Proroctwo św. Franciszka: Nadejdzie fałszywy papież. Nastanie czas obłędu i zniszczenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

30 odpowiedzi na „Proroctwo św. Franciszka: Nadejdzie fałszywy papież. Nastanie czas obłędu i zniszczenia

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Słowo Boże na dziś: https://ewangeliadlanas-stronakatolicka.com/

  PSALM 16 Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
  mówię Panu: «Ty jesteś Panem moim;
  nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
  Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
  wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
  Ci, którzy idą za cudzymi [bogami],
  pomnażają swoje udręki.
  Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
  imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
  Pan jest przeznaczonym mi działem i kielichem moim:
  To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
  Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
  i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
  bo nawet w nocy upomina mnie serce.
  Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
  nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
  Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
  a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
  bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
  i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
  Ukażesz mi ścieżkę życia,
  pełnię radości u Ciebie,
  rozkosze na wieki po Twojej prawicy

  https://www.biblijni.pl/Ps,16,1-11

 3. Małgosia pisze:

  https://parafia.nowohuckie.pl/
  Dziś o 15 00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z parafii Matki Bożej Pocieszenia przewodniczy ks Reczek.

 4. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:


  Akt wynagrodzenia
  Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Ty się gniewać nie umiesz. Matko Najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski. Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja, najniegodniejszy twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij Je ze mnie, Matko Miłosierdzia, i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego, Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen

 5. kasiaJa pisze:

  APEL do Kościoła Katolickiego po Rekolekcjach w Toruniu i inne Sprawki Okiem Katolika

 6. kasiaJa pisze:

  Dzisiaj już nie możemy wierzyć w przekazy medialne. Wiadomo, że bezrefleksyjnie i naiwnie nie wierzymy w każdą informację, szczególnie od strony lewej. Świat coraz bardziej zmanipulowany a człowiek bez Boga rychło się pogubi.

  Papież w puchowej kurtce i aresztowanie Donalda Trumpa – Oba te wydarzenia są nieprawdziwe, a obrazy zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję

  https://misyjne.pl/papiez-w-puchowej-kurtce-i-aresztowanie-donalda-trumpa-komentarz

 7. cav pisze:

  https://trzyfilary.org/wyrok-sadu-lekarskiego-wraz-z-uzasadnieniem/

  stronka dr pawla basiukiewicza – polecam

  btw jak myslicie kiedy wypuszcza kolejnego wirusa?
  a. 2024-2025
  b. 2026-2027
  c. 2028-2029

  • wobroniewiary pisze:

   Po co ci te wróżby i gdybania, kiedy
   Lepiej nie wiedzieć

   • cav pisze:

    no juz troche przegielas z tym oskrazaniem mnie o wrozbiarstwo. jakbysmy mieli byc scisli to juz blizej tu do hazardu chociaz za proawidlowe typowanie zadnej nagrody nie przewiduje.

    jakas taka refleksja mnie naszal ze skoro tak ostro przesladuja wszystkich przecwinikow kovidowego totalitaryzmu to znaczy ze przygotowywuja cos nastepnego i chca miec pewnosc ze zaden dr basiukiewicz reki nie podniesie na nawet najbardziej absurdalne zamordyzmy i totalitaryzmy pandemiczne.

    • Bogdan pisze:

     Sob. 4.VI.94. godz. 20:45
     † Dziecko Moje, jeśli cokolwiek, co pochodzi ze świata i od ludzi jest w stanie zranić twoje serce i zadać ból twojej duszy, to znaczy, że twoja dusza i twoje serce nie są jeszcze uzdrowione z egoistycznej miłości szukającej dobra doczesnego.
     Jedna jest tylko miłość dająca radość duszy i pokój serca – miłość Stwórcy, która daje istnienie wszystkiemu i radość nieskończoną zatopienia się w niej. I pragnienie, aby wszystko nasyciło się tą miłością i przemieniało w niej wszelkie stworzenie. A nade wszystko istoty ludzkie, w których jest cząstka Boga samego: Boga–Miłości. Cały świat wypełniony jest Bogiem i zanurzony w Nim. Duszą się w sobie i umierają ci, którzy nie chcą oddychać Bogiem i wypełniać serce Jego Miłością – jak giną ci, którzy nie oddychają powietrzem, i którym brak tlenu w płucach.

