40 dni ze św. Józefem – rekolekcje wielkopostne. Dzień 31 – 40

Pozostałe wszystkie dni:

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

9 odpowiedzi na „40 dni ze św. Józefem – rekolekcje wielkopostne. Dzień 31 – 40

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Słowo Boże na dziś:

  Czytanie z Księgi proroka Daniela
  Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś». Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego». Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».

  Słowa Ewangelii według Świętego Jana
  Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

  • Elizeusz pisze:

   Parę odniesień do dzisiejszej św. Ewangelii Janowej z Księgi IV/204, cz.5 „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty (w książce: s. 331-334):
   http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-04-204.html
   Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. (J 8,39b)
   … Jeśli jesteście dziećmi Abrahama, to dlaczego nie czynicie dzieł Abrahama? Nie znacie ich? Czy mam wam ukazać ich naturę i znaczenie symboliczne?
   Otóż Abraham był posłuszny i szedł do kraju, który wskazał mu Bóg (Rdz 12,1). To symbol człowieka, który powinien być gotowy opuścić wszystko, aby iść tam, dokąd go posyła Bóg.
   Abraham był wyrozumiały dla syna swego brata (Lota) i pozwolił mu wybrać religię, jaką wolał (Rdz 13,9). To symbol szacunku dla wolności działania oraz miłości, jaką winniśmy okazywać naszemu bliźniemu.
   Abraham był pokorny, chociaż Bóg okazał mu Swoją szczególną miłość. Oddał Mu cześć w Mamre (Rdz 13,18), czując się zawsze nicością (por. Ga 6,3) w obliczu Najwyższego, który do niego mówił (Rdz 18,2). To symbol postawy miłości pełnej szacunku, jaką człowiek zawsze jest winien swemu Bogu.
   Abraham uwierzył Bogu i był Mu posłuszny, nawet w sprawach najtrudniejszych do spełnienia, w które najtrudniej było uwierzyć. Dla poczucia bezpieczeństwa nie stał się egoistą i wstawiał się za mieszkańcami Sodomy(Rdz 18,23-33).
   Abraham nie targował się jednak z Panem w sprawie nagrody za swe liczne przejawy posłuszeństwa, lecz – żeby Go uczcić w pełni, do ostatnich granic – poświęcił Mu swego umiłowanego syna…» (Rdz 22,1n)
   «Nie złożył go jednak w ofierze» [– sprzeciwiają się. Jezus zaś odpowiada:]
   «Poświęcił swego umiłowanego syna, gdyż, zaprawdę, jego serce już go złożyło w ofierze w czasie tamtej drogi. Uczynił to przez wolę posłuszeństwa, którą anioł powstrzymał w chwili, gdy serce ojca już się rozrywało, bo miał właśnie rozerwać serce syna (22,10-12). Zabijał syna dla oddania czci Bogu. Wy zaś zabijecie Bogu Jego Syna dla oddania czci szatanowi (*por. J 16,2n). Czy więc spełniacie dzieła tego, kogo nazywacie swoim ojcem? Nie, nie robicie tego.

   Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. (8,40)

   Usiłujecie Mnie zabić, gdyż mówię wam prawdę, którą usłyszałem od Boga. Abraham tak nie postępował. Nie próbował zabić głosu przychodzącego z Nieba, lecz był mu posłuszny. …

   • Elizeusz pisze:

    Wy zaś zabijecie Bogu Jego Syna dla oddania czci szatanowi (*por. J 16,2n).
    1 To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. 2 Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. 3 Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. (J 16,1-3)
    Dobrą ilustracją powyższego będą poniższe stosowne fragmenty z ”Prawdziwego Życia w Bogu” V. Ryden:
    1. https://vassula.pl/zeszyt-41.html
    Pan Jezus: … Wołam, lecz dziś tylu z was nie odpowiada. Mówię przez słabe narzędzia, ale wielu z was nie słucha. Zamiast słuchać, ludzie ci traktują Moich posłańców jak oszustów. Ci ludzie wolą czynić to, co najbardziej Mi się nie podoba: odbierać im życie…1554 sądząc, że w ten sposób oddają Mi cześć. Ich duch, nieświadomy i pogrążony w ciemnościach, nie rozpoznaje Mego Świętego Ducha Łaski, podobnie jak Żydzi nie rozpoznali Mnie jako Mesjasza! … (10.04.1990)
    z przypisu do 1554 : „Odbierać im życie…” Te trzy słowa znaczą o wiele więcej, niż odebrać życie fizyczne. Znaczą również, że ci, którzy atakują Ducha Świętego mówiącego przez posłańców i niszczą Go, równocześnie niszczą ostrzeżenia Boże. Osoby te są odpowiedzialne za dusze, które będą zgubione (por. Łk 11,52). Dziś Święty Duch Łaski postanowił nas obudzić przez taki dar, jakiego nasze pokolenie potrzebuje poprzez pomnożenie objawień, orędzi i poprzez wizje (po. Jl 3,1n). Wezwanie z Fatimy nie zostało potraktowane poważnie. Mimo, że było ostrzeżeniem, ignorowano je przez 13 lat. Wynikiem tego była druga wojna światowa i rozszerzenie się komunizmu na wszystkie części świata.
    2. https://vassula.pl/zeszyt-58.html
    W czasie prześladowania, 3.03.92
    … Każdy kto przychodzi ode Mnie, aby świadczyć o Prawdzie, będzie znienawidzony, prześladowany i ścigany jak zwierzę. Sługa nie jest większy od swego Pana… (Mt 10,24n)
    Prześladowcy ci nie byliby potępieni w Oczach Ojca, gdyby nie znali Mojego Prawa. Oni jednak – chociaż w ciemności – widzieli Moje Prawo (por. J 15,18-27). Uważają się za doktorów Prawa i sądzą, że wiedzą wszystko (por. 1Kor 8,2), ale w rzeczywistości nie wiedzą nic. Myślą, że potępiając cię publicznie, oddają bardzo świętą przysługę Mnie, waszemu Bogu (J 16,2). Gdyby zachowali Moje Przykazania i szli za nimi, nie osądzaliby. Gdyby było w nich trochę miłości, zachowaliby Moje Słowo i Moje Prawo. W rzeczywistości to nie ciebie osądzają: osądzają Moje Dobre Dzieła w was wszystkich. Ja poleciłem ci być tylko Moim Echem. Oczekuję, że będąc Moim Echem, przyniesiesz owoce, owoce, które będą trwały… Ale oni nie zrozumieli…

    • Elizeusz pisze:

     3. https://vassula.pl/zeszyt-96.html
     Ja Sam przyszedłem na świat, aby służyć, a nie po to, aby Mi służono. Choć byłem Bogiem, ogołociłem Siebie, stając się niewolnikiem (Flp 2,6). Mój Ojciec dał Mnie wam wszystkim jako dar dla waszego odkupienia, również za [zgodą] Mojej całej Woli. Ja zaś w waszych dniach, dla Mego celu, przywołuję Moich Wybranych i wychowuję ich dla Mego Zbawczego Planu, przemieniając ich w podobizny Mnie samego. Wybrałem ich na długo przed ich stworzeniem, z zamiarem uczynienia z nich prawdziwych obrazów Mnie Samego i współpracowników Mojego Planu Miłości (por. Jr 1,5; Ga 1,15n; Ef 1,4nn). Obdarzam ich zaszczytem, znacząc ich tymi samymi znakami, jakimi Ja zostałem naznaczony (J 15,20), aby ich uczynić całkowicie Moimi i pokazać światu, że są naprawdę Moi; że są Moim ziarnem…
     Kiedy więc są wystawieni na prześladowanie, na oplwanie, na groźby… kiedy się ich nie rozumie, kiedy są oczerniani i atakowani, wiedzcie, że pochodzą ode Mnie i że są kością z Moich kości i ciałem z Mojego ciała. Te szlachetne dusze – naznaczone wszystkimi tymi szlachetnymi znakami, jakie Ja otrzymałem dla waszego odkupienia – z powodu ciebie, o bezbożne pokolenie, są deptane, codziennie niszczone i prowadzone na sąd nawet przez dostojników Mego Kościoła! (por. J 16,1nn)
     Są prowadzone – właśnie tak jak owce na rzeź (Ps 44,23) – przez fałszywe oskarżenia tych, którzy dziś uczestniczą w zabijaniu Moich świętych i Moich proroków wszelkich czasów (por. Mt 23,29nn). A z jaką pomysłowością wykrzywiają Moje słowa, aby usprawiedliwić swe
     niedowierzanie! Ich zachowanie nie podoba Mi się, gdyż stają się wrogami całej rasy ludzkiej, przeszkadzając Moim wybranym wypowiadać Moją Wolę Mojemu ludowi i odbudowywać Mój Dom (por. 1Tes 2,15n). Prześladowcy ci w ten sposób cały czas dochodzą do pełnego wymiaru swej nieprawości (po. Ap 22,10n). …

