Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski stań!

Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż!
Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza, stań!

Modlitwa ze starego modlitewnika (1938r.)

Pomnij, o Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, że nigdy nie słyszano, aby, gdy Polska w potrzebie pod Twoją opiekę uciekała, Twego wspomożenia błagała, od Ciebie opuszczoną była.
Taką ożywieni ufnością, o cudowna Panna Częstochowska, Naród Polski do stóp Twoich przypada i błagalne wznosi ku Tobie wołanie.
Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż!
Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski, o Pani nasza, stań!
Płaszczem Swym, jako puklerzem od wrogów chroń!
Wojnom, głodowi i zarazom, niezgodzie i klęskom wszelkim przystępu do Polski broń!
A dusze Narodu Twego do Syna Swego skłoń!
O Matko Chrystusowa, Matko łaski Bożej, nie gardź tym Polski wołaniem, lecz usłysz je i racz wysłuchać, o łaskawa, o litościwa Pani i Królowo nasza. Amen

Dołącz do akcji „w obronie granic”

w obronie krzyża…
w obronie życia…
w obronie wiary…
w obronie granic…

„W obronie granic” – to nowa kampania społeczna wspierająca wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego, którzy aktualnie chronią wschodniej granicy kraju. Internauci mogą podpisać list wsparcia, ale także skierować kilka własnych ciepłych słów otuchy, w tych trudnych dla pogranicznikach chwilach. Wpisy zostaną przekazane dowódcom jednostek.

„Odwaga broniących nas żołnierzy i strażników napawa nas dumą i chcemy dać temu wyraz niniejszym listem wsparcia” – piszą na stronie https://wobroniegranic.pl inicjatorzy akcji z Centrum Życia i Rodziny. „Podpisując ten list wsparcia, wyrażam najwyższe uznanie dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, stających w obronie granic” – czytamy w liście.

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

26 odpowiedzi na „Królowo Korony Polskiej, Królestwa Swego strzeż! Od Wschodu do Zachodu na straży granic Polski stań!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • Paweł pisze:

   Ta zamieszczona powyżej, we wpisie głównym, modlitwa: „Pomnij, o Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie…” – znajduje się też na str. 186 książki „LITANIE” opracowanej przez ks. Stanisława Grzechowiaka, ks. Józefa Orchowskiego i ks. Adama Przyborskiego – wydanie wydawnictwa Michalineum, „za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 3.10.2001 r. numer 1337(k)2001 – do prywatnego odmawiania, Wikariusz Generalny – Biskup Stanisław Kędziora, Kanclerz Kurii – Ks. Romuald Kamiński”.
   – – – – – Jest ona tam dodana jako „MODLITWA ZA POLSKĘ” po Litanii III/18, zatytułowanej: „Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej, I (26 VIII)”.
   W książce tej bowiem po właściwym tekście danej LITANII dodany jest właśnie nieraz tekst jakiejś innej, ‚znamienitej’, dodatkowej MODLITWY, np. po Litanii do Najśw. Serca Jezusowego – znany odpustowy „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu Pana Jezusa”; po Litanii loretańskiej – „Pod Twoją obronę”, „Modlitwa św. Bernarda” oraz „Akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu NMP” (z czasów prymasa kard. A. Hlonda); po Litanii do św. Józefa – znana modlitwa odpustowa papieża Leona XIII „Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli…”; po Litanii do Chrystusa Króla – modlitwa ułożona przez św. Alfonsa Marię Liguoriego; po Litanii do Matki Bożej Szkaplerznej – dodatkowa modlitwa do Niej, zaczynająca się od słów „Matko Boga, Królowo i ozdobo Karmelu…”; po trzeciej wersji Litanii do Matki Bożej Bolesnej – odpustowe „Pozdrowienie Matki Bożej Bolesnej” autorstwa św. Bonawentury, zaczynające się słowami „Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą…”; po Litanii do św. Wojciecha – „Modlitwa do św. Wojciecha (odmawiana w Gnieźnie przy Grobie Świętego)”; po Litanii do św. Michała Archanioła – znana odpustowa modlitwa „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce…”; po Litanii do Świętych polskich – taka oto „Modlitwa w potrzebach kraju”: ‚Boże, nie według grzechów naszych, nie według nieprawości naszych oddaj nam. Miłosierdziem Twoim racz nas pocieszyć. Dopomóż, Panie, bo w Tobie zbawienie nasze. Według chwały Imienia Twego wybaw nas z ucisku; o Boże miłosierny, bądź nam miłościw według dobroci Twojej. Ludu Twego, do Ciebie wołającego, racz litościwie wysłuchać prośby, a odwróć od nas gniewu Twojego kary. Prosimy Cię przez Pana naszego, Odkupiciela i Zbawiciela. Amen.’; po Litanii zaś dziękczynnej – „Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, / za skarby wiary i pociechy święte, / za trudy, prace i trudów owoce, / za chwile siły i długie niemoce, / za spokój, walki, zdrowie i choroby, / za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby / i za krzyż ciężki na braki złożony / niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.”

