiejszym, 7 kwietnia, przypadałoby wspomnienie obowiązkowe św. Jana de La Salle, Założyciela Braci SZKOLNYCH i Patrona NAUCZYCIELI – gdyby akurat nie nakładała się na ten dzień oktawa Wielkanocy. Wydaje się więc – biorąc TO WSZYSTKO pod uwagę – że BARDZO stosowna na DZIŚ jest taka oto Litania i modlitwa:
    _______ LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
    (ułożona przez św. Jana de La Salle)
    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
    Dziecię Jezus, usłysz nas – Dziecię Jezus, wysłuchaj nas.
    Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
    Synu, Odkupicielu świata, Boże,
    Duchu Święty, Boże,
    Święta Trójco, Jedyny Boże,
    Święta Maryjo, Oblubienico świętego Józefa, – módl się za nami.
    Święty Józefie, oblubieńcze Najświętszej Dziewicy,
    Św. Józefie, któryś nie chciał zniesławić Dziewicy,
    Św. Józefie, nazwany ojcem Chrystusa,
    Św. Józefie, wielki współwykonawco wielkiej rady,
    Św. Józefie, obrońco Najświętszej Dziewicy,
    Św. Józefie, pocieszycielu Najświętszej Dziewicy,
    Św. Józefie, świadku i stróżu dziewictwa twej Oblubienicy,
    Św. Józefie, oblubieńcze, najbardziej do Dziewicy Maryi upodobniony,
    Św. Józefie, najmilszy opiekunie młodego Jezusa,
    Św. Józefie, skrzętny zarządco Jezusowej rodziny,
    Św. Józefie, zdumiewającą łaską uświęcony,
    Św. Józefie, w miłości Bożej utwierdzony,
    Św. Józefie, mężu pałający gorącą miłością,
    Św. Józefie, pierwszy wśród patriarchów,
    Św. Józefie, któryś był pierwszym po Dziewicy Maryi adoratorem Chrystusa,
    Św. Józefie, któryś ocalił Dziecię Jezus od miecza Heroda,
    Św. Józefie, któryś poprowadził Dziecię Jezus do Egiptu,
    Św. Józefie, któryś przyprowadził Dziecię Jezus z Egiptu do Nazaretu,
    Św. Józefie, któryś młodego Jezusa z bólem serca wraz z dziewiczą Oblubienicą trzy dni szukał,
    Św. Józefie, któryś uradował się wraz z twoją Oblubienicą odnalezieniem młodego Jezusa w świątyni pośród uczonych,
    Św. Józefie, któryś przez trzydzieści lat wiódł niebiańskie życie wraz z dziewiczą Oblubienicą i młodym Jezusem,
    Św. Józefie, któryś przez swoją prace zaspokajał potrzeby życiowe Jezusa i Jego Matki,
    Św. Józefie, któryś zmarł w ramionach Chrystusa i twojej dziewiczej Oblubienicy,
    Św. Józefie, któryś przodkom zwiastował w otchłani przyjście Chrystusa,
    Św. Józefie, obdarzony w niebie szczególną chwałą,
    Św. Józefie, najukochańszy nasz patronie i obrońco,
    Przez dziecięctwo Twoje – wysłuchaj nas, Dziecię Jezus.
    Przez dziewiczość umiłowanej Matki Twojej – oczyść nas, Dziecię Jezus.
    Przez wierność świętego Józefa – ocal nas, Dziecię Jezus.
    Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
    A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
    Módlmy się: Najukochańszy Jezu, Boże wszechmogący, któryś świętego Józefa wybrał na wiernego oblubieńca Błogosławionej Maryi Dziewicy i swojego żywiciela, czyniąc go zarazem wzorem posłuszeństwa dla całego rodzaju ludzkiego, spraw, abyśmy za jego orędownictwem, przezwyciężywszy w sobie złą wolę, byli zawsze posłuszni Twoim przykazaniom i przez wierne ich we wszystkim zachowywanie zasłużyli sobie na radowanie się widzeniem wiecznego szczęścia, Który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
    Lasaliańska modlitwa do św. Józefa:
    Święty Józefie, wierny sługo Boży, żywicielu Syna Bożego i pocieszycielu Bogarodzicy, którego Pan ustanowił jedynym wielkich tajemnic współwykonawcą najwierniejszym, uproś nam, abyśmy pełnili wolę Ojca, rozważali nabożnie w Synu spełnione tajemnice i z obfitości Ducha Świętego czerpiąc, czystym sercem i nieskalanym ciałem Bogu służyli. Amen.
    [Za: https://delasalle.edu.pl/uroczystosc-sw-jozefa/ ]

 4. kasiaJa pisze:

  Proszę Was o szturm modlitewny w intencji Sebastiana, który znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie (korona…)

 5. Klara pisze:

  +++
  Jezu Ty się tym zajmij!

 6. AnnaMaria pisze:

  A tak potraktował policje w Calgary w Wielki Piątek polski pastor…. zgoła inaczej niż w Balham, Londyn.
  „Wynosie się i nie wracajcie bez nakazu”

  https://www.bitchute.com/video/aQbAdypdJ6Xm/

  • Maggie pisze:

   To jest pastor a nie ksiądz. Może skonfudował policjantów mówiąc o najwiekszym chrześcijańskim Święcie … paschy. Do tego w tej chwili modne jest protestowanie z uwagi np na dyskryminację, „inność” i tzw systemową: nienawiść lub nietolerancję .. o którą co rusz oskarża się stróżów prawa. Wielkanoc = Easter … to NIE to samo co Pascha, obchodzona przez Żydów przed i za czasów Jezusa na Ziemi, ale i nadal w bliskości Wielkanocy (przez 7 dni, w tym roku tzw Passover przypadł na od 27 Marca do 04 Kwietnia). Duchowny, w czerwonym krawacie i garniturze, w ogóle NIE wypuścił policjantów z pistoletami w kaburach do swego kościoła i to JUŻ! od progu (w TYM! jego RACJA I SIŁA ), a więc w imię prawa własności obiektu i kultu, przepędził i to w ostrych słowach warunkując swoja zgodę na ich wejście Z nakazem sądowym … tak, że odważnie i w myśl prawa (dobrze, że nie użyli paralizatora, bo było ostro). On może jednak mieć kłopoty za: nazwanie ich nazistami, gestapowcami, komunistami etc. zwłaszcza, że filmik to dowód na te słowa, bo na to: ilu było parafian, nie ma tu żadnego dowodu w postaci filmiku … a więc oskarżenie przekroczenia limitu, bo chyba o to chodzi, jest „na gębę” (chyba, że wychodzących ktoś sfilmował i policzył – zwłaszcza jeśli tym samym wyjściem i czasie wyszli ). Przypuszczalnie tak jak w Londynie i tu był jakiś donos.

 7. AnnaSawa pisze:

  biskup kielecki Jan Piotrowski: „Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary – wskazał bp Jan Piotrowski. – Do naszych kościołów i kaplic nie wchodzi się za biletami, ale przychodzą wyłącznie ci, którzy mają takie potrzeby. W tym też duchu, drodzy bracia i siostry, i wy, bracia kapłani, odczytujmy znaki czasu, aby dla nikogo nie być zgorszeniem – podkreślił. – Bądźcie dla siebie nawzajem wyrozumiali, a kościoły i kaplice niech będą otwarte od rana do wieczora, a według roztropnego uznania także i w nocy – zaapelował…”

  https://medianarodowe.com/2021/03/29/biskup-kielecki-grzmi-ws-limitow-w-kosciolach-nie-jestesmy-obywatelami-drugiej-kategorii/

  • AnnaSawa pisze:

   „…– Sytuacja w jakiej się znajdujemy ogranicza nasz dostęp do
   sakramentów świętych, ale jako obywatele chcemy zrozumieć dobro wynikające z tych ograniczeń – zaznaczył biskup kielecki.

   – Nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów nowego ładu ideologicznego, kulturowego i obyczajowego, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechnie łamano prawo – podkreślił. „

 8. wobroniewiary pisze:

  Proszę o modlitwę o cierpliwość – mam dość, choćby samych zapisów do Nowenny (choć wiele innych rzeczy też mnie przygniata, ale o nich pomilczę). Co do Nowenny – jedna Pani pisze, że chce na przykład na 8 maja, druga, że nie rozumie pokrętnych zasad

  Czy ja naprawdę napisałam pokrętnie?
  „Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:
  (codziennie przez 54 dni wybraną część Różańca)
  3 maja – 25 czerwca 2021”

  Jedyne novum jest takie, że można odmawiać albo wszystkie 4 części, albo trzy, dwie czy jedną i wtedy jedną Nowennę odmawiają np 4 osoby, każda po jednej części – PRZEZ 54 DNI CODZIENNIE! Przepraszam, ale już nie potrafię jaśniej wytłumaczyć

  Przy okazji informuję, że zapisywać będę między 20.00 a 23.00 (do tego czasu komentarze i maile dotyczące zapisu do Nowenny będą czekać w moderacji) – muszę to robić z komputera a nie telefonu i w wielkim pokoju i spokoju

  • Ania pisze:

   Czy była kiedyś nowenna w intencji rychłej Intronizacji Chrystusa na Króla Polski? Niestety zbyt krótko śledzę stronę żeby znać wszystkie intencje ale taka mi myśl ostatnio przyszła, że może warto by było odmówić kiedyś skoro czasy coraz gorsze.
   Nowenna Pompejańska zawsze złemu przeszkadza to i sieje zamęt. Nie było takiej, którą odmawiałam a nie oberwałabym za to 🙂
   Pomodlę się za Panią.

   • Neti pisze:

    Właśnie, jak modlę się w intencjach Maryi, a robię to już z pół roku, to nie obrywam. Czuję opiekę, pokój, siłę, ład.

   • eska pisze:

    „Nowenna Pompejańska zawsze złemu przeszkadza to i sieje zamęt. ” – ano właśnie. Wystarczy sobie przypomnieć (Ewo), co się działo przy rozpoczęciu zapisów do pierwszej nowenny za dzieci nienarodzone 🙂
    Reguły odmawiania są napisane jasno punkt po punkcie. Może komuś szwankuje czytanie ze zrozumieniem 😉

 9. Paweł pisze:

  Jezu Ty się tym zajmij

 10. duszyczka pisze:

  Horban nazywa naszą wiarę przyjemnością ! „…Całkowity lockdown oznaczałby, iż – według słów Horbana, „kościoły też będą prawdopodobnie zamknięte”. – Tutaj już nie ma pomiłuj, nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie, a nie o różnego rodzaju przyjemności – odpowiedział w kontekście pytania o świątynie,…”

  Read more: https://www.pch24.pl/horban-o-zamknieciu-kosciolow–walczymy-o-ludzkie-zycie–a-nie-o-roznego-rodzaju-przyjemnosci,82846,i.html#ixzz6rKKExDtG

  A za parę dni mamy przecież święto Miłosierdzia Bożego, jak on się Boga nie boją. Zresztą oni w niego nie wierzą, choć sam szatan jest wierzący, ale nie praktykujący. Zapewne po tych wszystkich ważnych dla Kościoła Świętach wszystko nagle zacznie się normować, jak to ostatnimi czasy się dzieje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s