Kolejny polski kościół zdewastowany – profanacja w Malni na Opolszczyźnie

W położonej na terenie diecezji opolskiej parafii Malnia dokonano profanacji i dewastacji kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu.

O sprawie poinformował miejscowy proboszcz ks. Hubert Sklorz, który zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia efektów dewastacji i profanacji świątyni oraz figur świętych.

W Malni bowiem nie tylko zdewastowano wnętrze świątyni, ale zniszczono również, znajdujące się w otoczeniu kościoła figury Matki Bożej oraz św. Antoniego z Padwy. Profanacja miała mieć miejsce wczoraj ok. godziny 15.00

„Jest to dla nas wszystkich bardzo bolesne” – powiedział portalowi tvp.info miejscowy proboszcz ks. Sklorz. „To wiejska figura, noszona w procesjach, przy niej są prowadzone nabożeństwa, wierni się do niej przyzwyczaili i jest to dla nas wszystkich bardzo bolesne” 

To już kolejny z serii ataków na katolickie świątynie czy nawet duchownych w Polsce

W ubiegłym roku w jednej z gdańskich szkół w sposób bluźnierczy przedstawiono jasełka. W marcu nieznani sprawcy zniszczyli kapliczkę przy siedzibie Nadleśnictwa Zamrzenica. Sprawca lub sprawcy rozbili także figurę Matki Boskiej na schodach prowadzących do kapliczki. W piątek 5 maja w Pionkach pobito 80-letniego księdza, który wracał od chorych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Kolejny polski kościół zdewastowany – profanacja w Malni na Opolszczyźnie

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencję miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
  Święci Aniołowie i Archaniołowie – BROŃCIE NAS I STRZEŻCIE NAS. AMEN!

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!
  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  Modlitwa do św. Józefa pochodząca z 1700 roku

  „Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen”

  Akt oddania Jezusowi, podyktowany mistyczce siostrze
  Marii Natalii Magdolnej z obietnicą 5-ciu łask


  Owe pięć obietnic: „Wbrew pozorom żaden z ich krewnych nie pójdzie do piekła, ponieważ w chwili, gdy ich dusza odłączy się od ciała, otrzymają łaskę doskonałej skruchy. Jeszcze w dniu ofiary wszyscy zmarli członkowie ich rodzin zostaną uwolnieni z czyśćca. W chwili śmierci będę u ich boku i omijając czyściec, zaprowadzę ich dusze przed oblicze Trójcy Przenajświętszej. Ich imiona wyryją się w Sercu Jezusa i w moim Niepokalanym Sercu. Poprzez swoją ofiarę, połączoną z zasługami Chrystusa, uchronią wiele dusz przed wiecznym potępieniem, a wielu innym będą świadczyć dobro aż do końca świata”.

  „Mój słodki Jezu, w obecności trzech Osób Trójcy Przenajświętszej, Twojej Świętej Matki oraz całego dworu niebieskiego, w łączności z intencjami Twojego Przenajświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego Serca Maryi, ofiarowuję Ci całe moje życie, wszystkie moje Msze Święte, wszystkie Komunie, dobre uczynki, ofiary i cierpienia. Łączę je z zasługami Twojej drogocennej Krwi oraz śmierci na krzyżu – dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej, dla zadośćuczynienia za zniewagi, jakich doznał od nas Bóg, dla jedności Kościoła – naszej świętej Matki, dla księży, dla dobrych powołań kapłańskich, dla wszystkich dusz aż do końca świata. Przyjmij, o Jezu, ofiarę mojego życia i daj mi łaskę, abym wytrwał w tym w pełni wiary aż do śmierci. Amen”.

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI


  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Słowo Boże na dziś: Słowa Ewangelii według Świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
  Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
  Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