   • Paweł pisze:

    Oczywiście w tej ostatniej modlitwie na końcu powinno być: „(…) i za krzyż ciężki na BARKI włożony / niech będzie Jezus Chrystus pochwalony.”
    – – – W mojej zaś książeczce ‚pierwszokomunijnej’ [„Ojcze nasz – modlitewnik wspólnoty chrześcijańskiej” – wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1976, IMPRIMATUR: +Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Wrocławska Kuria Metropolitalna, L. dz. 352/76 dnia 2 lutego 1976; str. 46] modlitwa ta ma z kolei następujące brzmienie:
    „PODZIĘKOWANIE
    Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, / za skarby wiary i pociechy święte, / za trudy, prace i trudów owoce, / za chwilę ciszy i ludzkie niemoce, / za spokój, walki, zdrowie i choroby, / za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby / i za krzyż ciężki, na barki złożony, / niech będzie Jezus Chrystus pochwalony!” [A była to ulubiona modlitwa mojej śp. babci…]

 2. Bogna pisze:

  https://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/

  Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
  Zachęcam do Was do włączenia się w Krucjatę w intencji Naszej Ojczyzny
  Polega na odmówieniu przynajmniej 1 dziesiątki Różańca Świetego z
 Intencją:

  „Z Maryja Królowa Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii , o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu „

  zapiszcie się i odmawiajcie codziennie

 3. Lila pisze:

  List na nie wiele się zda. Morze modlitwy jest potrzebne.

  • wobroniewiary pisze:

   A ja proponuję 2 w 1: i list, i modlitwa 🙂

  • Anula pisze:

   List, w momencie gdy większość lewicowych mediów, a także celebryty bardzo zniechęcają naszych Obrońców granic może okazać się bardzo pokrzepiającym wsparciem. Oni muszą wiedzieć, że ktoś to poświęcenie docenia, że tak wielu ich potrzebuje, a takich ludzi jest dużo więcej, niż tych krzykaczy. Ich jest garstka, ale zło zawsze jest krzykliwe, aby wyolbrzymiać tym sztucznie swój rozmiar.
   Pani Ewa dobrze proponuje 🙂
   Z Panem Bogiem!

  • W. pisze:

   Ratunkiem dla nas jest tylko Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski, której Pan Jezus żąda od czasu II wojny światowej, a która to ma być warunkiem ocalenia

   • wobroniewiary pisze:

    Dla mnie Chrystus jest Królem i słucham słów ks Pęzioła, doświadczonego egzorcysty, który twierdzi, że Intronizacja się dokonała.Każdy ma prawo myśleć jak chce, ja akurat myślę tak jak ks. Jan Pęzioł

    • Ada pisze:

     Ewo pozwolę sobie na uwagę że są obietnice wielkie związane z tym aktem. Sam Pan Jezus mówi po owocach poznacie…. To co od kilku lat dzieje się w naszej ojczyźnie to na pewno nie owoce panowania Chrystusa Króla. Ojciec Kiersxtyn pisał że intronizacja dziś dokona się oddolnie. Czyli ludzie rodziny parafie i dopiero wtedy wymodli się ta łaskę i dojdzie do ogólnopolskiej intronizacj. A u Rozalii było nawet podane że to się dokona dopiero jak już będzie bardzo źle się działo. Z modlitwą

 4. Kasia pisze:

  Szczęść Boże! Bardzo proszę o modlitwę za syna, córeczkę i za mnie. Dzisiaj choroba dopadła mnie i córkę. Syn trzeci dzień ma temperaturę. Dla mnie wygląda na grypę. Bóg zapłać za każde westchnienie.

 5. Iwona Gidel pisze:

  Dziękujemy naszym dzielnym mężczyznom i chłopcom za to, że bronią naszej granicy , nie poddają się prowokacji i fałszywym informacjom. Modlimy się za nich, aby Bóg miał ich w swej opiece. Na znak solidarności z Nimi w naszych oknach widnieją POLSKIE FLAGI

 6. olagal pisze:

  SZTURMÓWKA DO ANIOŁÓW

  Wszechmogący, Wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, nim my słudzy Twoi zaczniemy przywoływać Aniołów Świętych i wzywać ich pomocy, upadamy przed Tobą na kolana i adorujemy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty

  Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki i wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię kochają, adorują i Tobie służą, Święty, Mocny i Nieśmiertelny Boże !

