21 marca – wspomnienie objawień Anioła Stróża Portugalii pastuszkom fatimskim

W dniu 21 marca decyzją Sanktuarium w Fatimie obchodzimy wspomnienie objawień Anioła Stróża Portugalii pastuszkom fatimskim: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie

Modlitwa Anioła z Fatimy:

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię.

O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

20 odpowiedzi na „21 marca – wspomnienie objawień Anioła Stróża Portugalii pastuszkom fatimskim

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Psalm na dziś:
  PSALM RESPONSORYJNY Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 8)

  Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

  Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
  najpewniejszą pomocą w trudnościach.
  Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
  i góry zapadły w otchłań morza.

  Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

  Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
  najświętszy przybytek Najwyższego.
  Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje, *
  Bóg je wspomoże o świcie.

  Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

  Pan Zastępów jest z nami, *
  Bóg Jakuba jest naszą obroną.
  Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
  zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi

  Refren: Pan Bóg Zastępów jest dla nas obroną

  • Victor pisze:

   I jak tu nie skomentować tej przepięknej, przeuroczej, poezji miłosnej Boga:

   -„Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
   najpewniejszą pomocą w trudnościach.
   Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *i góry zapadły w otchłań morza”.

   Wow k Boże mój Kochany! Jakie piękne….

 3. kasiaJa pisze:

  Kościół nie może być zdany na łaskę większości, jakie by one nie były, a tym bardziej, gdy chodzi o grupy i siły, które chciałyby obalić jego naturę i doktrynę – stwierdził kardynał Robert Sarah. W dniach od 5-11 marca wygłosił on w Ars rekolekcje wielkopostne dla duchowieństwa.
  W swoich rozważaniach pochodzący z Gwinei purpurat poruszył kilka tematów, głównie natury duchowej. Podkreślił, że krzyż, Eucharystia i Maryja Panna muszą znajdować się w centrum życia każdego ochrzczonego. Bez Eucharystii katolik nie może żyć swoją wiarą. Poruszył także aktualną sytuację Kościoła. Przypomniał, że Pan Jezus nie założył Kościoła po to, by rozwiązywać problemy społeczne, klimatyczne, ekologiczne, czy związane ze zjawiskiem masowej i niekontrolowanej imigracji. Kościół nie jest też organizacją pozarządową ani czysto ziemską, będąc Mistycznym Ciałem Chrystusa, Jego świętą i niepokalaną Oblubienicą.

  Nie wymieniając otwarcie sytuacji w Niemczech zwrócił uwagę na negatywnie skutki, do których mogą prowadzić pewne procesy. Kościół bowiem – przypomniał były prefekt Kongregacji Kiltu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nie wymyśla siebie poprzez zjazdy, konferencje, debaty, nieformalne spotkania, wywiady w mediach, a nawet synody, których porządkiem obrad jest reforma jego zasadniczych struktur. Jako święty, katolicki i apostolski nie może być zdany na łaskę większości w najszerszym tego słowa znaczeniu. Tym bardziej, jeśli takie większości opowiadają się za zmianami niezgodnymi z naturą Kościoła, będąc w istocie wyrazem ideologii lub instynktów promowanych przede wszystkim przez grupy nacisku kierujące się interesami niezwiązanymi z doktryną. Kardynał, Sarah wyraźnie odniósł się do kwestii celibatu kapłańskiego, który jak zauważył, ma pochodzenie apostolskie i nie może być w żaden sposób kwestionowany.
  KAI
  https://pch24.pl/kard-sarah-pan-jezus-nie-zalozyl-kosciola-po-to-by-rozwiazywac-problemy-spoleczne-klimatyczne-ekologiczne-czy-zwiazane-z-imigracja

 4. wobroniewiary pisze:

