„Tylko Prawda. Moje życie u boku Benedykta XVI” – książka, która wstrząsnęła światem i Watykanem

Arcybiskup Georg Gänswein przez wiele lat żył u boku Benedykta XVI: najpierw jako bliski współpracownik w Kongregacji Nauki Wiary, potem jako jego osobisty sekretarz w czasie pontyfikatu zakończonego zaskakującą abdykacją, wreszcie jako prefekt Domu Papieskiego, gdzie był świadkiem ostatnich lat życia papieża emeryta i udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych. Po śmierci Benedykta XVI nadszedł czas, aby powiedział całą prawdę o niegodnych oszczerstwach, którymi bezskutecznie próbowano rzucić cień na posługę papieża Ratzingera.
  W bezpośredniej i szczerej relacji, wspomagany fachowym piórem watykanisty Saverio Gaety, arcybiskup rekonstruuje pontyfikat Benedykta XVI, który dla Kościoła katolickiego był bardzo ważnym czasem. Odpowiada także na pytania dotyczące wydarzeń, które wstrząsnęły Kościołem, takich jak afera Vatileaks czy relacje między papieżem emerytem a jego następcą Franciszkiem

Prorocze wizje Benedykta XVI

Ta książka, jeszcze przed premierą, wywołała burze w mediach i w samym Watykanie. Wieloletni sekretarz Benedykta XVI szczerze opowiada o życiu przy boku papieża i reaguje na liczne kryzysy i skandale, którym musiał stawiać czoła.

Podczas kilku rozmów, prowadzonych w trakcie posiłków bądź spacerów po Ogrodach Watykańskich, miałem okazję wysłuchać jego rozważań dotyczących spotkań, które odbywał z biskupami przybywającymi z całego świata do Watykanu na okresowe wizyty ad limina. Zrodziła się w nim wtedy świadomość, jak wielkie jest wyzwanie duszpasterskie związane z sakramentami, które stały się już zwyczajowymi: chrzest niemowląt, których rodzice nie mają relacji z wiarą i wspólnotą kościelną, pierwsza komunia dzieci, które nie wiedzą, Kogo przyjmują w tej konsekrowanej hostii, bierzmowanie nastolatków, dla których ten sakrament nie stanowi pełnego przystąpienia do Kościoła katolickiego, lecz raczej pożegnanie z nim; ślub służący tylko nadaniu bardziej uroczystej formy rodzinnej imprezie.

Ratzinger wyciągnął z tego wniosek, że na przejawiający się kryzys wiary należy odpowiedzieć przede wszystkim, stawiając na nowo kwestię Boga w centrum życia kościelnego i głoszenia Ewangelii, a nie próbując wprowadzać reformy struktur organizacyjnych, które i tak pozostają zimnymi organizmami, zawsze narażonymi na ryzyko naśladowania głównego nurtu świata i czasów. To „oderwanie od świata” nie oznacza jednak „odejścia od świata”: przeciwnie, priorytetem jest to, aby misjonarskie świadectwo Kościoła nie tylko wyraźniej się przejawiało, lecz także jawiło się jako Bardziej wiarygodne, również poprzez rewizję ewentualnych przywilejów uzyskanych z biegiem czasu.

Diagnoza sięgała jednak dalekiej przeszłości, będąc świadectwem niewiarygodnie dalekowzrocznego spojrzenia. Już w 1958 roku, w obszernym artykule zatytułowanym I nuovi pagani e la Chiesa [Nowi poganie i Kościół] Ratzinger wyraził przekonanie, że „z wolą Kościoła czy bez niej, po wewnętrznej strukturalnej transformacji, prędzej czy później dokona się również transformacja zewnętrzna w stronę «małego stada»” oraz że na dłuższą metę Kościół

nie będzie mógł uniknąć konieczności rozebrania kawałek po kawałku dopasowania ze światem, aby powrócić do bycia tym, czym jest: wspólnotą wiernych. W istocie poprzez takie zewnętrzne straty jego siła misjonarska będzie mogła tylko wzrastać. Dopiero kiedy przestanie być tanią oczywistością, dopiero kiedy zacznie na nowo prezentować się taki, jaki jest naprawdę, będzie jeszcze w stanie dotrzeć ze swym przesłaniem do uszu nowych pogan, którzy do tej pory mogli chełpić się, w iluzji, że wcale nie są poganami.