 3. Monika pisze:

  Św. Stanisław Papczyński, patron dnia dzisiejszego (18 maja) to WIELKI I SKUTECZNY ORĘDOWNIK. Komu patronuje i dlaczego? 👇
  Św. Stanisław jest patronem:
  ❤ Małżeństw pragnących potomstwa – wielu małżonków mających trudności z poczęciem dziecka po modlitwie do św. Stanisława otrzymuje dar potomstwa.
  ❤ Rodziców oczekujących narodzin dziecka – matki proszą sw. Stanisława o opiękę nad nimi w okresie oczekiwania na narodziny, a także polecają swoje nienarodzone dzieci, aby przyszły na świat zdrowe i cieszyły się błogosławieństwem Boga; ma to szczególnie miejsce wtedy, kiedy ciąża jest zagrożona, lub gdy są jakiekolwiek komplikacje.
  ❤ Dzieci mających trudności w nauce – św. Stanisław, kiedy jako dziecko został posłany do szkoły, nie mógł się nauczyć alfabetu. Z tego powodu został posłany do pasania owiec. Po oświeceniu przez łaskę Boga stał się zdolnym uczniem, a potem jednym z najwybitniejszych umysłów XVII wieku w Polsce.
  ❤ Osób, których życie jest zagrożone – za życia św. Stanisław wiele razy znajdował się w niebezpieczeństwie śmierci i został ocalony; po śmierci przychodzi z pomocą tym, których życie jest zagrożone np. drogę do kanonizacji otworzył cud uzdrowienia kobiety w stanie agonalnym.
  ❤ Osób pragnących wyzwolić się z różnego rodzaju uzależnień, zwłaszcza z alkoholizmu – za życia był abstynentem, a marianom, swoim duchowym synom, polecił abstynencję jako formę uczczenia Jezusa Chrytusa na krzyżu.
  ❤ Ze szczególną miłością traktował umierających i zmarłych na skutek licznych wojen, epidemii i nędzy. Po mistycznym doświadczeniu wizji czyśćca i dusz tam cierpiących, szczególnie żarliwie modlił się za zmarłych. Pisał: „Jakie zaś może być większe miłosierdzie, niż okazane zmarłym”. Stąd też modlitwa za zmarłych jest jednym z głównych celów Zgromadzenia Księży Marianów.
  Oprac za:
  https://papczynski.pl/
  https://www.facebook.com/photo?fbid=722278976567638&set=a.506878338107704

  • Elizeusz pisze:

   Tak, dzisiaj jest wspomnienie w KK św. Stanisława Papczyńskiego.
   https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-18c.php3
   Ja z kolei, chciałbym to napisać o tym wielkim czcicielu NMP, że duży wpływ na oficjalne uznanie w Kościele prawdy o Niepokalanym Poczęciu, miał św. O. Stanisław Papczyński (1631-1701). Był on założycielem (w r. 1673) pierwszego w całym Kościele powszechnym męskiego Zgromadzenia Zakonnego Księży Marianów, które w swej nazwie nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pisał on o sobie, że miał w duszy wyryty przez Ducha Świętego obraz nowego Zakonu. W tym obrazie na pierwsze miejsce wybijała się cześć Matki Najświętszej w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia. W r.1671 przystępując do dzieła założenia nowego Zakonu przywdział na podobieństwo lilii, biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Maryi. W ułożonej Regule życia („Norma Vitae”) dla nowo powstałego Zakonu O. Stanisław, na pierwszym miejscu umieścił kult Niepokalanego Poczęcia. Tak zdecydowanie opowiedzenie się za prawdą Niepokalanego Poczęcia Maryi, wyrażenie gotowości do jej szerzenia i obrony kosztem własnego życia oraz założenie nowego Zakonu, było podczas toczących się jeszcze ostrych teologicznych dyskusji jej zwolenników i przeciwników, aktem wielkiej odwagi.
   Św. O. Stanisław Papczyński miłość i zaufanie do Matki Bożej (miało to związek z jego narodzeniem, oddaniem go przez jego matkę, będącą w niebezpieczeństwie śmierci, Maryi) wyrażał na co dzień, posługując się często wezwaniem: „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech będzie naszym (moim) ocaleniem i obroną”.
   W swym liście skierowanym do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów, z 10 marca 2005r. Papież Jan Paweł II, tak m.in. się wyraził: „Drodzy Bracia! Wierni charyzmatowi, który was wyróżnia, bądźcie oddanymi synami Niepokalanego Poczęcia. Niedawno Kościół obchodził 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy. Jak wiadomo, wasz Założyciel czcigodny Sługa Boży Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński potrafił rozszerzać i odważnie bronić prawdy o Niepokalanym Poczęciu zanim jeszcze została ona zdefiniowana jako dogmat wiary. Idźcie wiernie za jego przykładem i propagujcie wokół siebie pobożność maryjną”.
   Nadto o szczególnej roli w Kościele Zakonu Marianów, za swego życia proroczo wypowiedział się, jego świątobliwy członek (wszczęty jest jego proces beatyfikacyjny), dwukrotny generał i prokurator generalny, O. Kazimierz Wyszyński(1700-1755):
   „Przekazuję to potomnym, że ten nasz Zakon w swoim czasie stanie do wielkiej walki z Antychrystem, który zostanie przez zakon pokonany, bo Najświętsza Maryja Panna starła głowę starodawnego węża, gdy w pokorze swej zrodziła Syna Bożego”.