  👉Kochani, otrzymujemy wiele pytań dotyczących zmiany ks. Dominika Chmielewskiego na stanowisku Moderatora Ruchu Wojowników Maryi. 👈
  Zmiana ta nie ma nic wspólnego z jakimś atakiem na ks. Dominika czy na Ruch Wojowników Maryi. Podyktowana jest realizacją priorytetowego zadania dla Salezjanów Inspektorii pilskiej polegającego na reorganizacji potężnego kompleksu pocysterskiego w Centrum Rekolekcyjne dla rodzin, małżeństw, młodzieży, dzieci i wszystkich, którzy będą chcieli znalezc czas dla Boga w tym przepięknym miejscu. Jest rzeczą niemożliwą, żeby ks. Dominik mógł realizować na raz wszystkie zobowiązania, które dotychczas wynikały z Jego zaangażowania duszpasterskiego, dlatego też ks. Piotr Pączkowski SDB, współpracujący z księdzem Dominikiem, przejmuje funkcję Moderatora Ruchu Wojowników Maryi, co nie oznacza w żadnym wypadku rezygnacji z aktywnego udziału ks. Dominika w dalszej działalności Ruchu.
  Ks. Rudziński, wikariusz Inspektora poinformował, że zmiana na stanowisku Moderatora Ruchu WM ma związek z nowymi obowiązkami, do których został skierowany ks. Dominik Chmielewski.
  – Ks. Dominik został poproszony o zagospodarowanie budynku po byłym seminarium duchownym w Lądzie nad Wartą, który ma zostać przekształcony w dom rekolekcyjny dla grup jak również osób indywidualnych – wyjaśnił.
  Ks. Rudziński zapewnił, że ks. Dominik Chmielewski pozostanie członkiem Ruchu Wojowników Maryi i będzie go nadal aktywnie wspierał. – Ks. Chmielewski wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, których się podjął w czasie Wielkiego Postu. Jednak po tym okresie zapewne zajmie się bardziej nowymi zadaniami i będzie mniej mobilny, jeśli chodzi o taką aktywność, jak głoszenie rekolekcji czy organizowanie innych wydarzeń- stwierdził.
  Prosimy Was Kochani, aby nie wchodzić w retorykę jaką próbują narzucić niektóre media czy różne gremia szukających sensacji tam, gdzie jej nie ma. Wręcz przeciwnie, wspierajmy ks. Dominika naszą modlitwą i zaangażowaniem w nowych wyzwaniach duszpasterskich i ewangelizacyjnych, by jak najszybciej mogło powstać Centrum Rekolekcyjne w duchu ks. Bosko. ponieważ potrzeby formacyjne są dzisiaj tak wielkie.

  https://www.facebook.com/DominikChmielewskiSDB

 5. Paweł pisze:

  Obecne ataki na świętość Jana Pawła II mają zapewne jako ukryty (perfidny) cel: podważenie wiarygodności KANONIZACJI jako takiej, czyli… kanonizacji w OGÓLE! [Potem zaś może/zapewne: podważenie też i wiarygodności WSZELKICH/dowolnych kościelnych kanonów oraz DOGMATÓW, a ZWŁASZCZA (i NADE WSZYSTKO!!!): zakwestionowanie głoszonych przez Kościół zasad MORALNYCH = oficjalnej, „odwiecznej”, katolickiej wykładni DEKALOGU!!!]
  A tymczasem…:
  (…) Jednomyślna opinia teologów katolickich głosi, że kanonizacja jest aktem NIEOMYLNYM. Zdanie przeciwne [tzn.: jakoby mogła być ona kiedykolwiek ‚MYLNA’, a więc: jakoby osoba kanonizowana nie znajdowała się w NIEBIE i (rzekomo) zatem nie zasługiwała ona (= ta osoba) na KULT/cześć należną ŚWIĘTYM] wielu wybitnych teologów uważa za HERETYCKIE (…). Papież Benedykt XIV wyraża [zaś ponadto] na temat TAKIEGO zapatrywania następujący osąd: „Jeżeli nie jest herezją, to w każdym razie jest to zdanie NIEROZWAŻNE, które GORSZY cały Kościół, krzywdę wyrządza Świętym, TRĄCI HEREZJĄ; i ten zasługuje na NAJCIĘŻSZE kary, kto by śmiał twierdzić, że Papież zbłądził w tej lub owej kanonizacji”. (De Servorum Dei canonisatione et beatificatione, L. 1, c. 42, n. 10. 12). – – – https://www.ultramontes.pl/Nieomylnosc_kanonizacji.htm
  I podsumowałbym to [powyższe papieskie orzeczenie] jeszcze takimi oto słowami z Ewangelii (‚dedykując’ je np. niektórym – przynajmniej – liderom polskiej opozycji ‚totalnej’ oraz dezinformatorom z TVN-u): Mk 16, 16 (…) Kto nie UWIERZY, będzie POTĘPIONY! – https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=315