   • Elizeusz pisze:

    I jeszcze może jeden fragment z tej dzisiejszej św. Ewangelii, mianowicie:
    „Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» (J 8,33).
    Poniższy krótki dialog z „PB-Czł” odsyła nas do lektury z Ga 4,21-31 (choć i bez niego robiąc sobie skrutację Pisma Św. można dojść do tego):
    «Nauczycielu, … Jesteśmy potomstwem Abrahama. Duchowo. Jako potomstwo Abrahama, potomstwo duchowe, nie jesteśmy w błędzie, w przeciwieństwie do potomstwa Hagar, które jest potomstwem niewolników. Jakże więc możesz mówić, że staniemy się wolni?»
    «Potomstwem Abrahama był również Izmael i jego dzieci. Zauważcie, że Abraham był ojcem Izaaka i Izmaela.»
    «Ale potomstwem nieczystym, bo to był syn niewolnicy-Egipcjanki.»
    [J 8,34] «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że jest tylko jedno niewolnictwo: zniewolenie grzechem. Tylko ten, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem. A z tego niewolnictwa nie wyzwala żadna suma pieniędzy. …

 3. wobroniewiary pisze:

  PSALM 14
  Powszechne zepsucie

  Mówi głupi w swoim sercu:
  «Nie ma Boga».
  Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
  nikt nie czyni dobrze.
  Pan spogląda z nieba
  na synów ludzkich,
  badając, czy jest wśród nich rozumny,
  który szukałby Boga.
  Wszyscy zbłądzili, stali się nikczemni,
  nie ma takiego, co dobrze czyni,
  nie ma ani jednego.
  Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość,
  którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,
  którzy nie wzywają Pana?
  Wtedy zadrżeli ze strachu,
  gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.
  Chcecie udaremnić zamiar biedaka,
  lecz Pan jest jego ucieczką.
  Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi?
  Gdy Pan odmieni los swego narodu,
  Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy

  https://www.biblijni.pl/Ps,14,1-7

  • Antonina pisze:

   ” Wsłucham się w rozmowę Jezusa z Żydami. Mają się zdecydować, czy chcą być Jego prawdziwymi uczniami. Staną się nimi, jeśli będą trwali w Jego nauce (w. 31).

   Zbliżę się do Jezusa i w Jego obecności zapytam o swoje życie i powołanie. Na jakiej nauce, na jakich wartościach buduję moje życie?

   Jezus zapewnia mnie, że jeśli będę trwał wiernie przy Nim, poznam prawdę (ww. 31-32). Zapytam siebie o mój kontakt z Bogiem i ze sobą. Czy potrafi ę stawać przed Bogiem i sobą w całej prawdzie? Czy czegoś nie przemilczam?

   Jezus przekonuje mnie, że jeśli otworzę się na prawdę, doświadczę prawdziwej wolności (w. 32). Wejdę w siebie i zwrócę uwagę na stan mojego serca. Co daje mi poczucie wolności, a co krępuje moje serce?