 4. Monika pisze:

  Serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Stanisław Papczyński. Święty Ojciec w najbliższą niedzielę, 21 maja na centralne uroczystości ku czci św. o. Stanisława Papczyńskiego.
  Góra Kalwaria, ul. Ojca Papczyńskiego 6
  https://www.facebook.com/photo?fbid=722297443232458&set=a.506878338107704

 5. Monika pisze:

  ŚWIADECTWO: Marysia to cud św. Stanisława Papczyńskiego
  18 maja wspominamy św. Stanisława Papczyńskiego. Nazywany jest Mocarzem Bożym! I rzeczywiście, choć żył w XVII wieku, świadectwa wiernych dowodzą, że wciąż chętnie pomaga tym, którzy zechcą poprosić go o pomoc. Poniżej świadectwo młodej mamy.
  http://radioniepokalanow.pl/swiadectwo-marysia-to-cud-sw-stanislawa-papczynskiego/?fbclid=IwAR3Tf_wJvdkLMcJ6YgKX9jEgqQhwINrx5kqwGCUF3__JEe8uBAYrJeqL_a8

 6. Monika pisze:

  Cenny tekst Prymasa Tysiąclecia
  – zapiski Alumna Stefana Wyszyńskiego z rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, które nosił w brewiarzu:
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=3123177464406809&set=a.284674384923812

 7. Ania pisze:

  • Sylwek pisze:

   No troche może i się można dzwić ale my tu na polsce b tacy zacofani a tam, jak dobrze pamiętam gdzieś w tamtych diecezjach biskupi zakazywali całkiem uczestnictwa w Mszach Św – jakiś czas temu. Ale dalej idąc nie dalej jak 2 dni temu uczestniczyliśmy w naborzeństwie majowym w parafi niby liczacej ok 13 tys wiernych no dzieci fakt było naszych i sasiadów i jeszcze innych (dodam że nie z tej parafi 10, ale mały marudził pod koniec wyszedłem żeby innym nie przeszkadzać do krużganku i zza szyby już błogosławieństwo itd. No i wychodzę klękam dzieciak spokój a tu co młodzież do bierzmowania panny 4 gadają w najlepsze 2 klękneły a dwnie selfi se robi gadąc na całego no i ja człowiek spokojny do czasu byłem tego właśnie no ochrzaniłem miałęm iść jeszcze do proboszcza bo z kartaki chodzą żeby podpis zebrać że było się czy tu czy pod kościołem mniejsza o to zaliczone, zapytac czy jest zasadnośc i chęc w tych młodych osobach do bierzmowania a potem takie kwiaty jak tu na zdęciu czy w wielu rodzinach piorunki marsze itd, ale czy to nie wina rodziców a może i kapłanów sam mam komunię no to co wyrabia proboszcz to wole nie opisywać uwielbienia tylko kogo?
   Sam mam dosyć nie Mszy Św ale tego co dodają kapłani od siebie a to ostatnio imieniny no czułości oknasków ie było końca i w czasie i przed i po Ofierze no troche to niesmaczne się robić zaczyna, ja aby do komuni potem chyba tylko Tradycyjna zostanie a jak i to Papież zabierze to chyba wogóle zaniecham uczestnictwa, zwracana uwagi takim czy innym młodym starszym niech sie dzieje co chce i tak małe to ma znaczenie jak się okazuje jedynie to można oberwać od takiego kapłąna że sie zwróciło uwagę że coś jest nie tak!

   • Kaśka pisze:

    Sylwek, wyluzuj, dlaczego jesteś taki zgorzkniały? Naprawdę tylko mamy powody do narzekania w Kościele?

  • Maggie pisze:

   Chyba ks.Glass mówił o wściekłości złego, kiedy przy egzorcyźmie ksiądz użył chyba skarpetki św.JPII. Tutaj wystarczyły fotografie aby rozwścieczyć „lokatora” u tych „niedorostków”.

   Wśród tych strasznych profanacji MAMY więc KOLEJNY dowód świętości i mocy naszego Świętego papieża. Korzystajmy z Jego wstawiennictwa, gdy szukamy pomocy. On jeżdżąc po świecie, w tłumach wypatrywał rodaków, a więc teraz modlitwy Polaków wyłowi, Nasz kochany Rybak, z oceanu próśb.