  • Paweł pisze:

   I jeszcze – Pan Bóg o NAUCE jako takiej:
   9.01.88
   – Panie, przeczytałam, że naukowcy nie wierzą w stygmaty. Mówią o stygmatykach, że to osoby dotknięte psychozą i że przez autosugestię same wywołują stygmaty. Jasno stwierdzają, że nie wierzą w cuda. Mówią, że wszystko można wytłumaczyć w sposób naturalny… Jednak nie dają żadnego wyjaśnienia.
   – NAUKA pozostanie ulubioną bronią człowieka mądrego przeciw Mnie. Są między wami dusze, które zawsze odmawiają słuchania. Te są najbardziej godne politowania w Moich Oczach. Módl się za te zbłąkane dusze. – – – https://www.vassula.pl/zeszyt-20.html

   Bóg Ojciec powiedział zaś do koreańskiej mistyczki Julii Kim w Naju: „Nie chcę już więcej widzieć tak wielu dusz błąkających się z dala od prawej drogi, Bramę Niebios zamknięto bowiem kluczem NAUKI!”
   [Jest to fragment orędzia z 16 czerwca 1995, opublikowanego w trzecim tomie orędzi z Naju pt.:”Nadeszła godzina próby… – Orędzia i wydarzenia w Naju 1995-1997″, wydanym w roku 1997 przez Wydawnictwo „Vox Domini” w Katowicach].

  • Paweł pisze:

   Uzupełnienia do powyższego: PO PIERWSZE, warto może nadmienić, że Pan Bóg o NAUCE/naukach ludzkich wypowiedział się kiedyś jeszcze i TAK:
   (…) Nie potępiam Nauki. Nawet podoba Mi się, gdy człowiek pogłębia wiedzę przez swoje poznanie, aby móc coraz lepiej Mnie rozumieć i podziwiać w moich dziełach. Po to dałem wam rozum. Powinniście jednak posługiwać się nim w tym celu, aby ujrzeć Boga w prawach rządzących gwiazdami, w formowaniu się kwiatu, w poczęciu człowieka, a nie po to, aby zadawać gwałt życiu lub odrzucać Stwórcę.
   Racjonalizm, Humanizm, Filozofizm, Teozofizm, Naturalizm, Klasycyzm, DARWINIZM – posiadacie szkoły oraz doktryny różnego rodzaju i wszystkimi się bardzo zajmujecie, choć prawda jest w nich WYNATURZONA lub z nich USUNIĘTA. Jedynie szkoły Chrześcijaństwa nie chcecie ukończyć ani zgłębiać. To zresztą naturalny opór. Pogłębiając, bowiem wiedzę religijną, bylibyście zobowiązani albo iść za Prawem, a tego uczynić nie chcecie, albo wyznać otwarcie, że pragniecie zdeptać Prawo. (…) Zgasiliście w sobie nieskończone światło Wiedzy prawdziwej i uwierzyliście, że umiecie oświecić swe dusze namiastkami światła – jak biedni szaleńcy, którzy twierdzili, że potrafią zgasić słońce i uczynić nowe, przy pomocy licznych latarni. (…) Chociaż wasze doktryny TWORZĄ MGŁY zasłaniające Wiedzę i Prawdę, to jednak Prawda i Wiedza zawsze istnieje, gdyż one pochodzą ode Mnie, który jestem wieczny. Szukajcie prawdziwej Mądrości, a posiądziecie Wiedzę w taki sposób, w jaki powinna być posiadana. Usuńcie z waszych dusz wszystkie sztuczne nadbudówki i wznieście tam zamiast nich prawdziwą Wiedzę. Jak iglice duchowej katedry [niech w duszy] wznosi się Wiedza, Mądrość, Intelekt, Siła, Pokora i Powściągliwość. [Za: Maria Valtorta „KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła” – wydanie Wydawnictwa „Vox Domini”, Katowice 2012, przekład i opracowanie: Ewa Bromboszcz – http://www.mocmodlitwy.info.pl/files/Maria_Valtorta-KONIEC_CZASOW.pdf ]