  I Ty Maryjo, Królowo Anielska, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do Tronu Najwyższego, byśmy doznali łask, pomocy i ratunku, Ty błagająca Wszechmocy, Ty Pośredniczko Łask. Amen.

  Wy Wielcy ,Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy was w Imię Boga Trójjedynego – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was w Imię Krwi Przenajdroższej Pana Naszego Jezusa Chrystusa, – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was Wszechmocnym Imieniem Jezus
  – spieszcie nam z pomocą
  Błagamy was przez wszystkie Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was przez całą Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was przy Świętym Słowie Bożym
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was przy Sercu Naszego Pana Jezusa Chrystusa
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was w Imię Miłości Bożej ku nam biednym
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was w Imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was w Imię Maryi Królowej Nieba i Ziemi
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was w Imię Maryi , Matki Bożej i naszej Matki
  – śpieszcie nam z pomocą !
  Albowiem otrzymaliśmy w testamencie KREW naszego Pana,
  – błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
  Albowiem otrzymaliśmy w testamencie SERCE naszego Pana,
  – błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
  Albowiem otrzymaliśmy w testamencie Niepokalane Serce MARYI,
  – błagamy was, – śpieszcie nam z pomocą !
  Błagamy was – zakryjcie nas waszą tarczą !
  Błagamy was – brońcie nas waszym mieczem !
  Błagamy was – świećcie nam Waszym Światłem !
  Błagamy was – ratujcie nas pod płaszcz Maryi !
  Błagamy was – ukryjcie nas w Sercu Maryi !
  Błagamy was – złóżcie nas w ręce Maryi !
  Błagamy Was – ukażcie nam drogę do bramy życia: otwarte Serce Pana Naszego
  Błagamy Was – prowadźcie nas bezpiecznie do domu Ojca Niebieskiego !
  Wszystkie Chóry Duchów Błogosławionych – śpieszcie nam z pomocą !
  Aniołowie Życia – śpieszcie nam z pomocą !
  Aniołowie Mocy Słowa Bożego – śpieszcie nam z pomocą !
  Aniołowie Miłości – śpieszcie nam z pomocą !
  Nasi szczególnie nam przez Boga dani Towarzysze –
  – śpieszcie nam z pomocą !

  BŁAGAMY WAS, ŚPIESZCIE I WSPOMAGAJCIE NAS !
  Krew Pana Naszego i Króla woła do was o pomoc dla nas biednych,
  – błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !
  Serce Naszego Pana Naszego i Króla woła do Was o pomoc dla nas biednych – błagamy was – śpieszcie i wspomagajcie nas !
  Niepokalane Serce Maryi, Waszej Najczystszej Królowej, woła do was o pomoc dla nas biednych – śpieszcie i wspomagajcie nas !

  ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE !
  Książe Wojska Niebieskiego, zwycięzco szatana, Ty otrzymałeś od Boga siłę i moc do zniszczenia pokorą pychę sił ciemności.
  Błagamy Cię, dopomóż nam w osiągnięciu prawdziwej pokory serca, niewzruszonej wierności w wypełnianiu Woli Bożej, do męstwa
  w trudnościach i cierpieniach.
  Dopomóż nam, byśmy ostali się przed sądem Bożym !

  ŚWIĘTY GABRIELU ARCHANIELE !
  Aniele Wcielenia Bożego, wierny Pośle Boga, otwórz uszy nasze na najcichsze upomnienia i przyzywania miłującego Serca Pana Naszego.
  Błagamy Cię, stój nam zawsze przed oczyma, byśmy Słowo Boże dobrze zrozumieli, Jego szukali i strzegli, i to wykonywali, czego Bóg od nas żąda.
  Dopomóż nam do świadomej gotowości, by Pan przychodząc, nie zastał nas śpiących.

  ŚWIĘTY RAFALE ARCHANIELE !
  Posłańcu Miłości Bożej, błagamy Cię zrań serca nasze ogniem miłości Bożej i nie pozwól, by rana ta kiedykolwiek się zagoiła
  i byśmy w życiu codziennym stale szli po drogach miłości
  i miłością wszystko przezwyciężali.