W 1969 roku podczas kilku transmisji radiowych w niemieckiej stacji przedstawił analizę, w której utrzymywał, że

przyszłość Kościoła objawi się w nowych świętych, a zatem w ludziach, których zdolność odbioru wychodzi poza słowa i właśnie przez to są nowocześni. W ludziach, którzy potrafią patrzeć dalej niż inni, gdyż ich życie obejmuje bardziej rozległe obszary.

 W rezultacie – zgodnie z wizją Ratzingera –

w uwewnętrznionym i uproszczonym Kościele ukaże się wielka siła. Ludzie będą niewypowiedzianie samotni w całkowicie zaplanowanym świecie. Kiedy Bóg dla nich zupełnie zniknie, doświadczą swego całkowitego i prze- rażającego ubóstwa. Odkryją wtedy niewielką wspólnotę wiernych jako coś zupełnie nowego. Jak nadzieja, która ich dotyczy, jak odpowiedź na pytania, które w ukryciu zawsze sobie stawiali. Wydaje mi się pewne, że szyku- ją się dla Kościoła czasy bardzo trudne. Jego prawdziwy kryzys dopiero się rozpoczął. Trzeba się liczyć z wielki- mi zmianami. Lecz ja jestem pewien tego, co ostatecznie przetrwa: nie Kościół kultu politycznego, lecz Kościół wiary. Oczywiście nie będzie on już dominującą siłą spo- łeczeństwa, w takiej mierze, w jakiej był nią do niedawna. Jednak dla Kościoła rozpocznie się nowy okres rozkwitu i będzie się on jawił ludziom niczym ojczyzna, która daje im życie i nadzieję po śmierci.

Jego przenikliwość pozwoliła mu dostrzec z wyprzedzeniem różnorodne kwestie, które dręczą nasze dni również w środowisku kościelnym, o czym świadczą niektóre z jego sądów wyrażonych w wywiadzie rzece z 1996 roku opublikowanym w książce Sól ziemi, na przykład na temat gender:

Postulowana rewolucja, skierowana przeciwko całej historycznej formie seksualizmu, prowadzi przecież do rewolucji skierowanej również przeciwko przesłankom biologicznym: nie może już być żadnego głosu „natury”, człowiek ma móc dowolnie samego siebie modelować, człowiek ma być wolny od wszelkich przesłanek swej istoty – człowiek sam czyni siebie takim, jakim chce być.;

albo ochrony środowiska:

Ekologię można uprawiać po chrześcijańsku, na gruncie wiary w stworzenie, która poskramia ludzką samowolę i wyznacza ludzkiej wolności właściwą miarę. Można ekologię uprawiać też po antychrześcijańsku, na gruncie zasad ruchu New Age, na gruncie założeń o boskości kosmosu.

>>zobacz książkę „TYLKO PRAWDA” abp. GEORGA GÄNSWEINA << 

Reklama
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

6 odpowiedzi na „„Tylko Prawda. Moje życie u boku Benedykta XVI” – książka, która wstrząsnęła światem i Watykanem

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. babula pisze:

  Rozpoczyna się kolejny dzień. Panie Boże błogosław nam, Matko Boża prowadź, aniołowie stróżowie chrońcie nas. Niech odstąpią wszystkie złe myśli, niech umysł i serce zanurzy się w Bogu. Boże mój Ojcze -idziemy Razem ❤

 3. Damian pisze:

  Data wydania niby 27 Marca, a przy zamówieniu „Czekaj do 25 kwietnia”.
  Książka chyba jest popularna.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s