   🙏🏻❣️Święty Janie Pawle II, spójrz na to co się dzieje w naszej Ojczyźnie – ile okropności nie mieszczących się w głowie. Zajmij się tym wszystkim, prosząc naszą Królową i Matkę Niebiańską, aby w umiłowanym przez Nią, już przed wiekami, naszym kraju, ustały profanacje i wszelkie druzgoczące działania piekła, a zwłaszcza skutki tych działań. Niech Duch Święty znowu zstąpi na Ziemię, szczególnie na TĄ Polską Ziemię i ją ODNOWI … tak jak kiedyś po Twoim wołaniu do Pana Boga. Amen❣️

   Jezus JEST Panem❣️

   • wobroniewiary pisze:

    O mocy skarpety opowiedział ponad 10 lat temu egzorcysta, ksiądz Maciej Gutmajer

    Ks. Maciej Gutmajer zajmuje się egzorcyzmami. 10 lat temu opowiedział „Gazecie Krakowskiej” swoją niebywałą historię. Duchowny odprawiał egzorcyzmy nad jedną ze studentek, gdy ta, trzymana przez czterech mężczyzn, wyrwała się i rzuciła na księdza. „Dziewczyna gałki oczne miała wywrócone do góry, jej już w tym ciele nie było. W tamtej chwili był tylko szatan. Od razu rzuciła mi się do gardła. Jednym skokiem” — opowiada ks. Gutmajer.

    Jak przekonuje, uratował go… kawałek cienkiej bawełnianej skarpetki Jana Pawła II w pozłacanym relikwiarzu. „Wkładam jej tę relikwię pod głowę i rozlega się wściekły, męski głos: weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! To świętość szatanowi śmierdziała” — kontynuował.

   • Elizeusz pisze:

    „Muszą wyjść na jaw zamysły serc wielu” (Łk 2,35b)

 8. wobroniewiary pisze:

  Pomódlmy się za Włochy
  Przerażające obrazy z Włoch. Żywioł niszczy wszystko co spotka na swej drodze. A rok temu ten region zmagał się z ogromną suszą i wyschniętymi korytami rzek

  • Maggie pisze:

   🙏🏻❤️
   W Albercie zaś od PARU tygodni szaleją pożary. Dymy dochodzą nawet do południowego Ontario (ostrzeżenie radiowe: zanieczyszczone powietrze = pieczenie oczu i możliwe reakcje u alergików itp.).

   Od powietrza, głodu, (złej) wody (powodzi, suszy, zanieczyszczonej/zatrutej) i ognia (z pożarów ale i od piekielnego) wybaw nas Panie 💕🙏🏻❣️

   • Kamilbolt pisze:

    „A gdy to wszystko się dziać zacznie, nie trwóżcie się tym, to musi się stać”.
    Znaki na niebie i ziemi mówią jasno – postać tego świata przemija, choć ten jeszcze próbuje mnie kusić do szukania samozadowolenia w nim.

  • wobroniewiary pisze:

   Silne wiatry w trakcie burz doprowadziły do niecodziennych zdarzeń w Ankarze stolicy Turcji. Podmuchy nie tylko zrywały dachy, czy wyrywały drzewa z korzeniami, ale także wyrzucały meble w powietrze

   Turcja. Sofa wystrzeliła w powietrze. Prawdziwy huragan, mebel wypadł z lokalu znajdującego się na 35. piętrze budynku. Nie wiadomo jakie warunki spowodowały, że porywisty wiatr był w stanie podnieść ważący kilkadziesiąt kilogramów przedmiot

   Silne wiatry w trakcie burz doprowadziły do niecodziennych zdarzeń w Ankarze stolicy Turcji. Podmuchy nie tylko zrywały dachy, czy wyrywały drzewa z korzeniami, ale także wyrzucały meble w powietrze.

   • Elizeusz pisze:

    Silne wiatry, huragan (nie tylko w Turcji): to są powtarzające się zwiastuny tego, co nadchodzi w czasie bliskiego już oczyszczenia, przejawu sądu Bożego/czasu sprawiedliwości Bożej, by Ml 3,19:
    – z Księgi Mądrości Syracha:
    Są wichry, które stworzone zostały jako narzędzie pomsty, gniewem swym wzmocnił On ich smagania, w czasie zniszczenia wywierają swą siłę i uśmierzają gniew Tego, który je stworzył. (39,28)
    i z rozdz. 16
    20 Ale serce nie zastanawia się nad tym i któż uważa na Jego drogi? 21 Huragan, którego człowiek nie zobaczy, i bardzo wiele dzieł Jego pozostaje w ukryciu.
    Z przypisu u dołu Pisma Świętego:
    17 – Tekst gr. skażony oddaje tylko główną myśl tekstu hebr.: cała natura drży przed Bogiem, a grzesznik zaślepiony tego nie rozumie, owszem, twierdzi: jak można uważać h u r a g a n za narzędzie kary Bożej, skoro on i wiele innych dzieł Bożych jest nie do pojęcia: to z kolei utwierdza grzesznika w przekonaniu, że i kary za przekroczenie Przymierza są dalekie.
    oraz
    – z Księgi Mądrości:
    Przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali. (16,24)
    O innego rodzaju (duchowym w połączeniu z fizycznym) w narastającym czasie huraganie, tak mówi(ła) Matka Boża w Orędziach do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
    – nr 242 (5.03.1982)
    e Mówiłam na wiele sposobów, lecz nie słuchano Moich słów. Ujawniałam się w różnoraki sposób, ale Moim znakom nie dano wiary. Sprzeciwiano się Moim działaniom, nawet najbardziej nadzwyczajnym. O, nowe Jeruzalem, Kościele Jezusa, prawdziwy Izraelu Boży! Ileż razy usiłowałam zgromadzić wszystkie twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta Łk 13,34b)… Gdybyś znał dni twego pokoju! (Łk 19,42)
    f Spadną na ciebie wielkie utrapienia. Zostaniesz wstrząśnięty przez poryw burzy i h u r a g a n u (por. Jr 30,23; Na 1,3). Nie pozostanie kamień na kamieniu z wielkich dzieł zbudowanych w tobie przez ludzką pychę. (por. Mt 24,2; Mk 13,2; Łk 19,44)
    – nr 280 (31.12.1983)
    d Nie rozumie się ani nie przyjmuje Znaków dawanych przez Pana. Nie wierzy się w niebezpieczeństwa ukazywane przez Mojego Papieża, który odważnie i z niepokojem zapowiada zbliżający się do was h u r a g a n.
    e Orędzia – które daję poprzez dusze proste i małe, wybrane przeze Mnie we wszystkich częściach świata – nie są w ogóle brane pod uwagę.
    – nr 511 (2.04.1994)
    h Wchodzicie teraz w czasy decydujące, na które przygotowywałam was od wielu lat. Iluż zostanie porwanych przez straszliwy h u r a g a n, który właśnie spadł na ludzkość. To jest czas wielkiej próby. To jest Mój czas, synowie poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu.
    – nr 535 (31.12.1994)
    e Widzę wasze drogi skąpane we krwi, a przemoc i nienawiść spada jak straszliwy huragan na życie rodzin i narodów.
    oraz
    560 (31.12.1995)
    k Kroczcie odnowionymi drogami miłości i dobroci, wspólnoty i modlitwy, czystości i świętości. W ten sposób w obecnych czasach, w których wielki ucisk osiąga szczyt, staniecie się sami znakami Bożego Miłosierdzia dla ludzkości wstrząsanej h u r a g a n e m niewypowiedzianych boleści. To dlatego każdego dnia wzywam was do pójścia za Mną.

    • Kamilbolt pisze:

     Owszem, od trzech lat dzieje się, ale świat chce się bawić za każdą cenę nie zważając na to, że chodzi na tykającej beczce prochu. No ale którzy mieli się obudzić z letargu i nawrócić albo chociaż spróbować, to to zrobili. Reszta idzie w zaparte i spełniaja marzenia szarpiąc się o nic nie warte iluzje, których nikt ze sobą nie weźmie na drugą stronę.

  • Elizeusz pisze:

   Powodzie, susze itp. – znaki czasu, jednych z wielu przed powrotem Pana Jezusa w chwale (na Końcu Czasów, a nie na Sąd Ostateczny), na które rzecz jasna trzeba patrzeć oczami wiary.
   Z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
   – nr 326 (7.06.1986)
   b W tym czasie potrzeba wam wszystkim schronienia się, podążania do przystani Mojego Niepokalanego Serca, gdyż grożą wam poważne niebezpieczeństwa ze strony zła.
   d Istnieje również zło w porządku fizycznym, takie jak ułomności, nieszczęścia, wypadki, s u s z e, trzęsienia ziemi, szerzące się nieuleczalne choroby. Dostrzeżcie znak ostrzegawczy w tym, co dzieje się w porządku naturalnym. Powinniście w tym zobaczyć z n a k Bożej sprawiedliwości, która nie może pozostawić bez ukarania niezliczonych występków, popełnianych każdego dnia.
   – nr 370 zat. «Wielki ucisk» (31.12.1987)
   c Umiejcie czytać i rozmyślać nad tym, co w Piśmie Świętym zostało jasno opisane, by dopomóc wam w zrozumieniu przeżywanych czasów. Moim matczynym głosem prowadzę was wszystkich do zrozumienia znaków wielkiego ucisku. Oczywiste znaki zostały wam jasno opisane w Ewangelii, Listach Apostołów, Księdze Apokalipsy, aby doprowadzić was do zrozumienia, o jaki okres wielkiego ucisku chodzi. Wszystkie te znaki ukazują się w waszym czasie.
   e – W waszych czasach mnożą się zaburzenia naturalnego porządku: trzęsienia ziemi, susze, powodzie i klęski powodujące niespodziewaną śmierć tysięcy osób, epidemie i szerzące się wszędzie nieuleczalne choroby.
   g – W waszym czasie pojawiają się też wielkie znaki na słońcu, księżycu (czerwone księżyce – dop. mój) i gwiazdach. Cud słońca, który miał miejsce w Fatimie, był znakiem danym wam przeze Mnie. Zapowiedziałam wam przez niego, że obecnie nadeszły czasy nadzwyczajnych zjawisk na niebie. Ileż to razy, w czasie Moich obecnych objawień, sami mogliście przyglądać się wielkim zjawiskom ukazującym się na słońcu.
   – nr 485 zat. «Koniec Czasów» (31.12.1992)
   b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.
   c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.
   e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.
   Matka Boża z Naju w Korei Południowej w r. 1985:
   „Naturalny porządek rzeczy jest zakłócony i pojawiają się często nieprawidłowości: powodzie, pożary, głód, trzęsienia ziemi, susze, fale pływowe, wypadki drogowe, zniszczenia na wielką skalę, rożnego rodzaju klęski naturalne i niezwykłe anomalia pogodowe. Wszystkie te katastrofy są znakami nadchodzącej kary Bożej i powinniście wiedzieć,że ten czas jest bliski”.
   Może jeszcze ten jakże wymowny i na czasie fragment z 4-go rozdz. Księgi proroka Amosa:
   6 To Ja s p r o w a d z i ł e m na was klęskę głodu (z przypisu: Dosł.: „czystość zębów” – z braku pożywienia.) we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana. 7 To Ja w s t r z y m a ł e m dla was deszcz na trzy miesiące przed żniwami: s p u ś c i ł e m deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało; jedno pole zostało zroszone, a drugie pole, na którym nie padał deszcz, stało się suche. 8 I wlekli się mieszkańcy dwu, trzech miast, do jednego miasta, by napić się wody, i nie zaspokoili pragnienia; aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana. 9 K a r a ł e m was zwarzeniem i śniecią zbóż, liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarańcza; aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana. 10 Z e s ł a ł e m na was zarazę jak na Egipt; w y b i ł e m mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono; w ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was, aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana. 11 S p u s t o s z y ł e m was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana.

 9. duszyczka pisze:

  Od pewnego czasu należę do sztafety za dusze czyśćcowe i w związku z tym mam prośbę, czy znacie może kapłana, parafię, która potrzebuje intencji na Mszę Świętą? Osoba, która prowadzi tą sztafetę prosi o nowe miejsca. Nie muszą być to kapłani mieszkający tylko w Polsce. W grę wchodzi 10 Mszy Świętych odprawionych jedna po drugiej, a więc muszą być wolne terminy w 10 dni po kolei.

 10. Maggie pisze:

  Wariatkowo, zawładające głową (a którego się nie leczy), jest tu oficjalnie aprobowanym praniem umysłów, choć nie jest w Boskim planie. Za głoszenie X przykazań i logicznej Prawdy zakuwa się w kajdany. Tu niżej filmik, jak aresztują 16-letniego katolika – Josh Alexander, a NIE TYCH od pasiastych flag. Dzieje się to w Calgary (Alberta), gdzie przed szkołą, za protest przeciwko ideologii genderowej popychanki i wspomniane wyżej .. kajdanki.

 11. wobroniewiary pisze:

 12. babula pisze:

  Zatonąć w Bogu
  Panie Twój Tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata

  https://www.youtube.com/watch?v=7hRsa3lceP8

 13. Małgorzata pisze:

  Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

  Dzień 1

  Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s