   Żydzi oburzają się, gdy Jezus uświadamia im, że nie są wolni, ponieważ zniewala ich grzech (ww. 32-36). Czy potrafi ę przyznać się do grzechu, który zniewala mnie najbardziej? Jaki to grzech? Czy wyznałem go Jezusowi w Sakramencie Pokuty?

   Jezus demaskuje złe intencje Żydów. Chcą Go zabić, ponieważ mówi im prawdę i nie chcą spełniać Jego nauki (ww. 37-41). Jak zachowuję się wobec natchnień, poruszeń, które odkrywają prawdę o moim życiu?

   Jezus uświadamia mi, że prawdziwa wiara sprawdza się w relacji do Jezusa (w. 42). W żarliwej modlitwie przylgnę do Jezusa i będę powtarzał: „Jezu, oczyść mnie z pozorów i nieprawdy i uczyń prawdziwym uczniem Twoim!”. ”
   Krzysztof Wons SDS/Salwator

  • Elizeusz pisze:

   Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,… (14,1; 53,2).
   Z przykładowej skrutacji tego wiersza w Piśmie Świętym:
   „W pysze swojej powiada występny: «Nie pomści; nie ma Boga»: oto jest całe jego myślenie” (Ps 10,4; z przypisu o dołu Biblii: tzn. w życiu praktycznym postępuje tak, jak by Boga nie było)
   i
   „głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu, żeby żołądek głodnego pozostawić pusty i spragnionego pozbawić napoju.” (Iz 32,6)
   i
   „Zaparli się Pana i powiedzieli: „On nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu” (Jr 5,12)
   i
   13 Grzesznicy pędzą swe dni w dobrobycie, w spokoju zstępują do Szeolu. 14 „Oddal się – mówili do Boga – nie chcemy znać Twoich dróg. 15 Po cóż służyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego?” 16 Czyż w ich rękach nie ma szczęścia, choć ich myśli od Niego daleko? (Hi 21,13-16).

   Nie ma Boga – to pogląd zaprzeczający istnieniu Boga; nieuznawanie istnienia Boga (a więc i Bożego sądu, prawd ostatecznych) czyli innymi słowy: ateizm.
   To nie jest, jak by powiedział Kohelet: „9 nic nowego pod słońcem. 10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to już to było w czasach, które były przed nami” (1,9n).
   Owszem, to było już w czasach, które były przed nami, jak czytamy choćby w tym psalmami, ale nie na taką skalę, w takim rozmiarze jak to ma miejsce naszego czasu, choć jeszcze jesteśmy w przededniu jego apogeum.
   W Orędziu nr 60f do swych umiłowanych synów, Kapłanów, Matka Boża mówiła: „Ateizm – to największy błąd, jaki zna historia” i zarazem, zapowiada:
   „Ja, która zwyciężyłam wszystkie błędy i herezje na całym świecie, znów zatryumfuję. Wraz z zastępem Moich najmilszych synów odniosę zwycięstwo nad błędem ateizmu, który właśnie oderwał od Mojego Syna prawie całą ludzkość”. (29.10.1974),
   a także w Orędziu nr 88:
   m Kiedy w ubiegłym stuleciu Mój przeciwnik zdecydował się rzucić wyzwanie i rozpocząć walkę, która – przez błąd ateizmu – miała zwieść i oszukać całą ludzkość, ukazałam się z Nieba na ziemi jako Niepokalana, aby was umocnić, ponieważ to przede wszystkim na Mnie spoczywa zadanie zwalczania i pokonania szatana.
   n W obecnym wieku – gdy ateizm zorganizował się jako siła pragnąca zdobyć cały świat i zupełnie zniszczyć Mój Kościół – zstąpiłam znowu z Nieba, aby wam powiedzieć, byście się nie lękali, gdyż w tej straszliwej walce Ja zwyciężę:
   «Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!» (8.12.1975) cdn

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s