  WSPOMAGAJCIE NAS !
  WIELCY ŚWIĘCI BRACIA, WSPÓŁSŁUDZY PRZED BOGIEM!
  Brońcie nas przed nami samymi, przed naszym tchórzostwem i letniością, naszym egoizmem i chciwością, przed naszą zazdrością i nieufnością, przed naszą żądzą sytości, dobrobytu i uznania.
  Wyzwólcie nas z więzów grzechu i od tego lgnienia do spraw doczesnych.
  Zdejmijcie nam z oczu opaskę, którą założyliśmy sobie sami, by nie widzieć otaczającej nas nędzy i tylko na siebie spoglądali i nad sobą się rozczulali.
  Wbijcie w serca nasze kolec świętego niepokoju za Bogiem, byśmy nie przestali szukać Boga w tęsknocie, żalu i miłości.
  Szukajcie w nas Krwi Pana naszego, która za nas była wylana. Szukajcie w nas łez Waszej Królowej, które za Was wylała.
  Szukajcie w nas litości godnego, wybledniałego, zniekształconego Oblicza Bożego, na którego obraz Bóg nas ukształtował w Swej Miłości. Dopomóżcie nam Boga poznać i adorować, kochać i Jemu służyć.
  Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas tajemniczo otaczają i dręczą.
  Pomóżcie nam, by nikt z nas nie zginął i byśmy w wiecznej szczęśliwości zjednoczeni byli wychwalaniem Boga. AMEN .

  Święty Michale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !
  Święty Rafale Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami , pomagaj nam i proś za nas !
  Święty Gabrielu Archaniele – bądź przy nas ze swymi Aniołami, pomagaj nam i proś za nas !

 7. olagal pisze:

  Wczoraj wkleiłam taką przepiekną modlitwę „Szturmówka do aniołów”, akurat pasująca na ten trudny czas. Jednak zniknęła. Nie wiem czy poszła w spam czy coś się stało?

  Tutaj jest link do wyszukiwarki,można ją łatwo znaleźć:

  https://www.google.com/search?q=szturm%C3%B3wka%20do%20%C5%9Bwi%C4%99tych%20anio%C5%82%C3%B3w&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m

 8. duszyczka pisze:

  Oddanie33.pl – przez Maryję do Jezusa
  ·
  Kochani! Rekolekcje Oddanie33 dla Kapłanów w toku. 🤗 Jest to ogromny czas łaski – czas rozpalenia na nowo charyzmatu. 🔥 Dlatego tak ważnym jest nasze wsparcie modlitewne. Pragniemy, aby wszyscy pasterze w Polsce, ale i na świecie szli ku Chrystusowi przez Maryję – z Matką Bożą ku pełni kapłaństwa. W tej intencji chcemy, aby zostało odprawionych jak najwięcej Mszy Świętych. To największy dar jaki my – świeccy możemy ofiarować. Owoce? Gorliwość, ale i dla nas – wiernych pewność, że zostaniemy poprowadzeni ku zbawieniu. ☝️ Zatem apelujemy do Was: zamawiajcie Msze Święte za kapłanów! Ważne, aby to była ta konkretnie intencja: „Za wszystkich kapłanów o łaskę całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję oraz za uczestników 33-dniowych Rekolekcji Kapłańskich”.
  Niech każdy ksiądz wie, że ma u nas wsparcie. 🙂
  Podsyłajcie nam na skrzynkę, na maila: oddanie33@gmail.com lub na jeden z numerów telefonu: 690524572, +48606845191: datę, godzinę, nazwę parafii oraz miejscowość, gdzie zamówiliście Mszę Świętą. No i udostępniajcie dalej ten post. 🙏

  Tymczasem z ciekawostek… Pośród Mszy Świętych, które zamawiacie w w/w intencji, dziś Przenajświętsza Ofiara sprawowana była m.in. w… Betlejem, w Grocie Narodzenia oraz w Rzymie. 😍 Chwała Panu!

 9. wobroniewiary pisze:

  8/05/2021 Matka Boża do Giselli Cardia „Umiłowane dzieci, proszę was o modlitwę za Europę Wschodnią, bo stamtąd przyjdą wasze cierpienia”

  10/05/2021😇 🇵🇱Przesłanie dla Polski, Gisella Cardia – widząca z Trevignano Romano /Radęcin, Polska 10/05/2021/
  Przy stole były prowadzone rozmowy na temat Polski (w Radęcinie wieczorem 10/05/2021 przyp. red.). W pewnym momencie Gisella podeszła do klęcznika i miała objawienie Matki Bożej Potem przekazała Jej słowa:

  „Nie martwcie się o Polskę. Przeżyje wstrząs, jedna część zostanie dotknięta, ale pozostała część Polski nie! Dlatego, że ją ochraniam ze względu na wielką wiarę”

  Przekazane przez Ewę Jurasz, szefową Echa Medziugorja, tłumaczki języka włoskiego, która tłumaczy wszystkie spotkania z Gisellą podczas Jej pobytu w Polsce.