   PO DRUGIE zaś: Tak OTO często wygląda jednak podejście tzw. „BEZSTRONNE” i rzekomo ‚bazujące na +OBIEKTYWNYCH+ założeniach +NAUKOWYCH+’ na „bogatym ZACHODZIE” (DIABŁU wciąż WIERNIE służącym i KRWAWE ofiary z LUDZI {tych nienarodzonych} wciąż mu WYTRWALE składającym, za co DEMON – ‚książę tego świata’ wg J 12,31: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=351 – „sypie im tam GROSZEM” zamożności, PRESTIŻU i wszelkiego doczesnego ‚wypasu’…):
   [Cytaty z nadesłanego maila:] Lobbystyczne grupy LGBT i zwolennicy aborcji siłą narzucają swoje radykalne agendy całym populacjom i eksportują swoje taktyki terroryzmu do wielu krajów:
   Mark Houck, ojciec siedmiorga dzieci z Pensylwanii w USA, właśnie zaczął robić kawę, gdy jego rodzina jeszcze spała. Nagły huk rozległ się przy drzwiach wejściowych. (…) Chwilę później został skuty kajdankami i wyciągnięty z domu przez agentów amerykańskich noszących kamizelki kuloodporne i celujących w jego rodzinę karabinami automatycznymi. Jego żona bała się o swoje życie. Jego dzieci, już obudzone, były w histerii. Jakie popełnił przestępstwo? Obronił swojego 12-letniego syna przed agresywną pracownicą centrum aborcyjnego podczas pokojowego protestu.
   (…) W Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Kenii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Meksyku, na Malcie i na całym świecie osoby działające na rzecz życia i rodziny są blokowane, sprawdzane i osadzane w więzieniach. (…) [A to jeszcze jedna z] historii… historii, które media ukrywają w większości krajów: (…)
   Isabel Vaughan-Spruce była sama, na pustej ulicy, przed zamkniętym ośrodkiem aborcyjnym w Birmingham, w Anglii, i modliła się w myślach. Policjant podszedł do niej i zapytał czy się modli. Kiedy powiedziała mu, że możliwe, że modli się „w myślach”, poinformowano Isabel, że cicha modlitwa to „myślozbrodnia”. Za to, że stała i modliła się w myślach, w publicznym miejscu, Isabel, jak groźny przestępca, została aresztowana, skuta kajdankami i wrzucona do więzienia. Chrześcijanie są w ten sposób informowani, że każda myśl, wypowiedziana lub nie, która przeciwstawia się radykalnej agendzie aborcyjnej i antyrodzinnej, jest zagrożeniem dla społeczeństwa. (…) Celem jest po prostu kryminalizacja chrześcijańskiej wiary i myśli. (…) Działacze lewicowi wiedzą, że jeśli nie zniszczą (…) ludzi (…), którzy stoją w obronie swoich przekonań, ich bezwartościowa agenda upadnie. (…) Filozofia radykalnej lewicy jest tak pusta i krucha, że nawet myśl o cichej modlitwie wywołuje lęk w sercu lewicowych aktywistów. Oni wiedzą, że nawet jeden promień światła oświetla ciemność. (…) Wiedzą, że sprzeciw, niezależnie od tego, jak pokojowy, zniszczy ich przekaz popierający aborcję na żądanie, indoktrynację LGBT i radykalny transseksualizm. (…)