     Pan Jezus do Alicji Lenczewskiej

  • elka pisze:

   ponoc 2025-2028 i ma zabijac dzieci… zakladaja 15 mln zabije a inne moze sparalizowac..

   • cav pisze:

    po co mieliby dzieci zabijac. dzieciaki sa tak zindoktrynowane przez fejsbuki i tiktoki mozna powiedziec sa niewolnikami idealnymi.

    bedzie dokladnie tak samo jak z kovidem albo jakas grypa tylko ze zrobia lepsza cenzure w miediach i internecie i beda bardziej powszechne paszporty kovidowe i inne totalitarne rozwiazania.

    oczywiscie my naszymi modlitwami mozemy te rozne podstepy szatana i jego ludzi pokrzyzowac tak jak to sie stalo z omikronem ktory zakonczyl pandemie.

 8. Elizeusz pisze:

  Jeszce zdążę. Dzisiaj była czytana w Kościele Ewangelia z J 11,45-57.
  Zatrzymam się tylko a ostatnim wierszu tej św. Ewangelii, mianowicie:
  „Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł/winien donieść o tym, by można było Go pojmać”.
  Z Księgi V „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty:
  … Arcykapłan Kajfasz: «Powiedziałem. Duch Pana jest nade mną, Arcykapłanem. Biada temu, kto nie szanuje Arcykapłana Izraela. Bóg spuści na niego pioruny! Dość czekania! Dość podniecania się! Postanawiam i zarządzam, że każdy, kto się dowie, gdzie się znajduje Nazarejczyk, ma przyjść donieść o tym miejscu. Niech będzie przeklęty ten, kto nie posłucha mojego słowa.» …

  Józef, członek Sanhedrynu: … Nauczycielu muszę z Tobą pomówić, a nikt nie może mnie ujrzeć. Doszedłem tu doliną Cedronu… Nauczycielu, musisz stąd natychmiast odejść. Sanhedryn postanowił uwięzić Cię i jutro w synagogach zostanie odczytane to postanowienie. Ktokolwiek wie, gdzie się znajdujesz, ma obowiązek wskazać to miejsce. Nie muszę ci mówić, Łazarzu, że twój dom będzie jako pierwszy nadzorowany. …

  Jezus (ścigany jak jakiś przestępca, za którym wysłano list gończy – dop. mój), do apostołów: «Od dziś bowiem jestem Prześladowanym na mocy Prawa. Dowiedzcie się o tym. O tej godzinie zostanie odczytany w ponad p i ę c i u s e t synagogach Jerozolimy oraz w miejscowościach, które zdołały otrzymać dekret wydany wczoraj w godzinie seksty, że jestem wielkim grzesznikiem i ktokolwiek wie, gdzie jestem, ma obowiązek donieść to Sanhedrynowi, aby Mnie zatrzymano…»

  I może jeszcze słówko do tego fragmentu: „49 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że 50 lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród». 51 Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród, 52 i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
  Kajfasz, który był wtedy najwyższym kapłanem, wypowiadając te prorocze słowa o Panu Jezusie, rzecz jasna nie zdawał sobie sprawy z ich prawdziwego znaczenia, o czym mówił św. Paweł w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej:
  „27 mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali Go, i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat (w synagogach – dop. mój)). 28 Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił. 29 A gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie. (Dz 13,27-29),
  a wcześniej św. Piotr apostoł w przemowie do ludu w krużganku, zwanym Salomonowym: „17 teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości (por. 1Tm 1,13) , tak samo jak zwierzchnicy wasi. 18 A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.” (Dz 3,17n)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s