  • Maggie pisze:

   ‼️ WAŻNA MODLITWA I SPOSÓB OTACZANIA SZAŃCEM WROGÓW – Dla przypomnienia tego co parę razy było na WOWIT.
   Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody. (…) módlcie się w TAKI sposób:
   Ojcze niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, swoją miłość ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.
   Ojcze, ześlij Twoją miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją święta obecność!
   Ojcze ześlij swój ogień miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec.
   Ojcze wylej swoją miłość na wszystkich przestępców, na wszystkie narzędzia przemocy, morderstwa ślepej żądzy, władzy, aby nie szkodzili nam i całej ludzkości.
   Ojcze pozwól, aby święta siła Twojej miłości, niby piorun, spadła na ziemię, kiedy mordercy będą szli przez ziemię przynosząc zgubę wszystkim narodom.
   Ojcze, bądź wtedy z nami, bądź naszym wybawcą, naszym Panem i naszym przywódcą. Bądź naszą osłoną, naszą siłą i mocą.
   Ojcze, daj, aby poznali niebezpieczeństwo czasu, spowodowane podstępem węża starodawnego.
   Ojcze, bądź władcą we wszystkich miejscach! Rozkaż ciemności, aby odeszła precz na miejsce swojej złośliwości i oszczędziła ludzi.
   Ojcze, najlepszy Ojcze, uczyń co Twoja miłość ojcowska uznaje we wszystkim za dobre, prawdziwe i święte! W to wierzymy i tego jesteśmy pewni. Amen.
   …To jest dla was kolejna kotwica na nadchodzące nieszczęścia.
   Jest to modlitwa odmawiana i polecana przez śp. ks. Jana Steckiewicza
   źródło: http://www.mali-rycerze.pl/czytam,285

   • Katarzyna pisze:

    Sprawa nie jest taka prosta. Rozmawiałam korespondencyjnie o tym problemie z Ks. Sławomirem Kostrzewą. Jeśli nie ma prośby o przebaczenie, (nie mówiąc o pojednaniu) a czyn wciąż trwa… To osoba modląca się, musi być w stanie łaski uświęcającej, uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej, praktykować adorację i modlitwę różańcową. A punktem wyjścia, w moim pytaniu do księdza Sławomira, była właśnie modlitwa księdza Steckiewicza.
    Zdaniem siostry posługującej w Licheniu, warto w takim przypadku, uwielbiać Chrystusa w duszy tych osób, jako ich Stwórcę oraz dawcę życia.
    W moim przypadku, osobliwość i złożoność problemu polega na tym, iż są to osoby bez sakramentów świętych od chrztu świętego poczynając.
    Wyjściem jest przebaczenie.
    Powoduje ono zerwanie zależności włączającej mnie jakdyby w uczestnictwo w skutki grzechu, ponoszone przez te osoby. Stad brak przebaczenia, staje się swoistą formą współuczestnictwa.
    Bezpieczniej jest ofiarować Bogu cierpienie jakiego się doświadcza z tytułu działań wrogich osób, w codziennej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Bóg je spożytkuje. A nienawiść automatycznie zamieni się w miłość.

  • Paweł pisze:

   Zbliża się ZIMA… (i być może: nie tylko w sensie dosłownym):
   https://www.youtube.com/watch?v=eH4oGJcCzdM
   Ale – z okazji święta narodowego – może warto też (tak ku ‚muzycznemu’ – w tej sytuacji – pocieszeniu) przypomnieć taką oto całkiem ładną operę jednego z ‚poprzedników’ St. Moniuszki – Karola Kazimierza Kurpińskiego (1785-1857), który to – jak podaje „Encyklopedia muzyki” PWN z 2006 r. – „(…) oparł się na wzorach W. A. Mozarta i G. Rossiniego, łącząc ich styl ze zwrotami polskiej muzyki ludowej”:
   https://www.youtube.com/watch?v=lecl2SA7vqw
   Może też nie każdy zna naszą polską XIX-wieczną kompozytorkę Teklę Bądarzewską-Baranowską (1834-1861), która zasłynęła – bardzo mocno i na całym świecie – tym tylko JEDNYM swoim utworem pt. „Modlitwa dziewicy”:
   https://www.youtube.com/watch?v=sLToioGXP9g
   A na koniec słynny „Menuet G-dur” Ignacego Jana Paderewskiego, zagrany przez NIEGO SAMEGO (z zachowanego archiwalnego zapisu mechanicznego):
   https://www.youtube.com/watch?v=Vf11cO2WqJY

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s