   No i PO TRZECIE wreszcie, a… jakby ‚dziwne’ bardzo: Teraz nawet strona z orędziami „Holy Love”, dawanymi amerykańskiej mistyczce Maureen Sweeney-Kyle, jakoś DZIWNIE od 20 lutego br. ZAMILKŁA, bez żadnej informacji o tym, z czego to milczenie wynika…: https://www.holylove.org/messages/
   A można tu przypomnieć, że orędzia te WYRAŹNIE DEMASKOWAŁY oszustwo wyborcze obecnego „prezydenta” USA – Joe Bidena, który w roku 2020 de facto PRZEGRAŁ wybory prezydenckie w starciu w Donaldem Trumpem: The ‚president-elect’ is not who the people voted for. He has stated he will not honor the Constitution. He will destroy life right up to the moment of birth. – – – https://www.holylove.org/message/11626/
   Now, I tell you, that your ‚President’ is calling upon My Wrath with his unconscionable abortion policies. My Justice must be satisfied. – – –
   https://www.holylove.org/message/11672/
   Nb.: A czy będąc w Polsce niedawno, ten ostentacyjny ABORCJONISTA – Joe Biden https://info.wiara.pl/doc/1350262.Zaklamany-Biden – przyjął może KOMUNIĘ św. na Mszy, w której potajemnie UCZESTNICZYŁ? – https://www.ekai.pl/biden-na-sekretnej-mszy-sw-w-srode-popielcowa-w-warszawie/ (Może więc to i ON ‚blokuje’ teraz – przymusem administracyjnym, pod jakimiś zmyślonymi pozorami – NIEWYGODNĄ dla siebie bardzo, zwłaszcza wobec niedalekich już, kolejnych wyborów w USA, zacytowaną powyżej stronę „Holy Love”?)

  • babula pisze:

   Kiedy Pan Bóg udziela pociech duchowych serce rozpala się miłością i wdzięcznością. Tęsknimy potem za tą bliskością z Bogiem gdy nastanie czas posuchy. Ale to wszystko jest po to by umieć razem z Jezusem nieść nasz Krzyż. Każdy swój, dobrany do naszych wad, grzechów, dobrany przez Pana z największą miłością. Wszyscy teraz jesteśmy na naszej drodze krzyżowej. I co to jest, ten nasz ból wobec Jezusowego bólu za nasze grzechy ❤

 6. kasiaJa pisze:

  Modlitwa o uzdrowienie

 7. Victor pisze:

  Wysłuchałem kazania ks. Niżnika, które Maggie umieściła powyżej.
  Proszę Was wysłuchajcie tego kazania.
  Wszyscy Kapłani powinni dzisiaj tak mówić.

  Pozwolę sobie jeszcze raz wkleić link do tego kazania.

  Ks. Niżnik mówi czym jest modlitwa.
  Jak należy się modlić.
  Jakich błędów nie powinniśmy czynić na modlitwie.
  Czym jest Wola Boża.
  Kiedy zaczynamy się tak naprawdę modlić.
  Dlaczego nuży nas modlitwa.
  Co się dzieje jak przestajemy się modlić.
  Co się dzieje jak modlimy się z wiarą.

 8. Ania pisze:

  Idiokracja kolejny poziom
  Greta Thunberg otrzyma 9 czerwca tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego (protestanckiego) Uniwersytetu Helsińskiego.
  Tymczasem czekając na ten zaszczyt, kasuje w social mediach swoje wypowiedzi sprzed kilku lat.
  Wieszczyła w nich zalanie lądów przez stopione bieguny i koniec ludzkości w 2023 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s