5 stycznia w Godzinie Miłosierdzia zostanie odprawiona Msza Święta w piąta rocznicę śmierci Alicji Lenczewskiej

Alicja Lenczewska
ur.
5 grudnia 1934 r. w Warszawie, zm. 5 stycznia 2012 r. w Szczecinie

alicja_lenszewska

W 52 roku jej życia Pan Jezus – Miłość Ukrzyżowana –
obdarzył Alicję łaską Miłości Oblubieńczej,
a jej ukryte życie zjednoczył
ze Swoją Mękę, Śmiercią i chwalebnym Zmartwychwstaniem.

Od 8 marca 1985 r. Alicja skrupulatnie opisywała swoje duchowe przeżycia,
a od 8 listopada tegoż roku, gdy Pan Jezus wskazał jej imiennie ks. W.R. jako kierownika duchowego, z jego polecenia i pod jego opieką,
wiernie utrwalała dialogi, do których Alicję osobiście zapraszał Pan Jezus.

5 stycznia 2017 r. o godz. 19:42
przypadnie piąta rocznica odejścia Alicji do Domu Ojca.

Włączmy się wszyscy
do radosnego dziękczynienia za dar ofiarnego życia Alicji

oraz za Błogosławieństwo Boże pod wpływem lektury jej duchowych zapisków spływające na nasze dusze.

Tego dnia o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Święta –
przyzywać będziemy tej samej Miłosiernej Miłości,
której Pan Jezus, Król Miłosierdzia, tak obficie udzielał za życia Swej oblubienicy, którą z własnej Boskiej Woli mistycznie poślubił.

Reklamy